Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Naglazyme (galsulfase) – Marķējuma teksts - A16AB

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsNaglazyme
ATĶ kodsA16AB
Vielagalsulfase
RažotājsBioMarin Europe Ltd.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONS

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Naglazyme 1 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Galsulfase

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Viens mililitrs šķīduma satur 1 mg galsulfāzi (galsulfase). Viens 5 ml flakons satur 5 mg galsulfāzi

(galsulfase).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Nātrija hlorīds

Nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts Nātrija hidrogēnfosfāta heptahidrāts Polisorbāts 80

Ūdens injekcijām

Sīkāku informāciju skatīt zāļu lietošanas instrukcijā.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

1 atšķaidāma koncentrāta flakons infūziju šķīduma pagatavošanai

6 atšķaidāma koncentrāta flakoni infūziju šķīduma pagatavošanai

5 mg/5 ml

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju

Intravenozai lietošanai

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī

Nesasaldēt

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

Tikai vienreizējai lietošanai

Jebkādu neizmantotā šķīduma daļu nepieciešams iznīcināt

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

BioMarin Europe Limited

10 Bloomsbury Way

London, WC1A 2SL

Lielbritānija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/05/324/001 1 flakons

EU/1/05/324/002 6 flakoni

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ

Caurspīdīgs 1,5 ml FLAKONS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Naglazyme 1 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Galsulfase

Intravenozai lietošanai

2.LIETOŠANAS METODE

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

5 mg/5 ml

6.CITA

Uzglabāt ledusskapī

Nesasaldēt

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas