Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Maci (autologous cultured chondrocytes) – Marķējuma teksts - M09AX02

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsMaci
ATĶ kodsM09AX02
Vielaautologous cultured chondrocytes
RažotājsVericel Denmark ApS

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTĪTE, MAISIŅŠ

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

 

 

 

 

 

 

 

 

Citas sastāvdaļas:

 

Suspended

 

 

MACI 500 000 - 1 000 000 šūnu/cm2 implantācijas matrice

 

 

 

 

Matricē ievietoti raksturīgi autologi pavairoti hondrocīti (matrix applied characterised autologous

 

cultured chondrocytes)

 

 

 

2.

AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

 

 

 

Autologi hondrocīti uz 14,5 cm² lielas I/III tipa kolagēna membrānas, ar blīvumu no 500 000 līdz

 

 

1 000 000 šūnu/cm2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

Authorisation

 

 

 

 

Dulbeko modificētā Īgla barotne (DMEM) ar 4-(2-hidroksietil)piperazīn-1-etānsulfonskābes nātrija

 

 

sāli (HEPES)

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

 

Implantācijas matrice.

matrices.

 

 

 

 

1 vai 2 implantācijas

 

 

 

 

 

 

 

5.

LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

 

 

 

 

Implantēšanai.

 

 

 

Marketing

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

6.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

 

 

 

 

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 

 

 

 

 

 

 

7.

CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

 

 

 

 

Tikai autologai lietošanai.

 

 

 

 

 

 

 

8.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

Der. līdz:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neatdzesēt un nesasaldēt. Līdz lietošanas laikam uzglabāt kartona kastītē temperatūrā līdz 37°C.

 

 

10.

ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

 

 

 

 

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA

 

 

 

 

PIEMĒROJAMS

 

 

 

 

Jebkurš izlietais materiāls vai atkritumi ir jāiznīcina kā ķirurģiskie atkritumi saskaņā ar vietējo praksi.

 

 

 

 

 

11.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

 

Vericel Denmark ApS

Suspended

 

 

 

Amaliegade 10

 

 

 

 

DK-1256 Copenhagen K

 

 

 

Dānija

 

 

 

 

 

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

 

 

 

EU/1/13/847/001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS, DĀVINĀJUMA UN ZĀĻU KODS

 

 

 

 

Sērija: {sērijas numurs}

 

 

 

 

Biopsija: {biopsijas numurs}

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

Recepšu zāles.

Authorisation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

Marketing

 

 

 

 

 

 

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

TRAUCIŅŠ

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

 

 

 

MACI 500 000

− 1 000 000 šūnu/cm2 implantācijas matrice

Suspended

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

LIETOŠANAS VEIDS

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

EXP:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

Lot: {sērijas numurs}

Authorisation

 

 

 

 

 

 

 

Pacients: (vārds, uzvārds - dzimšanas datums) {DD. Mmm. GGGG}

 

Biopsija: {biopsijas numurs}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1 implantācijas matrice.

6.CITA

MarketingTikai autologai lietošanai.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas