Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mircera (methoxy polyethylene glycol-epoetin...) – Lietošanas instrukcija - B03XA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsMircera
ATĶ kodsB03XA03
Vielamethoxy polyethylene glycol-epoetin beta
RažotājsRoche Registration Ltd

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

MIRCERA

30 mikrogrami/0,3 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē 40 mikrogrami/0,3 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē 50 mikrogrami/0,3 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē 60 mikrogrami/0,3 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē 75 mikrogrami/0,3 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē 100 mikrogrami/0,3 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē 120 mikrogrami/0,3 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē 150 mikrogrami/0,3 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē 200 mikrogrami/0,3 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē 250 mikrogrami/0,3 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē 360 mikrogrami/0,6 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

methoxy polyethylene glycol epoetin beta

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir MIRCERA un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms MIRCERA lietošanas

3.Kā lietot MIRCERA

4.Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt MIRCERA

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir MIRCERA un kādam nolūkam to lieto

Šīs zāles Jums parakstītas sakarā ar anēmiju, kuru izraisa Jūsu hroniska nieru slimība un kurai ir raksturīgi tipiski simptomi, tādi kā nogurums, vājums un elpas trūkums. Tas nozīmē, ka Jums ir pārāk maz eritrocītu un hemoglobīna līmenis ir pārāk zems (iespējams, ka Jūsu organisma audi nesaņem pietiekami daudz skābekļa).

MIRCERA indicēts tikai hroniskas nieru slimības izraisītas simptomātiskas anēmijas ārstēšanai. Šīs zāles var lietot tikai pieauguši pacienti (no 18 gadu vecuma).

MIRCERA ir zāles, kas iegūtas gēnu tehnoloģijas ceļā. Līdzīgi dabiskam hormonam eritropoetīnam, MIRCERA palielina eritrocītu skaitu un hemoglobīna līmeni asinīs.

2. Kas Jums jāzina pirms MIRCERA lietošanas

Nelietojiet MIRCERA šādos gadījumos

ja Jums ir alerģija pret bēta metoksipolietilēnglikolepoetīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jums ir nekontrolējams augsts asinsspiediens.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

MIRCERA terapijas drošums un efektivitāte citu indikāciju gadījumā, piemēram, anēmijas gadījumā vēža slimniekiem, nav pierādīta.

Pirms MIRCERA terapijas

Dažiem pacientiem, kurus ārstēja ar eritropoēzi stimulējošiem līdzekļiem (ESL), ieskaitot MIRCERA, novēroja izolētu sarkano asins šūnu aplāziju (PRCA (Pure Red Cell Aplasia), eritrocītu ražošanas apstāšanās vai mazināšanās) sakarā ar antieritropoetīna antivielām.

Ja Jūsu ārstam ir aizdomas vai viņš apstiprina, ka Jums asinīs ir šīs antivielas, Jūs nedrīkst ārstēt ar MIRCERA.

Ja esat pacients, kuram ir C hepatīts, un saņemat interferonu un ribavirīnu, Jums tas ir jāapspriež ar ārstu, jo ESL un interferona un ribavirīna kombinācija retos gadījumos izraisījusi darbības pavājināšanos un PRCA – smagas anēmijas formas – attīstību. ESL nav apstiprināti ar C hepatītu saistītas anēmijas ārstēšanai.

Ja esat pacients ar hronisku nieru slimību un anēmiju, kurš tiek ārstēts ar ESL, un esat arī vēža slimnieks, Jums jāatceras, ka ESL var negatīvi ietekmēt Jūsu stāvokli. Jums ar savu ārstu jāapspriež anēmijas ārstēšanas iespējas.

Nav zināms, vai MIRCERA rada cita veida ietekmi uz pacientiem ar hemoglobinopātijām (traucējumiem, kas saistīti ar patoloģisku hemoglobīnu), smagu aknu slimību, pašreiz esošu vai iepriekš bijušu asiņošanu, krampjiem vai lielu trombocītu skaitu asinīs. Ja Jums ir kāds no šiem traucējumiem, Jūsu ārsts to apspriedīs ar Jums un viņam Jūs jāārstē uzmanīgi.

Veseli cilvēki nedrīkst lietot MIRCERA. Tā lietošana var izraisīt pārāk augstu hemoglobīna līmeni un sirds vai asinsvadu sistēmas darbības traucējumus, kas var apdraudēt dzīvību.

MIRCERA terapijas laikā

Ja esat pacients ar hronisku nieru mazspēju un īpaši ja nav atbilstošas atbildes reakcijas uz MIRCERA terapiju, ārsts izvērtēs MIRCERA devu, jo atkārtota MIRCERA devas palielināšana, ja uz terapiju nav atbildes reakcijas, var palielināt sirds vai asinsvadu traucējumu rašanās risku un var palielināt miokarda infarkta, insulta vai nāves risku.

Jūsu ārsts var uzsākt MIRCERA terapiju, ja Jūsu hemoglobīna līmenis ir 10 g/dl (6,21 mmol/l) vai zemāks. Pēc terapijas uzsākšanas, Jūsu ārsts uzturēs Jūsu hemoglobīna līmeni robežās starp 10 un 12 g/dl (7,45 mmol/l).

Jūsu ārsts Jums pārbaudīs dzelzs daudzumu asinīs pirms MIRCERA terapijas un tās laikā. Ja tā daudzums ir pārāk mazs, Jūsu ārsts var parakstīt Jums dzelzs papildterapiju.

Jūsu ārsts pārbaudīs Jūsu asinsspiedienu pirms MIRCERA terapijas un tās laikā. Ja Jūsu asinsspiediens ir augsts un to nav iespējams kontrolēt ar zālēm vai īpašu diētu, Jūsu ārsts pārtrauks MIRCERA lietošanu vai mazinās devu.

Jūsu ārsts pārbaudīs, vai hemoglobīna līmenis Jums nepārsniedz noteiktu robežu, jo augsts hemoglobīna līmenis pakļauj Jūs sirdsdarbības vai asinsvadu sarežģījumu riskam un var palielināt trombozes, tai skaitā plaušu embolijas, miokarda infarkta, insulta un nāves risku.

Sazinieties ar ārstu, ja jūtat nogurumu, nespēku vai elpas trūkumu, jo tas varētu nozīmēt, ka MIRCERA terapija Jums ir neefektīva. Jūsu ārsts pārbaudīs, vai Jums nav citu anēmijas iemeslu un var veikt asins analīzes vai kaulu smadzeņu pārbaudi. Ja Jums radusies PRCA, Jums MIRCERA terapija tiks pārtraukta. Jūs nesaņemsiet citu ESL, un Jūsu ārsts ārstēs šo stāvokli.

Bērni un pusaudži

Ārstēšana ar MIRCERA nav ieteicama bērniem un pusaudžiem, jo nav veikti pētījumi šai pacientu grupai.

Ievērojiet īpašu piesardzību, lietojot kopā ar citām zālēm, kas stimulē sarkano asins šūnu veidošanos: MIRCERA pieder zāļu grupai, kas stimulē sarkano asins šūnu veidošanos, kā to dara cilvēka olbaltums eritropoetīns. Jūsu veselības aprūpes speciālists vienmēr pierakstīs, kuras tieši zāles Jūs lietojat.

Citas zāles un MIRCERA

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Pētījumi par mijiedarbību nav veikti. Nav pierādīts, ka MIRCERA mijiedarbojas ar citām zālēm.

MIRCERA kopā ar uzturu un dzērienu

Ēdieni un dzērieni neietekmē MIRCERA.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. MIRCERA nav pētīts sievietēm grūtniecības un krūts barošanas periodā.

Pastāstiet savam ārstam, ja Jūs esat grūtniece, domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību. Jūsu ārsts apsvērs, kāda terapija Jums grūtniecības laikā ir labākā. Pastāstiet savam ārstam, ja barojat bērnu ar krūti vai plānojat barot bērnu ar krūti.

Jūsu ārsts Jums pateiks, vai Jums pārtraukt vai turpināt barot bērnu ar krūti, vai pārtraukt vai turpināt terapiju.

MIRCERA lietojot dzīvniekiem, nav konstatētas auglības traucējumu pazīmes. Iespējamais risks cilvēkam nav zināms.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

MIRCERA neietekmē Jūsu spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Svarīga informācija par kādu no MIRCERA sastāvdaļām

Šīs zāles satur mazāk kā 1 mmol nātrija (23 mg) vienā ml, t.i. būtībā “nātriju nesaturošs”.

3.Kā lietot MIRCERA

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Lai kontrolētu Jūsu anēmijas simptomus, ārsts nozīmēs mazāko efektīvo devu.

Ja uz MIRCERA terapiju jums nav adekvātas atbildes reakcijas, ārsts izvērtēs Jūsu devu un informēs Jūs, ja būs nepieciešams mainīt MIRCERA devu.

Terapija ar MIRCERA jāsāk veselības aprūpes speciālista uzraudzībā.

Turpmākās injekcijas var ievadīt veselības aprūpes speciālists vai pēc apmācības Jūs varat injicēt MIRCERA sev pats (skatīt norādījumus šīs instrukcijas beigās).

MIRCERA var injicēt zem ādas vēdera priekšējā sienā, augšdelmā vai augšstilbā, vai vēnā. Jūsu ārsts izlems, kas Jums ir labāk.

Jūsu ārsts Jums regulāri veiks asins analīzes, nosakot hemoglobīna koncentrāciju, lai kontrolētu, kā Jūsu anēmija reaģē uz terapiju.

Ja Jūs pašreiz netiekat ārstēts ar ESL

Ja Jums netiek veikta dialīze, ieteicamā MIRCERA sākumdeva ir 1,2 mikrogrami uz katru Jūsu ķermeņa masas kilogramu un to jāievada zem ādas reizi mēnesī vienas injekcijas veidā. Par alternatīvu Jūsu ārsts var izlemt parakstīt 0,6 mikrogramus MIRCERA sākumdevu uz katru Jūsu ķermeņa masas kilogramu. Devu jālieto reizi divās nedēļās vienas injekcijas veidā zem ādas vai vēnā. Tiklīdz Jūsu anēmija ir koriģēta, Jūsu ārsts var mainīt zāļu devu uz lietošanu reizi mēnesī.

Ja Jums tiek veikta dialīze, ieteicamā sākumdeva ir 0,6 mikrogrami uz katru Jūsu ķermeņa masas kilogramu. Devu jālieto reizi divās nedēļās vienas injekcijas veidā zem ādas vai vēnā. Tiklīdz Jūsu anēmija ir koriģēta, Jūsu ārsts var mainīt zāļu devu uz lietošanu reizi mēnesī.

Jūsu ārsts var palielināt vai mazināt Jums devu vai īslaicīgi pārtraukt terapiju, lai pielāgotu hemoglobīna līmeni, kā Jums nepieciešams. Devas pārmaiņas netiks veiktas biežāk kā reizi mēnesī.

Ja Jūs pašreiz tiekat ārstēts ar ESL

Jūsu ārsts var aizstāt Jums pašreiz lietotās zāles ar MIRCERA. Jūsu ārsts izlems ārstēt Jūs ar MIRCERA vienreizējas injekcijas veidā reizi mēnesī. Ārsts aprēķinās Jums MIRCERA sākumdevu, pamatojoties uz pēdējo iepriekš lietoto zāļu devu. Pirmā MIRCERA deva tiks lietota Jūsu iepriekš lietoto zāļu plānotās injekcijas dienā.

Jūsu ārsts var palielināt vai mazināt Jums devu vai īslaicīgi pārtraukt Jūsu ārstēšanu, lai pielāgotu hemoglobīna koncentrāciju Jums piemērotā līmenī. Devas pārmaiņas netiks veiktas biežāk kā reizi mēnesī.

Ja esat lietojis MIRCERA vairāk nekā noteikts

Lūdzu, sazinieties ar savu ārstu vai farmaceitu, ja esat lietojis pārāk lielu MIRCERA devu, jo Jums var būt nepieciešams veikt dažas asins analīzes un pārtraukt ārstēšanu.

Ja esat aizmirsis lietot MIRCERA

Ja neesat lietojis MIRCERA devu, lietojiet to tiklīdz par to atceraties, un pārrunājiet ar savu ārstu, kad lietot nākamās devas.

Ja pārtraucat lietot MIRCERA

Parasti MIRCERA terapija ir ilgstoša. Tomēr to pēc ārsta norādījuma var pārtraukt jebkurā laikā.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Iespējamo blakusparādību biežums norādīts zemāk

Bieža blakusparādība (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem) ir augsts asinsspiediens.

Retākas blakusparādības (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem) ir:

galvassāpes

tromboze asinsvada pieejas vietā (asins receklis dialīzes pieejas vietā).

Retas blakusparādības (var skart līdz 1 no 1000 cilvēkiem) ir:

hipertensīva encefalopātija (ļoti augsts asinsspiediens, kas var izraisīt galvassāpes, īpaši pēkšņas, durošas, migrēnai līdzīgas galvassāpes, apjukumu, runas traucējumus vai krampjus). Ja Jums rodas šie simptomi, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu, lai saņemtu ārstēšanu.

makulopapulozi izsitumi (sarkana ādas reakcija, kas var izpausties kā ādas pacēlumi vai plankumi);

karstuma viļņi;

paaugstināta jutība (smagas alerģiskas reakcijas, kas var izraisīt neparastu sīcošu elpošanu vai apgrūtinātu elpošanu, mēles, sejas vai rīkles pietūkumu, pietūkumu ap injekcijas vietu vai vieglu apjukumu, ģībšanu vai kolapsu). Ja Jums rodas šādi simptomi, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu, lai saņemtu ārstēšanu.

Klīnisko pētījumu laikā pacientiem nedaudz samazinājies trombocītu skaits asinīs. Saņemti spontāni ziņojumi par trombocītu skaitu, kas bijis zem normas robežas (trombocitopēnija).

Saņemti spontāni ziņojumi par paaugstinātas jutības reakcijām, arī anafilaktisku reakciju gadījumiem un ādas izsitumiem, no kā var veidoties pūšļi un ādas lobīšanās (Stīvensa-Džonsona sindroms/

toksiska epidermas nekrolīze), kuru biežums nav zināms (biežumu nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem).

Līdzīgi kā citiem ESL, pēcreģistrācijas periodā ziņots par trombozes gadījumiem, tajā skaitā plaušu embolijas gadījumiem, kuru biežums nav zināms.

Dažiem ar ESL, arī MIRCERA, ārstētiem pacientiem antivielu dēļ pret eritropoetīnu novērots stāvoklis, ko sauc par izolētu sarkano asins šūnu aplāziju (PRCA, pārtraukta vai pavājināta sarkano asins šūnu veidošanās).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt MIRCERA

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kartona kastītes un pilnšļirces etiķetes pēc ‘EXP’. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabājiet ledusskapī (2°C – 8°C). Nesasaldēt. Uzglabāt pilnšļirci kastītē, lai pasargātu no gaismas.

Jūs varat izņemt savu MIRCERA pilnšļirci no ledusskapja un vienu reizi uzglabāt istabas temperatūrā (līdz 30°C) vienu mēnesi ilgi. Šī perioda laikā, kad uzglabājat MIRCERA istabas temperatūrā līdz 30°C Jūs varat MIRCERA nelikt atpakaļ ledusskapī pirms lietošanas. Kad esat izņēmis savas zāles no ledusskapja, Jums tās jāizlieto šā viena mēneša laikā.

Drīkst injicēt tikai dzidru, bezkrāsainu vai viegli iedzeltenu šķīdumu, kurā nav redzamu daļiņu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos.

Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko MIRCERA satur

Aktīvā viela ir bēta metoksipolietilēnglikolepoetīns. Vienā pilnšļircē ir

30, 40, 50, 60, 75, 100, 120, 150, 200 vai 250 mikrogramu 0,3 ml vai 360 mikrogramu 0,6 ml.

Citas sastāvdaļas ir nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts, nātrija sulfāts, mannīts (E421), metionīns, poloksamērs 188 un ūdens injekcijām.

MIRCERA ārējais izskats un iepakojums

MIRCERA ml ir šķīdums injekcijām pilnšļircē.

Šķīdums ir dzidrs, bezkrāsains vai gaiši dzeltenas krāsas un bez redzamām nogulsnēm.

MIRCERA pieejams pilnšļircē ar laminētu virzuļa aizbāzni, un vāciņu ar vienu adatu (27G1/2). Katra pilnšļirce satur 0,3 ml vai 0,6 ml šķīduma. MIRCERA ir pieejams iepakojumos pa 1 pilnšļircei visiem zāļu stiprumiem un arī iepakojumos pa 3 pilnšļircēm zāļu stiprumiem 30, 50, 75 mikrogrami/

0,3 ml.Visi iepakojumu lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Roche Registration Limited 6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City AL7 1TW Lielbritānija

Ražotājs

Roche Pharma AG

Emil-Barell-Strasse 1

D-79639 Grenzach-Wyhlen

Vācija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

N.V. Roche S.A.

UAB “Roche Lietuva”

Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

Tel: +370 5 2546799

България

Luxembourg/Luxemburg

Рош България ЕООД

(Voir/siehe Belgique/Belgien)

Тел: +359 2 818 44 44

 

Česká republika

Magyarország

Roche s. r. o.

Roche (Magyarország) Kft.

Tel: +420 - 2 20382111

Tel: +36 - 23 446 800

Danmark

Malta

Roche a/s

(See United Kingdom)

Tlf: +45 - 36 39 99 99

 

Deutschland

Nederland

Roche Pharma AG

Roche Nederland B.V.

Tel: +49 (0) 7624 140

Tel: +31 (0) 348 438050

Eesti

Norge

Roche Eesti OÜ

Roche Norge AS

Tel: + 372 - 6 177 380

Tlf: +47 - 22 78 90 00

Ελλάδα

Österreich

Roche (Hellas) A.E.

Roche Austria GmbH

Τηλ: +30 210 61 66 100

Tel: +43 (0) 1 27739

España

Polska

Roche Farma S.A.

Roche Polska Sp.z o.o.

Tel: +34 - 91 324 81 00

Tel: +48 - 22 345 18 88

France

Portugal

Roche

Roche Farmacêutica Química, Lda

Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00

Tel: +351 - 21 425 70 00

Hrvatska

România

Roche d.o.o.

Roche România S.R.L.

Tel: +385 1 4722 333

Tel: +40 21 206 47 01

Ireland

Slovenija

Roche Products (Ireland) Ltd.

Roche farmacevtska družba d.o.o.

Tel: +353 (0) 1 469 0700

Tel: +386 - 1 360 26 00

Ísland

Slovenská republika

Roche a/s

Roche Slovensko, s.r.o.

c/o Icepharma hf

Tel: +421 - 2 52638201

Sími: +354 540 8000

 

Italia

Suomi/Finland

Roche S.p.A.

Roche Oy

Tel: +39 - 039 2471

Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

Kύπρος

Sverige

Γ.Α.Σταµάτης & Σια Λτδ.

Roche AB

Τηλ: +357 - 22 76 62 76

Tel: +46 (0) 8 726 1200

Latvija

United Kingdom

Roche Latvija SIA

Roche Products Ltd.

Tel: +371 – 6 7039831

Tel: +44 (0) 1707 366000

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}.

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

MIRCERA pilnšļirce

Lietošanas norādījumi

Šie norādījumi paskaidro, kā lietojama MIRCERA pilnšļirce, veicot sev injekciju.

Svarīgi ir rūpīgi izlasīt un ievērot šos norādījumus, lai varētu pilnšļirci lietot pareizi un droši. Nemēģiniet veikt injekciju, kamēr neesat pārliecināts, ka saprotat, kā lietojama pilnšļirce.

SVARĪGA INFORMĀCIJA

MIRCERA pilnšļirci lietojiet tikai tad, ja to Jums parakstījis ārsts.

Izlasiet lietošanas instrukciju un pārliecinieties, ka lietojat devu, kuru Jums parakstījis veselības aprūpes speciālists.

Nelietojiet pilnšļirci, ja šļirce,kastīte vai plastmasas paliktnis,kurā ir šļirce, izskatās bojāti.

Nelietojiet šļirci, ja saturs ir dūmakains, duļķains vai satur cietas daļiņas.

Nekādā gadījumā nemēģiniet izjaukt šļirci.

Nekādā gadījumā nevelciet virzuli un neturiet šļirci aiz virzuļa.

Nenoņemiet adatas uzgali, kamēr neesat gatavs veikt injekciju.

Nenorijiet šļircē esošās zāles.

Neinjicējiet caur drēbēm.

Nekādā gadījumā nelietojiet šļirci atkārtoti.

Neaizskariet atlaišanas spailes (skatīt attēlu tālāk), jo tas var sabojāt šļirci un padarīt to nelietojamu.

GLABĀŠANA

Glabājiet šļirci un necaurduramo/ adatu tvertni bērniem nepieejamā vietā.

Līdz lietošanai glabājiet šļirci tās oriģinālajā kastītē.

Vienmēr glabājiet šļirci ledusskapī 2 – 8°C temperatūrā. Neļaujiet zālēm sasalt un sargājiet tās no gaismas. Turiet šļirci sausumā.

Iepakojumā esošie MATERIĀLI

 

 

 

MIRCERA pilnšļirce un atsevišķa injekcijas adata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virzuļa stienis

 

 

 

 

 

 

 

Noplēšama etiķete

 

Gumijas

 

Adatas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uzgalis

Adata

apvalks

Uzgalis

 

Atlaišanas spailes

 

Adatas

 

 

 

aizsargierīce

Nav iekļauts iepakojumā

 

 

 

 

Spirta salvetes tīrīšanai

Sterila vates piciņa vai saite Necaurdurama tvertne vai

 

tvertne asiem priekšmetiem

 

drošai adatu un izmantoto

 

šļirču izmešanai

Novietojiet visu injekcijai nepieciešamo uz tīras, labi apgaismotas, līdzenas virsmas, piemēram, uz galda.

KĀ VEICAMA INJEKCIJA

1. darbība. Ļaujiet šļircei sasilt līdz istabas temperatūrai

Izņemiet kastīti ar MIRCERA pilnšļirci no ledusskapja. Neizņemiet šļirci no kastītes, lai pasargātu to no gaismas, un ļaujiet sasilt līdz istabas temperatūrai vismaz 30 minūtes.

Ja zāles nebūs sasilušas līdz istabas temperatūrai, injekcija

2. darbība. Notīriet rokas

varētu būt nepatīkama un varētu būt grūti nospiest virzuli.

Šļirci nedrīkst sildīt citādā veidā.

Izņemiet plastmasas paliktni ar MIRCERA pilnšļirci no kastītes, nenoplēšot aizsargplēvīti.

Kārtīgi nomazgājiet rokas ar ziepēm un siltu ūdeni vai notīriet ar dezinfekcijas līdzekli.

3. darbība. Izņemiet pilnšļirci no iepakojuma un apskatiet to

Noplēsiet aizsargplēvīti no plastmasas paliktņa un izņemiet adatu un šļirci, turot šļirci aiz korpusa vidusdaļas un nepieskaroties atbrīvošanas spailēm.

Šļirci drīkst turēt tikai aiz korpusa, jo, pieskaroties atbrīvošanas spailēm, priekšlaikus var nostrādāt aizsargierīce.

4. darbība. Piestipriniet šļircei adatu

Apskatiet šļirci un pārbaudiet derīguma termiņu uz šļirces un kastītes. Ir svarīgi pārliecināties, vai šļirce un zāles ir drošas lietošanai.

NELIETOJIET šļirci, ja:

esat nejauši nometis šļirci;

kāda šļirces daļa izskatās bojāta;

saturs ir dūmakains, duļķains vai redzamas cietas daļiņas;

derīguma termiņš ir beidzies.

Ar abām rokām stingri satveriet iepakoto adatu. Pārlauziet aizzīmogojumu, pagriežot, un noņemiet adatas uzgali, kā parādīts attēlā.

Nekavējoties izmetiet adatas apvalku adatu/ necaurduramā tvertnē vai asiem priekšmetiem paredzētā tvertnē.

Nenoņemiet adatas apvalku, kas aizsargā adatu.

Stingri satveriet šļirci un gumijas uzgali un noņemiet gumijas uzgali no šļirces (palieciet un velciet).

Nepieskarieties aizsargierīces atbrīvošanas spailēm.

Nespiediet virzuli.

Nevelciet virzuli.

Piestipriniet šļircei adatu, stingri to uzspiežot uz šļirces.

5. darbība. Noņemiet adatas apvalku un sagatavojieties injekcijai

6. darbība. Veiciet injekciju

Ar vienu roku stingri turiet šļirci un ar otru roku novelciet adatas apvalku. Izmetiet adatas apvalku necaurduramā tvertnē vai asiem priekšmetiem paredzētā tvertnē.

Nepieskarieties adatai un neļaujiet tai pieskarties virsmai, jo adata var kļūt netīra, kā arī jūs varat sāpīgi sadurties, tai pieskaroties.

Adatas galā var būt redzams šķidruma piliens. Tas ir normāli.

Nekādā gadījumā nelieciet atpakaļ adatas apvalku.

Lai no pilnšļirces izvadītu gaisa pūslīšus, turiet šļirci ar adatu uz augšu.

Viegli piesitiet šļircei, lai pūslīši paceltos uz augšu.

Lēnām spiediet virzuli, lai izvadītu visu gaisu, kā jums parādījis veselības aprūpes speciālists.

MIRCERA var injicēt divējādi. Ievērojiet sava veselības aprūpes speciālista ieteikumus par MIRCERA injicēšanu.

Zemādā

Ja jums ieteikts injicēt MIRCERA zemādā, lūdzu, ievadiet devu, kā aprakstīts tālāk. Izvēlieties vienu no ieteicamajām injekcijas vietām (attēlā).

Jūs varat injicēt MIRCERA augšdelmā, augšstilbā vai vēderā, izņemot apvidu ap nabu.

Katrā injicēšanas reizē jāizmanto cita injicēšanas vieta, kas ir vismaz trīs centimetrus no iepriekšējās injekcijas vietas.

Neinjicējiet vietās, kur varētu berzt josta vai siksna. Neinjicējiet dzimumzīmēs, rētās, zilumos vai jutīgas, apsārtušas, sacietējušas vai bojātas ādas apvidos.

Notīriet izvēlēto injekcijas vietu ar spirta salveti, lai mazinātu infekcijas risku. Rūpīgi ievērojiet norādījumus par spirta salvešu lietošanu.

Ļaujiet ādai nožūt aptuveni 10 sekundes.

Centieties pirms injicēšanas nepieskarties notīrītajai vietai un neapvēdiniet un nepūtiet uz tīrās ādas.

Lai būtu drošs, ka adata zemādā iedursies pareizi, ar brīvo roku satveriet ādas kroku notīrītajā injekcijas vietā. Ādas krokas satveršana ir svarīga, lai zāles varētu injicēt zemādā (taukaudos), bet ne dziļāk (muskulī). Injekcija muskulī varētu būt sāpīga.

Ieduriet adatu ādā līdz galam ar ātru, “šautriņas mešanas” kustību. Lēnām ar īkšķi spiediet virzuli, turot šļirci ar

rādītājpirkstu un vidējo pirkstu aiz “ķepiņām”, līdz visas zāles ir injicētas.

Nekustiniet adatu, kamēr tā ir iedurta

ādā.

Neatlaidiet virzuli līdz injekcijas beigām vai līdz pilnīgai virzuļa nospiešanai.

Izvelciet adatu no ādas

NEATLAIŽOT virzuli.

Atlaidiet virzuli, ļaujot adatas aizsargierīcei pārklāt adatu.

Tad var noņemt noplēšamo etiķeti, ja nepieciešams.

Uzlieciet sterilu vates piciņu vai marli uz injekcijas vietas un piespiediet uz vairākām sekundēm.

Neberziet injekcijas vietu ar netīru roku vai drānu.

Ja nepieciešams, varat pārklāt injekcijas vietu ar nelielu pārsēju.

Šļirces izmešana:

Izlietotās šļirces izmetiet adatu/ necaurduramā tvertnē.

Nemēģiniet adatas apvalku uzlikt atpakaļ adatai.

Neizmetiet izlietotās šļirces vai necaurduramo tvertni sadzīves atkritumos un nepārstrādājiet tos.

Izmetiet pilno tvertni pēc veselības aprūpes speciālista vai farmaceita norādījumiem.

Vēnā

Ja veselības aprūpes speciālists ieteicis MIRCERA injicēt vēnā, veiciet darbības, kas aprakstītas tālāk.

Pēc šļirces sagatavošanas, kā aprakstīts no 1. līdz 5. darbībai:

noslaukiet hemodialīzes caurulītes venozo portu, kā norādījis veselības aprūpes speciālists;

ieduriet pilnšļirces adatu notīrītajā venozajā portā;

spiediet virzuli ar īkšķi, turot šļirci ar rādītājpirkstu un vidējo pirkstu aiz “ķepiņām”, līdz visas zāles ir injicētas.

Izvelciet pilnšļirci no venozā porta,

NEATLAIŽOT virzuli.

Atlaidiet virzuli, ļaujot adatas aizsargierīcei pārklāt adatu.

Tad var noņemt noplēšamo etiķeti, ja nepieciešams.

Izmetiet šļirci

Izlietotās šļirces izmetiet necaurduramā tvertnē.

Nemēģiniet uzlikt uz šļirces apvalku.

Neizmetiet izlietotās šļirces vai necaurduramo tvertni sadzīves atkritumos un nepārstrādājiet tos.

Izmetiet pilno tvertni pēc veselības aprūpes speciālista vai farmaceita norādījumiem.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas