Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Multaq (dronedarone) – Lietošanas instrukcija - C01BD07

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsMultaq
ATĶ kodsC01BD07
Vieladronedarone
Ražotājssanofi-aventis groupe

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

MULTAQ 400 mg apvalkotās tabletes dronedaronum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir MULTAQ un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas Jums jāzina pirms MULTAQ lietošanas

3.Kā lietot MULTAQ

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt MULTAQ

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir MULTAQ un kādam nolūkam tās lieto

MULTAQ satur aktīvo vielu, ko sauc par dronaderonu. Tas pieder pie zāļu grupas, ko dēvē par antiaritmiskiem līdzekļiem un kas palīdz regulēt Jūsu sirdsdarbību.

MULTAQ lieto, ja ir sirdsdarbības traucējumi (sirds sitas neritmiski – priekškambaru mirdzēšana), un ārstēšana, kas tiek saukta par kardioversiju, ir atjaunojusi Jūsu normālo sirds ritmu.

MULTAQ novērš neregulāras sirdsdarbības atkārtotu rašanos.

Pirms MULTAQ parakstīšanas Jūsu ārsts apsvērs visas pieejamās ārstēšanas iespējas.

2. Kas Jums jāzina pirms MULTAQ lietošanas

Nelietojiet MULTAQ šādos gadījumos

-ja Jums ir alerģija pret dronedaronu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

-ja Jums ir sarežģījumi ar nerviem sirdī (sirds blokāde). Jūsu sirds var sisties ļoti lēnām vai Jums var būt reibonis. Ja Jums šo sarežģījumu novēršanai ievietots elektrokardiostimulators, Jūs drīkstat lietot MULTAQ;

-ja Jums ir ļoti lēna sirdsdarbība (mazāk nekā 50 sitienu minūtē);

-ja Jūsu EKG (elektrokardiogrammā) liecina par sirds traucējumu, ko sauc par „pagarinātu koriģēto QT intervālu” (šis intervāls pārsniedz 500 milisekunžu);

-ja Jums ir priekškambaru mirdzēšanas veids, kas tiek saukts par pastāvīgu priekškambaru mirdzēšanu (PM). Pastāvīgas PM gadījumā tā ir ilgstoša (vismaz sešus mēnešus ilga), un ir jāpieņem lēmums par to, vai ar ārstēšanas veidu, kas tiek saukts par kardioversiju, Jūsu sirds ritms jāatjauno par normālu priekškambaru ritmu;

-ja Jums ir vai ir bijis traucējums, kad Jūsu sirds nespēj sūknēt asinis pa ķermeni tik labi kā vajadzētu (šo stāvokli sauc par sirds mazspēju). Jums var būt pietūkušas pēdas vai kājas, apgrūtināta elpošana apguļoties vai miegā, elpas trūkums staigājot;

-ja katras sirds kontrakcijas laikā Jūsu sirdi atstāj pārāk mazs asins procentuālais daudzums (šis stāvoklis tiek saukts par kreisā kambara disfunkciju);

-ja Jūs agrāk esat lietojis amiodaronu (citas zāles pret aritmiju), un Jums ir plaušu vai aknu darbības traucējumi;

-ja Jūs lietojat zāles infekcijas ārstēšanai (arī sēnīšinfekcijas vai AIDS), alerģijas, sirdsdarbības traucējumu, depresijas ārstēšanai, pēc orgāna pārstādīšanas (skatīt tālāk apakšpunktā „Citas zāles un MULTAQ”. Tur būs norādīts, tieši kādas zāles Jūs nedrīkstat lietot kopā ar MULTAQ);

-ja Jums ir smagi aknu darbības traucējumi;

-ja Jums ir smagi nieru darbības traucējumi;

-ja Jūs lietojat dabigatrānu (skatīt tālāk apakšpunktā „Citas zāles un MULTAQ”).

Ja kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums, nelietojiet MULTAQ.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms MULTAQ lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu,

ja Jums ir traucējumi, kas pazemina kālija vai magnija līmeni Jūsu asinīs. Šis traucējums jānovērš pirms ārstēšanas sākšanas ar MULTAQ;

ja esat vecāks par 75 gadiem;

ja Jums ir stāvoklis, kas raksturīgs ar to, ka ir sacietējis vai sašaurinājies asinsvads, kas piegādā asinis sirds muskulim (ja Jums ir koronāro artēriju slimība).

Lietojot MULTAQ, pastāstiet savam ārstam, ja

MULTAQ lietošanas laikā Jūsu priekškambaru mirdzēšana kļūst pastāvīga. Jums jāpārtrauc lietot MULTAQ;

Jums ir pietūkušas pēdas vai kājas, apgrūtināta elpošana apguļoties vai miegā, elpas trūkums staigājot vai ķermeņa masas palielināšanās (kas ir sirds mazspējas pazīmes un simptomi);

nekavējoties ziņojiet savam ārstam, ja Jums rodas kāda no šīm pazīmēm vai kāds no šiem aknu bojājuma simptomiem: sāpes vai nepatīkama sajūta kuņģa (vēdera) apvidū, ēstgribas trūkums, slikta dūša, vemšana, dzeltena āda vai acu āboli (dzelte), neparasti tumšs urīns, nogurums (īpaši saistībā ar citiem iepriekš minētiem simptomiem), nieze;

Jums ir elpas trūkums vai neproduktīvs klepus. Pastāstiet par to savam ārstam, un viņš pārbaudīs Jūsu plaušas.

Ja kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums (vai neesat par to pārliecināts), lūdzu, aprunājieties ar savu ārstu vai farmaceitu pirms MULTAQ lietošanas.

Sirdsdarbības, plaušu pārbaudes un asins analīzes

MULTAQ lietošanas laikā Jūsu ārsts var veikt pārbaudes, lai noskaidrotu Jūsu veselības stāvokli un to, kā zāles Jums iedarbojas.

Ārsts var pārbaudīt Jūsu sirds elektrisko aktivitāti, izmantojot EKG (elektrokardiogrāfijas) iekārtu.

Pirms sākat lietot MULTAQ un ārstēšanas laikā ārsts Jums liks veikt asins analīzes, lai

pārbaudītu aknu darbību.

Ja lietojat zāles pret asins recekļa veidošanos, piemēram, varfarīnu, ārsts Jums liks veikt asins analīzes, ko sauc par INR, lai noskaidrotu, cik labi darbojas Jūsu lietotās zāles.

Ārsts var veikt Jums arī citas asins analīzes. MULTAQ var mainīt vienu no asins analīžu rezultātiem, kas pārbauda nieru darbību (kreatinīna līmeni asinīs). Ārsts to ņems vērā, pārbaudot zāļu līmeni Jūsu asinīs, un izmantos citu „normāla” kreatinīna asins līmeņa atsauci.

Ārsts var pārbaudīt Jūsu plaušas.

Dažos gadījumos ārstēšana ar MULTAQ var būt jāpārtrauc.

Lūdzu, jebkuram citam cilvēkam, kurš pārbauda Jūsu asinis, pasakiet, ka lietojat MULTAQ.

Bērni un pusaudži

MULTAQ nav ieteicams lietot bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam.

Citas zāles un MULTAQ

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Ņemot vērā Jūsu stāvokli, ārsts Jums var ieteikt lietot zāles pret asins trombu veidošanos.

MULTAQ un dažas citas zāles var ietekmēt viena otru un izraisīt smagas blakusparādības. Ārsts var mainīt jebkuru citu Jūsu lietoto zāļu devu.

Kopā ar MULTAQ Jūs nedrīkstat lietot šādas zāles:

citas zāles neregulāras vai paātrinātas sirdsdarbības ārstēšanai, piemēram, flekainīdu, propafenonu, hinidīnu, dizopiramīdu, dofetilīdu, sotalolu, amiodaronu,

dažas zāles sēnīšinfekcijas ārstēšanai, piemēram, ketokonazolu, vorikonazolu, itrakonazolu vai pozakonazolu,

dažas zāles depresijas ārstēšanai, ko sauc par tricikliskiem antidepresantiem,

dažus nomierinošus līdzekļus, ko sauc par fenotiazīniem,

bepridilu, ko lieto, lai ārstētu sirds slimības izraisītas sāpes krūtīs,

telitromicīnu, eritromicīnu vai klaritromicīnu (antibiotikas infekciju ārstēšanai),

terfenadīnu (zāles alerģijas ārstēšanai),

nefazodonu ( zāles depresijas ārstēšanai),

cisaprīdu (zāles barības un skābes atviļņa novēršanai no kuņģa uz muti),

ritonaviru (zāles AIDS infekcijas ārstēšanai);

dabigatrānu (zāles asins recekļa veidošanās profilaksei).

Jums ir jāizstāsta savam ārstam vai farmaceitam, ka lietojat kādas no tālāk minētajām zālēm:

citas zāles paaugstināta asinsspiediena, sirds slimības izraisītu sāpju krūtīs vai citu sirds slimību ārstēšanai, piemēram, verapamils, diltiazems, nifedipīns, metoprolols, propranolols vai digoksīns,

dažas zāles holesterīna līmeņa pazemināšanai asinīs (piemēram, simvastatīns, lovastatīns, atorvastatīns vai rosuvastatīns),

dažas zāles pret asins recekļa veidošanos, piemēram, varfarīns,

dažas zāles epilepsijas ārstēšanai, ko sauc par fenobarbitālu, karbamazepīnu vai fenitoīnu,

sirolims, takrolims, everolims un ciklosporīns (lieto pēc orgāna pārstādīšanas),

asinszāles preparāti – ārstniecības augs, ko lieto pret depresiju,

rifampicīns – lieto tuberkulozes ārstēšanai.

MULTAQ kopā ar uzturu un dzērienu

MULTAQ lietošanas laikā nedzeriet greipfrūtu sulu. Tā var paaugstināt dronedarona līmeni asinīs un palielināt blakusparādību rašanās risku.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

MULTAQ nav ieteicams lietot, ja esat grūtniece vai Jums par to ir aizdomas.

Nelietojiet MULTAQ, ja esat sieviete, kurai var būt bērni, un ja nelietojat drošus pretapaugļošanās līdzekļus.

Pārtrauciet tablešu lietošanu un nekavējoties aprunājieties ar savu ārstu, ja MULTAQ lietošanas laikā Jums iestājas grūtniecība.

Ja esat māte, kura baro savu bērnu ar krūti, Jums ir jāapspriežas ar savu ārstu pirms MULTAQ lietošanas.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

MULTAQ parasti neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Tomēr Jūsu spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus var ietekmēt blakusparādības, piemēram, nogurums (ja rodas).

MULTAQ satur laktozi

Laktoze ir cukura paveids. Ja ārsts Jums ir teicis, ka nepanesat kādus cukurus, sazinieties ar savu ārstu pirms šo zāļu lietošanas.

3.Kā lietot MULTAQ

Ārstēšanu ar MULTAQ uzraudzīs ārsts, kam ir pieredze sirds slimību ārstēšanā.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ja Jums no amiodarona (citas zāles pret neregulāru sirdsdarbību) jāpāriet uz MULTAQ lietošanu, ārsts šādu pāreju veiks piesardzīgi.

Cik daudz lietot

Parastā deva ir pa vienai 400 mg tabletei divreiz dienā. Lietojiet:

vienu tableti rīta maltītes laikā un

vienu tableti vakara maltītes laikā.

Ja uzskatāt, ka zāļu iedarbība ir pārāk stipra vai pārāk vāja, lūdzu, aprunājieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Šo zāļu lietošana

Norijiet tableti veselu maltītes laikā un uzdzeriet ūdeni. Tableti nedrīkst dalīt vienādās devās.

Ja esat lietojis MULTAQ vairāk nekā noteikts

Nekavējoties sazinieties ar savu ārstu vai tuvāko neatliekamās palīdzības sniegšanas punktu, vai slimnīcu. Paņemiet līdzi zāļu iepakojumu.

Ja esat aizmirsis lietot MULTAQ

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto tableti. Lietojiet nākamo tableti laikā, kad Jums tā parasti jālieto.

Ja pārtraucat lietot MULTAQ

Nepārtrauciet šo zāļu lietošanu, iepriekš neaprunājoties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Šo zāļu lietošanas gadījumā ziņots par šādām blakusparādībām:

Nekavējoties sazinieties ar ārstu, ja novērojat, ka Jums rodas kāda no turpmāk minētām nopietnām blakusparādībām – Jums var būt nepieciešama neatliekama medicīniska palīdzība

Ļoti bieži (var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem)

Traucējumi, kuru gadījumā Jūsu sirds nespēja pietiekami sūknēt asinis pa organismu (sastrēguma sirds mazspēja). Klīniskos pētījumos šo blakusparādību pacientiem, kas lietoja MULTAQ, novēroja tikpat bieži, cik pacientiem, kas saņēma placebo. Pazīmes ir pēdu vai kāju pietūkums, elpošanas traucējumi guļus stāvoklī vai miega laikā, aizdusa kustību laikā vai ķermeņa masas palielināšanās.

Bieži (var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem)

Stipra caureja, vemšana, jo var izraisīt nieru darbības traucējumus.

Lēna sirdsdarbība.

Retāk (var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem)

Plaušu iekaisums (arī sarētojumi un sabiezējumi plaušās). Pazīmes ir elpas trūkums vai neproduktīvs klepus.

Reti (var rasties līdz 1 no 1000 cilvēkiem)

Aknu darbības traucējumi, arī dzīvību apdraudoša aknu mazspēja. Pazīmes ir sāpes vai nepatīkama sajūta kuņģa (vēdera) apvidū, ēstgribas zudums, slikta dūša, vemšana, ādas vai acābolu dzelte, neparasti tumšs urīns, nogurums (īpaši kopā ar citiem iepriekš minētiem simptomiem), nieze.

Alerģiskas reakcijas, arī sejas, lūpu, mutes, mēles vai rīkles pietūkums.

Citas blakusparādības ir šādas:

Ļoti bieži (var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem)

Viena asins analīžu rezultāta, piemēram, kreatinīna līmeņa asinīs, pārmaiņa,

pārmaiņas EKG (elektrokardiogrammā), ko sauc par pagarinātu QTc Bazett intervālu.

Bieži (var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem)

Gremošanas traucējumi, piemēram, caureja, slikta dūša, vemšana un sāpes vēderā,

noguruma sajūta,

ādas bojājumi, piemēram, izsitumi vai nieze,

asins analīžu, ko veic, lai pārbaudītu Jūsu aknu darbību rezultātu pārmaiņas.

Retāk (var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem)

Citi ādas traucējumi, piemēram, ādas apsārtums vai ekzēma (apsārtums, nieze, dedzinoša sajūta vai bullu veidošanās),

palielināta ādas jutība pret sauli,

garšas sajūtas pārmaiņa.

Reti (var rasties līdz 1 no 1000 cilvēkiem)

Garšas sajūtas zudums,

asinsvadu iekaisums (vaskulīts, arī leikocitoklastisks vaskulīts).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt MULTAQ

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz blistera un kastītes pēc „EXP” /„Der. līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Nelietojiet šīs zāles, ja pamanāt kādu redzamu bojājumu (skatīt 6. punktā „MULTAQ ārējais izskats un iepakojums”).

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko MULTAQ satur

-Aktīvā viela ir dronedarons.

Katra apvalkotā tablete satur 400 mg dronedarona (hidrohlorīda veidā).

-Citas sastāvdaļas tabletes kodolā ir hipromeloze (E464), kukurūzas ciete, krospovidons (E1202), poloksamērs 407, laktozes monohidrāts, koloidālais bezūdens silīcija dioksīds, magnija stearāts (E572).

-Citas sastāvdaļas tabletes apvalkā ir hipromeloze (E464), makrogols 6000, titāna dioksīds (E171), karnaubas vasks (E903).

MULTAQ ārējais izskats un iepakojums

MULTAQ ir baltas, iegarenas formas apvalkotās tabletes (tabletes) ar dubultviļņa zīmes iegravējumu vienā pusē un „4142” otrā pusē.

MULTAQ apvalkotās tabletes ir iepakojumā pa 20, 50, 60 tabletēm necaurspīdīgos PVH un alumīnija blisteros un pa 100 x 1 tabletei necaurspīdīgos PVH un alumīnija perforētos vienas devas blisteros. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks sanofi-aventis groupe

54, rue La Boétie F-75008 Paris - Francija

Ražotājs

Sanofi Winthrop Industie

1 rue de la Vierge, Ambares & Lagrave, F-33565 Carbon Blanc Cedex – Francija

Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Private Co.Ltd

2112 Veresegyhaz Lévai u.5

Ungārija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Sanofi Belgium

UAB "SANOFI-AVENTIS LIETUVA"

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Tel: +370 5 2755224

България

Luxembourg/Luxemburg

SANOFI BULGARIA EOOD

Sanofi Belgium

Тел.: +359 (0)2 970 53 00

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

Česká republika

Magyarország

sanofi-aventis, s.r.o.

SANOFI-AVENTIS Zrt.

Tel: +420 233 086 111

Tel.: +36 1 505 0050

Danmark

Malta

sanofi-aventis Denmark A/S

Sanofi Malta Ltd.

Tlf: +45 45 16 70 00

Tel: +356 21493022

Deutschland

Nederland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

sanofi-aventis Netherlands B.V.

Tel: +49 (0)180 2 222010*

Tel: +31 (0)182 557 755

Eesti

Norge

sanofi-aventis Estonia OÜ

sanofi-aventis Norge AS

Tel: +372 627 34 88

Tlf: +47 67 10 71 00

Ελλάδα

Österreich

sanofi-aventis AEBE

sanofi-aventis GmbH

Τηλ: +30 210 900 16 00

Tel: +43 1 80 185 – 0

España

Polska

sanofi-aventis, S.A.

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel: +34 93 485 94 00

Tel.: +48 22 280 00 00

France

Portugal

sanofi-aventis France

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél: 0 800 222 555

Tel: +351 21 35 89 400

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

 

Hrvatska

România

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Sanofi Romania SRL

Tel: +385 1 600 34 00

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Ireland

Slovenija

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Tel: +386 1 560 48 00

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 33 100 100

Italia

Suomi/Finland

Sanofi S.p.A.

Sanofi Oy

Tel: 800 536389

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

Κύπρος

Sverige

 

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Sanofi AB

Τηλ: +357 22 871600

Tel: +46

(0)8 634 50 00

Latvija

United Kingdom

sanofi-aventis Latvia SIA

Sanofi

 

Tel: +371 67 33 24 51

Tel: +44

(0) 845 372 7101

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē: http//www,ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas