Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Neupopeg (pegfilgrastim) – Izsniegšanas kārtības un lietošanas nosacījumi vai ierobežojumi - L03AA13

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsNeupopeg
ATĶ kodsL03AA13
Vielapegfilgrastim
RažotājsDompé Biotec S.p.A.

A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS VIELAS RAŽOTĀJS UN RAŽOŠANAS LICENCES ĪPAŠNIEKS, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Bioloģiski aktīvās vielas ražotāja nosaukums un adrese

 

 

 

Amgen Inc.

 

 

 

One Amgen Center Drive

 

 

 

Thousand Oaks

 

 

 

CA 91320

 

 

 

ASV

 

 

 

Amgen Manufacturing Limited

 

 

 

P.O Box 4060

 

 

 

Road 31 km. 24.6

 

 

 

Juncos

 

 

 

Puerto Rico 00777-4060

 

 

 

ASV

 

 

tas

Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese

 

 

 

 

 

Amgen Europe B.V.

 

istr

 

Minervum 7061

 

ē

NL-4817 ZK Breda

ğ

 

Nīderlande

 

 

 

 

re

 

 

B. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NOSACĪJUMI

 

 

 

NOSACĪJUMI UN IEROBEŽOJUMIPIEGĀDI UN LIETOŠANU, KASATTIECĪBĀ UZ

UZLIKTI REĢISTRĀCIJAS APLIECnavĪBAS ĪPAŠNIEKAM

Recepšu zāles (Skatīt Pielikumu I: Zāļu apraksts, 4.2).

NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU ŠO ZĀĻU LIETOŠANUvairs

Nav piemērojami.

 

les

 

 

 

ā

Z

 

A. MARĶĒJUMA

 

 

vairs

nav

 

les

 

 

 

 

ā

 

 

Z

 

 

 

 

 

tas

 

ē

 

istr

 

ğ

 

TEKSTS

 

re

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Neupopeg 6 mg šķīdums injekcijām

Pegfilgrastim

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS (I) UN DAUDZUMS(I)

Katra pilnšļirce satur 6 mg pegfilgrastima 0,6 ml (10 mg/ml) šķīduma injekcijām.

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

Palīgvielas: nātrija acetāts, sorbīts (E420), polisorbāts 20, ūdens injekcijām.

tas

 

 

 

 

istr

 

Palīgvielas ar zināmu atzītu iedarbību: sorbīts (E420), nātrija acetāts.

ē

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām vienreizējas lietošanas pilnšļircē (0,6 ml). Iepakojumā pa vienai.

 

nav

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Subkutānai lietošanai. vairs

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6.ĪPAŠI BRĪDINāĀlesJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMZĀ VIETĀ

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Nesakratīt.

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt.

Uzglabāt ārējā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

Dompé Biotec S.p.A.

 

 

 

 

tas

 

Via San Martino 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-20122 Milan

 

 

 

 

 

 

 

Itālija

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

istr

 

 

 

EU/1/02/228/001

 

 

ğ

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANUvairs

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

16.

Z

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

Neupopeg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES BLISTERIEPAKOJUMS AR ŠĻIRCI

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Neupopeg 6 mg injekcijām

Pegfilgrastim

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Dompé Biotec S.p.A.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP:

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot:

5.CITA

 

les

vairs

 

 

ā

 

Z

 

 

 

 

 

tas

 

 

ē

 

 

istr

 

 

ğ

 

nav

re

 

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas