Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mirvaso (brimonidine tartrate) – Marķējuma teksts - D11AX21

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsMirvaso
ATĶ kodsD11AX21
Vielabrimonidine tartrate
RažotājsGalderma International

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Mirvaso 3 mg/g gels brimonidine

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viens grams gela satur 3,3 mg brimonidīna.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: karbomērs, metilparahidroksibenzoāts (E218), fenoksietanols, glicerīns, titāna dioksīds, propilēnglikols, nātrija hidroksīds, attīrīts ūdens. Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Gels 2 g 10 g 30 g

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Nenorīt.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Tikai lietošanai uz ādas.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Nesasaldēt.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Galderma International

Tour Europlaza, 20 avenue André Prothin La Défense 4

92927 La Défense Cedex Francija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/13/904/001

EU/1/13/904/002

EU/1/13/904/003

EU/1/13/904/004

EU/1/13/904/005

EU/1/13/904/006

EU/1/13/904/007

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Mirvaso

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC: {numurs} [produkta kods] SN: { numurs} [sērijas numurs]

NN: {numurs} [valsts kompensācijas sistēmas vai citas valsts sistēmas numurs zāļu identifikācijai]

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA 30 G TŪBA/DAUDZDEVU FLAKONS AR BEZGAISA SŪKNI

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Mirvaso 3 mg/g gels brimonidine

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viens grams gela satur 3,3 mg brimonidīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: karbomērs, metilparahidroksibenzoāts (E218), fenoksietanols, glicerīns, titāna dioksīds, propilēnglikols, nātrija hidroksīds, attīrīts ūdens. Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Gels 30 g

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Nenorīt.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Tikai lietošanai uz ādas.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Nesasaldēt.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/13/904/003

EU/1/13/904/006

EU/1/13/904/007

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA 10 G TŪBA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Mirvaso 3 mg/g gels brimonidine Lietošanai uz ādas.

2.LIETOŠANAS VEIDS

Nenorīt.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

10 g

6.CITA

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Palīgvielas: karbomērs, metilparahidroksibenzoāts (E218), fenoksietanols, glicerīns, titāna dioksīds, propilēnglikols, nātrija hidroksīds, attīrīts ūdens.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA 2 G TŪBA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Mirvaso 3 mg/g gels brimonidine Lietošanai uz ādas.

2. LIETOŠANAS VEIDS

Nenorīt.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

2 g

6. CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas