Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Moventig (naloxegol oxalate) – Lietošanas instrukcija - A06AH03

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsMoventig
ATĶ kodsA06AH03
Vielanaloxegol oxalate
RažotājsKyowa Kirin Limited

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Moventig 12,5 mg apvalkotās tabletes

Moventig 25 mg apvalkotās tabletes

naloxegolum

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

1.Kas ir Moventig un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Moventig lietošanas

3.Kā lietot Moventig

4.Iespējamās blakusparādības

5.Ka uzglabāt Moventig

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Moventig un kādam nolūkam to lieto

Moventig satur aktīvo vielu naloksegolu. Tās ir zāles, ko lieto pieaugusajiem, lai ārstētu īpašu aizcietējumu, kuru izraisījušas regulāri lietotas pretsāpju zāles, kuras dēvē par opioīdiem (piemēram, morfīns, oksikodons, fentanils, tramadols, kodeīns. Šīs zāles lieto, kad caurejas līdzekļi nav pietiekami mazinājuši aizcietējumu.

Ar opioīdiem saistīts aizcietējums var izraisīt šādus simptomus:

sāpes vēderā;

rektāla piepūle (nepieciešams ļoti liels spiediens, lai izvadītu izkārnījumus no taisnās zarnas, kas var izraisīt arī sāpes anālās atveres apvidū spiešanās laikā);

cieti izkārnījumi („akmens cieti” izkārnījumi);

nepilnīga taisnās zarnas iztukšošanās (pēc vēdera izejas paliek sajūta, ka taisnajā zarnā aizvien ir izkārnījumi, kas būtu jāizvada).

Pacientiem ar aizcietējumu, kas lieto opioīdus un kuriem pilnībā netika novērsts aizcietējums, lietojot vismaz vienu caurejas līdzekli, klīniskajos pētījumos ir pierādīts, ka Moventig palielina zarnu kustību skaitu un mazina aizcietējuma simptomus, ko rada opioīdi.

2.Kas Jums jāzina pirms Moventig lietošanas

Nelietojiet Moventig šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret naloksegolu vai līdzīgām zālēm vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jums ir vai varētu būt nosprostotas zarnas vai arī Jūs esat brīdināts, ka Jums ir zarnu nosprostošanās risks;

ja Jums ir zarnu vai vēderplēves (vēdera dobuma serozā apvalka vēzis, progresējošs vai recidivējošs olnīcu vēzis vai arī Jūs ārstē ar zālēm, ko sauc par “VEGF” inhibitoriem (piemēram, bevacizumabu);

ja Jūs lietojat noteiktas citas zāles, piemēram, ketokonazolu vai itrakonazolu (sēnīšu infekciju ārstēšanai) vai klaritromicīnu, telitromicīnu (antibiotikas) vai ritonavīru, indinavīru vai sakvinavīru (HIV ārstēšanai).

Nelietojiet Moventig, ja kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums. Ja neesat pārliecināts, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu pirms Moventig lietošanas.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu pirms Moventig lietošanas:

ja Jums ir kuņģa čūlas, Krona slimība (zarnu iekaisuma slimība), divertikulīts (cita zarnu iekaisuma slimība), zarnu vai vēderplēves (vēdera dobuma serozā apvalka) vēzis vai kāda slimība, kas varētu bojāt zarnu sieniņu;

ja Jums pašlaik ir neparasti stipras, pastāvīgas vai progresējošas sāpes vēderā;

ja Jums ir bojāta dabīgā aizsargbarjera starp galvas un galvas smadzeņu asinsvadiem, piemēram, ja Jums ir galvas smadzeņu vai centrālās nervu sistēmas vēzis vai ja Jums ir tāda centrālās nervu sistēmas slimība kā multiplā skleroze vai Alcheimera slimība – nekavējoties sazinieties ar ārstu, ja Jums opioīdu grupas zāles nemazina sāpes vai Jums rodas zāļu lietošanas pārtraukšanas sindroma simptomi (skatīt 4. punktu);

ja Jūs lietojat metadonu (skatīt „Citas zāles un Moventig”);

ja Jums ir bijusi sirdslēkme pēdējo 6 mēnešu laikā, ir sirds mazspēja ar aizdusu katru dienu vai citi smagi sirdsdarbības traucējumi, kas rada simptomus ikdienā;

ja Jums ir nieru darbības traucējumi - Jūsu ārsts var ieteikt citu devu (skatīt tālāk punktu „Kā lietot Moventig”);

ja Jums ir smaga aknu slimība;

ja Jums ir vēža izraisītas sāpes.

Ja kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums (vai Jūs neesat pārliecināts), konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu pirms Moventig lietošanas.

Moventig lietošanas laikā konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu:

ja Jums rodas stipras, pastāvīgas vai progresējošas sāpes vēderā. Tas var būt zarnu sienu bojājuma simpoms. Nekavējoties informējiet ārstu, jo Jums var būt nepieciešama mazāka deva vai var būt jāpārtrauc Moventig lietošana;

ja Jums opioīdu grupas zāļu lietošana ir jāpārtrauc uz ilgāk nekā 24 stundām;

ja Jums ir bijuši opioīdu atcelšanas sindroma simptomi (skatīt tālāk punktu „Iespējamās blakusparādības”). Informējiet ārstu, jo Jums var būt jāpārtrauc Moventig lietošana.

Bērni un pusaudži

Moventig nav ieteicams lietot bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam, jo tas nav pētīts šajās vecuma grupās.

Citas zāles un Moventig

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot. Pastāstiet ārstam arī, kādas opioīdu grupas pretsāpju zāles Jūs lietojat un kādā devā.

Nelietojiet Moventig, ja Jūs lietojat kādas no šīm zālēm (skatīt „Nelietojiet Moventig šādos gadījumos”):

ketokonazolu vai itrakonazolu – sēnīšu infekciju ārstēšanai;

klaritromicīnu vai telitromicīnu – antibiotikas;

ritonavīru, indinavīru vai sakvinavīru - HIV ārstēšanai.

Nelietojiet Moventig, ja kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums.

Pastāstiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai, ja lietojat kādas no šīm zālēm:

citas zāles aizcietējuma ārstēšanai (jebkuru caurejas līdzekli);

metadonu;

diltiazemu vai verapamilu (paaugstināta asinsspiediens vai stenokardijas ārstēšanai). Jums var būt jālieto mazāka Moventig deva;

rifampīnu (antibiotikas), karbamazepīnu (epilepsijas ārstēšanai) vai divšķautņu asinszāli saturošas augu izcelsmes zāles (depresijas ārstēšanai). Jums var būt jāpārtrauc Moventig lietošana.

Ja kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums (vai Jūs neesat par to pārliecināts), konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu pirms Moventig lietošanas.

Moventig kopā ar dzērienu

Jūs nedrīkstat dzert greipfrūtu sulu lielos daudzumos Moventig lietošanas laikā. Tas ir tāpēc, ka liels tās daudzums var ietekmēt to, cik daudz naloksegola nokļūst organismā.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Moventig lietošana grūtniecības laikā nav ieteicama.

Moventig lietošana barošanas ar krūti laikā nav ieteicama.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Moventig nav paredzama ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekli, lietot instrumentus vai apkalpot mehānismus.

3.Kā lietot Moventig

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir pa vienai 25 mg tabletei katru dienu.

Lietojiet Moventig no rīta, lai izvairītos no vēdera izejas nakts vidū. Moventig jālieto tukšā dūšā vismaz 30 minūtes pirms dienas pirmās maltītes vai 2 stundas pēc pirmās maltītes.

Uzsākot ārstēšanu ar Moventig, visu pašlaik lietoto caurejas līdzekļu lietošana ir jāpārtrauc līdz ārsta norādījumam to lietošanu atsākt.

Ārsts Jums var ieteikt lietot mazāko - 12,5mg devu:

ja Jums ir nieru darbības traucējumi;

ja Jūs lietojat diltiazemu vai verapamilu (paaugstināta asinsspiediena vai stenokardijas ārstēšanai).

Ārsts var ieteikt Jums palielināt devu līdz 25 mg atkarībā no Jūsu atbildes reakcijas uz šīm zālēm.

Ja Jums ir grūtības norīt tableti(-es)

Ja Jums ir grūtības norīt tableti(-es), Jūs variet tās sasmalcināt un sajaukt ar ūdeni šādi:

sasmalciniet tableti(-es) smalkā pulverī

ieberiet pulveri pusglāzē ar dzeramo ūdeni (120 ml)

samaisiet un izdzeriet nekavējoties

Lai pārliecinātos, ka zāles nav palikušas glāzē, izskalojiet glāzi ar papildus pusglāzi ūdens (120 ml) un izdzeriet saturu.

Ja esat lietojis Moventig vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis Moventig vairāk nekā noteikts, konsultējieties ar ārstu vai dodieties uz slimnīcu.

Ja esat aizmirsis lietot Moventig

Ja esat aizmirsis lietot Moventig devu, lietojiet to, tiklīdz atceraties. Taču, ja līdz nākamās devas lietošanai ir palikušas mazāk nekā 12 stundas, izlaidiet aizmirsto devu.

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Lietojot šīs zāles, var rasties šādas blakusparādības:

Ļoti bieži (var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

sāpes vēderā;

caureja (bieža vēdera izeja ar ūdeņainiem izkārnījumiem).

Bieži (var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem):

gāzu izdalīšanās;

slikta dūša (nelabums);

vemšana;

nazofaringīts (izdalījumi no deguna vai aizlikts deguns);

galvassāpes;

pārmērīga svīšana.

Retāk (var rasties no 1 līdz 100 cilvēkiem):

opioīdu lietošanas pārtraukšanas simptomi (ja Jums ir trīs vai vairāku šo simptomu kombinācija: nomākta pašsajūta, slikta dūša, vemšana, caureja, pārmērīga svīšana, muskuļu sāpes, pastiprināta asaru veidošanās, bezmiegs, žāvāšanās, drudzis), kas parasti rodas pirmo dažu dienu laikā pēc naloksegola lietošanas sākšanas.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Moventig

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes (pēc „Derīgs līdz”). Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Moventig satur

Aktīvā viela ir naloksegols.

-Katra Moventig 12,5 mg apvalkotā tablete (tablete) satur 12,5 mg naloksegola naloksegola oksalāta veidā.

-Katra Moventig 25 mg apvalkotā tablete (tablete) satur 25 mg naloksegola naloksegola oksalāta veidā.

Citas sastāvdaļas ir:

-tabletes kodols: mannīts (E421), mikrokristāliska celuloze (E460), kroskarmelozes nātrija sāls (E468), magnija stearāts (E470b), propilgallāts (E310);

-apvalks: hipromeloze (E464), titāna dioksīds (E171), makrogols (E1521), sarkanais dzelzs oksīds (E172) un melnais dzelzs oksīds (E172).

Moventig ārējais izskats un iepakojums

Moventig 12,5 mg: gaišsārti violeta, ovāla, apvalkota tablete ar izmēru 10,5 x 5,5 mm, iespiedumu “nGL” vienā pusē un “12.5” otrā pusē.

Moventig 25 mg: gaišsārti violeta, ovāla, apvalkota tablete ar izmēru 13 x 7 mm, iespiedumu “nGL” vienā pusē un “25” otrā pusē.

Moventig 12,5 mg tabletes ir pieejamas alumīnija blisteros iepakojumos pa 30 vai 90 apvalkotām tabletēm neperforētos blisteros un pa 90x1 apvalkotām tabletēm perforētos blisteros ar vienu devu kontūrligzdā.

Moventig 25 mg tabletes ir pieejamas alumīnija blisteros iepakojumos pa 10, 30 vai 90 apvalkotām tabletēm neperforētos blisteros un pa 90x1 apvalkotām tabletēm perforētos blisteros ar vienu devu kontūrligzdā.

Visi iepakojuma lielumi Jūsu valsts tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Kyowa Kirin Limited

Galabank Business Park

Galashiels, TD1 1QH

Apvienotā Karaliste

Ražotājs

AstraZeneca AB

Gärtunavägen

SE-151 85 Södertälje

Zviedrija

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park

Macclesfield, SK10 2NA

Apvienotā Karaliste

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Kyowa Kirin Ltd

Kyowa Kirin Ltd

Verenigd Koninkrijk/Royaume-Uni/Vereinigtes

Didžioji Britanija (Jungtinė Karalystė)

Königreich

Tel: + 44 (0)1896 664000

Tel/Tél: + 44 (0)1896 664000

 

България

Luxembourg/Luxemburg

Kyowa Kirin Ltd

Kyowa Kirin Ltd

Великобритания (Обединеното кралство)

Royaume-Uni/Vereinigtes Königreich

Teл.: + 44 (0)1896 664000

Tel/Tél: + 44 (0)1896 664000

Česká republika

Magyarország

Novatin s.r.o.

Kyowa Kirin Ltd

Tel: + 420257 217 762

Egyesült Királyság (Nagy-Britannia)

 

Tel: + 44 (0)1896 664000

Danmark

Malta

Kyowa Kirin filial af Kyowa Kirin AB

Novatin Ltd.

Sverige

Tel: +356 21375788

Tlf: +46 8 50 90 74 10

 

Deutschland

Nederland

Kyowa Kirin GmbH

Kyowa Kirin Pharma BV

Tel: +31 (0)900 1231236

Eesti

Norge

Kyowa Kirin Ltd

Kyowa Kirin filial av Kyowa Kirin AB

Ühendkuningriik

Sverige

Tel: + 44 (0)1896 664000

Tlf: +46 8 50 90 74 10

Ελλάδα

Österreich

ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΚΕ

Kyowa Kirin Ltd

Τηλ: +30 2102711020

Vereinigtes Königreich

 

Tel: + 44 (0)1896 664000

España

Polska

Kyowa Kirin Farmacéutica S.L.U

Kyowa Kirin Ltd

Tel: +34 91 534 37 10

Wielka Brytania

 

Tel: + 44 (0)1896 664000

France

Portugal

Kyowa Kirin Pharma SAS

Kyowa Kirin Farmacêutica, Unip. Lda.

Tél : +33 (0)1 55 39 14 30

Tel: + 351 21 121 2035

Hrvatska

România

Novatin d.o.o.

Kyowa Kirin Ltd

Tel: + 385 1 2347 074

Marea Britanie

 

Tel: + 44 (0)1896 664000

Ireland

Slovenija

Kyowa Kirin Ltd

Novatin s.r.o.

United Kingdom

Češka

Tel: + 44 (0)1896 664000

Tel: + 420257 217 762

Ísland

Slovenská republika

Kyowa Kirin Ltd

Novatin s.r.o.

c/o Icepharma hf

Česká republika

Sími: +354 5408000

Tel: + 420257 217 762

Italia

Suomi/Finland

Kyowa Kirin S.r.l

Kyowa Kirin Ab filial i Finland

Tel: +39 02 92169424

Puh/Tel: +358 10 23 55 560

Κύπρος

Sverige

CENTROM PHARMA LIMITED

Kyowa Kirin AB

Τηλ: + 357 22 283565

Tel: +46 8 50 90 74 10

Latvija

United Kingdom

Kyowa Kirin Ltd

Kyowa Kirin Ltd

Lielbritānija

Tel: + 44 (0)1896 664000

Tel: + 44 (0)1896 664000

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē: http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas