Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lusduna (insulin glargine) – Lietošanas instrukcija - A10AE04

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsLusduna
ATĶ kodsA10AE04
Vielainsulin glargine
RažotājsMerck Sharp

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

LUSDUNA 100 vienību/ml šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē

Insulin glargine

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, tai skaitā LUSDUNA Nexvue pildspalvveida pilnšļirces lietošanas instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

1.Kas ir LUSDUNA un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms LUSDUNA lietošanas

3.Kā lietot LUSDUNA

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt LUSDUNA

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir LUSDUNA un kādam nolūkam to lieto

LUSDUNA satur glargīna insulīnu. Tas ir modificēts, cilvēka insulīnam ļoti līdzīgs insulīns.

LUSDUNA lieto cukura diabēta ārstēšanai pieaugušajiem, pusaudžiem un bērniem no 2 gadu vecuma.

Cukura diabēts ir slimība, kuras gadījumā Jūsu organisms nesintezē pietiekami daudz insulīna, lai kontrolētu cukura līmeni asinīs. Glargīna insulīnam piemīt ilga un stabila cukura līmeni asinīs pazeminoša iedarbība.

2. Kas Jums jāzina pirms LUSDUNA lietošanas

Nelietojiet LUSDUNA šādos gadījumos

-Ja Jums ir alerģija pret glargīna insulīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms LUSDUNA lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Stingri ievērojiet ar ārstu pārrunātos norādījumus par devu, uzraudzību (asins un urīna analīžu veikšanu), diētu un fizisku aktivitāti (fizisko darbu un vingrinājumiem), kā arī injicēšanas tehniku.

Ja Jums cukura līmenis asinīs ir pārāk zems (hipoglikēmija), ievērojiet norādījumus par rīcību hipoglikēmijas gadījumā (skatīt punktu "Hipergliēmija un hipoglikēmija" šīs instrukcijas beigās).

Ceļošana

Pirms došanās ceļā konsultējieties ar ārstu. Jums var būt jāpārrunā šādi aspekti:

-Jūsu insulīna pieejamība valstī, kuru apmeklēsiet;

-nodrošinājums ar insulīnu, šļircēm u.c.;

-pareiza insulīna uzglabāšana ceļošanas laikā;

-maltīšu un insulīna ievadīšanas laiks ceļošanas laikā;

-dažādu laika zonu maiņas iespējamā ietekme;

-iespējams jauns risks veselībai valstīs, kuras apmeklēsiet;

-rīcība neatliekamās situācijās, kad jūtaties slikti vai saslimstat.

Slimības un traumas

Turpmāk minētajās situācijās cukura diabēta aprūpei var būt jāpievērš pastiprināta uzmanība (piemēram, pielāgojot insulīna devu, veicot asins un urīna analīzes):

-ja esat slims vai Jums ir smaga trauma, Jums var paaugstināties cukura līmenis asinīs (hiperglikēmija);

-ja Jūs neēdat pietiekami, Jums cukura līmenis asinīs var kļūt pārāk zems (hipoglikēmija). Vairumā gadījumu Jums būs nepieciešama ārsta palīdzība. Jau agrīni sazinieties ar ārstu.

Ja Jums ir 1. tipa cukura diabēts (insulīnatkarīgs cukura diabēts), nepārtrauciet insulīna lietošanu un turpiniet uzņemt pietiekami daudz ogļhidrātu. Vienmēr pastāstiet cilvēkiem, kuri Jūs aprūpē vai ārstē, ka Jums ir nepieciešams insulīns.

Insulīnterapijas rezultātā organismā var veidoties antivielas pret insulīnu (vielas, kas darbojas pret insulīnu). Tomēr tikai ļoti retos gadījumos to dēļ būs jāmaina insulīna deva.

Dažiem pacientiem ar ilgstošu 2. tipa cukura diabētu un sirds slimību vai iepriekš pārciestu insultu, kurus ārstēja ar pioglitazonu (perorālām pretdiabēta zālēm, kuras lieto 2. tipa cukura diabēta ārstēšanai) un insulīnu, attīstījās sirds mazspēja. Ja Jums rodas sirds mazspējas pazīmes, piemēram, neparasts elpas trūkums vai strauja ķermeņa masas palielināšanās vai lokalizēts pietūkums (tūska), pēc iespējas ātrāk informējiet ārstu.

Bērni

Pieredzes par LUSDUNA lietošanu bērniem līdz 2 gadu vecumam nav.

Citas zāles un LUSDUNA

Dažas zāles izraisa cukura līmeņa asinīs pārmaiņas (pazemināšanos, paaugstināšanos vai abas pārmaiņas atkarībā no situācijas). Jebkurā gadījumā var būt jāpielāgo insulīna deva, lai izvairītos no pārāk zema vai pārāk augsta cukura līmeņa asinīs. Sākot vai pārtraucot citu zāļu lietošanu, esiet uzmanīgs.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot. Pirms kādu zāļu lietošanas pajautājiet ārstam, vai tās var ietekmēt Jūsu cukura līmeni asinīs un kā Jums jārīkojas, ja vispār kāda rīcība ir nepieciešama.

Zāles, kas var izraisīt cukura līmeņa asinīs pazemināšanos (hipoglikēmiju):

-visas citas zāles, ko lieto cukura diabēta ārstēšanai;

-angiotensīna konvertējošā enzīma (AKE) inhibitori (lieto noteiktu sirds slimību vai paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai);

-dizopiramīds (lieto noteiktu sirds slimību ārstēšanai);

-fluoksetīns (lieto depresijas ārstēšanai);

-fibrāti (lieto paaugstināta lipīdu līmeņa asinīs pazemināšanai);

-monoamīnoksidāzes (MAO) inhibitori (lieto depresijas ārstēšanai);

-pentoksifilīns, propoksifēns, salicilāti (piemēram, acetilsalicilskābe, lieto sāpju un drudža mazināšanai);

-somatostatīna analogi (piemēram, oktreotīds, lieto, lai ārstētu retāk sastopamu slimību, kuras gadījumā Jūsu organisms sintezē pārāk daudz augšanas hormona);

-sulfanilamīdu grupas antibakteriālie līdzekļi.

Zāles, kas var izraisīt cukura līmeņa asinīs paaugstināšanos (hiperglikēmiju):

-kortikosteroīdi (piemēram, "kortizons", ko lieto iekaisuma ārstēšanai);

-danazols (zāles, kas iedarbojas uz ovulāciju);

-diazoksīds (lieto zema cukura līmeņa asinīs ārstēšanai);

-diurētiskie līdzekļi (lieto paaugstināta asinsspiediena vai pārmērīgas šķidruma aiztures ārstēšanai);

-glikagons (aizkuņģa dziedzera hormons, ko lieto smagas hipoglikēmijas ārstēšanai);

-izoniazīds (lieto tuberkulozes ārstēšanai);

-estrogēni un progestagēni (piemēram, kontracepcijas tabletes, ko lieto, lai nepieļautu grūtniecības iestāšanos);

-fenotiazīna atvasinājumi (lieto psihisko traucējumu ārstēšanai);

-somatropīns (augšanas hormons);

-simpatomimētiskie līdzekļi (piemēram, epinefrīns [adrenalīns], salbutamols, terbutalīns, ko lieto astmas ārstēšanai);

-vairogdziedzera hormoni (lieto vairogdziedzera darbības traucējumu ārstēšanai);

-atipiski antipsihotiskie līdzekļi (piemēram, klozapīns, olanzapīns);

-proteāzes inhibitori (lieto HIV infekcijas ārstēšanai).

Ja lietojat turpmāk minētās zāles, Jūsu cukura līmenis asinīs var vai nu paaugstināties, vai pazemināties:

-bēta blokatori (lieto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai);

-klonidīns (lieto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai);

-litija sāļi (lieto psihisko traucējumu ārstēšanai).

Pentamidīns (ko lieto dažu parazītu izraisītu infekciju ārstēšanai) var izraisīt hipoglikēmiju, kam dažreiz var sekot hiperglikēmija.

Bēta blokatori, līdzīgi kā citas simpatolītiskās zāles (piemēram, klonidīns, guanetidīns un rezerpīns), var vājināt vai pilnībā nomākt pirmos brīdinājuma simptomus, kas Jums palīdz atpazīt hipoglikēmiju. Ja neesat pārliecināts par to, vai lietojat kādas no šīm zālēm, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

LUSDUNA kopā ar alkoholu

Ja lietojat alkoholu, Jūsu cukura līmenis asinīs var vai nu paaugstināties, vai pazemināties.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Pirms zāļu lietošanas vienmēr konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja plānojat grūtniecību vai jau esat grūtniece, pastāstiet to ārstam. Grūtniecības laikā un pēc dzemdībām insulīna deva var būt jāmaina. Īpaši rūpīga diabēta kontrole un hipoglikēmijas profilakse ir nozīmīga Jūsu bērna veselībai.

Ja Jūs barojat bērnu ar krūti, konsultējieties ar ārstu, jo Jums var būt jāpielāgo insulīna deva un diēta.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Jūsu spēja koncentrēties vai reaģēt var būt pavājināta, ja Jums ir:

-hipoglikēmija (zems cukura līmenis asinīs);

-hiperglikēmija (augsts cukura līmenis asinīs);

-redzes traucējumi.

Atcerieties par šo iespējamo problēmu vienmēr, kad Jūs varat pakļaut sevi vai citus riskam (piemēram, vadot transportlīdzekli vai apkalpojot mehānismus). Jums jājautā padoms ārstam par transportlīdzekļa vadīšanu, ja:

-Jums bieži ir hipoglikēmijas epizodes;

-pirmie brīdinājuma simptomi, kas palīdz atpazīt hipoglikēmiju, ir vājāki vai to nav vispār.

Svarīga informācija par kādu no LUSDUNA sastāvdaļām

Šīs zāles satur mazāk nekā 1 mmol (23 mg) nātrija katrā devā, t.i., būtībā tās ir nātriju nesaturošas.

3.Kā lietot LUSDUNA

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Insulīnu maiņa

Lai gan LUSDUNA satur tādu pašu aktīvo vielu kā citas zāles, kas satur 300 vienību/ml glargīna insulīna, šīs zāles nav savstarpēji aizstājamas. Lai nomainītu vienu insulīnterapiju uz citu, nepieciešama ārsta recepte, medicīniska uzraudzība un glikozes līmeņa asinīs kontrole. Lūdzu, jautājiet sīkāku informāciju ārstam.

Deva

Ņemot vērā Jūsu dzīvesveidu un cukura (glikozes) līmeņa asinīs noteikšanas rezultātus, kā arī insulīna lietošanas anamnēzi, Jūsu ārsts

-noteiks, cik daudz LUSDUNA dienā Jums nepieciešams un kad šīs zāles jāievada;

-pastāstīs, kad Jums jāpārbauda cukura līmenis asinīs un vai Jums ir jāveic urīna analīzes;

-pastāstīs Jums, kad Jums var būt jāinjicē lielāka vai mazāka LUSDUNA deva.

LUSDUNA ir ilgstošas darbības insulīns. Jūsu ārsts var Jums norādīt to lietot kombinācijā ar īslaicīgas darbības insulīnu vai ar tabletēm, kuras lieto paaugstināta cukura līmeņa asinīs ārstēšanai.

Daudzi faktori var ietekmēt Jūsu cukura līmeni asinīs. Jums jāzina šie faktori, lai Jūs spētu pareizi reaģēt uz cukura līmeņa asinīs pārmaiņām un novērst tā pārmērīgu paaugstināšanos vai pārmērīgu pazemināšanos. Skatīt punktu "Hiperglikēmija un hipoglikēmija" šīs instrukcijas beigās.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

LUSDUNA var lietot pusaudžiem un bērniem no 2 gadu vecuma. Lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis.

Lietošanas biežums

Jums nepieciešama viena LUSDUNA injekcija katru dienu vienā un tai pašā dienas laikā. Ar Nexvue pildspalvveida pilnšļirci LUSDUNA iespējams ievadīt, devu palielinot ik pa 1 vienībai līdz maksimālai reizes devai 60 vienību. Pildspalvveida pilnšļircē ir kopumā 300 vienību.

Lietošanas veids

LUSDUNA injicē zem ādas. Neinjicējiet LUSDUNA vēnā, jo tad šo zāļu iedarbība mainīsies un tās var izraisīt hipoglikēmiju.

Ārsts Jums parādīs, kurā ādas apvidū Jums jāinjicē LUSDUNA. Veicot katru injekciju, mainiet dūriena vietu konkrētā izmantotā ādas apvidus ietvaros.

Kā jārīkojas ar Nexvue

Nexvue ir vienreiz lietojama pildspalvveida pilnšļirce, kas satur glargīna insulīnu.

Izlasiet rūpīgi šim iepakojumam pievienoto "Nexvue lietošanas instrukciju". Jums jālieto pildspalvveida pilnšļirce šajā lietošanas instrukcijā aprakstītā veidā.

Pirms katras lietošanas reizes jāpievieno jauna adata. Izmantojiet vienīgi ar Nexvue saderīgas adatas (skatīt Nexvue lietošanas instrukciju).

Pirms katras injekcijas jāveic drošības pārbaude.

Pirms pildspalvveida pilnšļirces lietošanas apskatiet kārtridžu. Nelietojiet Nexvue, ja pamanāt tajā sīkas daļiņas. Lietojiet Nexvue vienīgi tad, ja šķīdums ir dzidrs, bezkrāsains un līdzīgs ūdenim. Pirms lietošanas nekratiet un nemaisiet to.

Lai novērstu iespējamu slimības pārnešanu, nekādā gadījumā nedodiet savu pildspalvveida pilnšļirci kādam citam. Šo pildspalvveida pilnšļirci drīkstat lietot vienīgi Jūs.

Raugieties, lai insulīns netiktu piesārņots ne ar etilspirtu, ne kādiem citiem dezinfekcijas līdzekļiem vai citām vielām.

Ja pamanāt, ka Jūsu cukura līmeņa asinīs kontrole negaidīti pasliktinās, vienmēr izmantojiet jaunu pildspalvveida pilnšļirci. Ja domājat, ka Jums varētu būt problēma ar Nexvue lietošanu, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Tukšās pildspalvveida pilnšļirces nedrīkst uzpildīt atkārtoti un tās ir pienācīgā veidā jāiznīcina.

Nelietojiet Nexvue, ja pilnšļirce ir bojāta vai pilnvērtīgi nedarbojas; tā ir jāiznīcina un jālieto jauna pildspalvveida pilnšļirce.

Insulīna maisījumi

Pirms katras injekcijas vienmēr jāpārbauda insulīna marķējums, lai izvairītos no LUSDUNA sajaukšanas ar citiem insulīniem.

Ja esat lietojis LUSDUNA vairāk nekā noteikts

-Ja esat injicējis pārāk daudz LUSDUNA, Jums cukura līmenis asinīs var kļūt pārāk zems (hipoglikēmija). Bieži pārbaudiet cukura līmeni asinīs. Kopumā, lai novērstu hipoglikēmiju, Jums jāēd vairāk un jākontrolē cukura līmenis asinīs. Informāciju par hipoglikēmijas ārstēšanu skatīt punktu "Hiperglikēmija un hipoglikēmija" šīs instrukcijas beigās.

Ja esat aizmirsis lietot LUSDUNA

-Ja esat izlaidis LUSDUNA devu vai neesat injicējis pietiekami daudz insulīna, Jums cukura līmenis asinīs var kļūt pārāk augsts (hiperglikēmija). Bieži pārbaudiet cukura līmeni asinīs. Informāciju par hiperglikēmijas ārstēšanu skatīt punktu "Hiperglikēmija un hipoglikēmija" šīs instrukcijas beigās.

-Nelietojiet divkāršu devu, lai kompensētu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot LUSDUNA

Tas var izraisīt smagu hiperglikēmiju (ļoti augsts cukura līmenis asinīs) un ketoacidozi (skābes uzkrāšanās asinīs, jo organisms sadala taukus, nevis cukuru). Nepārtrauciet LUSDUNA lietošanu, nekonsultējoties ar ārstu. Ārsts norādīs, kā Jums jārīkojas.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja pamanāt pazīmes, kas liecina, ka cukura līmenis asinīs ir pārāk zems (hipoglikēmija), rīkojieties, lai nekavējoties paaugstinātu cukura līmeni asinīs (skatīt punktu "Hiperglikēmija un hipoglikēmija" šīs instrukcijas beigās). Hipoglikēmija (zems cukura līmenis asinīs) var būt ļoti nopietna un ir ļoti bieži sastopama insulīnterapijas gadījumā (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem). Zems cukura līmenis asinīs nozīmē, ka asinīs nav pietiekami daudz cukura. Ja Jūsu cukura līmenis asinīs pārmērīgi pazeminās, Jums var iestāties bezsamaņa. Būtiska hipoglikēmija var izraisīt galvas smadzeņu bojājumu un var būt bīstama dzīvībai. Sīkāku informāciju skatīt punktā "Hiperglikēmija un hipoglikēmija" šīs instrukcijas beigās.

Smagas alerģiskas reakcijas (reti, var rasties līdz 1 no 1000 cilvēkiem) – pazīmes var būt plašas ādas reakcijas (izsitumi un nieze pa visu ķermeni), stiprs ādas un gļotādu pietūkums (angioedēma), elpas trūkums, asinsspiediena pazemināšanās vienlaicīgi ar ātru sirdsdarbību un svīšanu. Smagas alerģiskas

reakcijas pret insulīniem var kļūt dzīvībai bīstamas. Ja pamanāt smagas alerģiskas reakcijas pazīmes, nekavējoties informējiet ārstu.

Bieži sastopamas blakusparādības (var skart ne vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem)

Ādas pārmaiņas injekcijas vietā

Ja injicējat insulīnu vienā un tai pašā ādas vietā pārāk bieži, šajā vietā zem ādas esošie taukaudi var vai nu sarukt (lipoatrofija, var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem) vai sabiezēt (lipohipertrofija). Insulīns var nedarboties ļoti labi. Lai novērstu šīs ādas pārmaiņas, katru injekciju veiciet citā vietā.

Ādas un alerģiskas reakcijas injekcijas vietā

Šīs pazīmes var būt apsārtums, neparasti stipras sāpes injekcijas laikā, nieze, nātrene, pietūkums vai iekaisums. Tās var izplatīties ap injekcijas vietu. Lielākā daļa nelielo, insulīnu izraisīto reakciju parasti izzūd dažu dienu vai dažu nedēļu laikā.

Reti sastopamas blakusparādības (var skart ne vairāk kā 1 no 1 000 cilvēkiem)

Acu reakcijas

Izteiktas cukura līmeņa asinīs kontroles pārmaiņas (uzlabošanās vai pasliktināšanās) var izraisīt īslaicīgus redzes traucējumus. Ja Jums ir proliferatīva retinopātija (ar cukura diabētu saistīta acu slimība), smagas hipoglikēmijas lēkmes var izraisīt īslaicīgu redzes zudumu.

Vispārēji traucējumi

Retos gadījumos insulīnterapija var izraisīt arī īslaicīgu ūdens uzkrāšanos organismā ar apakšstilbu un potīšu pietūkumu.

Ļoti reti sastopamas blakusparādības (var skart ne vairāk kā 1 no 10 000 cilvēkiem)

Ļoti retos gadījumos var rasties disgeizija (garšas sajūtas pārmaiņas) un mialģija (muskuļu sāpes).

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Kopumā blakusparādības bērniem un 18 gadus veciem vai jaunākiem pusaudžiem ir līdzīgas kā pieaugušajiem.

Sūdzības par reakcijām injekcijas vietā (reakcija injekcijas vietā, sāpes injekcijas vietā) un ādas reakcijām (izsitumi, nātrene) bērniem un 18 gadus veciem vai jaunākiem pusaudžiem konstatētas salīdzinoši biežāk nekā pieaugušajiem.

Pieredzes par bērniem līdz 2 gadu vecumam nav.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt LUSDUNA

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un pildspalvveida pilnšļirces etiķetes pēc "Derīgs līdz" vai "EXP". Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Nelietotas pildspalvveida pilnšļirces

Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C). Nesasaldēt.

Nenovietot LUSDUNA blakus saldētavas nodalījumam vai saldēšanas elementam. Uzglabāt pildspalvveida pilnšļirci ārējā kastītē, lai pasargātu no gaismas.

Lietošanā esošas pildspalvveida pilnšļirces

Lietošanā esošas vai rezerves pildspalvveida pilnšļirces drīkst uzglabāt ne ilgāk kā 28 dienas līdz 30°C temperatūrā, sargājot no tiešas siltuma un tiešas gaismas iedarbības. Lietošanā esošās vai rezerves pildspalvveida pilnšļirces nav jāuzglabā ledusskapī. Nelietot pildspalvveida pilnšļirces pēc šī perioda.

Pēc injekcijas izņemt adatu un uzglabāt pildspalvveida pilnšļirci bez adatas. Pēc katras injekcijas pildspalvveida pilnšļircei jāuzliek vāciņš, lai to pasargātu no gaismas.

Adata jānoņem arī pirms pildspalvveida pilnšļirces izmešanas. Adatas nedrīkst lietot atkārtoti.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko LUSDUNA satur

-Aktīvā viela ir glargīna insulīns. Katrs ml šķīduma satur 100 vienību glargīna insulīna (atbilst 3,64 mg). Katra pildspalvveida pilnšļirce satur 3 ml šķīduma injekcijām (atbilst 300 vienībām).

-Citas sastāvdaļas ir cinka hlorīds, metakrezols, glicerīns, nātrija hidroksīds (pH pielāgošanai) (skatīt 2. punktu "Svarīga informācija par kādu no LUSDUNA sastāvdaļām"), sālsskābe (pH pielāgošanai) un ūdens injekcijām.

LUSDUNA ārējais izskats un iepakojums

LUSDUNA 100 vienību/ml šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē ir dzidrs un bezkrāsains šķīdums.

Pieejami iepakojumi pa 1, 5 vai vairāku kastīšu iepakojumipa 10 (2 x 5) pildspalvveida pilnšļircēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road

Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Lielbritānija

Ražotājs

NV Organon

Molenstraat 110

5342 CC Oss

Nīderlande

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

MSD Belgium BVBA/SPRL

UAB Merck Sharp & Dohme

Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

Tel. + 370 5 278 02 47

dpoc_belux@merck.com

msd_lietuva@merck.com

България

Luxembourg/Luxemburg

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

MSD Belgium BVBA/SPRL

Тел.: +359 2 819 3737

Tél/Tel: +32(0)27766211

info-msdbg@merck.com

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Magyarország

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel: +420 233 010 111

Tel.: +36 1 888 5300

dpoc_czechslovak@merck.com

hungary_msd@merck.com

Danmark

Malta

MSD Danmark ApS

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tlf: + 45 4482 4000

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

dkmail@merck.com

malta_info@merck.com

Deutschland

Nederland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

Tel: 0800 9999000

e-mail@msd.de

(+31 23 5153153)

 

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Norge

Merck Sharp & Dohme OÜ

MSD (Norge) AS

Tel.: +372 6144 200

Tlf: +47 32 20 73 00

msdeesti@merck.com

msdnorge@msd.no

Ελλάδα

Österreich

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Τηλ: +30 210 98 97 300

Tel: +43 (0) 1 26 044

dpoc_greece@merck.com

msd-medizin@merck.com

España

Polska

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

MSD Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 321 06 00

Tel: +48 22 549 51 00

msd_info@merck.com

msdpolska@merck.com

Francija

Portugāle

MSD France

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40

Tel: +351 21 4465700

 

clic@merck.com

Hrvatska

România

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: + 385 1 6611 333

Tel: +40 21 529 29 00

croatia_info@merck.com

msdromania@merck.com

Ireland

Slovenija

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Limited

Tel: +386 1 5204 201

Tel: +353 (0)1 2998700

msd.slovenia@merck.com

medinfo_ireland@merck.com

 

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Sími: + 354 535 7000

Tel: +421 2 58282010

 

dpoc_czechslovak@merck.com

Italia

Suomi/Finland

MSD Italia S.r.l.

MSD Finland Oy

Tel: +39 06 361911

Puh/Tel: +358 (0)9 804 650

medicalinformation.it@merck.com

info@msd.fi

Κύπρος

Sverige

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Τηλ.: 800 00 673 (+357 22866700)

Tel: +46 77 5700488

cyprus_info@merck.com

medicinskinfo@merck.com

Latvija

Lielbritānija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel: + 371 67364224

Tel: +44 (0) 1992 467272

msd_lv@merck.com

medicalinformationuk@merck.com

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

 

Citi informācijas avoti

 

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē: http://www.ema.europa.eu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HIPERGLIKĒMIJA UN HIPOGLIKĒMIJA

Vienmēr nēsājiet līdzi nedaudz cukura (vismaz 20 gramus).

Nēsājiet līdzi informāciju, kas norāda, ka esat cukura diabēta slimnieks.

HIPERGLIKĒMIJA (paaugstināts cukura līmenis asinīs)

Ja Jums cukura līmenis asinīs ir pārāk augsts (hiperglikēmija), iespējams, Jūs neesat injicējis pietiekami daudz insulīna.

Kādēļ rodas hiperglikēmija?

Piemēri:

-Jūs neesat injicējis insulīnu vai neesat injicējis pietiekami daudz insulīna, vai arī tas ir kļuvis mazāk efektīvs, piemēram, nepareizas uzglabāšanas dēļ;

-Jūsu insulīna pildspalvveida pilnšļirce pilnvērtīgi nedarbojas;

-Jūsu fiziskās aktivitātes līmenis ir zemāks nekā parasti, Jums ir stress (emocionāls distress, uztraukums), trauma, infekcija, drudzis vai tiek veikta operācija;

-Jūs lietojat vai esat lietojis noteiktas citas zāles (skat. 2. punktu "Citas zāles un LUSDUNA").

Hiperglikēmijas brīdinājuma simptomi

Slāpes, pastiprināta vajadzība urinēt, nogurums, sausa āda, sejas apsārtums, ēstgribas zudums, zems asinsspiediens, ātra sirdsdarbība, kā arī glikoze un ketonvielas urīnā. Sāpes vēderā, ātra un dziļa elpošana, miegainība vai pat samaņas zudums var būt pazīmes, kas liecina par nopietnu stāvokli (ketoacidozi), ko izraisa insulīna trūkums.

Kā Jums jārīkojas, ja Jums rodas hiperglikēmija?

Tiklīdz Jums rodas kāds no iepriekš minētajiem simptomiem, pārbaudiet cukura līmeni asinīs un ketonvielas urīnā. Smaga hiperglikēmija vai ketoacidoze vienmēr jāārstē ārstam, parasti slimnīcā.

HIPOGLIKĒMIJA (zems cukura līmenis asinīs)

Ja Jūsu cukura līmenis asinīs pārmērīgi pazeminās, Jums var iestāties bezsamaņa. Būtiska hipoglikēmija var izraisīt sirdslēkmi vai galvas smadzeņu bojājumu un var būt bīstama dzīvībai. Parasti Jums jāspēj pamanīt, kad Jums cukura līmenis asinīs pārmērīgi pazeminās, lai Jūs varētu pareizi rīkoties.

Kādēļ rodas hipoglikēmija?

Piemēri:

-Jūs esat injicējis pārāk daudz insulīna;

-Jūs izlaižat maltītes vai ieturat tās novēloti;

-Jūs neēdat pietiekami vai ēdat pārtiku, kas satur mazāk ogļhidrātu nekā parasti (cukuru un cukuram līdzīgas vielas, ko dēvē par ogļhidrātiem; taču mākslīgie saldinātāji NAV ogļhidrāti);

-Jūs zaudējat ogļhidrātus vemšanas vai caurejas dēļ;

-Jūs lietojat alkoholu, īpaši tad, ja daudz neēdat;

-Jūs veicat vairāk vingrinājumu nekā parasti vai cita veida fiziskās aktivitātes;

-Jūs atveseļojaties pēc traumas, operācijas vai cita veida stresa;

-Jūs atveseļojaties pēc slimības vai drudža;

-Jūs lietojat vai esat pārtraucis lietot noteiktas citas zāles (skatīt 2. punktu "Citas zāles un LUSDUNA").

Hipoglikēmijas iespējamība ir lielāka arī šādos gadījumos

-Jūs tikko esat sācis insulīnterapiju vai nomainījis terapiju uz citu insulīnu (nomainot Jūsu iepriekš lietoto bazālo insulīnu uz LUSDUNA, hipoglikēmija, ja tā rodas, vairāk iespējama no rīta nekā naktī);

-Jūsu cukura līmenis asinīs ir gandrīz normāls vai nestabils;

-Jūs maināt ādas apvidu, kurā injicējat insulīnu (piemēram, no augšstilba uz augšdelmu);

-Jums ir smaga nieru vai aknu slimība, vai arī kāda cita slimība, piemēram, hipotireoze.

Hipoglikēmijas brīdinājuma simptomi

Jūsu organismā

Simptomi, kas liecina, ka Jūsu cukura līmenis asinīs pazeminās pārāk daudz vai pārāk strauji ir, piemēram, svīšana, mikla āda, trauksme, ātra sirdsdarbība, paaugstināts asinsspiediens, sirdsklauves un neregulāra sirdsdarbība. Šie simptomi nereti rodas pirms simptomiem, ko izraisa zems cukura līmenis galvas smadzenēs.

Jūsu galvas smadzenēs

Simptomi, kas liecina par zemu cukura līmeni galvas smadzenēs ir, piemēram, galvassāpes, stiprs izsalkums, slikta dūša, vemšana, nogurums, miegainība, miega traucējumi, nemiers, agresīva uzvedība, koncentrēšanās traucējumi, pavājinātas reakcijas, depresija, apjukums, runas traucējumi (dažkārt pilnīgs runas zudums), redzes traucējumi, trīce, paralīze, durstīšanas sajūta (parestēzijas), nejūtīgums un durstīšanas sajūta mutes apvidū, reibonis, paškontroles zudums, nespēja sevi apkopt, krampji, samaņas zudums.

Pirmie simptomi, kas Jūs brīdina par hipoglikēmiju ("brīdinājuma simptomi") var mainīties, kļūt vājāki vai pilnībā iztrūkt, ja

-Jūs esat gados vecāks cilvēks, ja Jums ir ilgstoši bijis cukura diabēts vai arī Jums ir noteikta veida nervu slimība (diabētiska autonoma neiropātija);

-Jums nesen ir bijusi hipoglikēmija (piemēram, iepriekšējā dienā) vai ja tā attīstās lēnām;

-Jums ir gandrīz normāls vai vismaz būtiski uzlabojies cukura līmenis asinīs;

-Jūs nesen esat nomainījis terapiju no dzīvnieka insulīna uz cilvēka insulīnu, piemēram, LUSDUNA;

-Jūs lietojat vai esat lietojis noteiktas citas zāles (skatīt 2. punktu "Citas zāles un LUSDUNA").

Šādā gadījumā Jums var rasties smaga hipoglikēmija (un pat ģībonis), pirms esat paspējis apzināties problēmu. Ziniet savus brīdinājuma simptomus. Ja nepieciešams, biežāka cukura līmeņa asinīs noteikšana var palīdzēt atklāt vieglas hipoglikēmijas epizodes, kas citādi var palikt nepamanītas. Ja neesat drošs, vai pazīstat savus brīdinājuma simptomus, izvairieties no situācijām (piemēram, transportlīdzekļa vadīšanas), kurās Jūs vai citi hipoglikēmijas dēļ tiktu pakļauti riskam.

Kas Jums jādara, ja Jums rodas hipoglikēmija?

1.Neinjicējiet insulīnu. Nekavējoties lietojiet aptuveni 10 - 20 g cukura, piemēram, glikozi, cukurgraudus vai ar cukuru saldinātu dzērienu. Uzmanību! Mākslīgie saldinātāji un mākslīgos saldinātājus saturoši pārtikas produkti (piemēram, diētiskie dzērieni) nepalīdz novērst hipoglikēmiju.

2.Apēdiet kaut ko, kas var ilgstoši paaugstināt cukura līmeni asinīs (piemēram, maizi vai makaronus). Visticamāk, Jūsu ārsts vai medmāsa ir šos jautājumus ar Jums pārrunājuši iepriekš. Hipoglikēmija var izzust lēnāk, jo LUSDUNA darbojas ilgstoši.

3.Ja hipoglikēmija atkārtojas, lietojiet vēl 10 - 20 g cukura.

4.Ja nespējat kontrolēt hipoglikēmiju vai tā rodas atkārtoti, nekavējoties konsultējieties ar ārstu.

Sniedziet saviem radiniekiem, draugiem un tuviem kolēģiem šādu informāciju:

ja Jūs nespējat norīt vai esat bezsamaņā, Jums būs nepieciešama glikozes vai glikagona injekcija (zāles, kas paaugstina cukura līmeni asinīs). Šīs injekcijas ir attaisnotas, pat ja nav pilnīgas pārliecības, ka Jums ir hipoglikēmija.

Ieteicams noteikt cukura līmeni asinīs tūlīt pēc glikozes lietošanas, lai pārbaudītu, vai Jums tiešām ir hipoglikēmija.

Lietošanas instrukcija

LUSDUNA 100 vienību/ml sķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļirce (Nexvue)

Insulin glargine

Adatas un spirta tamponi nav iepakojumā.

LŪDZU, IZLASIET ŠOS NORADĪJUMUS PIRMS LIETOŠANAS.

Svarīga informācija

LUSDUNA satur zāles, ko sauc par glargīna insulīnu.

Ja lietojat vairāk nekā vienu zāļu veidu, pirms injicēšanas pārliecinieties, ka Jums ir pareizās zāles.

Ārsts vai medmāsa Jums parādīs, kā jālieto pildspalvveida pilnšļirce. Ja neesat apmācīts iepriekš, lūdziet, lai ārsts vai medmāsa Jums parāda, kā lietot pildspalvveida pilnšļirci.

Pirms katras lietošanas reizes vienmēr pievienojiet jaunu adatu. Izmantojiet vienīgi ar pildspalvveida pilnšļirci saderīgas adatas (skatīt punktu “Pildspalvveida pilnšļirces sastāvdaļas” turpmāk).

Neiestatiet devu un nespiediet injekcijas pogu, kamēr nav pievienota adata.

Pirms katras injekcijas vienmēr veiciet drošības pārbaudi.

Šo pildspalvveida pilnšļirci drīkstat lietot vienīgi Jūs. Nedodiet to nevienam citam.

Ja Jums injekciju veic kāds cits, šai personai jāievēro īpaša piesardzība, lai izvairītos no nejaušas savainošanās ar adatu un infekcijas pārneses.

Nekādā gadījumā nelietojiet pildspalvveida pilnšļirci, ja tā ir bojāta vai ja neesat pārliecināts, ka tā darbojas pilnvērtīgi.

Raugieties, lai Jums vienmēr būtu rezerves pildspalvveida pilnšļircei gadījumam, ja nu Jūsu pildspalvveida pilnšļirce pazūd vai sabojājas.

Svarīgi, lai Jūs zinātu, kā insulīns Jums palīdz un kā izvairīties no biežākās blakusparādības - zema cukura līmeņa asinīs (hipoglikēmijas), kas var būt būtiski. Izlasiet lietošanas instrukciju, kas ievietota katrā kartona kastītē. Ja Jums ir kādi jautājumi par šīm zālēm vai cukura diabētu, lūdziet palīdzību ārstam vai medmāsai.

Pildspalvveida pilnšļirces sastāvdaļas

Pildspalvveida pilnšļirces kopšana

Iepriekš nelietotas jaunas pildspalvveida pilnšļirces

Uzglabājiet pildspalvveida pilnšļirces kastītē ledusskapī (2°C- 8°C). Nesasaldēt. Raugieties, lai pildspalvveida pilnšļirces neatrastos pie saldētavas nodalījuma vai saldēšanas elementa.

Ja Jūsu pildspalvveida pilnšļirce uzglabāta aukstumā, izņemiet to 1 līdz 2 stundas pirms injicēšanas, lai ļautu tai sasilt. Auksta insulīna injekcija ir sāpīgāka.

Atvērta un lietošanā esoša pildspalvveida pilnšļirce

Nelieciet to atpakaļ ledusskapī un nesasaldējiet. Tā jāglabā istabas temperatūrā (līdz 30°C).

Sargiet to no tiešas siltuma un gaismas iedarbības.

Pildspalvveida pilnšļirces ārpusi var tīrīt, noslaukot ar mitru drānu. Nelieciet pildspalvveida pilnšļirci zem ūdens.

Pildspalvveida pilnšļirci drīkst lietot līdz 28 dienām pēc izņemšanas no ledusskapja.

1.Sagatavošanās

Vienmēr pārbaudiet, vai Jums ir pareizā pildspalvveida pilnšļirce. Ja lietojat vairāk nekā vienu zāļu veidu, pirms injicēšanas pārliecinieties, ka Jums ir pareizās zāles.

Novietojiet jaunu sterilu adatu, divus spirta tamponus un pildspalvveida pilnšļirci uz tīras, sausas virsmas. Pirms turpināt, nomazgājiet rokas.

Vienmēr pārbaudiet abus datumus!

Uz marķējuma uzrakstiet datumu, kad izņēmāt pildspalvveida pilnšļirci no ledusskapja. Nelietojiet pildspalvveida pilnšļirci pēc derīguma termiņa beigām. Nelietojiet pildspalvveida pilnšļirci, ja tā ir izņemta no ledusskapja pirms vairāk nekā 28 dienām.

2. Sagatavošanās injekcijai Izvēlieties injekcijas vietu

Piemērotākās injekcijas vietas ir vēders, augšstilbs vai augšdelma mugurpuse.

Notīriet injekcijas vietu

Notīriet apvidu ar spirta salveti. Jums jāmaina injekcijas vieta katrai injekcijai, ievērojot ārsta norādījumus.

Pārbaudiet insulīnu

Noņemiet pildspalvveida pilnšļirces vāciņu. Pārbaudiet kārtridžu, lai pārliecinātos, ka insulīns ir dzidrs, bezkrāsains un nesatur sīkas daļiņas. Ja tā nav, ņemiet jaunu pildspalvveida pilnšļirci.

3. Pievienojiet jaunu adatu

Notīriet kārtridža galviņu ar spirta salveti. Tādējādi tiek nonāvēti mikroorganismi, kas Jums var izraisīt slimību.

Atveriet adatu

Noņemiet adataiaizsargpārklājumu. Rīkojieties uzmanīgi, lai nesasmērētu adatu.

Uzspiediet adatu

Uzspiediet adatu uz pildspalvveida pilnšļirces. Turiet adatu taisni, lai nesabojātu pildspalvveida pilnšļirci vai adatu.

Pieskrūvējiet adatu

Lai pievienotu adatu pildspalvveida pilnšļircei, pieskrūvējiet to.

4. Noņemiet adatas vāciņus

Noņemiet adatas ārējo vāciņu un saglabājiet to. Jums tas atkal būs nepieciešams vēlāk.

Noņemiet adatas iekšējo vāciņu un izmetiet

Adatas iekšējais vāciņš jānoņem pirms devas injicēšanas. Izmetiet iekšējo vāciņu; tas Jums vairs nebūs vajadzīgs.

Katru reizi izmantojiet jaunu adatu. Tas palīdz nodrošināt, ka tiek ievadīta pareiza insulīna deva, un mazina sāpju vai mikroorganismu izraisītas slimības rašanās iespējamību.

5. Veiciet drošības pārbaudi

Katrā injekcijas reizē Jums jāizvada neliela pārbaudes deva, lai pārliecinātos, ka Jūsu pildspalvveida pilnšļirce darbojas. Šis solis palīdz nodrošināt, ka Jūs vēlāk saņemsiet visu devu.

Iestatiet 2 vienību pārbaudes devu

Iestatiet divu vienību pārbaudes devu, griežot devas iestatīšanas pogu, līdz melnā svītra ir vērsta pret "2".

Viegli piesitiet pildspalvveida pilnšļircei

Turiet pildspalvveida pilnšļirci vertikāli un viegli piesitiet kārtridžam, lai visi gaisa burbuļi paceltos uz augšu.

Piespiediet un veiciet injekciju gaisā

Piespiediet injekcijas pogu līdz galam, vēršot adatu gaisā. Pārliecinieties, vai no pildspalvveida pilnšļirces izdalās insulīns.

Atkārtojiet šo darbību, līdz redzat insulīnu

Ja zāles neizdalās, iestatiet 2 vienības vēlreiz un vēlreiz piespiediet injekcijas pogu. Var būt nepieciešami pat pieci mēģinājumi. Ja nekas nenotiek, Jums jāizmēģina jauna adata. Norādījumus par adatas noņemšanu skatīt 9. solī. Ja nekas nenotiek, izmantojot jauno adatu, Jums jākonsultējas ar ārstu vai medmāsu.

Pirms katras injekcijas veiciet drošības pārbaudi. Tas palīdz nodrošināt, ka tiek ievadīta visa insulīna deva.

6. Izvēlieties devu

Ar vienu injekciju var ievadīt 1 - 60 devas. Ja pildspalvveida pilnšļircei nav iespējams iestatīt visu devu, iespējams, tajā nav pietiekami daudz insulīna. Ja Jums nepieciešams injicēt vairāk vienību nekā

ir palicis pildspalvveida pilnšļircē, varat vai nu:

-injicēt pildspalvveida pilnšļircē atlikušo daudzumu un tad lietot jaunu pildspalvveida pilnšļirci, lai saņemtu atlikušo devu, vai

-ņemt jaunu pildspalvveida pilnšļirci un injicēt pilnu devu.

Ja Jums nepieciešama palīdzība, lai izlemtu, kā sadalīt devu, konsultējieties ar ārstu vai medmāsu.

Jūsu devas skaitlis var būt citāds nekā šajā piemērā. Ievērojiet veselības aprūpes speciālista norādījumus.

Iestatiet devu

Iestatiet devu, griežot devas iestatīšanas pogu, līdz iepretim melnajai svītrai lodziņā ir redzams pareizais skaitlis.

7. Pārbaudiet devu

Ja esat izvēlējies nepareizu devu.

Ja esat iestatījis nepareizu devu, vienkārši pagrieziet devas iestatīšanas pogu atpakaļ, līdz iepretim melnajai svītrai lodziņā ir redzams pareizais skaitlis.

Vēlreiz pārbaudiet devu!

Ļoti svarīgi, lai Jūs iestatītu veselības aprūpes speciālista ieteikto devu. Pirms injekcijas veikšanas vēlreiz pārbaudiet, vai esat iestatījis pareizu devu.

Ja vēl neesat notīrījis injekcijas vietu, izdariet to tagad tieši pirms injekcijas.

Pārbaudiet devas lodziņu...

Pirms injekcijas veikšanas pārliecinieties, vai devas lodziņš ir vērsts pret Jums. Injekcijas laikā lodziņam ir jābūt skaidri redzamam.

8. Veiciet injekciju

Ievietojiet adatu

Vienkārši pilnībā ievietojiet adatu ādā. Turiet pildspalvveida pilnšļirci taisni, nevis slīpi vai uz sāniem.

Piespiediet pogu, lai veiktu injekciju

Ievadiet devu, piespiežot injekcijas pogu, līdz lodziņā ir redzama 0 un zaļa svītra.

Pēc tam, kad ir parādījusies 0 un zaļā svītra, lēnām aizskaitiet līdz 10.

Skaitot līdz 10, ir pietiekami laika, lai viss insulīns varētu izplūst no pildspalvveida pilnšļirces, nodrošinot visas devas ievadīšanu.

9. Pēc injekcijas

Rīkojieties uzmanīgi, lai neiedurtu adatu pirkstā.

Stingri uzlieciet adatas ārējo vāciņu un izmantojiet to, lai atskrūvētu adatu.

Ielieciet izlietotās adatas noslēdzamā, necaurduramā, asiem priekšmetiem paredzētā tvertnē. Izmetiet adatu drošā veidā, kā Jums norādījis ārsts, farmaceits vai medmāsa.

Nelietojiet adatu atkārtoti, izmetiet to drošā veidā, ievērojot norādījumus.

Pildspalvveida pilnšļirces uzglabāšana

Vienkārši uzlieciet atpakaļ pildspalvveida pilnšļircei vāciņu un glabājiet to bez adatas līdz nākamās injekcijas veikšanai. Informāciju par to, kā kopt pildspalvveida pilnšļirci, skatīt punktā “Pildspalvveida pilnšļirces Nexvue kopšana”.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas