Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Natpar (parathyroid hormone) - H05AA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsNatpar
ATĶ kodsH05AA03
Vielaparathyroid hormone
RažotājsShire Pharmaceuticals Ireland Ltd

Natpar

paratireoīdais hormons

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Natpar. Tajā ir paskaidrots, kā aģentūra ir vērtējusi šīs zāles, lai ieteiktu to reģistrāciju Eiropas Savienībā un sniegtu lietošanas nosacījumus. Tas nav paredzēts kā praktiski ieteikumi par Natpar lietošanu.

Lai saņemtu praktisku informāciju par Natpar lietošanu, pacientiem jāizlasa zāļu lietošanas instrukcija vai jāsazinās ar ārstu vai farmaceitu.

Kas ir Natpar un kāpēc tās lieto?

Natpar ir hormonu aizvietotājs pieaugušajiem ar nepietiekami aktīviem epitēlijķermenīšiem, slimībai, ko sauc par hipoparatireozi.

Pacientiem ar šo slimību epitēlijķermenīši kaklā neražo pietiekami daudz paratireoīdā hormona, kas kontrolē kalcija līmeni asinīs. Rezultātā pacientiem ir zems kalcija līmenis, kas var radīt kaulu, muskuļu, sirds, nieru un citu organisma daļu problēmas.

Natpar lieto kā papildterapiju kalciju un D vitamīnu saturošiem uztura bagātinātājiem gadījumos, kad šādas terapijas nav bijušas pietiekami efektīvas.

Sakarā ar to, ka hipoparatireozes pacientu skaits ir mazs, šo slimību uzskata par “retu”, un 2013. gada 18. decembrī Natpar tika piešķirts reti sastopamu slimību ārstēšanai paredzētu zāļu statuss.

Natpar satur aktīvo vielu paratireoīdo hormonu.

Kā lieto Natpar?

Zāles Natpar ir pieejamas kā pulveris un šķidrums, ko sajauc kopā injekciju šķīduma pagatavošanai. Natpar injicē zem ādas augšstilbā, izmantojot Natpar pildspalvveida šļirci. Ieteicamā ierastā sākumdeva ir 50 mikrogrami reizi dienā. Pēc tam Natpar devu, kā arī D vitamīnu un kalciju saturošu

uztura bagātinātāju devu pacientam pielāgo, ņemot vērā pacienta kalcija līmeni asinīs. Maksimālā dienas deva ir 100 mikrogramu.

Ja pacienti ir apmācīti, viņi var paši sev injicēt Natpar. Šīs zāles var iegādāties tikai pret recepti, un ārstēšana ir jāuzrauga veselības aprūpes speciālistam ar pieredzi hipoparatireozes pacientu ārstēšanā. Sīkāku informāciju skatīt zāļu lietošanas instrukcijā.

Natpar darbojas?

Natpar aktīvā viela paratireoīdais hormons ir dabiskā hormona, kas ražo epitēlijķermenīšus, kopija. Tas aizstāj trūkstošo hormonu pacientiem ar hipoparatireozi, tādējādi palīdzot atjaunot kalcija līmeni.

Kādas bija Natpar priekšrocības šajos pētījumos?

Ir uzrādīts, ka Natpar palīdz kontrolēt kalcija līmeni asinīs hipoparatireozes pacientiem, kuri lieto kalciju un D vitamīnu saturošus uztura bagātinātājus.

Galvenajā 24 nedēļu pētījumā, kurā piedalījās 124 pacienti, 54,8 % (46 no 84) pacientiem, kuri saņēma Natpar, sasniedza un uzturēja pieņemamu kalcija līmeni asinīs, vienlaikus samazinot kalciju un D vitamīnu saturošu uztura bagātinātāju devu vismaz par 50 %. To pacientu, kuri lietoja placebo (zāļu imitāciju), proporcija, kam sasniedza tos pašus rādītājus, bija 2,5 % (1 no 40 pacientiem).

Kāds risks pastāv, lietojot Natpar?

Visbiežākās Natpar blakusparādības (kas var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem) ir pārāk augsts vai pārāk zems kalcija līmenis asinīs, kas var izraisīt galvassāpes, caureju, vemšanu, parestēziju (neparastas sajūtas, piemēram, durstīgas sajūtas), hipoestēziju (samazinātu jutīgumu uz pieskārieniem) un augstu kalcija līmeni urīnā. Pilnu visu ziņoto blakusparādību sarakstu, lietojot Natpar, skatīt zāļu lietošanas instrukcijā.

Natpar nedrīkst lietot pacientiem, kuri saņem vai ir saņēmuši staru terapiju skeleta sistēmai, kuriem ir kaulu vēzis vai vēža veids, kas ir izplatījies kaulos, un kuriem ir paaugstināts kaulu vēža, ko sauc par osteosarkomu, attīstības risks. Natpar nedrīkst lietot arī pacientiem, kuriem ir neskaidras izcelsmes paaugstināts enzīma kaulu sārmainās fosfatāzes līmenis un kuriem ir pseidohipoparatireoze, t. i., reta slimība, kad organisms adekvāti nereaģē uz organisma saražoto paratireoīdo hormonu. Pilnu ierobežojumu sarakstu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā.

Kāpēc Natpar tika apstiprinātas?

Natpar aizvieto trūkstošo paratireoīdo hormonu pacientiem ar hipoparatireozi. Lai gan no galvenā pētījuma rezultātiem bija redzams, ka Natpar palīdz kontrolēt kalcija līmeni asinīs, samazinot nepieciešamību pēc kalciju un D vitamīnu saturoša uztura bagātinātāja, pētījums bija īss un netika uzrādīts pacienta dzīves kvalitātes uzlabojums vai ilgtermiņa problēmu, piemēram, nieru mazspējas, samazinājums. Tāpēc Natpar ir jālieto tikai pacientiem, kuriem nevar nodrošināt atbilstošu kontroli tikai ar standarta terapiju un kuriem nav piemērota neviena cita terapijas metode.

Attiecībā uz drošumu kalcija pārāk augsta vai pārāk zema līmeņa risku uzskata par svarīgu, un ir nepieciešami turpmāki dati, lai labāk izprastu, kādas sekas atstāj plašās kalcija līmeņa svārstības asinīs pēc zāļu lietošanas vienreiz dienā.

Tā kā bija pieejami ierobežoti dati, Natpar tika reģistrētas “ar nosacījumiem”. Tas nozīmē, ka ir sagaidāmi papildu dati par šīm zālēm, kas uzņēmumam ir jāiesniedz. Eiropas Zāļu aģentūra katru gadu pārbaudīs visu pieejamo jauno informāciju un vajadzības gadījumā atjauninās šo kopsavilkumu.

Kāda informācija par Natpar vēl ir sagaidāma?

Tā kā Natpar ir reģistrētas ar nosacījumiem, uzņēmums, kas piedāvā tirgū Natpar, veiks turpmāku pētījumu, lai apstiprinātu zāļu ieguvumus un risku un vienas dienas devas grafika piemērotību.

Kas tiek darīts, lai garantētu drošu un efektīvu Natpar lietošanu?

Uzņēmums, kas piedāvā tirgū Natpar, izveidos reģistru un apkopos ilgtermiņa datus par pacientiem, kuri ārstēti ar Natpar, tostarp par zāļu ietekmi uz kauliem, nierēm un pacientu dzīves kvalitāti.

Zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā tika ietverti arī ieteikumi un piesardzības pasākumi, kas jāievēro veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem, lai garantētu drošu un efektīvu Natpar lietošanu.

Cita informācija par Natpar

Pilns Natpar EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Lai saņemtu sīkāku informāciju par ārstēšanu ar Natpar, izlasiet zāļu lietošanas instrukciju (kas arī ir EPAR daļa) vai sazinieties ar ārstu vai farmaceitu.

Retu slimību ārstēšanai paredzēto zāļu komitejas atzinuma kopsavilkums par Natpar ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas