Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nexium Control (esomeprazole) – Lietošanas instrukcija - A02BC05

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsNexium Control
ATĶ kodsA02BC05
Vielaesomeprazole
RažotājsPfizer Consumer Healthcare Ltd

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Nexium Control 20 mg zarnās šķīstošās tabletes esomeprazolum

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Šīs zāles vienmēr jālieto tieši tā, kā noteikts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis farmaceits.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

-Ja pēc 14 nepārtrauktas zāļu lietošanas dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Nexium Control un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Nexium Control lietošanas

3.Kā lietot Nexium Control

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Nexium Control

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

– Noderīga papildu informācija

1.Kas ir Nexium Control un kādam nolūkam tās lieto

Nexium Control satur aktīvo vielu esomeprazolu. Tas pieder pie zāļu grupas, ko dēvē par „protonu sūkņa inhibitoriem”. Šīs zāles darbojas, samazinot kuņģī veidotās skābes daudzumu.

Šīs zāles lieto pieaugušajiem īslaicīgai atviļņa simptomu (piemēram, grēmu un skābes regurgitācijas) ārstēšanai.

Atvilnis ir skābes atplūde no kuņģa barības vadā, kas var izraisīt barības vada iekaisumu un sāpes. Tas var izraisīt tādus simptomus kā sāpes krūšu kurvī, kas izstaro uz rīkli (grēmas), un skāba garša mutē (skābes regurgitācija).

Nexium Control nav domātas tūlītēja atvieglojuma nodrošināšanai. Lai pašsajūta uzlabotos, tabletes var būt jālieto 2 – 3 dienas pēc kārtas. Ja pēc 14 dienām nejūtat uzlabojumu vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

2. Kas Jums jāzina pirms Nexium Control lietošanas

Nelietojiet Nexium Control šādos gadījumos

-Ja Jums ir alerģija pret esomeprazolu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

-ja Jums ir alerģija pret zālēm, kas satur citus protonu sūkņa inhibitorus (piemēram, pret pantoprazolu, lansoprazolu, rabeprazolu vai omeprazolu);

-ja Jūs lietojat nelfinavīru saturošas zāles (lieto HIV infekcijas ārstēšanai).

Nelietojiet šīs zāles, ja kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums. Ja neesat pārliecināts, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu pirms šo zāļu lietošanas.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Nexium Control lietošanas konsultējieties ar ārstu, ja:

Jums iepriekš ir bijusi kuņģa čūla vai veikta kuņģa operācija.

Jums četras nedēļas vai ilgāk nepārtraukti veic simptomātisku gremošanas traucējumu vai grēmu ārstēšanu.

Jums ir dzelte (dzeltenīga āda vai acu āboli) vai smaga aknu slimība.

Jums ir smaga nieru slimība.

Jūs esat vecāks par 55 gadiem un Jums ir jauni vai nesen mainījušies refluksa simptomi vai katru dienu lietojat bezrecepšu zāles gremošanas traucējumu ārstēšanai.

Jums kādreiz ir bijusi ādas reakcija pēc ārstēšanās ar Nexium Control līdzīgām zālēm, kas samazina kuņģa skābi.

Ja pamanāt kādu no šiem simptomiem, kas var liecināt par kādu citu, nopietnāku slimību, nekavējoties pastāstiet to ārstam pirms vai pēc šo zāļu lietošanas.

Jūs bez iemesla esat zaudējis daudz svara.

Jums ir rīšanas traucējumi vai sāpes rīšanas laikā.

Jums ir sāpes vēderā vai gremošanas traucējumu pazīmes, piemēram, slikta dūša, pilnuma sajūta, uzpūšanās, īpaši pēc uztura uzņemšanas.

Jūs sākat vemt ēdienu vai asinis, kas var parādīties kā tumši kafijas biezumiem līdzīgi graudiņi atvemtajās masās.

Jums ir melni izkārnījumi (ar asins stīdziņām caurausti izkārnījumi).

Jums ir smaga vai pastāvīga caureja – esomeprazols ir saistīts ar nedaudz paaugstinātas infekciozas caurejas risku.

Ja Jums uz ādas rodas izsitumi, īpaši vietās, kas ir pakļautas saules gaismas iedarbībai, pēc iespējas ātrāk konsultējieties ar ārstu, jo ārstēšana ar Nexium Control var būt jāpārtrauc. Atcerieties pieminēt citas nevēlamas blakusparādības, piemēram, sāpes locītavās.

Nekavējoties meklējiet neatliekamo medicīnisko palīdzību, ja sāpes krūšu kurvī parādās kopā ar apreibumu, svīšanu vai reiboni, vai ja ir sāpes plecos kopā ar aizdusu. Tas var liecināt par nopietnu sirds slimību.

Pastāstiet ārstam pirms šo zāļu lietošanas, ja

Jums jāveic endoskopiska procedūra vai urīnvielas noteikšana izelpā;

Jums ir jāveic specifiska asinsanalīze (hromogranīna A noteikšana).

Ja kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums (vai Jūs neesat par to pārliecināts), nekavējoties konsultējieties ar ārstu.

Bērni un pusaudži

Šīs zāles nedrīkst lietot bērni un pusaudži līdz 18 gadu vecumam.

Citas zāles un Nexium Control

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot. Tas nepieciešams tādēļ, ka šīs zāles var ietekmē dažu zāļu iedarbību, un dažas zāles var ietekmēt šo zāļu iedarbību.

Nelietojiet šīs zāles, ja Jūs lietojat arī nelfinavīru saturošas zāles (lieto HIV infekcijas ārstēšanai).

Jums īpaši jāpastāsta ārstam vai farmaceitam, ja lietojat klopidogrelu (lai novērstu asins recekļu veidošanos).

Nelietojiet šīs zāles kopā ar citām zālēm, kas ierobežo kuņģī sintezētās skābes daudzumu, piemēram, ar protonu sūkņu inhibitoriem (piemēram, pantoprazolu, lansoprazolu, rabeprazolu vai omeprazolu) vai H2 antagonistu (piemēram, ranitidīnu vai famotidīnu).

Nepieciešamības gadījumā Jūs drīkstat lietot šīs zāles kopā ar antacīdiem (piemēram, magaldrātu, algīnskābi, nātrija bikarbonātu, alumīnija hidroksīdu, magnija karbonātu vai šo zāļu kombinācijām).

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja lietojat kādas no šīm zālēm:

ketokonazolu un itrakonazolu (lieto sēnīšu izraisītu infekciju ārstēšanai);

vorikonazolu (lieto sēnīšu izraisītu infekciju ārstēšanai) un klaritromicīnu (lieto infekciju ārstēšanai). Jūsu ārsts var pielāgot Nexium Control devu, ja Jums ir smagi aknu darbības traucējumi un Jūs esat ilgstoši ārstēts;

erlotinibu (lieto vēža ārstēšanai);

metotreksātu (lieto vēža un reimatisku slimību ārstēšanai);

digoksīnu (lieto sirdsdarbības traucējumu ārstēšanai);

atazanavīru, sakvinavīru (lieto HIV infekcijas ārstēšanai);

citaloprāmu, imipramīnu vai klomipramīnu (lieto depresijas ārstēšanai);

diazepāmu (lieto trauksmes ārstēšanai, muskuļu atslābināšanai vai epilepsijas gadījumā);

fenitoīnu (lieto epilepsijas ārstēšanai);

zāles asins šķidrināšanai, piemēram, varfarīnu. Jūsu ārstam var būt Jūs jāuzrauga, kad sāksiet vai pārtrauksiet Nexium Control lietošanu;

cilostazolu (lieto mijklibošanas ārstēšanai – stāvoklis, kad pavājinātas asinsrites dēļ rodas muskuļu sāpes un grūtības staigāt);

cisaprīdu (lieto gremošanas traucējumu un grēmu ārstēšanai);

rifampicīnu (lieto tuberkulozes ārstēšanai);

takrolimu (lieto orgāna transplantācijas gadījumā);

asinszāles (Hypericum perforatum) preparātus (lieto depresijas ārstēšanai).

Grūtniecība un barošana ar krūti

Piesardzības nolūkā labāk izvairīties no Nexium Control lietošanas grūtniecības laikā. Jūs nedrīkstat lietot šīs zāles barošanas ar krūti periodā.

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Maz iespējams, ka Nexium Control ietekmēs spēju vadīt transportlīdzekli un apkalpot mehānismus. Tomēr var rasties tādas nevēlamas blakusparādības kā reibonis un redzes traucējumi (skatīt 4. punktu). Ja Jums ir radušies šādi traucējumi, Jūs nedrīkstat vadīt transportlīdzekli vai strādāt ar mehānismiem.

Nexium Control satur saharozi

Nexium Control satur cukura lodītes, kas satur saharozi, cukura paveidu. Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

3.Kā lietot Nexium Control

Šīs zāles vienmēr jālieto tieši tā, kā noteikts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Cik daudz zāļu jālieto

Ieteicamā deva ir viena tablete dienā.

Nepārsniedziet šo ieteikto devu viena tablete (20 mg) dienā, pat ja uzreiz nejūtat uzlabošanos.

Lai atviļņa simptomi (piemēram, grēmas un skābes regurgitācija) mazinātos, tabletes var būt jālieto 2 vai 3 dienas pēc kārtas.

Parastais ārstēšanas ilgums ir līdz 14 dienām.

Kad atviļņa simptomi ir pilnībā izzuduši, pārtrauciet šo zāļu lietošanu.

Ja atviļņa simptomi pastiprinās vai nemazinās pēc 14 dienu ilgas lietošanas, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Ja Jums ir pastāvīgi vai ilgstoši simptomi, kas bieži rodas atkārtoti pat pēc ārstēšanas ar šīm zālēm, Jums jāsazinās ar ārstu.

Šo zāļu lietošana

Jūs varat lietot tableti jebkurā dienas laikā kopā ar uzturu vai tukšā dūšā.

Norijiet tableti veselā veidā, uzdzerot glāzi ūdens. Tableti nedrīkst sakost vai sasmalcināt, jo tablete satur apvalkotas lodītes, kas neļauj zālēm sadalīties kuņģa skābes ietekmē. Ir svarīgi nesabojāt lodītes.

Alternatīvs šo zāļu lietošanas veids

Ielieciet tableti glāzē negāzēta (nedzirkstoša) ūdens. Neizmantojiet nekādus citus šķidrumus.

Maisiet, līdz tablete sadalās (maisījums nebūs dzidrs), tad nekavējoties vai 30 minūšu laikā izdzeriet maisījumu. Vienmēr samaisiet maisījumu tieši pirms izdzeršanas.

Lai pārliecinātos, ka esat iedzēris visas zāles, kārtīgi izskalojiet glāzi ar pusglāzi ūdens un izdzeriet to. Cietās daļiņas satur zāles – nesakodiet un nesasmalciniet tās.

Ja esat lietojis Nexium Control vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis Nexium Control vairāk, nekā ieteikts, nekavējoties konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Jums var parādīties simptomi (piemēram, caureja, sāpes vēderā, aizcietējums, slikta dūša vai vemšana) un vājums.

Ja esat aizmirsis lietot Nexium Control

Ja esat aizmirsis lietot devu, lietojiet to, tiklīdz atceraties, tajā pašā dienā. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja ievērojat kādas no tālāk minētajām smagajām blakusparādībām, nekavējoties pārtrauciet Nexium Control lietošanu un sazinieties ar ārstu:

pēkšņa sēkšana, lūpu, mēles un rīkles pietūkums, izsitumi, ģībonis vai apgrūtināta rīšana (smaga alerģiska reakcija, novērota reti);

ādas apsārtums ar pūšļiem vai lobīšanos. Iespējama arī izteikta pūšļu veidošanās uz lūpām, acīm, mutē, degunā un uz dzimumorgāniem un asiņošana. Tas var būt Stīvensa-Džonsona sindroms vai toksiska epidermas nekrolīze, kas novēroti ļoti reti;

dzeltena āda, tumšs urīns un nogurums, kas var būt reti novērotu aknu darbības traucējumu pazīmes.

Ja Jums rodas kāda no šīm infekcijas pazīmēm, pēc iespējas ātrāk konsultējieties ar ārstu

Šīs zāles ļoti retos gadījumos var ietekmēt baltās asins šūnas, izraisot imūndeficītu. Ja Jums ir infekcija ar tādiem simptomiem kā drudzis un stipri pasliktināts vispārējais veselības stāvoklis vai drudzis ar tādiem vietējas infekcijas simptomiem kā kakla, rīkles vai mutes sāpes vai apgrūtināta urinēšana, Jums pēc iespējas ātrāk jākonsultējas ar savu ārstu, lai ar asins analīžu palīdzību pārbaudītu, vai nav balto asins šūnu trūkuma (agranulocitozes). Šajā gadījumā ir svarīgi, lai Jūs sniegtu ziņas par lietotajām zālēm.

Citas iespējamās blakusparādības:

Bieži (var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem)

Galvassāpes.

Ietekme uz kuņģi vai zarnām: caureja, sāpes vēderā, aizcietējums, meteorisms (gāzes vēderā).

Slikta dūša (nelabums) vai vemšana.

Retāk (var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem)

Pēdu un potīšu pietūkums.

Miega traucējumi (bezmiegs), miegainība.

Reibonis, tirpšanas sajūta, piemēram, “adatiņas”, miegainība.

Griešanās sajūta (vertigo).

Sausa mute.

Aknu darbību raksturojošu asins analīžu rezultātu pārmaiņa.

Izsitumi uz ādas, piepacelti izsitumi (nātrene) un niezoša āda.

Reti (var rasties līdz 1 no 1 000 cilvēkiem)

Asins sastāva pārmaiņas, piemēram, samazināts balto asins šūnu vai trombocītu skaits. Tas var izraisīt vājumu, zilumu veidošanos vai palielināt infekciju iespējamību.

Zems nātrija līmenis asinīs. Tas var izraisīt vājumu, vemšanu un krampjus.

Uzbudinājuma, apjukuma vai nomākuma sajūta.

Garšas sajūtas pārmaiņas.

Redzes traucējumi, piemēram, neskaidra redze.

Pēkšņa apgrūtinātas elpošanas sajūta vai sēkšana (bronhu spazmas).

Iekaisums mutē.

Infekcija, ko dēvē par „pienēdi”, kas var skart zarnas un ko izraisa sēnītes.

Matu izkrišana (alopēcija).

Ādas izsitumi pēc uzturēšanās saulē.

Locītavu sāpes (artralģija) vai muskuļu sāpes (mialģija).

Vispārēji slikta pašsajūta un enerģijas trūkums.

Pastiprināta svīšana.

Ļoti reti (var rasties līdz 1 no 10 000 cilvēkiem)

Mazs sarkano asins šūnu, balto asins šūnu un trombocītu skaits (stāvoklis, ko dēvē par pancitopēniju).

Agresivitāte.

Neesošu lietu redzēšana, jušana vai dzirdēšana (halucinācijas).

Smagi aknu darbības traucējumi, kas izraisa aknu mazspēju un galvas smadzeņu iekaisumu.

Muskuļu vājums.

Smagi nieru darbības traucējumi.

Palielinātas krūtis vīriešiem.

Nav zināmi (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

Zems magnija līmenis asinīs. Tas var izraisīt vājumu, vemšanu, krampjus, trīci un sirdsdarbības ritma pārmaiņas (aritmijas). Ja Jums ir ļoti zems magnija līmenis asinīs, Jums var būt arī zems kalcija un/vai kālija līmenis asinīs.

Zarnu iekaisums (kas izraisa caureju).

Izsitumi, iespējams, ar sāpēm locītavās.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Nexium Control

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc „Derīgs līdz”/ „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 .

Uzglabāt šīs zāles oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Nexium Control satur

-Aktīvā viela ir esomeprazols. Katra tablete satur 20 mg esomeprazola (magnija trihidrāta veidā).

-Citas sastāvdaļas ir glicerīna monostearāts 40-55, hiproloze, hipromeloze, dzelzs oksīds (sarkanīgi brūns) (E 172), dzelzs oksīds (dzeltens) (E 172), magnija stearāts, metakrilskābes etilakrilāta kopolimēra (1:1) 30 % dispersija, mikrokristāliska celuloze, sintētiskais parafīns, makrogols 6000, polisorbāts 80, krospovidons (A tips), nātrija stearilfumarāts, cukura lodītes (saharoze), talks, titāna dioksīds (E 171) un trietilcitrāts.

Nexium Control ārējais izskats un iepakojums

Nexium Control zarnās šķīstošās tabletes ir gaiši sārtas, iegarenas, abpusēji izliektas ar gravējumu "20 mg" vienā pusē un A/EH otrā pusē.

Nexium Control ir pieejams iepakojumos pa 7 un 14 zarnās šķīstošām tabletēm blisteros.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: Pfizer Consumer Healthcare Ltd, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Lielbritānija.

Ražotājs: Pfizer Consumer Manufacturing Italy S.r.l., Via Nettunense, 90, 04011, Aprilia (LT), Itālija.

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

Česká republika

Magyarország

Pfizer, spol. s.r.o.

Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel: + 420 283 004 111

Consumer Healthcare

 

Tel.: +36 1 488 37 00

Danmark, Norge, Ísland, Suomi/Finland,

Nederland, België/Belgique/Belgien,

Sverige

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer Consumer Healthcare

Pfizer bv (Pays-Bas/Nederland/Niederlande)

(Danmark/Danmörk/Tanska)

Tel: +31 (0)10 4064 200

Tlf: +45 3969 2111

 

Deutschland

Österreich, Eesti, Hrvatska, Latvija,

Pfizer Consumer Healthcare GmbH

Lietuva, Slovenija, България

Tel: +49 (0)30 550055-01

Pfizer Corporation Austria GmbH

 

(Austria/Austrija/Avstrija/Австрия)

 

Consumer Healthcare

 

Ελλάδα

Polska

Pfizer Ελλάς A.E.

Pfizer Trading Polska Sp. z.o.o.

Τηλ.: +30 210 67 85 800

Tel.: + 48 22 335 61 00

España

Portugal

Pfizer, S.L.

Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal

Tel: + 34 91 490 99 00

Lda.

 

Tel: + 351 214 235 500

France

România

Pfizer Santé Familiale

Pfizer Romania S.R.L.

Tél: + 33 (0) 1 58 07 39 81

Tel: +40 21 207 28 00

Ireland

Slovenská republika

Pfizer Healthcare Ireland

Pfizer Luxembourg SARL, o.z.

Tel: +353 (0)1467 6627

Tel: +421 (0)2 3355 5500

Italia

United Kingdom, Malta

Pfizer Italia S.r.l. – Divisione Consumer

Pfizer Consumer Healthcare Ltd (UK)

Healthcare

Tel: +44 (0) 333 555 2526

Tel: (+ 39) 06 33 18 21

 

Κύπρος

 

Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Pharmaceutical

 

Organization Ltd.)

 

Τηλ: +357 22 863100

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

 

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē: http://www.ema.europa.eu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NODERĪGA PAPILDU INFORMĀCIJA

Kādi ir grēmu simptomi?

Parastie atviļņa simptomi ir sāpīga sajūta krūšu kurvī, kas izstaro uz rīkli (grēmas), un skāba garša mutē (skābes regurgitācija).

Kāpēc rodas šie simptomi?

Grēmas var rasties tad, ja uzņem par daudz ēdiena, ja ēdiens ir ļoti trekns, ja ēd pārāk ātri vai ja lieto daudz alkoholisko dzērienu. Tāpat grēmas var pastiprināties, kad atlaižaties guļus stāvoklī. Ja Jums ir liekais svars vai Jūs smēķējat, varbūtība, ka cietīsiet no grēmām, palielinās.

Ko var darīt, lai simptomus atvieglotu?

Izvēlieties veselīgāku pārtiku un pirms gulētiešanas neēdiet pikantus un treknus ēdienus, un apjomīgas maltītes.

Izvairieties no dzirkstošo dzērienu, kafijas, šokolādes un alkohola lietošanas.

Ēdiet lēni un mazākām porcijām.

Centieties samazināt svaru.

Atmetiet smēķēšanu.

Kad būtu jālūdz padoms vai jāmeklē palīdzība?

Neatliekamā medicīniskā palīdzība jāmeklē tad, ja sāpes krūšu kurvī parādās kopā ar apreibumu, svīšanu vai reiboni vai ja ir sāpes plecos kopā ar aizdusu.

Ja Jums parādās kāds no simptomiem, kas minēts šīs lietošanas instrukcijas 2. punktā, un tajā ieteikts konsultēties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja Jums ir kāda no 4. punktā minētajām blakusparādībām, kuras dēļ vajadzīga medicīniska iejaukšanās.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Nexium Control 20 mg zarnās šķīstošās cietās kapsulas esomeprazolum

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Šīs zāles vienmēr jālieto tieši tā, kā noteikts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis farmaceits.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

-Ja pēc 14 nepārtrauktas zāļu lietošanas dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Nexium Control un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Nexium Control lietošanas

3.Kā lietot Nexium Control

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Nexium Control

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

– Noderīga papildu informācija

1. Kas ir Nexium Control un kādam nolūkam tās lieto

Nexium Control satur aktīvo vielu esomeprazolu. Tas pieder pie zāļu grupas, ko dēvē par „protonu sūkņa inhibitoriem”. Šīs zāles darbojas, samazinot kuņģī veidotās skābes daudzumu.

Šīs zāles lieto pieaugušajiem īslaicīgai atviļņa simptomu (piemēram, grēmu un skābes regurgitācijas) ārstēšanai.

Atvilnis ir skābes atplūde no kuņģa barības vadā, kas var izraisīt barības vada iekaisumu un sāpes. Tas var izraisīt tādus simptomus kā sāpes krūšu kurvī, kas izstaro uz rīkli (grēmas), un skāba garša mutē (skābes regurgitācija).

Nexium Control nav domātas tūlītēja atvieglojuma nodrošināšanai. Lai pašsajūta uzlabotos, kapsulas var būt jālieto 2 – 3 dienas pēc kārtas. Ja pēc 14 dienām nejūtat uzlabojumu vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

2. Kas Jums jāzina pirms Nexium Control lietošanas

Nelietojiet Nexium Control šādos gadījumos

-Ja Jums ir alerģija pret esomeprazolu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

-ja Jums ir alerģija pret zālēm, kas satur citus protonu sūkņa inhibitorus (piemēram, pret pantoprazolu, lansoprazolu, rabeprazolu vai omeprazolu);

-ja Jūs lietojat nelfinavīru saturošas zāles (lieto HIV infekcijas ārstēšanai).

Nelietojiet šīs zāles, ja kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums. Ja neesat pārliecināts, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu pirms šo zāļu lietošanas.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Nexium Control lietošanas konsultējieties ar ārstu, ja:

Jums iepriekš ir bijusi kuņģa čūla vai veikta kuņģa operācija.

Jums četras nedēļas vai ilgāk nepārtraukti veic simptomātisku gremošanas traucējumu vai grēmu ārstēšanu.

Jums ir dzelte (dzeltenīga āda vai acu āboli) vai smaga aknu slimība.

Jums ir smaga nieru slimība.

Jūs esat vecāks par 55 gadiem un Jums ir jauni vai nesen mainījušies refluksa simptomi vai katru dienu lietojat bezrecepšu zāles gremošanas traucējumu ārstēšanai.

Jums kādreiz ir bijusi ādas reakcija pēc ārstēšanās ar Nexium Control līdzīgām zālēm, kas samazina kuņģa skābi.

Ja pamanāt kādu no šiem simptomiem, kas var liecināt par kādu citu, nopietnāku slimību, nekavējoties pastāstiet to ārstam pirms vai pēc šo zāļu lietošanas.

Jūs bez iemesla esat zaudējis daudz svara.

Jums ir rīšanas traucējumi vai sāpes rīšanas laikā.

Jums ir sāpes vēderā vai gremošanas traucējumu pazīmes, piemēram, slikta dūša, pilnuma sajūta, uzpūšanās, īpaši pēc uztura uzņemšanas.

Jūs sākat vemt ēdienu vai asinis, kas var parādīties kā tumši kafijas biezumiem līdzīgi graudiņi atvemtajās masās.

Jums ir melni izkārnījumi (ar asins stīdziņām caurausti izkārnījumi).

Jums ir smaga vai pastāvīga caureja – esomeprazols ir saistīts ar nedaudz paaugstinātas infekciozas caurejas risku.

Ja Jums uz ādas rodas izsitumi, īpaši vietās, kas ir pakļautas saules gaismas iedarbībai, pēc iespējas ātrāk konsultējieties ar ārstu, jo ārstēšana ar Nexium Control var būt jāpārtrauc. Atcerieties pieminēt citas nevēlamas blakusparādības, piemēram, sāpes locītavās.

Nekavējoties meklējiet neatliekamo medicīnisko palīdzību, ja sāpes krūšu kurvī parādās kopā ar apreibumu, svīšanu vai reiboni, vai ja ir sāpes plecos kopā ar aizdusu. Tas var liecināt par nopietnu sirds slimību.

Pastāstiet ārstam pirms šo zāļu lietošanas, ja

Jums jāveic endoskopiska procedūra vai urīnvielas noteikšana izelpā;

Jums ir jāveic specifiska asinsanalīze (hromogranīna A noteikšana).

Ja kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums (vai Jūs neesat par to pārliecināts), nekavējoties konsultējieties ar ārstu.

Bērni un pusaudži

Šīs zāles nedrīkst lietot bērni un pusaudži līdz 18 gadu vecumam.

Citas zāles un Nexium Control

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot. Tas nepieciešams tādēļ, ka šīs zāles var ietekmē dažu zāļu iedarbību, un dažas zāles var ietekmēt šo zāļu iedarbību.

Nelietojiet šīs zāles, ja Jūs lietojat arī nelfinavīru saturošas zāles (lieto HIV infekcijas ārstēšanai).

Jums īpaši jāpastāsta ārstam vai farmaceitam, ja lietojat klopidogrelu (lai novērstu asins recekļu veidošanos).

Nelietojiet šīs zāles kopā ar citām zālēm, kas ierobežo kuņģī sintezētās skābes daudzumu, piemēram, ar protonu sūkņu inhibitoriem (piemēram, pantoprazolu, lansoprazolu, rabeprazolu vai omeprazolu) vai H2 antagonistu (piemēram, ranitidīnu vai famotidīnu).

Nepieciešamības gadījumā Jūs drīkstat lietot šīs zāles kopā ar antacīdiem (piemēram, magaldrātu, algīnskābi, nātrija bikarbonātu, alumīnija hidroksīdu, magnija karbonātu vai šo zāļu kombinācijām).

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja lietojat kādas no šīm zālēm:

ketokonazolu un itrakonazolu (lieto sēnīšu izraisītu infekciju ārstēšanai);

vorikonazolu (lieto sēnīšu izraisītu infekciju ārstēšanai) un klaritromicīnu (lieto infekciju ārstēšanai). Jūsu ārsts var pielāgot Nexium Control devu, ja Jums ir smagi aknu darbības traucējumi un Jūs esat ilgstoši ārstēts;

erlotinibu (lieto vēža ārstēšanai);

metotreksātu (lieto vēža un reimatisku slimību ārstēšanai);

digoksīnu (lieto sirdsdarbības traucējumu ārstēšanai);

atazanavīru, sakvinavīru (lieto HIV infekcijas ārstēšanai);

citaloprāmu, imipramīnu vai klomipramīnu (lieto depresijas ārstēšanai);

diazepāmu (lieto trauksmes ārstēšanai, muskuļu atslābināšanai vai epilepsijas gadījumā);

fenitoīnu (lieto epilepsijas ārstēšanai);

zāles asins šķidrināšanai, piemēram, varfarīnu. Jūsu ārstam var būt Jūs jāuzrauga, kad sāksiet vai pārtrauksiet Nexium Control lietošanu;

cilostazolu (lieto mijklibošanas ārstēšanai – stāvoklis, kad pavājinātas asinsrites dēļ rodas muskuļu sāpes un grūtības staigāt);

cisaprīdu (lieto gremošanas traucējumu un grēmu ārstēšanai);

rifampicīnu (lieto tuberkulozes ārstēšanai);

takrolimu (lieto orgāna transplantācijas gadījumā);

asinszāles (Hypericum perforatum) preparātus (lieto depresijas ārstēšanai).

Grūtniecība un barošana ar krūti

Piesardzības nolūkā labāk izvairīties no Nexium Control lietošanas grūtniecības laikā. Jūs nedrīkstat lietot šīs zāles barošanas ar krūti periodā.

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Maz iespējams, ka Nexium Control ietekmēs spēju vadīt transportlīdzekli un apkalpot mehānismus. Tomēr var rasties tādas nevēlamas blakusparādības kā reibonis un redzes traucējumi (skatīt 4. punktu). Ja Jums ir radušies šādi traucējumi, Jūs nedrīkstat vadīt transportlīdzekli vai strādāt ar mehānismiem.

Nexium Control satur saharozi

Nexium Control satur cukura lodītes, kas satur saharozi, cukura paveidu. Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

3. Kā lietot Nexium Control

Šīs zāles vienmēr jālieto tieši tā, kā noteikts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Cik daudz zāļu jālieto

Ieteicamā deva ir viena kapsula dienā.

Nepārsniedziet šo ieteikto devu viena kapsula (20 mg) dienā, pat ja uzreiz nejūtat uzlabošanos.

Lai atviļņa simptomi (piemēram, grēmas un skābes regurgitācija) mazinātos, kapsula var būt jālieto 2 vai 3 dienas pēc kārtas.

Parastais ārstēšanas ilgums ir līdz 14 dienām.

Kad atviļņa simptomi ir pilnībā izzuduši, pārtrauciet šo zāļu lietošanu.

Ja atviļņa simptomi pastiprinās vai nemazinās pēc 14 dienu ilgas lietošanas, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Ja Jums ir pastāvīgi vai ilgstoši simptomi, kas bieži rodas atkārtoti pat pēc ārstēšanas ar šīm zālēm, Jums jāsazinās ar ārstu.

Šo zāļu lietošana

Jūs varat lietot kapsulu jebkurā dienas laikā kopā ar uzturu vai tukšā dūšā.

Norijiet kapsulu veselā veidā, uzdzerot pusglāzi ūdens. Kapsulu nedrīkst sakost, sasmalcināt vai

atvērt, jo kapsula satur apvalkotas lodītes, kas neļauj zālēm sadalīties kuņģa skābes ietekmē. Ir svarīgi nesabojāt lodītes.

Ja esat lietojis Nexium Control vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis Nexium Control vairāk, nekā ieteikts, nekavējoties konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Jums var parādīties simptomi (piemēram, caureja, sāpes vēderā, aizcietējums, slikta dūša vai vemšana) un vājums.

Ja esat aizmirsis lietot Nexium Control

Ja esat aizmirsis lietot devu, lietojiet to, tiklīdz atceraties, tajā pašā dienā. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja ievērojat kādas no tālāk minētajām smagajām blakusparādībām, nekavējoties pārtrauciet Nexium Control lietošanu un sazinieties ar ārstu:

pēkšņa sēkšana, lūpu, mēles un rīkles pietūkums, izsitumi, ģībonis vai apgrūtināta rīšana (smaga alerģiska reakcija, novērota reti);

ādas apsārtums ar pūšļiem vai lobīšanos. Iespējama arī izteikta pūšļu veidošanās uz lūpām, acīm, mutē, degunā un uz dzimumorgāniem un asiņošana. Tas var būt Stīvensa-Džonsona sindroms vai toksiska epidermas nekrolīze, kas novēroti ļoti reti;

dzeltena āda, tumšs urīns un nogurums, kas var būt reti novērotu aknu darbības traucējumu pazīmes.

Ja Jums rodas kāda no šīm infekcijas pazīmēm, pēc iespējas ātrāk konsultējieties ar ārstu

Šīs zāles ļoti retos gadījumos var ietekmēt baltās asins šūnas, izraisot imūndeficītu. Ja Jums ir infekcija ar tādiem simptomiem kā drudzis un stipri pasliktināts vispārējais veselības stāvoklis vai drudzis ar tādiem vietējas infekcijas simptomiem kā kakla, rīkles vai mutes sāpes vai apgrūtināta urinēšana, Jums pēc iespējas ātrāk jākonsultējas ar savu ārstu, lai ar asins analīžu palīdzību pārbaudītu, vai nav balto asins šūnu trūkuma (agranulocitozes). Šajā gadījumā ir svarīgi, lai Jūs sniegtu ziņas par lietotajām zālēm.

Citas iespējamās blakusparādības:

Bieži (var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem)

Galvassāpes.

Ietekme uz kuņģi vai zarnām: caureja, sāpes vēderā, aizcietējums, meteorisms (gāzes vēderā).

Slikta dūša (nelabums) vai vemšana.

Retāk (var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem)

Pēdu un potīšu pietūkums.

Miega traucējumi (bezmiegs), miegainība.

Reibonis, tirpšanas sajūta, piemēram, “adatiņas”, miegainība.

Griešanās sajūta (vertigo).

Sausa mute.

Aknu darbību raksturojošu asins analīžu rezultātu pārmaiņa.

Izsitumi uz ādas, piepacelti izsitumi (nātrene) un niezoša āda.

Reti (var rasties līdz 1 no 1 000 cilvēkiem)

Asins sastāva pārmaiņas, piemēram, samazināts balto asins šūnu vai trombocītu skaits. Tas var izraisīt vājumu, zilumu veidošanos vai palielināt infekciju iespējamību.

Zems nātrija līmenis asinīs. Tas var izraisīt vājumu, vemšanu un krampjus.

Uzbudinājuma, apjukuma vai nomākuma sajūta.

Garšas sajūtas pārmaiņas.

Redzes traucējumi, piemēram, neskaidra redze.

Pēkšņa apgrūtinātas elpošanas sajūta vai sēkšana (bronhu spazmas).

Iekaisums mutē.

Infekcija, ko dēvē par „pienēdi”, kas var skart zarnas un ko izraisa sēnītes.

Matu izkrišana (alopēcija).

Ādas izsitumi pēc uzturēšanās saulē.

Locītavu sāpes (artralģija) vai muskuļu sāpes (mialģija).

Vispārēji slikta pašsajūta un enerģijas trūkums.

Pastiprināta svīšana.

Ļoti reti (var rasties līdz 1 no 10 000 cilvēkiem)

Mazs sarkano asins šūnu, balto asins šūnu un trombocītu skaits (stāvoklis, ko dēvē par pancitopēniju).

Agresivitāte.

Neesošu lietu redzēšana, jušana vai dzirdēšana (halucinācijas).

Smagi aknu darbības traucējumi, kas izraisa aknu mazspēju un galvas smadzeņu iekaisumu.

Muskuļu vājums.

Smagi nieru darbības traucējumi.

Palielinātas krūtis vīriešiem.

Nav zināmi (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

Zems magnija līmenis asinīs. Tas var izraisīt vājumu, vemšanu, krampjus, trīci un sirdsdarbības ritma pārmaiņas (aritmijas). Ja Jums ir ļoti zems magnija līmenis asinīs, Jums var būt arī zems kalcija un/vai kālija līmenis asinīs.

Zarnu iekaisums (kas izraisa caureju).

Izsitumi, iespējams, ar sāpēm locītavās.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Nexium Control

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un pudeles pēc „Derīgs līdz” vai „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 .

Uzglabāt šīs zāles oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Nexium Control satur

-Aktīvā viela ir esomeprazols. Katra zarnās šķīstošā cietā kapsula satur 20 mg esomeprazola (magnija trihidrāta veidā).

-Citas sastāvdaļas ir glicerīna monostearāts 40-55, hidroksipropilceluloze, hipromeloze, magnija stearāts, metakrilskābes etilakrilāta kopolimēra (1:1) 30 % dispersija, polisorbāts 80, cukura lodītes (satur saharozi un kukurūzas cieti), talks, trietilcitrāts, karmīns (E 120), indigokarmīns (E 132), titāna dioksīds (E 171), dzeltenais dzelzs oksīds (E 172), eritrozīns (E 127), allura sarkanā AC (E 129), povidons, propilēnglikols, šellaka, nātrija hidroksīds un želatīns. (Skatīt 2. punktu „Nexium Control satur saharozi”.)

Nexium Control ārējais izskats un iepakojums

Nexium Control ir zarnās šķīstošas cietās kapsulas. Aptuveni 11 x 5 mm kapsula ar caurspīdīgu korpusu un ametista krāsas vāciņu, uz kura ar baltiem burtiem uzdrukāts “NEXIUM 20 MG”. Kapsulas vidū ir dzeltena josla, un kapsula satur dzeltenas un violetas granulas ar zarnās šķīstošu apvalku.

Nexium Control ir pieejams iepakojumos pa 14 zarnās šķīstošām cietajām kapsulām, kas iepildītas augsta blīvuma polietilēna (ABPE) pudelē ar aizdari un bērniem neatveramu vāciņu. Pudelē ir ievietots maisiņš ar silīcija dioksīda mitruma absorbentu.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Pfizer Consumer Healthcare Ltd, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Lielbritānija.

Ražotājs

Pfizer Consumer Manufacturing Italy S.r.l., Via Nettunense, 90, 04011, Aprilia (LT), Itālija.

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

Česká republika

Magyarország

Pfizer PFE, spol. s.r.o.

Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel: + 420 283 004 111

Consumer Healthcare

 

Tel.: +36 1 488 37 00

Danmark, Norge, Ísland, Suomi/Finland,

Nederland, België/Belgique/Belgien,

Sverige

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer ApS, Consumer Healthcare

Pfizer bv (Pays-Bas/Nederland/Niederlande)

(Danmark/Danmörk/Tanska)

Tel: +31 (0)10 4064 200

Tlf: +45 4420 1100

 

Deutschland

Österreich, Eesti, Hrvatska, Latvija,

Pfizer Consumer Healthcare GmbH

Lietuva, Slovenija, България

Tel: +49 (0)30 550055-01

Pfizer Corporation Austria GmbH

 

(Austria/Austrija/Avstrija/Австрия)

 

Consumer Healthcare

 

Ελλάδα

Polska

Pfizer Ελλάς A.E.

Pfizer Trading Polska Sp. z.o.o.

Τηλ.: +30 210 67 85 800

Tel.: + 48 22 335 61 00

España

Portugal

Pfizer, S.L.

Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal

Tel: + 34 91 490 99 00

Lda.

 

Tel: + 351 214 235 500

France

România

Pfizer Santé Familiale

Pfizer Romania S.R.L.

Tél: + 33 (0) 1 58 07 39 81

Tel: +40 21 207 28 00

Ireland

Slovenská republika

Pfizer Healthcare Ireland

Pfizer Luxembourg SARL, o.z.

Tel: +353 (0)1467 6627

Tel: +421 (0)2 3355 5500

Italia

United Kingdom, Malta

Pfizer Italia S.r.l. – Divisione Consumer

Pfizer Consumer Healthcare Ltd (UK)

Healthcare

Tel: +44 (0) 333 555 2526

Tel: (+ 39) 06 33 18 21

 

Κύπρος

 

Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Pharmaceutical

 

Organization Ltd.)

 

Τηλ: +357 22 863100

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

 

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē: http://www.ema.europa.eu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NODERĪGA PAPILDU INFORMĀCIJA

Kādi ir grēmu simptomi?

Parastie atviļņa simptomi ir sāpīga sajūta krūšu kurvī, kas izstaro uz rīkli (grēmas), un skāba garša mutē (skābes regurgitācija).

Kāpēc rodas šie simptomi?

Grēmas var rasties tad, ja uzņem par daudz ēdiena, ja ēdiens ir ļoti trekns, ja ēd pārāk ātri vai ja lieto daudz alkoholisko dzērienu. Tāpat grēmas var pastiprināties, kad atlaižaties guļus stāvoklī. Ja Jums ir liekais svars vai Jūs smēķējat, varbūtība, ka cietīsiet no grēmām, palielinās.

Ko var darīt, lai simptomus atvieglotu?

Izvēlieties veselīgāku pārtiku un pirms gulētiešanas neēdiet pikantus un treknus ēdienus, un apjomīgas maltītes.

Izvairieties no dzirkstošo dzērienu, kafijas, šokolādes un alkohola lietošanas.

Ēdiet lēni un mazākām porcijām.

Centieties samazināt svaru.

Atmetiet smēķēšanu.

Kad būtu jālūdz padoms vai jāmeklē palīdzība?

Neatliekamā medicīniskā palīdzība jāmeklē tad, ja sāpes krūšu kurvī parādās kopā ar apreibumu, svīšanu vai reiboni vai ja ir sāpes plecos kopā ar aizdusu.

Ja Jums parādās kāds no simptomiem, kas minēts šīs lietošanas instrukcijas 2. punktā, un tajā ieteikts konsultēties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja Jums ir kāda no 4. punktā minētajām blakusparādībām, kuras dēļ vajadzīga medicīniska iejaukšanās.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas