Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NeoSpect (depreotide trifluoroacetate) – Lietošanas instrukcija - V09IA05

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsNeoSpect
ATĶ kodsV09IA05
Vieladepreotide trifluoroacetate
RažotājsCIS bio international

 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

 

 

NeoSpect – 47 mikrogrami. Radiofarmaceitiskais komplekts (kits).

 

 

Depreotide

 

 

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

 

 

-

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 

 

-

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam.

 

 

-

Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no

 

minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam.

tas

 

 

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 

 

 

1.

Kas ir NeoSpect un kādam nolūkam to lieto

 

ē

2.

Pirms NeoSpect lietošanas

 

 

 

 

3.

Kā lietot NeoSpect

 

 

 

4.

Iespējamās blakusparādības

 

istr

 

Kā uzglabāt NeoSpect

 

 

 

 

 

6.

Sīkāka informācija

 

 

 

1.

KAS IR NEOSPECT UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

 

 

 

 

re

 

 

Produkta veids

ğ

 

NeoSpect ir radiofarmaceitisks preparāts, kuru izmanto diagnostikas vajadzībām. Injicējot

 

diagnostisku radiofarmaceitisko preparātu, tas īslaicīgi uzkrājas noteiktā ķermeņa daļā (piemēram,

audzējā). Nelielo radioaktīvā starojuma devu, kuru satur preparāts, var uztvert ārpus ķermeņa,

izmantojot speciālas medicīnas iekārtas, un rezultātā

r iegūt attēlu, kuru sauc arī par skenu. Tajā

precīzi būs redzama radioaktīvā preparāta izpl tība ķermenī. Tādējādi ārsts var iegūt vērtīgu

 

informāciju, piemēram, par audzēja atrašanās vietu.

 

 

 

 

vairs

Kādam nolūkam lieto NeoSpect

Preparātu lieto tikai diagnostikas vajadzībām. NeoSpect izmanto, lai ar attēla palīdzību noteiktu

iespējamā ļaundabīgā audzēja at ašanā vietunavplaušās. Pēc injicēšanas radioaktīvā sastāvdaļa saistās ar

ļaundabīgā audzēja šūnām. Kad tas notici , ārsts ar speciālas kameras palīdzību nofotografē (noskenē)

Jūsu plaušas. Tā ķermeņ

daļ , kur adioaktīvā viela ir koncentrējusies, attēlā izgaismojas, tādējādi

sniedzot informāciju p

udzēja trašanās vietu. Pacienta veselības stāvokļa novērtējumā tiek iekļauta

arī kompjūtertomogrāfiskā pārb ude un krūšu kurvja rentgenogrāfija.

o

lesJa Jū barojat ar krūti bērnu.

2.

PIRMS NEOSPECT LIETOŠANAS

Ne i toji t N oSpect šādos gadījumos

ā

 

o

Ja jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret depreotīda vai kādu citu NeoSpect sastāvdaļu,kā arī

o

radioaktīvo tehnēciju.

Ja pastāv iespēja, ka jums var būt iestājusies grūtniecība.

Īpaša piesardzība, lietojot NeoSpect, nepieciešama šādos gadījumos

Zo

Ja Jums ir diabēts vai citi līdzīgi veselības traucējumi.

o

Ja Jums ir nieru slimības.

o

Ja Jums ir aknu slimības.

Ja kāds no augstāk minētajiem apgalvojumiem attiecas arī uz jums, noteikti par to informējiet ārstu.

NeoSpect netiek rekomendēts pacientiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jo par šo vecuma grupu nav

nekādu pētījuma datu.

NeoSpect lietošana ir saistīta ar nelielu starojumu, kaut gan jūsu ārsts vienmēr, izlemjot par šī produkta izmantošanu, apsvērs iespējamos riskus un lietderību.

Lai maksimāli mazinātu urīnpūšļa absorbēto radiācijas devu, jānodrošina pietiekami liela ūdens daudzuma uzņemšana, tādējādi pirmajās pāris stundās pēc injekcijas veicinot maksimālu urīnpūšļa iztukšošanos.

Citu zāļu lietošana

Dati par mijiedarbību ar citiem medikamentiem ir ļoti nepilnīgi.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm , kuras pēdējā laikā esat lietojis, arī par tādām, ko izsniedz bez receptes.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

 

Jums jābrīdina ārsts, ja pastāv kaut mazākā varbūtība, ka jums iestājusies grūtniecība, vai arī ja Jū

barojat ar krūti.

tas

 

ē

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

 

 

Nav veikti pētījumi, lai novērtētu ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Taču tiek uzskatīts, ka NeoSpect neietekmē spēju vadīt transportu vai strādā ar mehānismiem.

 

 

 

 

istr

3.

KĀ LIETOT NEOSPECT

 

ğ

Devas un lietošana

 

re

 

NeoSpect ir domāts pacientiem, kas sasnieguši 18 g du

 

 

ecumu.

 

Iezīmētais NeoSpect tiek ievadīts vēnā vienreiznavējā devā. Pēc iezīmēšanas ar radioaktīvo nātrija pertehnetāta (99mTc) šķīdumu injekcijām, radioaktīvais NeoSpect tiek injicēts pirms attēldiagnostiskā izmeklējuma veikšanas.

Ieteicamā deva ir apmēram 47 mikrogrami depreotīda - viens flakons, kas iezīmēts ar 555 – 740 MBq tehnēcija – 99m.

Izmeklējumu var veikt 2 – 4 stund pēc NeoSpect ievadīšanas.

Jebkura ar 99mTc vairsiezīmētā depreotīda forma, kas būs nonākusi Jūsu organismā, tiks no tā izvadīta 2 – 3 dienu laikā.

āpiemēlesrotos apstākļos. Ar to strādās tikai speciālisti, kas ir speciāli apmācīti un kvalificēti darbam ar radioaktīvi m materiāliem.

Ņemot vērā to, ka radioaktīvo vielu lietošanu, uzglabāšanu un likvidāciju regulē stingri likumdošanas akti un citi normatīvi, NeoSpect vienmēr tiks lietots tikai stacionāros vai līdzīgos šādai procedūrai

ZP rdozēšana

Rodoties aizdomām par iespējamu devas pārsniegšanu, tiks nozīmēta atbilstoša simptomātiska terapija. Lai paātrinātu radioaktīvo vielu ātrāku izdalīšanos no Jūsu organisma, ārsts var rekomendēt dzert arī daudz šķidruma.

4.IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, NeoSpect var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Novērotās nevēlamās reakcijas vairumā gadījumu bija īslaicīgas un mēreni izteiktas. Visbiežāk konstatētās sūdzības bija:

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam

o

galvassāpes,

o

slikta dūša,

o

vemšana,

o

caureja,

o

vēdera sāpes,

o

reibonis,

o

piesarkums,

o

nogurums.

instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām par tām izstāstīt ārstam.

5. KĀ UZGLABĀT NEOSPECT

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

 

 

tas

 

 

 

 

Produkta marķējumā ir norādīti nepieciešamie uzglabāšanas nosacījumi un ā lie ošanas derīguma

 

 

 

ē

termiņš. Nelietot (NeoSpect) pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz e iķe es. Speciāli apmācīts

slimnīcas personāls nodrošinās pareizu NeoSpect uzglabāšanu.

istr

 

6.

SĪKĀKA INFORMĀCIJA

 

Ko NeoSpect satur

 

ğ

 

 

 

 

 

 

Aktīvā viela ir 47 mikrogrami depreotīda (depreotīda t iflo acetāta formā).

 

 

Palīgvielas: nātrija α-D-glukoheptonāta dihidrāts, al as hlorīda dihidrāts

 

 

 

nātrija edetāts, sālsskābe un/vai nātrija hidroksīds (kā pHrelīmeņa stabilizators)

 

 

NeoSpect ārējais izskats un iepakojums:

 

 

 

NeoSpect ir pulveris šķīduma injekcijām navpagatavošanai, kas pirms lietošanas jāizšķīdina un jāiezīmē

Radiofarmaceitiskais komplekts (kits).

ar radioaktīvu tehnēciju. Pēc sajaukšanas ar ātrija pertehnetāta (99mTc) šķīdumu injekcijām, veidojas ar 99mTc iezīmēts depreotīds. Š šķīdums ir gatavs injicēšanai vēnā.

Iepakojums

1 flakons satur 47 mikrogr mus depreotīda.

5 flakoni, katrs flakons satur 47 mikrogramus depreotīda.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

 

 

vairs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

CIS bio int rnational

B.P. 32

 

 

les

 

ā

 

Z

 

 

91192 GIF sur YVETTE cedex FRANCIJA

Ražotājs

CIS bio international B.P. 32

91192 GIF sur YVETTE cedex FRANCIJA

Šī lietošanas instrukcija akceptēta

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas