Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nevanac (nepafenac) – Zāļu apraksts - S01BC10

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsNevanac
ATĶ kodsS01BC10
Vielanepafenac
RažotājsNovartis Europharm Limited

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

NEVANAC 1 mg/ml acu pilieni, suspensija

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 ml suspensijas satur 1 mg nepafenaka (nepafenac).

Palīgviela(-s) ar zināmu iedarbību:

Katrs ml suspensijas satur 0,05 mg benzalkonija hlorīda.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Acu pilieni, suspensija.

Gaiši dzeltena līdz gaiši oranža, viendabīga suspensija, pH 7,4 (aptuveni).

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

NEVANAC 1 mg/ml ir paredzēts pieaugušajiem:

-pēcoperācijas sāpju un iekaisuma novēršanai un ārstēšanai pēc kataraktas operācijas,

-makulas tūskas riska mazināšanai pēc kataraktas operācijas pacientiem ar diabētu (skatīt 5.1. apakšpunktu).

4.2.Devas un lietošanas veids

Devas

Pieaugušie, tajā skaitā gados vecāki cilvēki

Sāpju un iekaisuma novēršanai un ārstēšanai deva ir 1 piliens NEVANAC slimās(-o) acs(-u) konjunktīvas maisiņā 3 reizes dienā, sākot lietot 1 dienu pirms kataraktas operācijas, turpinot operācijas dienā un 2 nedēļas pēcoperācijas periodā. Ārstēšanas kursu var pagarināt līdz 3 nedēļām pēcoperācijas periodā, kā norādījis ārsts. Papildu piliens jāievada 30 līdz 120 minūtes pirms operācijas.

Makulas tūskas riska mazināšanai pēc kataraktas operācijas pacientiem ar diabētu deva ir 1 piliens NEVANAC slimās(-o) acs(-u) konjunktīvas maisiņā 3 reizes dienā, sākot lietot 1 dienu pirms kataraktas operācijas, turpinot operācijas dienā un līdz 60 dienām pēcoperācijas periodā, kā norādījis ārsts. Papildu piliens jāievada 30 līdz 120 minūtes pirms operācijas.

Īpašas pacientu grupas

Pacienti ar nieru vai aknu darbības traucējumiem

Nav veikti pētījumi par NEVANAC iedarbību pacientiem ar aknu un nieru darbības traucējumiem. Nepafenaks, galvenokārt, izdalās biotransformācijas procesā, un pēc lokālas acu pilienu lietošanas, sistēmiskā iedarbība ir ļoti maza. Šiem pacientiem nav nepieciešams izmainīt preparāta devas.

Pediatriskā populācija

NEVANAC drošums un efektivitāte, lietojot bērniem un pusaudžiem, nav pierādīta. Dati nav pieejami. Tā lietošana šiem pacientiem nav ieteicama, līdz būs pieejami papildu dati.

Gados vecāki cilvēki

Vispārējas drošuma un efektivitātes atšķirības starp gados vecākiem un jaunākiem pacientiem netika novērotas.

Lietošanas veids

Okulārai lietošanai.

Pacienti jāinformē, ka pirms lietošanas pudelīte ir labi jāsakrata. Ja drošības stiprinājums pēc vāciņa noņemšanas ir vaļīgs, pirms zāļu lietošanas to noņemiet.

Ja tiek lietoti vairāki acu līdzekļi, tad starp to lietošanu ir jāievēro vismaz 5 minūšu intervāls. Acu ziedes jālieto pēdējās.

Lai novērstu pudelītes pilinātāja galiņa un šķīduma inficēšanos, ar pudelītes pilinātāja galiņu nedrīkst aizskart plakstiņus vai citas virsmas. Pacients jāinformē, ka nelietojot pudelīte ir jātur cieši aizvērta.

Ja deva ir izlaista, cik drīz vien iespējams, jālieto viens piliens pirms atgriešanās pie parastās regulārās lietošanas. Nelietot dubultu devu, lai aizvietotu vienu izlaisto devu.

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Paaugstināta jutība pret citiem nesteroīdajiem pretiekaisuma līdzekļiem (NSPIL).

Pacientiem, kuriem acetilsalicilskābe vai citi NSPIL izraisa astmas lēkmi, nātreni vai akūtu rinītu.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Līdzekli nedrīkst injicēt. Pacienti jāinformē, ka NEVANAC nedrīkst norīt.

Pacienti jāinformē, ka ārstēšanās laikā ar NEVANAC jāizvairās no saules gaismas.

Okulāra iedarbība

Lokāla NSPIL lietošana var izraisīt keratītu. Dažiem pacientiem ar paaugstinātu jutību, ilgstoša lokāla NSPIL lietošana, var izraisīt epitēlijaudu sabrukšanu, radzene var kļūt plānāka, var rasties radzenes erozija, radzenes čūla vai radzenes perforācija (skatīt 4.8. apakšpunktu). Šādi gadījumi var apdraudēt redzi. Pacientiem, kuriem parādās radzenes epitēlijaudu sabrukšanas pazīmes, nekavējoties jāpārtrauc NEVANAC lietošana un stingri jākontrolē radzenes veselības stāvoklis.

Lokālie NSPIL var palēnināt vai kavēt dzīšanu. Zināms, ka arī lokālie kortikosteroīdi palēnina vai kavē dzīšanu. Lokālo NSPIL lietošana kopā ar lokāliem steroīdiem sadzīšanas problēmas var palielināt. Tādēļ ieteicams ievērot piesardzību, ja NEVANAC nozīmēts vienlaicīgi ar kortikosteroīdiem, galvenokārt pacientiem ar augstu tālāk aprakstīto radzenes blakusparādību risku.

Lokālu NSPIL pēc reģistrācijas pieredze liecina, ka pacientiem ar sarežģītām acs operācijām, radzenes denervāciju, radzenes epitēlija defektiem, cukura diabētu, acs virsmas slimībām (piem., sausās acs sindroms), reimatoīdo artrītu vai īsā laika periodā atkārtotām acs operācijām var radīt paaugstinātu blakusparādību risku radzenē, kas var apdraudēt redzi. Šādiem pacientiem lokālos NSPIL jālieto piesardzīgi. Ilgstoša lokālo NSPIL lietošana var palielināt risku radzenē attīstīties nevēlamām blakusparādībām.

Ir saņemti ziņojumi, ka oftalmoloģiskie NSPIL var izraisīt pastiprinātu acs audu asiņošanu (ieskaitot hifēmas), kas saistīta ar acs operāciju. Pacientiem, kuriem ir konstatēta asiņošanas tendence vai kuri lieto citus medicīniskus līdzekļus, kas var paildzināt asiņošanas laiku, NEVANAC jālieto piesardzīgi.

Lokāli lietojamas pretiekaisuma zāles var maskēt akūtu acs infekciju. NSPIL nepiemīt antimikrobās īpašības. Acs infekcijas gadījumā, to lietošana kopā ar pretinfekcijas līdzekļiem jāveic piesardzīgi.

Kontaktlēcas

Kontaktlēcu lietošana nav ieteicama pēcoperācijas perioda laikā pēc kataraktas operācijas. Tāpēc pacientiem jāiesaka nelietot kontaktlēcas, ja vien ārsts to nav nepārprotami nozīmējis.

Benzalkonija hlorīds

NEVANAC satur benzalkonija hlorīdu, kas var izraisīt kairinājumu un izmainīt mīksto kontaktlēcu krāsu. Ja kontaktlēcas jālieto ārstēšanās laikā, pacients jāinformē, ka pirms zāļu lietošanas kontaktlēcas jāizņem un jānogaida vismaz 15 minūtes pirms to ievietošanas atpakaļ.

Benzalkonija hlorīds var izraisīt punktveida keratopātiju un/vai toksisku ulceratīvu keratopātiju. Tā kā NEVANAC satur benzalkonija hlorīdu, biežas vai ilgstošas lietošanas gadījumā nepieciešama uzmanīga novērošana.

Krustots jutīgums

Nepafenakam ir iespējams krustots jutīgums pret acetilsalicilskābi, feniletiķskābes atvasinājumiem un citiem NSPIL.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

In vitro pētījumi liecina par ļoti zemu mijiedarbības potenciālu ar citām zālēm un olbaltumvielu saistošu mijiedarbību (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Prostaglandīna analogi

Ir ļoti maz datu par vienlaicīgu prostaglandīna analogu un NEVANAC lietošanu. Ņemot vērā šo zāļu iedarbības mehānismu, vienlaicīga to lietošana nav ieteicama.

Vienlaicīga lokālu NSPIL un lokālu steroīdu lietošana var paaugstināt dzīšanas traucējumu iespējamību. Vienlaicīga NEVANAC un zāļu, kas pagarina asiņošanas laiku, lietošana var paaugstināt asiņošanas risku (skatīt 4.4. apakšpunktu).

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Sievietes reproduktīvā vecumā

NEVANAC nevajadzētu lietot sievietēm reproduktīvā vecumā, kuras neizmanto kontracepcijas līdzekļus.

Grūtniecība

Nav pietiekamu datu attiecībā uz nepafenaka lietošanu grūtniecēm. Pētījumi ar dzīvniekiem pierādīja reproduktīvu toksicitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu). Potenciālais risks cilvēkiem nav zināms. Tā kā pēc ārstēšanas ar NEVANAC sistēmiskās blakusparādības sievietēm, kurām nav iestājusies grūtniecība, ir nenozīmīgas, tad varētu uzskatīt, ka risks grūtniecības laikā ir zems. Tomēr tā kā prostaglandīna sintēzes kavēšana var negatīvi ietekmēt grūtniecību un/vai embrija/augļa attīstību, un/vai dzemdības, un/vai pēcdzemdību attīstību, NEVANAC nav ieteicams lietot grūtniecības laikā.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai nepafenaks izdalās cilvēka pienā. Pētījumi ar dzīvniekiem ir parādījuši nepafenaka izdalīšanos žurku pienā. Tomēr nekāda iedarbība uz bērnu, kuru baro ar krūti, nav paredzama, jo nepafenaka sistēmiskā iedarbība uz sievieti, kura baro ar krūti ir neievērojama. NEVANAC var lietot barošanas ar krūti laikā.

Fertilitāte

Nav datu par NEVANAC ietekmi uz fertilitāti cilvēkiem.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

NEVANAC neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Īslaicīga redzes miglošanās vai citi redzes traucējumi var ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus. Ja pēc iepilināšanas novēro redzes miglošanos, pirms transportlīdzekļa vadīšanas vai mehānismu apkalpošanas pacientam jānogaida, lai redze noskaidrojas.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Klīniskajos pētījumos iesaistot 2314 pacientus, kuri saņēma NEVANAC 1 mg/ml, visbiežāk ziņotās nevēlamās blakusparādības bija punktveida keratīts, svešķermeņa sajūta acīs un kreveles uz plakstiņu malām, kas radās no 0,4% līdz 0,2% pacientu.

Blakusparādību apkopojums tabulā

Šīs blakusparādības ir klasificētas atbilstoši šādam iedalījumam: ļoti bieži (≥1/10), bieži (≥1/100 līdz <1/10), retāk (≥1/1 000 līdz <1/100), reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000), ļoti reti (<1/10 000) vai nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem). Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā. Dati par blakusparādībām iegūti klīniskajos pētījumos un pēcreģistrācijas novērošanā.

Orgānu sistēmu klasifikācija

Nevēlamās blakusparādības

Imūnās sistēmas traucējumi

Reti: paaugstināta jutība

Nervu sistēmas traucējumi

Reti: reibonis, galvassāpes

Acu bojājumi

Retāk: keratīts, punktveida keratīts, radzenes epitēlija

 

bojājums, svešķermeņa sajūta acīs, kreveles uz

 

plakstiņu malām

 

Reti: irīts, dzīslenes efūzija, nogulsnējumi uz

 

radzenes, sāpes acīs, diskomforta sajūta acīs, acs

 

sausums, blefarīts, acs kairinājums, acu nieze,

 

izdalījumi no acīm, alerģisks konjunktivīts,

 

pastiprināta asarošana, konjunktīvas hiperēmija

 

Nav zināmi: radzenes perforācija, sadzīšanas

 

traucējumi (radzene), radzenes apduļķojums, radzenes

 

rēta, samazināts redzes asums, acu tūska, čūlainais

 

keratīts, radzene kļūst plānāka, neskaidra redze

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Nav zināmi: paaugstināts asinsspiediens

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Reti: slikta dūša

 

Nav zināmi: vemšana

Ādas un zemādas audu bojājumi

Reti: cutis laxa (pārmēru āda augšējā/apakšējā

 

plakstiņā), alerģisks dermatīts

Diabēta pacienti

Divos klīniskajos pētījumos iesaistot 209 pacientus, diabēta pacienti saņēma NEVANAC terapiju 60 dienas vai ilgāk makulas tūskas profilaksei pēc kataraktas operācijas. Visbiežāk ziņotā blakusparādība bija punktveida keratīts, kas radās 3% pacientu, ierindojot to biežas sastopamības

grupā. Citas ziņotās blakusparādības bija radzenes epitēlija bojājums un alerģisks dermatīts, kas radās 1% un 0,5% pacientu, attiecīgi abas blakusparādības ierindojot retākas sastopamības grupā.

Dažu blakusparādību apraksts

Klīniskos pētījumos iegūtā pieredze par NEVANAC ilgstošu lietošanu makulas tūskas profilaksei pēc kataraktas operācijas pacientiem ar diabētu ir ierobežota. Oftalmoloģiskas blakusparādības pacientiem ar diabētu var rasties biežāk nekā tās novērotas vispārējā populācijā (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Pacientiem, kuriem parādās radzenes epitēlijaudu sabrukšanas pazīmes, ieskaitot radzenes perforāciju, nekavējoties jāpārtrauc NEVANAC lietošana un rūpīgi jāpārbauda radzenes veselības stāvoklis (skatīt 4.4. apakšpunktu).

NEVANAC pēcreģistrācijas novērojumos ir konstatēti gadījumi, kad ziņots par radzenes epitēlija bojājumu/traucējumiem. Šo gadījumu smaguma pakāpe bija no vieglas ietekmes uz radzenes epitēlija viengabalainību līdz smagākām reakcijām, kad bija nepieciešama ķirurģiska iejaukšanās un/vai medikamentoza terapija, lai atgūtu skaidru redzi.

Lokālo NSPIL lietošanas pēcreģistrācijas pieredze liecina, ka pacientiem ar sarežģītām acs operācijām, radzenes denervāciju, radzenes epitēlija defektiem, cukura diabētu, acs virsmas slimībām (piem., sausās acs sindromu), reimatoīdo artrītu vai īsā laika periodā atkārtotām acs operācijām var būt paaugstināts blakusparādību risks radzenē, kas var apdraudēt redzi. Ja nepafenaku ordinē diabēta slimniekiem makulas tūskas profilaksei pēc kataraktas operācijas, jebkura papildus riska faktora gadījumā atkārtoti jāizvērtē paredzamā lietderība/risks un intensīvi jānovēro pacients.

Pediatriskā populācija

NEVANAC drošums un efektivitāte, lietojot bērniem un pusaudžiem, nav pierādīta.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Nav paredzams, ka pārdozēšanas gadījumā, lietojot šīs zāles okulāri vai nejauši iedzerot, varētu rasties toksiska iedarbība.

5.FARMOKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: oftalmoloģiski līdzekļi, nesteroīdi pretiekaisuma līdzekļi, ATĶ kods:

S01BC10

Darbības mehānisms

Nepafenaks ir nesteroīds pretiekaisuma un pretsāpju prekursors. Pēc acu pilienu iepilināšanas nepafenaks iekļūst radzenē, un acu audu hidrolāze to pārvērš par amfenaku, nesteroīdu pretiekaisuma līdzekli. Amfenaks palēnina prostaglandīna H sintāzes (ciklooksigenāze) aktivitāti, kā enzīms, kas nepieciešams prostaglandīna sintēzes procesā.

Sekundārā farmakoloģija

Pētījumos ar trušiem nepafenaks palēnināja asins-tīklenes barjeras sabrukšanu un vienlaicīgi samazināja PGE2 sintēzi. Ex vivo, viens nepafenaka acu piliens, palēnināja prostaglandīna sintēzes procesu varavīksnenē/ciliārajā ķermenī (85%–95%) un tīklenē/dzīslenē (55%) attiecīgi līdz 6 un 4 stundām.

Farmakodinamiskā iedarbība

Galvenais hidrolīzes process notiek tīklenē/dzīslenē, kam seko varavīksnenē/ciliārajā ķermenī un radzenē, atbilstoši audu vaskularizācijas pakāpei.

Klīnisko pētījumu rezultāti liecina, ka NEVANAC acu pilieni neietekmē acs intraokulāro spiedienu.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Ar kataraktas operāciju saistītu pēcoperācijas sāpju un iekaisuma profilakse un ārstēšana.

Tika veikti trīs galvenie pētījumi, lai novērtētu NEVANAC efektivitāti un drošumu, kas tika ievadīts 3 reizes dienā, un salīdzināts ar nesēja un/vai ketorolaka trometamolu pēcoperācijas sāpju un iekaisuma novēršanai un ārstēšanai pēc kataraktas operācijas. Šajos pētījumos izpētāmo medikamentu ievadīja dienu pirms operācijas, turpināja ievadīt operācijas dienā un līdz 2-4 nedēļām pēcoperācijas periodā. Papildus, gandrīz visi pacienti saņēma profilaktisku ārstēšanu ar antibiotikām saskaņā ar standarta medicīnisko aprūpi klīnisko pētījumu vietās.

Divos dubultaklos, randomizētos, nesēja kontrolētos pētījumos, pacientiem, kurus ārstēja ar NEVANAC, bija ievērojami mazāk iekaisuma gadījumu (ūdens šūnas un iekaisums), agrīnā pēcoperācijas periodā līdz ārstēšanās beigām, nekā tiem, kurus ārstēja ar tā nesēju.

Vienā dubultaklā, randomizētā, nesēja un aktīvās vielas kontrolētā pētījumā pacientiem, kurus ārstēja ar NEVANAC, bija ievērojami mazāk iekaisuma gadījumu nekā tiem, kurus ārstēja ar nesēju. NEVANAC iekaisuma un sāpju samazināšanai acī, nebija sliktāks kā 5 mg/ml ketorolaka, turklāt tas bija ērtāks iepilināšanai.

NEVANAC pētījuma grupā procentuāli ievērojami lielāks pacientu skaits ziņoja, ka pēc kataraktas operācijas nav sāpes acī, salīdzinot ar pacientiem, kuri bija nesēja grupā.

Ar kataraktas operāciju saistītas pēcoperācijas makulas tūskas riska mazināšana pacientiem ar diabētu. Tika veikti četri pētījumi (divi – pacientiem ar diabētu un divi – pacientiem bez diabēta), lai novērtētu NEVANAC efektivitāti un drošumu ar kataraktas operāciju saistītas pēcoperācijas makulas tūskas profilaksē un ārstēšanā. Šajos pētījumos pētījuma terapija tika sākta dienu pirms operācijas, turpināta operācijas dienā un līdz 90 dienām pēcoperācijas periodā.

Vienā dubultaklā, randomizētā, nesēja kontrolētā pētījumā, kas tika veikts pacientiem ar diabētisku retinopātiju, nesēja grupā makulas tūska attīstījās ievērojami lielākam pacientu skaitam (16,7%), salīdzinot ar pacientiem, kuri tika ārstēti ar NEVANAC (3,2%). Ar nesēju ārstēto pacientu grupā lielākam pacientu skaitam vislabāk koriģētais redzes asums samazinājās par vairāk nekā 5 burtiem, sākot no 7. dienas līdz 90. dienai (vai agrīnas izstāšanās brīdim) (11,5%), salīdzinot ar pacientiem, kas tika ārstēti ar nepafenaku (5,6%). Vairāk pacientu, kuri tika ārstēti ar NEVANAC, sasniedza vislabāk koriģētā redzes asuma uzlabošanos par 15 burtiem, salīdzinot ar pacientiem, kuri saņēma nesēju, attiecīgi 56,8% salīdzinājumā ar 41,9%, p=0,019.

Eiropas Zāļu aģentūra atbrīvojusi no pienākuma iesniegt pētījumu rezultātus par NEVANAC lietošanu visās pediatriskās populācijas apakšgrupās pēcoperācijas sāpju un iekaisuma novēršanai un ārstēšanai pēc kataraktas operācijas un makulas tūskas mazināšanai pēc operācijas (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktu).

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Lietojot NEVANAC acu pilienu devu 3 reizes dienā lokāli abās acīs, lielākai daļai pacientu tika novērota zema, bet tomēr nosakāma nepafenaka un amfenaka plazmas koncentrācija, attiecīgi 2 un 3 stundas pēc devas saņemšanas. Pēc acu pilienu lietošanas plazmas līdzsvara stāvoklis Cmax vidēji nepafenakam un amfenakam bija attiecīgi 0.310 ± 0.104 ng/ml un 0.422 ± 0.121 ng/ml.

Izkliede

Amfenakam piemīt augsta afinitāte pret seruma albumīna proteīniem. In vitro žurkas albumīns, cilvēka albumīns un cilvēka serums procentuāli bija attiecīgi 98.4%, 95.4% un 99.1%.

Pētījumi ar žurkām ir parādījuši, ka pēc vienas vai vairākām perorālām 14C-nepafenaka devām aktīvās vielas, kas atzīmētas kā radioaktīvas, un tām līdzīgie materiāli plaši izplatās ķermenī.

Pētījumi ar trušiem uzrādīja, ka lokāli lietots nepafenaks izkliedējas lokāli no acs priekšējās daļas uz acs mugurējo segmentu (tīkleni un acs asinsvadu apvalku).

Biotransformācija

Nepafenaks salīdzinoši strauji bioaktivizējas par amfenaku ar intraokulārās hidrolāzes palīdzību. Pēc tam amfenaks plaši metabolizējas par vairākiem polāriem metabolītiem, ietverot aromātiskā gredzena hidroksilāciju, kas izraisa glikuronīda savienojumu veidošanos. Radiohromatogrāfiskā analīze pirms un pēc β-glikuronidāzes hidrolīzes liecināja, ka visi metabolīti bija glikuronīdu savienojumu formā, izņemot amfenaku. Amfenaks bija galvenais metabolīts plazmā, veidojot apmēram 13% no kopējās plazmas radioaktivitātes. 5-hidroksi nepafenaks tika identificēts kā otrs apjomīgākais plazmas metabolīts, veidojot apmēram 9% no kopējās radioaktivitātes pie Cmax.

Mijiedarbība ar citiem medikamentiem: nepafenaks un amfenaks neinhibē cilvēka galveno citohromu P450 (CYP1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 un 3A4) metaboliskās aktivitātes in vitro pie koncentrācijas līdz 3000 ng/ml. Tādēļ maz ticams, ka notiks mijiedarbība starp vienlaicīgi ievadītiem medikamentiem, kas metabolizējas ar CYP. Tāpat maz ticama ir mijiedarbība ar zālēm, kas ir savienotas ar olbaltumvielu saitēm.

Eliminācija

Pēc 14C-nepafenaka perorālas lietošanas veselīgiem brīvprātīgajiem tika konstatēts, ka izdalīšanās ar urīnu ir galvenais radioaktivitātes izvadīšanas veids, kas sastādīja aptuveni 85%, kamēr fēcēs izdalīšanās bija 6% no devas. Nepafenaks un amfenaks urīnā nebija nosakāmi.

Pēc vienas NEVANAC devas 25 kataraktas operācijas pacientiem acs šķidruma koncentrācija tika mērīta 15, 30, 45 un 60 minūtes pēc devas ievadīšanas. Maksimālā vidējā acs šķidruma koncentrācija tika novērota 1 stundas laikā (nepafenaks 177 ng/ml, amfenaks 44.8 ng/ml). Šie dati liecina par strauju zāļu nokļūšanu radzenē.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu toksicitāti un genotoksicitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam.

Nepafenaks nav izpētīts ilgtermiņa kanceroģenēzes pētījumos.

Reproduktivitātes pētījumos, kas veikti ar nepafenaku žurkām, toksiskās devas mātītēm ≥ 10 mg/kg izraisīja distociju, palielinājās augļa pēcimplantācijas zaudēšanu, samazinājās augļa svars un augums un samazinājās augļa izdzīvošana. Grūsnām trušu mātītēm deva 30 mg/kg izraisīja nelielu toksicitāti, kas statistiski parādīja ievērojamu kroplības gadījumu skaita pieaugumu metienā.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Mannīts (E421)

Karbomērs

Nātrija hlorīds

Tiloksapols

Dinātrija edetāts

Benzalkonija hlorīds

Nātrija hidroksīds un/vai sālsskābe (pH pielāgošanai)

Attīrīts ūdens

6.2.Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.Uzglabāšanas laiks

2 gadi.

Iznīcināt 4 nedēļas pēc pirmās atvēršanas.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu pirmās atvēršanas, skatīt 6.3. apakšpunktā.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

5 ml apaļa zema blīvuma polietilēna pudelīte, kas satur 5 ml suspensijas, ar dozējošu aizbāzni un baltu polipropilēna uzskrūvējamu vāciņu.

Kastītē ir 1 pudelīte.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu atkritumu likvidēšanas prasību.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Lielbritānija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/07/433/001

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2007. gada 11. decembris

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2012. gada 24.. septembris

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS jūlijs 2016

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē: http://www.ema.europa.eu/.

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

NEVANAC 3 mg/ml acu pilieni, suspensija

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 ml suspensijas satur 3 mg nepafenaka (nepafenac).

Palīgviela(-s) ar zināmu iedarbību:

Katrs ml suspensijas satur 0,05 mg benzalkonija hlorīda

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Acu pilieni, suspensija.

Gaiši dzeltena līdz tumši oranža, viendabīga suspensija, pH 6,8 (aptuveni).

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

NEVANAC 3 mg/ml acu pilieni, suspensija ir paredzēta pieaugušajiem:

-pēcoperācijas sāpju un iekaisuma novēršanai un ārstēšanai pēc kataraktas operācijas,

-makulas tūskas riska mazināšanai pēc kataraktas operācijas pacientiem ar diabētu (skatīt 5.1. apakšpunktu).

4.2. Devas un lietošanas veids

Devas

Pieaugušie, tajā skaitā gados vecāki cilvēki

Sāpju un iekaisuma novēršanai un ārstēšanai deva ir 1 piliens NEVANAC slimās(-o) acs(-u) konjunktīvas maisiņā vienu reizi dienā, sākot lietot 1 dienu pirms kataraktas operācijas, turpinot operācijas dienā un 2 nedēļas pēcoperācijas periodā. Ārstēšanas kursu var pagarināt līdz 3 nedēļām pēcoperācijas periodā, kā norādījis ārsts. Papildu piliens jāievada 30 līdz 120 minūtes pirms operācijas.

Klīniskajos pētījumos pacienti ar NEVANAC 3 mg/ml acu pilieniem, suspensiju tika ārstēti līdz

21 dienai ilgi (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Makulas tūskas riska mazināšanai pēc kataraktas operācijas pacientiem ar diabētu deva ir 1 piliens NEVANAC slimās(-o) acs(-u) konjunktīvas maisiņā vienu reizi dienā, sākot lietot 1 dienu pirms kataraktas operācijas, turpinot operācijas dienā un līdz 60 dienām pēcoperācijas periodā, kā norādījis ārsts. Papildu piliens jāievada 30 līdz 120 minūtes pirms operācijas.

NEVANAC 3 mg/ml acu pilienu, suspensijas vienreizēja dienas deva nodrošina tādu pašu nepafenaka kopējo dienas devu kā NEVANAC 1 mg/ml acu pilienu, suspensijas deva trīs reizes dienā.

Īpašas pacientu grupas

Pacienti ar nieru vai aknu darbības traucējumiem

Nav veikti pētījumi par NEVANAC iedarbību pacientiem ar aknu un nieru darbības traucējumiem. Nepafenaks, galvenokārt, izdalās biotransformācijas procesā, un pēc lokālas acu pilienu lietošanas, sistēmiskā iedarbība ir ļoti maza. Šiem pacientiem devas pielāgošana nav nepieciešama.

Pediatriskā populācija

NEVANAC drošums un efektivitāte, lietojot bērniem un pusaudžiem, nav pierādīta. Dati nav pieejami. Tā lietošana šiem pacientiem nav ieteicama, līdz būs pieejami papildu dati.

Gados vecāki cilvēki

Vispārējas drošuma un efektivitātes atšķirības starp gados vecākiem un jaunākiem pacientiem netika novērotas.

Lietošanas veids

Okulārai lietošanai.

Pacienti jāinformē, ka pirms lietošanas pudelīte ir labi jāsakrata. Ja drošības stiprinājums pēc vāciņa noņemšanas atrodas savā vietā, bet ir vaļīgs, pirms zāļu lietošanas to noņemiet.

Ja tiek lietoti vairāki acu līdzekļi, tad starp to lietošanu ir jāievēro vismaz 5 minūšu intervāls. Acu ziedes jālieto pēdējās.

Lai novērstu pudelītes pilinātāja galiņa un šķīduma inficēšanos, ar pudelītes pilinātāja galiņu nedrīkst aizskart plakstiņus vai citas virsmas. Pacients jāinformē, ka nelietojot pudelīte ir jātur cieši aizvērta.

Ja deva ir izlaista, cik drīz vien iespējams, jālieto viens piliens pirms atgriešanās pie regulārās lietošanas. Nelietot dubultu devu, lai aizvietotu vienu izlaisto devu.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Paaugstināta jutība pret citiem nesteroīdajiem pretiekaisuma līdzekļiem (NSPIL).

Pacientiem, kuriem acetilsalicilskābe vai citi NSPIL izraisa astmas lēkmi, nātreni vai akūtu rinītu.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Zāles nedrīkst injicēt. Pacienti jāinformē, ka NEVANAC nedrīkst norīt.

Pacienti jāinformē, ka ārstēšanās laikā ar NEVANAC jāizvairās no saules gaismas.

Okulāra iedarbība

Lokāla NSPIL lietošana var izraisīt keratītu. Dažiem pacientiem ar paaugstinātu jutību ilgstoša lokāla NSPIL lietošana var izraisīt epitēlijaudu sabrukšanu, radzene var kļūt plānāka, var rasties radzenes erozija, radzenes čūla vai radzenes perforācija (skatīt 4.8. apakšpunktu). Šādi gadījumi var apdraudēt redzi. Pacientiem, kuriem parādās radzenes epitēlijaudu sabrukšanas pazīmes, nekavējoties jāpārtrauc NEVANAC lietošana un stingri jākontrolē radzenes veselības stāvoklis.

Lokālie NSPIL var palēnināt vai kavēt dzīšanu. Zināms, ka arī lokālie kortikosteroīdi palēnina vai kavē dzīšanu. Lokālo NSPIL lietošana kopā ar lokāliem steroīdiem sadzīšanas problēmas var palielināt. Tādēļ ieteicams ievērot piesardzību, ja NEVANAC nozīmēts vienlaicīgi ar kortikosteroīdiem, galvenokārt pacientiem ar augstu tālāk aprakstīto radzenes blakusparādību risku.

Lokālu NSPIL pēcreģistrācijas pieredze liecina, ka pacientiem ar sarežģītām acs operācijām, radzenes denervāciju, radzenes epitēlija defektiem, cukura diabētu, acs virsmas slimībām (piem., sausās acs sindroms), reimatoīdo artrītu vai īsā laika periodā atkārtotām acs operācijām var radīt paaugstinātu blakusparādību risku radzenē, kas var apdraudēt redzi. Šādiem pacientiem lokālos NSPIL jālieto piesardzīgi. Ilgstoša lokālo NSPIL lietošana var palielināt risku radzenē attīstīties nevēlamām blakusparādībām.

Ir saņemti ziņojumi, ka oftalmoloģiskie NSPIL var izraisīt pastiprinātu acs audu asiņošanu (ieskaitot hifēmas) saistībā ar acs operāciju. Pacientiem, kuriem ir konstatēta asiņošanas tendence vai kuri lieto citas zāles, kas var paildzināt asiņošanas laiku, NEVANAC jālieto piesardzīgi.

Lokāli lietojamas pretiekaisuma zāles var maskēt akūtu acs infekciju. NSPIL nepiemīt pretmikrobu īpašības. Acs infekcijas gadījumā, to lietošana kopā ar pretinfekcijas līdzekļiem jāveic piesardzīgi.

Kontaktlēcas

Kontaktlēcu lietošana nav ieteicama pēcoperācijas perioda laikā pēc kataraktas operācijas. Tāpēc pacientiem jāiesaka nelietot kontaktlēcas, ja vien ārsts to nav nepārprotami nozīmējis.

Benzalkonija hlorīds

NEVANAC satur benzalkonija hlorīdu, kas var izraisīt acs kairinājumu un izmainīt mīksto kontaktlēcu krāsu. Ja kontaktlēcas jālieto ārstēšanās laikā, pacients jāinformē, ka pirms zāļu lietošanas kontaktlēcas jāizņem un jānogaida vismaz 15 minūtes pirms to ievietošanas atpakaļ.

Benzalkonija hlorīds var izraisīt punktveida keratopātiju un/vai toksisku čūlainu keratopātiju. Tā kā NEVANAC satur benzalkonija hlorīdu, biežas vai ilgstošas lietošanas gadījumā nepieciešama uzmanīga novērošana.

Krustotā jutība

Nepafenakam ir iespējams krustotā jutība pret acetilsalicilskābi, feniletiķskābes atvasinājumiem un citiem NSPIL.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

In vitro pētījumi liecina par ļoti zemu mijiedarbības potenciālu ar citām zālēm un olbaltumvielu saistošu mijiedarbību (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Prostaglandīna analogi

Ir ļoti maz datu par vienlaicīgu prostaglandīna analogu un NEVANAC lietošanu. Ņemot vērā šo zāļu iedarbības mehānismu, vienlaicīga to lietošana nav ieteicama.

Vienlaicīga lokālu NSPIL un lokālu steroīdu lietošana var paaugstināt dzīšanas traucējumu iespējamību. Vienlaicīga NEVANAC un zāļu, kas pagarina asiņošanas laiku, lietošana var paaugstināt asiņošanas risku (skatīt 4.4. apakšpunktu).

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Sievietes reproduktīvā vecumā

NEVANAC nevajadzētu lietot sievietēm reproduktīvā vecumā, kuras neizmanto kontracepcijas līdzekļus.

Grūtniecība

Nav pietiekamu datu attiecībā uz nepafenaka lietošanu grūtniecēm. Pētījumi ar dzīvniekiem pierādīja reproduktīvu toksicitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu). Potenciālais risks cilvēkiem nav zināms. Tā kā pēc ārstēšanas ar NEVANAC sistēmiskās blakusparādības sievietēm, kurām nav iestājusies grūtniecība, ir nenozīmīgas, tad varētu uzskatīt, ka risks grūtniecības laikā ir zems. Tomēr tā kā prostaglandīna sintēzes kavēšana var negatīvi ietekmēt grūtniecību un/vai embrija/augļa attīstību, un/vai dzemdības, un/vai pēcdzemdību attīstību, NEVANAC nav ieteicams lietot grūtniecības laikā.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai nepafenaks izdalās cilvēka pienā. Pētījumi ar dzīvniekiem ir parādījuši nepafenaka izdalīšanos žurku pienā. Tomēr nekāda iedarbība uz bērnu, kuru baro ar krūti, nav paredzama, jo nepafenaka sistēmiskā iedarbība uz sievieti, kura baro ar krūti, ir neievērojama. NEVANAC var lietot barošanas ar krūti laikā.

Fertilitāte

Nav datu par NEVANAC ietekmi uz fertilitāti cilvēkiem.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

NEVANAC neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Īslaicīga redzes miglošanās vai citi redzes traucējumi var ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus. Ja pēc iepilināšanas novēro redzes miglošanos, pirms transportlīdzekļa vadīšanas vai mehānismu apkalpošanas pacientam jānogaida, lai redze noskaidrojas.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Klīniskajos pētījumos ar vairāk nekā 1900 pacientiem, kuri saņēma NEVANAC 3 mg/ml acu pilienus, suspensiju, visbiežāk ziņotās nevēlamās blakusparādības bija punktveida keratīts, keratīts, svešķermeņa sajūta acīs un sāpes acī, kas radās no 0,4% līdz 0,2% pacientu.

Pacienti ar diabētu

Divos klīniskajos pētījumos iesaistot 594 pacientus, pacienti ar diabētu saņēma NEVANAC acu pilienus, suspensiju 90 dienas makulas tūskas novēršanai pēc kataraktas operācijas. Visbiežāk ziņotā blakusparādība bija punktveida keratīts, kas radās 1% pacientu, iekļūstot biežuma kategorijā, kas definēta kā bieži. Pārējās visbiežāk novērotās nevēlamās blakusparādības bija keratīts un svešķermeņa sajūta acīs, kas radās 0,5% un 0,3% pacientu, attiecīgi abas nevēlamās blakusparādības ar biežuma kategoriju retāk.

Blakusparādību apkopojums tabulā

Šīs blakusparādības ir klasificētas atbilstoši šādam iedalījumam: ļoti bieži (≥1/10), bieži (≥1/100 līdz <1/10), retāk (≥1/1 000 līdz <1/100), reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000), ļoti reti (<1/10 000) vai nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem). Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā. Dati par blakusparādībām iegūti klīniskajos pētījumos vai no NEVANAC 3 mg/ml acu pilienu, suspensijas un NEVANAC 1 mg/ml acu pilienu, suspensijas pēcreģistrācijas ziņojumiem.

Orgānu sistēmu klasifikācija

Nevēlamās blakusparādības

Imūnās sistēmas traucējumi

Reti: paaugstināta jutība

Nervu sistēmas traucējumi

Reti: reibonis, galvassāpes

Acu bojājumi

Retāk: keratīts, punktveida keratīts, radzenes epitēlija

 

bojājums, svešķermeņa sajūta acīs, kreveles uz

 

plakstiņu malām

 

Reti: irīts, dzīslenes efūzija, nogulsnējumi uz

 

radzenes, sāpes acīs, diskomforta sajūta acīs, acs

 

sausums, blefarīts, acs kairinājums, acu nieze,

 

izdalījumi no acīm, alerģisks konjunktivīts,

 

pastiprināta asarošana, konjunktīvas hiperēmija

 

Nav zināmi: radzenes perforācija, sadzīšanas

 

traucējumi (radzene), radzenes apduļķojums, radzenes

 

rēta, samazināts redzes asums, acu tūska, čūlainais

 

keratīts, radzene kļūst plānāka, neskaidra redze

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Retāk: hipertensija

 

Nav zināmi: paaugstināts asinsspiediens

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Reti: slikta dūša

 

Nav zināmi: vemšana

Ādas un zemādas audu bojājumi

Reti: cutis laxa (pārmēru āda augšējā/apakšējā

 

plakstiņā), alerģisks dermatīts

Atsevišķu blakusparādību apraksts

Pacientiem, kuriem parādās radzenes epitēlijaudu sabrukšanas pazīmes, ieskaitot radzenes perforāciju, nekavējoties jāpārtrauc NEVANAC lietošana un rūpīgi jāpārbauda radzenes veselības stāvoklis (skatīt 4.4. apakšpunktu).

NEVANAC 1 mg/ml acu pilienu, suspensijas pēcreģistrācijas novērojumos ir konstatēti gadījumi, kad ziņots par radzenes epitēlija bojājumu/traucējumiem. Šo gadījumu smaguma pakāpe bija no vieglas ietekmes uz radzenes epitēlija viengabalainību līdz smagākām reakcijām, kad bija nepieciešama ķirurģiska iejaukšanās un/vai medikamentoza terapija, lai atgūtu skaidru redzi.

Lokālo NSPIL lietošanas pēcreģistrācijas pieredze liecina, ka pacientiem ar sarežģītām acs operācijām, radzenes denervāciju, radzenes epitēlija defektiem, cukura diabētu, acs virsmas slimībām (piem., sausās acs sindromu), reimatoīdo artrītu vai īsā laika periodā atkārtotām acs operācijām var būt paaugstināts blakusparādību risks radzenē, kas var apdraudēt redzi.

Pediatriskā populācija

NEVANAC drošums un efektivitāte, lietojot bērniem un pusaudžiem, nav pierādīta.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9. Pārdozēšana

Nav paredzams, ka pārdozēšanas gadījumā, lietojot šīs zāles okulāri, vai nejauši iedzerot, varētu rasties toksiska iedarbība.

5. FARMOKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: oftalmoloģiski līdzekļi, nesteroīdi pretiekaisuma līdzekļi, ATĶ kods: S01BC10

Darbības mehānisms

Nepafenaks ir nesteroīds pretiekaisuma un pretsāpju prekursors. Pēc acu pilienu iepilināšanas nepafenaks iekļūst radzenē, un acu audu hidrolāze to pārvērš par amfenaku, nesteroīdu pretiekaisuma līdzekli. Amfenaks inhibē prostaglandīna H sintāzes (ciklooksigenāze) aktivitāti, kā enzīms, kas nepieciešams prostaglandīna sintēzes procesā.

Sekundārā farmakoloģija

Pētījumos ar trušiem nepafenaks inhibēja asins-tīklenes barjeras sabrukšanu, vienlaicīgi nomācot PGE2 sintēzi. Ex vivo, viens nepafenaka acu piliens inhibēja prostaglandīna sintēzes procesu varavīksnenē/ciliārajā ķermenī (85%–95%) un tīklenē/dzīslenē (55%) attiecīgi līdz 6 un 4 stundām.

Farmakodinamiskā iedarbība

Galvenais hidrolīzes process notiek tīklenē/dzīslenē, kam seko varavīksnenē/ciliārajā ķermenī un radzenē, atbilstoši audu vaskularizācijas pakāpei.

Klīnisko pētījumu rezultāti liecina, ka NEVANAC 3 mg/ml acu pilieni, suspensija neietekmē acs intraokulāro spiedienu.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Ar kataraktas operāciju saistītu pēcoperācijas sāpju un iekaisuma profilakse un ārstēšana

NEVANAC 3 mg/ml efektivitāte un drošums pēcoperācijas sāpju un iekaisuma novēršanai un ārstēšanai pēc kataraktas operācijas ir pierādīts divos maskētos, dubultaklos, placebo kontrolētos klīniskajos pētījumos ar 1339 pacientiem. Šajos pētījumos, kuros pacientiem tika nozīmēta ikdienas lietošana, uzsāka ārstēšanu vienu dienu pirms kataraktas operācijas, turpināja operācijas dienā un pirmās 14 dienas pēcoperācijas periodā. NEVANAC 3 mg/ml acu pilieni, suspensija uzrādīja pārāku klīnisko efektivitāti pēcoperācijas sāpju un iekaisuma ārstēšanā, salīdzinot ar tā nesējvielu.

Pacientiem, kurus ārstēja ar NEVANAC, bija mazāk sagaidāmas acu sāpes un izmērāmas iekaisuma pazīmes (ūdens šūnas un iekaisums) sākot no agrīna pēcoperācijas perioda līdz ārstēšanās beigām, nekā tiem, kurus ārstēja ar tā nesējvielu. Divos pētījumos NEVANAC novērsa iekaisumu

14. pēcoperācijas dienā 65% un 68% pacientu, salīdzinot ar 25% un 35% pacientu, kuri lietoja nesējvielu.

Bezsāpju rādītājs NEVANAC grupā bija 89% un 91%, salīdzinot ar 40% un 50% pacientu nesējvielas grupā.

Daži pacienti saņēma NEVANAC 3 mg/ml acu pilienus, suspensiju līdz 21 dienai pēc operācijas. Taču efektivitāte pēc 14. dienas netika vērtēta.

Turklāt vienā no diviem klīniskajiem pētījumiem pēcoperācijas sāpju un iekaisuma novēršanai un ārstēšanai pēc kataraktas operācijas NEVANAC 3 mg/ml acu pilieni, suspensija lietota vienu reizi dienā bija līdzvērtīga NEVANAC 1 mg/ml acu pilieniem, suspensijai lietotai trīs reizes dienā.

Iekaisuma novēršanas un bezsāpju rādītājs bija līdzīgs abiem produktiem visos pēcoperācijas novērtējumos.

Ar kataraktas operāciju saistītas pēcoperācijas makulas tūskas riska mazināšana pacientiem ar diabētu Tika veikti divi pētījumi pacientiem ar diabētu, lai novērtētu NEVANAC 3 mg/ml acu pilienu, suspensijas, lietotas vienu reizi dienā, efektivitāti un drošumu ar kataraktas operāciju saistītas

pēcoperācijas makulas tūskas profilaksē un ārstēšanā. Šajos pētījumos pētījuma terapija tika sākta dienu pirms operācijas, turpināta operācijas dienā un līdz 90 dienām pēcoperācijas periodā.

Abos dubultaklos, randomizētos, nesēja kontrolētos pētījumos, kas tika veikti pacientiem ar diabētisku retinopātiju, nesēja grupā makulas tūska attīstījās ievērojami lielākam pacientu skaitam (17,3% un 14,3%), salīdzinot ar pacientiem, kuri tika ārstēti ar NEVANAC 3 mg/ml (2,3% un 5,9%). Attiecīgie procenti 2 pētījumu integrētā analīzē bija 15,9% nesēja grupā un 4,1% NEVANAC grupā (p <0,001). Vienā pētījumā NEVANAC 3 mg/ml grupā ievērojami lielākam pacientu skaitam panākts uzlabojums par vairāk nekā 15 burtiem, sākot no 14. dienas līdz 90. dienai (61,7%), salīdzinot ar nesēja grupu (43%); pacientu procentuālais lielums šim mērķa kritērijam abās terapijas grupās bija līdzīgs (48,8% NEVANAC grupā un 50,5% nesēja grupā). Divu pētījumu integrētā analīzē pacientu procentuālais daudzums ar 15 burtu uzlabošanos 14. dienā, uzturot to līdz 90. dienai, bija augstāks NEVANAC

3 mg/ml grupā (55,4%), salīdzinot ar nesēja grupu (46,7%, p = 0,003).

Eiropas Zāļu aģentūra atbrīvojusi no pienākuma iesniegt pētījumu rezultātus par NEVANAC lietošanu visās pediatriskās populācijas apakšgrupās pēcoperācijas sāpju un iekaisuma novēršanai un ārstēšanai pēc kataraktas operācijas (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktu).

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Lietojot vienu pilienu NEVANAC 3 mg/ml acu pilienu, suspensijas abās acīs vienu reizi dienā, četras dienas ilgi, lielākai daļai pacientu tika novērota zema, bet tomēr nosakāma nepafenaka un amfenaka koncentrācija plazmā, attiecīgi 2 un 3 stundas pēc devas saņemšanas. Pēc acu pilienu lietošanas nepafenaka un amfenaka vidējā plazmas Cmax līdzsvara koncentrācijā bija attiecīgi

0,847 ± 0,269 ng/ml un 1,13 ± 0,491 ng/ml.

Izkliede

Amfenakam piemīt augsta afinitāte pret seruma albumīna proteīniem. In vitro saistīšanās ar žurkas albumīnu, cilvēka albumīnu un cilvēka serumu procentuāli bija attiecīgi 98.4%, 95.4% un 99.1%.

Pētījumi ar žurkām ir parādījuši, ka pēc vienas vai vairākām perorālām 14C-nepafenaka devām ar radioaktivitāti iezīmētās aktīvās vielas un tām līdzīgie materiāli plaši izplatās ķermenī.

Pētījumi ar trušiem uzrādīja, ka lokāli lietots nepafenaks izkliedējas lokāli no acs priekšējas daļas uz acs mugurējo segmentu (tīkleni un acs asinsvadu apvalku).

Biotransformācija

Nepafenaks salīdzinoši strauji bioaktivizējas par amfenaku ar intraokulārās hidrolāzes palīdzību. Pēc tam amfenaks plaši metabolizējas par vairākiem polāriem metabolītiem, ietverot aromātiskā gredzena hidroksilāciju, kas izraisa glikuronīda savienojumu veidošanos.

Radiohromatogrāfiskā analīze pirms un pēc β-glikuronidāzes hidrolīzes liecināja, ka visi metabolīti bija glikuronīdu savienojumu formā, izņemot amfenaku. Amfenaks bija galvenais metabolīts plazmā, veidojot apmēram 13% no kopējās plazmas radioaktivitātes. 5-hidroksi nepafenaks tika identificēts kā otrs apjomīgākais plazmas metabolīts, veidojot apmēram 9% no kopējās radioaktivitātes pie Cmax.

Mijiedarbība ar citām zālēm: nepafenaks un amfenaks neinhibē cilvēka galveno citohromu

P450 (CYP1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 un 3A4) metaboliskās aktivitātes in vitro pie koncentrācijas līdz 3000 ng/ml. Tādēļ maz ticams, ka notiks mijiedarbība starp vienlaicīgi ievadītām zālēm, kas metabolizējas ar CYP. Tāpat maz ticama ir mijiedarbība, ko meditē proteīnu saistīšanās.

Eliminācija

Pēc 14C-nepafenaka perorālas lietošanas veselīgiem brīvprātīgajiem tika konstatēts, ka izdalīšanās ar urīnu ir galvenais radioaktivitātes izvadīšanas veids, kas sastādīja aptuveni 85%, kamēr fēcēs izdalīšanās bija 6% no devas.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu toksicitāti un genotoksicitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam.

Nepafenaks nav izpētīts ilgtermiņa kanceroģenēzes pētījumos.

Reproduktivitātes pētījumos, kas veikti ar nepafenaku žurkām, toksiskās devas mātītēm ≥ 10 mg/kg izraisīja distociju, palielinātu augļa pēcimplantācijas zudumu, samazinātu augļa svaru un augumu un samazinātu augļa izdzīvošanu.. Grūsnām trušu mātītēm deva 30 mg/kg izraisīja nelielu toksicitāti un uzrādīja statistiski būtisku kroplības gadījumu skaita pieaugumu metienā.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Borskābe

Propilēnglikols

Karbomērs

Nātrija hlorīds

Guārs

Nātrija karmeloze

Dinātrija edetāts

Benzalkonija hlorīds

Nātrija hidroksīds un/vai sālsskābe (pH pielāgošanai)

Attīrīts ūdens

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

18 mēneši.

Iznīcināt 4 nedēļas pēc pirmās atvēršanas.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Uzglabāt pudelīti ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu pirmās atvēršanas, skatīt 6.3. apakšpunktā.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

Apaļa vai ovāla, zema blīvuma polietilēna pudelīte, kas satur 3 ml suspensijas, ar dozējošu aizbāzni un baltu polipropilēna uzskrūvējamu vāciņu. Pudelīte var būt ievietota maisiņā.

Kastītē ir 1 pudelīte.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu atkritumu likvidēšanas prasību.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park,

Camberley GU16 7SR

Lielbritānija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/07/433/002

EU/1/07/433/003

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2013. gada 3. maijs

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS jūlijs 2016

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē: http://www.ema.europa.eu/.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas