Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NexoBrid (concentrate of proteolytic enzymes enriched...) – Marķējuma teksts - D03BA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsNexoBrid
ATĶ kodsD03BA03
Vielaconcentrate of proteolytic enzymes enriched in bromelain
RažotājsMediWound Germany GmbH

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJĀ KASTĪTE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

NexoBrid 2 g pulveris un gels gela pagatavošanai

Proteolītisko enzīmu koncentrāts, kas bagātināts ar bromelaīnu (concentrate of proteolytic enzymes enriched in bromelain)

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viens flakons satur 2 g proteolītisko enzīmu koncentrāta, kas bagātināts ar bromelaīnu, kas pēc samaisīšanas atbilst 0,09 g/g proteolītisko enzīmu koncentrāta, kas bagātināts ar bromelaīnu (vai

2 g/22 g gela).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Pulvera palīgvielas: etiķskābe, amonija sulfāts.

Gela palīgvielas: karbomērs 980, bezūdens nātrija hidrogēnfosfāts, nātrija hidroksīds, ūdens injekcijām.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris un gels gela pagatavošanai

1 flakons ar 2 g pulvera

1 pudele ar 20 g gela

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms uzklāšanas pulveris un gels jāsamaisa.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Tikai vienreizējai lietošanai.

Lietošanai uz ādas.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der.līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2°C-8°C). Nesasaldēt.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. Uzglabāt vertikāli (stāvus).

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MediWound Germany GmbH

65428 Rüsselsheim

Vācija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/12/803/001

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJĀ KASTĪTE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

NexoBrid 5 g pulveris un gels gela pagatavošanai

Proteolītisko enzīmu koncentrāts, kas bagātināts ar bromelaīnu (concentrate of proteolytic enzymes enriched in bromelain)

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viens flakons satur 5 g proteolītisko enzīmu koncentrāta, kas bagātināts ar bromelaīnu, kas pēc samaisīšanas atbilst 0,09 g/g proteolītisko enzīmu koncentrāta, kas bagātināts ar bromelaīnu (vai

5 g/55 g gela).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Pulvera palīgvielas: etiķskābe, amonija sulfāts.

Gela palīgvielas: karbomērs 980, bezūdens nātrija hidrogēnfosfāts, nātrija hidroksīds, ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris un gels gela pagatavošanai

1 flakons ar 5 g pulvera

1 pudele ar 50 g gela

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms uzklāšanas pulveris un gels jāsamaisa.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Tikai vienreizējai lietošanai.

Lietošanai uz ādas.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der.līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2°C-8°C). Nesasaldēt.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. Uzglabāt vertikāli (stāvus).

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MediWound Germany GmbH

65428 Rüsselsheim

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/12/803/002

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

NexoBrid pulveris (flakons)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

NexoBrid 2 g pulveris

Proteolītisko enzīmu koncentrāts, kas bagātināts ar bromelaīnu

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Viens flakons satur 2 g proteolītisko enzīmu koncentrāta, kas bagātināts ar bromelaīnu, kas pēc samaisīšanas atbilst 0,09 g/g proteolītisko enzīmu koncentrāta, kas bagātināts ar bromelaīnu (vai

2 g/22 g gela).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: etiķskābe, amonija sulfāts.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris 2 g

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms uzklāšanas pulveris un gels jāsamaisa.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Tikai vienreizējai lietošanai.

Lietošanai uz ādas.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der.līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2°C-8°C).

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MediWound Germany GmbH

65428 Rüsselsheim

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/12/803/001

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

NexoBrid pulveris (flakons)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

NexoBrid 5 g pulveris

Proteolītisko enzīmu koncentrāts, kas bagātināts ar bromelaīnu

2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Viens flakons satur 5 g proteolītisko enzīmu koncentrāta, kas bagātināts ar bromelaīnu, kas pēc samaisīšanas atbilst 0,09 g/g proteolītisko enzīmu koncentrāta, kas bagātināts ar bromelaīnu (vai

5 g/55 g gela).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: etiķskābe, amonija sulfāts.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris 5 g

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms uzklāšanas pulveris un gels jāsamaisa.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Tikai vienreizējai lietošanai.

Lietošanai uz ādas.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der.līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2°C-8°C).

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MediWound Germany GmbH

65428 Rüsselsheim

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/12/803/002

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Gels NexoBrid pulverim

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

gels NexoBrid 2 g

2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Proteolītisko enzīmu koncentrāts, kas bagātināts ar bromelaīnu: pēc samaisīšanas 0,09 g/g (vai 2 g/22 g gela).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: karbomērs 980, bezūdens nātrija hidrogēnfosfāts, nātrija hidroksīds, ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Gels 20 g

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms uzklāšanas pulveris un gels jāsamaisa.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Tikai vienreizējai lietošanai.

Lietošanai uz ādas.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der.līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2°C-8°C). Nesasaldēt.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. Uzglabāt vertikāli (stāvus).

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MediWound Germany GmbH

65428 Rüsselsheim

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/12/803/001

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Gels NexoBrid pulverim

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

gels NexoBrid 5 g

2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Proteolītisko enzīmu koncentrāts, kas bagātināts ar bromelaīnu: pēc samaisīšanas 0,09 g/g (vai 5 g/55 g gela).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: karbomērs 980, bezūdens nātrija hidrogēnfosfāts, nātrija hidroksīds, ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Gels 50 g

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms uzklāšanas pulveris un gels jāsamaisa.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Tikai vienreizējai lietošanai.

Lietošanai uz ādas.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der.līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2°C-8°C). Nesasaldēt.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. Uzglabāt vertikāli (stāvus).

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MediWound Germany GmbH

65428 Rüsselsheim

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/12/803/002

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas