Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lonquex (lipegfilgrastim) – Lietošanas instrukcija - L03AA14

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsLonquex
ATĶ kodsL03AA14
Vielalipegfilgrastim
RažotājsSicor Biotech UAB

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Lonquex 6 mg šķīdums injekcijai pilnšļircē

Lipegfilgrastims (Lipegfilgrastim)

▼ Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Lonquex un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Lonquex lietošanas

3.Kā lietot Lonquex

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Lonquex

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

7.Informācija, kā pašam veikt injekciju

1.Kas ir Lonquex un kādam nolūkam to lieto

Kas ir Lonquex

Lonquex satur aktīvo vielu lipegfilgrastimu. Lipegfilgrastims ir ilgstošas iedarbības modificēta olbaltumviela, kas izstrādāta ar biotehnoloģijas palīdzību baktērijā, ko sauc par Escherichia coli. Tā pieder olbaltumvielu grupai, ko sauc par citokīniem, un tā ir līdzīga dabiskai olbaltumvielai (granulocītu kolonijas stimulējošam faktoram (granulocyte-colony stimulating [G-CSF]), kas veidojas organismā.

Kādam nolūkam Lonquex lieto

Ārsts Jums ir izrakstījis Lonquex, lai samazinātu neitropēnijas (zems balto asins šūnu skaits) ilgumu un febrilas neitropēnijas (zems balto asins šūnu skaits, kas noris kopā ar drudzi) sastopamības biežumu. Šīs novirzes var izraisīt citotoksiskas ķīmijterapijas (zāles, kas iznīcina strauji augošas šūnas) lietošana.

Kā Lonquex darbojas

Lipegfilgrastims stimulē kaulu smadzenes (audus, kur veidojas jaunas asins šūnas), lai tās veidotu vairāk baltās asins šūnas. Baltās asins šūnas ir svarīgas, jo tās palīdz organismam cīnīties ar infekcijām. Šīs šūnas ir ļoti jutīgas pret ķīmijterapijas iedarbību, kas var izraisīt šo šūnu skaita samazināšanos organismā. Ja balto asins šūnu skaits izteikti samazinās, to daudzums organismā var būt nepietiekams, lai cīnītos pret baktērijām, un var palielināties infekciju risks.

2. Kas Jums jāzina pirms Lonquex lietošanas

Nelietojiet Lonquex šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret lipegfilgrastimu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Lonquex lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu:

ja Jums ir sāpes vēdera kreisajā augšējā daļā vai sāpes pleca galā. Tas var liecināt par liesas darbības traucējumiem (skatīt 4. punktu „Iespējamās blakusparādības”);

ja Jums ir klepus, drudzis un apgrūtināta elpošana. Tas var liecināt par plaušu darbības traucējumiem (skatīt 4. punktu „Iespējamās blakusparādības”);

ja Jums ir sirpjveida šūnu anēmija, kas ir iedzimta slimība un kurai raksturīga sarkano asins šūnu sirpjveida forma;

ja Jums iepriekš ir bijušas alerģiskas reakcijas pret citām zālēm, kas līdzīgas šīm (piem. G-CSF grupas zālēm filgrastimu, lenograstimu vai pegfilgrastimu). Jums varētu būt risks reaģēt arī uz Lonquex.

Jūsu ārsts regulāri veiks asins analīzes, lai kontrolētu dažādas asins sastāvdaļas un to daudzumu.

Bērni un pusaudži

Nedodiet šīs zāles bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam, jo pieredze par lietošanu bērniem, kas apstiprinātu šo zāļu drošumu un iedarbību šajā vecuma grupā, ir ierobežota.

Citas zāles un Lonquex

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

Parasti Lonquex devu injicē apmēram 24 stundas pēc pēdējās ķīmijterapijas devas katra ķīmijterapijas cikla beigās.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Lonquex nav pārbaudīts grūtniecēm. Svarīgi ir pastāstīt ārstam, ja Jūs esat grūtniece, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, jo ārsts var izlemt, ka Jūs nedrīkstat lietot šīs zāles.

Nav zināms, vai šo zāļu aktīvā viela izdalās cilvēka pienā. Tādēļ Jums ir jāpārtrauc bērna barošana ar krūti ārstēšanas laikā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Lonquex neietekmē vai nenozīmīgi ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Lonquex satur sorbītu un nātriju

Zāles satur sorbītu. Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

Zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā pilnšļircē, – būtībā tās ir nātriju nesaturošas.

3.Kā lietot Lonquex

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Kāda ir ieteicamā deva

Ieteicamā deva ir viena pilnšļirce (6 mg lipegfilgrastima) vienu reizi ķīmijterapijas cikla laikā.

Kad lietot Lonquex

Šīs zāles jāievada apmēram 24 stundas pēc pēdējās ķīmijterapijas devas katra ķīmijterapijas cikla beigās.

Kā tiek veikta injekcija

Šīs zāles ievada injekcijas veidā ar pilnšļirci. Injekciju veic audos, kas atrodas tieši zem ādas (subkutāna injekcija).

Ārsts var Jums ieteikt iemācīties pašam veikt šo zāļu injekciju. Ārsts vai medmāsa iemācīs Jums, kā to darīt. Nemēģiniet veikt Lonquex injekciju bez šīs apmācības. Informācija, kas nepieciešama pilnšļirces lietošanai, dota šīs lietošanas instrukcijas beigās (skatīt 7. punktu „Informācija, kā pašam veikt injekciju”). Tomēr, lai slimība tiktu ārstēta pareizi, nepieciešama cieša un nepārtraukta sadarbība ar ārstu.

Ja esat lietojis Lonquex vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis Lonquex vairāk nekā noteikts, konsultējieties ar ārstu.

Ja esat aizmirsis lietot Lonquex

Ja esat izlaidis injekciju, sazinieties ar ārstu, lai pārrunātu, kad varat ievadīt nākamo devu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Vissvarīgākās blakusparādības

Retāk (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem) ziņots par alerģiskām reakcijām, piemēram, ādas niezi, niezošiem, virs ādas līmeņa izvirzītiem izsitumiem un nopietnām alerģiskām reakcijām ar vājumu, asinsspiediena pazemināšanos, apgrūtinātu elpošanu un sejas pietūkumu. Ja Jums šķiet, ka Jums ir šāda veida reakcija, Jums jāpārtrauc Lonquex injekcija un nekavējoties jāmeklē medicīniskā palīdzība.

Lietojot zāles, kas līdzīgas Lonquex, retāk ziņots par liesas palielināšanos (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem) un liesas plīsuma gadījumiem. Daži liesas plīsuma gadījumi ir beigušies letāli. Ja Jums parādās sāpes vēdera kreisajā augšējā daļā vai kreisajā plecā, svarīgi ir nekavējoties sazināties ar ārstu, jo tas var liecināt par liesas darbības traucējumiem.

Klepus, drudzis un apgrūtināta vai sāpīga elpošana var būt retāku (var skart līdz 1 no

100 cilvēkiem) nopietnu plaušu blakusparādību, piemēram, pneimonijas un akūta respiratorā distresa sindroma, pazīmes; šīm blakusparādībām var būt letāls iznākums. Ja Jums ir drudzis vai kāds no šiem simptomiem, svarīgi ir nekavējoties sazināties ar ārstu.

Ir svarīgi nekavējoties sazināties ar ārstu, ja Jums rodas kāds no šiem simptomiem: tūska vai pietūkums, kas var būt saistīts ar retāku urinēšanu, apgrūtināta elpošana, vēdera pietūkums un pilnuma sajūta, un vispārēja noguruma sajūta. Šie simptomi parasti attīstās ātri.

Tie var būt simptomi stāvoklim, par kuru ziņots saistībā ar citām zālēm, kas līdzīgas Lonquex, un ko sauc par „kapilāru noplūdes sindromu”. Šis sindroms organismā izraisa asiņu noplūdi no mazajiem asinsvadiem, un tā gadījumā nepieciešama steidzama medicīniskā palīdzība.

Citas blakusparādības

Ļoti bieži (var skart vairāk par 1 no 10 cilvēkiem)

Skeleta-muskuļu sāpes, piemēram, sāpes kaulos un sāpes locītavās, muskuļos, ekstremitātēs, krūšu kurvī, kaklā vai mugurā. Ārsts Jums pastāstīs, kādas zāles lietot, lai mazinātu kaulu sāpes.

Bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem)

Trombocītu skaita samazināšanās, kas palielina asiņošanas vai zilumu veidošanās risku.

Galvassāpes.

Ādas reakcijas, piemēram, apsārtums vai izsitumi.

Zema kālija koncentrācija asinīs, kas var izraisīt muskuļu vājumu, raustīšanos vai sirds ritma izmaiņas.

Sāpes krūšu kurvī.

Retāk (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem)

Balto asins šūnu skaita palielināšanās.

Vietējas reakcijas injekcijas vietā, piemēram, sāpes vai sacietējuma veidošanās.

Dažas izmaiņas var rasties asinīs, bet tās tiek atklātas, veicot standarta asins analīzes.

Blakusparādības, kas novērotas, lietojot līdzīgas zāles, bet līdz šim nav novērotas, lietojot Lonquex

Sirpjveida šūnu krīzes pacientiem ar sirpjveida šūnu anēmiju.

Paceltu, sāpīgu, violetas krāsas jēlumu veidošanās uz ekstremitātēm un reizēm uz sejas un kakla, kas noris kopā ar drudzi (Svīta sindroms).

Ādas asinsvadu iekaisums.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Lonquex

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz ārējās kastītes un pilnšļirces marķējuma pēc Derīgs līdz/EXP. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt ledusskapī (2 C – 8 C).

Nesasaldēt.

Uzglabāt pilnšļirci ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Lonquex var izņemt no ledusskapja un uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C ne ilgāk kā vienreizēju periodu līdz 3 dienām. Pēc izņemšanas no ledusskapja zāles jāizlieto šī perioda laikā vai jāiznīcina.

Nelietojiet šīs zāles, ja pamanāt, ka tās ir duļķainas vai satur daļiņas.

Iznīciniet šīs zāles atbilstoši ārsta, farmaceita vai medmāsas norādījumiem.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Lonquex satur

Aktīvā viela ir lipegfilgrastims. Katra pilnšļirce satur 6 mg lipegfilgrastima. Katrs šķīduma ml satur 10 mg lipegfilgrastima.

Citas sastāvdaļas (palīgvielas) ir ledus etiķskābe, nātrija hidroksīds, sorbīts (E240), polisorbāts 20 un ūdens injekcijām.

Lonquex ārējais izskats un iepakojums

Lonquex ir šķīdums injekcijai (injekcija) pilnšļircē ar piestiprinātu injekcijas adatu blisterī. Lonquex ir dzidrs un bezkrāsains šķīdums. Katra pilnšļirce satur 0,6 ml šķīduma.

Katrs iepakojums satur 1 pilnšļirci ar vai bez drošuma ierīces.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

UAB "Sicor Biotech"

Molėtų pl. 5

LT-08409 Vilnius

Lietuva

Ražotājs

Teva Biotech GmbH

Dornierstraße 10

89079 Ulm

Vācija

Teva Pharmaceuticals Europe B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nīderlande

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80

31-546 Kraków Polija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

UAB "Sicor Biotech"

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 0203

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG,

Teл: +359 2 489 95 82

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland, L-Irlanda

Tlf: +45 44 98 55 11

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

TEVA GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 08

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

Norge

UAB "Sicor Biotech" Eesti filiaal

Teva Norway AS

Tel: +372 661 0801

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43 1 97 007

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 387 32 80

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tél: +33 1 55 91 78 00

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 51 321740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

Teva Finland

Tel: +39 02 89 17 98 1

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

United Kingdom

UAB "Sicor Biotech" filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 677 849 80

Tel: +44 1977 628500

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {GGGG. mēnesis}.

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

7.Informācija, kā pašam veikt injekciju

Šajā punktā sniegta informācija, kā pašam sev zem ādas injicēt Lonquex. Ir svarīgi, lai Jūs nemēģinātu pats sev veikt injekciju, ja ārsts vai medmāsa nav Jūs īpaši apmācījis to darīt. Ja neesat pārliecināts, vai pats spējat veikt injekciju, vai arī Jums ir kādi jautājumi, lūdziet palīdzību ārstam vai medmāsai.

Kā lietot Lonquex

Jums jāveic injekcija audos, kas atrodas tieši zem ādas. To sauc par subkutānu injekciju.

Nepieciešamais aprīkojums

Lai Jūs pats sev veiktu injekciju audos zem ādas, Jums nepieciešams:

pilnšļirce ar Lonquex;

spirta salvete;

marles saites gabaliņš vai sterila marles plāksnīte;

necaurdurams konteiners (plastmasas konteiners, kas iedots slimnīcā vai aptiekā), kurā droši izmest izmantotās šļirces.

Kas jādara pirms injekcijas

1.Izņemiet zāles no ledusskapja.

2.Atveriet blisteri un izņemiet no tā pilnšļirci. Neņemiet pilnšļirci aiz virzuļa vai adatas vāciņa.

3.Pārbaudiet derīguma termiņu uz pilnšļirces marķējuma (EXP). Nelietojiet, ja ir pagājusi norādītā mēneša pēdējā diena.

4.Pārbaudiet Lonquex izskatu. Šķidrumam jābūt caurspīdīgam un bezkrāsainam. Ja tas ir duļķains vai tajā redzamas daļiņas, Jūs nedrīkstat to lietot.

5.Nekratiet enerģiski Lonquex, jo tas var ietekmēt zāļu aktivitāti.

6.Lai injekcija būtu patīkamāka, ļaujiet pilnšļircei 30 minūtes pastāvēt istabas temperatūrā (nepārsniedzot 25 °C) vai pāris minūtes uzmanīgi paturiet pilnšļirci rokā. Nesildiet Lonquex citā veidā (piemēram, nesildiet to mikroviļņu krāsnī vai karstā ūdenī).

7.Nenoņemiet no adatas plastmasas vāciņu, kamēr neesat gatavs veikt injekciju.

8.Atrodiet ērtu, labi apgaismotu vietu. Novietojiet visus nepieciešamos piederumus labi aizsniedzamā vietā (Lonquex pilnšļirci, spirta salveti, marles saites gabaliņu vai sterilu marles plāksnīti un necaurduramo konteineru).

9.Rūpīgi nomazgājiet rokas.

Kā sagatavoties injekcijai

Pirms veicat sev Lonquex injekciju, Jums jārīkojas šādi:

1.Turiet šļirci un uzmanīgi, bez pagriešanas, noņemiet adatas vāciņu. Velciet vāciņu taisnā virzienā prom no šļirces, kā attēlots 1. un 2. attēlā. Nepieskarieties adatai un nenospiediet virzuli.

2.Pilnšļircē var būt nelieli gaisa burbuļi. Ja redzami gaisa burbuļi, uzmanīgi piesitiet šļircei ar pirkstiem, līdz gaisa burbuļi paceļas šļirces augšpusē. Vēršot šļirci uz augšu, izspiediet gaisu no šļirces, lēnām spiežot virzuli uz augšu.

3.Tagad Jūs varat izmantot pilnšļirci.

Kur veikt injekciju

Vispiemērotākās vietas pašinjekcijai ir:

augšstilbu augšējā daļa,

vēders (skatīt pelēkos laukumus 3. attēlā), izvairoties no ādas tieši ap nabu.

Ja injekciju Jums veic kāds cits, var izmantot arī augšdelmu mugurējo un sānu virsmu (skatīt pelēkos laukumus 4. un 5. attēlā).

Kā veikt pašinjekciju

1.Dezinficējiet ādu vietā, kur veiksiet injekciju, izmantojot spirta salveti, un satveriet ādu starp īkšķi un rādītājpirkstu, nesaspiežot to (skatīt 6. attēlu).

2.Ieduriet adatu ādā līdz galam, kā parādīja ārsts vai medmāsa. Leņķis starp šļirci un ādu nedrīkst būt pārāk šaurs (tam jābūt vismaz 45°, skatīt 7. attēlu).

3.Viegli atvelciet atpakaļ virzuli, lai pārliecinātos, ka adata nav iedurta asinsvadā. Ja redzat, ka šļircē parādās asinis, izvelciet adatu un ieduriet to vēlreiz, citā vietā.

4.Injicējiet šķidrumu audos lēnām un vienmērīgi, vienmēr turot ādu satvertu.

5.Pēc šķidruma injekcijas izvelciet adatu un atlaidiet ādu.

6.Dažas sekundes piespiediet injekcijas vietai marles saites gabaliņu vai sterilu marles plāksnīti.

7.Katru šļirci izmantojiet tikai vienai injekcijai. Nelietojiet Lonquex, kas palicis šļircē.

Atcerieties!

Problēmu gadījumā nekautrējieties lūgt palīdzību vai padomu ārstam vai medmāsai.

Izlietoto šļirču likvidēšana

Nelieciet atpakaļ vāciņus izlietotajām adatām.

Izlietotās šļirces ievietojiet necaurduramajā konteinerā un uzglabājiet to bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Pilnu necaurduramo konteineru likvidējiet atbilstoši ārsta, farmaceita vai medmāsas norādījumiem.

Nekad neizmetiet izlietotās šļirces parastajos sadzīves atkritumos.

7. Informācija, kā pašam veikt injekciju

Šajā punktā sniegta informācija, kā pašam sev zem ādas injicēt Lonquex. Ir svarīgi, lai Jūs nemēģinātu pats sev veikt injekciju, ja ārsts vai medmāsa nav Jūs īpaši apmācījis to darīt. Ja neesat pārliecināts, vai pats spējat veikt injekciju vai arī Jums ir kādi jautājumi, lūdziet palīdzību ārstam vai medmāsai.

Kā lietot Lonquex

Jums jāveic injekcija audos, kas atrodas tieši zem ādas. To sauc par subkutānu injekciju.

Nepieciešamais aprīkojums

Lai Jūs pats sev veiktu injekciju audos zem ādas, Jums nepieciešams:

pilnšļirce ar Lonquex;

spirta salvete;

marles saites gabaliņš vai sterila marles plāksnīte.

Kas jādara pirms injekcijas

1.Izņemiet zāles no ledusskapja.

2.Atveriet blisteri un izņemiet no tā pilnšļirci (skatīt 1. attēlu). Neņemiet pilnšļirci aiz virzuļa vai adatas vāciņa. Tas var bojāt drošuma ierīci.

3.Pārbaudiet derīguma termiņu uz pilnšļirces marķējuma (EXP). Nelietojiet, ja ir pagājusi norādītā mēneša pēdējā diena.

4.Pārbaudiet Lonquex izskatu. Šķidrumam jābūt caurspīdīgam un bezkrāsainam. Ja tas ir duļķains vai tajā redzamas daļiņas, Jūs nedrīkstat to lietot.

5.Nekratiet enerģiski Lonquex, jo tas var ietekmēt zāļu aktivitāti.

6.Lai injekcija būtu patīkamāka, ļaujiet pilnšļircei 30 minūtes pastāvēt istabas temperatūrā (nepārsniedzot 25 °C) vai pāris minūtes uzmanīgi paturiet pilnšļirci rokā. Nesildiet Lonquex citā veidā (piemēram, nesildiet to mikroviļņu krāsnī vai karstā ūdenī).

7.Nenoņemiet no adatas plastmasas vāciņu, kamēr neesat gatavs veikt injekciju.

8.Atrodiet ērtu, labi apgaismotu vietu. Novietojiet visus nepieciešamos piederumus labi aizsniedzamā vietā (Lonquex pilnšļirci, spirta salveti un marles saites gabaliņu vai sterilu marles plāksnīti).

9.Rūpīgi nomazgājiet rokas.

Kā sagatavoties injekcijai

Pirms veicat sev Lonquex injekciju, Jums jārīkojas šādi:

1.Turiet šļirci un uzmanīgi, bez pagriešanas, noņemiet adatas vāciņu. Velciet vāciņu taisnā virzienā prom no šļirces, kā attēlots 2. un 3. attēlā. Nepieskarieties adatai un nenospiediet virzuli.

2.Pilnšļircē var būt nelieli gaisa burbuļi. Ja redzami gaisa burbuļi, uzmanīgi piesitiet šļircei ar pirkstiem, līdz gaisa burbuļi paceļas šļirces augšpusē. Vēršot šļirci uz augšu, izspiediet gaisu no šļirces, lēnām spiežot virzuli uz augšu.

3.Tagad Jūs varat izmantot pilnšļirci.

Kur veikt injekciju

Vispiemērotākās vietas pašinjekcijai ir:

augšstilbu augšējā daļa,

vēders (skatīt pelēkos laukumus 4. attēlā), izvairoties no ādas tieši ap nabu.

Ja injekciju Jums veic kāds cits, var izmantot arī augšdelmu mugurējo un sānu virsmu (skatīt pelēkos laukumus 5. un 6. attēlā).

Kā veikt pašinjekciju

1.Dezinficējiet ādu vietā, kur veiksiet injekciju, izmantojot spirta salveti, un satveriet ādu starp īkšķi un rādītājpirkstu, nesaspiežot to (skatīt 7. attēlu).

2.Ieduriet adatu ādā līdz galam, kā parādīja ārsts vai medmāsa. Leņķis starp šļirci un ādu nedrīkst būt pārāk šaurs (tam jābūt vismaz 45°, skatīt 8. attēlu).

3.Viegli atvelciet atpakaļ virzuli, lai pārliecinātos, ka adata nav iedurta asinsvadā. Ja redzat, ka šļircē parādās asinis, izvelciet adatu un ieduriet to vēlreiz, citā vietā.

4.Injicējiet šķidrumu audos lēnām un vienmērīgi, vienmēr turot ādu satvertu (skatīt 9. attēlu).

5.Lai injicētu šķidrumu, nospiediet virzuli līdz galam. Turot virzuli līdz galam nospiestu uz leju, izvelciet adatu no ādas (skatīt 10 attēlu). Pēc tam atlaidiet virzuli. Nekavējoties aktivēsies drošuma ierīce. Visa adata un šļirce automātiski atvilksies atpakaļ un tiks pārklāta, lai Jūs nevarētu sadurties (skatīt 11. attēlu).

6.Dažas sekundes piespiediet injekcijas vietai marles saites gabaliņu vai sterilu marles plāksnīti.

7.Katra pilnšļirce ir paredzēta tikai vienreizējai lietošanai.

Atcerieties!

Problēmu gadījumā nekautrējieties lūgt palīdzību vai padomu ārstam vai medmāsai.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas