Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Natpar (parathyroid hormone) – Lietošanas instrukcija - H05AA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsNatpar
ATĶ kodsH05AA03
Vielaparathyroid hormone
RažotājsShire Pharmaceuticals Ireland Ltd

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Natpar 25 mikrogrami/devā pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Natpar 50 mikrogrami/devā pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Natpar 75 mikrogrami/devā pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Natpar 100 mikrogrami/devā pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Parathyroid hormone

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

1.Kas ir Natpar un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Natpar lietošanas

3.Kā lietot Natpar

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Natpar

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

7.Lietošanas norādījumi

1.Kas ir Natpar un kādam nolūkam to lieto

Kas ir Natpar?

Natpar ir hormonu aizvietotājs pieaugušajiem ar nepietiekami aktīviem epitēlijķermenīšiem, slimībai, ko sauc par „hipoparatireozi”.

Hipoparatireoze ir slimība, ko izraisa zems epitēlijķermenīšu, kas atrodas kaklā saražotā paratireoīdā hormona līmenis. Šis hormons kontrolē kalcija un fosfātu daudzumu asinīs un urīnā.

Ja Jūsu paratireoīdā hormona līmenis ir pārāk zems, Jums var būt zems kalcija līmenis asinīs. Zems kalcija līmenis asinīs var izraisīt simptomus daudzās Jūsu organisma daļās, tostarp kaulos, sirdī, ādā, muskuļos, nierēs, smadzenēs un nervos. Zema kalcija līmeņa asinīs simptomu sarakstu skatīt

4. punktā.

Natpar ir sintētiska paratireoīdā hormona forma, kas palīdz kalcija un fosfātu līmeni asinīs un urīnā uzturēt normas robežās.

2. Kas Jums jāzina pirms Natpar lietošanas

Nelietojiet Natpar šādos gadījumos:

-ja Jums ir alerģija pret paratireoīdo hormonu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

-ja saņemat vai saņēmāt staru terapiju skeleta sistēmai;

-ja Jums ir kaulu vēzis vai cits vēža veids, kas izplatījies Jūsu kaulos;

-ja Jums ir paaugstināts kaulu vēža, ko sauc par osteosarkomu, attīstīšanās risks (piemēram, Jums ir Pedžeta slimība vai citas kaulu slimības);

-ja asins analīzes uzrāda, ka Jums ir nenoskaidroti kaulu sārmainās fosfatāzes rādītāju palielinājumi;

-ja Jums ir pseidohipoparatireoze, reta slimība, kad organisms atbilstoši nereaģē uz organisma saražoto paratireoīdo hormonu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Natpar lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Ja tiekat ārstēts ar Natpar, Jums var rasties blakusparādības, kas saistītas ar zemu vai augstu kalcija līmeni Jūsu asinīs (informāciju par šīm blakusparādībām skatīt 4. punktā).

Šīs blakusparādības, visticamāk, radīsies:

-kad sāksiet lietot Natpar pirmo reizi;

-ja mainīsiet Natpar devu;

-ja izlaidīsiet kādu no savām dienas injekcijām;

-ja pārtrauksiet lietot Natpar īslaicīgi vai pavisam.

Jums var dot zāles, lai palīdzētu ārstēt vai novērst šīs blakusparādības, vai arī Jums var lūgt pārtraukt lietot dažas no zālēm, kuras lietojat. Šīs zāles ietver kalciju vai D vitamīnu.

Ja Jūsu simptomi ir smagi, ārsts var nodrošināt Jums papildu ārstēšanu.

Ārsts pārbaudīs Jūsu kalcija līmeni. Jums var būt nepieciešams mainīt savu Natpar devu vai īslaicīgi pārtraukt Natpar injekcijas.

Analīzes un pārbaudes

Jūsu ārsts pārbaudīs, kā Jūs reaģējat uz ārstēšanu:

pirmajās 7 dienās pēc ārstēšanas sākšanas; un

ja tiks mainīta Jūsu deva.

Tas tiks veikts, izmantojot analīzes, lai izmērītu kalcija līmeni Jūsu asinīs vai urīnā. Jūsu ārsts var Jums likt mainīt Jūsu lietotā kalcija vai D vitamīna daudzumu (jebkādā formā, tostarp uzturā, kas satur kalciju bagātīgā daudzumā).

Bērni un pusaudži

Natpar nedrīkst lietot bērniem vai pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam.

Citas zāles un Natpar

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot, tostarp:

-digoksīnu, kas arī zināms ar nosaukumu digitalis, sirds zāles;

-zālēm, kas tiek lietotas osteoporozes ārstēšanai un ko sauc par bisfosfonātiem, piemēram, alendronskābi;

-zālēm, kas var ietekmēt kalcija līmeni asinīs, piemēram, litiju vai dažām zālēm, ko lieto, lai palielinātu urīna daudzumu (diurētiskie līdzekļi).

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Dati par Natpar lietošanas drošumu sievietēm grūtniecības laikā ir ierobežoti. Novērots, ka Natpar izdalās pienā žurkām, bet nav zināms, vai Natpar varētu izdalīties cilvēka pienā.

Jūsu ārsts izlems, vai sākt ārstēšanu ar Natpar. Jūsu ārsts arī izlems, vai Jums vajadzētu turpināt lietot šīs zāles grūtniecības laikā vai sākt barošanu ar krūti, kamēr tās lietojat.

Nav zināms, vai Natpar ietekmē fertilitāti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Natpar neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus. Tomēr hipoparatireoze var ietekmēt Jūsu spēju koncentrēties. Ja Jūsu spēja koncentrēties ir pasliktinājusies, Jūs nedrīkstat vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus līdz koncentrēšanās spēja uzlabojas.

Natpar satur nātriju

Medicīniskais produkts satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā. Tas nozīmē, ka būtībā tas ir „nātriju nesaturošs”.

3.Kā lietot Natpar

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam. Jūsu ārsts vai medmāsa Jūs apmācīs, kā lietot Natpar pildspalvveida šļirci.

Natpar tiek lietots kā subkutāna (zem ādas) injekcija katru dienu, izmantojot pildspalvveida šļirci, lai palīdzētu Jums injicēt zāles.

Natpar atkārtoti izmantojamā pildspalvveida šļirce šajā instrukcijā tiek saukta par „Natpar pildspalvveida šļirci” vai „pildspalvveida šļirci”.

Deva

Ieteicamā Natpar sākuma deva ir 50 mikrogrami dienā.

-Tomēr Jūsu ārsts var sākt ārstēšanu ar 25 mikrogramiem, pamatojoties uz asins analīžu rezultātiem.

-Pēc 2 līdz 4 nedēļām Jūsu ārsts var pielāgot devu.

Tas, cik liela Natpar nepieciešama, dažādiem cilvēkiem atšķiras. Cilvēkiem var būt nepieciešams no 25 līdz 100 mikrogramiem Natpar dienā.

Jūsu ārsts var likt Jums lietot citas zāles, piemēram, kalciju saturošus uztura bagātinātājus vai D vitamīnu, kamēr lietojat Natpar. Jūsu ārsts Jums pateiks, cik daudz Jums jālieto katru dienu.

Kā lietot pildspalvveida šļirci

Pirms pildspalvveida šļirces lietošanas izlasiet „7. punkts. Lietošanas norādījumi” šajā instrukcijā.

Nelietojiet pildspalvveida šļirci, ja šķīdums ir duļķains vai ar nokrāsu, vai ja tas satur redzamas daļiņas.

Pirms pirmās pildspalvveida šļirce lietošanas reizes zāles ir jāsajauc.

Pēc tam, kad esat sajaucis zāles, Natpar pildspalvveida šļirce ir gatava lietošanai un zāles ir gatavas injicēšanai zem ādas vienā augšstilbā. Nākamajā dienā veiciet injekciju otrā augšstilbā un turpiniet mainīt augšstilbus katru dienu.

Stingri ieteicams, lai, katru reizi saņemot Natpar devu, tiktu pierakstīts zāļu nosaukums un sērijas numurs, lai uzturētu pierakstus par izmantotajām sērijām.

Cik ilgi lietot

Turpiniet lietot Natpar tik ilgi, cik ārsts Jums parakstījis.

Ja esat lietojis Natpar vairāk nekā noteikts

Ja kļūdas dēļ esat injicējis vairāk nekā vienu Natpar devu dienā, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Ja esat aizmirsis lietot Natpar

Ja esat aizmirsis lietot Natpar (vai nevarat to injicēt parastajā laikā), veiciet injekciju, tiklīdz varat, bet neinjicējiet vairāk kā vienu devu tai pašā dienā.

Lietojiet savu nākamo Natpar devu nākamajā dienā parastajā laikā. Ja Jums ir pazīmes par zemu kalcija līmeni asinīs, Jums var būt nepieciešams lietot vairāk kalciju saturošus uztura bagātinātājus; simptomus skatīt 4. punktā.

Neinjicējiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Natpar

Ja vēlaties pārtraukt ārstēšanu ar Natpar, pārrunājiet to ar savu ārstu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nopietnas blakusparādības

Lietojot Natpar, var rasties šādas potenciāli nopietnas blakusparādības:

Ļoti bieži: augsts kalcija līmenis asinīs, kas var rasties biežāk, sākot ārstēšanu ar Natpar.

Ļoti bieži: zems kalcija līmenis asinīs; var rasties biežāk, pēkšņi pārtraucot ārstēšanu ar Natpar.

Zemāk esošajā sarakstā uzskaitīti simptomi, kas saistīti ar augstu vai zemu kalcija līmeni asinīs. Ja Jums rodas kāda no šīm blakusparādībām, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu.

Citas blakusparādības ietver:

Ļoti bieži (var ietekmēt vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

galvassāpes*,†;

tirpšana un ādas nejutīgums†;

caureja*,†;

slikta dūša un vemšana*;

locītavu sāpes*;

muskuļu spazmas†.

Bieži (var ietekmēt līdz 1 no 10 cilvēkiem):

nervozitāte vai nemiera sajūta†;

miega traucējumi (miegainība dienas laikā vai miega traucējumi naktī)*;

ātra vai nevienmērīga sirdsdarbība*,†;

augsts asinsspiediens*;

klepus†;

vēdersāpes*;

muskuļu raustīšanās vai krampji†;

sāpes muskuļos†;

kakla sāpes†;

sāpes rokās un kājās;

paaugstināts kalcija līmenis urīnā†;

nepieciešamība bieži urinēt†;

nogurums un enerģijas trūkums*;

sāpes krūšu kurvī;

apsārtums un sāpes injekcijas vietā;

slāpes*;

antivielas (ko ražo Jūsu imūnsistēma) pret Natpar;

Jūsu asins analīzēs ārsts var redzēt samazinātu D vitamīna un magnija līmeni†.

*Šīs blakusparādības var būt saistītas ar augstu kalcija līmeni asinīs.

Šīs blakusparādības var būt saistītas ar zemu kalcija līmeni asinīs.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Natpar

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kārtridža un kastītes pēc Derīgs līdz/EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Pirms sajaukšanas

Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C).

Nesasaldēt.

Uzglabāt kārtridžu tā turētājā ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Pēc sajaukšanas

Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C).

Nesasaldēt.

Uzglabāt sajaukto kārtridžu cieši noslēgtā pildspalvveida šļircē, lai pasargātu no gaismas.

Nelietojiet šīs zāles vairāk kā 14 dienas pēc to sajaukšanas.

Nelietojiet šīs zāles, ja tās nav uzglabātas pareizi.

Pirms jaunas adatas pievienošanas savai Natpar pildspalvveida šļircei pārbaudiet, vai šķīdums ir dzidrs un bezkrāsains. Var būt redzami nelieli burbulīši. Nelietojiet šīs zāles, ja tās kļuvušas duļķainas, ar nokrāsu vai satur redzamas daļiņas.

Neizmetiet zāles sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Natpar satur

Aktīvā viela ir paratireoīdais hormons (rDNS).

Tas pieejams kārtridžos 4 dažādos stiprumos (katrs kārtridžs satur 14 devas):

Natpar 25 mikrogrami

Pēc sagatavošanas katra deva satur 25 mikrogramus paratireoīdā hormona 71,4 mikrolitros šķīduma.

Natpar 50 mikrogrami

Pēc sagatavošanas katra deva satur 50 mikrogramus paratireoīdā hormona 71,4 mikrolitros šķīduma.

Natpar 75 mikrogrami

Pēc sagatavošanas katra deva satur 75 mikrogramus paratireoīdā hormona 71,4 mikrolitros šķīduma.

Natpar 100 mikrogrami

Pēc sagatavošanas katra deva satur 100 mikrogramus paratireoīdā hormona 71,4 mikrolitros šķīduma.

Citas sastāvdaļas kārtridžā (visiem stiprumiem) ir:

Pulverī:

nātrija hlorīds;

mannīts;

citronskābes monohidrāts;

nātrija hidroksīds (pH regulēšanai).

Šķīdinātājā:

metakrezols;

ūdens injekcijām.

Natpar ārējais izskats un iepakojums

Katrs Natpar kārtridžs satur zāles kā pulveri kopā ar šķīdinātāju injekciju šķīduma pagatavošanai. Kārtridžs ir izgatavots no stikla; tā augšdaļā ir gumijas izolācija. Kārtridžs atrodas plastmasas kārtridža turētājā.

Natpar ir pieejams iepakojumā ar 2 kārtridžiem kārtridžu turētājos.

Kastītes/kārtridža krāsa norāda Jūsu Natpar zāļu stiprumu:

Natpar 25 mikrogrami/devā

Violets kārtridžs.

Natpar 50 mikrogrami/devā

Sarkans kārtridžs.

Natpar 75 mikrogrami/devā

Pelēks kārtridžs.

Natpar 100 mikrogrami/devā

Zils kārtridžs.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited 5 Riverwalk

Citywest Business Campus Dublin 24

Īrija

medinfoemea@shire.com

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien/

Italia

Luxembourg/Luxemburg

Shire Italia S.p.A

Shire Belgium BVBA

Tel: +39 0265 535 096

België/Belgique/Belgien

email: medinfoemea@shire.com

Tél/Tel: +32 (0)2711 0246

 

email: medinfoemea@shire.com

 

България, Eesti, Hrvatska, Latvija,

Malta

Lietuva, Magyarország, România,

Shire Pharmaceuticals Ltd

Slovenija, Slovenská republika

Ir-Renju Unit

Shire Pharmaceuticals Ltd

Tel: +44 (0)800 055 6614

Великобритания, Ühendkuningriik, Velika

email: medinfoemea@shire.com

Britanija, Lielbritānija, Jungtinė Karalystė, Nagy-

 

Britannia, Marea Britanie, Združeno Kraljevstvo,

 

Vel’ká Británia

 

Teл/Tel: +44 (0)800 055 6614

 

email: medinfoemea@shire.com

 

Česká Republika

Nederland

Shire Pharmaceuticals Ltd

Shire International Licensing BV

Velká Británie

Tél/Tel: +31 (0)2020 35492

Tel: +420 239 018 556

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

 

Danmark

Norge

Shire Sweden AB

Shire Sweden AB

Sverige

Sverige

Tlf: +45 (0)80 886 962

Tlf: +47 800 19240

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

Deutschland

Österreich

Shire Deutschland GmbH

Shire Austria GmbH

Tel: +49 (0)800 183 0742

Tel: +43 (0)120 609 2538

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

Ελλάδα, Kύπρος

Polska

Shire Hellas S.A

Shire Polska Sp. z o.o.

Ελλάδα

Tel: +48 (0)2230 62447

Τηλ: +30 21 69 00 4026

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

 

España

Portugal

Shire Pharmaceuticals Ibérica, S.L.

Shire Pharmaceuticals Portugal Lda

Tel: +34 900 947 618 (toll-free number)

Tel: +351 800 785 005

+34 914 229 896 (when using mobile phone)

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

 

France

Suomi/Finland

Shire France S.A.

Shire Sweden AB

Tél: +33 (0)800 907 913

Ruotsi

+33 1 4067 3290 (outside of France)

Puh/Tel: +358 (0)800 774 051

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

Ireland

Sverige

Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd

Shire Sweden AB

Tel: +353 1 800 818016

Tel: 020-795 079

+44 800 055 6614 (outside of Ireland)

+46 8-544 964 00 (outside of Sweden)

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

Ísland

United Kingdom

Shire Pharmaceuticals Ltd

Shire Pharmaceuticals Ltd

Bretland

Tel: +44 (0)800 055 6614

Sími: +44 (0)800 055 6614

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Šīs zāles ir reģistrētas „ar nosacījumiem”. Tas nozīmē, ka ir sagaidāmi papildu dati par šīm zālēm.

Eiropas Zāļu aģentūra vismaz reizi gadā pārbaudīs visu jauniegūto informāciju par šīm zālēm un vajadzības gadījumā atjauninās šo lietošanas instrukciju.

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē: http://www.ema.europa.eu

7.Lietošanas norādījumi

Šī instrukcija paredzēta, lai palīdzētu Jums sagatavot, injicēt un uzglabāt Jūsu Natpar pildspalvveida šļirci.

Šie norādījumi sadalīti 5 posmos

Natpar pildspalvveida šļirces sastāvdaļu un Natpar zāļu iepazīšana

Natpar sagatavošana un sajaukšana

Natpar pildspalvveida šļirces sagatavošana

Dienas devas lietošana

Kā uzglabāt zāles

Ja Jums jebkurā laikā nepieciešama palīdzība, sazinieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Jūs arī varat sazināties ar savu vietējo Shire pārstāvi pa tālruņa numuru, kas norādīts lietošanas instrukcijas 6. punkta beigās, vai rakstot uz e-pastu medinfoemea@shire.com

Kas Jums jāzina pirms darbības sākšanas

NELIETOJIET Natpar pildspalvveida šļirci, kamēr ārsts vai medmāsa nav Jums parādījusi, kā to lietot.

Izmantojiet šos lietošanas norādījumus katru reizi, kad sajaucat zāles, sagatavojat pildspalvveida šļirci vai veicat injekciju, lai neaizmirstu kādu no darbībām.

Katru dienu pildspalvveida šļircei jāpievieno jauna adata.

Jauns kārtridžs jāsagatavo vienreiz 14 dienās.

NELIETOJIET šīs zāles, ja pamanāt, ka tās kļuvušas duļķainas, ar nokrāsu vai satur redzamas daļiņas.

Vienmēr uzglabājiet kārtridžu ledusskapī (2°C–8°C).

NESASALDĒJIET kārtridžu.

NELIETOJIET kārtridžu, kas bijis sasaldēts.

Izmetiet visus sajauktos kārtridžus, kas vecāki par 14 dienām.

Dienā lietojiet tikai vienu devu.

Lai notīrītu Natpar pildspalvveida šļirci, noslaukiet pildspalvveida šļirces ārpusi ar mitru drānu. NEIEVIETOJIET pildspalvveida šļirci ūdenī vai nemazgājiet, vai netīriet to ar jebkādu šķidrumu.

Izmetiet izmantoto Natpar kārtridžu un izlietotās adatas, kā norādījis Jūsu ārsts, farmaceits vai medmāsa.

Jūsu Natpar pildspalvveida šļirci var izmantot atkārtoti līdz 2 gadiem.

Natpar pildspalvveida šļirces sastāvdaļu un Natpar zāļu iepazīšana

Iepazīstiet Natpar pildspalvveida šļirces sastāvdaļas

Natpar pildspalvveida šļirces sastāvdaļas

Piezīme.

Virzuļa aizsargapvalks (tukšs kārtridžs) aizsargā virzuli transportēšanas no rūpnīcas laikā. Kad esat gatavs izmantot savu pildspalvveida šļirci, izmetiet virzuļa aizsargapvalku.

Jūsu Natpar kārtridžs

Jūsu Natpar kārtridžs satur zāļu pulveri un šķīdinātāju, ar ko sajaukt pulveri. Pirms Natpar pildspalvveida šļirces lietošanas Jums kārtridžā jāsajauc pulveris un šķīdinātājs.

Katrs kārtridžs satur 14 devas.

Devu indikators uzrāda kārtridžā atlikušās devas.

Citi nepieciešamie materiāli:

Piezīme. Iepakojums nesatur ar spirtu piesūcinātus tamponus, injekciju adatas un pret caurduršanu izturīgu konteineru asiem priekšmetiem.

Zāļu kārtridža uzskaite pieejama šajos lietošanas norādījumos.

Natpar sagatavošana un sajaukšana

Pirms lietošanas Natpar ir jāsajauc. Kad zāles ir sajauktas, tās var izmantot līdz 14 injekcijām

(14 devām).

Ja šī ir pirmā reize, kad pats lietojat Natpar, ārsts vai medmāsa Jums parādīs, kā sajaukt saturu Natpar kārtridžā.

1.Gatavojoties ievadīt devu, izņemiet Natpar kārtridžu no ledusskapja.

Piezīme. Kārtridžs jāuzglabā ledusskapī visu laiku, izņemot zāļu sagatavošanas un injicēšanas laikā.

Nomazgājiet un noslaukiet rokas.

Sagatavojiet materiālus, tostarp: o sajaukšanas ierīci;

o jaunu Natpar kārtridžu no ledusskapja;

o jaunu, vienreizlietojamu pildspalvveida šļirces adatu; o pret caurduršanu izturīgu konteineru asiem

priekšmetiem;

o zīmuli vai pildspalvu, lai pierakstītu kārtridža sajaukšanas datumus;

o zāļu kārtridža uzskaiti (atrodas šajos lietošanas norādījumos);

o Jūsu Natpar pildspalvveida šļirci zāļu injicēšanai; o šos lietošanas norādījumus.

2.Ierakstiet datumus zāļu kārtridža uzskaitē.

Zāļu kārtridža uzskaite

Norādījumi:

Ierakstiet šodienas datumu brīvajā vietā pie “Sajaukšanas datums”.

Ierakstiet datumu, kāds būs pēc 14 dienām, sākot no šodienas, brīvajā vietā pie “Izmest” (tā pati nedēļas diena pēc 2 nedēļām).

Izmetiet savu kārtridžu norādītajā “Izmest” datumā, pat ja kārtridžā vēl atlikušas zāles.

Nelietojiet kārtridžu “Izmest” datumā.

Lai sajauktu jaunu kārtridžu, jāpievieno pildspalvveida šļirces adata.

3.Noņemiet papīra pārklāju no adatas vāciņa.

4.Uzskrūvējiet pildspalvveida šļirces adatu uz kārtridža pulksteņrādītāja virzienā.

Pārliecinieties, ka pildspalvveida šļirces adata ir taisna un stingri pievienota kārtridžam (adatas vāciņa platākajam galam jāsaskaras ar kārtridža izcilni).

Nenoņemiet adatas vāciņu vai aizsarguzmavu, kamēr neesat gatavs(-a) ievadīt zāles.

5.Pagrieziet sajaukšanas ierīces ritenīti pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai nolaistu virzuli, ja tas jau nav nolaists.

Pārliecinieties, vai sajaukšanas ierīces virzulis izskatās kā attēlā (pilnībā ievilkts).

6.Uzskrūvējiet Natpar kārtridžu sajaukšanas ierīcei pulksteņrādītāja virzienā.

Pildspalvveida šļirces adatai jābūt stingri pievienotai.

7.Turot adatu ar vāciņu vērstu uz augšu, lēni pagrieziet ritenīti pulksteņrādītāja virzienā, kamēr atduri kārtridžā vairs nekustas un ritenītis brīvi griežas.

Turiet adatu virzienā uz augšu.

NETURIET sajaukšanas ierīci slīpi.

8.Pārliecinieties, vai atduri izskatās kā attēlā un ir kopā.

9.Turiet sajaukšanas ierīci ar pievienoto kārtridžu ar adatu virzienā uz augšu un viegli svārstiet kārtridžu no vienas puses uz otru (no pozīcijas “pulksten 9:00” uz pozīciju

“pulksten 3:00”) aptuveni 10 reizes, lai izšķīdinātu kārtridžā esošo pulveri.

NEKRATIET kārtridžu.

Pārliecinieties, vai adata ir vērsta uz augšu.

Nolieciet sajaukšanas ierīci ar pievienoto kārtridžu un uzgaidiet 5 minūtes, lai ļautu pulverim pilnībā izšķīst.

Pirms katras dienas devas lietošanas pārbaudiet šķīdumu. Ja šķīdums ir duļķains satur redzamas daļiņas vai nav bezkrāsains pēc 5 minūtēm, nelietojiet šīs zāles.

Sazinieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Var būt redzami nelieli burbulīši,

un tas ir normāli.

Jūsu Natpar pildspalvveida šļirces sagatavošana

Jūs sagatavosiet Natpar pildspalvveida šļirci vienreiz 14 dienās.

1.Paņemiet pildspalvveida šļirci un noņemiet vāciņu. Saglabājiet vāciņu vēlākai lietošanai.

2.Atskrūvējiet virzuļa aizsargapvalku (tukšo kārtridžu) vai tukšo kārtridžu pretēji pulksteņrādītāja virzienam un izmetiet to pret caurduršanu izturīgā konteinerā.

3.Nospiediet injicēšanas pogu. “0” jāatrodas pretī gropei devu logā. Ja “0” nav salāgota ar gropi, nospiediet injicēšanas pogu, līdz šī vērtība ir salāgota.

4.Nolaidiet virzuli. Ja virzulis ir izvilkts, pagrieziet tumši sarkano gredzenu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai virzuli nolaistu. Nepievelciet gredzenu pārāk daudz.

5.Pārbaudiet virzuli. Ja tā pozīcija ir pareiza, būs redzama neliela atstarpe.

6.Atskrūvējiet kārtridžu no sajaukšanas ierīces pretēji pulksteņrādītāja virzienam un nolieciet sajaukšanas ierīci.

7.Pievienojiet kārtridžu pildspalvveida šļircei.

Satveriet pildspalvveida šļirces pamatni un turiet to tā, lai virzulis atrastos vertikāli.

8.Pavērsiet adatas vāciņu uz augšu un uzskrūvējiet kārtridžu pildspalvveida šļircei, kamēr starp kārtridžu un pildspalvveida šļirci vairs nav atstarpes.

9.Jūsu Natpar pildspalvveida šļirces sagatavošana pirmai lietošanas reizei

Pagrieziet dozēšanas pogu pulksteņrādītāja virzienā līdz uzraksts “GO” (Sākt) atrodas pretī gropei devu logā.

10.Turiet pildspalvveida šļirci ar adatas vāciņu uz augšu.

11.Nospiediet injicēšanas pogu uz līdzenas virsmas, piemēram, galda virsmas, kamēr “0” atrodas pretī gropei devu logā.

Ir normāli, ja šīs darbības laikā uz adatas parādās 1 vai 2 šķidruma pilieni.

Neizņemiet zāļu kārtridžu no pildspalvveida šļirces līdz “Izmest” datumam vai kamēr kārtridžs nav tukšs.

Ar katru jauno kārtridžu sagatavojiet lietošanai savu pildspalvveida šļirci tikai

1 reizi.

Dienas devas ievadīšana

PIEZĪME. Ja tikko pabeidzāt savu zāļu sajaukšanu un pildspalvveida šļirces sagatavošanu un pildspalvveida šļircei ir pievienota adata, pārejiet uz sadaļu “Pirms Jūsu dienas devas injicēšanas” (6. darbība šajā sadaļā), lai izlasītu norādījumus, kā veikt injekciju, izmantojot Natpar pildspalvveida šļirci.

Ja Jums jebkurā laikā nepieciešama palīdzība, vaicājiet ārstam vai medmāsai.

1.Nomazgājiet un noslaukiet rokas.

2.Paņemiet materiālus, tostarp:

Jūsu Natpar pildspalvveida šļirci no ledusskapja;

jaunu vienreiz lietojamo pildspalvveida šļirces adatu;

pret caurduršanu izturīgu konteineru asiem priekšmetiem;

spirtā samitrinātu tamponu.

Piezīme. Sajaukts kārtridžs pildspalvveida pilnšļircē, jāuzglabā ledusskapī visu laiku, izņemot zāļu sagatavošanas un injicēšanas laikā.

3.Pārbaudiet kārtridžu.

Noņemiet pildspalvveida šļirces vāciņu no savas Natpar pildspalvveida šļirces. Sajauktajam kārtridžam jāatrodas iekšpusē.

4.Pirms jaunas adatas pievienošanas savai pildspalvveida šļircei pārbaudiet:

vai šķīdums ir dzidrs, bezkrāsains un nesatur redzamas daļiņas. Var būt redzami nelieli burbulīši, un tas ir normāli.

Ja šķīdums nav dzidrs, bezkrāsains vai satur redzamas daļiņas, nelietojiet šīs zāles.

Sazinieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Jums būs jāsagatavo jauns Natpar kārtridžs, ja:

pildspalvveida šļircē vairs nebūs atlikušas devas (devu skaitītājs uz “0”) vai

ir pienācis “Izmest” datums (skatīt zāļu uzskaiti).

5.Jaunas adatas pievienošana.

Noņemiet papīra pārklāju no adatas vāciņa.

Stingri turiet Natpar pildspalvveida šļirci vertikālā pozīcijā.

Turot adatas vāciņu taisni, stingri uzskrūvējiet to kārtridžam pulksteņrādītāja virzienā (adatas vāciņa platākajam galam jāsaskaras ar kārtridža izcilni).

Atstājiet adatas vāciņu virsū.

6.Pirms Jūsu dienas devas injicēšanas.

NELIETOJIET kārtridžu, kas bijis sasaldēts.

Ja pienācis “Izmest” datums, izmetiet visus sajauktos kārtridžus (skatīt zāļu uzskaiti).

7.Notīriet sava augšstilba zonu ar spirtā samitrinātu tamponu.

Injicējiet katru dienu citā augšstilbā.

8. līdz 17. darbības veikšanas laikā vienmēr pārliecinieties, ka adatas vāciņš ir vērsts uz leju.

8.Turiet Natpar pildspalvveida šļirci ar adatu taisni uz leju.

Turiet adatu vērstu uz leju, kamēr injekcija ir pabeigta.

9.Turiet pildspalvveida šļirci tā, lai varat redzēt devu logu.

10.Pagrieziet dozēšanas pogu pulksteņrādītāja virzienā līdz uzraksts “GO” (Sākt) atrodas pretī gropei devu logā. Negrieziet dozēšanas pogu tālāk par uzrakstu “GO” (Sākt).

Ja dozēšanas pogu ir grūti pagriezt, atlikušais šķidruma daudzums nav pietiekams.

Pārbaudiet devu indikatoru uz kārtridža, lai redzētu, vai ir palikusi kāda deva, vai arī pārbaudiet “Izmest” datumu zāļu kārtridža uzskaitē, lai redzētu, vai nav pagājušas vairāk kā 14 dienas.

11.Viegli piesitiet kārtridžam 3 līdz 5 reizes. Tādējādi iespējamie gaisa burbulīši tiks atvirzīti prom no adatas.

12.Sagatavojiet savas pildspalvveida šļirces adatu injekcijas veikšanai.

Neatskrūvējot

noņemiet adatas vāciņu taisnā kustībā un nolieciet sāņus;

tad noņemiet aizsarguzmavu un izmetiet to.

13.Turiet pildspalvveida šļirci tā, lai devu logā būtu redzams uzraksts GO” (Sākt); pildspalvveida šļirces adatai jābūt vērstai uz leju.

14.Pirms zāļu injicēšanas uzmanīgi izlasiet

15. 16.

, un darbību.

15.Ieduriet adatu līdz galam savā augšstilbā (ja ārsts vai medmāsa Jums tā teikusi, varat satvert un saspiest ādu). Pārliecinieties, vai logā redzat uzrakstu “GO” (Sākt).

16.Nospiediet injicēšanas pogu, līdz “0” atrodas pretī gropei devu logā. Jums vajadzētu redzēt un sajust, ka dozēšanas poga atgriežas uz “0”. Lēni skaitiet līdz 10.

Svarīga piezīme par injicēšanu:

Lai izvairītos no pārāk mazas devas ievadīšanas, Jums jātur adata ādā 10 sekundes PĒC injicēšanas pogas nospiešanas.

17.Izvelciet adatu no sava augšstilba taisnā virzienā.

Ir normāli, ja šīs darbības laikā uz adatas parādās 1 vai 2 šķidruma pilieni.

Ja domājat, ka neievadījāt pilnu devu, nelietojiet citu devu. Zvaniet savam ārstam. Jums var būt jālieto kalcijs un D vitamīns.

18.Uzlieciet atsegtajai adatai lielo adatas vāciņu, nepieskaroties adatai.

Pārliecinieties, ka adata ir iespiesta vāciņā līdz galam.

19.Turot kārtridžu, noskrūvējiet adatas vāciņu (kopā ar pildspalvveida šļirces adatu) pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

Nedodiet savu pildspalvveida šļirci vai pildspalvveida šļirces adatas nevienam citam. Jūs varat viņiem nodot infekciju vai inficēties no viņiem.

20.Izmetiet izlietoto adatu pret caurduršanu izturīgajā konteinerā.

Vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai, kā pareizi izmest pilnu pret caurduršanu izturīgo konteineru.

21.Uzlieciet atpakaļ vāciņu pildspalvveida šļircei.

Pirms pildspalvveida šļirces vāciņa uzlikšanas kārtridžam jābūt pievienotam pildspalvveida šļircei.

Noregulējiet aizbīdni uz pildspalvveida šļirces.

Saspiediet vāciņu un pildspalvveida šļirci, līdz izdzirdat atskanam klikšķi.

22.Ielieciet Natpar pildspalvveida šļirci ledusskapī.

Kā uzglabāt Jūsu zāles

Natpar kārtridži un pildspalvveida šļirces, kas satur sajauktu kārtridžu, vienmēr jāuzglabā ledusskapī (2°C – 8°C).

NESASALDĒJIET kārtridžu. NELIETOJIET kārtridžu,

Izmetiet visus sajauktos

kas bijis sasaldēts.

kārtridžus, kas vecāki par

 

14 dienām.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas