Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Neuraceq (florbetaben (18F)) – Marķējuma teksts - V09AX06

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsNeuraceq
ATĶ kodsV09AX06
Vielaflorbetaben (18F)
RažotājsPiramal Imaging Limited

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

METĀLA KASTĪTE (ar Blue Box)

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Neuraceq 300 MBq/ml šķīdums injekcijām

Florbetaben (18F)

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viens ml šķīduma injekcijām kalibrēšanas datumā un laikā satur 300 MBq florbetabena (18F).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Askorbīnskābe, bezūdens etilspirts, makrogols 400, nātrija askorbāts, ūdens injekcijām.

Plašāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām

Viens daudzdevu flakons Klienta nr.

Aktivitāte: {XXX} MBq {XX} ml

ToC: {DD.MM.GGGG.} plkst. {XX}:{XX} Laika zona

Tilpums: {XX} ml

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Intravenozai lietošanai.

Vairākas devas

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Radioaktīva viela.

Alliance Medical Molecular Imaging Ltd., Lielbritānija

BV Cyclotron VU, Nīderlande

Cis Bio International, Nancy, Francija

Cis Bio International, Nimas, Francija

Cis Bio International, Paris, Francija

Cis Bio International, Rennes, Francija

Cis Bio International, Pessac, Francija

Eckert & Ziegler EURO-PET Berlin GmbH, Vācija

PET Net Muenchen GmbH, Vācija

Eckert & Ziegler EURO-PET Warszawa Sp. z o.o., Polija

Eckert & Ziegler EURO-PET Koeln/Bonn GmbH, Vācija

IBA Molecular Italy S.R.L., Monza, Itālija

IBA Molecular Italy S.R.L., Rome, Itālija

IBA Molecular Italy S.R.L., Udine, Italy

IBA Molecular Spain, S.A., Seville, Spānija

IBA Molecular Spain, S.A., Madrid, Spānija

Seibersdorf Labor GmbH, Austrija

BetaPlus Pharma SA, Brussels, Beļģija

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {DD/MM/GGGG} {XX}:{XX} {Laika zona}

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Neizlietotie materiāli jāiznīcina saskaņā ar valsts noteikumiem.

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Piramal Imaging Ltd., Langstone Tech. Park, Havant PO9 1SA, UK

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/13/906/001

13.SĒRIJAS NUMURS

Lot

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

SVINA KONTEINERS (bez Blue Box)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Neuraceq 300 MBq/ml šķīdums injekcijām

Florbetaben (18F)

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viens ml šķīduma injekcijām kalibrēšanas datumā un laikā satur 300 MBq florbetabena (18F).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Askorbīnskābe, bezūdens etilspirts, makrogols 400, nātrija askorbāts, ūdens injekcijām. Plašāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām

Viens daudzdevu flakons

Aktivitāte: {XXX} MBq {XX} ml

ToC: {DD.MM.GGGG.} plkst. {XX}:{XX} Laika zona

Tilpums: {XX} ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Intravenozai lietošanai.

Vairākas devas.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Radioaktīva viela.

Alliance Medical Molecular Imaging Ltd., UK

BV Cyclotron VU, the Netherlands

Cis Bio International, Nancy, France

Cis Bio International, Nîmes, France

Cis Bio International, Paris, France

Cis Bio International, Rennes, France

Eckert & Ziegler EURO-PET Berlin GmbH, Germany

Eckert & Ziegler EURO-PET Warszawa Sp. z o.o., Poland

Eckert & Ziegler EURO-PET Koeln/Bonn GmbH, Vācija

IBA Molecular Italy S.R.L., Monza, Italy

IBA Molecular Italy S.R.L., Rome, Italy

IBA Molecular Spain, S.A., Seville, Spain

Molypharma S.A., Madrid, Spain

Seibersdorf Labor GmbH, Austria

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {DD/MM/GGGG} {XX}:{XX} {Laika zona}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Piramal Imaging Ltd., Langstone Tech. Park, Havant PO9 1SA, UK

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/13/906/001

13. SĒRIJAS NUMURS

Lot

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

FLAKONS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Neuraceq 300 MBq/ml šķīdums injekcijām

Florbetaben (18F)

Intravenozai lietošanai

2.LIETOŠANAS VEIDS

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP: ToC +6 h

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

Akt.: ≤ 3000 MBq uz ToC (skatīt ārējo iepakojumu)

6.CITA

Radioaktīva viela.

Alliance Medical Molecular Imaging Ltd., Lielbritānija

BV Cyclotron VU, Nīderlande

Cis Bio International, Nancy, Francija

Cis Bio International, Nimas, Francija

Cis Bio International, Paris, Francija

Cis Bio International, Rennes, Francija

Cis Bio International, Pessac, Francija

Eckert & Ziegler EURO-PET Berlin GmbH, Vācija

PET Net Muenchen GmbH, Vācija

Eckert & Ziegler EURO-PET Warszawa Sp. z o.o., Polija

Eckert & Ziegler EURO-PET Koeln/Bonn GmbH, Vācija

IBA Molecular Italy S.R.L., Monza, Itālija

IBA Molecular Italy S.R.L., Rome, Itālija

IBA Molecular Italy S.R.L., Udine, Italy IBA Molecular Spain, S.A., Seville, Spānija

IBA Molecular Spain, S.A., Madrid, Spānija

Seibersdorf Labor GmbH, Austrija

BetaPlus Pharma SA, Brussels, Beļģija

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas