Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Litak (cladribine) – Marķējuma teksts - L01BB04

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsLitak
ATĶ kodsL01BB04
Vielacladribine
RažotājsLipomed GmbH

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS (1 FLAKONA IEPAKOJUMS)

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

LITAK 2 mg/ml šķīdums injekcijām

Kladribīns (cladribine)

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katrs šķīduma ml satur 2 mg kladribīna 10 mg/5 ml

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur nātrija hlorīdu, nātrija hidroksīdu, sālsskābi un ūdeni injekcijām

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

1 flakons satur 5 ml šķīduma injekcijām

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Subkutānai lietošanai

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Citotoksisks. Īpaši norādījumi par sagatavošanu lietošanai (skatīt lietošanas instrukciju)

Tikai vienreizējai lietošanai

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der.līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

Neizlietotās zāles vai izlietotos materiālus jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Lipomed GmbH

Hegenheimer Strasse 2

D-79576 Weil/Rhein

Vācija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS

EU/1/04/275/001

13.SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS (5 FLAKONU IEPAKOJUMS)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

LITAK 2 mg/ml šķīdums injekcijām

Kladribīns (cladribine)

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katrs šķīduma ml satur 2 mg kladribīna 10 mg/5 ml

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur nātrija hlorīdu, nātrija hidroksīdu, sālsskābi un ūdeni injekcijām

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

5 flakoni; katrs satur 5 ml šķīduma injekcijām

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Subkutānai lietošanai

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Citotoksisks. Īpaši norādījumi par sagatavošanu lietošanai (skatīt lietošanas instrukciju)

Tikai vienreizējai lietošanai

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der.līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī

Nesasaldēt

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

Neizlietotās zāles vai izlietotos materiālus jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Lipomed GmbH

Hegenheimer Strasse 2

D-79576 Weil/Rhein

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/04/275/002

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

15.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Paskaidrojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ FLAKONA MARĶĒJUMS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

LITAK 2 mg/ml šķīdums injekcijām

Kladribīns (cladribine)

Subkutānai lietošanai

2.LIETOŠANAS METODE

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der.līdz

4.SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

10 mg/5 ml

5.CITA

Citotoksisks

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas