Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NeoSpect (depreotide trifluoroacetate) – Marķējuma teksts - V09IA05

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsNeoSpect
ATĶ kodsV09IA05
Vieladepreotide trifluoroacetate
RažotājsCIS bio international

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

 

NeoSpect – 47 mikrogrami, radiofarmaceitiskais komplekts (kits)

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

Depreotide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

 

 

 

 

 

Katrs flakons satur: 47 mikrogramus depreotīda (depreotīda trifluoroacetāta formā)

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

Alvas hlorīda dihidrāts, nātrija α-D-glukoheptonāta dihidrāts, nātrija edetāts, ālsskābe un/vai nātrija

 

hidroksīds (kā pH līmeņa stabilizators)

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

re

 

 

 

 

1 flakons

 

 

 

 

 

 

 

5 flakoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

 

 

Diagnostisks preparāts scintigrāfijai.

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pievienot nātrija pertehnetāta (99mTc) šķīdumu injekcijām.

 

 

 

 

 

 

Intravenozai lietošanai

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet l etoš n

nstrukciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

 

 

NEREDZAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

Uzg abāt bērni m nepieejamā un neredzamā vietā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt saldētavā, temperatūrā, kas vienāda ar -10° C vai zemāka.

Uzglabāt sagatavoto šķīdumu injekcijām ne ilgāk par 5 stundām temperatūrā 15°C - 25°C.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

Pēc preparāta lietošanas atlikusī tā daļa iznīcināma kā radioaktīvie atkritumi.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIS bio international

 

 

 

tas

 

 

 

B.P. 32

 

 

 

ē

 

 

 

91192 GIF sur YVETTE cedex

 

 

istr

 

 

 

 

 

FRANCIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURI

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/00/154/001

1 flakons

 

ğ

 

 

 

 

 

Sērija:

5 flakoni

 

re

 

 

 

 

 

 

EU/1/00/154/002

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

NeoSpect – 47 mikrogrami, radiofarmaceitisks komplekts (kits).

 

tas

 

Depreotide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intravenozai lietošanai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

LIETOŠANAS METODE

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

Pievienot nātrija pertehnetāta (99mTc) šķīdumu injekcijām.

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

 

 

EXP:

 

 

 

ğ

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot:

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

CITA

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pēc nātrija pertehnetāta šķīduma njekcijām pievienošanas uz flakona jāuzlīmē sekojoša uzlīme:

 

 

les

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas