Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NexoBrid (concentrate of proteolytic enzymes enriched...) – Zāļu apraksts - D03BA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsNexoBrid
ATĶ kodsD03BA03
Vielaconcentrate of proteolytic enzymes enriched in bromelain
RažotājsMediWound Germany GmbH

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām.

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

NexoBrid 2 g pulveris un gels gela pagatavošanai

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viens flakons satur 2 g proteolītisko enzīmu koncentrāta, kas bagātināts ar bromelaīnu (concentrate of proteolytic enzymes enriched in bromelain), kas pēc samaisīšanas atbilst 0,09 g/g proteolītisko enzīmu koncentrāta, kas bagātināts ar bromelaīnu (vai 2 g/22 g gela).

Proteolītiskie enzīmi ir enzīmu maisījums no Ananas comosus (ananāsu koks) stumbra.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1 apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Pulveris un gels gela pagatavošanai.

Pulveris ir pelēkbaltā līdz gaiši dzeltenbrūnā krāsā. Gels ir caurspīdīgs un bezkrāsains.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1Terapeitiskās indikācijas

NexoBrid ir paredzēts lietošanai kreveles noņemšanai pieaugušajiem ar dziļiem nepilna ādas biezuma termiskiem apdegumiem un pilna ādas biezuma termiskiem apdegumiem.

4.2Devas un lietošanas veids

NexoBrid drīkst uzklāt tikai apmācīti veselības aprūpes speciālisti specializētos apdegumu centros.

Devas

2 g NexoBrid pulveri, kas sajaukts ar 20 g gela, uzklāj 100 cm2 brūces laukumam.

NexoBrid nevajadzētu uzklāt uz vairāk nekā 15% no kopējā ķermeņa virsmas laukuma (KĶVL) (skatīt arī 4.4 apakšpunktā, Koagulopātija).

NexoBrid jāatstāj uz apdeguma 4 stundas. Ir ļoti maz informācijas par NexoBrid lietošanu vietās, kur pēc pirmās uzklāšanas saglabājas krevele.

Otra un turpmākas uzklāšanas nav ieteicamas.

Īpašas pacientu grupas

Nieru darbības traucējumi

Nav informācijas par NexoBrid lietošanu pacientiem ar nieru darbības traucējumiem.

Aknu darbības traucējumi

Nav informācijas par NexoBrid lietošanu pacientiem ar aknu darbības traucējumiem.

Gados vecāki pacienti

Pieredze, lietojot NexoBrid gados vecākiem pacientiem (>65 gadi), ir ierobežota. Izvērtējot ieguvumu/risku, jāņem vērā blakusslimību sastopamības biežuma pieaugums vai citu zāļu lietošana gados vecākiem pacientiem. Devas pielāgošana nav nepieciešama.

Pediatriskā populācija

NexoBrid drošība un efektivitāte, lietojot bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 18 gadiem, līdz šim nav pierādīta. Pašlaik pieejamie dati aprakstīti 4.8 un 5.1 apakšpunktā, taču ieteikumus par devām nevar sniegt.

NexoBrid nav paredzēts lietošanai pacientiem vecumā līdz 18 gadiem.

Lietošanas veids

Lietošanai uz ādas.

Pirms lietošanas pulveris jāsajauc ar gelu un jāsagatavo viendabīgs gels.

NexoBrid jāuzklāj uz tīras, keratīnu nesaturošas (noņemti pūšļi) un mitras brūces.

Pirms NexoBrid uzklāšanas no brūces jānotīra lokāli uzklātas zāles (piemēram, sudraba sulfadiazīns vai povidona jods) un brūce jāiztīra.

Norādījumus par NexoBrid gela sagatavošanu skatīt 6.6 apakšpunktā.

Pacienta un brūces sagatavošana

Ar NexoBrid pārklātais brūces laukums nedrīkst būt lielāks nekā 15% no KĶVL (skatīt arī 4.4 apakšpunktā, Koagulopātija).

Veicot plašu pārsēju maiņu, jāveic sāpju mazināšanas pasākumi atbilstoši standarta praksei; tie jāuzsāk vismaz 15 minūtes pirms NexoBrid uzklāšanas.

Rūpīgi jāiztīra brūce un jānoņem virspusējais keratīna slānis vai pūšļi no brūces virsmas, jo keratīns izolē kreveli no tiešas saskares ar NexoBrid un aizkavē kreveles atdalīšanos.

Uz 2 stundām jāuzklāj pārsējs, kas samitrināts antibakteriāla līdzekļa šķīdumā.

Pirms NexoBrid uzklāšanas jānoņem visi lokāli izmantotie antibakteriālie līdzekļi. Antibakteriālo līdzekļu atliekas var ietekmēt NexoBrid aktivitāti un samazināt tā efektivitāti.

Jānorobežo laukums, no kura vēlaties noņemt kreveli, ar norobežojošu, adhezīvu sterilu parafīna ziedi, uzklājot to dažus centimetrus tālāk par ārstējamo zonu (izmantojot uzklāšanas instrumentu). Parafīna slānis nedrīkst saskarties ar ārstējamo zonu, lai nepieļautu kreveles pārklāšanu un, līdz ar to, kreveles izolēšanu no tiešas saskares ar NexoBrid.

Lai nepieļautu iespējamu jēlas ādas nejaušu saskari ar NexoBrid, šādus laukumus var aizsargāt, uzklājot sterilas, taukainas ziedes slāni.

Uz apdeguma brūces jāuzsmidzina sterils, izotonisks 9 mg/ml (0,9%) nātrija hlorīda šķīdums. Brūcei uzklāšanas procedūras laikā jābūt mitrai.

NexoBrid uzklāšana

NexoBrid lokāli jāuzklāj uz samitrinātas apdeguma brūces 1,5 līdz 3 milimetru biezā slānī 15 minūšu laikā pēc sajaukšanas.

Pēc tam brūce jāpārklāj ar sterilu, noslēdzošu plēves pārsēju, kas pielīp sterilajam, adhezīvajam norobežojošajam materiālam, kas uzklāts atbilstoši iepriekš minētajiem norādījumiem (skatīt Pacienta un brūces sagatavošana). NexoBrid gelam jāaizpilda viss noslēdzošais pārsējs, īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai zem šī noslēdzošā pārsēja nebūtu gaisa. Viegli uzspiežot noslēdzošajam pārsējam vietā, kur tas saskaras ar adhezīvo norobežojumu, tiks nodrošināta noslēdzošās plēvītes un sterilā, adhezīvā norobežojuma salipšana un pilnīga ārstēšanas zonas pārklāšana ar NexoBrid.

Pārsietā brūce jāpārklāj ar brīvu, biezu un mīkstu pārsēju, ko nofiksē ar saiti.

Pārsējs jāatstāj vietā 4 stundas.

NexoBrid noņemšana

Profilaktiski jānozīmē atbilstošas pretsāpju zāles.

Pēc 4 stundu NexoBrid terapijas jānoņem noslēdzošais pārsējs, izmantojot aseptisku tehniku.

Adhezīvais norobežojums jānoņem, izmantojot sterilu instrumentu ar trulām malām (piem., mēles depresoru).

No brūces jānoņem izšķīdusī krevele, noslaukot to ar sterilu instrumentu ar trulām malām.

Brūce vispirms rūpīgi jānoslauka ar lielu, sterilu, sausu marli vai salveti, pēc tam – ar sterilu marli vai salveti, kas samērcēta sterilā, izotoniskā 9 mg/ml (0,9%) nātrija hlorīda šķīdumā. Ārstējamā zona jāpaberzē, kamēr parādās rozā virsma ar asiņojošiem punktiem vai bālgani audi. Vietās, kur joprojām būs saglabājusies krevele, berzēšana nenoņems neizšķīdušo, pielipušo kreveli.

Vēl uz 2 stundām jāuzklāj pārsējs, kas samitrināts antibakteriāla līdzekļa šķīdumā.

Brūces aprūpe pēc attīrīšanas

Attīrītā zona nekavējoties jāpārklāj ar pagaidu vai pastāvīgiem ādas aizstājējiem vai pārsējiem, lai nepieļautu izžūšanu un/vai pseidokreveles, un/vai infekcijas veidošanos.

Pirms pagaidu vai pastāvīgā ādas aizstājēja uzklāšanas tikko enzimātiski attīrītajai zonai jāuzklāj samitrināts mitrais-sausais pārsējs.

Pirms transplantāta vai primārā pārsēja uzklāšanas attīrītā pamatne jānotīra un jāatsvaidzina, piem., to noslaukot vai noberžot, lai pārsējs varētu pielipt.

Brūcēm, kurām ir pilna ādas biezuma un dziļu apdegumu zonas, pēc attīrīšanas ar NexoBrid pēc iespējas ātrāk jāveic ādas autotransplantācija. Rūpīgi jāapsver iespēja uzklāt pastāvīgo ādas aizstājēju (piem., ādas autotransplantātu) uz dziļām daļēja ādas biezuma brūcēm neilgi pēc attīrīšanas ar NexoBrid.

Skatīt 4.4 apakšpunktā.

Katru NexoBrid flakonu, gelu vai sagatavotu gelu drīkst lietot tikai vienam pacientam.

4.3Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu, ananāsiem vai papaīnu (skatīt arī 4.4 apakšpunktā), vai jebkuru no 6.1 apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Proteolītisko enzīmu koncentrāts, kas bagātināts ar bromelaīnu, absorbējas sistēmiski no apdeguma brūču virsmām (skatīt 5.2 apakšpunktā).

NexoBrid nav ieteicams izmantot uz:

-dziļām apdegumu brūcēm, kurās attīrīšanai var vai varētu tikt pakļauti svešķermeņi (piemēram, implantāti, elektrokardiostimulatori un šunti) un/vai dzīvībai vitālās struktūras (piemēram, lielie asinsvadi, acis);

-ķīmisko apdegumu brūcēm;

-brūcēm, kas kontaminētas ar radioaktīvām un citām kaitīgām vielām, lai izvairītos no neparedzētām reakcijām ar šo līdzekli un pastiprināta kaitīgās vielas izplatīšanās riska.

Izmantošana pacientiem ar kardiopulmonālu vai plaušu slimību

NexoBrid jāizmanto piesardzīgi pacientiem ar kardiopulmonālu vai plaušu slimību, tai skaitā elpošanas sistēmas apdegumiem un aizdomām par elpošanas sistēmas apdegumiem.

Lietojot NexoBrid, jāievēro vispārējie pareizas brūču aprūpes principi. Tas ietver pareizu brūces pārklāšanu jēlo audu rajonos.

Brūces, kuru gadījumā nav lietošanas pieredzes vai tā ir ierobežota

Nav pieredzes par NexoBrid izmantošanu:

-starpenes un dzimumorgānu apdegumiem;

-elektriskiem apdegumiem.

Informācija par NexoBrid izmantošanu sejas apdegumiem ir ierobežota.

Šiem pacientiem, lietojot NexoBrid, jāievēro piesardzība.

Farmakokinētiskie dati pacientiem ar pārklāto KĶVL, kas lielāks nekā 15%, ir ierobežoti. Drošības apsvērumu dēļ (skatīt arī 4.4 apakšpunktu, Koagulopātija) NexoBrid nedrīkst uzklāt uz vairāk kā15% no kopējā ķermeņa virsmas laukuma (KĶVL).

Brūces komplikāciju profilakse

NexoBrid pētījumos brūcēm ar redzamām dermas atliekām ļāva dzīt, spontāni epitelizējoties. Vairākos gadījumos nenotika pilnīga sadzīšana un vēlāk bija nepieciešama ādas autotransplantācija, izraisot daudz vēlāku brūces slēgšanos, kas ir saistīta ar palielinātu brūces komplikāciju risku. Tāpēc brūcēm, kurām ir pilna ādas biezuma un dziļu apdegumu zonas, pēc attīrīšanas ar NexoBrid pēc iespējas ātrāk jāveic ādas autotransplantācija (pētījuma rezultātus skatīt 5.1 apakšpunktā). Rūpīgi jāapsver arī iespēja uzklāt pastāvīgos ādas aizstājējus (piem., ādas autotransplantātus) uz dziļām daļēja ādas biezuma brūcēm neilgi pēc attīrīšanas ar NexoBrid. Skatīt arī 4.2 un 4.8 apakšpunktā.

Tāpat kā pēc ķirurģiskas brūces pamatnes attīrīšanas, lai nepieļautu izžūšanu un/vai pseidokreveles, un/vai infekcijas veidošanos, attīrītā zona nekavējoties jāpārklāj ar pagaidu vai pastāvīgiem ādas aizstājējiem vai pārsējiem. Uzklājot tikko enzimātiski attīrītai zonai pastāvīgu ādas pārklājumu (piem., autotransplantātu) vai pagaidu ādas aizstājēju (piem., alotransplantātu), jāparūpējas, lai attīrītā pamatne tiktu notīrīta un atsvaidzināta, to noslaukot vai noberžot, lai pārklājums varētu pielipt.

Acu aizsardzība

Jāizvairās no tiešas saskares ar acīm. Ja pastāv saskares ar acīm risks, pacienta acis jāaizsargā ar taukainu oftalmoloģisku ziedi.

Ja notiek saskare ar acīm, skalojiet skartās acis ar lielu daudzumu ūdens vismaz 15 minūtes.

Paaugstinātas jutības reakcijas, saskare ar ādu

Nav pietiekošu klīnisko datu, lai novērtētu NexoBrid sensibilizācijas potenciālu.

Literatūrā aprakstītas alerģiskas reakcijas pret bromelaīnu (tai skaitā anafilaktiskas reakcijas un citas ātrā tipa reakcijas ar šādām izpausmēm: bronhospazms, angioneirotiskā tūska, nātrene un gļotādas un kuņģa-zarnu trakta reakcijas). Ziņots par iespējamu sensibilizāciju pēc iekšķīgas lietošanas un atkārtotas saskares ar elpceļiem darba laikā. Turklāt ziņots par vēlīna tipa alerģisku ādas reakciju (heilītu) pēc ilgstošākas saskares ar ādu (mutes skalojamais šķīdums).

Jāņem vērā NexoBrid (proteīnus saturošu zāļu) spēja izraisīt sensibilizāciju, pacientam atkārtoti saskaroties ar bromelaīnu saturošām zālēm. NexoBrid lietošana turpmākām apdeguma traumām nav ieteicama.

Ādas saskares gadījumā NexoBrid jānoskalo ar ūdeni, lai samazinātu ādas sensibilizācijas iespējamību (skatīt 6.6 apakšpunktā).

Krusteniskā paaugstinātā jutība

Literatūrā aprakstīta krusteniskā paaugstinātā jutība starp bromelaīnu un papaīnu, kā arī lateksa proteīniem (sauc par lateksa-augļu sindromu), bišu indi un olīvkoku putekšņiem.

Koagulopātija

Nav zināms, vai NexoBrid uzklāšanai ir jebkāda klīniski būtiska ietekme uz hemostāzi.

Pēc iekšķīgas bromelaīna lietošanas kā par iespējamu iedarbību literatūrā ziņots par paātrinātu sirdsdarbību (tai skaitā tahikardiju), trombocītu agregācijas un fibrinogēna plazmas koncentrācijas samazināšanos, kā arī vidēji izteiktu parciālā tromboplastīna laika un protrombīna laika pieaugumu. In vitro un pētījumos ar dzīvniekiem iegūtie dati liecina, ka bromelaīns var veicināt arī fibrinolīzi. NexoBrid klīniskās izstrādes laikā netika iegūtas norādes par palielinātu asiņošanas tendenci vai asiņošanu attīrīšanas vietā.

NexoBrid jālieto piesardzīgi pacientiem ar koagulācijas traucējumiem, samazinātu trombocītu skaitu un palielinātu asiņošanas risku citu iemeslu, piemēram, peptiskās čūlas vai sepses dēļ.

Pacienti jāuzrauga, lai atklātu iespējamās koagulācijas traucējumu pazīmes.

Uzraudzība

Papildus apdegumu pacientu standarta uzraudzībai (piem., vitālie rādītāji, tilpuma/ūdens/elektrolītu statuss, pilna asins aina, seruma albumīns un aknu enzīmu koncentrācija), pacientiem, kuri ārstēšanā saņem NexoBrid, jāuzrauga vēl šādi procesi:

-ķermeņa temperatūras paaugstināšanās;

-lokāla un sistēmiska iekaisuma un infekciju procesu pazīmes;

-stāvokļi, kurus var veicināt vai pasliktināt premedikācija ar pretsāpju līdzekļiem (piem., kuņģa dilatācija, slikta dūša un pēkšņas vemšanas risks, aizcietējumi) vai profilaktiska antibakteriālu līdzekļu lietošana (piem., caureja);

-lokālu vai sistēmisku alerģisku rekciju pazīmes;

-iespējamā iedarbība uz hemostāzi (skatīt iepriekš).

Lokāli izmantoto antibakteriālo līdzekļu noņemšana pirms NexoBrid uzklāšanas

Pirms NexoBrid uzklāšanas jānoņem visi lokāli uzklātie antibakteriālie līdzekļi. Antibakteriālo līdzekļu atliekas var ietekmēt NexoBrid aktivitāti un samazināt tā efektivitāti.

4.5Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav veikti mijiedarbības pētījumi ar NexoBrid.

Pēc iekšķīgas bromelaīna lietošanas kā par iespējamu iedarbību ziņots par trombocītu agregācijas un fibrinogēna plazmas koncentrācijas samazināšanos un vidēji izteiktu parciālā tromboplastīna laika un protrombīna laika pieaugumu. In vitro pētījumos un pētījumos ar dzīvniekiem iegūtie dati liecina, ka bromelaīns var veicināt arī fibrinolīzi. Tādēļ, nozīmējot vienlaicīgi lietojamas zāles, kas ietekmē koagulāciju, jāievēro piesardzība un jāveic pacienta uzraudzība. Skatīt arī 4.4 apakšpunktā.

Pēc absorbcijas NexoBrid darbojas kā P 450 2C8 (CYP2C8) un P450 2C0 (CYP2C9) citohroma inhibitors. Tas jāņem vērā, ja NexoBrid izmanto pacientiem, kuri lieto CYP2C8 substrātus (tai skaitā amiodaronu, amodiakvīnu, hlorokvīnu, fluvastatīnu, paklitakselu, pioglitazonu, repaglinīdu, rosiglitazonu, sorafenibu un torasemīdu) un CYP2C9 substrātus (tai skaitā ibuprofēnu, tolbutamīdu, glipizīdu, losartānu, celekoksibu, varfarīnu un fenitoīnu).

Lokāli izmantoto antibakteriālo līdzekļu (piemēram, sudraba sulfadiazīns vai povidona jods) uzklāšana var samazināt NexoBrid efektivitāti (skatīt 4.4 apakšpunktu).

Bromelaīns var pastiprināt fluoruracila un vinkristīna iedarbību.

Bromelaīns var pastiprināt AKE inhibitoru hipotensīvo iedarbību, izraisot lielāku asinsspiediena pazemināšanos nekā plānots.

Bromelaīns var pastiprināt dažu zāļu (piem., benzodiazepīnu, barbiturātu, narkotisko pretsāpju līdzekļu un antidepresantu) izraisītu miegainību.

4.6Fertilitāte, grūtniecība un zīdīšanas periods

Grūtniecība

Dati par NexoBrid lietošanu sievietēm grūtniecības laikā nav pieejami.

Pētījumi ar dzīvniekiem, lai atbilstoši novērtētu NexoBrid potenciālu ietekmēt embrija/augļa attīstību, nav pietiekami (skatīt 5.3 apakšpunktā).

Tā kā droša NexoBrid lietošana grūtniecības laikā vēl nav pierādīta, NexoBrid grūtniecības laikā lietot nav ieteicams.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai proteolītisko enzīmu koncentrāts, kas bagātināts ar bromelaīnu, vai tā metabolīti izdalās cilvēka pienā. Nevar izslēgt risku jaundzimušajiem/zīdaiņiem. Zīdīšana būtu jāpārtrauc vismaz 4 dienas pēc NexoBrid uzklāšanas.

Fertilitāte

Nav veikti pētījumi, lai novērtētu NexoBrid ietekmi uz fertilitāti.

4.7Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav piemērojama.

4.8Nevēlamās blakusparādības

Drošības profila kopsavilkums

Pēc NexoBrid lietošanas visbiežāk ziņotās nevēlamās blaknes ir lokālas sāpes un īslaicīgs drudzis/hipertermija. Ja NexoBrid lietoja režīmā, kas ietvēra ieteicamos profilaktiskos sāpju mazināšanas pasākumus atbilstoši standarta praksei plašai pārsēju maiņai apdegumu pacientiem, kā arī ārstēšanas zonas pārklāšanu ar antibakteriālā līdzeklī samitrinātu pārsēju pirms NexoBrid uzklāšanas un pēc tās (skatīt 4.2 apakšpunktā), par sāpēm tika ziņots 3,6% pacientu, par drudzi/hipertermiju – 19,1% pacientu. Sāpju un drudža/hipertermijas sastopamības biežums bija lielāks, neizmantojot šos piesardzības pasākumus (skatīt turpmāk).

Nevēlamo blakņu uzskaitījums tabulas veidā

Sastopamības biežuma terminoloģijai izmantotas turpmāk minētās definīcijas: ļoti bieži (≥1/10);

bieži (≥1/100 līdz <1/10); retāk (≥1/1 000 līdz <1/100); reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000); ļoti reti (<1/10 000);

nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Turpmāk attēlotais nevēlamo blakņu sastopamības biežums atspoguļo NexoBrid lietošanu kreveles noņemšanai no dziļiem daļēja ādas biezuma vai pilna ādas biezuma apdegumiem, lietojot režīmu ar lokālu antibakteriālo līdzekļu profilaksi, ieteicamiem pretsāpju līdzekļiem, kā arī brūces zonas pārklāšanu pēc NexoBrid uzklāšanas uz 4 stundām ar noslēdzošu pārsēju, lai nofiksētu NexoBrid uz brūces.

Zvaigznīte (*) norāda, ka zem nevēlamo blakņu saraksta sniegta papildu informācija par attiecīgo nevēlamo blakni.

Infekcijas un infestācijas

Bieži: brūces infekcija

Ādas un zemādas audu bojājumi/Traumas, saindēšanās un ar manipulācijām saistītas komplikācijas

Bieži: brūces komplikācijas*

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Ļoti bieži: drudzis/hipertermija* Bieži: lokālas sāpes*

Atsevišķu nevēlamo blakņu raksturojums

Drudzis/hipertermija

Pētījumos, kuros izmantoja ārstēšanas zonas standarta pārklāšanu ar antibakteriālā līdzeklī samitrinātu pārsēju pirms NexoBrid uzklāšanas un pēc tās (skatīt 4.2 apakšpunktā), par drudzi vai hipertermiju tika ziņots 19,1% pacientu, kuri lietoja NexoBrid, un 15,8% kontroles pacientu, kuri tika ārstēti atbilstoši standarta aprūpei. NexoBrid grupā notikums tika klasificēts kā viegls, vidēji smags vai smags attiecīgi 9,1%, 9,1% un 0% pacientu.

Pētījumos, kuros neizmantoja pārklāšanu ar antibakteriālā līdzeklī samitrinātu pārsēju, par drudzi vai hipertermiju tika ziņots 35,6% pacientu, kuri lietoja NexoBrid, un 18,6% kontroles pacientu.

NexoBrid grupā notikums tika klasificēts kā viegls, vidēji smags vai smags attiecīgi 30,0%, 5,6% un

1,1% pacientu.

Sāpes

Pētījumos, kuros standarta NexoBrid lietošanas shēma ietvēra ieteicamu profilaktisku atsāpināšanu plašas pārsēju maiņas gadījumā apdegumu pacientiem (skatīt 4.2 apakšpunktā), par lokālām sāpēm tika ziņots 3,6% pacientu, kuri lietoja NexoBrid, un 4,0% kontroles pacientu, kuri tika ārstēti atbilstoši standarta aprūpei. NexoBrid grupā notikums tika klasificēts kā viegls, vidēji smags vai smags attiecīgi

0,9%, 0,9% un 1,8% pacientu.

Pētījumos, kuros ar NexoBrid ārstētiem pacientiem atsāpināšanu veica pēc nepieciešamības, par lokālām sāpēm tika ziņots 23,3% pacientu, kuri lietoja NexoBrid, un 11,4% kontroles pacientu. NexoBrid grupā notikums tika klasificēts kā viegls, vidēji smags vai smags attiecīgi 6,7%, 7,8% un

8,9% pacientu.

Brūces komplikācijas

2. fāzes un 3. fāzes klīniskajos pētījumos NexoBrid grupā biežāk bija sastopamas noteikta veida brūces komplikācijas salīdzinājumā ar grupu, kas tika ārstēta atbilstoši pētījuma centra Standarta aprūpei (SA). Šīs komplikācijas ietvēra: brūces padziļināšanos vai izžūšanu (dekompozīciju)

5 pacientiem (2,4%) NexoBrid grupā un 0 pacientiem SA grupā, kā arī (daļēju) transplantāta nepieaugšanu 6 pacientiem (2,9%) NexoBrid grupā un 2 pacientiem (1,6%) SA grupā (skatīt 4.4 apakšpunktā).

Vispārējas infekcijas

2. fāzes un 3. fāzes klīniskajos pētījumos vispārējas infekcijas (nesaistītas ar brūci, piem., urīnceļu infekcijas, vīrusu infekcijas) biežāk bija sastopamas NexoBrid grupā (0,147 notikumi uz pacientu) salīdzinājumā ar grupu, kas tika ārstēta atbilstoši SA (0,079 notikumi uz pacientu).

Pediatriskā populācija

Drošības dati par lietošanu pediatriskā populācijā ir ierobežoti. Šie dati parāda, ka vispārējais drošības profils bērniem no 4 gadu vecuma un pusaudžiem ir līdzīgs drošības profilam pieaugušajiem.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9Pārdozēšana

Klīniskajā pētījumā, ārstējot dziļus daļēja ādas biezuma un/vai pilna ādas biezuma apdegumus ar proteolītisko enzīmu koncentrātu, kas bagātināts ar bromelaīnu un kura sagatavošanā izmantota pulvera:gela attiecība 1:5 (0,16 g gramā samaisīta gela), drošības atradne būtiski neatšķīrās no atradnes pacientiem, kuriem ārstēšanā izmantots proteolītisko enzīmu koncentrāts, kas bagātināts ar bromelaīnu un kura sagatavošanā izmantota pulvera:gela attiecība 1:10 (0,09 g 1 gramā samaisīta gela).

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: ATĶ kods: D03BA03 bromelains

Proteolītisko enzīmu koncentrāts, kas bagātināts ar bromelaīnu, ir attīrošs līdzeklis, ko lokāli uzklāj kreveles noņemšanai dziļiem daļēja ādas biezuma un pilna ādas biezuma apdegumiem.

Darbības mehānisms

Enzīmu maisījums NexoBrid izšķīdina apdeguma brūces kreveli. Nav noteiktas specifiskas sastāvdaļas, kas nodrošina šo iedarbību. Galvenā sastāvdaļa ir stumbra bromelaīns

Klīniskā efektivitāte

Klīniskās izstrādes laikā ar proteolītisko enzīmu koncentrātu, kas bagātināts ar bromelaīnu, tika ārstēti kopumā 362 pacienti.

NexoBrid efektivitāte cilvēkiem tika izvērtēta un salīdzināta ar standarta aprūpi randomizētā, daudzcentru, daudznacionālā, atklātā, apstiprinošā 3. fāzes pētījumā hospitalizētiem pacientiem ar dziļiem daļēja ādas biezuma un/vai pilna ādas biezuma termiskiem apdegumiem, kas nosedza 5 līdz 30% no kopējā ķermeņa virsmas laukuma (KĶVL), bet kopējais apdeguma brūču laukums nebija lielāks kā 30% KĶVL.

NexoBrid (2 g/100 cm2, atbilst 0,02 g/cm2) izmantošana aprakstīta 4.2 apakšpunktā.

Standarta aprūpe sastāvēja galvenokārt no ķirurģiskas ekscīzijas un/vai neķirurģiskas attīrīšanas, izmantojot lokālas zāles, kas ierosina kreveles macerāciju un autolīzi, atbilstoši katra pētījuma centra standarta praksei.

Vecuma diapazons NexoBrid terapijas grupā bija no 4,4 līdz 55,7 gadiem. Vecuma diapazons SA grupā bija no 5,1 līdz 55,7 gadiem.

Kreveles noņemšanas efektivitāte tika izvērtēta, nosakot procentuālo attiecību brūces laukumam, uz kura saglabājās krevele, kuras noņemšanai bija nepieciešama ekscīzija vai dermabrāzija, kā arī procentuālo attiecību brūcēm, kurām bija nepieciešama šāda ķirurģiska noņemšana.

Ietekme uz kreveles noņemšanas laiku tika izvērtēta pacientiem ar veiksmīgu kreveles noņemšanu (vismaz 90% kreveles noņemšana no visām pacienta brūcēm), nosakot laiku kopš traumas un laiku kopš informētās piekrišanas līdz veiksmīgai noņemšanai.

Efektivitātes analīzes primārie mērķa kritēriji bija šādi:

-procentuālā attiecība dziļām daļēja ādas biezuma brūcēm, kurām bija nepieciešama ekscīzija vai dermabrāzija, un

-procentuālā attiecība dziļām daļēja ādas biezuma brūcēm, kurām tika veikta ādas

autotransplantācija.

Šo mērķa kritēriju varēja izvērtēt tikai dziļām daļēja ādas biezuma brūcēm bez pilna ādas biezuma bojājuma zonām, jo pilna ādas biezuma apdegumiem vienmēr ir nepieciešama transplantācija.

Turpmāk apkopoti šajā pētījumā iegūtie efektivitātes dati visām kombinētām vecuma grupām, kā arī bērnu un pusaudžu apakšgrupas analīze.

 

NexoBrid

SA

p vērtība

Dziļas daļēja ādas biezuma brūces, kurām bija nepieciešama ekscīzija/dermabrāzija

(operācija)

Brūču skaits

 

 

Brūces, kurām nepieciešama

15,1%

62,5%

 

<0,0001

operācija, %

 

 

 

 

Brūces laukums, kuram veikta

5,5% ± 14,6

52,0% ± 44,5

 

<0,0001

ekscīzija vai dermabrāzija, %1

 

 

 

 

(vidējais ± SD)

 

 

 

 

Dziļas daļēja ādas biezuma brūces, kurām veikta ādas autotransplantācija

*

 

Brūču skaits

 

 

Brūces, kurām veikta ādas

17,9%

34,1%

 

0,0099

autotransplantācija, %

 

 

 

 

Brūces, kurām veikta ādas

8,4% ± 21,3

21,5% ± 34,8

 

0,0054

autotransplantācija, % (vidējais

 

 

 

 

± SD)

 

 

 

 

Dziļas daļēja ādas biezuma un/vai pilna ādas biezuma brūces, kurām bija nepieciešama ekscīzija/dermabrāzija (operācija)

Brūču skaits

 

Brūces, kurām nepieciešama

24,5%

70,0%

<0,0001

operācija, %

 

 

 

Brūces laukums, kuram veikta

13,1% ± 26,9

56,7% ± 43,3

<0,0001

ekscīzija vai dermabrāzija, %1

 

 

 

(vidējais ± SD)

 

 

 

Laiks līdz pilnīgai brūces slēgšanai (laiks pēc IP**)

 

 

Pacientu skaits2

 

Dienas līdz pēdējās brūces

36,2 ± 18,5

28,8 ± 15,6

0,0185

slēgšanai (vidējais ± SD)

 

 

 

Laiks līdz veiksmīgai kreveles noņemšanai

 

 

Pacientu skaits

 

Dienas (vidējais ± SD) pēc

2,2 ± 1,4

8,7 ± 5,7

<0,0001

traumas

 

 

 

Dienas (vidējais ± SD) pēc

0,8 ± 0,8

6,7 ± 5,8

<0,0001

piekrišanas

 

 

 

Pacienti, kuriem netika ziņots

 

par veiksmīgu kreveles

 

 

 

noņemšanu

 

 

 

1Noteikts pirmajā reizē, ja bijusi vairāk nekā viena operācijas reize.

2Visi randomizētie pacienti, kuriem bija pieejami dati par pilnīgu brūces slēgšanos.

*Mērķa kritēriju var izvērtēt tikai dziļām daļēja ādas biezuma brūcēm bez pilna ādas biezuma bojājuma zonām, jo pilna ādas biezuma apdegumiem vienmēr ir nepieciešama transplantācija. ** Informētā piekrišana

Turpmākajā tabulā attēloti jaukto brūču rezultāti. Jaukto brūču salīdzinājumi jāinterpretē piesardzīgi, jo tie pamatojas uz datiem par grupām, kas nav pilnībā randomizētas un brūces, kas ārstētas ar NexoBrid, bija kopumā lielākas un tām bija lielāks pilna ādas biezuma laukums.

Jauktas brūces (daļēja ādas biezuma un pilna ādas biezuma laukumi), kurām bija nepieciešama ekscīzija/dermabrāzija (operācija)

 

NexoBrid

SOC

 

 

(Brūču skaits)

(Brūču skaits)

Brūces, kurām nepieciešama

41,7%

(20/48)

78,3%

(47/60)

operācija, %

 

 

 

 

Brūces laukums, kuram veikta

25,5%

(n=48)

64,0%

(n=60)

ekscīzija vai dermabrāzija, %

 

 

 

 

Jauktas brūces (daļēja ādas biezuma un pilna ādas biezuma laukumi) ar ādas autotransplantāciju

 

NexoBrid

SOC

 

(Brūču skaits)

(Brūču skaits)

Visu jaukto brūču bāzlīnijas

48 brūces

60 brūces

raksturojums

 

 

Lielums: vidējais KĶVL, %

7,43

6,33

Dziļums:

 

 

Virspusējas (KĶVL, %)

0,67

0,92

DPT (KĶVL, %)

3,85

3,13

FT (KĶVL, %)

2,90

2,29

Ar ādas autotransplantātu

70,8% (34/48)

63,3% (38/60)

Brūces laukums, kuram veikta

55,5% (n=48)

45,8% (n=60)

ādas autotransplantācija, %

 

 

Turpmākajā tabulā attēlots laiks līdz pilnīgai brūces slēgšanai, sākot no attīrīšanas sākuma.*

Brūces veids

NexoBrid

SA

 

 

 

 

Dienas (vidējais ±

Dienas (vidējais ±

 

SD)

SD)

 

(Brūču skaits)

(Brūču skaits)

 

 

 

Visas brūces (ITT1)

30,5 ± 16,9

26,1 ± 16,0

 

(154)

(164)

 

 

 

Brūces bez ādas

23,9 ± 13,0

24,5 ± 14,1

autotransplantācijas (ITT)

(95)

(85)

 

 

 

Brūces ar ādas autotransplantāciju

41,0 ± 17,3

27,8 ± 17,7

(ITT)

(59)

(79)

 

 

 

Dziļas daļēja ādas biezuma brūces

26,6 ± 15,4

23,7 ± 13,6

 

(101)

(87)

 

 

 

Pilna ādas biezuma brūces

31,9 ± 10,1

36,3 ± 26,0

 

(7)

(14)

 

 

 

Jauktas brūces

40,2 ± 17,1

27,7 ± 15,8

(dziļas daļēja ādas biezuma un pilna

(44)

(59)

ādas biezuma)

 

 

 

 

 

Jauktas brūces bez ādas

29,5 ± 12,1

30,3 ± 15,5

autotransplantācijas

(11)

(22)

 

 

 

Jauktas brūces ar ādas

43,7 ± 17,3

26,2 ± 16,0

autotransplantāciju

(33)

(37)

*Šie salīdzinājumi jāinterpretē piesardzīgi, jo tie pamatojas uz grupām, kas nav pilnībā randomizētas. 1 ITT (Intent To Treat (plānotais ārstējamo pacientu skaits) populācija) – visi randomizētie pacienti

Atšķirības laikā līdz pilnīgai brūces slēgšanai galvenokārt saistītas ar ārsta izmantoto brūces aprūpes stratēģiju – ja mēģina līdz minimumam samazināt ādas transplantāciju un ļauj brūces zonām, uz kurām joprojām ir derma, spontāni epitelizēties, var pagarināties laiks līdz pirmajai ādas autotransplantācijai (laiks līdz ādas autotransplantācijai: NexoBrid: 14,7 dienas salīdzinājumā ar SA: 5,9 dienas), tādējādi pagarinot arī laiku līdz pilnīgai brūces slēgšanai.

Pediatriskā populācija

Turpmāk apkopoti šajā pētījumā noteiktie efektivitātes rādītāji, kas iegūti no bērnu un pusaudžu apakšgrupas analīzes. Pieejamie dati ir ierobežoti un NexoBrid nedrīkst lietot pacientiem, kas jaunāki par 18 gadiem.

 

NexoBrid

SOC

 

p-value

Deep partial-thickness wounds requiring excision/dermabrasion (surgery)

 

Brūču skaits

 

 

Brūces, kurām nepieciešama

21,7%

68,2%

 

0,0017

operācija, %

 

 

 

 

Brūces laukums, kuram veikta

7,3% ± 15,7%

64,9% ± 46,4%

 

<0,0001

ekscīzija vai dermabrāzija, %1

 

 

 

 

(vidējais ± SD)

 

 

 

 

Dziļas daļēja ādas biezuma brūces, kurām veikta ādas autotransplantācija*

 

Brūču skaits

 

 

Brūces, kurām veikta ādas

21,7%

31,8%

 

0,4447

autotransplantācija, %

 

 

 

 

Brūces laukums, kuram veikta

6,1% ± 14,7%

24,5% ± 40,6%

 

0,0754

ādas autotransplantācija

 

 

 

 

(vidējais ± SD), %

 

 

 

 

Dziļas daļēja ādas biezuma un/vai pilna ādas biezuma brūces, kurām bija nepieciešama ekscīzija/dermabrāzija (operācija)

Brūču skaits

 

Brūces, kurām nepieciešama

20,7%

78%

<0,0001

operācija, %

 

 

 

Brūces laukums, kuram veikta

7,9% ± 17,6%

73,3% ± 41,1%

<0,0001

ekscīzija vai dermabrāzija, %1

 

 

 

(vidējais ± SD)

 

 

 

Laiks līdz pilnīgai brūces slēgšanai (laiks pēc IP**)

 

 

Pacientu skaits2

 

Dienas līdz pēdējās brūces

29,9 ± 14,3

32,1 ± 18,9

0,6075

slēgšanai (vidējais ± SD)

 

 

 

Laiks līdz veiksmīgai kreveles noņemšanai

 

 

Pacientu skaits

 

Dienas (vidējais ± SD) pēc

1,9 ± 0,8

8,1 ± 6,3

<0,0001

traumas

 

 

 

Dienas (vidējais ± SD) pēc

0,9 ± 0,7

6,5 ± 5,9

<0,0001

piekrišanas

 

 

 

Pacienti, kuriem netika ziņots

 

par veiksmīgu kreveles

 

 

 

noņemšanu

 

 

 

1Noteikts pirmajā reizē, ja bijusi vairāk nekā viena operācijas reize.

2Visi randomizētie pacienti, kuriem bija pieejami dati par pilnīgu brūces slēgšanos.

*Mērķa kritēriju var izvērtēt tikai dziļām daļēja ādas biezuma brūcēm bez pilna ādas biezuma bojājuma zonām, jo pilna ādas biezuma apdegumiem vienmēr ir nepieciešama transplantācija. ** Informētā piekrišana

Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt pētījumu rezultātus NexoBrid vienā vai vairākās pediatriskās populācijas apakšgrupās ārējās ķermeņa virsmas apdegumu ārstēšanā (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2 apakšpunktā).

5.2Farmakokinētiskās īpašības

Sistēmiskās absorbcijas apjoms no apdeguma brūces, Cmax, Tmax, AUC un no NexoBrid izdalītā bromelaīna t½ ir pētīts 16 apdegumu pacientiem ar daļēja ādas biezuma (vidēji dziļiem dermas un dziļiem dermas) termiskiem apdegumiem. Vidējais KĶVL bija 10%. 60% ārstēto brūču bija daļēja ādas biezuma un/vai pilna ādas biezuma brūces. NexoBrid tika uzklāts apdeguma brūcei vienu reizi šādā devā: 2 g NexoBrid pulveris/20 g gels/100 cm2 ādas.

NexoBrid koncentrācija serumā tika noteikta, izmantojot modificētu divpusējo (sandwich) elektrohemiluminiscences (EHL) imunoloģisko analīzi.

Izmantotā NexoBrid proteolītisko enzīmu koncentrāta, kas bagātināts ar bromelaīnu, kopējās devas diapazons bija no 5 līdz 30 g. 4 pacientiem, kuri saņēma attiecīgi 5, 9, 12 un 17 g devu, tika iegūtas norādes par izteikti lielāku sistēmisko absorbciju.

15 pacientu grupai Cmax bija 6 020 ± 5 020 ng/ml (vidējais ± SD); diapazons no 888 līdz 15 700 ng/ml. 4 pacientiem, kuriem tika iegūtas norādes par lielāku absorbciju, devas koriģētais Cmax bija diapazonā no 788 līdz 900 ng/ml uz vienu gramu NexoBrid. Pārējiem pacientiem devas koriģētais Cmax bija diapazonā no 141 līdz 523 ng/ml uz vienu gramu NexoBrid.

Lietojot NexoBrid atbilstoši licences nosacījumiem, cilvēkam iespējams sasniegt Cmax 40 µg/ml, ja pieņem, ka FK ir izvērtēta tikai pacientiem ar plašiem virspusējiem apdegumiem, kas zāles saņēmuši pusi no maksimālās devas.

AUC no lietošanas brīža līdz 48 stundām pēc lietošanas (AUClast) bija 43 400 ± 46 100 ngh/ml

(vidējais ± SD) 15 pacientu grupai; diapazons no 4 560 līdz 167 000 ngh/ml. Pacientiem, kuriem tika iegūtas norādes par lielāku absorbciju, devas koriģētais (uz vienu gramu NexoBrid) AUClast bija no diapazonā no 4 500 līdz 9 820 ngh/ml uz vienu gramu NexoBrid. Pārējiem pacientiem devas koriģētais

AUClast bija diapazonā no 887 līdz 3 930 ngh/ml uz vienu gramu NexoBrid.

Šie Cmax un AUClast rezultāti norāda, ka sistēmiskā absorbcija var būt atkarīga gan no uzklātās NexoBrid devas (proporcionāla pārklātajam brūces laukumam), gan citiem, pacientam specifiskiem faktoriem.

10 no 15 pacientiem Tmax bija 2 stundas, bet 5 pacientiem Tmax bija 4 stundas.

Terminālais eliminācijas pusperiods (noteikts, izmantojot datus no 16 līdz 48 stundām pēc devas uzklāšanas 12 pacientiem) bija 11,7 ± 3,5 stundas (vidējais± SD); diapazons no 8,5 līdz 19,9 stundām.

Atbilstoši literatūras datiem plazmā aptuveni 50% bromelaīna saistās ar cilvēka plazmas antiproteināzēm α2-makroglobulīnu un α1-antihimotripsīnu.

Pediatriskā populācija

Farmakokinētikas rādītāji un absorbcijas apjoms bērniem nav pētīts.

5.3Preklīniskie dati par drošumu

NexoBrid novēroja labu panesamību, uzklājot nebojātai pundurcūku ādai, bet tas izraisīja smagu kairinājumu un sāpes, uzklājot bojātai (nobrāztai) ādai.

Veicot vienreizēju no NexoBrid pulvera pagatavota šķīduma intravenozu infūziju pundurcūkām, tika novērota laba panesamība līdz devām 12 mg/kg (sasniedzot plazmas koncentrāciju, kas 2,5 reizes pārsniedza cilvēka plazmas koncentrāciju pēc klīniski ieteicamās devas uzklāšanas 15% KĶVL), bet lielākas devas bija acīmredzami toksiskas, izraisot asinsizplūdumus dažādos audos. Veicot atkārtotas intravenozas injekcijas pundurcūkām līdz devām 12 mg/kg katru trešo dienu, pēc pirmajām trīs injekcijām novēroja labu panesamību, bet pēc atlikušajām trīs injekcijām novēroja smagas toksicitātes klīniskās pazīmes (piem., asinsizplūdumus vairākos orgānos). Šo iedarbību novēroja arī pēc 2 nedēļu atveseļošanās perioda.

Embrija-augļa attīstības pētījumos žurkām un trušiem pēc intravenozas NexoBrid ievadīšanas nenovēroja netiešas vai tiešas toksicitātes pazīmes embrijiem/augļiem, kas attīstījās. Tomēr mātes devu līmenis bija ievērojami zemāks nekā maksimālais līmenis, par ko ziņots klīniskajos pētījumos (10-500 reizes zemāks nekā cilvēka AUC, 3-50 reizes zemāks nekā cilvēka Cmax). Tā kā NexoBrid novēroja sliktu panesamību dzīvnieku vecākiem, šie pētījumi netiek uzskatīti par būtiskiem, novērtējot risku cilvēkam. NexoBrid netika konstatēta genotoksiska iedarbība, veicot standarta in vitro un in vivo pētījumu komplektu.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1Palīgvielu saraksts

NexoBrid pulveris

Amonija sulfāts

Etiķskābe

Gels

Karbomērs 980

Bezūdens nātrija hidrogēnfosfāts Nātrija hidroksīds

Ūdens injekcijām

6.2Nesaderība

Pirms NexoBrid uzklāšanas no brūces jānotīra lokāli uzklātas zāles (piemēram, sudraba sulfadiazīns vai povidona jods) un brūce jāiztīra. Antibakteriālo līdzekļu atliekas var ietekmēt NexoBrid aktivitāti un samazināt tā efektivitāti.

Šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.

6.3Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

No mikrobioloģiskā viedokļa un, ņemot vērā to, ka zāļu enzīmu aktivitāte pēc sajaukšanas pakāpeniski samazinās, sagatavotās zāles jāizmanto tūlīt pēc sagatavošanas (15 minūšu laikā).

6.4Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2°C-8°C).

Uzglabāt vertikālā stāvoklī, lai gels atrastos pudeles dibenā, un oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Nesasaldēt.

6.5Iepakojuma veids un saturs

2 g pulveris flakonā (II klases stikls), kas noslēgts ar brombutilgumijas aizbāzni un pārklāts ar alumīnija vāciņu, un 20 g gels pudelē (borosilikāta, I klases stikls), kas noslēgta ar gumijas aizbāzni un pārklāta ar polipropilēna uzskrūvējamu vāciņu (drošs pret pirmo atvēršanu).

Viens iepakojums.

6.6Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Ir saņemti ziņojumi par saskari ar bromelaīnu darba laikā, kas izraisījuši sensibilizāciju. Sensibilizācija, iespējams, veidojusies, ieelpojot bromelaīna pulveri. Alerģiskas reakcijas pret bromelaīnu ietver anafilaktiskas reakcijas un citas ātrā tipa reakcijas ar šādām izpausmēm: bronhospazmas, angioneirotiskā tūska, nātrene un gļotādas un kuņģa-zarnu trakta reakcijas. Tas jāņem vērā, sajaucot NexoBrid pulveri ar gelu. Pulveri nedrīkst ieelpot. NexoBrid pulveris, kas satur proteolītisko enzīmu koncentrātu, kas bagātināts ar bromelaīnu, ir masas veidā, kas samazina ieelpošanas iespējamību. Skatīt arī 4.4 apakšpunktā.

Jāizvairās no nejaušas saskares ar acīm. Ja notiek saskare ar acīm, skartās acis jāskalo ar lielu daudzumu ūdens vismaz 15 minūtes. Ja notiek saskare ar ādu, NexoBrid jānoskalo ar ūdeni.

NexoBrid gela sagatavošana (pulvera un gela sajaukšana)

NexoBrid pulveris un gels ir sterili. Sajaucot pulveri ar gelu, jāizmanto aseptiska tehnika.

Flakons ar NexoBrid pulveri enerģiski jāsakrata, lai sadalītu NexoBrid pulvera masu.

Pulvera flakons jāatver, uzmanīgi noplēšot alumīnija vāciņu un noņemot gumijas aizbāzni.

Atverot gela pudeli, jāpārliecinās, ka drošības aizdares gredzens nav atdalīts no pudeles vāciņa. Ja drošības aizdares gredzens jau ir atdalīts no vāciņa pirms atvēršanas, gela pudele jāizmet un jāizmanto cita, jauna gela pudele.

Pēc tam pulveri pārliek atbilstošajā gela pudelē. Ja nepieciešams, pirms pārlikšanas var izmantot sterilu lāpstiņu, lai sadalītu sauso pulvera masu flakonā.

Pulveris rūpīgi jāsamaisa ar gelu, līdz veidojas viendabīgs gaiši dzeltenbrūns līdz gaiši brūns maisījums. Tam parasti nepieciešamas (pulvera un gela sajaukšanai) 1 līdz 2 minūtes.

Gels jāsagatavo pie pacienta gultas.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

MediWound Germany GmbH

Eisenstrasse 5

65428 Rüsselsheim

Vācija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/12/803/001

9.REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2012. 18. decembrī

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām.

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

NexoBrid 5 g pulveris un gels gela pagatavošanai

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viens flakons satur 5 g proteolītisko enzīmu koncentrāta, kas bagātināts ar bromelaīnu (concentrate of proteolytic enzymes enriched in bromelain), kas pēc samaisīšanas atbilst 0,09 g/g proteolītisko enzīmu koncentrāta, kas bagātināts ar bromelaīnu (vai 5 g/55 g gela).

Proteolītiskie enzīmi ir enzīmu maisījums no Ananas comosus (ananāsu koks) stumbra.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1 apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Pulveris un gels gela pagatavošanai.

Pulveris ir pelēkbaltā līdz gaiši dzeltenbrūnā krāsā. Gels ir caurspīdīgs un bezkrāsains.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1 Terapeitiskās indikācijas

NexoBrid ir paredzēts lietošanai kreveles noņemšanai pieaugušajiem ar dziļiem nepilna ādas biezuma termiskiem apdegumiem un pilna ādas biezuma termiskiem apdegumiem.

4.2 Devas un lietošanas veids

NexoBrid drīkst uzklāt tikai apmācīti veselības aprūpes speciālisti specializētos apdegumu centros.

Devas

5 g NexoBrid pulveri, ka sajaukts ar 50 g gela, uzklāj 250 cm2 brūces laukumam.

NexoBrid nevajadzētu uzklāt uz vairāk nekā 15% no kopējā ķermeņa virsmas laukuma (KĶVL) (skatīt arī 4.4 apakšpunktā, Koagulopātija).

NexoBrid jāatstāj uz apdeguma 4 stundas. Ir ļoti maz informācijas par NexoBrid lietošanu vietās, kur pēc pirmās uzklāšanas saglabājas krevele.

Otra un turpmākas uzklāšanas nav ieteicamas.

Īpašas pacientu grupas

Nieru darbības traucējumi

Nav informācijas par NexoBrid lietošanu pacientiem ar nieru darbības traucējumiem.

Aknu darbības traucējumi

Nav informācijas par NexoBrid lietošanu pacientiem ar aknu darbības traucējumiem.

Gados vecāki pacienti

Pieredze, lietojot NexoBrid gados vecākiem pacientiem (>65 gadi), ir ierobežota. Izvērtējot ieguvumu/risku, jāņem vērā blakusslimību sastopamības biežuma pieaugums vai citu zāļu lietošana gados vecākiem pacientiem. Devas pielāgošana nav nepieciešama.

Pediatriskā populācija

NexoBrid drošība un efektivitāte, lietojot bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 18 gadiem, līdz šim nav pierādīta. Pašlaik pieejamie dati aprakstīti 4.8 un 5.1 apakšpunktā, taču ieteikumus par devām nevar sniegt.

NexoBrid nav paredzēts lietošanai pacientiem vecumā līdz 18 gadiem.

Lietošanas veids

Lietošanai uz ādas.

Pirms lietošanas pulveris jāsajauc ar gelu un jāsagatavo viendabīgs gels.

NexoBrid jāuzklāj uz tīras, keratīnu nesaturošas (noņemti pūšļi) un mitras brūces.

Pirms NexoBrid uzklāšanas no brūces jānotīra lokāli uzklātas zāles (piemēram, sudraba sulfadiazīns vai povidona jods) un brūce jāiztīra.

Norādījumus par NexoBrid gela sagatavošanu skatīt 6.6 apakšpunktā.

Pacienta un brūces sagatavošana

Ar NexoBrid pārklātais brūces laukums nedrīkst būt lielāks nekā 15% no KĶVL (skatīt arī 4.4 apakšpunktā, Koagulopātija).

Veicot plašu pārsēju maiņu, jāveic sāpju mazināšanas pasākumi atbilstoši standarta praksei; tie jāuzsāk vismaz 15 minūtes pirms NexoBrid uzklāšanas.

Rūpīgi jāiztīra brūce un jānoņem virspusējais keratīna slānis vai pūšļi no brūces virsmas, jo keratīns izolē kreveli no tiešas saskares ar NexoBrid un aizkavē kreveles atdalīšanos.

Uz 2 stundām jāuzklāj pārsējs, kas samitrināts antibakteriāla līdzekļa šķīdumā.

Pirms NexoBrid uzklāšanas jānoņem visi lokāli izmantotie antibakteriālie līdzekļi. Antibakteriālo līdzekļu atliekas var ietekmēt NexoBrid aktivitāti un samazināt tā efektivitāti.

Jānorobežo laukums, no kura vēlaties noņemt kreveli, ar norobežojošu, adhezīvu sterilu parafīna ziedi, uzklājot to dažus centimetrus tālāk par ārstējamo zonu (izmantojot uzklāšanas instrumentu). Parafīna slānis nedrīkst saskarties ar ārstējamo zonu, lai nepieļautu kreveles pārklāšanu un, līdz ar to, kreveles izolēšanu no tiešas saskares ar NexoBrid.

Lai nepieļautu iespējamu jēlas ādas nejaušu saskari ar NexoBrid, šādus laukumus var aizsargāt, uzklājot sterilas, taukainas ziedes slāni.

Uz apdeguma brūces jāuzsmidzina sterils, izotonisks 9 mg/ml (0,9%) nātrija hlorīda šķīdums. Brūcei uzklāšanas procedūras laikā jābūt mitrai.

NexoBrid uzklāšana

NexoBrid lokāli jāuzklāj uz samitrinātas apdeguma brūces 1,5 līdz 3 milimetru biezā slānī 15 minūšu laikā pēc sajaukšanas.

Pēc tam brūce jāpārklāj ar sterilu, noslēdzošu plēves pārsēju, kas pielīp sterilajam, adhezīvajam norobežojošajam materiālam, kas uzklāts atbilstoši iepriekš minētajiem norādījumiem (skatīt Pacienta un brūces sagatavošana). NexoBrid gelam jāaizpilda viss noslēdzošais pārsējs, īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai zem šī noslēdzošā pārsēja nebūtu gaisa. Viegli uzspiežot noslēdzošajam pārsējam vietā, kur tas saskaras ar adhezīvo norobežojumu, tiks nodrošināta noslēdzošās plēvītes un sterilā, adhezīvā norobežojuma salipšana un pilnīga ārstēšanas zonas pārklāšana ar NexoBrid.

Pārsietā brūce jāpārklāj ar brīvu, biezu un mīkstu pārsēju, ko nofiksē ar saiti.

Pārsējs jāatstāj vietā 4 stundas.

NexoBrid noņemšana

Profilaktiski jānozīmē atbilstošas pretsāpju zāles.

Pēc 4 stundu NexoBrid terapijas jānoņem noslēdzošais pārsējs, izmantojot aseptisku tehniku.

Adhezīvais norobežojums jānoņem, izmantojot sterilu instrumentu ar trulām malām (piem., mēles depresoru).

No brūces jānoņem izšķīdusī krevele, noslaukot to ar sterilu instrumentu ar trulām malām.

Brūce vispirms rūpīgi jānoslauka ar lielu, sterilu, sausu marli vai salveti, pēc tam – ar sterilu marli vai salveti, kas samērcēta sterilā, izotoniskā 9 mg/ml (0,9%) nātrija hlorīda šķīdumā. Ārstējamā zona jāpaberzē, kamēr parādās rozā virsma ar asiņojošiem punktiem vai bālgani audi. Vietās, kur joprojām būs saglabājusies krevele, berzēšana nenoņems neizšķīdušo, pielipušo kreveli.

Vēl uz 2 stundām jāuzklāj pārsējs, kas samitrināts antibakteriāla līdzekļa šķīdumā.

Brūces aprūpe pēc attīrīšanas

Attīrītā zona nekavējoties jāpārklāj ar pagaidu vai pastāvīgiem ādas aizstājējiem vai pārsējiem, lai nepieļautu izžūšanu un/vai pseidokreveles, un/vai infekcijas veidošanos.

Pirms pagaidu vai pastāvīgā ādas aizstājēja uzklāšanas tikko enzimātiski attīrītajai zonai jāuzklāj samitrināts mitrais-sausais pārsējs.

Pirms transplantāta vai primārā pārsēja uzklāšanas attīrītā pamatne jānotīra un jāatsvaidzina, piem., to noslaukot vai noberžot, lai pārsējs varētu pielipt.

Brūcēm, kurām ir pilna ādas biezuma un dziļu apdegumu zonas, pēc attīrīšanas ar NexoBrid pēc iespējas ātrāk jāveic ādas autotransplantācija. Rūpīgi jāapsver iespēja uzklāt pastāvīgo ādas aizstājēju (piem., ādas autotransplantātu) uz dziļām daļēja ādas biezuma brūcēm neilgi pēc attīrīšanas ar NexoBrid.

Skatīt 4.4 apakšpunktā.

Katru NexoBrid flakonu, gelu vai sagatavotu gelu drīkst lietot tikai vienam pacientam.

4.3 Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu, ananāsiem vai papaīnu (skatīt arī 4.4 apakšpunktā), vai jebkuru no 6.1 apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4 Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Proteolītisko enzīmu koncentrāts, kas bagātināts ar bromelaīnu, absorbējas sistēmiski no apdeguma brūču virsmām (skatīt 5.2 apakšpunktā).

NexoBrid nav ieteicams izmantot uz:

-dziļām apdegumu brūcēm, kurām attīrīšanai pakļauti var vai varētu tikt svešķermeņi (piemēram, implantāti, elektrokardiostimulatori un šunti) un/vai dzīvībai vitālās struktūras (piemēram, lielie asinsvadi, acis);

-ķīmisko apdegumu brūcēm;

-brūcēm, kas kontaminētas ar radioaktīvām un citām kaitīgām vielām, lai izvairītos no neparedzētām reakcijām ar šo līdzekli un pastiprināta kaitīgās vielas izplatīšanās riska.

Izmantošana pacientiem ar kardiopulmonālu vai plaušu slimību

NexoBrid jāizmanto piesardzīgi pacientiem ar kardiopulmonālu vai plaušu slimību, tai skaitā elpošanas sistēmas apdegumiem un aizdomām par elpošanas sistēmas apdegumiem.

Lietojot NexoBrid, jāievēro vispārējie pareizas brūču aprūpes principi. Tas ietver pareizu brūces pārklāšanu jēlo audu rajonos.

Brūces, kuru gadījumā nav lietošanas pieredzes vai tā ir ierobežota

Nav pieredzes par NexoBrid izmantošanu:

-starpenes un dzimumorgānu apdegumiem;

-elektriskiem apdegumiem.

Informācija par NexoBrid izmantošanu sejas apdegumiem ir ierobežota.

Šiem pacientiem, lietojot NexoBrid, jāievēro piesardzība.

Farmakokinētiskie dati pacientiem ar pārklāto KĶVL, kas lielāks nekā 15%, ir ierobežoti. Drošības apsvērumu dēļ (skatīt arī 4.4 apakšpunktu, Koagulopātija) NexoBrid nedrīkst uzklāt uz vairāk kā15% no kopējā ķermeņa virsmas laukuma (KĶVL).

Brūces komplikāciju profilakse

NexoBrid pētījumos brūcēm ar redzamām dermas atliekām ļāva dzīt, spontāni epitelizējoties. Vairākos gadījumos nenotika pilnīga sadzīšana un vēlāk bija nepieciešama ādas autotransplantācija, izraisot daudz vēlāku brūces slēgšanos, kas ir saistīta ar palielinātu brūces komplikāciju risku. Tāpēc brūcēm, kurām ir pilna ādas biezuma un dziļu apdegumu zonas, pēc attīrīšanas ar NexoBrid pēc iespējas ātrāk jāveic ādas autotransplantācija (pētījuma rezultātus skatīt 5.1 apakšpunktā). Rūpīgi jāapsver arī iespēja uzklāt pastāvīgos ādas aizstājējus (piem., ādas autotransplantātus) uz dziļām daļēja ādas biezuma brūcēm neilgi pēc attīrīšanas ar NexoBrid. Skatīt arī 4.2 un 4.8 apakšpunktā.

Tāpat kā pēc ķirurģiskas brūces pamatnes attīrīšanas, lai nepieļautu izžūšanu un/vai pseidokreveles, un/vai infekcijas veidošanos, attīrītā zona nekavējoties jāpārklāj ar pagaidu vai pastāvīgiem ādas aizstājējiem vai pārsējiem. Uzklājot tikko enzimātiski attīrītai zonai pastāvīgu ādas pārklājumu (piem., autotransplantātu) vai pagaidu ādas aizstājēju (piem., alotransplantātu), jāparūpējas, lai attīrītā pamatne tiktu notīrīta un atsvaidzināta, to noslaukot vai noberžot, lai pārklājums varētu pielipt.

Acu aizsardzība

Jāizvairās no tiešas saskares ar acīm. Ja pastāv saskares ar acīm risks, pacienta acis jāaizsargā ar taukainu oftalmoloģisku ziedi.

Ja notiek saskare ar acīm, skalojiet skartās acis ar lielu daudzumu ūdens vismaz 15 minūtes.

Paaugstinātas jutības reakcijas, saskare ar ādu

Nav pietiekošu klīnisko datu, lai novērtētu NexoBrid sensibilizācijas potenciālu.

Literatūrā aprakstītas alerģiskas reakcijas pret bromelaīnu (tai skaitā anafilaktiskas reakcijas un citas ātrā tipa reakcijas ar šādām izpausmēm: bronhospazms, angioneirotiskā tūska, nātrene un gļotādas un kuņģa-zarnu trakta reakcijas). Ziņots par iespējamu sensibilizāciju pēc iekšķīgas lietošanas un atkārtotas saskares ar elpceļiem darba laikā. Turklāt ziņots par vēlīna tipa alerģisku ādas reakciju (heilītu) pēc ilgstošākas saskares ar ādu (mutes skalojamais šķīdums).

Jāņem vērā NexoBrid (proteīnus saturošu zāļu) spēja izraisīt sensibilizāciju, pacientam atkārtoti saskaroties ar bromelaīnu saturošām zālēm. NexoBrid lietošana turpmākām apdeguma traumām nav ieteicama.

Ādas saskares gadījumā NexoBrid jānoskalo ar ūdeni, lai samazinātu ādas sensibilizācijas iespējamību (skatīt 6.6 apakšpunktā).

Krusteniskā paaugstinātā jutība

Literatūrā aprakstīta krusteniskā paaugstinātā jutība starp bromelaīnu un papaīnu, kā arī lateksa proteīniem (sauc par lateksa-augļu sindromu), bišu indi un olīvkoku putekšņiem.

Koagulopātija

Nav zināms, vai NexoBrid uzklāšanai ir jebkāda klīniski būtiska ietekme uz hemostāzi.

Pēc iekšķīgas bromelaīna lietošanas kā par iespējamu iedarbību literatūrā ziņots par paātrinātu sirdsdarbību (tai skaitā tahikardiju), trombocītu agregācijas un fibrinogēna plazmas koncentrācijas samazināšanos, kā arī vidēji izteiktu parciālā tromboplastīna laika un protrombīna laika pieaugumu. In vitro un pētījumos ar dzīvniekiem iegūtie dati liecina, ka bromelaīns var veicināt arī fibrinolīzi. NexoBrid klīniskās izstrādes laikā netika iegūtas norādes par palielinātu asiņošanas tendenci vai asiņošanu attīrīšanas vietā.

NexoBrid jālieto piesardzīgi pacientiem ar koagulācijas traucējumiem, samazinātu trombocītu skaitu un palielinātu asiņošanas risku citu iemeslu, piemēram, peptiskās čūlas vai sepses dēļ.

Pacienti jāuzrauga, lai atklātu iespējamās koagulācijas traucējumu pazīmes.

Uzraudzība

Papildus apdegumu pacientu standarta uzraudzībai (piem., vitālie rādītāji, tilpuma/ūdens/elektrolītu statuss, pilna asins aina, seruma albumīns un aknu enzīmu koncentrācija), pacientiem, kuri ārstēšanā saņem NexoBrid, jāuzrauga vēl šādi procesi:

-ķermeņa temperatūras paaugstināšanās;

-lokāla un sistēmiska iekaisuma un infekciju procesu pazīmes;

-stāvokļi, kurus var veicināt vai pasliktināt premedikācija ar pretsāpju līdzekļiem (piem., kuņģa dilatācija, slikta dūša un pēkšņas vemšanas risks, aizcietējumi) vai profilaktiska antibakteriālu līdzekļu lietošana (piem., caureja);

-lokālu vai sistēmisku alerģisku rekciju pazīmes;

-iespējamā iedarbība uz hemostāzi (skatīt iepriekš).

Lokāli izmantoto antibakteriālo līdzekļu noņemšana pirms NexoBrid uzklāšanas

Pirms NexoBrid uzklāšanas jānoņem visi lokāli uzklātie antibakteriālie līdzekļi. Antibakteriālo līdzekļu atliekas var ietekmēt NexoBrid aktivitāti un samazināt tā efektivitāti.

4.5 Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav veikti mijiedarbības pētījumi ar NexoBrid.

Pēc iekšķīgas bromelaīna lietošanas kā par iespējamu iedarbību ziņots par trombocītu agregācijas un fibrinogēna plazmas koncentrācijas samazināšanos un vidēji izteiktu parciālā tromboplastīna laika un protrombīna laika pieaugumu. In vitro pētījumos un pētījumos ar dzīvniekiem iegūtie dati liecina, ka bromelaīns var veicināt arī fibrinolīzi. Tādēļ, nozīmējot vienlaicīgi lietojamas zāles, kas ietekmē koagulāciju, jāievēro piesardzība un jāveic pacienta uzraudzība. Skatīt arī 4.4 apakšpunktā.

Pēc absorbcijas NexoBrid darbojas kā P 450 2C8 (CYP2C8) un P450 2C0 (CYP2C9) citohroma inhibitors. Tas jāņem vērā, ja NexoBrid izmanto pacientiem, kuri lieto CYP2C8 substrātus (tai skaitā amiodaronu, amodiakvīnu, hlorokvīnu, fluvastatīnu, paklitakselu, pioglitazonu, repaglinīdu, rosiglitazonu, sorafenibu un torasemīdu) un CYP2C9 substrātus (tai skaitā ibuprofēnu, tolbutamīdu, glipizīdu, losartānu, celekoksibu, varfarīnu un fenitoīnu).

Lokāli izmantoto antibakteriālo līdzekļu (piemēram, sudraba sulfadiazīns vai povidona jods) uzklāšana var samazināt NexoBrid efektivitāti (skatīt 4.4 apakšpunktu).

Bromelaīns var pastiprināt fluoruracila un vinkristīna iedarbību.

Bromelaīns var pastiprināt AKE inhibitoru hipotensīvo iedarbību, izraisot lielāku asinsspiediena pazemināšanos nekā plānots.

Bromelaīns var pastiprināt dažu zāļu (piem., benzodiazepīnu, barbiturātu, narkotisko pretsāpju līdzekļu un antidepresantu) izraisītu miegainību.

4.6 Fertilitāte, grūtniecība un zīdīšanas periods

Grūtniecība

Dati par NexoBrid lietošanu sievietēm grūtniecības laikā nav pieejami.

Pētījumi ar dzīvniekiem, lai atbilstoši novērtētu NexoBrid potenciālu ietekmēt embrija/augļa attīstību, nav pietiekami (skatīt 5.3 apakšpunktā).

Tā kā droša NexoBrid lietošana grūtniecības laikā vēl nav pierādīta, NexoBrid grūtniecības laikā lietot nav ieteicams.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai proteolītisko enzīmu koncentrāts, kas bagātināts ar bromelaīnu,vai tā metabolīti izdalās cilvēka pienā. Nevar izslēgt risku jaundzimušajiem/zīdaiņiem. Zīdīšana būtu jāpārtrauc vismaz 4 dienas pēc NexoBrid uzklāšanas.

Fertilitāte

Nav veikti pētījumi, lai novērtētu NexoBrid ietekmi uz fertilitāti.

4.7 Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav piemērojama.

4.8 Nevēlamās blakusparādības

Drošības profila kopsavilkums

Pēc NexoBrid lietošanas visbiežāk ziņotās nevēlamās blaknes ir lokālas sāpes un īslaicīgs drudzis/hipertermija. Ja NexoBrid lietoja režīmā, kas ietvēra ieteicamos profilaktiskos sāpju mazināšanas pasākumus atbilstoši standarta praksei plašai pārsēju maiņai apdegumu pacientiem, kā arī ārstēšanas zonas pārklāšanu ar antibakteriālā līdzeklī samitrinātu pārsēju pirms NexoBrid uzklāšanas un pēc tās (skatīt 4.2 apakšpunktā), par sāpēm tika ziņots 3,6% pacientu, par drudzi/hipertermiju – 19,1% pacientu. Sāpju un drudža/hipertermijas sastopamības biežums bija lielāks, neizmantojot šos piesardzības pasākumus (skatīt turpmāk).

Nevēlamo blakņu uzskaitījums tabulas veidā

Sastopamības biežuma terminoloģijai izmantotas turpmāk minētās definīcijas: ļoti bieži (≥1/10);

bieži (≥1/100 līdz <1/10); retāk (≥1/1 000 līdz <1/100); reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000); ļoti reti (<1/10 000);

nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Turpmāk attēlotais nevēlamo blakņu sastopamības biežums atspoguļo NexoBrid lietošanu kreveles noņemšanai no dziļiem daļēja ādas biezuma vai pilna ādas biezuma apdegumiem, lietojot režīmu ar lokālu antibakteriālo līdzekļu profilaksi, ieteicamiem pretsāpju līdzekļiem, kā arī brūces zonas pārklāšanu pēc NexoBrid uzklāšanas uz 4 stundām ar noslēdzošu pārsēju, lai nofiksētu NexoBrid uz brūces.

Zvaigznīte (*) norāda, ka zem nevēlamo blakņu saraksta sniegta papildu informācija par attiecīgo nevēlamo blakni.

Infekcijas un infestācijas

Bieži: brūces infekcija

Ādas un zemādas audu bojājumi/Traumas, saindēšanās un ar manipulācijām saistītas komplikācijas

Bieži: brūces komplikācijas*

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Ļoti bieži: drudzis/hipertermija* Bieži: lokālas sāpes*

Atsevišķu nevēlamo blakņu raksturojums

Drudzis/hipertermija

Pētījumos, kuros izmantoja ārstēšanas zonas standarta pārklāšanu ar antibakteriālā līdzeklī samitrinātu pārsēju pirms NexoBrid uzklāšanas un pēc tās (skatīt 4.2 apakšpunktā), par drudzi vai hipertermiju tika ziņots 19,1% pacientu, kuri lietoja NexoBrid, un 15,8% kontroles pacientu, kuri tika ārstēti atbilstoši standarta aprūpei. NexoBrid grupā notikums tika klasificēts kā viegls, vidēji smags vai smags attiecīgi 9,1%, 9,1% un 0% pacientu.

Pētījumos, kuros neizmantoja pārklāšanu ar antibakteriālā līdzeklī samitrinātu pārsēju, par drudzi vai hipertermiju tika ziņots 35,6% pacientu, kuri lietoja NexoBrid, un 18,6% kontroles pacientu. NexoBrid grupā notikums tika klasificēts kā viegls, vidēji smags vai smags attiecīgi 30,0%, 5,6% un 1,1% pacientu.

Sāpes

Pētījumos, kuros standarta NexoBrid lietošanas shēma ietvēra ieteicamu profilaktisku atsāpināšanu plašas pārsēju maiņas gadījumā apdegumu pacientiem (skatīt 4.2 apakšpunktā), par lokālām sāpēm tika ziņots 3,6% pacientu, kuri lietoja NexoBrid, un 4,0% kontroles pacientu, kuri tika ārstēti atbilstoši standarta aprūpei. NexoBrid grupā notikums tika klasificēts kā viegls, vidēji smags vai smags attiecīgi

0,9%, 0,9% un 1,8% pacientu.

Pētījumos, kuros ar NexoBrid ārstētiem pacientiem atsāpināšanu veica pēc nepieciešamības, par lokālām sāpēm tika ziņots 23,3% pacientu, kuri lietoja NexoBrid, un 11,4% kontroles pacientu. NexoBrid grupā notikums tika klasificēts kā viegls, vidēji smags vai smags attiecīgi 6,7%, 7,8% un

8,9% pacientu.

Brūces komplikācijas

2. fāzes un 3. fāzes klīniskajos pētījumos NexoBrid grupā biežāk bija sastopamas noteikta veida brūces komplikācijas salīdzinājumā ar grupu, kas tika ārstēta atbilstoši pētījuma centra Standarta aprūpei (SA). Šīs komplikācijas ietvēra: brūces padziļināšanos vai izžūšanu (dekompozīciju)

5 pacientiem (2,4%) NexoBrid grupā un 0 pacientiem SA grupā, kā arī (daļēju) transplantāta nepieaugšanu 6 pacientiem (2,9%) NexoBrid grupā un 2 pacientiem (1,6%) SA grupā (skatīt 4.4 apakšpunktā).

Vispārējas infekcijas

2. fāzes un 3. fāzes klīniskajos pētījumos vispārējas infekcijas (nesaistītas ar brūci, piem., urīnceļu infekcijas, vīrusu infekcijas) biežāk bija sastopamas NexoBrid grupā (0,147 notikumi uz pacientu) salīdzinājumā ar grupu, kas tika ārstēta atbilstoši SA (0,079 notikumi uz pacientu).

Pediatriskā populācija

Drošības dati par lietošanu pediatriskā populācijā ir ierobežoti. Šie dati parāda, ka vispārējais drošības profils bērniem no 4 gadu vecuma un pusaudžiem ir līdzīgs drošības profilam pieaugušajiem.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9 Pārdozēšana

Klīniskajā pētījumā, ārstējot dziļus daļēja ādas biezuma un/vai pilna ādas biezuma apdegumus ar proteolītisko enzīmu koncentrātu, kas bagātināts ar bromelaīnu un kura sagatavošanā izmantota pulvera:gela attiecība 1:5 (0,16 g gramā samaisīta gela), drošības atradne būtiski neatšķīrās no atradnes pacientiem, kuriem ārstēšanā izmantots proteolītisko enzīmu koncentrāts, kas bagātināts ar bromelaīnu un kura sagatavošanā izmantota pulvera:gela attiecība 1:10 (0,09 g 1 gramā samaisīta gela).

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1 Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: ATĶ kods: D03BA03 bromelains

Proteolītisko enzīmu koncentrāts, kas bagātināts ar bromelaīnu, ir attīrošs līdzeklis, ko lokāli uzklāj kreveles noņemšanai dziļiem daļēja ādas biezuma un pilna ādas biezuma apdegumiem.

Darbības mehānisms

Enzīmu maisījums NexoBrid izšķīdina apdeguma brūces kreveli. Nav noteiktas specifiskas sastāvdaļas, kas nodrošina šo iedarbību. Galvenā sastāvdaļa ir stumbra bromelaīns

Klīniskā efektivitāte

Klīniskās izstrādes laikā ar proteolītisko enzīmu koncentrātu, kas bagātināts ar bromelaīnu, tika ārstēti kopumā 362 pacienti.

NexoBrid efektivitāte cilvēkiem tika izvērtēta un salīdzināta ar standarta aprūpi randomizētā, daudzcentru, daudznacionālā, atklātā, apstiprinošā 3. fāzes pētījumā hospitalizētiem pacientiem ar dziļiem daļēja ādas biezuma un/vai pilna ādas biezuma termiskiem apdegumiem, kas nosedza 5 līdz 30% no kopējā ķermeņa virsmas laukuma (KĶVL), bet kopējais apdeguma brūču laukums nebija lielāks kā 30% KĶVL.

NexoBrid (2 g/100 cm2, atbilst 0,02 g/cm2) izmantošana aprakstīta 4.2 apakšpunktā.

Standarta aprūpe sastāvēja galvenokārt no ķirurģiskas ekscīzijas un/vai neķirurģiskas attīrīšanas, izmantojot lokālas zāles, kas ierosina kreveles macerāciju un autolīzi, atbilstoši katra pētījuma centra standarta praksei.

Vecuma diapazons NexoBrid terapijas grupā bija no 4,4 līdz 55,7 gadiem. Vecuma diapazons SA grupā bija no 5,1 līdz 55,7 gadiem.

Kreveles noņemšanas efektivitāte tika izvērtēta, nosakot procentuālo attiecību brūces laukumam, uz kura saglabājās krevele, kuras noņemšanai bija nepieciešama ekscīzija vai dermabrāzija, kā arī procentuālo attiecību brūcēm, kurām bija nepieciešama šāda ķirurģiska noņemšana.

Ietekme uz kreveles noņemšanas laiku tika izvērtēta pacientiem ar veiksmīgu kreveles noņemšanu (vismaz 90% kreveles noņemšana no visām pacienta brūcēm), nosakot laiku kopš traumas un laiku kopš informētās piekrišanas līdz veiksmīgai noņemšanai.

Efektivitātes analīzes primārie mērķa kritēriji bija šādi:

-procentuālā attiecība dziļām daļēja ādas biezuma brūcēm, kurām bija nepieciešama ekscīzija vai dermabrāzija, un

-procentuālā attiecība dziļām daļēja ādas biezuma brūcēm, kurām tika veikta ādas

autotransplantācija.

Šo mērķa kritēriju varēja izvērtēt tikai dziļām daļēja ādas biezuma brūcēm bez pilna ādas biezuma bojājuma zonām, jo pilna ādas biezuma apdegumiem vienmēr ir nepieciešama transplantācija.

Turpmāk apkopoti šajā pētījumā iegūtie efektivitātes dati visām kombinētām vecuma grupām, kā arī bērnu un pusaudžu apakšgrupas analīze.

 

NexoBrid

SA

p vērtība

Dziļas daļēja ādas biezuma brūces, kurām bija nepieciešama ekscīzija/dermabrāzija

(operācija)

Brūču skaits

 

 

Brūces, kurām nepieciešama

15,1%

62,5%

 

<0,0001

operācija, %

 

 

 

 

Brūces laukums, kuram veikta

5,5% ± 14,6

52,0% ± 44,5

 

<0,0001

ekscīzija vai dermabrāzija, %1

 

 

 

 

(vidējais ± SD)

 

 

 

 

Dziļas daļēja ādas biezuma brūces, kurām veikta ādas autotransplantācija

*

 

Brūču skaits

 

 

Brūces, kurām veikta ādas

17,9%

34,1%

 

0,0099

autotransplantācija, %

 

 

 

 

Brūces, kurām veikta ādas

8,4% ± 21,3

21,5% ± 34,8

 

0,0054

autotransplantācija, % (vidējais

 

 

 

 

± SD)

 

 

 

 

Dziļas daļēja ādas biezuma un/vai pilna ādas biezuma brūces, kurām bija nepieciešama ekscīzija/dermabrāzija (operācija)

Brūču skaits

 

Brūces, kurām nepieciešama

24,5%

70,0%

<0,0001

operācija, %

 

 

 

Brūces laukums, kuram veikta

13,1% ± 26,9

56,7% ± 43,3

<0,0001

ekscīzija vai dermabrāzija, %1

 

 

 

(vidējais ± SD)

 

 

 

Laiks līdz pilnīgai brūces slēgšanai (laiks pēc IP**)

 

 

Pacientu skaits2

 

Dienas līdz pēdējās brūces

36,2 ± 18,5

28,8 ± 15,6

0,0185

slēgšanai (vidējais ± SD)

 

 

 

Laiks līdz veiksmīgai kreveles noņemšanai

 

 

Pacientu skaits

 

Dienas (vidējais ± SD) pēc

2,2 ± 1,4

8,7 ± 5,7

<0,0001

traumas

 

 

 

Dienas (vidējais ± SD) pēc

0,8 ± 0,8

6,7 ± 5,8

<0,0001

piekrišanas

 

 

 

Pacienti, kuriem netika ziņots

 

par veiksmīgu kreveles

 

 

 

noņemšanu

 

 

 

1Noteikts pirmajā reizē, ja bijusi vairāk nekā viena operācijas reize.

2Visi randomizētie pacienti, kuriem bija pieejami dati par pilnīgu brūces slēgšanos.

*Mērķa kritēriju var izvērtēt tikai dziļām daļēja ādas biezuma brūcēm bez pilna ādas biezuma bojājuma zonām, jo pilna ādas biezuma apdegumiem vienmēr ir nepieciešama transplantācija. ** Informētā piekrišana

Turpmākajā tabulā attēloti jaukto brūču rezultāti. Jaukto brūču salīdzinājumi jāinterpretē piesardzīgi, jo tie pamatojas uz datiem par grupām, kas nav pilnībā randomizētas un brūces, kas ārstētas ar NexoBrid, bija kopumā lielākas un tām bija lielāks pilna ādas biezuma laukums.

Jauktas brūces (daļēja ādas biezuma un pilna ādas biezuma laukumi), kurām bija nepieciešama ekscīzija/dermabrāzija (operācija)

 

NexoBrid

SOC

 

 

(Brūču skaits)

(Brūču skaits)

Brūces, kurām nepieciešama

41,7%

(20/48)

78,3%

(47/60)

operācija, %

 

 

 

 

Brūces laukums, kuram veikta

25,5%

(n=48)

64,0%

(n=60)

ekscīzija vai dermabrāzija, %

 

 

 

 

Jauktas brūces (daļēja ādas biezuma un pilna ādas biezuma laukumi) ar ādas autotransplantāciju

 

NexoBrid

SOC

 

(Brūču skaits)

(Brūču skaits)

Visu jaukto brūču bāzlīnijas

48 brūces

60 brūces

raksturojums

 

 

Lielums: vidējais KĶVL, %

7,43

6,33

Dziļums:

 

 

Virspusējas (KĶVL, %)

0,67

0,92

DPT (KĶVL, %)

3,85

3,13

FT (KĶVL, %)

2,90

2,29

Ar ādas autotransplantātu

70,8% (34/48)

63,3% (38/60)

Brūces laukums, kuram veikta

55,5% (n=48)

45,8% (n=60)

ādas autotransplantācija, %

 

 

Turpmākajā tabulā attēlots laiks līdz pilnīgai brūces slēgšanai, sākot no attīrīšanas sākuma.*

Brūces veids

NexoBrid

SA

 

 

 

 

Dienas (vidējais ±

Dienas (vidējais ±

 

SD)

SD)

 

(Brūču skaits)

(Brūču skaits)

 

 

 

Visas brūces (ITT1)

30,5 ± 16,9

26,1 ± 16,0

 

(154)

(164)

 

 

 

Brūces bez ādas

23,9 ± 13,0

24,5 ± 14,1

autotransplantācijas (ITT)

(95)

(85)

 

 

 

Brūces ar ādas autotransplantāciju

41,0 ± 17,3

27,8 ± 17,7

(ITT)

(59)

(79)

 

 

 

Dziļas daļēja ādas biezuma brūces

26,6 ± 15,4

23,7 ± 13,6

 

(101)

(87)

 

 

 

Pilna ādas biezuma brūces

31,9 ± 10,1

36,3 ± 26,0

 

(7)

(14)

 

 

 

Jauktas brūces

40,2 ± 17,1

27,7 ± 15,8

(dziļas daļēja ādas biezuma un pilna

(44)

(59)

ādas biezuma)

 

 

 

 

 

Jauktas brūces bez ādas

29,5 ± 12,1

30,3 ± 15,5

autotransplantācijas

(11)

(22)

 

 

 

Jauktas brūces ar ādas

43,7 ± 17,3

26,2 ± 16,0

autotransplantāciju

(33)

(37)

*Šie salīdzinājumi jāinterpretē piesardzīgi, jo tie pamatojas uz grupām, kas nav pilnībā randomizētas. 1 ITT (Intent To Treat (plānotais ārstējamo pacientu skaits) populācija) – visi randomizētie pacienti

Atšķirības laikā līdz pilnīgai brūces slēgšanai galvenokārt saistītas ar ārsta izmantoto brūces aprūpes stratēģiju – ja mēģina līdz minimumam samazināt ādas transplantāciju un ļauj brūces zonām, uz kurām joprojām ir derma, spontāni epitelizēties, var pagarināties laiks līdz pirmajai ādas autotransplantācijai (laiks līdz ādas autotransplantācijai: NexoBrid: 14,7 dienas salīdzinājumā ar SA: 5,9 dienas), tādējādi pagarinot arī laiku līdz pilnīgai brūces slēgšanai.

Pediatriskā populācija

Turpmāk apkopoti šajā pētījumā noteiktie efektivitātes rādītāji, kas iegūti no bērnu un pusaudžu apakšgrupas analīzes. Pieejamie dati ir ierobežoti un NexoBrid nedrīkst lietot pacientiem, kas jaunāki par 18 gadiem.

 

NexoBrid

SOC

 

p-value

Deep partial-thickness wounds requiring excision/dermabrasion (surgery)

 

Brūču skaits

 

 

Brūces, kurām nepieciešama

21,7%

68,2%

 

0,0017

operācija, %

 

 

 

 

Brūces laukums, kuram veikta

7,3% ± 15,7%

64,9% ± 46,4%

 

<0,0001

ekscīzija vai dermabrāzija, %1

 

 

 

 

(vidējais ± SD)

 

 

 

 

Dziļas daļēja ādas biezuma brūces, kurām veikta ādas autotransplantācija*

 

Brūču skaits

 

 

Brūces, kurām veikta ādas

21,7%

31,8%

 

0,4447

autotransplantācija, %

 

 

 

 

Brūces laukums, kuram veikta

6,1% ± 14,7%

24,5% ± 40,6%

 

0,0754

ādas autotransplantācija

 

 

 

 

(vidējais ± SD), %

 

 

 

 

Dziļas daļēja ādas biezuma un/vai pilna ādas biezuma brūces, kurām bija nepieciešama ekscīzija/dermabrāzija (operācija)

Brūču skaits

 

Brūces, kurām nepieciešama

20,7%

78%

<0,0001

operācija, %

 

 

 

Brūces laukums, kuram veikta

7,9% ± 17,6%

73,3% ± 41,1%

<0,0001

ekscīzija vai dermabrāzija, %1

 

 

 

(vidējais ± SD)

 

 

 

Laiks līdz pilnīgai brūces slēgšanai (laiks pēc IP**)

 

 

Pacientu skaits2

 

Dienas līdz pēdējās brūces

29,9 ± 14,3

32,1 ± 18,9

0,6075

slēgšanai (vidējais ± SD)

 

 

 

Laiks līdz veiksmīgai kreveles noņemšanai

 

 

Pacientu skaits

 

Dienas (vidējais ± SD) pēc

1,9 ± 0,8

8,1 ± 6,3

<0,0001

traumas

 

 

 

Dienas (vidējais ± SD) pēc

0,9 ± 0,7

6,5 ± 5,9

<0,0001

piekrišanas

 

 

 

Pacienti, kuriem netika ziņots

 

par veiksmīgu kreveles

 

 

 

noņemšanu

 

 

 

1Noteikts pirmajā reizē, ja bijusi vairāk nekā viena operācijas reize.

2Visi randomizētie pacienti, kuriem bija pieejami dati par pilnīgu brūces slēgšanos.

*Mērķa kritēriju var izvērtēt tikai dziļām daļēja ādas biezuma brūcēm bez pilna ādas biezuma bojājuma zonām, jo pilna ādas biezuma apdegumiem vienmēr ir nepieciešama transplantācija. ** Informētā piekrišana

Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt pētījumu rezultātus NexoBrid vienā vai vairākās pediatriskās populācijas apakšgrupās ārējās ķermeņa virsmas apdegumu ārstēšanā (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2 apakšpunktā).

5.2 Farmakokinētiskās īpašības

Sistēmiskās absorbcijas apjoms no apdeguma brūces, Cmax, Tmax, AUC un no NexoBrid izdalītā bromelaīna t½ ir pētīts 16 apdegumu pacientiem ar daļēja ādas biezuma (vidēji dziļiem dermas un dziļiem dermas) termiskiem apdegumiem. Vidējais KĶVL bija 10%. 60% ārstēto brūču bija daļēja ādas biezuma un/vai pilna ādas biezuma brūces. NexoBrid tika uzklāts apdeguma brūcei vienu reizi

šādā devā: 2 g NexoBrid pulveris/20 g gels/100 cm2 ādas.

NexoBrid koncentrācija serumā tika noteikta, izmantojot modificētu divpusējo (sandwich) elektrohemiluminiscences (EHL) imunoloģisko analīzi.

Izmantotā NexoBrid proteolītisko enzīmu koncentrāta, kas bagātināts ar bromelaīnu, kopējās devas diapazons bija no 5 līdz 30 g. 4 pacientiem, kuri saņēma attiecīgi 5, 9, 12 un 17 g devu, tika iegūtas norādes par izteikti lielāku sistēmisko absorbciju.

15 pacientu grupai Cmax bija 6 020 ± 5 020 ng/ml (vidējais ± SD); diapazons no 888 līdz 15 700 ng/ml. 4 pacientiem, kuriem tika iegūtas norādes par lielāku absorbciju, devas koriģētais Cmax bija diapazonā no 788 līdz 900 ng/ml uz vienu gramu NexoBrid. Pārējiem pacientiem devas koriģētais Cmax bija diapazonā no 141 līdz 523 ng/ml uz vienu gramu NexoBrid.

Lietojot NexoBrid atbilstoši licences nosacījumiem, cilvēkam iespējams sasniegt Cmax 40 µg/ml, ja pieņem, ka FK ir izvērtēta tikai pacientiem ar plašiem virspusējiem apdegumiem, kas zāles saņēmuši pusi no maksimālās devas.

AUC no lietošanas brīža līdz 48 stundām pēc lietošanas (AUClast) bija 43 400 ± 46 100 ngh/ml

(vidējais ± SD) 15 pacientu grupai; diapazons no 4 560 līdz 167 000 ngh/ml. Pacientiem, kuriem tika iegūtas norādes par lielāku absorbciju, devas koriģētais (uz vienu gramu NexoBrid) AUClast bija no diapazonā no 4 500 līdz 9 820 ngh/ml uz vienu gramu NexoBrid. Pārējiem pacientiem devas koriģētais

AUClast bija diapazonā no 887 līdz 3 930 ngh/ml uz vienu gramu NexoBrid.

Šie Cmax un AUClast rezultāti norāda, ka sistēmiskā absorbcija var būt atkarīga gan no uzklātās NexoBrid devas (proporcionāla pārklātajam brūces laukumam), gan citiem, pacientam specifiskiem faktoriem.

10 no 15 pacientiem Tmax bija 2 stundas, bet 5 pacientiem Tmax bija 4 stundas.

Terminālais eliminācijas pusperiods (noteikts, izmantojot datus no 16 līdz 48 stundām pēc devas uzklāšanas 12 pacientiem) bija 11,7 ± 3,5 stundas (vidējais± SD); diapazons no 8,5 līdz 19,9 stundām.

Atbilstoši literatūras datiem plazmā aptuveni 50% bromelaīna saistās ar cilvēka plazmas antiproteināzēm α2-makroglobulīnu un α1-antihimotripsīnu.

Pediatriskā populācija

Farmakokinētikas rādītāji un absorbcijas apjoms bērniem nav pētīts.

5.3 Preklīniskie dati par drošumu

NexoBrid novēroja labu panesamību, uzklājot nebojātai pundurcūku ādai, bet tas izraisīja smagu kairinājumu un sāpes, uzklājot bojātai (nobrāztai) ādai.

Veicot vienreizēju no NexoBrid pulvera pagatavota šķīduma intravenozu infūziju pundurcūkām, tika novērota laba panesamība līdz devām 12 mg/kg (sasniedzot plazmas koncentrāciju, kas 2,5 reizes pārsniedza cilvēka plazmas koncentrāciju pēc klīniski ieteicamās devas uzklāšanas 15% KĶVL), bet lielākas devas bija acīmredzami toksiskas, izraisot asinsizplūdumus dažādos audos. Veicot atkārtotas intravenozas injekcijas pundurcūkām līdz devām 12 mg/kg katru trešo dienu, pēc pirmajām trīs injekcijām novēroja labu panesamību, bet pēc atlikušajām trīs injekcijām novēroja smagas toksicitātes klīniskās pazīmes (piem., asinsizplūdumus vairākos orgānos). Šo iedarbību novēroja arī pēc 2 nedēļu atveseļošanās perioda.

Embrija-augļa attīstības pētījumos žurkām un trušiem pēc intravenozas NexoBrid ievadīšanas nenovēroja netiešas vai tiešas toksicitātes pazīmes embrijiem/augļiem, kas attīstījās. Tomēr mātes devu līmenis bija ievērojami zemāks nekā maksimālais līmenis, par ko ziņots klīniskajos pētījumos (10-500 reizes zemāks nekā cilvēka AUC, 3-50 reizes zemāks nekā cilvēka Cmax). Tā kā NexoBrid novēroja sliktu panesamību dzīvnieku vecākiem, šie pētījumi netiek uzskatīti par būtiskiem, novērtējot risku cilvēkam. NexoBrid netika konstatēta genotoksiska iedarbība, veicot standarta in vitro un in vivo pētījumu komplektu.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1 Palīgvielu saraksts

NexoBrid pulveris

Amonija sulfāts

Etiķskābe

Gels

Karbomērs 980

Bezūdens nātrija hidrogēnfosfāts Nātrija hidroksīds

Ūdens injekcijām

6.2 Nesaderība

Pirms NexoBrid uzklāšanas no brūces jānotīra lokāli uzklātas zāles (piemēram, sudraba sulfadiazīns vai povidona jods) un brūce jāiztīra. Antibakteriālo līdzekļu atliekas var ietekmēt NexoBrid aktivitāti un samazināt tā efektivitāti.

Šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.

6.3 Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

No mikrobioloģiskā viedokļa un, ņemot vērā to, ka zāļu enzīmu aktivitāte pēc sajaukšanas pakāpeniski samazinās, sagatavotās zāles jāizmanto tūlīt pēc sagatavošanas (15 minūšu laikā).

6.4 Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2°C-8°C).

Uzglabāt vertikālā stāvoklī, lai gels atrastos pudeles dibenā, un oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Nesasaldēt.

6.5 Iepakojuma veids un saturs

5 g pulveris flakonā (II klases stikls), kas noslēgts ar brombutilgumijas aizbāzni un pārklāts ar alumīnija vāciņu, un 50 g gels pudelē (borosilikāta, I klases stikls), kas noslēgta ar gumijas aizbāzni un pārklāta ar polipropilēna uzskrūvējamu vāciņu (drošs pret pirmo atvēršanu).

Viens iepakojums.

6.6 Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Ir saņemti ziņojumi par saskari ar bromelaīnu darba laikā, kas izraisījuši sensibilizāciju. Sensibilizācija, iespējams, veidojusies, ieelpojot bromelaīna pulveri. Alerģiskas reakcijas pret bromelaīnu ietver anafilaktiskas reakcijas un citas ātrā tipa reakcijas ar šādām izpausmēm: bronhospazmas, angioneirotiskā tūska, nātrene un gļotādas un kuņģa-zarnu trakta reakcijas. Tas jāņem vērā, sajaucot NexoBrid pulveri ar gelu. Pulveri nedrīkst ieelpot. NexoBrid pulveris, kas satur proteolītisko enzīmu koncentrātu, kas bagātināts ar bromelaīnu, ir masas veidā, kas samazina ieelpošanas iespējamību. Skatīt arī 4.4 apakšpunktā.

Jāizvairās no nejaušas saskares ar acīm. Ja notiek saskare ar acīm, skartās acis jāskalo ar lielu daudzumu ūdens vismaz 15 minūtes. Ja notiek saskare ar ādu, NexoBrid jānoskalo ar ūdeni.

NexoBrid gela sagatavošana (pulvera un gela sajaukšana)

NexoBrid pulveris un gels ir sterili. Sajaucot pulveri ar gelu, jāizmanto aseptiska tehnika.

Flakons ar NexoBrid pulveri enerģiski jāsakrata, lai sadalītu NexoBrid pulvera masu.

Pulvera flakons jāatver, uzmanīgi noplēšot alumīnija vāciņu un noņemot gumijas aizbāzni.

Atverot gela pudeli, jāpārliecinās, ka drošības aizdares gredzens nav atdalīts no pudeles vāciņa. Ja drošības aizdares gredzens jau ir atdalīts no vāciņa pirms atvēršanas, gela pudele jāizmet un jāizmanto cita, jauna gela pudele.

Pēc tam pulveri pārliek atbilstošajā gela pudelē. Ja nepieciešams, pirms pārlikšanas var izmantot sterilu lāpstiņu, lai sadalītu sauso pulvera masu flakonā.

Pulveris rūpīgi jāsamaisa ar gelu, līdz veidojas viendabīgs gaiši dzeltenbrūns līdz gaiši brūns maisījums. Tam parasti nepieciešamas (pulvera un gela sajaukšanai) 1 līdz 2 minūtes.

Gels jāsagatavo pie pacienta gultas.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

MediWound Germany GmbH

Eisenstrasse 5

65428 Rüsselsheim

Vācija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/12/803/002

9. REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2012. 18. decembrī

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas