Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mepact (mifamurtide) – Marķējuma teksts - L03AX15

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsMepact
ATĶ kodsL03AX15
Vielamifamurtide
RažotājsTakeda France SAS

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

MEPACT 4 mg pulveris infūziju dispersijas koncentrāta pagatavošanai

Mifamurtide

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Katrā flakonā ir 4 mg mifamurtīda. Pēc pagatavošanas katrs suspensijas ml flakonā satur 0,08 mg mifamurtīda.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: Palmitoil-2-oleoil-sn-glicero-3-fosfoholīns (POPC), 1,2-Dioleoil-sn-glicero-3-fosfo-L-serīna mononātrija sāls (OOPS)

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris infūziju dispersijas koncentrāta pagatavošanai

Iepakojumā ir viens flakons pulvera un 1 sterils MEPACT filtrs

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Intravenozai lietošanai pēc šķīdināšanas, filtrēšanas lietojot pievienoto filtru un tālākas atšķaidīšanas.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

DERĪGS LĪDZ

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

Flakonu uzglabāt kartona iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Takeda France SAS

Immeuble Pacific

11-13 Cours Valmy

92800 - Puteaux

Francija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/08/502/001

13.SĒRIJAS NUMURS

SĒRIJA

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

FLAKONA MARĶĒJUMS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

MEPACT 4 mg pulveris infūziju dispersijas koncentrāta pagatavošanai i

Mifamurtide

2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Katrā flakonā ir 4 mg mifamurtīda. Pēc pagatavošanas katrs suspensijas ml flakonā satur 0,08 mg mifamurtīda.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: Palmitoil-2-oleoil-sn-glicero-3-fosfoholīns (POPC), 1,2-Dioleoil-sn-glicero-3-fosfo-L-serīna mononātrija sāls (OOPS)

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris infūziju dispersijas koncentrāta pagatavošanai 4 mg mifamurtīda

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Intravenozai lietošanai pēc šķīdināšanas, filtrēšanas ,lietojot pievienoto filtru, un tālākas atšķaidīšanas.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

DERĪGS LĪDZ

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

Flakonu uzglabāt kartona iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Takeda France SAS

Immeuble Pacific

11-13 Cours Valmy

92800 - Puteaux

Francija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS (-I)

EU/1/08/502/001

13. SĒRIJAS NUMURS

SĒRIJA

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas