Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nevanac (nepafenac) – Lietošanas instrukcija - S01BC10

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsNevanac
ATĶ kodsS01BC10
Vielanepafenac
RažotājsNovartis Europharm Limited

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

NEVANAC 1 mg/ml acu pilieni, suspensija

Nepafenac

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir NEVANAC un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas Jums jāzina pirms NEVANAC lietošanas

3.Kā lietot NEVANAC

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt NEVANAC

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir NEVANAC un kādam nolūkam tās lieto

NEVANAC satur aktīvo vielu nepafenaku, kas pieder zāļu grupai, kuru dēvē par nesteroīdiem pretiekaisuma līdzekļiem (NSPIL).

NEVANAC lieto pieaugušajiem:

-sāpju un iekaisuma novēršanai un mazināšanai acī pēc acs kataraktas operācijas;

-makulas tūskas (acs mugurējās daļas tūskas) attīstības riska mazināšanai pēc kataraktas operācijas acī diabēta pacientiem.

2. Kas Jums jāzina pirms NEVANAC lietošanas

Nelietojiet NEVANAC šādos gadījumos

-ja Jums ir alerģija pret nepafenaku vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

-ja Jums ir alerģija pret citiem nesteroīdiem pretiekaisuma līdzekļiem (NSPIL);

-ja, lietojot citus NSPIL, Jums ir bijusi astma, ādas alerģija vai stiprs deguna iekaisums. NSPIL piemēri: acetilsalicilskābe, ibuprofēns, ketoprofēns, piroksikāms, diklofenaks.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms NEVANAC lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu:

ja Jums viegli rodas zilumi vai ir asiņošanas problēmas, vai tās ir bijušas agrāk;

ja Jums ir kādi citi acs bojājumi (piem., acs infekcija) vai Jūs lietojat citas zāles acī (īpaši lokālos steroīdus);

ja Jums ir diabēts;

ja Jums ir reimatoīdais artrīts;

ja Jums ir bijušas atkārtotas acu operācijas īsā laika periodā.

Ārstēšanās laikā ar NEVANAC izvairieties no saules gaismas.

Kontaktlēcu lietošana pēc kataraktas operācijas nav ieteicama. Jūsu ārsts Jums pateiks, kad Jūs varat atsākt kontaktlēcu lietošanu (skatīt arī „NEVANAC satur benzalkonija hlorīdu”).

Bērni un pusaudži

Nedodiet šīs zāles bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam, jo drošums un efektivitāte šajā populācijā nav noteikta.

Citas zāles un NEVANAC

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

NEVANAC var ietekmēt citu zāļu iedarbību un citas zāles, tajā skaitā citi acu pilieni glaukomas ārstēšanai, var ietekmēt NEVANAC iedarbību.

Pastāstiet savam ārstam arī, ja lietojat zāles, kas samazina asins trombu veidošanos (varfarīnu), vai citus NSPIL. Tie var paaugstināt asiņošanas risku.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jums iestājusies grūtniecība vai ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies grūtniecība, pirms NEVANAC lietošanas konsultējieties ar ārstu. Sievietēm, kurām var iestāties grūtniecība, ārstēšanās laikā ar NEVANAC ieteicams lietot efektīvu kontracepciju. NEVANAC lietošana grūtniecības laikā nav ieteicama. Nelietojiet NEVANAC, ja vien Jūsu ārsts nav to nepārprotami nozīmējis.

Ja Jūs barojat bērnu ar krūti, NEVANAC var nokļūt pienā. Tomēr nav sagaidāma ietekme uz zīdītu bērnu. NEVANAC var lietot barošanas ar krūti laikā.

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nevadiet transportlīdzekļus un nelietojiet ierīces un mehānismus, līdz redze noskaidrojas. Jūs varat izjust īslaicīgu redzes miglošanos tūlīt pēc NEVANAC iepilināšanas.

NEVANAC satur benzalkonija hlorīdu

Konservants, benzalkonija hlorīds, NEVANAC sastāvā var izmainīt mīksto kontaktlēcu krāsu un var izraisīt acs kairinājumu un radzenes blakusparādības (acs virsmas bojājumi). Ja ārsts Jūs informē, ka varat atsākt kontaktlēcu lietošanu, lūdzu, ņemiet vērā, ka Jums tās jāizņem pirms zāļu lietošanas un jānogaida vismaz 15 minūtes pirms to ievietošanas atpakaļ.

3.Kā lietot NEVANAC

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Lietojiet NEVANAC tikai Jūsu acīm. Nenorīt un neinjicēt.

Ieteicamā deva ir

Pa vienam pilienam slimajā acī vai acīs trīs reizes dienā - no rīta, pusdienās un vakarā. Lietojiet zāles katru dienu vienā un tajā pašā laikā.

Kad un cik ilgi zāles lietot

Sāciet 1 dienu pirms kataraktas operācijas. Operācijas dienā turpiniet lietot. Zāles lietojiet tik ilgi, cik ārsts Jums ordinējis. Pēc operācijas tas var ilgt līdz 3 nedēļām (lai novērstu un mazinātu acs sāpes un iekaisumu) vai 60 dienām (lai novērstu makulas tūskas attīstību).

Kā lietot

Pirms sākt, nomazgājiet rokas.

Pirms lietošanas labi sakratiet.

Noskrūvējiet vāciņu.

Ja drošības stiprinājums pēc vāciņa noņemšanas ir vaļīgs, pirms zāļu lietošanas to noņemiet.

Apgrieziet pudelīti otrādi, turiet to starp īkšķi un pārējiem pirkstiem.

Nedaudz atlieciet galvu atpakaļ.

Ar tīru pirkstu pavelciet plakstiņu apakšējo daļu, līdz starp plakstiņu un aci veidojas „kabatiņa”. Tajā jāiepilina piliens (1. attēls).

Pietuviniet pudelīti pēc iespējas tuvāk acij. Dariet to pie spoguļa, ja tas palīdz.

Sekojiet, lai pudelītes pilinātājs nepieskartos acij vai plakstiņam vai kam citam. Tā var inficēt zāles.

Saudzīgi piespiediet pudelītes pamatni, lai vienlaicīgi atbrīvotu vienu pilienu NEVANAC.

Nevajag saspiest pašu pudelīti: pudelīte ir veidota tā, ka pietiek ar vieglu pamatnes saspiešanu (2. attēls).

Atkārtojiet iepriekšējās darbības, ja nepieciešams pilināt arī otrā acī. Tūlīt pēc lietošanas cieši aizveriet pudelīti.

Ja piliens neiekļūst acī, mēģiniet vēlreiz.

Ja lietojat citus acu pilienus, nogaidiet vismaz piecas minūtes starp NEVANAC un citu pilienu lietošanu.

Ja esat lietojis NEVANAC vairāk nekā noteikts

Izskalojiet aci ar siltu ūdeni. Līdz nākamās devas reizei zāles vairāk nepiliniet.

Ja esat aizmirsis lietot NEVANAC

Ievadiet vienu devu, tiklīdz atceraties. Ja laiks ir tuvu nākamajai devai, tad izlaidiet nokavēto devu un turpiniet ar nākošo regulāro devu. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu izlaisto devu. Nelietojiet vairāk kā vienu pilienu slimajā acī(-s) 3 reizes dienā.

Ja pārtraucat lietot NEVANAC

Nepārtrauciet lietot NEVANAC, nekonsultējoties ar ārstu. Parasti Jūs varat turpināt pilienu lietošanu, izņemot, ja blakusparādības ir nopietnas. Ja Jūs tas uztrauc, aprunājieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Pastāv lielāks ar radzeni saistītu blakusparādību risks (acs virsmas bojājumi), ja Jums ir:

-bijusi sarežģīta acu operācija,

-atkārtotas acu operācijas īsā laika periodā,

-noteikti acs virsmas traucējumi, piemēram, iekaisums vai sausā acs,

-noteiktas vispārējas slimības, piemēram, diabēts vai reimatoīdais artrīts.

Nekavējoties sazinieties ar ārstu, ja, lietojot pilienus, acis kļūst sarkanākas vai sāpīgākas. Tas var būt acs virsmas iekaisums ar šūnu bojājumu vai zudumu vai bez tā, vai acs krāsainās daļas iekaisums (irīts). Šīs blakusparādības novērotas līdz 1 no 100 lietotājiem.

Lietojot NEVANAC 1 mg/ml acu pilienus, suspensiju, NEVANAC 3 mg/ml acu pilienus, suspensiju vai abas tika novērotas arī sekojošas blakusparādības:

Retākas blakusparādības

(var skart līdz 1 no100 lietotājiem)

Blakusparādības acī: acs virsmas iekaisums ar šūnu zudumu vai bojājumu vai bez tā, svešķermeņa sajūta acīs, kreveles uz plakstiņu malām vai plakstiņu noslīdēšana.

Retas blakusparādības

(var skart līdz 1 no1000 lietotājiem)

Blakusparādības acī: varavīksnenes iekaisums, sāpes acī, diskomforta sajūta acī, acs sausums, acs plakstiņu tūska, acs kairinājums, acu nieze, izdalījumi no acs, alerģisks konjunktivīts (acu alerģija), pastiprināta asarošana, nosēdumu veidošanās uz acs virsmas, šķidrums vai tūska acs mugurējā daļā, apsārtušas acis.

Vispārējas blakusparādības: reibonis, galvassāpes, alerģiskie simptomi (alerģisks plakstiņu pietūkums), slikta dūša, ādas iekaisums, apsārtums vai nieze.

Blakusparādības, kuru biežums nav zināms

(nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

Blakusparādības acī: acs virsmas bojājums, tā ir plānāka vai perforēta, acs sadzīšanas traucējumi, acs virsmas rēta, apduļķošanās, pavājināta redze, acs tūska, neskaidra redze.

Vispārējas blakusparādības: vemšana, paaugstināts asinsspiediens.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt NEVANAC

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz pudelītes un kastītes pēc „Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Lai novērstu infekcijas rašanos, izmetiet pudelīti 4 nedēļas pēc pirmās atvēršanas. Uzrakstiet atvēršanas datumu uz pudelītes etiķetes un kastītes, tam norādītajā vietā.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko NEVANAC satur

Aktīvā viela ir nepafenaks. 1 ml suspensijas satur 1 mg nepafenaka.

Citas sastāvdaļas ir benzalkonija hlorīds (skatīt 2. punktu), karbomērs, dinātrija edetāts, mannīts, attīrīts ūdens, nātrija hlorīds un tiloksapols.

Neliels daudzums nātrija hidroksīda un/vai sālsskābes ir pievienots, lai saglabātu normālu skābuma līmeni (pH līmeni).

NEVANAC ārējais izskats un iepakojums

NEVANAC ir šķidrums (gaiši dzeltena līdz gaiši oranža suspensija), kuru piegādā iepakojumā pa vienai 5 ml plastmasas pudelītei ar uzskrūvējamu vāciņu.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Lielbritānija

Ražotājs

S.A. Alcon-Couvreur N.V.

Rijksweg 14

B-2870 Puurs

Beļģija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft.

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: + 421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta: jūlijs 2016

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

NEVANAC 3 mg/ml acu pilieni, suspensija

Nepafenac

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

1.Kas ir NEVANAC un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas Jums jāzina pirms NEVANAC lietošanas

3.Kā lietot NEVANAC

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt NEVANAC

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir NEVANAC un kādam nolūkam tās lieto

NEVANAC satur aktīvo vielu nepafenaku, kas pieder zāļu grupai, kuru dēvē par nesteroīdiem pretiekaisuma līdzekļiem (NSPIL).

NEVANAC lieto pieaugušajiem:

-sāpju un iekaisuma novēršanai un mazināšanai acī pēc acs kataraktas operācijas;

-makulas tūskas (acs mugurējās daļas tūskas) attīstības riska mazināšanai pēc kataraktas operācijas acī diabēta pacientiem.

2. Kas Jums jāzina pirms NEVANAC lietošanas

Nelietojiet NEVANAC šādos gadījumos

-ja Jums ir alerģija pret nepafenaku vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

-ja Jums ir alerģija pret citiem nesteroīdiem pretiekaisuma līdzekļiem (NSPIL);

-ja, lietojot citus NSPIL, Jums ir bijusi astma, ādas alerģija vai stiprs deguna iekaisums. NSPIL piemēri: acetilsalicilskābe, ibuprofēns, ketoprofēns, piroksikāms, diklofenaks.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms NEVANAC lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu:

-ja Jums viegli rodas zilumi vai ir asiņošanas problēmas, vai tās ir bijušas agrāk;

-ja Jums ir kādi citi acs bojājumi (piem., acs infekcija) vai Jūs lietojat citas zāles acī (īpaši lokālos steroīdus);

-ja Jums ir diabēts;

-ja Jums ir reimatoīdais artrīts;

-ja Jums ir bijušas atkārtotas acu operācijas īsā laika periodā.

Ārstēšanās laikā ar NEVANAC izvairieties no saules gaismas.

Kontaktlēcu lietošana pēc kataraktas operācijas nav ieteicama. Jūsu ārsts pateiks, kad Jūs varat atsākt kontaktlēcu lietošanu (skatīt arī „NEVANAC satur benzalkonija hlorīdu”).

Bērni un pusaudži

Nedodiet šīs zāles bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam, jo drošums un efektivitāte šajā populācijā nav noteikta.

Citas zāles un NEVANAC

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

NEVANAC var ietekmēt citu zāļu iedarbību un citas zāles, tajā skaitā citi acu pilieni glaukomas ārstēšanai, var ietekmēt NEVANAC iedarbību.

Pastāstiet savam ārstam arī, ja lietojat zāles, kas samazina asins trombu veidošanos (varfarīnu), vai citus NSPIL. Tie var paaugstināt asiņošanas risku.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jums iestājusies grūtniecība vai ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies grūtniecība, pirms NEVANAC lietošanas konsultējieties ar ārstu. Sievietēm, kurām var iestāties grūtniecība, ārstēšanās laikā ar NEVANAC ieteicams lietot efektīvu kontracepciju. NEVANAC lietošana grūtniecības laikā nav ieteicama. Nelietojiet NEVANAC, ja vien Jūsu ārsts nav to nepārprotami nozīmējis.

Ja Jūs barojat bērnu ar krūti, NEVANAC var nokļūt pienā. Tomēr nav sagaidāma ietekme uz bērnu, kuru baro ar krūti. NEVANAC var lietot barošanas ar krūti laikā.

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nevadiet transportlīdzekļus un nelietojiet ierīces un mehānismus, līdz redze noskaidrojas. Jūs varat izjust īslaicīgu redzes miglošanos tūlīt pēc NEVANAC iepilināšanas.

NEVANAC satur benzalkonija hlorīdu

Konservants, benzalkonija hlorīds, NEVANAC sastāvā var izmainīt mīksto kontaktlēcu krāsu un var izraisīt acs kairinājumu un blakusparādības radzenē (acs virsmas bojājumi). Ja ārsts Jūs informē, ka varat atsākt kontaktlēcu lietošanu, lūdzu, ņemiet vērā, ka Jums tās jāizņem pirms zāļu lietošanas un jānogaida vismaz 15 minūtes pirms to ievietošanas atpakaļ.

3. Kā lietot NEVANAC

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Lietojiet NEVANAC tikai Jūsu acīm. Nenorīt un neinjicēt.

Ieteicamā deva ir

Pa vienam pilienam slimajā acī vai acīs vienu reizi dienā. Lietojiet zāles katru dienu vienā un tajā pašā laikā.

Kad un cik ilgi zāles lietot

Sāciet 1 dienu pirms kataraktas operācijas. Turpiniet lietot operācijas dienā. Zāles lietojiet tik ilgi, cik ārsts Jums ordinējis. Pēc operācijas tas var ilgt līdz 3 nedēļām (lai novērstu un mazinātu acs sāpes un iekaisumu) vai 60 dienām (lai novērstu makulas tūskas attīstību un uzlabotu redzi).

Kā lietot

Pirms sākt, nomazgājiet rokas.

Pirms lietošanas labi sakratiet.

Pirms katras lietošanas apgrieziet aizvērto pudelīti otrādi un vienu reizi nokratiet to virzienā uz leju.

Noskrūvējiet vāciņu.

Ja drošības stiprinājums pēc vāciņa noņemšanas atrodas savā vietā, bet ir vaļīgs, pirms zāļu lietošanas to noņemiet.

Apgrieziet pudelīti otrādi, turiet to starp īkšķi un pārējiem pirkstiem.

Nedaudz atlieciet galvu atpakaļ.

Ar tīru pirkstu pavelciet plakstiņu apakšējo daļu, līdz starp plakstiņu un aci veidojas „kabatiņa”. Tajā jāiepilina piliens (1. attēls).

Pietuviniet pudelīti pēc iespējas tuvāk acij. Dariet to pie spoguļa, ja tas palīdz.

Sekojiet, lai pudelītes pilinātājs nepieskartos acij vai plakstiņam vai kam citam. Tā var inficēt zāles.

Viegli saspiediet pudelītes malas, līdz acī nonāk viens piliens (2. attēls).

Atkārtojiet iepriekšējās darbības, ja nepieciešams pilināt arī otrā acī. Nav nepieciešams vērt pudelīti ciet un kratīt to, ja pilieni tiek pilināti abās acīs. Tūlīt pēc lietošanas cieši aizveriet pudelīti.

Ja piliens neiekļūst acī, mēģiniet vēlreiz.

Ja lietojat citus acu pilienus, nogaidiet vismaz piecas minūtes starp NEVANAC un citu pilienu lietošanu.

Ja esat lietojis NEVANAC vairāk nekā noteikts

Izskalojiet aci ar siltu ūdeni. Līdz nākamās regulārās devas reizei zāles vairāk nepiliniet.

Ja esat aizmirsis lietot NEVANAC

Ievadiet vienu devu, tiklīdz atceraties. Ja ir tuvu laiks nākamajai devai, tad izlaidiet nokavēto devu un turpiniet ar nākošo regulāro devu. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Nelietojiet vairāk kā vienu pilienu slimajā acī(-s).

Ja pārtraucat lietot NEVANAC

Nepārtrauciet lietot NEVANAC, vispirms nekonsultējoties ar ārstu. Parasti Jūs varat turpināt pilienu lietošanu, izņemot, ja blakusparādības ir nopietnas. Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Pastāv lielāks ar radzeni saistītu blakusparādību risks (acs virsmas bojājumi), ja Jums ir:

-bijusi sarežģīta acu operācija,

-atkārtotas acu operācijas īsā laika periodā,

-noteikti acs virsmas bojājumi, piemēram, iekaisums vai sausā acs,

-noteiktas vispārējas slimības, piemēram, diabēts vai reimatoīdais artrīts.

Nekavējoties sazinieties ar ārstu, ja, lietojot pilienus, acis kļūst sarkanākas vai sāpīgākas. Tas var būt acs virsmas iekaisums ar šūnu bojājumu vai zudumu vai bez tā, vai acs krāsainās daļas iekaisums (irīts). Šīs blakusparādības novērotas līdz 1 no 100 lietotājiem.

Lietojot NEVANAC 3 mg/ml acu pilienus, suspensiju, NEVANAC 1 mg/ml acu pilienus, suspensiju vai abas tika novērotas šādas blakusparādības.

Retākas blakusparādības

(var skart līdz 1 no100 lietotājiem)

Blakusparādības acī: acs virsmas iekaisums ar šūnu zudumu vai bojājumu vai bez tā, svešķermeņa sajūta acīs, kreveles uz plakstiņu malām vai plakstiņu noslīdēšana.

Retas blakusparādības

(var skart līdz 1 no1000 lietotājiem)

Blakusparādības acī: varavīksnenes iekaisums, sāpes acī, diskomforta sajūta acī, acs sausums, acs plakstiņu tūska, acs kairinājums, acu nieze, izdalījumi no acs, alerģisks konjunktivīts (acu alerģija), pastiprināta asarošana, nosēdumu veidošanās uz acs virsmas, šķidrums vai tūska acs mugurējā daļā, apsārtušas acis.

Vispārējas blakusparādības: reibonis, galvassāpes, alerģiskie simptomi (alerģisks plakstiņu pietūkums), slikta dūša, ādas iekaisums, apsārtums vai nieze.

Blakusparādības, kuru biežums nav zināms

(biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

Blakusparādības acī: acs virsmas bojājums, tā ir plānāka vai perforēta, acs sadzīšanas traucējumi, acs virsmas rēta, apduļķošanās, pavājināta redze, acs tūska, neskaidra redze.

Vispārējas blakusparādības: vemšana, paaugstināts asinsspiediens.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt NEVANAC

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz pudelītes un kastītes pēc „Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Uzglabāt pudelīti ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Lai novērstu infekcijas rašanos, izmetiet pudelīti 4 nedēļas pēc pirmās atvēršanas. Uzrakstiet atvēršanas datumu uz kastītes, tam norādītajā vietā.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko NEVANAC satur

Aktīvā viela ir nepafenaks. 1ml suspensijas satur 3 mg nepafenaka.

Citas sastāvdaļas ir borskābe, propilēnglikols, karbomērs, nātrija hlorīds, guārs, nātrija karmeloze, dinātrija edetāts, benzalkonija hlorīds (skatīt 2. punktu) un attīrīts ūdens. Neliels daudzums nātrija hidroksīda un/vai sālsskābes ir pievienots, lai saglabātu normālu skābuma līmeni (pH līmeni).

NEVANAC ārējais izskats un iepakojums

NEVANAC acu pilieni, suspensija (acu pilieni) ir šķidrums (gaiši dzeltena līdz tumši oranža suspensija), kuru piegādā plastmasas pudelītē ar uzskrūvējamu vāciņu. Katra pudelīte var būt ievietota maisiņā.

Katrs iepakojums satur vienu 3 ml pudelīti.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park,

Camberley GU16 7SR

Lielbritānija

Ražotājs

S.A. Alcon-Couvreur N.V.

Rijksweg 14

B-2870 Puurs

Beļģija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft.

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: + 421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta: jūlijs 2016

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas