Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NexoBrid (concentrate of proteolytic enzymes enriched...) – Lietošanas instrukcija - D03BA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsNexoBrid
ATĶ kodsD03BA03
Vielaconcentrate of proteolytic enzymes enriched in bromelain
RažotājsMediWound Germany GmbH

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

NexoBrid 2 g pulveris un gels gela pagatavošanai

Proteolītisko enzīmu koncentrāts, kas bagātināts ar bromelaīnu

(concentrate of proteolytic enzymes enriched in bromelain)

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

1.Kas ir NexoBrid un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas jāzina pirms NexoBrid lietošanas

3.Kā lietot NexoBrid

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt NexoBrid

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir NexoBrid un kādam nolūkam tās lieto

Kas ir NexoBrid

NexoBrid satur enzīmu maisījumu, ko sauc par „proteolītisko enzīmu koncentrātu, kas bagātināts ar bromelaīnu”, kas ir izspiests no ananāsu auga stumbra.

Kādam nolūkam NexoBrid lieto

NexoBrid lieto pieaugušiem pacientiem, lai atdalītu apdegumu audus no dziļām vai daļēji dziļām ādas apdegumu brūcēm.

NexoBrid lietošana var samazināt apdegušo audu ķirurģiskas izņemšanas un/vai ādas transplantācijas nepieciešamību vai apjomu.

2. Kas jāzina pirms NexoBrid lietošanas

Nelietojiet NexoBrid šādos gadījumos:

-ja Jums ir alerģija pret bromelaīnu;

-ja Jums ir alerģija pret ananāsiem;

-ja Jums ir alerģija pret papaīnu;

-ja Jums ir alerģija pret kādu citu (6. sadaļā minēto) pulvera vai gela sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms NexoBrid lietošanas konsultējieties ar ārstu vai medmāsu, ja:

-Jums ir sirds slimība;

-Jums ir plaušu slimība;

-Jūsu plaušas ir bojātas vai varētu būt bojātas, ieelpojot dūmus;

-Jums ir alerģija pret bromelaīnu (viela, kas līdzīga NexoBrid aktīvajai vielai). Šādā gadījumā Jums var būt alerģiskas reakcijas arī pret NexoBrid;

-Jums ir alerģija pret papaīnu, lateksu, bišu indi vai olīvkoka putekšņiem. Šādā gadījumā Jums var būt alerģiskas reakcijas arī pret NexoBrid;

-Jums ir nieru vai aknu darbības traucējumi.

Alerģiskas reakcijas var izraisīt, piemēram, apgrūtinātu elpošanu, ādas pietūkumu, nātreni, citas ādas reakcijas un diskomforta sajūtu vēderā vai šādu reakciju kombināciju. Ja novērojat kādu no šīm pazīmēm vai simptomiem, nekavējoties par to pastāstiet ārstam vai aprūpētājam.

Alerģiskas reakcijas var būt smagas, un tām var būt nepieciešama medikamentoza ārstēšana.

Ja notiek saskare ar ādu, noskalojiet NexoBrid ar ūdeni. Tas nepieciešams, lai samazinātu iespējamību, ka Jums attīstīsies alerģiska reakcija pret NexoBrid.

NexoBrid lietošana apdeguma audu noņemšanai var izraisīt drudzi, brūces iekaisumu vai brūces infekciju un, iespējams, vispārēju infekciju. Jūs var regulāri pārbaudīt, vai Jums neveidojas šīs komplikācijas. Jums var nozīmēt zāles infekciju profilaksei vai ārstēšanai.

NexoBrid var samazināt asins recēšanas spēju, kas palielina asiņošanas risku. NexoBrid jālieto piesardzīgi, ja Jums ir vispārēja tendence asiņot, kuņģa čūla, asins saindēšanās vai cits stāvoklis, kas Jums var izraisīt asiņošanu. Pēc ārstēšanas ar NexoBrid ārsts var pārbaudīt Jūsu asins recēšanu.

Jāizvairās no tiešas NexoBrid saskares ar acīm. Ja NexoBrid nokļūst acīs, skalojiet tās ar lielu daudzumu ūdens vismaz 15 minūtes.

Lai novērstu brūces sadzīšanas problēmas, ārstētais apdegums pēc iespējas ātrāk tiek pārklāts ar pagaidu vai pastāvīgu ādas aizstājēju vai pārsēju.

NexoBrid nedrīkst lietot ķīmisko apdegumu brūcēm, kontaminētām brūcēm un brūcēm, kurās NexoBrid var nokļūt saskarē ar svešķermeņiem (piemēram, implantāti, elektrokardiostimulatori un šunti) vai lielajiem asinsvadiem, acīm vai citiem svarīgiem orgāniem.

Bērni un pusaudži

NexoBrid nav paredzēts lietošanai pacientiem vecumā līdz 18 gadiem.

Citas zāles un NexoBrid

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Izrakstot citas zāles, kas ietekmē asins recēšanu, ārsts rīkosies piesardzīgi un novēros, vai neparādās samazinātas asins recēšanas pazīmes vai asiņošana, jo NexoBrid var samazināt asins recēšanu.

NexoBrid var būt šāda iedarbība:

pastiprina atsevišķu zāļu, kuras inaktivē aknu enzīms, ko sauc par CYP2C8 un CYP2C9, iedarbību. Šādu zāļu piemēri:

-amiodarons (izmanto atsevišķu neregulāras sirdsdarbības formu ārstēšanai);

-amodiakvīns un hlorokvīns (izmanto malārijas un dažu iekaisuma formu ārstēšanai);

-fluvastatīns (izmanto augsta holesterīna līmeņa ārstēšanai);

-pioglitazons, rosiglitazons, repaglinīds, tolbutamīds un glipizīds (izmanto diabēta ārstēšanai);

-paklitaksels un sorafenibs (izmanto vēža ārstēšanai);

-torasemīds (izmanto, lai palielinātu urīna izdalīšanos);

-ibuprofēns (izmanto drudža, sāpju un dažu iekaisuma formu ārstēšanai);

-losartāns (izmanto augsta asinsspiediena ārstēšanai),

-celekoksibs (izmanto dažu iekaisuma formu ārstēšanai),

-varfarīns (izmanto asins recēšanas samazināšanai), un

-fenitoīns (izmanto epilepsijas ārstēšanai).

-pastiprina reakciju pret vēža zālēm fluoruracilu un vinkristīnu;

-izraisa nevēlamu asinsspiediena pazemināšanos, ja ārstēšanā lietojat zāles, ko sauc par AKE inhibitoriem; tos izmanto augsta asinsspiediena un citu stāvokļu ārstēšanai;

-pastiprina miegainību, ja lieto vienlaicīgi ar alkoholu vai zālēm, kas rada miegainību.

Ja neesat pārliecināts, vai lietojat kādu no iepriekš minētajām zālēm, pirms NexoBrid lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

NexoBrid nav ieteicams lietot grūtniecības laikā.

Piesardzības nolūkos Jums nevajadzētu barot bērnu ar krūti vismaz 4 dienas pēc NexoBrid lietošanas.

Ja Jums iestājusies grūtniecība vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

3.Kā lietot NexoBrid

NexoBrid ir paredzēts lietošanai tikai speciālistiem apdegumu klīnikās. To sagatavo tieši pirms lietošanas un to uzklāj ārsts vai cits veselības aprūpes speciālists.

2 g NexoBrid pulveri, kas sajaukts ar 20 g gela, uzklāj 100 cm2 apdeguma brūces laukumam. Tas jāatstāj uz 4 stundām un pēc tam jānoņem. Otra un turpmākas uzklāšanas nav ieteicamas.

NexoBrid vienā reizē nedrīkst uzklāt vairāk kā 15% (vienai astotajai daļai) no kopējā ķermeņa virsmas laukuma.

Norādījumus par NexoBrid gela sagatavošanu skatiet šīs instrukcijas beigās medicīniskās vai veselības aprūpes speciālistiem paredzētajā sadaļā.

Pirms uzklāšanas apdeguma brūcei NexoBrid pulveri sajauc ar gelu. Tas jāizmanto 15 minūšu laikā pēc sajaukšanas.

NexoBrid uzklāj uz tīras un mitras brūces, no kuras noņemti pūšļi.

Pirms NexoBrid uzklāšanas no brūces rajona noņem citas zāles (piemēram, sudraba sulfadiazīns vai povidona jods).

Pirms NexoBrid lietošanas uz 2 stundām uzliek pārsēju, kas samērcēts antibakteriāla līdzekļa šķīdumā.

Vismaz 15 minūtes pirms NexoBrid uzklāšanas Jums nozīmēs atbilstošas zāles sāpju profilaksei un terapijai.

Pēc tam, kad no brūces ir noņemts NexoBrid un atmirušie audi, vēl uz 2 stundām uzklāj pārsēju, kas samitrināts antibakteriāla līdzekļa šķīdumā.

Flakonu ar NexoBrid pulveri, gela pudeli un sagatavoto NexoBrid drīkst lietot tikai vienam pacientam.

Ja esat lietojis pārāk daudz NexoBrid

Ja uz brūces ir uzklāts pārāk daudz NexoBrid, lieko gelu var noslaucīt.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Var veidoties alerģiskas reakcijas pret NexoBrid, un tās var izraisīt, piemēram, apgrūtinātu elpošanu, ādas pietūkumu, nātreni un diskomforta sajūtu vēderā vai šādu reakciju kombināciju. Ja novērojat kādu no šiem simptomiem vai pazīmēm, nekavējoties par to pastāstiet ārstam vai aprūpētājam.

Ļoti biežas blakusparādības (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem)

-Drudzis

Biežas blakusparādības (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem)

-Sāpes (arī tad, ja tiek izmantotas zāles apdeguma audu noņemšanas izraisīto sāpju profilaksei vai mazināšanai)

-Apdeguma brūces infekcija

-Brūces komplikācijas, tajā skaitā brūces atvēršanās, brūces izžūšana, sadalīšanās un ādas transplantātu nespēja atbilstoši sadzīt

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt NexoBrid

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot NexoBrid pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz flakona, pudeles un kastītes marķējuma pēc „Der.līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2°C-8°C).

NexoBrid jāuzglabā vertikālā stāvoklī, lai gels atrastos pudeles dibenā, un oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Nesasaldēt.

NexoBrid jāizlieto 15 minūšu laikā pēc pulvera un gela sajaukšanas.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko NexoBrid satur

-Aktīvā viela (pulverī flakonā) ir proteolītisko enzīmu koncentrāts, kas bagātināts ar bromelaīnu: 2 g, kas pēc sajaukšanas atbilst 0,09 g/g proteolītisko enzīmu koncentrāta, kas bagātināts ar bromelaīnu. Citas sastāvdaļas ir: pulverī amonija sulfāts un etiķskābe un gelā karbomērs 980, bezūdens nātrija hidrogēnfosfāts, nātrija hidroksīds un ūdens injekcijām.

NexoBrid ārējais izskats un iepakojums

NexoBrid tiek piegādāts kā pulveris un gels gela pagatavošanai (pulveris flakonā (2 g) un gels pudelē

(20 g)), viens iepakojums.

Pulveris ir pelēkbaltā līdz gaiši dzeltenbrūnā krāsā, un gels ir caurspīdīgs un bezkrāsains.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

MediWound Germany GmbH

Eisenstrasse 5

65428 Rüsselsheim

Vācija

Ražotājs:

Hälsa Pharma GmbH

Nikolaus-Dürkopp-Str. 4a

D-33602 Bielefeld

Vācija

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

MediWound GmbH

MediWound GmbH

Tél/Tel: +800 22232425

Tel: +800 22232425

България

Luxembourg/Luxemburg

MediWound GmbH

MediWound GmbH

Teл: +800 22232425

Tél/Tel: +800 22232425

Česká republika

Magyarország

MediWound GmbH

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Tel.: +800 22232425

Danmark

Malta

MediWound GmbH

MediWound GmbH

Tlf: +800 22232425

Tel: +800 22232425

Deutschland

Nederland

MediWound GmbH

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Tel: +800 22232425

Eesti

Norge

MediWound GmbH

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Tlf: +800 22232425

Ελλάδα

Österreich

MediWound GmbH

MediWound GmbH

Τηλ: +44 1423 853980

Tel: +800 22232425

España

Polska

MediWound GmbH

MediWound GmbH

Tél: +800 22232425

Tel.: +800 22232425

France

Portugal

MediWound GmbH

MediWound GmbH

Tél: +800 22232425

Tel: +800 22232425

Hrvatska

România

MediWound GmbH

MediWound GmbH

Tel: +44 1423 853980

Tel: +44 1423 853980

Ireland

Slovenija

MediWound GmbH

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Tel: +44 1423 853980

Ísland

Slovenská republika

MediWound GmbH

MediWound GmbH

Sími: +44 1423 853980

Tel: +800 22232425

Italia

Suomi/Finland

MediWound GmbH

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Puh/Tel: +800 22232425

Κύπρος

Sverige

MediWound GmbH

MediWound GmbH

Τηλ: +800 22232425

Tel: +800 22232425

Latvija

United Kingdom

MediWound GmbH

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Tel: +800 22232425

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta <{MM/GGGG}> <{mēnesis GGGG}.>

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu. Tur ir arī saites uz citām tīmekļa vietnēm par retām slimībām un to ārstēšanu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem:

Sagatavošana un lietošana

No mikrobioloģiskā viedokļa un, ņemot vērā to, ka zāļu enzimu aktivitāte pēc sajaukšanas pakāpeniski samazinās, sagatavotās zāles jāizmanto tūlīt pēc sagatavošanas (15 minūšu laikā).

NexoBrid jāuzklāj uz tīras, keratīnu nesaturošas (noņemti pūšļi) un mitras brūces.

Pirms NexoBrid uzklāšanas no brūces jānotīra lokāli uzklātas zāles (piemēram, sudraba sulfadiazīns vai povidona jods) un brūce jāiztīra.

Pacienta un brūces sagatavošana

Ar NexoBrid ārstētais brūces laukums nedrīkst būt lielāks nekā 15% no kopējā ķermeņa virsmas laukuma (KĶVL).

Veicot plašu pārsēju maiņu, jāveic sāpju mazināšanas pasākumi atbilstoši standarta praksei; tie jāuzsāk vismaz 15 minūtes pirms NexoBrid uzklāšanas.

Rūpīgi jāiztīra brūce un jānoņem virspusējais keratīna slānis vai pūšļi no brūces virsmas, jo keratīns izolē kreveli no tiešas saskares ar NexoBrid un aizkavē kreveles atdalīšanu.

Uz 2 stundām jāuzklāj pārsējs, kas samitrināts antibakteriāla līdzekļa šķīdumā.

Pirms NexoBrid uzklāšanas jānoņem visi lokāli izmantotie antibakteriālie līdzekļi. Antibakteriālo līdzekļu atliekas var ietekmēt NexoBrid aktivitāti un samazināt tā efektivitāti.

Jānorobežo laukums, no kura vēlaties noņemt kreveli, ar norobežojošu, adhezīvu sterilu parafīna ziedi, uzklājot to dažus centimetrus tālāk par ārstējamo zonu (izmantojot uzklāšanas

instrumentu). Parafīna slānis nedrīkst saskarties ar ārstējamo zonu, lai nepieļautu kreveles pārklāšanu un, līdz ar to, kreveles izolēšanu no tiešas saskares ar NexoBrid.

Lai nepieļautu iespējamu jēlas ādas nejaušu saskari ar NexoBrid, šādus laukumus var aizsargāt, uzklājot sterilas taukainas ziedes slāni.

Uz apdeguma brūces jāuzsmidzina sterils, izotonisks 9 mg/ml (0,9%) nātrija hlorīda šķīdums. Brūcei uzklāšanas procedūras laikā jābūt mitrai.

NexoBrid gela sagatavošana (pulvera un gela sajaukšana)

NexoBrid pulveris un gels ir sterili. Sajaucot NexoBrid pulveri ar gelu, jāizmanto aseptiska tehnika. Pulveri nedrīkst ieelpot.

Enerģiski jāsakrata flakons ar NexoBrid pulveri, lai sadalītu NexoBrid pulvera masu.

NexoBrid pulvera flakons jāatver, uzmanīgi noplēšot alumīnija vāciņu un noņemot gumijas aizbāzni.

Atverot gela pudeli, jāpārliecinās, ka drošības aizdares gredzens nav atdalīts no pudeles vāciņa. Ja drošības aizdares gredzens jau ir atdalīts no vāciņa pirms atvēršanas, gela pudele jāizmet un jāizmanto cita, jauna gela pudele.

Pēc tam NexoBrid pulveris tiek pārlikts atbilstošajā gela pudelē. Ja nepieciešams, pirms pārlikšanas var izmantot sterilu lāpstiņu, lai sadalītu sauso NexoBrid pulvera masu flakonā.

NexoBrid pulveris rūpīgi jāsamaisa ar gelu, līdz veidojas viendabīgs gaiši dzeltenbrūns līdz gaiši brūns maisījums. Tam parasti nepieciešamas (NexoBrid pulvera un gela sajaukšanai) 1 līdz

2 minūtes.

NexoBrid gels jāsagatavo pie pacienta gultas.

NexoBrid uzklāšana

NexoBrid lokāli jāuzklāj uz apdeguma brūces 1,5 līdz 3 milimetru biezā slānī 15 minūšu laikā pēc sajaukšanas.

Pēc tam brūce jāpārklāj ar sterilu, noslēdzošu plēves pārsēju, kas pielīp sterilajam, adhezīvajam norobežojošajam materiālam, kas uzklāts atbilstoši iepriekš minētajiem norādījumiem (skatīt Pacienta un brūces sagatavošana). NexoBrid gelam jāaizpilda viss noslēdzošais pārsējs, īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai zem šī noslēdzošā pārsēja nebūtu gaisa. Viegli uzspiežot noslēdzošajam pārsējam vietā, kur tas saskaras ar adhezīvo norobežojumu, tiks nodrošināta noslēdzošās plēvītes un norobežojuma salipšana un pilnīga ārstēšanas zonas pārklāšana ar NexoBrid.

Pārsietā brūce jāpārklāj ar brīvu, biezu un mīkstu pārsēju, ko nofiksē ar saiti.

Pārsējs jāatstāj vietā 4 stundas.

NexoBrid noņemšana

Profilaktiski jānozīmē atbilstošas pretsāpju zāles.

Pēc 4 stundu NexoBrid terapijas jānoņem noslēdzošais pārsējs, izmantojot aseptisku tehniku.

Adhezīvais norobežojums jānoņem, izmantojot sterilu instrumentu ar trulām malām (piem., mēles depresoru).

No brūces jānoņem izšķīdusī krevele, noslaukot to ar sterilu instrumentu ar trulām malām.

Vispirms brūce rūpīgi jānoslauka ar lielu, sterilu, sausu marli vai salveti, pēc tam – ar sterilu marli vai salveti, kas samērcēta sterilā, izotoniskā 9 mg/ml (0,9%) nātrija hlorīda šķīdumā. Ārstējamā zona jāpaberzē, kamēr parādās rozā virsma ar asiņojošiem punktiem vai bālgani audi. Vietās, kur joprojām būs saglabājusies krevele, berzēšana nenoņems neizšķīdušo, pielipušo kreveli.

Vēl uz 2 stundām jāuzklāj pārsējs, kas samitrināts antibakteriāla līdzekļa šķīdumā.

Brūces aprūpe pēc attīrīšanas

Attīrītā zona nekavējoties jāpārklāj ar pagaidu vai pastāvīgiem ādas aizstājējiem vai pārsējiem, lai nepieļautu izžūšanu un/vai pseidokreveles, un/vai infekcijas veidošanos.

Pirms pagaidu vai pastāvīgā ādas aizstājēja uzklāšanas tikko enzimātiski attīrītajai zonai jāuzklāj samitrināts mitrais-sausais pārsējs.

Pirms transplantāta vai primārā pārsēja uzklāšanas attīrītā pamatne jānotīra un jāatsvaidzina, piem., to noslaukot vai noberžot, lai pārsējs varētu pielipt.

Brūcēm, kurām ir pilna ādas biezuma un dziļu apdegumu zonas, pēc attīrīšanas ar NexoBrid pēc iespējas ātrāk jāveic ādas autotransplantācija. Rūpīgi jāapsver iespēja uzklāt pastāvīgo ādas aizstājēju (piem., ādas autotransplantātu) uz dziļām daļēja ādas biezuma brūcēm neilgi pēc attīrīšanas ar NexoBrid.

Ieteikumi drošam darbam

Katru NexoBrid flakonu, gelu vai sagatavotu gelu drīkst lietot tikai vienam pacientam.

Ir saņemti ziņojumi par saskari ar bromelaīnu darba laikā, kas izraisījuši sensibilizāciju. Sensibilizācija, iespējams, veidojusies, ieelpojot bromelaīna pulveri. Alerģiskas reakcijas pret bromelaīnu ietver anafilaktiskas reakcijas un citas ātrā tipa reakcijas ar šādām izpausmēm: bronhospazmas, angioneirotiskā tūska, nātrene un gļotādas un kuņģa-zarnu trakta reakcijas. Tas jāņem vērā, sajaucot NexoBrid pulveri ar gelu. NexoBrid pulveris, kas satur proteolītisko enzīmu koncentrātu, kas bagātināts ar bromelaīnu, ir sterilas, liofilizētas masas veidā, kas samazina ieelpošanas iespējamību.

Izvairieties no nejaušas saskares ar acīm. Ja notiek saskare ar acīm, skalojiet skartās acis ar lielu daudzumu ūdens vismaz 15 minūtes. Ja notiek saskare ar ādu, noskalojiet NexoBrid ar ūdeni.

Likvidēšana

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

NexoBrid 5 g pulveris un gels gela pagatavošanai

Proteolītisko enzīmu koncentrāts, kas bagātināts ar bromelaīnu

(concentrate of proteolytic enzymes enriched in bromelain)

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

1.Kas ir NexoBrid un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas jāzina pirms NexoBrid lietošanas

3.Kā lietot NexoBrid

4.Iespējamās blakusparādības

6.Kā uzglabāt NexoBrid

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir NexoBrid un kādam nolūkam tās lieto

Kas ir NexoBrid

NexoBrid satur enzīmu maisījumu, ko sauc par „proteolītisko enzīmu koncentrātu, kas bagātināts ar bromelaīnu”, kas ir izspiests no ananāsu auga stumbra.

Kādam nolūkam NexoBrid lieto

NexoBrid lieto pieaugušiem pacientiem, lai atdalītu apdegumu audus no dziļām vai daļēji dziļām ādas apdegumu brūcēm.

NexoBrid lietošana var samazināt apdegušo audu ķirurģiskas izņemšanas un/vai ādas transplantācijas nepieciešamību vai apjomu.

2. Kas jāzina pirms NexoBrid lietošanas

Nelietojiet NexoBrid šādos gadījumos:

-ja Jums ir alerģija pret bromelaīnu;

-ja Jums ir alerģija pret ananāsiem;

-ja Jums ir alerģija pret papaīnu;

-ja Jums ir alerģija pret kādu citu (6. sadaļā minēto) pulvera vai gela sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms NexoBrid lietošanas konsultējieties ar ārstu vai medmāsu, ja:

-Jums ir sirds slimība;

-Jums ir plaušu slimība;

-Jūsu plaušas ir bojātas vai varētu būt bojātas, ieelpojot dūmus;

-Jums ir alerģija pret bromelaīnu (viela, kas līdzīga NexoBrid aktīvajai vielai). Šādā gadījumā Jums var būt alerģiskas reakcijas arī pret NexoBrid;

-Jums ir alerģija pret papaīnu, lateksu, bišu indi vai olīvkoka putekšņiem. Šādā gadījumā Jums var būt alerģiskas reakcijas arī pret NexoBrid;

-Jums ir nieru vai aknu darbības traucējumi.

Alerģiskas reakcijas var izraisīt, piemēram, apgrūtinātu elpošanu, ādas pietūkumu, nātreni, citas ādas reakcijas un diskomforta sajūtu vēderā vai šādu reakciju kombināciju. Ja novērojat kādu no šīm pazīmēm vai simptomiem, nekavējoties par to pastāstiet ārstam vai aprūpētājam.

Alerģiskas reakcijas var būt smagas, un tām var būt nepieciešama medikamentoza ārstēšana.

Ja notiek saskare ar ādu, noskalojiet NexoBrid ar ūdeni. Tas nepieciešams, lai samazinātu iespējamību, ka Jums attīstīsies alerģiska reakcija pret NexoBrid.

NexoBrid lietošana apdeguma audu noņemšanai var izraisīt drudzi, brūces iekaisumu vai brūces infekciju un, iespējams, vispārēju infekciju. Jūs var regulāri pārbaudīt, vai Jums neveidojas šīs komplikācijas. Jums var nozīmēt zāles infekciju profilaksei vai ārstēšanai.

NexoBrid var samazināt asins recēšanas spēju, kas palielina asiņošanas risku. NexoBrid jālieto piesardzīgi, ja Jums ir vispārēja tendence asiņot, kuņģa čūla, asins saindēšanās vai cits stāvoklis, kas Jums var uzraisīt asiņošanu. Pēc ārstēšanas ar NexoBrid ārsts var pārbaudīt Jūsu asins recēšanu.

Jāizvairās no tiešas NexoBrid saskares ar acīm. Ja NexoBrid nokļūst acīs, skalojiet tās ar lielu daudzumu ūdens vismaz 15 minūtes.

Lai novērstu brūces sadzīšanas problēmas, ārstētais apdegums pēc iespējas ātrāk tiek pārklāts ar pagaidu vai pastāvīgu ādas aizstājēju vai pārsēju.

NexoBrid nedrīkst lietot ķīmisko apdegumu brūcēm, kontaminētām brūcēm un brūcēm, kurās NexoBrid var nokļūt saskarē ar svešķermeņiem (piemēram, implantāti, elektrokardiostimulatori un šunti) vai lielajiem asinsvadiem, acīm vai citiem svarīgiem orgāniem.

Bērni un pusaudži

NexoBrid nav paredzēts lietošanai pacientiem vecumā līdz 18 gadiem.

Citas zāles un NexoBrid

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Izrakstot citas zāles, kas ietekmē asins recēšanu, ārsts rīkosies piesardzīgi un novēros, vai neparādās samazinātas asins recēšanas pazīmes vai asiņošana, jo NexoBrid var samazināt asins recēšanu.

NexoBrid var būt šāda iedarbība:

pastiprina atsevišķu zāļu, kuras inaktivē aknu enzīms, ko sauc par CYP2C8 un CYP2C9, iedarbību. Šādu zāļu piemēri:

-amiodarons (izmanto atsevišķu neregulāras sirdsdarbības formu ārstēšanai);

-amodiakvīns un hlorokvīns (izmanto malārijas un dažu iekaisuma formu ārstēšanai);

-fluvastatīns (izmanto augsta holesterīna līmeņa ārstēšanai);

-pioglitazons, rosiglitazons, repaglinīds, tolbutamīds un glipizīds (izmanto diabēta ārstēšanai);

-paklitaksels un sorafenibs (izmanto vēža ārstēšanai);

-torasemīds (izmanto, lai palielinātu urīna izdalīšanos);

-ibuprofēns (izmanto drudža, sāpju un dažu iekaisuma formu ārstēšanai);

-losartāns (izmanto augsta asinsspiediena ārstēšanai),

-celekoksibs (izmanto dažu iekaisuma formu ārstēšanai),

-varfarīns (izmanto asins recēšanas samazināšanai), un

-fenitoīns (izmanto epilepsijas ārstēšanai).

-pastiprina reakciju pret vēža zālēm fluoruracilu un vinkristīnu;

-izraisa nevēlamu asinsspiediena pazemināšanos, ja ārstēšanā lietojat zāles, ko sauc par AKE inhibitoriem; tos izmanto augsta asinsspiediena un citu stāvokļu ārstēšanai;

-pastiprina miegainību, ja lieto vienlaicīgi ar alkoholu vai zālēm, kas rada miegainību.

Ja neesat pārliecināts, vai lietojat kādu no iepriekš minētajām zālēm, pirms NexoBrid lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

NexoBrid nav ieteicams lietot grūtniecības laikā.

Piesardzības nolūkos Jums nevajadzētu barot bērnu ar krūti vismaz 4 dienas pēc NexoBrid lietošanas.

Ja Jums iestājusies grūtniecība vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

3. Kā lietot NexoBrid

NexoBrid ir paredzēts lietošanai tikai speciālistiem apdegumu klīnikās. To sagatavo tieši pirms lietošanas un to uzklāj ārsts vai cits veselības aprūpes speciālists.

5 g NexoBrid pulveri, kas sajaukts ar 50 g gela uzklāj 250 cm2 apdeguma brūces laukumam. Tas jāatstāj uz 4 stundām un pēc tam jānoņem. Otra un turpmākas uzklāšanas nav ieteicamas.

NexoBrid vienā reizē nedrīkst uzklāt vairāk kā 15% (vienai astotajai daļai) no kopējā ķermeņa virsmas laukuma.

Norādījumus par NexoBrid gela sagatavošanu skatiet šīs instrukcijas beigās medicīniskās vai veselības aprūpes speciālistiem paredzētajā sadaļā.

Pirms uzklāšanas apdeguma brūcei NexoBrid pulveri sajauc ar gelu. Tas jāizmanto 15 minūšu laikā pēc sajaukšanas.

NexoBrid uzklāj uz tīras un mitras brūces, no kuras noņemti pūšļi.

Pirms NexoBrid uzklāšanas no brūces rajona noņem citas zāles (piemēram, sudraba sulfadiazīns vai povidona jods).

Pirms NexoBrid lietošanas uz 2 stundām uzliek pārsēju, kas samērcēts antibakteriāla līdzekļa šķīdumā.

Vismaz 15 minūtes pirms NexoBrid uzklāšanas Jums nozīmēs atbilstošas zāles sāpju profilaksei un terapijai.

Pēc tam, kad no brūces ir noņemts NexoBrid un atmirušie audi, vēl uz 2 stundām uzklāj pārsēju, kas samitrināts antibakteriāla līdzekļa šķīdumā.

Flakonu ar NexoBrid pulveri, gela pudeli un sagatavoto NexoBrid drīkst lietot tikai vienam pacientam.

Ja esat lietojis pārāk daudz NexoBrid

Ja uz brūces ir uzklāts pārāk daudz NexoBrid, lieko gelu var noslaucīt.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Var veidoties alerģiskas reakcijas pret NexoBrid, un tās var izraisīt, piemēram, apgrūtinātu elpošanu, ādas pietūkumu, nātreni un diskomforta sajūtu vēderā vai šādu reakciju kombināciju. Ja novērojat kādu no šiem simptomiem vai pazīmēm, nekavējoties par to pastāstiet ārstam vai aprūpētājam.

Ļoti biežas blakusparādības (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem)

-Drudzis

Biežas blakusparādības (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem)

-Sāpes (arī tad, ja tiek izmantotas zāles apdeguma audu noņemšanas izraisīto sāpju profilaksei vai mazināšanai)

-Apdeguma brūces infekcija

-Brūces komplikācijas, tajā skaitā brūces atvēršanās, brūces izžūšana, sadalīšanās un ādas transplantātu nespēja atbilstoši sadzīt

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt NexoBrid

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot NexoBrid pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz flakona, pudeles un kastītes marķējuma pēc „Der.līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2°C-8°C).

NexoBrid jāuzglabā vertikālā stāvoklī, lai gels atrastos pudeles dibenā, un oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Nesasaldēt.

NexoBrid jāizlieto 15 minūšu laikā pēc pulvera un gela sajaukšanas.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko NexoBrid satur

-Aktīvā viela (pulverī flakonā) ir proteolītisko enzīmu koncentrāts, kas bagātināts ar bromelaīnu: 5 g, kas pēc sajaukšanas atbilst 0,09 g/g proteolītisko enzīmu koncentrāta, kas bagātināts ar bromelaīnu. Citas sastāvdaļas ir: pulverī amonija sulfāts un etiķskābe un gelā karbomērs 980, bezūdens nātrija hidrogēnfosfāts, nātrija hidroksīds un ūdens injekcijām.

NexoBrid ārējais izskats un iepakojums

NexoBrid tiek piegādāts kā pulveris un gels gela pagatavošanai (pulveris flakonā (5 g) un gels pudelē

(50 g)), viens iepakojums.

Pulveris ir pelēkbaltā līdz gaiši dzeltenbrūnā krāsā, un gels ir caurspīdīgs un bezkrāsains.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

MediWound Germany GmbH

Eisenstrasse 5

65428 Rüsselsheim

Vācija

Ražotājs:

Hälsa Pharma GmbH

Nikolaus-Dürkopp-Str. 4a

D-33602 Bielefeld

Vācija

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

MediWound GmbH

MediWound GmbH

Tél/Tel: +800 22232425

Tel: +800 22232425

България

Luxembourg/Luxemburg

MediWound GmbH

MediWound GmbH

Teл: +800 22232425

Tél/Tel: +800 22232425

Česká republika

Magyarország

MediWound GmbH

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Tel.: +800 22232425

Danmark

Malta

MediWound GmbH

MediWound GmbH

Tlf: +800 22232425

Tel: +800 22232425

Deutschland

Nederland

MediWound GmbH

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Tel: +800 22232425

Eesti

Norge

MediWound GmbH

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Tlf: +800 22232425

Ελλάδα

Österreich

MediWound GmbH

MediWound GmbH

Τηλ: +44 1423 853980

Tel: +800 22232425

España

Polska

MediWound GmbH

MediWound GmbH

Tél: +800 22232425

Tel.: +800 22232425

France

Portugal

MediWound GmbH

MediWound GmbH

Tél: +800 22232425

Tel: +800 22232425

Hrvatska

România

MediWound GmbH

MediWound GmbH

Tel: +44 1423 853980

Tel: +44 1423 853980

Ireland

Slovenija

MediWound GmbH

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Tel: +44 1423 853980

Ísland

Slovenská republika

MediWound GmbH

MediWound GmbH

Sími: +44 1423 853980

Tel: +800 22232425

Italia

Suomi/Finland

MediWound GmbH

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Puh/Tel: +800 22232425

Κύπρος

Sverige

MediWound GmbH

MediWound GmbH

Τηλ: +800 22232425

Tel: +800 22232425

Latvija

United Kingdom

MediWound GmbH

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Tel: +800 22232425

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta <{MM/GGGG}> <{mēnesis GGGG}.>

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu. Tur ir arī saites uz citām tīmekļa vietnēm par retām slimībām un to ārstēšanu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem:

Sagatavošana un lietošana

No mikrobioloģiskā viedokļa un, ņemot vērā to, ka zāļu enzīmu aktivitāte pēc sajaukšanas pakāpeniski samazinās, sagatavotās zāles jāizmanto tūlīt pēc sagatavošanas (15 minūšu laikā).

NexoBrid jāuzklāj uz tīras, keratīnu nesaturošas (noņemti pūšļi) un mitras brūces.

Pirms NexoBrid uzklāšanas no brūces jānotīra lokāli uzklātas zāles (piemēram, sudraba sulfadiazīns vai povidona jods) un brūce jāiztīra.

Pacienta un brūces sagatavošana

Ar NexoBrid ārstētais brūces laukums nedrīkst būt lielāks nekā 15% no kopējā ķermeņa virsmas laukuma (KĶVL).

Veicot plašu pārsēju maiņu, jāveic sāpju mazināšanas pasākumi atbilstoši standarta praksei; tie jāuzsāk vismaz 15 minūtes pirms NexoBrid uzklāšanas.

Rūpīgi jāiztīra brūce un jānoņem virspusējais keratīna slānis vai pūšļi no brūces virsmas, jo keratīns izolē kreveli no tiešas saskares ar NexoBrid un aizkavē kreveles atdalīšanu.

Uz 2 stundām jāuzklāj pārsējs, kas samitrināts antibakteriāla līdzekļa šķīdumā.

Pirms NexoBrid uzklāšanas jānoņem visi lokāli izmantotie antibakteriālie līdzekļi. Antibakteriālo līdzekļu atliekas var ietekmēt NexoBrid aktivitāti un samazināt tā efektivitāti.

Jānorobežo laukums, no kura vēlaties noņemt kreveli, ar norobežojošu, adhezīvu sterilu parafīna ziedi, uzklājot to dažus centimetrus tālāk par ārstējamo zonu (izmantojot uzklāšanas

instrumentu). Parafīna slānis nedrīkst saskarties ar ārstējamo zonu, lai nepieļautu kreveles pārklāšanu un, līdz ar to, kreveles izolēšanu no tiešas saskares ar NexoBrid.

Lai nepieļautu iespējamu jēlas ādas nejaušu saskari ar NexoBrid, šādus laukumus var aizsargāt, uzklājot sterilas taukainas ziedes slāni.

Uz apdeguma brūces jāuzsmidzina sterils, izotonisks 9 mg/ml (0,9%) nātrija hlorīda šķīdums. Brūcei uzklāšanas procedūras laikā jābūt mitrai.

NexoBrid gela sagatavošana (pulvera un gela sajaukšana)

NexoBrid pulveris un gels ir sterili. Sajaucot NexoBrid pulveri ar gelu, jāizmanto aseptiska tehnika. Pulveri nedrīkst ieelpot.

Enerģiski jāsakrata flakons ar NexoBrid pulveri, lai sadalītu NexoBrid pulvera masu.

NexoBrid pulvera flakons jāatver, uzmanīgi noplēšot alumīnija vāciņu un noņemot gumijas aizbāzni.

Atverot gela pudeli, jāpārliecinās, ka drošības aizdares gredzens nav atdalīts no pudeles vāciņa. Ja drošības aizdares gredzens jau ir atdalīts no vāciņa pirms atvēršanas, gela pudele jāizmet un jāizmanto cita, jauna gela pudele.

Pēc tam NexoBrid pulveris tiek pārlikts atbilstošajā gela pudelē. Ja nepieciešams, pirms pārlikšanas var izmantot sterilu lāpstiņu, lai sadalītu sauso NexoBrid pulvera masu flakonā.

NexoBrid pulveris rūpīgi jāsamaisa ar gelu, līdz veidojas viendabīgs gaiši dzeltenbrūns līdz gaiši brūns maisījums. Tam parasti nepieciešamas (NexoBrid pulvera un gela sajaukšanai) 1 līdz 2 minūtes.

NexoBrid gels jāsagatavo pie pacienta gultas.

NexoBrid uzklāšana

NexoBrid lokāli jāuzklāj uz apdeguma brūces 1,5 līdz 3 milimetru biezā slānī 15 minūšu laikā pēc sajaukšanas.

Pēc tam brūce jāpārklāj ar sterilu, noslēdzošu plēves pārsēju, kas pielīp sterilajam, adhezīvajam norobežojošajam materiālam, kas uzklāts atbilstoši iepriekš minētajiem norādījumiem (skatīt Pacienta un brūces sagatavošana). NexoBrid gelam jāaizpilda viss noslēdzošais pārsējs, īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai zem šī noslēdzošā pārsēja nebūtu gaisa. Viegli uzspiežot noslēdzošajam pārsējam vietā, kur tas saskaras ar adhezīvo norobežojumu, tiks nodrošināta noslēdzošās plēvītes un norobežojuma salipšana un pilnīga ārstēšanas zonas pārklāšana ar NexoBrid.

Pārsietā brūce jāpārklāj ar brīvu, biezu un mīkstu pārsēju, ko nofiksē ar saiti.

Pārsējs jāatstāj vietā 4 stundas.

NexoBrid noņemšana

Profilaktiski jānozīmē atbilstošas pretsāpju zāles.

Pēc 4 stundu NexoBrid terapijas jānoņem noslēdzošais pārsējs, izmantojot aseptisku tehniku.

Adhezīvais norobežojums jānoņem, izmantojot sterilu instrumentu ar trulām malām (piem., mēles depresoru).

No brūces jānoņem izšķīdusī krevele, noslaukot to ar sterilu instrumentu ar trulām malām.

Vispirms brūce rūpīgi jānoslauka ar lielu, sterilu, sausu marli vai salveti, pēc tam – ar sterilu marli vai salveti, kas samērcēta sterilā, izotoniskā 9 mg/ml (0,9%) nātrija hlorīda šķīdumā. Ārstējamā zona jāpaberzē, kamēr parādās rozā virsma ar asiņojošiem punktiem vai bālgani audi. Vietās, kur joprojām būs saglabājusies krevele, berzēšana nenoņems neizšķīdušo, pielipušo kreveli.

Vēl uz 2 stundām jāuzklāj pārsējs, kas samitrināts antibakteriāla līdzekļa šķīdumā.

Brūces aprūpe pēc attīrīšanas

Attīrītā zona nekavējoties jāpārklāj ar pagaidu vai pastāvīgiem ādas aizstājējiem vai pārsējiem, lai nepieļautu izžūšanu un/vai pseidokreveles, un/vai infekcijas veidošanos.

Pirms pagaidu vai pastāvīgā ādas aizstājēja uzklāšanas tikko enzimātiski attīrītajai zonai jāuzklāj samitrināts mitrais-sausais pārsējs.

Pirms transplantāta vai primārā pārsēja uzklāšanas attīrītā pamatne jānotīra un jāatsvaidzina, piem., to noslaukot vai noberžot, lai pārsējs varētu pielipt.

Brūcēm, kurām ir pilna ādas biezuma un dziļu apdegumu zonas, pēc attīrīšanas ar NexoBrid pēc iespējas ātrāk jāveic ādas autotransplantācija. Rūpīgi jāapsver iespēja uzklāt pastāvīgo ādas aizstājēju (piem., ādas autotransplantātu) uz dziļām daļēja ādas biezuma brūcēm neilgi pēc attīrīšanas ar NexoBrid.

Ieteikumi drošam darbam

Katru NexoBrid flakonu, gelu vai sagatavotu gelu drīkst lietot tikai vienam pacientam.

Ir saņemti ziņojumi par saskari ar bromelaīnu darba laikā, kas izraisījuši sensibilizāciju. Sensibilizācija, iespējams, veidojusies, ieelpojot bromelaīna pulveri. Alerģiskas reakcijas pret bromelaīnu ietver anafilaktiskas reakcijas un citas ātrā tipa reakcijas ar šādām izpausmēm: bronhospazmas, angioneirotiskā tūska, nātrene un gļotādas un kuņģa-zarnu trakta reakcijas. Tas jāņem vērā, sajaucot NexoBrid pulveri ar gelu. NexoBrid pulveris, kas satur proteolītisko enzīmu koncentrātu, kas bagātināts ar bromelaīnu, ir sterilas, liofilizētas masas veidā, kas samazina ieelpošanas iespējamību.

Izvairieties no nejaušas saskares ar acīm. Ja notiek saskare ar acīm, skalojiet skartās acis ar lielu daudzumu ūdens vismaz 15 minūtes. Ja notiek saskare ar ādu, noskalojiet NexoBrid ar ūdeni.

Likvidēšana

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas