Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nimenrix (Neisseria meningitidis serogroup A polysaccharide...) – Zāļu apraksts - J07AH08

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsNimenrix
ATĶ kodsJ07AH08
VielaNeisseria meningitidis serogroup A polysaccharide conjugated to tetanus toxoid / Neisseria meningitidis serogroup C polysaccharide conjugated to tetanus toxoid /Neisseria meningitidis serogroup W-135 polysaccharide conjugated to tetanus toxoid / Neisseria
RažotājsPfizer Limited

Raksts satur

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Nimenrix pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai pilnšļircē

A, C, W-135 un Y grupas meningokoku konjugāta vakcīna

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Pēc izšķīdināšanas viena deva (0,5 ml) satur:

 

A grupas Neisseria meningitidis polisaharīdu1

5 mikrogramus

C grupas Neisseria meningitidis polisaharīdu1

5 mikrogramus

W-135 grupas Neisseria meningitidis polisaharīdu1

5 mikrogramus

Y grupas Neisseria meningitidis polisaharīdu1

5 mikrogramus

1konjugēts pie stingumkrampju toksoīda nesējproteīna

44 mikrogramiem

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

 

3.

ZĀĻU FORMA

 

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai. Pulveris vai masa ir balti.

Šķīdinātājs ir dzidrs un bezkrāsains.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Nimenrix ir indicēts, lai personām no 6 nedēļu vecuma veiktu aktīvu imunizāciju pret invazīvām A, C, W-135 un Y grupas Neisseria meningitidis izraisītām meningokoku infekcijas slimībām.

4.2.Devas un lietošanas veids

Devas

Nimenrix jālieto saskaņā ar pieejamiem oficiāliem ieteikumiem.

Zīdaiņi 6 līdz 12 nedēļu vecumā

Ieteicamā imunizācijas sērija sastāv no trim 0,5 ml devām. Primārā vakcinācijas sērija zīdaiņim sastāv no divām devām, pirmo devu ievadot sākot no 6 nedēļu vecuma, un ar 2 mēnešu intervālu starp devām. Trešā deva (revakcinācija) ieteicama 12 mēnešu vecumā (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Bērni no 12 mēnešu vecuma, pusaudži un pieaugušie

Jāievada viena 0,5 ml deva.

Dažiem cilvēkiem var būt nepieciešama otra Nimenrix deva (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Iepriekš vakcinēti bērni no 12 mēnešu vecuma, pusaudži un pieaugušie

Nimenrix var ievadīt kā revakcinācijas devu personām, kuras iepriekš ir saņēmušas primāro vakcināciju ar konjugētām vai nekombinētām polisaharīdu meningokoku vakcīnām (skatīt 4.4. un 5.1. apakšpunktu).

Lietošanas veids

Imunizāciju drīkst veikt tikai intramuskulāras injekcijas veidā.

Ieteicamā injekcijas vieta zīdaiņiem ir augšstilba anterolaterālā daļa. Personām no 1 gada vecuma ieteicamās injekcijas vietas ir augšstilba anterolaterālā daļa vai deltveida muskulis.

(skatīt 4.4. un 4.5. apakšpunktu).

Norādījumus par zāļu izšķīdināšanu pirms lietošanas skatīt 6.6. apakšpunktā.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Nimenrix nekādā gadījumā nedrīkst ievadīt intravaskulāri, intradermāli vai subkutāni.

Laba klīniskā prakse ir pirms vakcinācijas pārskatīt medicīnisko anamnēzi (īpaši attiecībā uz iepriekš veikto vakcināciju un iespējamo blakusparādību rašanos) un veikt klīnisku izmeklēšanu.

Vienmēr jābūt viegli pieejamai piemērotai medikamentozai terapijai un uzraudzībai gadījumam, ja pēc vakcīnas ievadīšanas rodas anafilaktiska reakcija, kas gan notiek reti.

Blakusslimības

Vakcinācija ar Nimenrix jāatliek pacientiem, kuriem ir akūta smaga slimība ar drudzi. Vieglas infekcijas, piemēram, saaukstēšanās dēļ vakcināciju nevajadzētu atlikt.

Sinkope

Pēc vai pat pirms jebkuras vakcinācijas kā psihogēna reakcija pret injekciju ar adatu iespējama sinkope (ģībšana), īpaši pusaudžiem. Vienlaikus var būt vairākas neiroloģiskas pazīmes, piemēram, pārejoši redzes traucējumi, parestēzija un toniski-kloniskas ekstremitāšu kustības atlabšanas laikā. Svarīgi, lai manipulāciju veiktu vietā, kur nav iespējams savainojums samaņas zaudēšanas gadījumā.

Trombocitopēnija un asinsreces traucējumi

Nimenrix piesardzīgi jālieto personām ar trombocitopēniju vai jebkādiem asinsreces traucējumiem, jo pēc vakcīnas intramuskulāras ievadīšanas šiem cilvēkiem var rasties asiņošana.

Imūndeficīts

Varētu sagaidīt, ka pacientiem, kuri saņem imūnsupresīvu terapiju, vai pacientiem ar imūndeficītu var nerasties atbilstoša imūna atbildes reakcija.

Nav novērtēts drošums un imunogenitāte pacientiem ar paaugstinātu jutību pret meningokoku infekciju tādu iemeslu dēļ kā termināls komplementa deficīts un anatomiska vai funkcionāla asplēnija. Šiem cilvēkiem var nerasties atbilstoša imūnā atbildes reakcija.

Aizsardzība pret meningokoku slimību

Nimenrix nodrošinās aizsardzību tikai pret A, C, W-135 un Y grupas Neisseria meningitidis. Vakcīna nepasargās no nevienas citas grupas Neisseria meningitidis.

Visiem vakcinētajiem var nerasties aizsargājoša imūna atbildes reakcija.

Iepriekš veiktas nekombinētu polisaharīdu meningokoku vakcīnas ietekme

Personām, kuras iepriekš vakcinētas ar nekombinētu polisaharīdu meningokoku vakcīnu un 30 – 42 mēnešus vēlāk vakcinētas ar Nimenrix, bija zemāki ģeometriski vidējie titri (GMT), nosakot ar truša komplementa seruma baktericīdo testu (rSBA), nekā personām, kuras pēdējo 10 gadu laikā nebija vakcinētas ar kādu meningokoku vakcīnu (skatīt 5.1. apakšpunktu). Šī novērojuma klīniskais nozīmīgums nav zināms.

Iepriekš veiktas vakcinācijas antivielu ietekme uz tetanusa toksoīdu

Nimenrix drošumu un imunogenitāti novērtēja, lietojot secīgi vai vienlaicīgi ar vakcīnu, kas satur difterijas un tetanusa toksoīdu, acelulāro pertussis, inaktivētus poliovīrusus (1, 2 un 3), B hepatīta virsmas antigēnu un b tipa Haemophilus influenzae poliribosilribozes fosfātu, konjugētu ar tetanusa toksoīdu (DTaP-HBV-IPV/Hib) otrajā dzīves gadā. Nimenrix lietošana vienu mēnesi pēc DTaP-HBV- IPV/Hib vakcīnas radīja zemāku rSBA GMT grupām A, C un W-135, salīdzinot ar vienlaicīgu ievadīšanu (skatīt 4.5. apakšpunktu). Šī novērojuma klīniskā nozīme nav zināma.

Imūnā atbildes reakcija maziem bērniem vecumā no 12 līdz 14 mēnešiem

Maziem bērniem vecumā no 12 līdz 14 mēnešiem tika novērota līdzīga rSBA atbildes reakcija uz A, C, W-135 un Y grupām vienu mēnesi pēc vienas Nimenrix devas ievadīšanas vai vienu mēnesi pēc divām Nimenrix devām, kas ievadītas ar divu mēnešu intervālu.

Viena deva bija saistīta ar zemāku cilvēka komplementu baktericīdā seruma (hSBA) titru testā W-135 un Y grupām, salīdzinot ar divām devām, ievadītām ar divu mēnešu intervālu. Pēc vienas vai divām devām tika novērota līdzīga reakcija uz A un C grupām (skatīt 5.1. apakšpunktu). Šo novērojumu klīniskais nozīmīgums nav zināms. Ja ir sagaidāms, ka mazs bērns tiks pakļauts invazīvas meningokoku slimības riskam, ko ierosina W-135 un Y grupas, var tikt apsvērta otras Nimenrix devas ievadīšana pēc 2 mēnešu intervāla. Par antivielu samazināšanos pret A vai C grupu pēc pirmās Nimenrix devas maziem bērniem vecumā no 12 līdz 23 mēnešiem skatiet sadaļu “Baktericīdu antivielu titru saglabāšanās serumā”.

Baktericīdu antivielu titru saglabāšanās serumā

Pēc Nimenrix ievadīšanas ir pierādīta baktericīdo antivielu titru samazināšanās serumā pret A grupu, testā izmantojot cilvēka komplementu (hSBA) (skatīt 5.1. apakšpunktu). Nav zināma hSBA A grupas antivielu titru samazināšanās klīniskais nozīmīgums. Tomēr, ja paredzams, ka persona būs pakļauta īpašam A grupas iedarbības riskam un Nimenrix devu ir saņēmusi vairāk nekā aptuveni pirms gada, var apsvērt revakcinācijas devas ievadīšanu.

Ar laiku konstatēta antivielu titra samazināšanās grupām A, C, W-135 un Y. Antivielu titra samazināšanās klīniskais nozīmīgums nav zināms. Revakcinācijas devas ievadīšanu var apsvērt personām, kuras vakcinētas agrā bērnībā un kurām saglabājas augsts A, C, W-135 vai Y serogrupu izraisītas meningokoku slimības risks (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Nimenrix ietekme uz pret-tetanusa antivielu koncentrāciju

Lai gan pēc vakcinācijas ar Nimenrix novēroja pret-tetanusa toksoīda (TT) antivielu koncentrācijas palielināšanos, Nimenrix neaizstāj imunizāciju pret stingumkrampjiem.

Nimenrix ievadīšana kopā ar TT saturošu vakcīnu vai vienu mēnesi pirms tās otrajā dzīves gadā neietekmē atbildes reakciju pret TT un būtiski neietekmē drošumu. Nav pieejami dati par bērniem pēc 2 gadu vecuma.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Zīdaiņiem Nimenrix var ievadīt vienlaicīgi ar kombinētām DTaP-HBV-IPV/Hib vakcīnām un ar 10- valento pneimokoku konjugēto vakcīnu.

Sākot no 1 gada vecuma Nimenrix var ievadīt vienlaicīgi ar jebkuru no šīm vakcīnām: A hepatīta (HAV) un B hepatīta (HBV) vakcīnām, masalu-epidēmiskā parotīta-masaliņu (MMR) vakcīnu,

masalu-epidēmiskā parotīta-masaliņu-vējbaku (MMRV) vakcīnu, 10-valento pneimokoku konjugāta vakcīnu vai sezonālās gripas vakcīnu bez adjuvanta.

Otrajā dzīves gadā Nimenrix var ievadīt arī vienlaicīgi ar kombinētām difterijas- stingumkrampju- acelulārām garā klepus (DTaP) vakcīnām, ieskaitot DTaP kombināciju ar B hepatīta, inaktivētu poliomielīta vai b tipa Haemophilus influenzae vakcīnām (HBV, IPV vai Hib), piemēram, DTaP- HBV-IPV/Hib vakcīnu un 13-valento konjugēto pneimokoku vakcīnu.

Tomēr, ja iespējams, Nimenrix un TT saturoša vakcīna, piemēram, DTaP-HBV-IPV/Hib vakcīna, jālieto vienlaicīgi vai Nimenrix jāievada vismaz vienu mēnesi pirms TT saturošas vakcīnas.

Vienu mēnesi pēc ievadīšanas vienlaicīgi ar 10-valentu pneimokoku konjugāta vakcīnu vienam pneimokoku serotipam (18C konjugēts ar stingumkrampju toksoīda nesējproteīnu) novēroja mazāku ģeometriski vidējo antivielu koncentrāciju (GMC) un opsonofagocītiskā testa (OPA) antivielu GMT. Šī novērojuma klīniskais nozīmīgums nav zināms. Vienlaicīga ievadīšana imūno atbildi pret citiem deviņiem pneimokoku serotipiem neietekmēja.

Ja Nimenrix jālieto vienlaicīgi ar kādu citu injicējamu vakcīnu, vakcīnas vienmēr jāievada atšķirīgās injekciju vietās.

Paredzams, ka pacientiem, kuri saņem imūnsupresīvu terapiju, var neveidoties pietiekama atbildes reakcija.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Pieredze par Nimenrix lietošanu grūtniecēm ir ierobežota.

Pētījumi ar dzīvniekiem tiešu vai netiešu kaitīgu ietekmi uz grūtniecību, embrionālo/augļa attīstību, dzemdībām vai postnatālo attīstību neuzrāda (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Nimnerix grūtniecības laikā drīkst lietot tikai tad, ja tas absolūti nepieciešams un ja iespējamie ieguvumi atsver iespējamo risku auglim.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai Nimenrix izdalās ar mātes pienu cilvēkam.

Nimenrix barošanas ar krūti periodā drīkst lietot tikai tad, ja iespējamie ieguvumi atsver iespējamo risku.

Fertilitāte

Ar dzīvniekiem veiktie pētījumi neliecina par tiešu vai netiešu nelabvēlīgu ietekmi uz fertilitāti.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav veikti pētījumi, lai novērtētu Nimenrix ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Tomēr dažas no 4.8. apakšpunktā „Nevēlamās blakusparādības” minētajām blakusparādībām var ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Nimenrix drošums tika izvērtēts šādos klīniskajos pētījumos:

9621 pētījumu dalībniekam tika ievadīta viena deva. Tie kopumā ietvēra 3079 mazus bērnus (12

– 23 mēneši), 909 bērnus vecumā no 2 līdz 5 gadiem, 990 bērnus vecumā no 6 līdz 10 gadiem, 2317 pusaudžus (11 – 17 gadi) un 2326 pieaugušos (18 - 55 gadi).

Atsevišķā pētījumā viena Nimenrix deva tika ievadīta 274 personām no 56 gadu vecuma un vecākām.

Pētījumā zīdaiņiem, kuri pirmās devas ievadīšanas laikā bija vecumā no 6 līdz 12 nedēļām,

1052 personas saņēma vismaz vienu devu no Nimenrix primārās vakcinācijas shēmas 2 vai 3 devām un 1008 saņēma revakcinācijas devu aptuveni 12 mēnešu vecumā

6-12 nedēļu un 12–14 mēnešu vecuma grupās, kas saņēma 2 Nimenrix devas ar 2 mēnešu intervālu, pirmā un otrā deva tika saistītas ar līdzīgu vietējo un sistēmisko reaktogenitāti.

Nimenrix revakcinācijas devas lokālais un vispārīgais nevēlamo blakusparādību profils pēc primārās vakcinācijas ar Nimenrix vai citām konjugētām vai nekombinētām polisaharīdu meningokoku vakcīnām bija līdzīgs tādam lokālajam un vispārīgajam nevēlamo blakusparādību profilam, kāds tika novērots pēc primārās vakcinācijas ar Nimenrix, izņemot kuņģa-zarnu trakta simptomus (arī caureju, vemšanu un sliktu dūšu), kas tika novēroti ļoti bieži.

Blakusparādību kopsavilkums tabulas veidā

Ziņotās blakusparādības ir uzskaitītas atbilstoši šādām biežuma grupām:

Ļoti bieži:

(≥ 1/10)

Bieži:

(≥1/100 līdz <1/10)

Retāk:

(≥1/1000 līdz <1/100)

Reti:

(≥1/10000 līdz <1/1000)

Ļoti reti:

(<1/10000)

1. tabulā atspoguļotas blakusparādības, kas ziņotas pētījumos personām no 6 nedēļu līdz 55 gadu vecumam un pēcreģistrācijas periodā. Blakusparādības, kas ziņotas personām vecumā > 55 gadiem, bija līdzīgas tām blakusparādībām kas novērotas jaunākām personām.

1. tabula Blakusparādību kopsavilkums tabulas veidā pēc orgānu sistēmu grupām

Orgānu sistēmu grupa

Biežums

Blakusparādības

 

 

 

Vielmaiņas un uztures

Ļoti bieži

Ēstgribas zudums

traucējumi

 

 

Psihiskie traucējumi

Ļoti bieži

Aizkaitināmība

 

Retāk

Bezmiegs

 

 

Raudāšana

Nervu sistēmas traucējumi

Ļoti bieži

Miegainība

 

 

Galvassāpes

 

Retāk

Hipoestēzija

 

 

Reibonis

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Bieži

Caureja

 

 

Vemšana

 

 

Slikta dūša*

Ādas un zemādas audu bojājumi

Retāk

Nieze

 

 

Izsitumi**

Skeleta-muskuļu un saistaudu

Retāk

Mialģija

sistēmas bojājumi

 

Sāpes ekstremitātē

1. tabula Blakusparādību kopsavilkums tabulas veidā pēc orgānu sistēmu grupām

Orgānu sistēmu grupa

Biežums

Blakusparādības

Vispārēji traucējumi un

Ļoti bieži

Drudzis

reakcijas ievadīšanas vietā

 

Pietūkums injekcijas vietā

 

 

Sāpes injekcijas vietā

 

 

Apsārtums injekcijas vietā

 

 

Nogurums

 

Bieži

Hematoma injekcijas vietā*

 

Retāk

Vājums

 

 

Sacietējums injekcijas vietā

 

 

Nieze injekcijas vietā

 

 

Siltums injekcijas vietā

 

 

Anestēzija injekcijas vietā

 

Nav zināmi***

Plašs ekstremitātes pietūkums injekcijas vietā,

 

 

bieži kopā ar apsārtumu, reizēm iesaistīta

 

 

blakusesošā locītava vai visas ekstremitātes,

 

 

kurā veikta injekcija, tūska

*Slikta dūša un hematoma injekcijas vietā novērota zīdaiņiem ar sastopamības biežumu “retāk” **Izsitumi novēroti zīdaiņiem ar sastopamības biežumu “bieži”

***Pēcreģistrācijas periodā novērotās nevēlāmās blakusparādības

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Par pārdozēšanas gadījumiem nav ziņots.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: vakcīnas, meningokoku vakcīnas, ATĶ kods: J07AH08

Darbības mehānisms

Anti-kapsulārās meningokoku antivielas aizsargā pret meningokoku infekcijas slimībām, pateicoties komplementa mediētai baktericīdai aktivitātei. Nimenrix ierosina baktericīdu antivielu veidošanos pret Neisseria meningitidis A, C, W-135 un Y grupas kapsulāriem polisaharīdiem, nosakot ar testiem, kuriem izmanto vai nu truša komplementu (rSBA), vai cilvēka komplementu (hSBA).

Imunogenitāte zīdaiņiem

Klīniskajā pētījumā zīdaiņiem (MenACWY-TT-083) pirmā deva tika ievadīta 6 līdz 12 nedēļu vecumā, otrā deva tika ievadīta pēc 2 mēnešiem un trešā (revakcinācijas) deva tika ievadīta aptuveni 12 mēnešu vecumā. DTaP-HBV-IPV/Hib un 10-valentā pneimokoku vakcīna tika ievadītas vienlaicīgi. Nimenrix izraisīja baktericīdu antivielu atbildi pret četrām meningokoku grupām. Atbildes reakcija pret C grupu bija procentuāli līdzīga tai, kādu ierosina reģistrētās Men-C-CRM un MenC-TT vakcīnas ar rSBA titru ≥8 vienu mēnesi pēc otrās devas. Skatīt 2. tabulu.

2. tabula: Baktericīdās antivielu atbildes reakcijas (rSBA*) un (hSBA**) zīdaiņiem pēc divām devām, kas ievadītas ar 2 mēnešu starplaiku un pēc revakcinācijas 12 mēnešu vecumā (Pētījums MenACWY-TT-083)

Meningo

 

 

 

rSBA*

 

hSBA**

Vakcīnas

 

 

 

 

 

koku

 

 

GMT

 

GMT

grupa

 

N

N

grupa

 

 

(95%

(95% TI)

(95% TI)

(95% TI)

 

 

 

 

TI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pēc 2.

 

97,4%

 

96,5%

 

 

(95,4;

(93,0;

 

 

devas(1)

(182; 227)

(131; 188)

A

Nimenrix

 

 

98,6)

 

 

98,6)

 

Pēc

 

99,6%

 

99,5%

 

 

 

 

 

 

revakcinā

(98,4;

(1412;

 

 

(97,4;100)

(836;1214)

 

 

cijas(1)

 

99,9)

1725)

 

 

 

Pēc 2.

 

98,7%

 

98,6%

 

 

(97,2;

(96,0;

 

 

devas (1)

(540; 693)

(1052; 1627)

 

Nimenrix

 

 

99,5)

 

 

99,7)

 

 

Pēc

 

99,8%

 

99,5%

 

 

 

 

 

 

revakcinā

(98,8;

(1059;

(97,5;

 

 

(4086; 6100)

 

 

cijas (1)

 

100)

1308)

 

100)

 

 

Pēc 2.

 

99,6%

 

100%

 

 

(98,4;

(98,2;

 

MenC-

devas (1)

(850; 1079)

(2646; 3841)

C

CRM

 

 

99,9)

 

 

100)

 

Pēc

 

98,4%

 

 

100%

 

 

vakcīna

 

 

 

revakcinā

(96,8;

(98,3;

 

 

(920; 1202)

(4412; 6702)

 

 

cijas (1)

 

99,4)

 

100)

 

 

Pēc 2.

 

100%

 

100%

 

 

(99,2;

(1080;

(98,4;

 

MenC-

devas (1)

(2219; 3109)

 

TT

 

 

100)

1307)

 

100)

 

 

Pēc

 

100%

 

100%

 

 

vakcīna

 

 

 

revakcinā

(99,2;

(1776;

(98,3;

 

 

(4765; 6446)

 

 

cijas (1)

 

100)

2163)

 

100)

 

 

Pēc 2.

 

99,1%

 

100%

 

 

(97,8;

(1383;

(98,3;

 

 

devas (1)

(644; 882)

W

Nimenrix

 

 

99,8)

1862)

 

100)

 

Pēc

 

99,8%

 

100%

 

 

 

 

 

 

revakcinā

(98,8;

(2485;

(98,3;

 

 

(4504; 5826)

 

 

cijas (1)

 

100)

3104)

 

100)

 

 

Pēc 2.

 

98,2%

 

97,7%

 

 

(96,6;

(94,6;

 

 

devas (1)

(419; 558)

(276; 390)

Y

Nimenrix

 

 

99,2)

 

 

99,2)

 

Pēc

 

99,4%

 

100%

 

 

 

 

 

 

revakcinā

(99,1;

(98,3;

 

 

(787; 986)

(2498; 3493)

 

 

cijas (1)

 

99,9)

 

100)

Imunogenitātes analīzi veica primārai (ATP saskaņā ar protokolu) grupai imunogenitātes novērtēšanai. *rSBA pārbaudīts Public Health England (PHE) laboratorijās Lielbritānijā

**hSBA pārbaudīts GSK laboratorijās

(1) asins paraugu ņēma 21 - 48 dienas pēc vakcinācijas

Imunogenitāte 12 – 23 mēnešus veciem bērniem

MenACWY-TT-039 un MenACWY-TT-040 klīniskajos pētījumos viena Nimenrix deva ierosināja rSBA atbildes reakciju pret četrām meningokoku grupām; atbildes reakcija pret C grupu bija procentuāli līdzīga tai, kādu ierosina reģistrētā Men-C-CRM vakcīna ar rSBA titru ≥8 (3. tabula).

3. tabula. Baktericīdas antivielu atbildes reakcijas (rSBA*) 12 – 23 mēnešus veciem bērniem

Menin

 

Pētījums MenACWY-TT-039(1)

Pētījums MenACWY-TT-040(2)

gokok

Vakcīnas

 

≥8

GMT

 

≥8

GMT

u

grupa

N

N

(95 % TI)

(95 % TI)

(95 % TI)

(95 % TI)

grupa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Nimenrix

99,7 %

98,4 %

(98,4; 100)

(2008;

2422)

(95,3; 99,7)

(2577; 3899)

 

 

 

 

 

Nimenrix

99,7 %

97,3 %

C

(98,4; 100)

(437;

522)

(93,7; 99,1)

(672; 1021)

 

 

 

MenC-CRM

97,5 %

98,2 %

 

 

vakcīna

(92,9; 99,5)

(170;

265)

(93,8; 99,8)

(521; 918)

 

 

 

W-135

Nimenrix

100 %

98,4 %

(99,0; 100)

(2453;

2932)

(95,4; 99,7)

(3269; 4949)

 

 

 

 

Y

Nimenrix

100 %

97,3 %

(99,0; 100)

(2473;

3013)

(93,8; 99,1)

(2522; 3979)

 

 

 

 

Imunogenitātes analīzi veica ATP imunogenitātes vērtēšanas grupām.

(1)asins paraugu ņēma 42 - 56 dienas pēc vakcinācijas

(2)asins paraugu ņēma 30 - 42 dienas pēc vakcinācijas * pārbaudīts GSK laboratorijās

MenACWY-TT-039 pētījumā kā sekundāro galauzstādījumu vērtēja arī seruma baktericīdisko aktivitāti, kā komplementa avotu izmantojot cilvēka serumu (hSBA) (4. tabula).

4. tabula. Baktericīdas antivielu atbildes reakcijas (hSBA*) 12 – 23 mēnešus veciem bērniem

Meningo

 

 

Pētījums MenACWY-TT-039(1)

koku

Vakcīnas grupa

N

≥8

GMT

grupa

 

 

(95 % TI)

(95 % TI)

A

Nimenrix

77,2 %

19,0

(72,4; 81,6)

(16,4;

22,1)

 

 

 

 

Nimenrix

98,5 %

C

(96,6; 99,5)

(175;

219)

 

 

MenC-CRM vakcīna

81,9 %

40,3

 

 

(73,7; 88,4)

(29,5;

55,1)

 

 

 

W-135

Nimenrix

87,5 %

48,9

(83,5 ; 90,8)

(41,2;

58,0)

 

 

 

Y

Nimenrix

79,3 %

30,9

(74,5; 83,6)

(25,8;

37,1)

 

 

 

Imunogenitātes analīzi veica ATP grupai imunogenitātes novērtēšanai.

(1)asins paraugu ņēma 42 - 56 dienas pēc vakcinācijas

*pārbaudīts GSK laboratorijās

Men ACWY-TT-104 pētījumā imūnā reakcija pēc vienas vai divām Nimenrix devām ar 2 mēnešu intervālu tika vērtēta vienu mēnesi pēc pēdējās vakcinācijas. Nimenrix ierosināja baktericīdu reakciju pret visām četrām meningokoku grupām, kam bija līdzīga procentuālā vērtība ar rSBA titru ≥8 un GMT pēc vienas vai divām devām (5. tabula).

5. tabula: Baktericīdas antivielu atbildes reakcijas (rSBA)* 12–14 mēnešus veciem bērniem

Meningokoku

Vakcīnas

Laika

 

Pētījums MenACWY-TT-104(1)

grupa

grupa

posms

N

≥8

GMT

 

 

 

 

(95 % TI)

(95 % TI)

A

Nimenrix

Pēc

97,8 %

 

1 deva

1. devas

 

(94,4; 99,4)

 

 

(1118; 1847)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

Pēc

96,8 %

 

2 devas

1. devas

 

(92,8; 99,0)

 

 

(970; 1675)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pēc

98,0 %

 

 

2. devas

 

(94,3; 99,6)

(922; 1501)

C

Nimenrix

Pēc

95,0 %

 

1 deva

1. devas

 

(90,7; 97,7)

 

 

(346; 592)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

Pēc

95,5 %

 

2 devas

1. devas

 

(91,0; 98,2)

 

 

(281; 485)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pēc

98,7 %

 

 

2. devas

 

(95,3; 99,8)

(522; 783)

W-135

Nimenrix

Pēc

95,0 %

 

1 deva

1. devas

 

(90,8; 97,7)

 

 

(1601; 2808)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

Pēc

94,9 %

 

2 devas

1. devas

 

(90,3; 97,8)

 

 

(1511; 2728)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pēc

100 %

 

 

2. devas

 

(97,6; 100)

(2914; 4283)

Y

Nimenrix

Pēc

92,8 %

 

1 deva

1. devas

 

(88,0; 96,1)

 

 

(705; 1285)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

Pēc

93,6 %

 

2 devas

1. devas

 

(88,6; 96,9)

 

 

(692; 1258)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pēc

99,3 %

 

 

2. devas

 

(96,3; 100)

(944; 1360)

Imunogenitātes analīzi veica ATP (saskaņā ar protokolu) grupai imunogenitātes novērtēšanai.

(1)asins paraugu ņēma 21–48 dienas pēc vakcinācijas

*pārbaudīts Public Health England laboratorijās

MenACWY-TT-104 pētījumā seruma baktericīdā aktivitāte tika mērīta, izmantojot arī hSBA kā sekundāro parametru. Nimenrix izraisīja baktericīdas atbildes reakcijas pret W-135 un Y grupām, kas bija % augstākas ar hSBA titru ≥8, kad tika dotas divas devas, salīdzinot ar vienu. Procentuāli līdzīgas atbildes reakcijas ar hSBA titru ≥8 novērotas ar A un C grupām (6. tabula).

6. tabula: Baktericīdas antivielu atbildes reakcijas (hSBA)* 12 – 14 mēnešus veciem bērniem

Meningokoku

Vakcīnas

Laika

 

Pētījums MenACWY-TT-104(1)

grupa

grupa

posms

N

≥8

GMT

 

 

 

 

(95 % TI)

(95 % TI)

A

Nimenrix

Pēc

95,9 %

 

1 deva

1. devas

 

(88,6; 99,2)

 

 

(87; 160)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

Pēc

97,0 %

 

2 devas

1. devas

 

(89,5; 99,6)

 

 

(98; 180)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pēc

97,0 %

 

 

2. devas

 

(89,5; 99.6)

(126;

230)

C

Nimenrix

Pēc

98,7 %

 

1 deva

1. devas

 

(93,1; 100)

 

 

(105;

220)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

Pēc

95,7 %

 

2 devas

1. devas

 

(88,0; 99,1)

 

 

(110;

236)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pēc

100 %

 

 

2. devas

 

(94,8; 100)

(1278;

2404)

W-135

Nimenrix

Pēc

62,5 %

 

1 deva

1. devas

 

(50,3; 73,6)

 

 

(16;

47)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

Pēc

68,9 %

 

2 devas

1. devas

 

(55,7; 80,1)

 

 

(16;

43)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pēc

97,1 %

 

 

2. devas

 

(90,1; 99,7)

(550; 1041)

Y

Nimenrix

Pēc

67,6 %

 

1 deva

1. devas

 

(55,5; 78,20)

 

 

(24;

71)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

Pēc

64,3 %

 

2 devas

1. devas

 

(50,4; 76,6)

 

 

(18;

58)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pēc

95,3 %

 

 

2. devas

 

(86,9; 99,0)

(339;

775)

Imunogenitātes analīzi veica ATP (saskaņā ar protokolu) grupai imunogenitātes novērtēšanai.

(1)asins paraugu ņēma 21–48 dienas pēc vakcinācijas

*pārbaudīts GSK laboratorijās

Imūnās atbildes reakcijas saglabāšanās, izmantojot rSBA un hSBA, tika izvērtēta līdz 5 gadiem bērniem pēc pirmās vakcinācijas pētījumā MenACWY-TT-027 (7. tabula).

7. tabula. Piecu gadu saglabāšanās dati maziem bērniem, kas vakcinācijas brīdī bija 12 – 23 mēnešus veci (pētījums MenACWY-TT-032; pētījuma 027 pagarinājums)

Menin

 

Laika

 

rSBA*

 

 

hSBA**

 

gokok

Vakcīnas

 

 

 

 

 

 

 

 

brīdis

 

≥8

 

GMT

 

≥8

 

GMT

u

grupa

N

 

N

 

(gads)

(95 % TI)

 

(95 % TI)

(95 % TI)

 

(95 % TI)

grupa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

64,4 %

 

35,1

52,3 %

 

8,8

A

Nimenri

(48,8; 78,1)

 

(19,4; 63,4)

(36,7; 67,5)

 

(5,4; 14,2)

 

 

 

 

 

x

5.

73,5 %

 

37,4

35,6 %

 

5,2

 

 

 

 

 

(58,9; 85,1)

 

(22,1; 63,2)

(21,9: 51,2)

 

(3,4; 7,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

97,8 %

97,8 %

 

Nimenri

(88,2; 99,9)

(62,7; 192)

(88,2; 99,9)

(214; 640)

 

 

 

 

 

x

5.

77,6 %

48,9

91,7 %

C

 

(63,4; 88,2)

(28,5; 84,0)

(80,0; 97,7)

(124; 379)

 

 

 

 

MenC-

4.

80,0 %

70,0 %

91,9

 

 

(44,4; 97,5)

(22,6; 832)

(34,8; 93,3)

(9,8; 859)

 

CRM

 

 

 

 

 

 

63,6 %

26,5

 

90,9 %

 

vakcīna

5.

 

(30,8; 89,1)

(6,5; 107)

(58,7; 99,8)

(21,2; 557)

 

 

 

 

 

 

 

4.

60,0 %

50,8

84,4%

76,9

W-135

Nimenri

(44,3; 74,3)

(24,0; 108)

(70,5; 93,5)

(44,0; 134)

 

 

 

 

x

5.

34,7 %

18,2

82,6 %

59,7

 

 

(21,7; 49,6)

(9,3; 35,3)

(68,6; 92,2)

(35,1; 101)

 

 

 

 

 

 

 

4.

62,2%

44,9

87,8%

74,6

Y

Nimenri

(46,5; 76,2)

(22,6; 89,3)

(73,8; 95,9)

(44,5; 125)

 

 

 

x

5.

42,9 %

20,6

80,0 %

70,6

 

 

 

(28,8; 57,8)

(10,9; 39,2)

(65,4; 90,4)

(38,7; 129)

 

 

 

 

 

Imunogenitātes saglabāšanās tika analizēta, izmantojot 5. gada ATP grupu. Atlases atšķirības, kas galvenokārt bija saistītas ar tādu pētāmo personu revakcināciju, kurām C grupas rSBA titri bija <8, un šo personu izslēgšanu no turpmākiem laika brīžiem, var būt izraisījušas titru pārvērtēšanu.

*rSBA pārbaudi veica Public Health England (PHE) laboratorijās Lielbritānijā

**pārbaudīts GSK laboratorijās

Imunogenitāte 2 – 10 gadus veciem bērniem

MenACWY-TT-081 pētījumā tika pierādīts, ka Nimenrix ir līdzvērtīgs citai reģistrētai MenC-CRM vakcīnai attiecībā uz vakcīnas atbildes reakciju uz C grupu [attiecīgi 94,8 % (95 % TI: 91,4; 97,1) un 95,7 % (95 % TI: 89,2; 98,8)], GMT Nimenrix grupā bija zemāki [2795 (95% TI: 2393; 3263)], nekā ievadot MenC-CRM vakcīnu [5292 (95% TI: 3815; 7340)].

MenACWY-TT-038 pētījumā pierādīja, ka Nimenrix ir līdzvērtīgs reģistrētai ACWY-PS vakcīnai, vērtējot atbildes reakciju uz vakcīnu četrās grupās (A, C, W-135 un Y) (skatīt 8. tabulu).

8. tabula. Baktericīdās antivielu atbildes reakcijas (rSBA*) pret Nimenrix un ACWY-PS vakcīnu 2 – 10 gadus veciem bērniem 1 mēnesi pēc vakcinācijas (pētījums MenACWY-TT-038)

Mening

 

Nimenrix

 

 

ACWY-PS vakcīna

okoku

N

VR

GMT

N

VR

GMT

grupa

(95 % TI)

(95 % TI)

(95 % TI)

(95 % TI)

 

 

A

89,1 %

64,6 %

(86,3; 91,5)

(5998;

6708)

(57,4; 71,3)

(2023; 2577)

 

 

 

C

96,1 %

89,7 %

(94,4; 97,4)

(4342;

5335)

(85,1; 93,3)

(1043; 1663)

 

 

 

W-135

97,4 %

82,6 %

(95,9; 98,4)

(10873;

12255)

(77,2; 87,2)

(1815; 2565)

 

 

 

Y

92,7 %

68,8 %

(90,5; 94,5)

(10233;

11452)

 

(62,5; 74,6)

(2237; 3052)

 

 

 

Imunogenitātes analīzi veica ATP grupai, kas veidota imunogenitātes novērtēšanai. VR: atbildes reakcija uz vakcīnu, kas noteikta kā pacientu daļa, kam:

rSBA titri bija 32 sākotnēji seronegatīviem pētījuma dalībniekiem (t.i., rSBA titrs pirms vakcinācijas < 8);

rSBA titri palielinājās vismaz četras reizes, salīdzinot tos pirms un pēc vakcinācijas sākotnēji seropozitīviem pacientiem (t.i, rSBA titrs pirms vakcinācijas ≥ 8).

* pārbaudīts GSK laboratorijās

Imūnās atbildes reakcijas saglabāšanās tika noteikta bērniem, kuri pirmo devu saņēma pētījumā MenACWY-TT-081 (9. tabula).

9. tabula. 44 mēnešu saglabāšanās dati bērniem, kas vakcinācijas brīdī bija 2 – 10 gadus veci (Pētījums MenACWY-TT-088; pētījuma 081 pagarinājums)

Meningo

Vakcīnas

Laika

 

rSBA*

 

 

hSBA**

 

koku

brīdis

 

≥8

 

GMT

 

≥8

 

GMT

grupa

N

 

N

 

grupa

(mēneši)

(95 % TI)

 

(95 % TI)

(95 % TI)

 

(95 % TI)

 

 

 

 

 

 

 

86,5 %

 

25,6 %

 

4,6

A

Nimenrix

(80,9; 91,0)

 

(144; 267)

(16,9; 35,8)

 

(3,3; 6,3)

 

 

 

 

 

85,7 %

 

25,8 %

 

4,8

 

 

 

 

 

 

(79,9; 90,4)

 

(224; 423)

(17,1; 36,2)

 

(3,4; 6,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64,6 %

 

34,8

95,6 %

 

75,9

 

Nimenrix

(57,4; 71,3)

 

(26,0; 46,4)

(89,0; 98,8)

 

(53,4; 108)

 

 

 

 

 

 

 

37,0 %

 

14,5

76,8 %

 

36,4

 

 

 

 

C

 

(30,1; 44,3)

 

(10,9; 19,2)

(66,2; 85,4)

 

(23,1; 57,2)

 

 

 

 

 

 

MenC-

76,8 %

 

86,5

90,9 %

 

82,2

 

 

 

 

(65,1; 86,1)

 

(47,3; 158)

(75,7; 98,1)

 

(34,6; 196)

 

CRM

 

 

 

 

 

 

 

 

45,5 %

 

31,0

 

64,5 %

 

38,8

 

vakcīna

 

 

 

(33,1; 58,2)

 

(16,6; 58,0)

(45,4; 80,8)

 

(13,3; 113)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77,2 %

 

84,9 %

 

69,9

W-135

Nimenrix

(70,6; 82,9)

 

(149; 307)

(75,5; 91,7)

 

(48,2; 101)

 

 

 

 

 

68,3 %

 

80,5 %

 

64,3

 

 

 

 

 

 

(61,1; 74,8)

 

(72,5; 148)

(70,6; 88,2)

 

(42,7; 96,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81,3 %

 

227,4

81,3 %

 

79,2

Y

Nimenrix

(75,1; 86,6)

 

(165; 314)

(71,8; 88,7)

 

(52,5; 119)

 

 

 

 

 

62,4 %

 

78,9

82,9 %

 

 

 

 

 

 

 

(55,1; 69,4)

 

(54,6; 114)

(72,5; 90,6)

 

(78,0; 206)

 

 

 

 

 

 

 

Imunogenitātes analīzi veica ATP grupai, kas veidota saglabāšanās novērtēšanai, koriģējot katram laika brīdim.

*rSBA pārbaudi veica Public Health England (PHE) laboratorijās Lielbritānijā

**pārbaudīts GSK laboratorijās

Imūnās atbildes reakcijas saglabāšanās, izmantojot hSBA, tika novērtēta 1 gadu pēc vakcinācijas 6 - 10 gadus veciem bērniem, kas pirmo vakcinācijas devu saņēmuši pētījumā MenACWY-TT-027 (10. tabula) (skatīt 4.4. apakšpunktu).

10. tabula. Saglabāšanās dati (hSBA*) 1 mēnesi un 1 gadu pēc vakcinācijas 6 – 10 gadus veciem bērniem

Mening

Vakcīnas

 

1 mēnesis pēc vakcinācijas

Saglabāšanās pēc 1 gada (Pētījums

grupa

(Pētījums MenACWY-TT-027)

 

MenACWY-TT-028)

okoku

 

 

 

 

GMT

 

GMT

grupa

 

N

 

N

 

 

(95 % TI)

(95 % TI)

(95 % TI)

(95 % TI)

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

 

80,0 %

53,4

16,3 %

3,5

A

 

 

(71,1; 87,2)

(37,3; 76,2)

(9,8; 24,9)

(2,7; 4,4)

 

 

 

 

ACWY-PS

 

25,7 %

4,1

5,7 %

2,5

 

 

 

 

 

(12,5;43,3)

(2,6; 6,5)

(0,7;19,2)

(1,9;3,3)

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

 

89,1 %

95,2 %

C

 

 

(81,3;94,4)

(99,3; 244)

(89,2;98,4)

(95,4;176)

 

 

 

 

ACWY-PS

 

39,5 %

13,1

32,3 %

7,7

 

 

 

 

 

(24,0;56,6)

(5,4;32,0)

(16,7;51,4)

(3,5;17,3)

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

 

95,1 %

100 %

W-135

 

 

(89,0;98,4)

(99,9;178)

(96,5;100)

(218;302)

 

 

 

 

ACWY-PS

 

34,3 %

5,8

12,9 %

3,4

 

 

 

 

 

(19,1;52,2)

(3,3;9,9)

(3,6;29,8)

(2,0;5,8)

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

 

83,1 %

95,1

99,1 %

Y

 

 

(73,7;90,2)

(62,4;145)

(94,9;100)

(213;330)

 

 

 

 

ACWY-PS

 

43,8 %

12,5

33,3 %

9,3

 

 

 

 

 

(26,4;62,3)

(5,6;27,7)

(18,6;51,0)

(4,3;19,9)

 

 

 

 

 

Saglabāšanās analīzi veica ATP grupai, kas veidota imunogenitātes novērtēšanai. * pārbaudīts GSK laboratorijās

Imunogenitāte 11 – 17 gadus veciem pusaudžiem un ≥ 18 gadus veciem pieaugušajiem

Divos klīniskajos pētījumos, kas veikti 11 - 17 gadus veciem pusaudžiem (pētījums MenACWY-TT- 036) un 18 - 55 gadus veciem pieaugušajiem (pētījums MenACWY-TT-035), tika ievadīta vai nu viena Nimenrix deva, vai viena ACWY-PS vakcīnas deva.

Pierādīts, ka Nimenrix ir imunoloģiski līdzvērtīgs ACWY-PS vakcīnai, attiecībā uz vakcīnas atbildes reakciju iepriekš definētā veidā (11. tabula).

11. tabula. Baktericīdās antivielu atbildes reakcijas (rSBA*) pret Nimenrix un ACWY-PS vakcīnu 11 - 17 gadus veciem pusaudžiem un ≥ 18 gadus veciem pieaugušajiem vienu mēnesi pēc vakcinācijas

Pētījums

Menin

 

Nimenrix

 

ACWY-PS vakcīna

gokok

N

 

 

N

 

 

(vecuma

VR

GMT

VR

GMT

u

 

 

diapazons)

 

(95 % TI)

(95 % TI)

 

(95 % TI)

(95 % TI)

grupa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

85,4 %

77,5 %

 

(82,1; 88,2)

(5557; 6324)

(70,9; 83,2)

(2612; 3326)

Pētījums

 

 

 

C

97,4 %

96,7 %

MenACWY-

(95,8; 98,5)

(11939;14395)

(93,3; 98,7)

(6807; 9930)

 

 

 

TT-036

W-135

96,4 %

87,5 %

(11 - 17 gadi)

(94,6; 97,7)

(7639; 8903)

(82,3; 91,6)

(2299; 3014)

 

 

 

 

Y

93,8 %

78,5%

 

(91,6; 95,5)

(13168; 15069)

(72,5; 83,8)

(4463; 5751)

 

 

 

 

 

A

80,1 %

69,8 %

 

(77,0; 82,9)

(3372; 3897)

(63,8; 75,4)

(1909; 2370)

Pētījums

 

 

 

C

91,5 %

92,0 %

MenACWY-

(89,4; 93,3)

(8011; 9812)

(88.3; 94,9)

(6297; 8628)

 

 

 

TT-035

W-135

90,2 %

85,5 %

(18 - 55 gadi)

(88,1; 92,1)

(4699; 5614)

(80,9; 89,4)

(2081; 2911)

 

 

 

 

Y

87,0 %

78,8 %

 

(84,6; 89,2)

(7100; 8374)

(73,6; 83,4)

(3782; 4921)

 

 

 

 

Imunogenitātes analīzi veica ATP grupām, kas veidotas imunogenitātes novērtēšanai. VR: atbildes reakcija uz vakcīnu

* pārbaudīts GSK laboratorijās

Imūnās atbildes reakcijas saglabāšanās tika vērtēta līdz 5 gadiem pēc vakcinācijas pusaudžiem, kas pirmo devu saņēmuši pētījumā MenACWY-TT-036 (12. tabula).

12. tabula. 5 gadu saglabāšanās dati (rSBA*) pusaudžiem, kas vakcinācijas brīdī bija 11 – 17 gadus veci

Menin

Laika

 

Nimenrix

 

 

ACWY-PS vakcīna

gokok

 

 

 

 

 

 

 

brīdis

 

≥8

 

GMT

 

≥8

GMT

u

N

 

N

(gadi)

(95 % TI)

 

(95 % TI)

(95 % TI)

(95 % TI)

grupa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92,9 %

 

82,7 %

A

(90,1; 95,1)

 

(381; 527)

(75,6; 88,4)

(147; 288)

 

 

 

 

97,5 %

 

93,0 %

 

 

 

(94,5; 99,1)

 

(531; 781)

(85,4; 97,4)

(202; 433)

 

 

 

 

 

 

91,1 %

 

86,0 %

C

(88,1; 93,6)

 

(309; 446)

(79,4; 91,1)

(262; 580)

 

 

 

 

88,6 %

 

87,1 %

 

 

 

(83,8; 92,3)

 

(194; 318)

(78,0; 93,4)

(224; 599)

 

 

 

 

 

 

82,0 %

30,0 %

16,0

W-135

(78,1; 85,4)

(268; 426)

(22,8; 38,0)

(10,9; 23,6)

 

 

 

86,0 %

34,9 %

19,7

 

 

(80,9; 90,2)

(324; 588)

(24,9; 45,9)

(11,8; 32,9)

 

 

 

 

 

93,1 %

58,0 %

69,6

Y

(90,3; 95,3)

(620; 884)

(49,7; 66,0)

(44,6; 109)

 

 

 

96,6 %

66,3 %

 

 

(93,4; 98,5)

(824; 1214)

(55,3; 76,1)

(71,2; 219)

 

 

 

 

Saglabāšanās analīzi veica ATP grupai, kas veidota imunogenitātes novērtēšanai, koriģējot katram laika brīdim.

* rSBA pārbaudes veiktas PHE laboratorijās Lielbritānijā.

Imūnās atbildes reakcijas saglabāšanās, izmantojot hSBA, tika novērtēta līdz 5 gadiem pēc vakcinācijas pusaudžiem un pieaugušajiem, kas pirmo devu saņēmuši pētījumā MenACWY-TT-052 (13. tabula) (skatīt 4.4. apakšpunktu).

13. tabula. Saglabāšanās dati (hSBA*) 1 mēnesi pēc vakcinācijas (Pētījums MenACWY-TT-

052)un 5 gadus pēc vakcinācijas (Pētījums MenACWY-TT-059) 11 – 25 gadus veciem pusaudžiem un pieaugušajiem

Meningokoku

Vakcīnas

Laika

N

8 (95 % TI)

GMT (95 % TI)

grupa

grupa

brīdis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

82,0 % (77,6; 85,9)

58,7 (48,6; 70,9)

A

Nimenrix

mēnesis

 

 

 

 

1. gads

29,1 % (24,4; 34,2)

5,4 (4,5; 6,4)

 

 

 

 

5. gads

48,9 % (40,4; 57,5)

8,9 (6,8; 11,8)

 

 

1.

96,1 % (93,5; 97,9)

(424; 668)

C

Nimenrix

mēnesis

 

 

 

 

1. gads

94,9 % (92,0; 97,0)

(142; 207)

 

 

 

 

5. gads

92,9 % (87,3; 96,5)

94,6

(65,9; 136)

 

 

1.

91,0 % (87,4; 93,9)

117 (96,8; 141)

W-135

Nimenrix

mēnesis

 

 

 

 

1. gads

98,5 % (96,5; 99,5)

(173; 225)

 

 

 

 

5. gads

87,0 % (80,2; 92,1)

103 (76,3; 140)

 

 

1.

95,1 % (92,3; 97,0)

(208; 291)

Y

Nimenrix

mēnesis

 

 

 

 

1. gads

97,8 % (95,6; 99,0)

(237; 311)

 

 

 

 

5. gads

94,4 % (89,2; 97,5)

(174; 290)

Imunogenitātes s analīzi veica ATP grupai, kas veidota saglabāšanās novērtēšanai, koriģējot katram laika brīdim.

* pārbaudīts GSK laboratorijās

Atsevišķā pētījumā (MenACWY-TT-085) vienu Nimenrix devu ievadīja 194 libāniešu izcelsmes pieaugušajiem no 56 gadu vecuma (to skaitā 133 dalībnieki bija vecuma grupā no 56 līdz 65 gadiem, un 61 dalībnieks bija vecāks par 65 gadiem). Procentuālais pētāmo personu skaits ar rSBA titru ≥ 128 pirms vakcinācijas (noteikts GSK laboratorijās) bija robežās no 45 % (C grupā) līdz 62 % (Y grupā). Kopumā vienu mēnesi pēc vakcinācijas procentuālais vakcinēto skaits ar rSBA titru ≥ 128 bija robežās no 93 % (C grupā) līdz 97 % (Y grupā). Par 65 gadiem vecāku personu apakšgrupā procentuālais vakcinēto skaits ar rSBA titru ≥ 128 vienu mēnesi pēc vakcinācijas bija robežās no 90 % (A grupā) līdz 97 % (Y grupā).

Atbildes reakcija uz revakcināciju personām, kas iepriekš tika vakcinētas ar konjugētu meningokoku vakcīnu pret Neisseria meningitidis

Revakcinācija ar Nimenrix personām, kuras iepriekš vakcinētas ar monovalentu (MenC-CRM) vai kvadrivalentu konjugētu meningokoku vakcīnu (MenACWY-TT) tika pētīta subjektiem vecumā no 12

mēnešiem un vecākiem, kuri tika revakcinēti. Tika novērota spēcīga anamnestiska atbildes reakcija pret vakcīnas antigēnu (-iem).

Atbildes reakcija uz Nimenrix personām, kas pret Neisseria meningitidis iepriekš vakcinētas ar nekombinētu polisaharīdus saturošu vakcīnu

Pētījumā MenACWY-TT-021, kas veikts 4,5 – 34 gadus vecām personām, 30 – 42 mēnešus pēc vakcinācijas ar ACWY-PS vakcīnu ievadīta Nimenrix imunogenitāti salīdzināja ar Nimenrix imuniogenitāti līdzīga vecuma personām, kuras pēdējo 10 gadu laikā nav vakcinētas ne ar vienu meningokoku vakcīnu. Imūno atbildes reakciju (rSBA titrs ≥8) novēroja pret visām grupām (A, C, W- 135, Y) visām personām neatkarīgi no meningokoku vakcīnu lietošanas anamnēzē. Personām, kuras bija saņēmušas ACWY-PS vakcīnas devu 30 – 42 mēnešus pirms Nimenrix, rSBA GMT bija ievērojami zemāki, tomēr 100% subjektu novēroja rSBA titru ≥8 pret visām četrām meningokoku grupām (A, C, W-135, Y) (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt pētījumu rezultātus ar Nimenrix vienā vai vairākās pediatriskās populācijas apakšgrupās A, C, W-135 un Y grupas Neisseria meningitidis ierosinātas meningokoku infekcijas slimības profilaksei (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā).

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Nav piemērojamas.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par lokālu panesamību, akūtu toksicitāti, atkārtotu devu toksicitāti, toksisku ietekmi uz attīstību/reproduktivitāti un fertilitātes pētījumi neliecina par īpašu risku cilvēkiem.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Pulveris:

Saharoze

Trometamols

Šķīdinātājs:

Nātrija hlorīds Ūdens injekcijām

6.2.Nesaderība

Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.

6.3. Uzglabāšanas laiks

3 gadi

Pēc izšķīdināšanas

Vakcīna jāievada tūlīt pēc izšķīdināšanas. Kaut arī kavēšanās nav ieteicama, pēc izšķīdināšanas ir pierādīta stabilitāte 8 stundas 30°C temperatūrā. Ja vakcīna nav izlietota 8 stundu laikā, nelietojiet to.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt ledusskapī (2°C–8°C).

Nesasaldēt.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu sagatavošanas skatīt 6.3. apakšpunktā.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

Pulveris flakonā (I klases stikls) ar aizbāzni (butilgumija) un šķīdinātājs pilnšļircē ar aizbāzni (butilgumija).

Iepakojumā pa 1 un 10 ar adatām vai bez tām.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Norādījumi par vakcīnas izšķīdināšanu, izmantojot pilnšļircē esošo šķīdinātāju

Nimenrix jāšķīdina, pievienojot visu šķīdinātāja pilnšļirces saturu flakonā esošajam pulverim. Kā rīkoties, lai piestiprinātu adatu šļircei, skatīt attēlu zemāk. Taču šļirce, kas piegādāta kopā ar Nimenrix, var būt mazliet savādāka (bez skrūvējamas vītnes) nekā attēlā redzamā šļirce. Šādā gadījumā adata jāpiestiprina neskrūvējot.

1.Turot šļirces cilindru vienā rokā

(neturiet aiz šļirces virzuļa),

noskrūvējiet šļirces vāciņu, griežot to pulksteņrādītājam pretējā virzienā.

Šļirces virzulis

Šļirces cilindrs

Šļirces vāciņš

2.Lai piestiprinātu adatu šļircei,

iegrieziet adatu pulksteņrādītāja kustības virzienā šļircē, līdz tā nofiksējas (skatīt attēlu).

3.Noņemiet adatas aizsargu, kas dažkārt var būt mazliet stingrs.

Adatas aizsargs

4.Pievienojiet pulverim šķīdinātāju. Pēc tam, kad pulverim pievienots šķīdinātājs, maisījums kārtīgi jāsakrata, līdz pulveris ir pilnībā izšķīdis šķīdinātājā.

Izšķīdinātā vakcīna ir dzidrs, bezkrāsains šķīdums.

Izšķīdinātā vakcīna pirms lietošanas vizuāli jāpārbauda, lai konstatētu, vai tā nesatur svešas daļiņas un/vai nav mainījies tās fizikālais izskats. Ja tiek novērotas kādas no minētajām pārmaiņām, iznīciniet vakcīnu.

Vakcīna jāievada tūlīt pēc izšķīdināšanas.

Lai ievadītu vakcīnu, jāizmanto jauna adata.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Lielbritānija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/12/767/001

EU/1/12/767/002

EU/1/12/767/003

EU/1/12/767/004

9.REĢISTRĀCIJAS/ PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 20/04/2012

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Nimenrix pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai ampulā

A, C, W-135 un Y grupas meningokoku konjugāta vakcīna

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Pēc izšķīdināšanas viena deva (0,5 ml) satur:

 

A grupas Neisseria meningitidis polisaharīdu1

5 mikrogramus

C grupas Neisseria meningitidis polisaharīdu1

5 mikrogramus

W-135 grupas Neisseria meningitidis polisaharīdu1

5 mikrogramus

Y grupas Neisseria meningitidis polisaharīdu1

5 mikrogramus

1konjugēts pie stingumkrampju toksoīda nesējproteīna

44 mikrogramiem

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

 

3.

ZĀĻU FORMA

 

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai. Pulveris vai masa ir balti.

Šķīdinātājs ir dzidrs un bezkrāsains.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Nimenrix ir indicēts, lai personām no 6 nedēļu vecuma veiktu aktīvu imunizāciju pret invazīvām A, C, W-135 un Y grupas Neisseria meningitidis izraisītām meningokoku infekcijas slimībām.

4.2. Devas un lietošanas veids

Devas

Nimenrix jālieto saskaņā ar pieejamiem oficiāliem ieteikumiem.

Zīdaiņi 6 līdz 12 nedēļu vecumā

Ieteicamā imunizācijas sērija sastāv no trim 0,5 ml devām. Primārā vakcinācijas sērija zīdaiņim sastāv no divām devām, pirmo devu ievadot sākot no 6 nedēļu vecuma, un ar 2 mēnešu intervālu starp devām. Trešā deva (revakcinācija) ieteicama 12 mēnešu vecumā (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Bērni no 12 mēnešu vecuma, pusaudži un pieaugušie

Jāievada viena 0,5 ml deva.

Dažiem cilvēkiem var būt nepieciešama otra Nimenrix deva (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Iepriekš vakcinēti bērni no 12 mēnešu vecuma, pusaudži un pieaugušie

Nimenrix var ievadīt kā revakcinācijas devu personām, kuras iepriekš ir saņēmušas primāro vakcināciju ar Nimenrix vai citu konjugētu vai nekombinētu polisaharīdu meningokoku vakcīnu (skatīt 4.4. un 5.1. apakšpunktu).

Lietošanas veids

Imunizāciju drīkst veikt tikai intramuskulāras injekcijas veidā.

Ieteicamā injekcijas vieta zīdaiņiem ir augšstilba anterolaterālā daļa. Personām no 1 gada vecuma ieteicamās injekcijas vietas ir augšstilba anterolaterālā daļa vai deltveida muskulis (skatīt 4.4. un 4.5. apakšpunktu).

Norādījumus par zāļu šķīdināšanu pirms lietošanas skatīt 6.6. apakšpunktā.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Nimenrix nekādā gadījumā nedrīkst ievadīt intravaskulāri, intradermāli vai subkutāni.

Laba klīniskā prakse ir pirms vakcinācijas pārskatīt medicīnisko anamnēzi (īpaši attiecībā uz iepriekš veikto vakcināciju un iespējamo blakusparādību rašanos) un veikt klīnisku izmeklēšanu.

Vienmēr jābūt viegli pieejamai piemērotai medikamentozai terapijai un uzraudzībai gadījumam, ja pēc vakcīnas ievadīšanas rodas anafilaktiska reakcija, kas gan notiek reti.

Blakusslimības

Vakcinācija ar Nimenrix jāatliek pacientiem, kuriem ir akūta smaga slimība ar drudzi. Vieglas infekcijas, piemēram, saaukstēšanās dēļ vakcināciju nevajadzētu atlikt.

Sinkope

Pēc vai pat pirms jebkuras vakcinācijas kā psihogēna reakcija pret injekciju ar adatu iespējama sinkope (ģībšana), īpaši pusaudžiem. Vienlaikus var būt vairākas neiroloģiskas pazīmes, piemēram, pārejoši redzes traucējumi, parestēzija un toniski-kloniskas ekstremitāšu kustības atlabšanas laikā. Svarīgi, lai manipulāciju veiktu vietā, kur nav iespējams savainojums samaņas zaudēšanas gadījumā.

Trombocitopēnija un asinsreces traucējumi

Nimenrix piesardzīgi jālieto personām ar trombocitopēniju vai jebkādiem asinsreces traucējumiem, jo pēc vakcīnas intramuskulāras ievadīšanas šiem cilvēkiem var rasties asiņošana.

Imūndeficīts

Varētu sagaidīt, ka pacientiem, kuri saņem imūnsupresīvu terapiju, vai pacientiem ar imūndeficītu var nerasties atbilstoša imūna atbildes reakcija.

Nav novērtēts drošums un imunogenitāte pacientiem ar paaugstinātu jutību pret meningokoku infekciju tādu iemeslu dēļ kā termināls komplementa deficīts un anatomiska vai funkcionāla asplēnija. Šiem cilvēkiem var nerasties atbilstoša imūnā atbildes reakcija.

Aizsardzība pret meningokoku slimību

Nimenrix nodrošinās aizsardzību tikai pret A, C, W-135 un Y grupas Neisseria meningitidis. Vakcīna nepasargās no nevienas citas grupas Neisseria meningitidis.

Visiem vakcinētajiem var nerasties aizsargājoša imūna atbildes reakcija.

Iepriekš veiktas nekombinētu polisaharīdu meningokoku vakcīnas ietekme

Personām, kuras iepriekš vakcinētas ar nekombinētu polisaharīdu meningokoku vakcīnu un 30 – 42 mēnešus vēlāk vakcinētas ar Nimenrix, bija zemāki ģeometriski vidējie titri (GMT), nosakot ar truša komplementa seruma baktericīdo testu (rSBA), nekā personām, kuras pēdējo 10 gadu laikā nebija

vakcinētas ar kādu meningokoku vakcīnu (skatīt 5.1. apakšpunktu). Šī novērojuma klīniskais nozīmīgums nav zināms.

Iepriekš veiktas vakcinācijas antivielu ietekme uz tetanusa toksoīdu

Nimenrix drošumu un imunogenitāti novērtēja, lietojot secīgi vai vienlaicīgi ar vakcīnu, kas satur difterijas un tetanusa toksoīdu, acelulāro pertussis, inaktivētus poliovīrusus (1, 2 un 3), B hepatīta virsmas antigēnu un b tipa Haemophilus influenzae poliribosilribozes fosfātu, konjugētu ar tetanusa toksoīdu (DTaP-HBV-IPV/Hib) otrajā dzīves gadā. Nimenrix lietošana vienu mēnesi pēc DTaP-HBV- IPV/Hib vakcīnas radīja zemāku rSBA GMT grupām A, C un W-135, salīdzinot ar vienlaicīgu ievadīšanu (skatīt 4.5. apakšpunktu). Šī novērojuma klīniskā nozīme nav zināma.

Imūnā atbildes reakcija maziem bērniem vecumā no 12 līdz 14 mēnešiem

Maziem bērniem vecumā no 12 līdz 14 mēnešiem tika novērota līdzīga rSBA atbildes reakcija uz A, C, W-135 un Y grupām vienu mēnesi pēc vienas Nimenrix devas ievadadīšanas vai vienu mēnesi pēc divām Nimenrix devām, kas ievadītas ar divu mēnešu intervālu.

Viena deva bija saistīta ar zemāku cilvēka komplementu baktericīdā seruma (hSBA) titru testā W-135 un Y grupām, salīdzinot ar divām devām, ievadītām ar divu mēnešu intervālu. Pēc vienas vai divām devām tika novērota līdzīga reakcija uz A un C grupām (skatīt 5.1. apakšpunktu). Šo novērojumu klīniskais nozīmīgums nav zināms. Ja ir sagaidāms, ka mazs bērns tiks pakļauts invazīvas meningokoku slimības riskam, ko ierosina W-135 un Y grupas, var tikt apsvērta otras Nimenrix devas ievadīšana pēc 2 mēnešu intervāla. Par antivielu samazināšanos pret A vai C grupu pēc pirmās Nimenrix devas maziem bērniem vecumā no 12 līdz 23 mēnešiem, skatiet sadaļu “Baktericīdu antivielu titru saglabāšanās serumā”.

Baktericīdu antivielu titru saglabāšanās serumā

Pēc Nimenrix ievadīšanas ir pierādīta baktericīdo antivielu titru samazināšanās serumā pret A grupu, testā izmantojot cilvēka komplementu (hSBA) (skatīt 5.1. apakšpunktu). Nav zināma hSBA A grupas antivielu titru samazināšanās klīniskais nozīmīgums. Tomēr, ja paredzams, ka persona būs pakļauta īpašam A grupas iedarbības riskam un Nimenrix devu ir saņēmusi vairāk nekā aptuveni pirms gada, var apsvērt revakcinācijas devas ievadīšanu.

Ar laiku konstatēta antivielu titra samazināšanās grupām A, C, W-135 un Y. Antivielu titra samazināšanās klīniskais nozīmīgums nav zināms. Revakcinācijas devas ievadīšanu var apsvērt personām, kuras vakcinētas agrā bērnībā un kurām saglabājas augsts A, C, W-135 vai Y serogrupu izraisītas meningokoku slimības risks (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Nimenrix ietekme uz pret-tetanusa antivielu koncentrāciju

Lai gan pēc vakcinācijas ar Nimenrix novēroja pret-tetanusa toksoīda (TT) antivielu koncentrācijas palielināšanos, Nimenrix neaizstāj imunizāciju pret stingumkrampjiem.

Nimenrix ievadīšana kopā ar TT saturošu vakcīnu vai vienu mēnesi pirms tās otrajā dzīves gadā neietekmē atbildes reakciju pret TT un būtiski neietekmē drošumu. Nav pieejami dati par bērniem pēc 2 gadu vecuma.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Zīdaiņiem Nimenrix var ievadīt vienlaicīgi ar kombinētām DTaP-HBV-IPV/Hib vakcīnām un ar 10- valento pneimokoku konjugēto vakcīnu.

Sākot no 1 gada vecuma Nimenrix var ievadīt vienlaicīgi ar jebkuru no šīm vakcīnām: A hepatīta (HAV) un B hepatīta (HBV) vakcīnām, masalu-epidēmiskā parotīta-masaliņu (MMR) vakcīnu, masalu-epidēmiskā parotīta-masaliņu-vējbaku (MMRV) vakcīnu, 10-valento pneimokoku konjugāta vakcīnu vai sezonālās gripas vakcīnu bez adjuvanta.

Otrajā dzīves gadā Nimenrix var ievadīt arī vienlaicīgi ar kombinētām difterijas- stingumkrampju- acelulārām garā klepus (DTaP) vakcīnām, ieskaitot DTaP kombināciju ar B hepatīta, inaktivētu

poliomielīta vai b tipa Haemophilus influenzae vakcīnām (HBV, IPV vai Hib), piemēram, DTaP- HBV-IPV/Hib vakcīnu un 13-valento konjugēto pneimokoku vakcīnu.

Tomēr, ja iespējams, Nimenrix un TT saturoša vakcīna, piemēram, DTaP-HBV-IPV/Hib vakcīna, jālieto vienlaicīgi vai Nimenrix jāievada vismaz vienu mēnesi pirms TT saturošas vakcīnas.

Vienu mēnesi pēc ievadīšanas vienlaicīgi ar 10-valentu pneimokoku konjugāta vakcīnu vienam pneimokoku serotipam (18C konjugēts ar stingumkrampju toksoīda nesējproteīnu) novēroja mazāku ģeometriski vidējo antivielu koncentrāciju (GMC) un opsonofagocītiskā testa (OPA) antivielu GMT. Šī novērojuma klīniskais nozīmīgums nav zināms. Vienlaicīga ievadīšana imūno atbildi pret citiem deviņiem pneimokoku serotipiem neietekmēja.

Ja Nimenrix jālieto vienlaicīgi ar kādu citu injicējamu vakcīnu, vakcīnas vienmēr jāievada atšķirīgās injekciju vietās.

Paredzams, ka pacientiem, kuri saņem imūnsupresīvu terapiju, var neveidoties pietiekama atbildes reakcija.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Pieredze par Nimenrix lietošanu grūtniecēm ir ierobežota.

Pētījumi ar dzīvniekiem tiešu vai netiešu kaitīgu ietekmi uz grūtniecību, embrionālo/augļa attīstību, dzemdībām vai postnatālo attīstību neuzrāda (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Nimenrix grūtniecības laikā drīkst lietot tikai tad, ja tas absolūti nepieciešams un ja iespējamie ieguvumi atsver iespējamo risku auglim.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai Nimenrix izdalās ar mātes pienu cilvēkam.

Nimenrix barošanas ar krūti periodā drīkst lietot tikai tad, ja iespējamie ieguvumi atsver iespējamo risku.

Fertilitāte

Ar dzīvniekiem veiktie pētījumi neliecina par tiešu vai netiešu nelabvēlīgu ietekmi uz fertilitāti.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav veikti pētījumi, lai novērtētu Nimenrix ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Tomēr dažas no 4.8. apakšpunktā „Nevēlamās blakusparādības” minētajām blakusparādībām var ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Nimenrix drošums tika izvērtēts šādos klīniskajos pētījumos:

9621 pētījumu dalībniekam tika ievadīta viena deva. Tie kopumā ietvēra 3079 mazus bērnus (12

– 23 mēneši), 909 bērnus vecumā no 2 līdz 5 gadiem, 990 bērnus vecumā no 6 līdz 10 gadiem, 2317 pusaudžus (11 – 17 gadi) un 2326 pieaugušos (18 - 55 gadi).

Atsevišķā pētījumā viena Nimenrix deva tika ievadīta 274 personām no 56 gadu vecuma un vecākām.

Pētījumā zīdaiņiem, kuri pirmās devas ievadīšanas laikā bija vecumā no 6 līdz 12 nedēļām, 1052 personas saņēma vismaz vienu devu no Nimenrix primārās vakcinācijas shēmas 2 vai 3 devām un 1008 saņēma revakcinācijas devuaptuveni 12 mēnešu vecumā

6-12 nedēļu un 12–14 mēnešu vecuma grupās, kas saņēma 2 Nimenrix devas ar 2 mēnešu intervālu, pirmā un otrā deva tika saistītas ar līdzīgu vietējo un sistēmisko reaktogenitāti.

Nimenrix revakcinācijas devas lokālais un vispārīgais nevēlamo blakusparādību profils pēc primārās vakcinācijas ar Nimenrix vai citām konjugētām vai nekombinētām polisaharīdu meningokoku vakcīnām bija līdzīgs tādam lokālajam un vispārīgajam nevēlamo blakusparādību profilam, kāds tika novērots pēc primārās vakcinācijas ar Nimenrix, izņemot kuņģa-zarnu trakta simptomus (arī caureju, vemšanu un sliktu dūšu), kas tika novēroti ļoti bieži.

Blakusparādību kopsavilkums tabulas veidā

Ziņotās blakusparādības ir uzskaitītas atbilstoši šādām biežuma grupām:

Ļoti bieži:

(≥ 1/10)

Bieži:

(≥1/100 līdz <1/10)

Retāk:

(≥1/1000 līdz <1/100)

Reti:

(≥1/10000 līdz <1/1000)

Ļoti reti:

(<1/10000)

1. tabulā atspoguļotas blakusparādības, kas ziņotas pētījumos personām no 6 nedēļu līdz 55 gadu vecumam un pēcreģistrācijas periodā. Blakusparādības, kas ziņotas personām vecumā > 55 gadiem, bija līdzīgas tām blakusparādībām kas novērotas jaunākām personām.

1. tabula Blakusparādību kopsavilkums tabulas veidā pēc orgānu sistēmu grupām

Orgānu sistēmu grupa

Biežums

Blakusparādības

 

 

 

Vielmaiņas un uztures

Ļoti bieži

Ēstgribas zudums

traucējumi

 

 

Psihiskie traucējumi

Ļoti bieži

Aizkaitināmība

 

Retāk

Bezmiegs

 

 

Raudāšana

Nervu sistēmas traucējumi

Ļoti bieži

Miegainība

 

 

Galvassāpes

 

Retāk

Hipoestēzija

 

 

Reibonis

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Bieži

Caureja

 

 

Vemšana

 

 

Slikta dūša*

Ādas un zemādas audu bojājumi

Retāk

Nieze

 

 

Izsitumi**

Skeleta-muskuļu un saistaudu

Retāk

Mialģija

sistēmas bojājumi

 

Sāpes ekstremitātē

Vispārēji traucējumi un

Ļoti bieži

Drudzis

reakcijas ievadīšanas vietā

 

Pietūkums injekcijas vietā

 

 

Sāpes injekcijas vietā

 

 

Apsārtums injekcijas vietā

 

 

Nogurums

 

Bieži

Hematoma injekcijas vietā*

1. tabula Blakusparādību kopsavilkums tabulas veidā pēc orgānu sistēmu grupām

Orgānu sistēmu grupa

Biežums

Blakusparādības

 

Retāk

Vājums

 

 

Sacietējums injekcijas vietā

 

 

Nieze injekcijas vietā

 

 

Siltums injekcijas vietā

 

 

Anestēzija injekcijas vietā

 

Nav zināmi***

Plašs ekstremitātes pietūkums injekcijas vietā,

 

 

bieži kopā ar apsārtumu, reizēm iesaistīta

 

 

blakusesošā locītava, vai visas ekstremitātes,

 

 

kurā veikta injekcija, tūska

*Slikta dūša un hematoma injekcijas vietā novērota zīdaiņiem ar sastopamības biežumu “retāk” **Izsitumi novēroti zīdaiņiem ar sastopamības biežumu “bieži”

***Pēcreģistrācijas periodā novērotās nevēlāmās blakusparādības

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9. Pārdozēšana

Par pārdozēšanas gadījumiem nav ziņots.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: vakcīnas, meningokoku vakcīnas, ATĶ kods: J07AH08

Darbības mehānisms

Anti-kapsulārās meningokoku antivielas aizsargā pret meningokoku infekcijas slimībām, pateicoties komplementa mediētai baktericīdai aktivitātei. Nimenrix ierosina baktericīdu antivielu veidošanos pret Neisseria meningitidis A, C, W-135 un Y grupas kapsulāriem polisaharīdiem, nosakot ar testiem, kuriem izmanto vai nu truša komplementu (rSBA), vai cilvēka komplementu (hSBA).

Imunogenitāte zīdaiņiem

Klīniskajā pētījumā zīdaiņiem (MenACWY-TT-083) pirmā deva tika ievadīta 6 līdz 12 nedēļu vecumā, otrā deva tika ievadīta pēc 2 mēnešiem un trešā (revakcinācijas) deva tika ievadīta aptuveni 12 mēnešu vecumā. DTaP-HBV-IPV/Hib un 10-valentā pneimokoku vakcīna tika ievadītas vienlaicīgi. Nimenrix izraisīja baktericīdu antivielu atbildi pret četrām meningokoku grupām. Atbildes reakcija pret C grupu bija procentuāli līdzīga tai, kādu ierosina reģistrētās Men-C-CRM un MenC-TT vakcīnas ar rSBA titru ≥8 vienu mēnesi pēc otrās devas. Skatīt 2. tabulu.

2. tabula: Baktericīdās antivielu atbildes reakcijas (rSBA*) un (hSBA**) zīdaiņiem pēc divām devām, kas ievadītas ar 2 mēnešu starplaiku un pēc revakcinācijas 12 mēnešu vecumā (Pētījums MenACWY-TT-083)

Meningo

 

 

 

rSBA*

 

hSBA**

Vakcīnas

 

 

 

 

 

koku

 

 

GMT

 

GMT

grupa

 

N

N

grupa

 

 

(95%

(95% TI)

(95% TI)

(95% TI)

 

 

 

 

TI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pēc 2.

 

97,4%

 

96,5%

 

 

(95,4;

(93,0;

 

 

devas(1)

(182; 227)

(131; 188)

A

Nimenrix

 

 

98,6)

 

 

98,6)

 

Pēc

 

99,6%

 

99,5%

 

 

 

 

 

 

revakcinā

(98,4;

(1412;

 

 

(97,4;100)

(836;1214)

 

 

cijas(1)

 

99,9)

1725)

 

 

 

Pēc 2.

 

98,7%

 

98,6%

 

 

(97,2;

(96,0;

 

 

devas (1)

(540; 693)

(1052; 1627)

 

Nimenrix

 

 

99,5)

 

 

99,7)

 

 

Pēc

 

99,8%

 

99,5%

 

 

 

 

 

 

revakcinā

(98,8;

(1059;

(97,5;

 

 

(4086; 6100)

 

 

cijas (1)

 

100)

1308)

 

100)

 

 

Pēc 2.

 

99,6%

 

100%

 

 

(98,4;

(98,2;

 

MenC-

devas (1)

(850; 1079)

(2646; 3841)

C

CRM

 

 

99,9)

 

 

100)

 

Pēc

 

98,4%

 

 

100%

 

 

vakcīna

 

 

 

revakcinā

(96,8;

(98,3;

 

 

(920; 1202)

(4412; 6702)

 

 

cijas (1)

 

99,4)

 

100)

 

 

Pēc 2.

 

100%

 

100%

 

 

(99,2;

(1080;

(98,4;

 

MenC-

devas (1)

(2219; 3109)

 

TT

 

 

100)

1307)

 

100)

 

 

Pēc

 

100%

 

100%

 

 

vakcīna

 

 

 

revakcinā

(99,2;

(1776;

(98,3;

 

 

(4765; 6446)

 

 

cijas (1)

 

100)

2163)

 

100)

 

 

Pēc 2.

 

99,1%

 

100%

 

 

(97,8;

(1383;

(98,3;

 

 

devas (1)

(644; 882)

W

Nimenrix

 

 

99,8)

1862)

 

100)

 

Pēc

 

99,8%

 

100%

 

 

 

 

 

 

revakcinā

(98,8;

(2485;

(98,3;

 

 

(4504; 5826)

 

 

cijas (1)

 

100)

3104)

 

100)

 

 

Pēc 2.

 

98,2%

 

97,7%

 

 

(96,6;

(94,6;

 

 

devas (1)

(419; 558)

(276; 390)

Y

Nimenrix

 

 

99,2)

 

 

99,2)

 

Pēc

 

99,4%

 

100%

 

 

 

 

 

 

revakcinā

(99,1;

(98,3;

 

 

(787; 986)

(2498; 3493)

 

 

cijas (1)

 

99,9)

 

100)

Imunogenitātes analīzi veica primārai ATP (saskaņā ar protokolu) grupai imunogenitātes novērtēšanai. *rSBA pārbaudīts Public Health England (PHE) laboratorijās Lielbritānijā

**hSBA pārbaudīts GSK laboratorijās

(1) asins paraugu ņēma 21 - 48 dienas pēc vakcinācijas

Imunogenitāte 12 – 23 mēnešus veciem bērniem

MenACWY-TT-039 un MenACWY-TT-040 klīniskajos pētījumos viena Nimenrix deva ierosināja rSBA atbildes reakciju pret četrām meningokoku grupām; atbildes reakcija pret C grupu bija procentuāli līdzīga tai, kādu ierosina reģistrētā Men-C-CRM vakcīna ar rSBA titru ≥8 (3. tabula).

3. tabula. Baktericīdas antivielu atbildes reakcijas (rSBA*) 12 – 23 mēnešus veciem bērniem

Menin

 

Pētījums MenACWY-TT-039(1)

Pētījums MenACWY-TT-040(2)

gokok

Vakcīnas grupa

 

≥8

GMT

 

≥8

GMT

u

N

N

 

(95 % TI)

(95 % TI)

(95 % TI)

(95 % TI)

grupa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Nimenrix

99,7 %

98,4 %

 

 

 

(98,4; 100)

(2008; 2422)

 

(95,3; 99,7)

(2577; 3899)

C

Nimenrix

99,7 %

97,3 %

 

 

 

(98,4; 100)

(437;

522)

 

(93,7; 99,1)

(672; 1021)

 

MenC-CRM

97,5 %

98,2 %

 

vakcīna

 

(92,9;99,5)

(170;

265)

 

(93,8; 99,8)

(521; 918)

W-135

Nimenrix

100 %

98,4 %

 

 

 

(99,0; 100)

(2453;

2932)

 

(95,4; 99,7)

(3269; 4949)

Y

Nimenrix

100 %

97,3 %

 

 

 

(99,0; 100)

(2473;

3013)

 

(93,8; 99,1)

(2522; 3979)

Imunogenitātes analīzi veica ATP imunogenitātes vērtēšanas grupām.

(1)asins paraugu ņēma 42 - 56 dienas pēc vakcinācijas

(2)asins paraugu ņēma 30 - 42 dienas pēc vakcinācijas * pārbaudīts GSK laboratorijās

MenACWY-TT-039 pētījumā kā sekundāro galauzstādījumu vērtēja arī seruma baktericīdisko aktivitāti, kā komplementa avotu izmantojot cilvēka serumu (hSBA) (4. tabula).

4. tabula. Baktericīdas antivielu atbildes reakcijas (hSBA*) 12 – 23 mēnešus veciem bērniem

Meningo

 

 

Pētījums MenACWY-TT-039(1)

koku

Vakcīnas grupa

N

≥8

GMT

grupa

 

 

(95 % TI)

(95 % TI)

A

Nimenrix

77,2 %

19,0

(72,4; 81,6)

(16,4;

22,1)

 

 

 

 

Nimenrix

98,5 %

C

(96,6; 99,5)

(175;

219)

 

 

MenC-CRM vakcīna

81,9 %

40,3

 

 

(73,7; 88,4)

(29,5;

55,1)

 

 

 

W-135

Nimenrix

87,5 %

48,9

(83,5 ; 90,8)

(41,2;

58,0)

 

 

 

Y

Nimenrix

79,3 %

30,9

(74,5; 83,6)

(25,8;

37,1)

 

 

 

Imunogenitātes analīzi veica ATP grupai, kas veidota imunogenitātes novērtēšanai.

(1)asins paraugu ņēma 42 - 56 dienas pēc vakcinācijas

*pārbaudīts GSK laboratorijās

Men ACWY-TT-104 pētījumā imūnā reakcija pēc vienas vai divām Nimenrix devām ar 2 mēnešu intervālu tika vērtēta vienu mēnesi pēc pēdējās vakcinācijas. Nimenrix ierosināja baktericīdu reakciju pret visām četrām meningokoku grupām, kam bija līdzīga procentuālā vērtība ar rSBA titru ≥8 un GMT pēc vienas vai divām devām (5. tabula).

5. tabula: Baktericīdas antivielu atbildes reakcijas (rSBA)* 12–14 mēnešus veciem bērniem

Meningokoku

Vakcīnas

Laika

 

Pētījums MenACWY-TT-104(1)

grupa

grupa

posms

N

≥8

GMT

 

 

 

 

(95 % TI)

(95 % TI)

A

Nimenrix

Pēc

97,8 %

 

1 deva

1. devas

 

(94,4; 99,4)

 

 

(1118; 1847)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

Pēc

96,8 %

 

2 devas

1. devas

 

(92,8; 99,0)

 

 

(970; 1675)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pēc

98,0 %

 

 

2. devas

 

(94,3; 99,6)

(922; 1501)

C

Nimenrix

Pēc

95,0 %

 

1 deva

1. devas

 

(90,7; 97,7)

 

 

(346; 592

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

Pēc

95,5 %

 

2 devas

1. devas

 

(91,0; 98,2)

 

 

(281; 485)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pēc

98,7 %

 

 

2. devas

 

(95,3; 99,8)

(522; 783)

W-135

Nimenrix

Pēc

95,0 %

 

1 deva

1. devas

 

(90,8; 97,7)

 

 

(1601; 2808)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

Pēc

94,9 %

 

2 devas

1. devas

 

(90,3; 97,8)

 

 

(1511; 2728)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pēc

100 %

 

 

2. devas

 

(97,6; 100)

(2914; 4283)

Y

Nimenrix

Pēc

92,8 %

951,8

 

1 deva

1. devas

 

(88,0; 96,1)

 

 

(705; 1285)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

Pēc

93,6 %

 

2 devas

1. devas

 

(88,6; 96,9)

 

 

(692; 1258)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pēc

99,3 %

 

 

2. devas

 

(96,3; 100)

(944; 1360)

Imunogenitātes analīzi veica ATP (saskaņā ar protokolu) grupai imunogenitātes novērtēšanai.

(1)asins paraugu ņēma 21–48 dienas pēc vakcinācijas

*pārbaudīts Public Health England laboratorijās

MenACWY-TT-104 pētījumā seruma baktericīdā aktivitāte tika mērīta, izmantojot arī hSBA kā sekundāro parametru. Nimenrix izraisīja baktericīdas atbildes reakcijas pret W-135 un Y grupām, kas bija % augstākas ar hSBA titru ≥8, kad tika dotas divas devas, salīdzinot ar vienu. Procentuāli līdzīgas atbildes reakcijas ar hSBA titru ≥8 novērotas ar A un C grupām (6. tabula).

6. tabula: Baktericīdas antivielu atbildes reakcijas (hSBA)* 12 – 14 mēnešus veciem bērniem

Meningokoku

Vakcīnas

Laika

 

Pētījums MenACWY-TT-104(1)

grupa

grupa

posms

N

≥8

GMT

 

 

 

 

(95 % TI)

(95 % TI)

A

Nimenrix

Pēc

95,9 %

 

1 deva

1. devas

 

(88,6; 99,2)

 

 

(87; 160)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

Pēc

97,0 %

 

2 devas

1. devas

 

(89,5; 99,6)

 

 

(98; 180)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pēc

97,0 %

 

 

2. devas

 

(89,5; 99,6)

(126;

230)

C

Nimenrix

Pēc

98,7 %

 

1 deva

1. devas

 

(93,1; 100)

 

 

(105;

220)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

Pēc

95,7 %

 

2 devas

1. devas

 

(88,0; 99,1)

 

 

(110;

236)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pēc

100 %

 

 

2. devas

 

(94,8; 100)

(1278;

2404)

W-135

Nimenrix

Pēc

62,5 %

 

1 deva

1. devas

 

(50,3; 73,6)

 

 

(16;

47)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

Pēc

68,9 %

 

2 devas

1. devas

 

(55,7; 80,1)

 

 

(16;

43)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pēc

97,1 %

 

 

2. devas

 

(90,1; 99,7)

(550; 1041)

Y

Nimenrix

Pēc

67,6 %

 

1 deva

1. devas

 

(55,5; 78,20)

 

 

(24;

71)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

Pēc

64,3 %

 

2 devas

1. devas

 

(50,4; 76,6)

 

 

(18;

58)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pēc

95,3 %

 

 

2. devas

 

(86,9; 99,0)

(339;

775)

Imunogenitātes analīzi veica ATP (saskaņā ar protokolu) grupai imunogenitātes novērtēšanai.

(1)asins paraugu ņēma 21–48 dienas pēc vakcinācijas

*pārbaudīts GSK laboratorijās

Imūnās atbildes reakcijas saglabāšanās, izmantojot rSBA un hSBA, tika izvērtēta līdz 5 gadiem bērniem pēc pirmās vakcinācijas pētījumā MenACWY-TT-027 (7. tabula).

7. tabula. Piecu gadu saglabāšanās dati maziem bērniem, kas vakcinācijas brīdī bija 12 – 23 mēnešus veci (pētījums MenACWY-TT-032; pētījuma 027 pagarinājums)

Menin

 

Laika

 

rSBA*

 

 

hSBA**

 

gokok

Vakcīnas

 

 

 

 

 

 

 

 

brīdis

 

≥8

 

GMT

 

≥8

 

GMT

u

grupa

N

 

N

 

(gads)

(95 % TI)

 

(95 % TI)

(95 % TI)

 

(95 % TI)

grupa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

64,4 %

 

35,1

52,3 %

 

8,8

A

Nimenrix

(48,8; 78,1)

 

(19,4; 63,4)

(36,7; 67,5)

 

(5,4; 14,2)

 

 

 

 

 

5.

73,5 %

 

37,4

35,6 %

 

5,2

 

 

 

 

 

 

(58,9; 85,1)

 

(22,1; 63,2)

(21,9: 51,2)

 

(3,4; 7,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

97,8 %

 

97,8 %

 

 

Nimenrix

(88,2; 99,9)

 

(62,7; 192)

(88,2; 99,9)

 

(214; 640)

 

 

 

 

 

 

 

5.

77,6 %

 

48,9

91,7 %

 

 

 

 

 

C

 

(63,4; 88,2)

 

(28,5; 84,0)

(80,0; 97,7)

 

(124; 379)

 

 

 

 

 

 

MenC-

4.

80,0 %

 

70,0 %

 

91,9

 

 

 

 

(44,4; 97,5)

 

(22,6; 832)

(34,8; 93,3)

 

(9,8; 859)

 

CRM

 

 

 

 

 

 

 

 

63,6 %

 

26,5

 

90,9 %

 

 

vakcīna

5.

 

 

 

(30,8; 89,1)

 

(6,5; 107,2)

(58,7; 99,8)

 

(21,2; 557)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

60,0 %

 

50,8

84,4 %

 

76,9

W-135

Nimenrix

(44,3; 74,3)

 

(24,0; 108)

(70,5; 93,5)

 

(44,0; 134)

 

 

 

 

 

5.

34,7 %

 

18,2

82,6 %

 

59,7

 

 

 

 

 

 

(21,7; 49,6)

 

(9,3; 35,3)

(68,6; 92,2)

 

(35,1; 101)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62,2 %

 

44,9

87,8 %

 

74,6

 

 

4.

(46,5; 76,2)

 

(22,6; 89,3)

(73,8; 95,9)

 

(44,5; 125)

Y

Nimenrix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

42,9 %

 

20,6

80,0 %

 

70,6

 

 

(28,8; 57,8)

 

(10,9; 39,2)

(65,4; 90,4)

 

(38,7; 129)

 

 

 

 

 

 

 

Imunogenitātes saglabāšanās tika analizēta, izmantojot 5. gada ATP grupu. Atlases atšķirības, kas galvenokārt bija saistītas ar tādu pētāmo personu revakcināciju, kurām C grupas rSBA titri bija <8, un šo personu izslēgšanu no turpmākiem laika brīžiem, var būt izraisījušas titru pārvērtēšanu.

*rSBA pārbaudi veica Public Health England (PHE) laboratorijās Lielbritānijā

**pārbaudīts GSK laboratorijās

Imunogenitāte 2 – 10 gadus veciem bērniem

MenACWY-TT-081 pētījumā tika pierādīts, ka Nimenrix ir līdzvērtīgs citai reģistrētai MenC-CRM vakcīnai attiecībā uz vakcīnas atbildes reakciju uz C grupu [attiecīgi 94,8 % (95 % TI: 91,4; 97,1) un 95,7 % (95 % TI: 89,2; 98,8)], GMT Nimenrix grupā bija zemāki [2795 (95% TI: 2393; 3263)], nekā ievadot MenC-CRM vakcīnu [5292 (95% TI: 3815; 7340)].

MenACWY-TT-038 pētījumā pierādīja, ka Nimenrix ir līdzvērtīgs reģistrētai ACWY-PS vakcīnai, vērtējot atbildes reakciju uz vakcīnu četrās grupās (A, C, W-135 un Y) (skatīt 8. tabulu).

8. tabula. Baktericīdās antivielu atbildes reakcijas (rSBA*) pret Nimenrix un ACWY-PS vakcīnu 2 – 10 gadus veciem bērniem 1 mēnesi pēc vakcinācijas (pētījums MenACWY-TT-038)

Mening

 

Nimenrix

 

ACWY-PS vakcīna

okoku

N

VR

GMT

N

VR

GMT

grupa

(95 % TI)

(95 % TI)

(95 % TI)

(95 % TI)

 

 

A

89,1 %

64,6 %

(86,3; 91,5)

(5998; 6708)

(57,4; 71,3)

(2023; 2577)

 

 

 

C

96,1 %

89,7 %

(94,4; 97,4)

(4342; 5335)

(85,1; 93,3)

(1043; 1663)

 

 

 

W-135

97,4 %

82,6 %

(95,9; 98,4)

(10873; 12255)

(77,2; 87,2)

(1815; 2565)

 

 

 

Y

92,7 %

68,8 %

(90,5; 94,5)

(10233; 11452)

 

(62,5; 74,6)

(2237; 3052)

 

 

 

Imunogenitātes analīzi veica ATP grupai, kas veidota imunogenitātes novērtēšanai. VR: atbildes reakcija uz vakcīnu, kas noteikta kā pacientu daļa, kam:

rSBA titri bija 32 sākotnēji seronegatīviem pētījuma dalībniekiem (t.i., rSBA titrs pirms vakcinācijas < 8);

rSBA titri palielinājās vismaz četras reizes, salīdzinot tos pirms un pēc vakcinācijas sākotnēji seropozitīviem pacientiem (t.i, rSBA titrs pirms vakcinācijas ≥ 8).

* pārbaudīts GSK laboratorijās

Imūnās atbildes reakcijas saglabāšanās tika noteikta bērniem, kuri pirmo devu saņēma pētījumā MenACWY-TT-081 (9. tabula).

9. tabula. 44 mēnešu saglabāšanās dati bērniem, kas vakcinācijas brīdī bija 2 – 10 gadus veci (Pētījums MenACWY-TT-088; pētījuma 081 pagarinājums)

Meningo

Vakcīnas

Laika

 

rSBA*

 

 

hSBA**

 

koku

brīdis

 

≥8

 

GMT

 

≥8

 

GMT

grupa

N

 

N

 

grupa

(mēneši)

(95 % TI)

 

(95 % TI)

(95 % TI)

 

(95 % TI)

 

 

 

 

 

 

 

86,5 %

 

25,6 %

 

4,6

A

Nimenrix

(80,9; 91,0)

 

(144; 267)

(16,9; 35,8)

 

(3,3; 6,3)

 

 

 

 

 

85,7 %

 

25,8 %

 

4,8

 

 

 

 

 

 

(79,9; 90,4)

 

(224; 423)

(17,1; 36,2)

 

(3,4; 6,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64,6 %

 

34,8

95,6 %

 

75,9

 

Nimenrix

(57,4; 71,3)

 

(26,0; 46,4)

(89,0; 98,8)

 

(53,4; 108)

 

 

 

 

 

 

 

37,0 %

 

14,5

76,8 %

 

36,4

 

 

 

 

C

 

(30,1; 44,3)

 

(10,9; 19,2)

(66,2; 85,4)

 

(23,1; 57,2)

 

 

 

 

 

 

MenC-

76,8 %

 

86,5

90,9 %

 

82,2

 

 

 

 

(65,1; 86,1)

 

(47,3; 158)

(75,7; 98,1)

 

(34,6; 196)

 

CRM

 

 

 

 

 

 

 

 

45,5 %

 

31,0

 

64,5 %

 

38,8

 

vakcīna

 

 

 

(33,1; 58,2)

 

(16,6; 58,0)

(45,4; 80,8)

 

(13,3; 113)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77,2 %

 

84,9 %

 

69,9

W-135

Nimernix

(70,6; 82,9)

 

(149; 307)

(75,5; 91,7)

 

(48,2; 101)

 

 

 

 

 

68,3 %

 

80,5 %

 

64,3

 

 

 

 

 

 

(61,1; 74,8)

 

(72,5; 148)

(70,6; 88,2)

 

(42,7; 96,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81,3 %

 

227,4

81,3 %

 

79,2

Y

Nimenrix

(75,1; 86,6)

 

(165; 314)

(71,8; 88,7)

 

(52,5; 119)

 

 

 

 

 

62,4 %

 

78,9

82,9 %

 

 

 

 

 

 

 

(55,1; 69,4)

 

(54,6; 114)

(72,5; 90,6)

 

(78,0; 206)

 

 

 

 

 

 

 

Imunogenitātes analīzi veica ATP grupai, kas veidota saglabāšanās novērtēšanai, koriģējot katram laika brīdim.

*rSBA pārbaudi veica Public Health England (PHE) laboratorijās Lielbritānijā

**pārbaudīts GSK laboratorijās

Imūnās atbildes reakcijas saglabāšanās, izmantojot hSBA, tika novērtēta 1 gadu pēc vakcinācijas 6 - 10 gadus veciem bērniem, kas pirmo vakcinācijas devu saņēmuši pētījumā MenACWY-TT-027 (10. tabula) (skatīt 4.4. apakšpunktu).

10. tabula. Saglabāšanās dati (hSBA*) 1 mēnesi un 1 gadu pēc vakcinācijas 6 – 10 gadus veciem bērniem

Mening

Vakcīnas

 

1 mēnesis pēc vakcinācijas

Saglabāšanās pēc 1 gada (Pētījums

grupa

(Pētījums MenACWY-TT-027)

 

MenACWY-TT-028)

okoku

 

 

 

 

GMT

 

GMT

grupa

 

N

 

N

 

 

(95 % TI)

(95 % TI)

(95 % TI)

(95 % TI)

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

80,0 %

53,4

16,3 %

3,5

A

 

(71,1; 87,2)

(37,3; 76,2)

(9,8; 24,9)

(2,7; 4,4)

 

 

 

ACWY-PS

25,7 %

4,1

5,7 %

2,5

 

 

 

(12,5;43,3)

(2,6;6,5)

(0,7;19,2)

(1,9;3,3)

 

 

 

 

 

Nimenrix

89,1 %

95,2 %

C

 

(81,3;94,4)

(99,3;244)

(89,2;98,4)

(95,4;176)

 

 

 

ACWY-PS

39,5 %

13,1

32,3 %

7,7

 

 

 

(24,0;56,6)

(5,4;32,0)

(16,7;51,4)

(3,5;17,3)

 

 

 

 

 

Nimenrix

95,1 %

100 %

W-135

 

(89,0;98,4)

(99,9;178)

(96,5;100)

(218;302)

 

 

 

ACWY-PS

34,3 %

5,8

12,9 %

3,4

 

 

 

(19,1;52,2)

(3,3;9,9)

(3,6;29,8)

(2,0;5,8)

 

 

 

 

 

Nimenrix

83,1 %

95,1

99,1 %

Y

 

(73,7;90,2)

(62,4;145)

(94,9;100)

(213;330)

 

 

 

ACWY-PS

43,8 %

12,5

33,3 %

9,3

 

 

 

(26,4;62,3)

(5,6;27,7)

(18,6;51,0)

(4,3;19,9)

 

 

 

 

Saglabāšanās analīzi veica ATP grupai, kas veidota imunogenitātes novērtēšanai. * pārbaudīts GSK laboratorijās

Imunogenitāte 11 – 17 gadus veciem pusaudžiem un ≥ 18 gadus veciem pieaugušajiem

Divos klīniskajos pētījumos, kas veikti 11 - 17 gadus veciem pusaudžiem (pētījums MenACWY-TT- 036) un 18 - 55 gadus veciem pieaugušajiem (pētījums MenACWY-TT-035), tika ievadīta vai nu viena Nimenrix deva, vai viena ACWY-PS vakcīnas deva.

Pierādīts, ka Nimenrix ir imunoloģiski līdzvērtīgs ACWY-PS vakcīnai, attiecībā uz vakcīnas atbildes reakciju iepriekš definētā veidā (11. tabula).

11. tabula. Baktericīdās antivielu atbildes reakcijas (rSBA*) pret Nimenrix un ACWY-PS vakcīnu 11 - 17 gadus veciem pusaudžiem un ≥ 18 gadus veciem pieaugušajiem vienu mēnesi pēc vakcinācijas

Pētījums

Menin

 

Nimenrix

 

 

ACWY-PS vakcīna

gokok

N

 

 

 

N

 

 

(vecuma

VR

GMT

VR

GMT

u

 

 

diapazons)

 

(95 % TI)

(95 % TI)

 

(95 % TI)

(95 % TI)

grupa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

85,4 %

77,5 %

 

(82,1; 88,2)

(5557;

6324)

(70,9; 83,2)

(2612; 3326)

Pētījums

 

 

 

C

97,4 %

96,7 %

MenACWY-

(95,8; 98,5)

(11939; 14395)

(93,3; 98,7)

(6807; 9930)

 

 

 

TT-036

W-135

96,4 %

87,5 %

(11 - 17 gadi)

(94,6; 97,7)

(7639;

8903)

(82,3; 91,6)

(2299; 3014)

 

 

 

 

Y

93,8 %

78,5 %

 

(91,6; 95,5)

(13168;

15069)

(72,5; 83,8)

(4463; 5751)

 

 

 

 

 

A

80,1 %

69,8 %

 

 

(77,0; 82,9)

(3372;

3897)

 

(63,8; 75,4)

(1909; 2370)

Pētījums

 

 

 

C

91,5 %

92,0 %

MenACWY-

 

(89,4; 93,3)

(8011;

9812)

 

(88,3; 94,9)

(6297; 8628)

 

 

 

TT-035

W-135

90,2 %

85,5 %

(18 - 55 gadi)

 

(88,1; 92,1)

(4699;

5614)

 

(80,9; 89,4)

(2081; 2911)

 

 

 

 

Y

87,0 %

78,8 %

 

 

(84,6; 89,2)

(7100;

8374)

 

(73,6; 83,4)

(3782; 4921)

 

 

 

 

Imunogenitātes analīzi veica ATP grupām, kas veidotas imunogenitātes novērtēšanai. VR: atbildes reakcija uz vakcīnu

* pārbaudīts GSK laboratorijās

Imūnās atbildes reakcijas saglabāšanās tika vērtēta līdz 5 gadiem pēc vakcinācijas pusaudžiem, kas pirmo devu saņēmuši pētījumā MenACWY-TT-036 (12. tabula).

12. tabula. 5 gadu saglabāšanās dati (rSBA*) pusaudžiem, kas vakcinācijas brīdī bija 11 – 17 gadus veci

Menin

Laika

 

Nimenrix

 

ACWY-PS vakcīna

gokok

 

 

 

 

 

 

brīdis

 

≥8

GMT

 

≥8

GMT

u

N

N

(gadi)

(95 % TI)

(95 % TI)

(95 % TI)

(95 % TI)

grupa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92,9 %

82,7 %

A

(90,1; 95,1)

(381; 527)

(75,6; 88,4)

(147; 288)

 

 

 

97,5 %

93,0 %

 

 

(94,5; 99,1)

(531; 781)

(85,4; 97,4)

(202; 433)

 

 

 

 

 

91,1 %

86,0 %

C

(88,1; 93,6)

(309; 446)

(79,4; 91,1)

(262; 580)

 

 

 

88,6 %

87,1 %

 

 

(83,8; 92,3)

(194; 318)

(78,0; 93,4)

(224; 599)

 

 

 

 

 

82,0 %

30.0 %

16,0

W-135

(78,1; 85,4)

(268; 426)

(22,8; 38,0)

(10,9; 23,6)

 

 

 

86,0 %

34,9 %

19,7

 

 

(80,9; 90,2)

(324; 588)

(24,9; 45,9)

(11,8; 32,9)

 

 

 

 

 

93,1 %

58,0 %

69,6

Y

(90,3; 95,3)

(620; 884)

(49,7; 66,0)

(44,6; 109)

 

 

 

96,6 %

66,3 %

 

 

(93,4; 98,5)

(824; 1214)

(55,3; 76,1)

(71,2; 219)

 

 

 

 

Saglabāšanās analīzi veica ATP grupai, kas veidota imunogenitātes novērtēšanai, koriģējot katram laika brīdim.

* rSBA pārbaudes veiktas PHE laboratorijās Lielbritānijā.

Imūnās atbildes reakcijas saglabāšanās, izmantojot hSBA, tika novērtēta līdz 5 gadiem pēc vakcinācijas pusaudžiem un pieaugušajiem, kas pirmo devu saņēmuši pētījumā MenACWY-TT-052 (13. tabula) (skatīt 4.4. apakšpunktu).

13. tabula. Saglabāšanās dati (hSBA*) 1 mēnesi pēc vakcinācijas (Pētījums MenACWY-TT-

052)un 5 gadus pēc vakcinācijas (Pētījums MenACWY-TT-059) 11–25 gadus veciem pusaudžiem un pieaugušajiem

Meningokoku

Vakcīnas

Laika

N

8 (95 % TI)

GMT (95 % TI)

grupa

grupa

brīdis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

82,0 % (77,6; 85,9)

58,7 (48,6; 70,9)

A

Nimenrix

mēnesis

 

 

 

 

1. gads

29,1 % (24,4; 34,2)

5,4 (4,5; 6,4)

 

 

 

 

5. gads

48,9 % (40,4; 57,5)

8,9 (6,8; 11,8)

 

 

1.

96,1 % (93,5; 97,9)

(424; 668)

C

Nimenrix

mēnesis

 

 

 

 

1. gads

94,9 % (92,0; 97,0)

(142; 207)

 

 

 

 

5. gads

92,9 % (87,3; 96,5)

94,6

(65,9; 136)

 

 

1.

91,0 % (87,4; 93,9)

117 (96,8; 141)

W-135

Nimenrix

mēnesis

 

 

 

 

1. gads

98,5 % (96,5; 99,5)

(173; 225)

 

 

 

 

5. gads

87,0% (80,2; 92,1)

103 (76,3; 140)

 

 

1.

95,1 % (92,3; 97,0)

(208; 291)

Y

Nimenrix

mēnesis

 

 

 

 

1. gads

97,8 % (95,6; 99,0)

(237; 311)

 

 

 

 

5. gads

94,4% (89,2; 97,5)

(174; 290)

Imunogenitātes s analīzi veica ATP grupai, kas veidota saglabāšanās novērtēšanai, koriģējot katram laika brīdim.

* pārbaudīts GSK laboratorijās

Atsevišķā pētījumā (MenACWY-TT-085) vienu Nimenrix devu ievadīja 194 libāniešu izcelsmes pieaugušajiem no 56 gadu vecuma (to skaitā 133 dalībnieki bija vecuma grupā no 56 līdz 65 gadiem, un 61 dalībnieks bija vecāks par 65 gadiem). Procentuālais pētāmo personu skaits ar rSBA titru ≥ 128 pirms vakcinācijas (noteikts GSK laboratorijās) bija robežās no 45 % (C grupā) līdz 62 % (Y grupā). Kopumā vienu mēnesi pēc vakcinācijas procentuālais vakcinēto skaits ar rSBA titru ≥ 128 bija robežās no 93 % (C grupā) līdz 97 % (Y grupā). Par 65 gadiem vecāku personu apakšgrupā procentuālais vakcinēto skaits ar rSBA titru ≥ 128 vienu mēnesi pēc vakcinācijas bija robežās no 90 % (A grupā) līdz 97 % (Y grupā).

Atbildes reakcija uz revakcināciju personām, kas iepriekš tika vakcinētas ar konjugētu meningokoku vakcīnu pret Neisseria meningitidis

Revakcinācija ar Nimenrix personām, kuras iepriekš vakcinētas ar monovalentu (MenC-CRM) vai kvadrivalentu konjugētu meningokoku vakcīnu (MenACWY-TT) tika pētīta subjektiem vecumā no 12 mēnešiem un vecākiem, kuri tika revakcinēti. Tika novērota spēcīga anamnestiska atbildes reakcija pret vakcīnas antigēnu (-iem).

Atbildes reakcija uz Nimenrix personām, kas pret Neisseria meningitidis iepriekš vakcinētas ar nekombinētu polisaharīdus saturošu vakcīnu.

Pētījumā MenACWY-TT-021, kas veikts 4,5 – 34 gadus vecām personām, 30 – 42 mēnešus pēc vakcinācijas ar ACWY-PS vakcīnu ievadīta Nimenrix imunogenitāti salīdzināja ar Nimenrix imuniogenitāti līdzīga vecuma personām, kuras pēdējo 10 gadu laikā nav vakcinētas ne ar vienu meningokoku vakcīnu. Imūno atbildes reakciju (rSBA titrs ≥8) novēroja pret visām grupām (A, C, W- 135, Y) visām personām neatkarīgi no meningokoku vakcīnu lietošanas anamnēzē Personām, kuras bija saņēmušas ACWY-PS vakcīnas devu 30 – 42 mēnešus pirms Nimenrix, rSBA GMT bija ievērojami zemāki, tomēr 100% subjektu novēroja rSBA titru ≥8 pret visām četrām meningokoku grupām (A, C, W-135, Y) (14. tabula) (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt pētījumu rezultātus ar Nimenrix vienā vai vairākās pediatriskās populācijas apakšgrupās A, C, W-135 un Y grupas Neisseria meningitidis ierosinātas meningokoku infekcijas slimības profilaksei (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā).

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Nav piemērojami.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par lokālu panesamību, akūtu toksicitāti, atkārtotu devu toksicitāti, toksisku ietekmi uz attīstību/reproduktivitāti un fertilitātes pētījumi neliecina par īpašu risku cilvēkiem.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Pulveris:

Saharoze

Trometamols

Šķīdinātājs:

Nātrija hlorīds Ūdens injekcijām

6.2. Nesaderība

Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.

6.3. Uzglabāšanas laiks

3 gadi

Pēc izšķīdināšanas

Vakcīna jāievada tūlīt pēc izšķīdināšanas. Kaut arī kavēšanās nav ieteicama, pēc izšķīdināšanas ir pierādīta stabilitāte 8 stundas 30°C temperatūrā. Ja vakcīna nav izlietota 8 stundu laikā, nelietojiet to.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt ledusskapī (2°C–8°C).

Nesasaldēt.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu sagatavošanas skatīt 6.3. apakšpunktā.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

Pulveris flakonā (I klases stikls) ar aizbāzni (butilgumija) un šķīdinātājs ampulā (I tipa stikls). Iepakojumi pa 1, 10 un 100.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Norādījumi par vakcīnas izšķīdināšanu, izmantojot ampulās esošo šķīdinātāju

Nimenrix jāšķīdina, pievienojot visu šķīdinātāja ampulas saturu flakonā esošajam pulverim.

1.Nolauziet ampulas augšdaļu, ievelciet šķīdinātāju šļircē un pievienojiet to pulverim.

2.Maisījums kārtīgi jāsakrata, līdz pulveris šķīdinātājā ir pilnībā izšķīdis.

Izšķīdinātā vakcīna ir dzidrs, bezkrāsains šķīdums.

Izšķīdinātā vakcīna pirms lietošanas vizuāli jāpārbauda, lai konstatētu, vai tā nesatur svešas daļiņas un/vai nav mainījies tās fizikālais izskats. Ja tiek novērotas kādas no minētajām pārmaiņām, iznīciniet vakcīnu.

Vakcīna jāievada tūlīt pēc izšķīdināšanas.

Lai ievadītu vakcīnu, jāizmanto jauna adata.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Lielbritānija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/12/767/005

EU/1/12/767/006

EU/1/12/767/007

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 20/04/2012

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas