Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Movymia (teriparatide) – Lietošanas instrukcija - H05AA02

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsMovymia
ATĶ kodsH05AA02
Vielateriparatide
RažotājsSTADA Arzneimittel AG

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Movymia 20 mikrogramu/80 mikrolitros šķīdums injekcijām

Teriparatide

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Movymia un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Movymia lietošanas

3.Kā lietot Movymia

4.Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt Movymia

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Movymia un kādam nolūkam to lieto

Movymia satur aktīvo vielu teriparatīdu, ko lieto, lai padarītu kaulus izturīgākus un samazinātu lūzumu risku, stimulējot kaulaudu veidošanos.

Movymia lieto osteoporozes ārstēšanai pieaugušajiem. Osteoporoze ir slimība, kas padara Jūsu kaulus plānus un trauslus. Šī slimība īpaši bieži ir sievietēm pēc menopauzes, taču tā ir iespējama arī vīriešiem. Osteoporoze bieži rodas arī pacientiem, kuri lieto zāles, ko sauc par kortikosteroīdiem.

2. Kas Jums jāzina pirms Movymia lietošanas

Nelietojiet Movymia šādos gadījumos

ja Jums ir alerģija pret teriparatīdu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jums ir paaugstināts kalcija līmenis asinīs (hiperkalciēmija);

ja Jums ir smagi nieru darbības traucējumi;

ja Jums jebkad ir diagnosticēts kaulu vēzis vai citi vēža veidi, kas izplatījušies uz kauliem (ar metastāzēm);

ja Jums ir noteiktas kaulu slimības. Ja Jums ir kāda kaulu slimība, pastāstiet par to ārstam;

ja Jums ir neizskaidrojami augsts sārmainās fosfatāzes līmenis asinīs, jo tas var liecināt par to, ka Jums ir Pedžeta kaulu slimība (slimība ar patoloģiskām kaulu pārmaiņām). Ja neesat pārliecināts(-ta), konsultējieties ar ārstu.

ja Jums kādreiz tika veikta staru terapija, kuras laikā ir apstaroti kauli.

ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Movymia var paaugstināt kalcija līmeni asinīs vai urīnā.

Pirms Movymia lietošanas vai Movymia lietošanas laikā konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

ja Jums ir nepārejoša slikta dūša, vemšana, aizcietējums, enerģijas izsīkums vai muskuļu vājums. Šie simptomi var liecināt par pārāk augstu kalcija līmeni asinīs;

ja Jums ir vai ir bijuši nierakmeņi;

ja Jums ir nieru darbības traucējumi (vidēji smaga nieru darbības pasliktināšanās).

Dažiem pacientiem pēc pirmajām Movymia devām rodas reibonis vai paātrinās sirdsdarbība. Injicējiet pirmās Movymia devas vietā, kur reiboņa gadījumā varat uzreiz apsēsties vai atgulties.

Nedrīkst pārsniegt ieteikto ārstēšanās kursa garumu – 24 mēneši.

Pirms kārtridža ievietošanas Movymia Pen, kalendārā jāieraksta kārtridža sērijas numurs (LOT) un pirmās injekcijas datums. Pirmās injekcijas datums jāuzraksta arī uz Movymia ārējās kartona kastītes (skatīt uz kastītes norādīto vietu: {Pirmā lietošana:}) (skatīt 3. punktu).

Movymia nedrīkst lietot augošiem pieaugušajiem.

Bērni un pusaudži

Movymia nedrīkst lietot bērniem un pusaudžiem (jaunākiem par 18 gadiem).

Citas zāles un Movymia

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

Tas ir svarīgi, jo dažas zāles (piem., digoksīns/glikozīdi, ko lieto sirds slimības ārstēšanai) var mijiedarboties ar teriparatīdu.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Nelietojiet Movymia, ja esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti.

Ja esat sieviete reproduktīvajā vecumā, Movymia lietošanas laikā Jums jāizmanto droša kontracepcijas metode. Ja Movymia lietošanas laikā Jums iestājas grūtniecība, Movymia lietošana jāpārtrauc.

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Daži pacienti pēc Movymia injekcijas var just reiboni. Ja Jums ir reibonis, Jūs nedrīkstat vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus, līdz nejūtaties labāk.

Movymia satur nātriju.

Šo zāļu vienā devā ir mazāk nekā 1 mmol (23 mg) nātrija. Tas nozīmē, ka tas praktiski „nesatur nātriju”.

3.Kā lietot Movymia

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir 20 mikrogramu (atbilst 80 mikrolitriem), ko ievada vienu reizi dienā, injicējot to zem ādas (subkutāna injekcija) augšstilbā vai vēderā.

Lai vieglāk atcerētos par savu zāļu injicēšanu, veiciet injekciju katru dienu aptuveni vienā un tajā pašā laikā. Movymia var injicēt ēdienreižu laikā. Injicējiet Movymia katru dienu tik ilgi, cik ārsts Jums noteicis. Kopējais ārstēšanas ilgums ar Movymia nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus. Visā dzīves laikā Jums drīkst būt ne vairāk kā viens 24 mēnešus ilgs Movymia terapijas kurss.

Ārsts var ieteikt Jums lietot Movymia kopā ar kalciju un D vitamīnu. Ārsts Jums pateiks, cik daudz tie katru dienu jālieto.

Movymia var lietot neatkarīgi no ēdienreizes.

Movymia kārtridži ir paredzēti lietošanai tikai kopā ar vairākkārt lietojamo Movymia Pen daudzdevu zāļu ievadīšanas sistēmu un saderīgām pildspalvveida šļirces adatām. Pildspalvveida šļirce un injekciju adatas nav iekļautas Movymia iepakojumā.

Pirms pirmās lietošanas ielieciet kārtridžu pildspalvveida šļircē (ko iegādājās atsevišķi). Lai pareizi lietotu šīs zāles, ir ļoti svarīgi stingri sekot detalizētai pildspalvveida šļirces lietošanas instrukcijai, kas atrodama kopā ar pildspalvveida šļirci.

Lai novērstu inficēšanos, katrai injekcijai izmantojiet jaunu adatu un pēc lietošanas izmetiet adatu drošā veidā.

Nekad neuzglabājiet pildspalvveida šļirci kopā ar adatu. Nekad nedodiet savu pildspalvveida šļirci citiem.

Nelietojiet savu Movymia Pen, lai injicētu jebkādas citas zāles (piemēram, insulīnu). Pildspalvveida šļirce ir pielāgota tikai Movymia lietošanai.

Kārtridžu nedrīkst uzpildīt atkārtoti. Nepārlejiet zāles šļircē.

Movymia injekcija Jums jāveic neilgi pēc pildspalvveida šļirces, kas ievietota kopā ar kārtridžu, izņemšanas no ledusskapja, kā aprakstīts lietotāja rokasgrāmatā. Uzreiz pēc lietošanas ielieciet pildspalvveida šļirci kopā ar ievietoto kārtridžu atpakaļ ledusskapī. Neizņemiet pēc katras lietošanas kārtridžu no pildspalvveida šļirces. Uzglabājiet to kārtridža uzmavā visu 28 dienu terapijas cikla laikā.

Pildspalvveida šļirces sagatavošana lietošanai

Lai nodrošinātu pareizu Movymia lietošanu, vienmēr izlasiet Movymia Pen lietošanas instrukciju, kas ievietota pildspalvveida šļirces kartona kastītē.

Pirms ņemiet rokās kārtridžu vai pildspalvveida šļirci, nomazgājiet rokas.

Pirms kārtridža ievietošanas pildspalvveida šļircē, pārbaudiet derīguma termiņu, kas norādīts uz kārtridža uzlīmes. Pārliecinieties, ka līdz derīguma termiņa beigām ir palikušas vismaz 28 dienas. Pirms pirmās lietošanas ievietojiet kārtridžu pildspalvveida šļircē kā norādīts pildspalvveida šļirces lietošanas instrukcijā. Kalendārā ierakstiet katra kārtridža sērijas numuru (Lot) un pirmās injekcijas datumu. Pirmās injekcijas datums jāuzraksta arī uz Movymia ārējās kartona kastītes (skatīt uz kastītes norādīto brīvo vietu: {Pirmā lietošana:}).

Pirms jauna kārtridža ievietošanas un pirms pirmās injekcijas ar šo kārtridžu, sagatavojiet pildspalvveida šļirci atbilstoši sniegtajām instrukcijām. Pēc pirmās devas to vairs nevajag atkal sagatavot.

Movymia injicēšana

Pirms Movymia injicēšanas notīriet ādu vietā, kur Jūs veiksiet injekciju (uz augšstilba, vēderā), kā ārsts Jums norādījis.

Viegli satveriet tīrās ādas kroku un ievadiet adatu taisni ādā. Nospiediet spiedpogu un turiet to nospiestu, līdz devas indikators atgriežas sākuma stāvoklī. Pēc injekcijas atstājiet adatu ādā sešas sekundes, lai pārliecinātos, ka saņēmāt visu devu.

Kad injekcija pabeigta, pielieciet ārējo adatas aizsargvāciņu pildspalvveida šļirces adatai un skrūvējiet vāciņu pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, lai noņemtu pildspalvveida šļirces adatu. Tas arī pārtrauks gaisa ieplūšanu atpakaļ kārtridžā un pasargās adatu no aizsprostošanās.

Uzlieciet atpakaļ pildspalvveida šļirces vāciņu. Atstājiet kārtridžu pildspalvveida šļircē.

Ja esat lietojis Movymia vairāk nekā noteikts

Ja nejauši esat lietojis Movymia vairāk nekā Jums noteikts, sazinieties ar ārstu vai farmaceitu. Sagaidāmās ar pārdozēšanu saistītas blakusparādības ir slikta dūša, vemšana, reibonis un galvassāpes.

Ja esat aizmirsis lietot Movymia

Ja esat aizmirsis vai nevarat lietot savas zāles Jums ierastajā laikā, injicējiet zāles, tajā pašā dienā līdzko tas ir iespējams.

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Vienā dienā nedrīkst veikt vairāk nekā vienu injekciju.

Ja pārtraucat lietot Movymia

Ja apsverat Movymia terapijas pārtraukšanu, lūdzu, apspriediet to ar ārstu. Ārsts sniegs Jums padomu un lems, cik ilgi Jūs jāārstē ar Movymia.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Visbiežākās blakusparādības ir sāpes ekstremitātē (kas var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem). Citas biežas blakusparādības ir slikta dūša, galvassāpes un reibonis. Ja pēc injekcijas jūtat reiboni (pirmsģīboņa sajūtu), apsēdieties vai apgulieties, līdz jūtaties labāk. Ja nejūtaties labāk, Jums jāzvana ārstam, pirms turpināt ārstēšanu. Pēc teriparatīda lietošanas ir bijuši ģīboņa gadījumi.

Ja Jums rodas nepatīkami traucējumi, piemēram, ādas apsārtums, sāpes, pietūkums, nieze, veidojas asinsizplūdums vai neliela asiņošana injekcijas vietā (kas var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem), tam vajadzētu izzust pāris dienās vai nedēļās. Ja tā nenotiek, informējiet ārstu.

Reti pacientiem var būt alerģiskas reakcijas, piemēram, elpas trūkums, sejas pietūkums, izsitumi un sāpes krūšu kurvī. Šādas reakcijas parasti rodas neilgi pēc injekcijas. Retos gadījumos var rasties nopietnas un potenciāli dzīvībai bīstamas alerģiskas reakcijas, tajā skaitā anafilakse.

Citas blakusparādības:

Biežas: var skart ne vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem:

holesterīna līmeņa paaugstināšanās asinīs,

depresija,

nervu sāpes kājās,

ģībonis,

griešanās sajūta,

neregulāra sirdsdarbība,

aizdusa,

pastiprināta svīšana,

muskuļu krampji,

enerģijas izsīkums,

nogurums,

sāpes krūšu kurvī,

pazemināts asinsspiediens,

grēmas (sāpes vai dedzinoša sajūta tieši zem krūšu kaula),

vemšana,

barības vada trūce (hiatalā trūce),

zems hemoglobīns vai sarkano asinsķermenīšu skaits (anēmija).

Retāk: var skart ne vairāk kā 1 no 100 cilvēkiem:

paātrināta sirdsdarbība,

patoloģiski sirds trokšņi,

elpas trūkums,

hemoroīdi,

urīna nesaturēšana,

pēkšņa urinācijas tieksme,

ķermeņa masas palielināšanās,

nierakmeņi,

sāpes muskuļos un sāpes locītavās. Dažiem pacientiem bijuši stipri muguras krampji vai sāpes, kuru dēļ viņi ievietoti slimnīcā,

kalcija līmeņa paaugstināšanās asinīs,

urīnskābes līmeņa paaugstināšanās asinīs,

par sārmaino fosfatāzi dēvēta enzīma līmeņa paaugstināšanās.

Reti: var skart ne vairāk kā 1 no 1000 cilvēkiem:

pavājināta nieru darbība, arī nieru mazspēja,

pietūkums, galvenokārt plaukstās, pēdās un kājās.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Movymia

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc derīguma termiņa saīsinājuma “Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt ledusskapī (2 °C - 8 °C). Nesasaldēt.

Uzglabāt kārtridžu ārējā kartona iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Movymia var lietot līdz 28 dienām pēc pirmās injekcijas, ja kārtridžs/pildspalvveida šļirce ar ievietotu kārtridžu tiek uzglabāta ledusskapī (2 °C – 8 °C).

Lai novērstu sasalšanu, nelieciet kārtrižu tuvu ledusskapja ledus nodalījumam. Nelietojiet Movymia, ja tas ir vai ir bijis sasalis.

Pēc 28 dienām kopš pirmās lietošanas, katrs kārtridžs ir jāizmet, pat ja tas nav pilnīgi tukšs.

Movymia ir dzidrs un bezkrāsains šķīdums. Nelietojiet Movymia, ja redzamas cietas daļiņas vai, ja šķīdums ir duļķains vai iekrāsojies.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Movymia satur

Aktīvā viela ir teriparatīds. Katra 80 mikrolitru deva satur 20 mikrogramus teriparatīda. Vienā 2,4 ml kārtidžā ir 600 mikrogrami teriparatīda (atbilst 250 mikrogramiem/ml).

Citas sastāvdaļas ir ledus etiķskābe, mannīts, metakrezols, nātrija acetāta trihidrāts, sālsskābe (pH korekcijai), nātrija hidroksīds (pH korekcijai), ūdens injekcijām.

Movymia ārējais izskats un iepakojums

Movymia ir bezkrāsains un dzidrs šķīdums. Tas ir kārtridžā.

Katrs kārtridžs satur 2,4 ml šķīduma, kas paredzēts 28 devām.

1 vai 3 kārtridži ir iepakoti plastmasas paplātē, kas pārklāta ar foliju un ievietoti kartona kastītē.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Vācija

Ražotājs

Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21. 1103 Budapest Ungārija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Eurogenerics N.V.

UAB „STADA- Nizhpharm- Baltija“

Tél/Tel: + 32 4797878

Tel: + 370 52603926

България

Luxembourg/Luxemburg

STADA Pharma Bulgaria EOOD

Eurogenerics N.V.

Teл.: + 359 29624626

Tél/Tel: + 32 4797878

Česká republika

Magyarország

STADA PHARMA CZ s.r.o.

Hemopharm GmbH

Tel: + 420 257888111

Tel.: + 49 61729689

Danmark

Malta

STADA Nordic ApS

PharmaMt

Tel: + 45 44859999

Tel: + 356 21337008

Deutschland

Nederland

cell pharm GmbH

Centrafarm B.V.

Tel: + 49 610130420

Tel.: + 31 765081000

Eesti

Norge

UAB „STADA- Nizhpharm- Baltija“

STADA Nordic ApS

Tel: + 370 52603926

Tel: + 45 44859999

Ελλάδα

Österreich

STADA Arzneimittel AG

Stada Arzneimittel Gesellschaft m.b.H.

Τηλ: + 49 61016030

Tel: + 43 136785850

España

Polska

Laboratorio STADA, S.L.

STADA Poland Sp. z.o o.

Tel: + 34 934738889

Tel: + 48 227377920

France

Portugal

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics

Stada, Lda.

Tél: + 33 146948686

Tel: + 315 211209870

Hrvatska

România

STADA d.o.o.

S.C. STADA M&D S.R.L.

Tel: + 385 13764111

Tel: + 40 0213160640

Ireland

Slovenija

Clonmel Healthcare Ltd.

Stada d.o.o.

Tel: + 353 526177777

Tel: + 386 15896710

Ísland

Slovenská republika

STADA Arzneimittel AG

STADA PHARMA Slovakia, s.r.o.

Sími: + 49 61016030

Tel: + 421 252621933

Italia

Suomi/Finland

EG SpA

STADA Nordic ApS, Suomen sivuliike

Tel: + 39 028310371

Puh/Tel: + 358 207416888

Κύπρος

Sverige

STADA Arzneimittel AG

STADA Nordic ApS

Τηλ: +49 61016030

Tel: + 45 44859999

Latvija

United Kingdom

UAB „STADA- Nizhpharm- Baltija“

Internis Pharmaceuticals Ltd

Tel: + 370 52603926

Tel: + 44 2083495422

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas