Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lyrica (pregabalin) – Lietošanas instrukcija - N03AX16

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsLyrica
ATĶ kodsN03AX16
Vielapregabalin
RažotājsPfizer Limited

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Lyrica 25 mg cietās kapsulas,

Lyrica 50 mg cietās kapsulas,

Lyrica 75 mg cietās kapsulas,

Lyrica 100 mg cietās kapsulas,

Lyrica 150 mg cietās kapsulas,

Lyrica 200 mg cietās kapsulas,

Lyrica 225 mg cietās kapsulas,

Lyrica 300 mg cietās kapsulas

Pregabalin

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Lyrica un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Lyrica lietošanas

3.Kā lietot Lyrica

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Lyrica

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Lyrica un kādam nolūkam tās lieto

Lyrica pieder pie zāļu grupas, ko lieto epilepsijas, neiropātisku sāpju un ģeneralizētas trauksmes ārstēšanai pieaugušajiem.

Perifērās un centrālās neiropātiskās sāpes: Lyrica lieto, lai novērstu pastāvīgas sāpes, ko izraisa nervu bojājums. Perifērās neiropātiskās sāpes var rasties dažādu slimību dēļ, piemēram, sakarā ar diabētu vai jostas rozi. Sāpes var izpausties kā karstuma sajūta, dedzināšana, tās var būt pulsējošas, šaujošas, dzelošas, asas, krampjveida, var būt pastāvīgs sāpīgums, tirpšana, notirpums, adatu durstīšanas sajūta. Perifērās un centrālās neiropātiskās sāpes var būt par iemeslu sliktam garastāvoklim, miega traucējumiem un nespēkam (nogurumam), tās var ietekmēt fizisko stāvokli un spēju iekļauties ikdienas dzīvē, un tās pasliktina vispārējo dzīves kvalitāti.

Epilepsija: Lyrica lieto, lai ārstētu īpašu epilepsijas formu (parciālos krampjus ar sekundāru ģeneralizāciju vai bez tās) pieaugušajiem. Jūsu ārsts parakstīs Jums Lyrica epilepsijas ārstēšanai tad, ja līdzšinējā ārstēšana nav nodrošinājusi Jūsu slimības kontroli. Lyrica nelieto vienu pašu, to vienmēr kombinē ar citiem pretkrampju līdzekļiem.

Ģeneralizēta trauksme: Lyrica lieto ģeneralizētas trauksmes ārstēšanā. Ģeneralizētas trauksmes simptomi ir ilgstoša pārmērīga trauksme un raizes, kuras ir grūti kontrolēt. Ģeneralizēta trauksme var izraisīt arī uzbudinājuma sajūtu vai sajūtu „uz robežas” ar iespēju būt ātri nogurdināmam, koncentrēšanās grūtības vai tukšuma sajūtu galvā, ātru sakaitināmību, paaugstinātu muskuļu tonusu vai miega traucējumus. Tas atšķiras no ikdienas stresa un sasprindzinājuma.

2.Kas Jums jāzina pirms Lyrica lietošanas

Nelietojiet Lyrica šādos gadījumos:

Ja Jums ir alerģija pret pregabalīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Lyrica lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Daži pacienti Lyrica lietošanas laikā ir ziņojuši par simptomiem, kas varētu norādīt uz alerģisku reakciju. Šie simptomi ir sejas, lūpas, mēles un rīkles pietūkums, kā arī plaši ādas izsitumi. Ja Jums parādās kāda no šīm reakcijām, Jums nekavējoties nepieciešams sazināties ar savu ārstu.

Lyrica var izraisīt reiboni un miegainību, tādēļ gados vecākiem cilvēkiem var gadīties biežāki negadījumi (krišana). Tādēļ Jums jābūt piesardzīgiem, kamēr pierodat ar zāļu iedarbības izpausmēm.

Lyrica lietošana varētu izraisīt neskaidru redzi, redzes zudumu vai citas redzes izmaiņas, no kurām daudzas ir pārejošas. Nekavējoties pastāstiet savam ārstam, ja Jūs novērojat redzes izmaiņas.

Dažiem diabēta pacientiem, kuriem pregabalīna lietošanas laikā pieaug ķermeņa svars, var būt nepieciešama pretdiabēta zāļu devas pielāgošana.

Zināmas blakusparādības, piem., miegainība, var rasties daudz biežāk, jo pacientiem ar mugurkaula smadzeņu bojājumu sāpju vai spasticitātes ārstēšanai var tikt lietotas citas zāles, kurām var būt līdzīgas blakusparādības kā pregabalīnam, un to smagums var pieaugt, ja iepriekš minētās zāles lieto kopā.

Lietojot Lyrica, ir saņemti ziņojumi par sirds mazspēju dažiem pacientiem. Pārsvarā šie pacienti bija gados vecāki cilvēki ar kardiovaskulārām slimībām. Pirms lietojat šīs zāles, Jums jāpastāsta savam ārstam, ja Jums ir bijušas sirds slimības.

Lietojot Lyrica, ir saņemti ziņojumi par nieru mazspēju dažiem pacientiem. Ja Lyrica lietošanas laikā novērojat samazinātu urinēšanu, pastāstiet to savam ārstam, jo zāļu lietošanas pārtraukšana var uzlabot šo stāvokli.

Dažiem cilvēkiem, kuri ārstēti ar pretepilepsijas līdzekļiem, piemēram, tādiem kā Lyrica, novērotas paškaitēšanas vai pašnāvības domas. Ja Jums rodas šādas domas, jebkurā laikā nekavējoties sazinieties ar savu ārstu.

Lietojot Lyrica ar citām zālēm, kuras var izraisīt aizcietējumus (piemēram, noteikta veida pretsāpju zāles), var parādīties kuņģa-zarnu trakta problēmas (piemēram, aizcietējums, zarnu nosprostojums vai paralīze). Pastāstiet ārstam, ja Jums ir bijis vēdera aizcietējums, īpaši, ja šī problēma Jums atkārtojas bieži.

Pirms šo zāļu lietošanas pastāstiet savam ārstam, ja anamnēzē Jums ir alkoholisms vai zāļu ļaunprātīga lietošana, vai atkarība. Nelietojiet lielāku devu nekā Jums nozīmēts.

Ir saņemti ziņojumi par krampju lēkmēm Lyrica lietošanas laikā vai īsi pēc Lyrica lietošanas pārtraukšanas. Nekavējoties sazinieties ar savu ārstu, ja Jums ir bijušas krampju lēkmes.

Ir saņemti ziņojumi par smadzeņu darbības pasliktināšanos (encefalopātiju) dažiem pacientiem pie dažādiem stāvokļiem Lyrica lietošanas laikā. Pastāstiet savam ārstam, ja anamnēzē Jums ir bijis smags medicīnisks stāvoklis, ieskaitot aknu vai nieru slimības.

Bērni un pusaudži

Zāļu lietošanas drošums un efektivitāte bērniem un pusaudžiem (līdz 18 gadu vecumam) nav pētīta, tādēļ pregabalīnu šajā vecuma grupā nevajadzētu lietot.

Citas zāles un Lyrica

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Lyrica un citas nesen lietotās zāles var ietekmēt viena otru (mijiedarbība). Lyrica un atsevišķu zāļu vienlaicīga lietošana var pastiprināt šo zāļu izraisītos blakusefektus, līdz pat tādiem stāvokļiem, kā elpošanas apstāšanās un koma. Var pastiprināties reibonis, miegainība vai samazināties koncentrēšanās spējas, ja Lyrica lieto kopā ar citām zālēm, kas satur:

oksikodonu – (lieto pret sāpēm); lorazepāmu – (lieto trauksmes ārstēšanai); alkoholu.

Lyrica var lietot kopā ar perorāliem kontracepcijas līdzekļiem.

Lyrica kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Lyrica kapsulas var ieņemt ēšanas laikā vai arī starp ēdienreizēm.

Ārstējoties ar Lyrica, nav vēlams lietot alkoholu.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Lyrica nedrīkst lietot grūtniecības vai krūts barošanas laikā, izņemot gadījumu, kad ārsts ir norādījis to darīt. Sievietēm dzemdēt spējīgā vecumā jālieto efektīva kontracepcijas metode. Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Lyrica var radīt reiboni un miegainību, kā arī pavājināt spēju koncentrēt uzmanību. Jūs nedrīkstat vadīt transportlīdzekli, apkalpot sarežģītus mehānismus vai veikt kādu citu potenciāli riskantu darbību līdz tam laikam, kad kļūst skaidrs, kā šīs zāles ietekmē Jūsu spēju to darīt.

Lyrica satur laktozes monohidrātu

Ja ārsts teicis, ka Jums ir dažu cukuru nepanesība, pirms sākt lietot šīs zāles, Jums jākonsultējas ar savu ārstu.

3.Kā lietot Lyrica

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Jūsu ārsts noteiks, kāda deva Jums nepieciešama.

Lyrica tiek nozīmēta tikai iekšķīgai lietošanai.

Perifērās un centrālās neiropātiskās sāpes, epilepsija vai ģeneralizēta trauksme:

Lietojiet tik daudz kapsulu, cik ārsts Jums norādījis.

Deva, kāda izvēlēta Jums atbilstoši Jūsu stāvoklim, varētu būt robežās no 150 mg līdz 600 mg dienā.

Jūsu ārsts liks Jums lietot Lyrica divas vai trīs reizes dienā. Ja Jums Lyrica jālieto divas reizes dienā, lietojiet to no rīta un vakarā, pēc iespējas vienā un tajā pašā laikā. Ja Lyrica jālieto trīs reizes dienā, tad lietojiet to no rīta, pusdienas laikā un vakarā, katru dienu apmēram vienā un tajā pašā laikā.

Ja Jums liekas, ka Lyrica iedarbība ir par stipru vai par vāju, aprunājieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Ja esat gados vecāks cilvēks (vecāks par 65 gadiem), Lyrica jālieto parastās devās, izņemot gadījumu, ja Jums ir problēmas ar nierēm.

Ja Jums ir traucēta nieru darbība, ārsts var parakstīt Jums citu lietošanas režīmu un/vai atšķirīgu devu.

Norijiet kapsulu veselu, uzdzerot ūdeni.

Turpiniet lietot Lyrica, kamēr ārsts pasaka, kad lietošana jāpārtrauc.

Ja esat lietojis Lyrica vairāk nekā noteikts

Nekavējoties sazinieties ar savu ārstu vai dodieties uz tuvākās slimnīcas ātrās palīdzības nodaļu. Paņemiet līdzi savu kastīti vai pudelīti ar Lyrica kapsulām. Jūs varētu justies miegains, apmulsis, uzbudināts vai nemierīgs, ja esat lietojis Lyrica vairāk nekā noteikts. Ir ziņots arī par krampju lēkmēm.

Ja esat aizmirsis lietot Lyrica

Svarīgi lietot Lyrica kapsulas regulāri katru dienu vienā un tajā pašā laikā. Ja esat aizmirsis lietot savu devu, lietojiet to, tiklīdz atcerieties, ja vien nav pienācis laiks nākamai devai. Tādā gadījumā lietojiet nākamo devu un turpiniet kapsulas lietot kā parasti. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Lyrica

Nepārtrauciet lietot Lyrica, kamēr Jūsu ārsts neliek to darīt. Beidzot ārstēšanos, kapsulas jāpārtrauc lietot pakāpeniski, ne ātrāk kā 1 nedēļas laikā.

Jums jāzina, ka pārtraucot ilgāku vai īslaicīgu Lyrica lietošanu, var rasties noteiktas blakusparādības. Tās var būt iemigšanas grūtības, galvassāpes, slikta dūša, trauksmes sajūta, caureja, gripai līdzīgi simptomi, krampju lēkmes, nervozitāte, depresija, sāpes, svīšana un reibonis. Šīs blakusparādības var novērot daudz biežāk, un tās var būt izteiktākas, ja Jūs lietojat Lyrica ilgākā laika periodā.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ļoti bieži: var ietekmēt vairāk nekā 1 cilvēku no 10

galvas reibšana, miegainība, galvassāpes,

Bieži: var ietekmēt ne vairāk par 1 cilvēku no 10

pastiprināta ēstgriba,

pacilātības sajūta, apjukums, dezorientācija, pazemināta seksuālā interese, aizkaitināmība,

grūtības koncentrēt uzmanību, neveiklums, atmiņas traucējumi, atmiņas zudums, trīce, runas grūtības, tirpšanas sajūta, nejutīgums, kavēta uztvere un reakcija, letarģija, bezmiegs, nogurums, slikta pašsajūta,

neskaidra redze, attēla dubultošanās,

reibonis, līdzsvara traucējumi, krišana,

sausa mute, aizcietējums, vemšana, gāzu krāšanās, caureja, slikta dūša, uzpūties vēders,

erektīlā disfunkcija,

ķermeņa pietūkums, ieskaitot ekstremitātes,

apreibuma sajūta, gaitas izmaiņas,

pieņemšanās svarā,

krampji muskuļos, locītavu sāpes, muguras sāpes, sāpes ekstremitātēs,

iekaisis kakls.

Retāk: var ietekmēt ne vairāk par 1 cilvēku no 100

ēstgribas zudums, ķermeņa masas zudums, zems cukura līmenis asinīs, augsts cukura līmenis asinīs,

sevis uztveres maiņa, nemiers, depresija, uzbudinājums, garastāvokļa svārstības, grūtības atrast vārdus, halucinācijas, dīvaini sapņi, panikas lēkmes, apātija, agresija, pacilāts garastāvoklis, mentāli traucējumi, domāšanas traucējumi, palielināta seksuālā interese, seksuāla disfunkcija, ieskaitot erektīlo disfunkciju un aizkavētu ejakulāciju,

redzes traucējumi, neparastas acu kustības, redzes traucējumi, ieskaitot „tuneļa redzi”, spilgtas gaismas sajūta acīs, raustītas kustības, pavājināti refleksi, pastiprināta aktivitāte, galvas reibšana stāvot, jutīga āda, garšas sajūtas zudums, dedzināšanas sajūta, trīce kustību laikā, apziņas traucējumi, samaņas zudums, ģībšana, pastiprināta jutība pret troksni, slikta pašsajūta,

sausas acis, acu pietūkums, sāpes acīs, acu nogurums, acu asarošana, acu kairinājums,

sirds ritma traucējumi, paātrināta sirdsdarbība, zems asinsspiediens, augsts asinsspiediens, sirdsdarbības pārmaiņas, sirds mazspēja,

pietvīkums, karstuma viļņi,

elpošanas grūtības, sausa deguna gļotāda, aizlikts deguns,

pastiprināta siekalu veidošanās, dedzināšana pakrūtē, mutes apvidus nejutīgums,

svīšana, izsitumi, drebuļi, drudzis,

muskuļu raustīšanās, locītavu pietūkums, muskuļu stīvums, sāpes, ieskaitot sāpes muskuļos, sāpes kakla rajonā,

sāpes krūtīs,

apgrūtināta vai sāpīga urinācija, urīna nesaturēšana,

vājums, slāpes, žņaugšanas sajūta krūtīs,

izmainīti asins analīžu un aknu analīžu testa rādītāji (paaugstināts kreatīnfosfokināzes līmenis asinīs, paaugstināts alanīnaminotransferāzes līmenis, paaugstināts aspartātaminotransferāzes līmenis, samazināts trombocītu skaits, neitropēnija, paaugstināts kreatinīna līmenis asinīs, samazināts kālija līmenis asinīs),

paaugstināta jutība, sejas pietūkums, nieze, nātrene, tekošs deguns, deguna asiņošana, klepus, krākšana,

sāpīgas menstruācijas,

aukstas plaukstas un pēdas.

Reti: var ietekmēt ne vairāk par 1 cilvēku no 1000

izmainīta smaržas uztvere, neskaidra redze, izmainīta attēla dziļuma uztvere, apžilbšana, redzes zudums,

paplašinātas zīlītes, šķielēšana,

auksti sviedri, rīkles sasprindzinājums, mēles pietūkums,

iekaisums aizkuņģa dziedzerī,

apgrūtināta norīšana,

lēnas vai ierobežotas ķermeņa kustības,

apgrūtināta rakstīšana,

palielināts šķidruma daudzums vēdera dobumā,

šķidruma uzkrāšanās plaušās,

krampji,

izmaiņas elektrokardiogrammā (EKG), kas atbilst sirds ritma traucējumiem,

muskuļu bojājums,

izdalījumi no krūtīm, patoloģiska krūts palielināšanās, krūts dziedzeru palielināšanās vīriešiem,

sāpīgas menstruācijas vai to iztrūkums,

nieru mazspēja, samazināts urīna daudzums, urīna aizture,

samazināts balto asins šūnu skaits,

neatbilstoša uzvedība,

alerģiskas reakcijas (tai skaitā apgrūtināta elpošana, nieze, iekaisums acīs (keratīts) un nopietna ādas reakcija, ko raksturo izsitumi, čulgas, ādas lobīšanās un sāpes),

dzelte (āda un acu baltumi dzeltenā nokrāsā).

Ļoti reti: var ietekmēt ne vairāk par 1 cilvēku no 10 000

aknu mazspēja,

hepatīts (aknu iekaisums).

Ja Jums uztūkst seja vai mēle, vai āda kļūst sarkana un pārklājas ar čulgām vai sāk lobīties, nekavējoties prasiet padomu ārstam.

Zināmas blakusparādības, piem., miegainība, var rasties daudz biežāk, jo pacientiem ar mugurkaula smadzeņu bojājumu sāpju vai spasticitātes ārstēšanai var tikt lietotas citas zāles, kurām var būt līdzīgas blakusparādības kā pregabalīnam, un to smagums var pieaugt, ja iepriekš minētās zāles lieto kopā.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Lyrica

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes vai pudeles. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

25 mg kapsulas
50 mg kapsulas
75 mg kapsulas
100 mg kapsulas
150 mg kapsulas
200 mg kapsulas
225 mg kapsulas
300 mg kapsulas

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Lyrica satur

Aktīvā viela ir pregabalīns. Katra cietā kapsula satur 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg vai 300 mg pregabalīna.

Citas sastāvdaļas ir: laktozes monohidrāts, kukurūzas ciete, talks, želatīns, titāna dioksīds (E171), nātrija laurilsulfāts, koloidālais bezūdens silīcija dioksīds, melnā uzdrukas tinte (kas satur šellaku, melno dzelzs oksīdu (E172), propilēnglikolu, kālija hidroksīdu) un attīrīts ūdens.

75 mg, 100 mg, 200 mg, 225 mg un 300 mg kapsulas satur arī sarkano dzelzs oksīdu (E172).

Lyrica ārējais izskats un iepakojums

Baltas, cietās kapsulas ar marķējumu „Pfizer” uz kapsulas vāciņa un „PGN 25” uz pamatnes

Baltas, cietās kapsulas ar marķējumu „Pfizer” uz kapsulas vāciņa un „PGN 50” uz pamatnes. Kapsulas pamatne ir marķēta ar melnu joslu.

Baltas un oranžas cietās kapsulas ar marķējumu „Pfizer” uz kapsulas vāciņa un „PGN 75” uz pamatnes.

Oranžas cietās kapsulas ar marķējumu „Pfizer” uz kapsulas vāciņa un „PGN 100” uz pamatnes.

Baltas cietās kapsulas ar marķējumu „Pfizer” uz kapsulas vāciņa un „PGN 150” uz pamatnes.

Gaiši oranžas cietās kapsulas ar marķējumu „Pfizer” uz kapsulas vāciņa un „PGN 200” uz pamatnes

Baltas un gaiši oranžas cietās kapsulas ar marķējumu „Pfizer” uz kapsulas vāciņa un „PGN 225” uz pamatnes.

Baltas un oranžas cietās kapsulas ar marķējumu „Pfizer” uz kapsulas vāciņa un „PGN 300”uz pamatnes.

Lyrica ir pieejami astoņi iepakojuma lielumi, kas ir ar PVH ar alumīnija folijas pārklājumu: 14 kapsulas 1 blisterī, 21 kapsula 1 blisterī, 56 kapsulas 4 blisteros, 70 kapsulas 5 blisteros, 84 kapsulas 4 blisteros, 100 kapsulas 10 blisteros, 112 (2 x 56) kapsulas iepakojumā un 100 x 1 kapsulas perforētā blisterī ar vienu devu kontūrligzdā.

Turklāt Lyrica 25 mg,75 mg, 150 mg un 300 mg ir pieejams ABPE pudelītēs, pa 200 kapsulām.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Pfizer Limited, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Lielbritānija.

Ražotājs:

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Betriebsstätte Freiburg, Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg,

Vācija.

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Pfizer S.A. / N.V.

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Tel. +3705 2514000

България

Luxembourg/Luxemburg

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Pfizer S.A.

Тел.: +359 2 970 4333

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Česká republika

Pfizer spol s r.o.

Tel: +420-283-004-111

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 20 11 00

Deutschland

Pfizer Pharma PFE GmbH

Tel: +49 (0)800 8535555

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Tel: +372 666 7500

Ελλάδα

Pfizer ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Τηλ.: +30 210 67 85 800

España

Pfizer GEP, S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

France

Pfizer PFE France

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: + 385 1 3908 777

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: +1800 633 363 (toll free)

Tel: +44 (0) 1304616161

Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Italia

Pfizer Italia S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Κύπρος

Pfizer ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS BRANCH) Τηλ: +357 22 817690

Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā Tel: +371 670 35 775

Magyarország

PFIZER Kft.

Tel. + 36 1 488 37 00

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd.

Tel :+356 21220174

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Norge

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Österreich

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 335 61 00

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tel: +351 21 423 5500

România

Pfizer România S.R.L.

Tel: +40 (0)21 207 28 00

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: + 386 (0)1 52 11 400

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka Tel: +421–2–3355 5500

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh./Tel: +358 (0)9 43 00 40

Sverige

Pfizer AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00

United Kingdom

Pfizer Limited

Tel: +44 (0) 1304616161

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta:

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē: http://www.ema.europa.eu.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Lyrica 20 mg/ml šķīdums iekšķīgai lietošanai

Pregabalin

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Lyrica un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Lyrica lietošanas

3.Kā lietot Lyrica

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Lyrica

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Lyrica un kādam nolūkam tās lieto

Lyrica pieder pie zāļu grupas, ko lieto epilepsijas, neiropātisku sāpju un ģeneralizētas trauksmes ārstēšanai pieaugušajiem.

Perifērās un centrālās neiropātiskās sāpes: Lyrica lieto, lai novērstu pastāvīgas sāpes, ko izraisa nervu bojājums. Perifērās neiropātiskās sāpes var rasties dažādu slimību dēļ, piemēram, sakarā ar diabētu vai jostas rozi. Sāpes var izpausties kā karstuma sajūta, dedzināšana, tās var būt pulsējošas, šaujošas, dzelošas, asas, krampjveida, var būt pastāvīgs sāpīgums, tirpšana, notirpums, adatu durstīšanas sajūta. Perifērās un centrālās neiropātiskās sāpes var būt par iemeslu sliktam garastāvoklim, miega traucējumiem un nespēkam (nogurumam), tās var ietekmēt fizisko stāvokli un spēju iekļauties ikdienas dzīvē, un tās pasliktina vispārējo dzīves kvalitāti.

Epilepsija: Lyrica lieto, lai ārstētu īpašu epilepsijas formu (parciālos krampjus ar sekundāru ģeneralizāciju vai bez tās, t.i. epilepsijas lēkmes sākas vienā, noteiktā gavas smadzeņu rajonā) pieaugušajiem. Jūsu ārsts parakstīs Jums Lyrica epilepsijas ārstēšanai tad, ja līdzšinējā ārstēšana nav nodrošinājusi Jūsu slimības kontroli. Lyrica nelieto vienu pašu, to vienmēr kombinē ar citiem pretkrampju līdzekļiem.

Ģeneralizēta trauksme: Lyrica lieto ģeneralizētas trauksmes ārstēšanā. Ģeneralizētas trauksmes simptomi ir ilgstoša pārmērīga trauksme un raizes, kuras ir grūti kontrolēt. Ģeneralizēta trauksme var izraisīt arī uzbudinājuma sajūtu vai sajūtu „uz robežas” ar iespēju būt ātri nogurdināmam, koncentrēšanās grūtības vai tukšuma sajūtu galvā, ātru sakaitināmību, paaugstinātu muskuļu tonusu vai miega traucējumus. Tas atšķiras no ikdienas stresa un sasprindzinājuma.

2. Kas Jums jāzina pirms Lyrica lietošanas

Nelietojiet Lyrica šādos gadījumos:

Ja Jums ir alerģija pret pregabalīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Lyrica lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Daži pacienti Lyrica lietošanas laikā ir ziņojuši par simptomiem, kas varētu norādīt uz alerģisku reakciju. Šie simptomi ir sejas, lūpas, mēles un rīkles pietūkums, kā arī plaši ādas izsitumi. Ja Jums parādās kāda no šīm reakcijām, Jums nekavējoties nepieciešams sazināties ar savu ārstu.

Lyrica var izraisīt reiboni un miegainību, tādēļ gados vecākiem cilvēkiem var gadīties biežāki negadījumi (krišana). Tādēļ Jums jābūt piesardzīgiem, kamēr pierodat ar zāļu iedarbības izpausmēm.

Lyrica lietošana varētu izraisīt neskaidru redzi, redzes zudumu vai citas redzes izmaiņas, no kurām daudzas ir pārejošas. Nekavējoties pastāstiet savam ārstam, ja Jūs novērojat redzes izmaiņas.

Dažiem diabēta pacientiem, kuriem pregabalīna lietošanas laikā pieaug ķermeņa svars, var būt nepieciešama pretdiabēta zāļu devas pielāgošana.

Zināmas blakusparādības, piem., miegainība, var rasties daudz biežāk, jo pacientiem ar mugurkaula smadzeņu bojājumu sāpju vai spasticitātes ārstēšanai var tikt lietotas citas zāles, kurām var būt līdzīgas blakusparādības kā pregabalīnam, un to smagums var pieaugt, ja iepriekš minētās zāles lieto kopā.

Lietojot Lyrica, ir saņemti ziņojumi par sirds mazspēju dažiem pacientiem. Pārsvarā šie pacienti bija gados vecāki cilvēki ar kardiovaskulārām slimībām. Pirms lietojat šīs zāles, Jums jāpastāsta savam ārstam, ja Jums ir bijušas sirds slimības.

Lietojot Lyrica, ir saņemti ziņojumi par nieru mazspēju dažiem pacientiem. Ja Lyrica lietošanas laikā novērojat samazinātu urinēšanu, pastāstiet to savam ārstam, jo zāļu lietošanas pārtraukšana var uzlabot šo stāvokli.

Dažiem cilvēkiem, kuri ārstēti ar pretepilepsijas līdzekļiem, piemēram, tādiem kā Lyrica, novērotas paškaitēšanas vai pašnāvības domas. Ja Jums rodas šādas domas, jebkurā laikā nekavējoties sazinieties ar savu ārstu.

Lietojot Lyrica ar citām zālēm, kuras var izraisīt aizcietējumus (piemēram, noteikta veida pretsāpju zāles), var parādīties kuņģa-zarnu trakta problēmas (piemēram, aizcietējums, zarnu nosprostojums vai paralīze). Pastāstiet ārstam, ja Jums ir bijis vēdera aizcietējums, īpaši, ja šī problēma Jums atkārtojas bieži.

Pirms šo zāļu lietošanas pastāstiet savam ārstam, ja anamnēzē Jums ir alkoholisms vai zāļu ļaunprātīga lietošana, vai atkarība. Nelietojiet lielāku devu nekā Jums nozīmēts.

Ir saņemti ziņojumi par krampju lēkmēm Lyrica lietošanas laikā vai īsi pēc Lyrica lietošanas pārtraukšanas. Nekavējoties sazinieties ar savu ārstu, ja Jums ir bijušas krampju lēkmes.

Ir saņemti ziņojumi par smadzeņu darbības pasliktināšanos (encefalopātiju) dažiem pacientiem pie dažādiem stāvokļiem Lyrica lietošanas laikā. Pastāstiet savam ārstam, ja anamnēzē Jums ir bijis smags medicīnisks stāvoklis, ieskaitot aknu vai nieru slimības.

Bērni un pusaudži:

Zāļu lietošanas drošums un efektivitāte bērniem un pusaudžiem (līdz 18 gadu vecumam) nav pētīta, tādēļ pregabalīnu šajā vecuma grupā nevajadzētu lietot.

Citas zāles un Lyrica

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Lyrica un citas nesen lietotās zāles var ietekmēt viena otru (mijiedarbība). Lyrica un atsevišķu zāļu vienlaicīga lietošana var pastiprināt šo zāļu izraisītos blakusefektus, līdz pat tādiem stāvokļiem, kā elpošanas apstāšanās un koma. Var pastiprināties reibonis, miegainība vai samazināties koncentrēšanās spējas, ja Lyrica lieto kopā ar citām zālēm, kas satur:

oksikodonu – (lieto pret sāpēm); lorazepāmu – (lieto trauksmes ārstēšanai); alkoholu.

Lyrica var lietot kopā ar perorāliem kontracepcijas līdzekļiem.

Lyrica kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Lyrica var lietot ēšanas laikā vai arī starp ēdienreizēm.

Ārstējoties ar Lyrica, nav vēlams lietot alkoholu.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Lyrica nedrīkst lietot grūtniecības vai krūts barošanas laikā, izņemot gadījumu, kad ārsts ir norādījis to darīt. Sievietēm dzemdēt spējīgā vecumā jālieto efektīva kontracepcijas metode. Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Lyrica var radīt reiboni un miegainību, kā arī pavājināt spēju koncentrēt uzmanību. Jūs nedrīkstat vadīt transportlīdzekli, apkalpot sarežģītus mehānismus vai veikt kādu citu potenciāli riskantu darbību līdz noskaidrots, kā šīs zāles ietekmē Jūsu spēju to darīt.

Lyrica satur

Lyrica šķīdums iekšķīgai lietošanai satur metilparahidroksibenzoātu (E218) un propilparahidroksibenzoātu (E216), kas var izraisīt alerģiskas reakcijas (iespējams aizkavētas). Lyrica šķīdums iekšķīgai lietošanai satur nelielu etilspirta (alkohola) daudzumu, kas ir mazāks par 100 mg/ml.

3. Kā lietot Lyrica

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Jūsu ārsts noteiks, kāda deva Jums nepieciešama.

Lyrica tiek nozīmēta tikai iekšķīgai lietošanai.

Perifērās un centrālās neiropātiskās sāpes, epilepsija vai ģeneralizēta trauksme:

Lietojiet tik daudz šķīduma, cik ārsts Jums norādījis.

Deva, kāda izvēlēta Jums atbilstoši Jūsu stāvoklim, varētu būt robežās no 150 mg (7,5 ml) līdz 600 mg (30 ml) dienā.

Jūsu ārsts liks Jums lietot Lyrica divas vai trīs reizes dienā. Ja Jums Lyrica jālieto divas reizes dienā, lietojiet to no rīta un vakarā, pēc iespējas vienā un tajā pašā laikā. Ja Lyrica jālieto trīs reizes dienā, tad lietojiet to no rīta, pusdienas laikā un vakarā, katru dienu apmēram vienā un tajā pašā laikā.

Ja Jums liekas, ka Lyrica iedarbība ir par stipru vai par vāju, aprunājieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Ja esat gados vecāks cilvēks (vecāks par 65 gadiem), Lyrica jālieto parastās devās, izņemot gadījumu, ja Jums ir problēmas ar nierēm.

Ja Jums ir traucēta nieru darbība, ārsts var parakstīt Jums citu lietošanas režīmu un/vai atšķirīgu devu. Turpiniet lietot Lyrica, kamēr ārsts pasaka, kad lietošana jāpārtrauc.

Ievadīšana:

Instrukcija par sagatavošanu lietošanai

Lyrica ir paredzēta iekšķīgai lietošanai.

1.Atveriet pudeli: uzspiežot uz korķīša un pagriežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam (1. attēls).

2.Tikai pirmajā lietošanas reizē: uzspiežamais pudeles adapters (Press-In Bottle Adapter (PIBA)) kopā ar šļirci perorālai ievadīšanai ir pievienots iepakojumam. Šo ierīci (adapteri), iespiežot pudeles kakliņā, izmanto, lai vieglāk ievilktu šķīdumu šļircē perorālai ievadīšanai. Ja PIBA nav ievietots paredzētajā vietā, izņemiet no plastmasas iepakojuma PIBA un 5 ml šļirci perorālai ievadīšanai. Ievietojiet PIBA pudeles kakliņā, turot PIBA virsmu vērstu augšup, un uzspiediet (2. attēls).

3.Izspiediet šļirces virzuli līdz galam, lai esošais gaiss tiktu izspiests. Ievietojiet šļirci PIBA ar vieglām svārstveida kustībām (3. attēls).

4.Apgrieziet pudeli (kopā ar ievietoto šļirci) un piepildiet šļirci ar šķīdumu, atvelkot šļirces virzuli mazliet pāri atzīmei, kas atbilst kvantitatīvajam daudzumam mililitros (ml), ko nozīmējis ārsts (4. attēls). Lai izspiestu gaisa burbuļus no šļirces, iespiediet virzuli līdz atbilstošai atzīmei.

5.Apgrieziet pudeli atpakaļ stāvus, atstājot šļirci PIBA/pudelē. (5. attēls).

6.Izvelciet šļirci no pudeles/ PIBA (6. attēls).

7.Šļirces saturu ievadiet mutē, iespiežot šļirces virzuli (7. attēls).

Piezīme: Iespējams, ka darbības no 4. punkta līdz 7. punktam ir jāatkārto līdz pat trim reizēm, lai saņemtu kopējo devu (1. tabula).

[Piemēram, lai saņemtu 150 mg (7,5 ml) devu, ir nepieciešams divas reizes no pudeles nomērīt šķīdumu, izmantojot šļirci perorālai ievadīšanai. Pirmajā reizē nomēra 5 ml un šļirces saturu ievada mutē, otrajā reizē ar šļirci nomēra 2,5 ml un atlikušo šļirces saturu ievada mutē.]

8.Izskalojiet šļirci, ievelkot ūdeni šļircē un izspiežot to ārā, tā vismaz trīs reizes (8. attēls).

9.Uzskrūvējiet korķīti uz pudeles, atstājot PIBA pudelītes kakliņā. (9. attēls).

1. attēls

2. attēls

3. attēls

4. attēls

5. attēls

6. attēls

7. attēls

8. attēls

9. attēls

1. tabula. Šļirce perorālai ievadīšanai un devas mērīšanai, lai nodrošinātu nozīmēto Lyrica devu

 

 

Nepieciešamais

Nepieciešamais

Nepieciešamais

 

Kopējais

tilpums šļirces

Lyrica deva

tilpums šļirces

tilpums šļirces

šķīduma tilpums

uzpildīšanai

(mg)

uzpildīšanai

uzpildīšanai

(ml)

pirmajā reizē

 

otrajā reizē (ml)

trešajā reizē (ml)

 

 

(ml)

 

 

 

 

1,25

1,25

Nav nepieciešams

Nav nepieciešams

2,5

2,5

Nav nepieciešams

Nav nepieciešams

3,75

3,75

Nav nepieciešams

Nav nepieciešams

Nav nepieciešams

Nav nepieciešams

7,5

2,5

Nav nepieciešams

Nav nepieciešams

11,25

1,25

Ja esat lietojis Lyrica vairāk nekā noteikts

Nekavējoties sazinieties ar savu ārstu vai dodieties uz tuvākās slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļu. Paņemiet līdzi savu kastīti vai pudelīti ar Lyrica šķīdumu iekšķīgai lietošanai. Jūs varētu justies miegains, apmulsis, uzbudināts vai nemierīgs, ja esat lietojis Lyrica vairāk nekā noteikts. Ir ziņots arī par krampju lēkmēm.

Ja esat aizmirsis lietot Lyrica

Svarīgi lietot Lyrica šķīdumu iekšķīgai lietošanai regulāri katru dienu vienā un tajā pašā laikā. Ja esat aizmirsis lietot savu devu, lietojiet to, tiklīdz atcerieties, ja vien nav pienācis laiks nākamai devai. Tādā gadījumā lietojiet nākamo devu kā parasti. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Lyrica

Nepārtrauciet lietot Lyrica, kamēr Jūsu ārsts neliek to darīt. Beidzot ārstēšanu, šķīdums iekšķīgai lietošanai jāpārtrauc lietot pakāpeniski, ne ātrāk kā 1 nedēļas laikā.

Jums jāzin, ka pārtraucot ilgāku vai īslaicīgu Lyrica lietošanu, var rasties noteiktas blakuspārādības. Tās var būt iemigšanas grūtības, galvassāpes, slikta dūša, trauksmes sajūta, caureja, gripai līdzīgi simptomi, krampju lēkmes, nervozitāte, depresija, sāpes, svīšana un reibonis. Šīs blakusparādības var novērot daudz biežāk, un tās var būt izteiktākas, ja Jūs lietojat Lyrica ilgākā laika periodā.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, Lyrica var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ļoti bieži: var ietekmēt vairāk nekā 1 cilvēku no 10

galvas reibšana, miegainība, galvassāpes.

Bieži: var ietekmēt ne vairāk par 1 cilvēku no 10

pastiprināta ēstgriba,

pacilātības sajūta, apjukums, dezorientācija, pazemināta seksuālā interese, aizkaitināmība,

grūtības koncentrēt uzmanību, neveiklums, atmiņas traucējumi, atmiņas zudums, trīce, runas grūtības, tirpšanas sajūta, nejutīgums, kavēta uztvere un reakcija, letarģija, bezmiegs, nogurums, slikta pašsajūta,

neskaidra redze, attēla dubultošanās,

reibonis, līdzsvara traucējumi, krišana,

sausa mute, aizcietējums, vemšana, gāzu krāšanās, caureja, slikta dūša, uzpūties vēders,

erektīlā disfunkcija,

ķermeņa pietūkums, ieskaitot ekstremitātes,

apreibuma sajūta, gaitas izmaiņas,

pieņemšanās svarā,

krampji muskuļos, locītavu sāpes, muguras sāpes, sāpes ekstremitātēs,

iekaisis kakls.

Retāk: var ietekmēt ne vairāk par 1 cilvēku no 100

ēstgribas zudums, ķermeņa masas zudums, zems cukura līmenis asinīs, augsts cukura līmenis asinīs,

sevis uztveres maiņa, nemiers, depresija, uzbudinājums, garastāvokļa svārstības, grūtības atrast vārdus, halucinācijas, dīvaini sapņi, panikas lēkmes, apātija, agresija, pacilāts garastāvoklis, mentāli traucējumi, domāšanas traucējumi, palielināta seksuālā interese, seksuāla disfunkcija, ieskaitot erektīlo disfunkciju un aizkavētu ejakulāciju,

redzes traucējumi, neparastas acu kustības, redzes traucējumi, ieskaitot „tuneļa redzi”, spilgtas gaismas sajūta acīs, raustītas kustības, pavājināti refleksi, pastiprināta aktivitāte, galvas reibšana stāvot, jutīga āda, garšas sajūtas zudums, dedzināšanas sajūta, trīce kustību laikā, apziņas traucējumi, samaņas zudums, ģībšana, pastiprināta jutība pret troksni, slikta pašsajūta

sausas acis, acu pietūkums, sāpes acīs, acu nogurums, acu asarošana, acu kairinājums,

sirds ritma traucējumi, paātrināta sirdsdarbība, zems asinsspiediens, augsts asinsspiediens, sirdsdarbības pārmaiņas, sirds mazspēja,

pietvīkums, karstuma viļņi,

elpošanas grūtības, sausa deguna gļotāda, aizlikts deguns,

pastiprināta siekalu veidošanās, dedzināšana pakrūtē, mutes apvidus nejutīgums,

svīšana, izsitumi, drebuļi, drudzis,

muskuļu raustīšanās, locītavu pietūkums, muskuļu stīvums, sāpes, ieskaitot sāpes muskuļos, sāpes kakla rajonā,

sāpes krūtīs,

apgrūtināta vai sāpīga urinācija, urīna nesaturēšana,

vājums, slāpes, žņaugšanas sajūta krūtīs,

izmainīti asins analīžu un aknu analīžu testa rādītāji (paaugstināts kreatīnfosfokināzes līmenis asinīs, paaugstināts alanīnaminotransferāzes līmenis, paaugstināts aspartātaminotransferāzes līmenis, samazināts trombocītu skaits, neitropēnija, paaugstināts kreatinīna līmenis asinīs, samazināts kālija līmenis asinīs),

paaugstināta jutība, sejas pietūkums, nieze, nātrene, tekošs deguns, deguna asiņošana, klepus, krākšana,

sāpīgas menstruācijas,

aukstas plaukstas un pēdas.

Reti: var ietekmēt ne vairāk par 1 cilvēku no 1000

izmainīta smaržas uztvere, redzes traucējumi, ieskaitot „tuneļa redzi”, neskaidru redzi, izmainītu attēla dziļuma uztveri, apžilbšanu, redzes zudums,

paplašinātas zīlītes, šķielēšana,

auksti sviedri, rīkles sasprindzinājums, mēles pietūkums,

iekaisums aizkuņģa dziedzerī,

apgrūtināta norīšana,

lēnas vai ierobežotas ķermeņa kustības,

apgrūtināta rakstīšana,

palielināts šķidruma daudzums vēdera dobumā,

šķidruma uzkrāšanās plaušās,

krampji,

izmaiņas elektrokardiogrammā (EKG), kas atbilst sirds ritma traucējumiem,

muskuļu bojājums,

izdalījumi no krūtīm, patoloģiska krūts palielināšanās, krūts dziedzeru palielināšanās vīriešiem,

sāpīgas menstruācijas vai to iztrūkums,

nieru mazspēja, samazināts urīna daudzums, urīna aizture,

samazināts balto asins šūnu daudzums,

neatbilstoša uzvedība,

alerģiskas reakcijas (tai skaitā apgrūtināta elpošana, nieze, iekaisums acīs (keratīts) un nopietna ādas reakcija, ko raksturo izsitumi, čulgas, ādas lobīšanās un sāpes),

dzelte (āda un acu baltumi dzeltenā nokrāsā).

Ļoti reti: var ietekmēt ne vairāk par 1 cilvēku no 10 000

aknu mazspēja,

hepatīts (aknu iekaisums).

Ja Jums uztūkst seja vai mēle, vai āda kļūst sarkana un pārklājas ar čulgām vai sāk lobīties, nekavējoties prasiet padomu ārstam.

Zināmas blakusparādības, piem., miegainība, var rasties daudz biežāk, jo pacientiem ar mugurkaula smadzeņu bojājumu sāpju vai spasticitātes ārstēšanai var tikt lietotas citas zāles, kurām var būt līdzīgas blakusparādības kā pregabalīnam un to smagums var pieaugt, ja iepriekš minētās zāles lieto kopā.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Lyrica

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes vai pudeles. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Lyrica satur

Aktīvā viela ir pregabalīns. Katrs ml satur 20 mg pregabalīna (Pregabalin).

Citas sastāvdaļas ir: metilparahidroksibenzoāts (E218), propilparahidrokibenzoāts (E216), bezūdens nātrija dihidrogenfosfāts, bezūdens nātrija hidrogenfosfāts (E339), sukraloze (E955), mākslīgā zemeņu aromātviela (satur nelielu etilspirta (alkohola) daudzumu), attīrīts ūdens.

Lyrica ārējais izskats un iepakojums

Lyrica 20 mg/ml šķīdums iekšķīgai lietošanai ir dzidrs, bezkrāsains šķīdums baltā pudelē, kas satur 473 ml šķīdumu iekšķīgai lietošanai, un ir iepakots kartona kastītē. Kartona kastītē ir arī bezkrāsains polietilēna iepakojums, kurā ir 5 ml graduēta šļirce perorālai ievadīšanai un uzspiežams pudeles adapters (Press-In Bottle adapter (PIBA)).

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Pfizer Limited, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Lielbritānija.

Ražotājs:

Pfizer Service Company, Hoge Wei 10, B1930 Zaventem, Beļģija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Pfizer S.A. / N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България Тел.: +359 2 970 4333

Česká republika

Pfizer spol s r.o.

Tel: +420-283-004-111

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 20 11 00

Deutschland

Pfizer Pharma PFE GmbH

Tel: +49 (0)800 8535555

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Tel: +372 666 7500

Ελλάδα

Pfizer ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Τηλ.: +30 210 67 85 800

España

Pfizer GEP, S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

France

Pfizer PFE France

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: + 385 1 3908 777

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: +1800 633 363 (toll free)

Tel: +44 (0) 1304616161

Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje Tel. +3705 2514000

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Magyarország

PFIZER Kft.

Tel. + 36 1 488 37 00

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd.

Tel :+356 21220174

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Norge

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Österreich

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 335 61 00

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tel: +351 21 423 5500

România

Pfizer România S.R.L.

Tel: +40 (0)21 207 28 00

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: + 386 (0)1 52 11 400

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka Tel: +421–2–3355 5500

Italia

Suomi/Finland

Pfizer Italia S.r.l.

Pfizer Oy

Tel: +39 06 33 18 21

Puh./Tel: +358 (0)9 43 00 40

Κύπρος

Sverige

Pfizer ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS BRANCH)

Pfizer AB

Τηλ: +357 22 817690

Tel: +46 (0)8 550 520 00

Latvija

United Kingdom

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Pfizer Limited

Tel: +371 670 35 775

Tel: +44 (0) 1304616161

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta:

 

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē: http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas