Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nivestim (filgrastim) – Lietošanas instrukcija - L03AA02

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsNivestim
ATĶ kodsL03AA02
Vielafilgrastim
RažotājsHospira UK Ltd  

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Nivestim 12 MV/0,2 ml šķīdums injekcijām/infūzijām

Nivestim 30 MV/0,5 ml šķīdums injekcijām/infūzijām

Nivestim 48 MV/0,5 ml šķīdums injekcijām/infūzijām

Filgrastim

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šis zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Nivestim un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Nivestim lietošanas

3.Kā lietot Nivestim

4.Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt Nivestim

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Nivestim un kādam nolūkam tās lieto

Kas ir Nivestim

Nivestim ir balto asins šūnu augšanas faktors (granulocītu koloniju stimulējošais faktors) un pieder zāļu grupai, ko sauc par citokīniem. Augšanas faktori ir olbaltumvielas, kas organismā veidojas dabīgā ceļā, tomēr tās var arī izgatavot, izmantojot biotehnoloģijas, lai lietotu kā zāles. Nivestim darbojas, stimulējot kaulu smadzenes ražot vairāk balto asins šūnu.

Vairāku iemeslu dēļ var samazināties balto asins šūnu skaits (neitropēnija), mazinot Jūsu organisma spēju cīnīties ar infekcijām. Nivestim stimulē kaulu smadzenes ātrāk ražot jaunas baltās šūnas.

Nivestim var lietot:

-pēc ķīmijterapijas, lai palielinātu balto asins šūnu skaitu un novērstu infekcijas rašanos;

-pēc kaulu smadzeņu transplantācijas, lai palielinātu balto asins šūnu skaitu un novērstu infekcijas rašanos;

-pirms ķīmijterapijas ar lielām devām, lai stimulētu kaulu smadzenes ražot vairāk cilmes šūnu, kuras var savākt un pēc terapijas beigām atkal Jums ievadīt. Tās paņemt gan no Jums, gan no donora. Cilmes šūnas pēc tam nonāk atpakaļ kaulu smadzenēs un veicina asins šūnu veidošanos;

-balto asins šūnu skaita palielināšanai, ja Jūs ciešat no smagas hroniskas neitropēnijas, lai palīdzētu izsargāties no infekcijām;

-pacientiem ar progresējošu HIV infekciju, lai mazinātu infekcijas rašanās risku.

2. Kas Jums jāzina pirms Nivestim lietošanas

Nelietojiet Nivestim šādos gadījumos

-ja Jums ir alerģija pret filgrastīmu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Nivestim lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Pirms ārstēšanas uzsākšanas pastāstiet savam ārstam, ja Jums ir:

-sirpjveida šūnu anēmija, jo Nivestim var izraisīt sirpjveida šūnu anēmijas krīzi;

-osteoporoze (kaulu slimība).

Ārstēšanas ar Nivestim laikā nekavējoties informējiet savu ārstu:

-ja Jums ir sāpes vēdera augšdaļā kreisajā pusē, kreisajā paribē vai kreisā pleca galā (tie var būt liesas palielināšanās (splenomegālijas) vai iespējama liesas plīsuma simptomi);

-pamanāt neierastu asiņošanu vai zilumu veidošanos (tie var liecināt par trombocītu skaita samazināšanos asinīs (trombocitopēnija) un pavājinātu asins recēšanas spēju);

-ja Jums rodas pēkšņas alerģijas simptomi, piemēram, izsitumi, nieze vai nātrene, sejas, lūpu, mēles vai citu ķermeņa daļu pietūkums, aizdusa, sēkšana vai apgrūtināta elpošana (tie var būt smagu alerģisku reakciju simptomi);

-Jums rodas sejas vai potīšu pietūkums, ir asinis urīnā vai brūnas krāsas urīns, vai Jūs ievērojat, ka urinējat mazāk kā parasti.

Atbildes reakcijas pret filgrastīmu zudums

Ja Jums ir atbildes reakcijas zudums vai nespēja saglabāt atbildes reakciju pret filgrastīma ārstēšanu, ārsts izmeklēs cēloņus, tai skaitā - vai nav radušās antivielas, kas neitralizē filgrastīma aktivitāti.

Ārsts var vēlēties Jūs rūpīgāk novērot, skatīt lietošanas instrukcijas 4. punktu.

Ja esat pacients ar smagu hronisku neitropēniju, pastāv asins vēža (leikoze, mielodisplastiskais sindroms (MDS)) rašanās risks. Jums ir jākonsultējas ar ārstu par asins vēža rašanās risku, kā arī par to, kādas pārbaudes Jums ir jāveic. Ja Jums rodas vai var rasties asins vēzis, Jūs nedrīkstat lietot Nivestim, ja vien Jūsu ārsts nav noteicis citādi.

Ja esat cilmes šūnu donors, Jūsu vecumam jābūt robežās no 16 līdz 60 gadiem.

Īpaša piesardzība, lietojot citas zāles, kas stimulē balto asins šūnu veidošanos

Nivestim pieder zāļu grupai, kas stimulē balto asins šūnu veidošanos. Veselības aprūpes speciālistam vienmēr precīzi jāpieraksta, kādas zāles Jūs lietojat.

Citas zāles un Nivestim

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Nivestim nav pārbaudīts grūtniecēm vai sievietēm, kas baro bērnu ar krūti.

Ir svarīgi pastāstīt ārstam:

-ja Jūs esat stāvoklī;

-ja domājat, ka Jūs varētu būt stāvoklī;

-ja plānojat grūtniecību.

Ja Nivestim lietošanas laikā Jums ir iestājas grūtniecība, lūdzu, paziņojiet par to ārstam.

Ja vien Jūsu ārsts nav teicis citādi, Nivestim lietošanas laikā barošana ar krūti ir jāpārtrauc.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nivestim nevajadzētu ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Tomēr pēc Nivestim lietošanas un pirms transportlīdzekļa vadīšanas vai mehānismu apkalpošanas ieteicams nogaidīt un pavērot, kā Jūs jūtaties.

Nivestim satur nātriju un sorbītu

Nivestim satur mazāk nekā 1 mmol (23 mg) nātrija devā – būtībā tās ir nātriju nesaturošas.

Nivestim satur sorbītu (E420). Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir reakcija uz kādu no cukuriem, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar savu ārstu.

3.Kā lietot Nivestim

Vienmēr lietojiet šīs zāles saskaņā ar ārsta norādījumiem. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam.

Kā un cik daudz Nivestim man jāievada?

Nivestim parasti ievada katru dienu, veicot injekciju zemādas audos (subkutāna injekcija). To var arī ievadīt katru dienu, veicot lēnu injekciju vēnā (intravenoza infūzija). Parastā deva var mainīties atkarībā no Jūsu slimības un ķermeņa masas. Jūsu ārsts Jums pastāstīs, cik daudz Nivestim Jums ir jāievada.

Pacienti, kam veic kaulu smadzeņu transplantāciju pēc ķīmijterapijas

Pirmo Nivestim devu Jūs parasti saņemsiet vismaz 24 stundu laikā pēc ķīmijterapijas un vismaz 24 stundu laikā pēc kaulu smadzeņu transplantācijas.

Cik ilgi būs jālieto Nivestim?

Nivestim būs jālieto tikmēr, kamēr normalizēsies balto asins šūnu skaits. Tiks veiktas regulāras asins analīzes, lai noteiktu balto asins šūnu skaitu Jūsu organismā. Ārsts pateiks, cik ilgi Jums jālieto Nivestim.

Lietošana bērniem

Nivestim lieto, lai ārstētu bērnus, kas saņem ķīmijterapiju vai kam ir izteikti samazināts balto asins šūnu skaits asinīs (neitropēnija). Bērniem, kas saņem ķīmijterapiju, jālieto tādas pašas devas, kādas tiek lietotas pieaugušajiem.

Ja esat lietojis Nivestim vairāk nekā noteikts

Ja Jums šķiet, ka esat lietojis Nivestim vairāk nekā noteikts, sazinieties ar savu ārstu, cik ātri vien iespējams.

Ja esat aizmirsis lietot Nivestim

Ja esat aizmirsis veikt injekciju, sazinieties ar savu ārstu, cik ātri vien iespējams.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Ārstēšanas laikā nekavējoties informējiet ārstu:

ja Jums rodas alerģiska reakcija, tostarp vājums, asinsspiediena pazemināšanās, apgrūtināta elpošana, sejas pietūkums (anafilakse), izsitumi uz ādas, niezoši izsitumi (nātrene), sejas, lūpu, mutes, mēles vai rīkles pietūkums (angioedēma) un elpas trūkums (dispnoja). Paaugstināta jutība ir bieži sastopama vēža pacientiem;

-ja Jums rodas klepus, drudzis un elpas trūkums (dispnoja), jo šie simptomi var liecināt par akūtu respiratorā distresa sindromu (Acute Respiratory Distress Syndrome – ARDS). Vēža pacientiem ARDS ir sastopams retāk;

-ja Jums rodas sāpes vēdera augšdaļā, kreisajā pusē, kreisajā paribē vai pleca galā, jo šie simptomi var liecināt par liesas darbības traucējumiem (palielināta liesa (splenomegālija) vai liesas plīsums);

-ja Jums tiek ārstēta smaga hroniska neitropēnija un pamanāt asiņu piejaukumu urīnā (hematūrija). Ja Jums rodas šī blakusparādība, vai arī ja urīnā tiek konstatētas olbaltumvielas (proteinūrija), Jūsu ārsts var regulāri likt veikt urīna analīzes;

-ja novērojat kādu no šādām blakusparādībām vai to kombināciju:

-pietūkums vai tūskainība, kas var būt saistīts ar samazinātu urīna izdalīšanos, apgrūtināta elpošana, vēdera pietūkums un pilnuma sajūta, vispārējs nogurums. Šie simptomi parasti attīstās ātri. Tie var liecināt par retāku (var skart no 1 līdz 100 cilvēkiem) stāvokli ko dēvē par “kapilāru pastiprinātas caurlaidības sindromu”, kas organismā izraisa asiņu noplūdi no mazajiem asinsvadiem, un kura gadījumā nepieciešama steidzama medicīniskā palīdzība;

-ja Jums rodas nieru bojājums (glomerulonefrīts). Pacientiem, kas lietoja filgrastīmu ir novēroti nieru bojājumi. Ja Jums rodas sejas vai potīšu pietūkums, ir asinis urīnā vai brūnas krāsas urīns, vai ievērojat, ka urinējat mazāk kā parasti, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu.

Ļoti bieža Nivestim izraisīta nevēlamā blakusparādība ir sāpes muskuļos vai kaulos (skeleta-muskuļu sāpes), kuras var ārstēt, lietojot parastās pretsāpju zāles (analgētiskos līdzekļus). Pacientiem, kam veic cilmes šūnu vai kaulu smadzeņu transplantāciju, var rasties transplantāta atgrūšanas slimība (graft versus host disease – GvHD) — tā ir donora šūnu reakcija pret pacientu, kas saņem transplantātu. Pazīmes un simptomi ir izsitumi uz plaukstām vai pēdām un čūlas un sāpīgums mutē, zarnās, aknās, uz ādas vai acīs, plaušās, vagīnā un locītavās. Ļoti bieži veseliem cilmes šūnu donoriem novēro balto asins šūnu skaita palielināšanos (leikocitoze) un trombocītu skaita samazināšanos, kas samazina asiņu recēšanas spēju (trombocitopēnija); to uzraudzīs ārsts.

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ļoti biežas blakusparādības (var ietekmēt vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem)

Vēža pacientiem:

izmaiņas asins bioķīmiskajās analīzēs;

noteiktu enzīmu līmeņa paaugstināšanās asinīs;

pavājināta apetīte;

galvassāpes;

sāpes mutē un rīklē (orofaringālas sāpes);

klepus;

caureja;

vemšana;

aizcietējums;

slikta dūša;

izsitumi;

neparasta matu izkrišana vai tie kļūst plānāki (alopēcija);

sāpes muskuļos vai kaulos (skeleta-muskuļu sāpes);

vispārējs vājums (astēnija);

nogurums;

gremošanas trakta (no mutes līdz anālajai atverei) gļotādas pietūkums un sāpīgums (gļotādas iekaisums);

elpas trūkums (dispnoja);

sāpes.

Veseliem cilmes šūnu donoriem:

trombocītu skaita samazināšanās, kas mazina asiņu recēšanas spēju (trombocitopēnija);

balto asins šūnu skaita palielināšanās (leikocitoze);

galvassāpes;

sāpes muskuļos vai kaulos (skeleta-muskuļu sāpes).

Pacientiem ar smagu hronisku neitropēniju:

liesas palielināšanās (splenomegālija);

samazināts sarkano asins šūnu skaits (anēmija);

izmaiņas asins bioķīmiskajās analīzēs;

noteiktu enzīmu līmeņa paaugstināšanās asinīs;

galvassāpes;

asiņošana no deguna (epistakse);

caureja;

palielinātas aknas (hepatomegālija);

izsitumi;

sāpes muskuļos vai kaulos (skeleta-muskuļu sāpes);

sāpes locītavās (artralģija).

HIV pacientiem:

sāpes muskuļos vai kaulos (skeleta-muskuļu sāpes).

Biežas blakusparādības (var ietekmēt līdz 1 no 10 cilvēkiem)

Vēža pacientiem:

alerģiska reakcija (paaugstināta jutība pret zālēm);

zems asinsspiediens (hipotensija);

sāpes urinējot (dizūrija);

sāpes krūtīs;

asiņu atkrēpošana (hemoptīze).

Veseliem cilmes šūnu donoriem:

noteiktu enzīmu līmeņa paaugstināšanās asinīs;

elpas trūkums (dispnoja);

liesas palielināšanās (splenomegālija).

Pacientiem ar smagu hronisku neitropēniju:

liesas plīsums;

trombocītu skaita samazināšanās, kas mazina asiņu recēšanas spēju (trombocitopēnija);

izmaiņas asins bioķīmiskajās analīzēs;

ādas asinsvadu iekaisums (ādas vaskulīts);

neparasta matu izkrišana vai tie kļūst plānāki (alopēcija);

slimība, kas izraisa kaulu blīvuma samazināšanos. padarot tos vājākus un trauslākus, kā rezultātā vieglāk var rasties lūzumi (osteoporoze);

asiņu piejaukums urīnā (hematūrija);

sāpes injekcijas vietā;

bojājumi nieru sīkajos filtros (glomerulonefrīts).

HIV pacientiem:

liesas palielināšanās (splenomegālija).

Retākas blakusparādības (var ietekmēt līdz 1 no 100 cilvēkiem)

Vēža pacientiem:

liesas plīsums;

liesas palielināšanās (splenomegālija);

izteiktas sāpes kaulos, krūtīs, zarnās vai locītavās (sirpjveida šūnu anēmijas krīze);

transplantēto kaula smadzeņu atgrūšana (transplantāta atgrūšanas slimība);

sāpes un pietūkums locītavās, kas līdzīgs podagrai (pseidopodagra);

smags plaušu iekaisums, kas izraisa apgrūtinātu elpošanu (akūts respiratorā distresa sindroms);

plaušu darbības traucējumi, kas izraisa elpas trūkumu (elpošanas mazspēja);

tūska un/vai šķidruma uzkrāšanās plaušās (plaušu tūska);

plaušu iekaisums (intersticiāla plaušu slimība);

patoloģiski plaušu rentgenoloģisko izmeklējumu rezultāti (infiltrāti plaušās);

plūmju krāsas piepaceltas sāpīgas čūlas uz ekstremitātēm un dažreiz uz sejas un kakla vienlaikus ar drudzi; (Svīta sindroms);

ādas asinsvadu iekaisums (ādas vaskulīts);

reimatoīdā artrīta gaitas pasliktināšanās;

neierastas urīna sastāva izmaiņas;

aknu bojājumi, ko izraisa mazo aknu asinsvadu nosprostošanās (vēnu okluzīvā slimība);

asiņošana plaušās (plaušu hemorāģija);

izmaiņas šķidruma līdzsvara regulācijā organismā, kā rezultātā var rasties tūska;

bojājumi nieru sīkajos filtros (glomerulonefrīts).

Veseliem cilmes šūnu donoriem:

liesas plīsums;

izteiktas sāpes kaulos, krūtīs, zarnās vai locītavās (sirpjveida šūnu anēmijas krīze);

pēkšņa, dzīvībai bīstama alerģiska reakcija (anafilaktiska reakcija);

smaga alerģiska reakcija;

izmaiņas asins bioķīmiskajās analīzēs;

asiņošana plaušās (plaušu hemorāģija);

asiņu atkrēpošana (hemoptīze);

patoloģiski plaušu rentgenoloģisko izmeklējumu rezultāti (infiltrāti plaušās);

nepietiekama skābekļa uzsūkšanās plaušās (hipoksija);

noteiktu enzīmu līmeņa paaugstināšanās asinīs;

reimatoīdā artrīta gaitas pasliktināšanās;

bojājumi nieru sīkajos filtros (glomerulonefrīts).

Pacientiem ar smagu hronisku neitropēniju:

izteiktas sāpes kaulos, krūtīs, zarnās vai locītavās (sirpjveida šūnu anēmijas krīze);

pārmērīgs olbaltumvielu daudzums urīnā (proteinūrija).

HIV pacientiem:

izteiktas sāpes kaulos, krūtīs, zarnās vai locītavās (sirpjveida šūnu anēmijas krīze).

Nav zināmi (biežumu nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem):

bojājumi nieru sīkajos filtros (glomerulonefrīts).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Nivestim

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un pilnšļirces pēc Derīgs līdz/Der. līdz. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2 C-8 C). Nesasaldēt. Uzglabāt ārējā iepakojumā, lai sargātu no gaismas.

Pilnšļirci var izņemt no ledusskapja un vienu reizi maksimums uz 7 dienām atstāt istabas temperatūrā (bet līdz 25 C).

Nelietojiet Nivestim, ja pamanāt, ka tas ir duļķains vai satur redzamas daļiņas.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Nivestim satur

Aktīvā viela ir filgrastīms. Katrs ml šķīduma injekcijām vai infūzijām satur 60 miljonus vienību [MV] (600 mikrogramus) vai 96 miljonus vienību [MV] (960 mikrogramus) filgrastīma.

Nivestim 12 MV/0,2 ml šķīdums injekcijām/infūzijām: katra pilnšļirce satur 12 miljonus vienību [MV], 120 mikrogramus filgrastīma 0,2 ml šķīduma (atbilst 0,6 mg/ml).

Nivestim 30 MV/0,5 ml šķīdums injekcijām/infūzijām: katra pilnšļirce satur 30 miljonus vienību [MV], 300 mikrogramus filgrastīma 0,5 ml šķīduma (atbilst 0,6 mg/ml).

Nivestim 48 MV/0,5 ml šķīdums injekcijām/infūzijām: katra pilnšļirce satur 48 miljonus vienību [MV], 480 mikrogramus filgrastīma 0,5 ml šķīduma (atbilst 0,96 mg/ml).

Citas sastāvdaļas ir: ledus etiķskābe, nātrija hidroksīds, sorbīts (E420), polisorbāts 80 un ūdens injekcijām.

Nivestim ārējais izskats un iepakojums

Nivestim ir dzidrs, bezkrāsains šķīdums injekcijām/infūzijām stikla pilnšļircē ar injekcijas adatu (nerūsējoša tērauda) un adatas aizsargapvalku. Katrā pakā ir 1,5, 8 vai 10 pilnšļirces. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Hospira UK Limited

Horizon

Honey Lane

Hurley

Maidenhead

SL6 6RJ

Lielbritānija

Tel: + 44 (0) 1628 515500

Fax: + 44 (0) 1628 829827

Ražotājs

Hospira Enterprises B.V.

Randstad 22-11

1316 BN Almere

Nīderlande

Hospira Zagreb d.o.o. Prudnička cesta 60

10291 Prigorje Brdovečko

Horvātija

Lai iegūtu papildus informāciju par šim zālēm, lūdzam sazināties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Pfizer S.A. / N.V.

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tél/Tel: +32 2 554 62 11

Tel. + 370 52 51 4000

България

Luxembourg/Luxemburg

Alvogen Pharma Bulgaria Ltd

Pfizer S.A. / N.V.

Teл.: + 359 2 441 7136

Tél/Tel: +32 2 554 62 11

Česká republika

Magyarország

Pfizer, spol. s r.o.

Pfizer Kft.

Tel: +420-283-004-111

Tel.: + 36 1 488 37 00

Danmark

Malta

Pfizer ApS

Hospira UK Limited

Tlf: + 45 44 20 11 00

Tel: + 44 (0) 1628 515500

Deutschland

Pfizer Pharma PFE GmbH

Tel: + 49 (0)800 8535555

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Tel: +372 666 7500

Ελλάδα

Aenorasis S.A.

Τηλ: + 30 210 6136332

España

Pfizer GEP, S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

France

Pfizer PFE France

Tél: + 33 (0)1 58 07 34 40

Hrvatska

Alvogen d.o.o.

Tél/Tel: + 385 1 6641 830

Ireland

Hospira Ireland Sales Limited Tel: 1800 633 363 (toll free) +44 (0) 1304 616161

Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Italia

Pfizer Italia Srl

Tel: +39 06 33 18 21

Κύπρος

Hospira UK Limited

Τηλ: + 44 (0) 1628 515500

Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā Tel.: + 371 670 35 775

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Nederland

Pfizer S.A. / N.V.

Tél/Tel: +32 2 554 62 11

Norge

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Österreich

Polska

Alvogen Poland Sp. z.o.o.

Tel.: + 482 24609200

Portugal

Hospira Portugal Lda

Tel: +351 21 423 55 00

România

Alvogen Romania SRL

Tel: +(40) 21 351 0286

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: +386 (0)1 52 11 400

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka Tel: +421–2–3355 5500

Suomi/Finland

Pfizer PFE Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

Sverige

Pfizer AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00

United Kingdom

Hospira UK Limited

Tel: + 44 (0) 1628 515500

Sīkāka informācija par šim zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informācija par zāļu patstāvīgu injicēšanu sev

Šajā apakšpunktā sniegta informācija par to, kā patstāvīgi sev injicēt Nivestim. Ir svarīgi, lai Jūs

nemēģinātu patstāvīgi injicēt sev zāles, ja vien Jūsu ārsts vai medicīnas māsa nav īpaši apmācījuši Jūs to darīt. Ir svarīgi, lai pēc izlietošanas Jūs šlirci izmestu necaurduramā atkritumu tvertnē. Ja šaubaties par zāļu patstāvīgu injicēšanu sev vai Jums ir jebkādi jautājumi, lūdziet palīdzību ārstam vai medicīnas māsai.

Kā man pašam veikt Nivestim injekciju?

Parasti Nivestim saņem reizi dienā injekcijas veidā, parasti audos tieši zem ādas. To sauc par subkutānu injekciju.

Tas, ka iemācīsieties pats sev veikt injekciju, nozīmē, ka Jums nevajadzēs mājās gaidīt māsiņas atnākšanu, vai katru dienu iet uz slimnīcu saņemt injekciju.

Jums būs jāsaņem injekcija katru dienu aptuveni vienā un tai pašā laikā. Piemērotākās vietas injekcijām ir:

-augšstilbu priekšējā daļa,

-vēders, izņemot rajonu ap nabu.

Labāk katru reizi mainīt injekcijas vietu, lai nebūtu risks, ka kāds no rajoniem kļūst sāpīgs.

Ievadīšanai nepieciešamais

Lai pats sev veiktu subkutānu injekciju, Jums būs nepieciešamas sekojošās lietas:

Jauna Nivestim pilnšļirce.

Atkritumu tvertne asiem priekšmetiem (necaurdurama atkritumu tvertne), lai droši izmestu izlietotās šlirces.

Antispetiskas salvetes (ja ieteicis ārsts vai māsiņa).

Kā man jāveic Nivestim injekcija?

1.Cenšaties veikt sev injekciju katru dienu aptuveni vienā laikā.

2.Izņemiet Nivestim šļirci no ledusskapja un ļaujiet tai sasilt līdz istabas temperatūrai (apmēram 25 C). Tas prasīs 15-30 minūtes. Pārbaudiet datumu uz iepakojuma, lai pārliecinātos, ka zālēm nav beidzies derīguma termiņš. Pārliecinaties, ka tuvumā ir atkritumu tvertne asiem priekšmetiem.

3.Atrodiet ērtu darba virsmu, kur veikt injekciju, un pārbaudiet sev izrakstīto devu.

4.Rūpīgi nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni.

5.Izņemiet pilnšļirci no iepakojuma un pārliecinaties, ka šķīdums ir dzidrs, bezkrāsains un prakstiski bez redzamām daļiņām. Nelietojiet Nivestim šļirci, ja šķīdumā redzamas daļiņas vai kaut nedaudz šķidruma iztecējis no pilnšļirces.

6.Turiet šlirci ar augšup vērstu adatu. Noņemiet aizsarguzgali no injekcijas adatas. Tagad šlirce ir gatava lietošanai. Jūs varat pamanīt mazu gaisa burbuli šļircē. Jums nav jāizspiež gaisa burbulis pirms injekcijas. Šķīduma injekcija ar tajā esošo gaisa burbuli nav kaitīga.

7.Izlemjiet, kur injicēt Nivestim - atrodiet vietu vēdera priekšējā sienā vai augšstilba priekšpusē. Katru reizi izvēlaties citu vietu. Neizvēlaties vietu, kas ir jutīga, sarkana, ar zilumu vai rētām. Ja ārsts vai māsiņa tā ir ieteikuši, notīriet ādas rajonu ar antiseptisku salveti.

8.Uzmanīgi, lai nepieskartos rajonam, ko esat notīrījis, saņemiet lielu ādas laukumu.

9.Ar otru roku ieduriet adatu aptuveni 45 leņķī.

10.Viegli atvelciet virzuli atpakaļ, lai pārbaudītu, vai šļircē neparādās asinis. Ja redzat šļircē asinis, izvelciet adatu un ieduriet vēlreiz citā vietā. Lēnām nospiediet virzuli līdz viss šļirces saturs ir iztukšots.

11.Pēc šķīduma injekcijas izvelciet adatu no ādas.

12.Pārliecinieties, ka adatas aizsargapvalks nosedz adatu atbilstoši zemāk esošajai aktīvā vai neaktīvā adatas aizsargapvalka instrukcijai.

13.Ievietojiet šļirci asiem priekšmetiem paredzētā atkritumu tvertnē. Nemēģiniet uzlikt uzgali.

Uzglabājiet izlietotās šļirces bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

NEKAD nelieciet izlietotās šļirces savā parastajā mājsaimniecības atkritumu tvertnē.

Atceraties

Vairums cilvēku var iemācīties veikt subkutānās injekcijas patstāvīgi, bet ja Jums ir lielas grūtības, lūdzu, nebaidaties jautāt palīdzību un padomu ārstam vai māsiņai.

Aktīvā īpaši drošā adatas aizsargapvalka lietošana Nivestim 12 MV/ 0,2 ml šķīdumam injekcijām/ infūzijām

Lai neļautu sadurties ar adatu, pilnšļircei ir īpaši drošais adatas aizsargapvalks. Kad rīkojaties ar pilnšļirci, turiet rokas aiz adatas.

1.Veiciet injekciju tā kā tas iepriekš apakstīts.

2.Kad esat injekciju pabeidzis, pavirziet adatas aizsargapavlku uz priekšu, līdz tas pilnībā nosedz adatu (vāciņš noklikšķ savā vietā).

Neaktīvā īpaši drošā adatas aizsargapvalka lietošana Nivestim 30 MV/ 0,5 ml šķīdumam injekcijām/ infūzijām un 48 MV/ 0,5 ml šķīdumam injekcijām/ infūzijām

Lai neļautu sadurties ar adatu, pilnšļircei ir īpaši drošais adatas aizsargapvalks. Kad rīkojaties ar pilnšļirci, turiet rokas aiz adatas.

1.Veiciet injekciju tā kā tas iepriekš apakstīts.

2.Turot starp pirkstiem, spiediet virzuli, kamēr visa deva pilnībā ir ievadīta. Neaktīvais adatas aizsargapvalks neaktivējas, kamēr pilnīgi visa deva nav ievadīta.

3.Izvelciet adatu no ādas, tad atlaidiet virzuli un ļaujiet šļircei pavirzīties uz priekšu, līdz visa adata ir pilnībā nosegta un nobloķēta savā vietā.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai medicīnas vai veselības aprūpes profesionāļiem:

Nivestim nesatur nekādus konservantus. Ņemot vērā mikrobiālā piesārņojuma risku, Nivestim šlirces ir tikai vienreizējai lietošanai.

Nejauša preparāta sasaldēšana līdz 24 stundu ilgā laika posmā neietekmē Nivestim stabilitāti. Sasalušas pilnšļirces var atkausēt un tad atdzesēt turpmākai lietošanai. Ja sasalšanas temperatūras iedarbība ir bijusi ilgāka kā 24 stundas vai arī pilnšļirces sasalušas vairāk kā vienu reizi, tad Nivestim nevajadzētu lietot.

Nivestim nedrīkst atšķaidīt ar nātrija hlorīda šķīdumu. Šīs zāles nedrīkst sajaukt ar citām zālēm, izņemot tās, kas minētas iepriekš. Atšķaidīts filgrastīms var tik adsorbēts uz stikla un plastmasas, izņemot pēc atšķaidīšanas kā minēts zemāk.

Ja nepieciešams, Nivestim var atšķaidīt ar glikozes 50 mg/ml (5%) šķīdumu. Jebkurā gadījumā nav ieteicama atšķaidīšana līdz gala koncentrācijai mazākai kā 0,2 MV (2 mikrogrami) mililitrā. Pirms lietošanas šķidrums vizuāli jāpārbauda. Drīkst lietot tikai dzidru šķidrumu bez redzamām daļiņām. Pacientiem, kas saņem vairāk kā līdz 1,5 MV (15 mikrogrami) mililitrā atšķaidītu filgrastīmu, jāpievieno cilvēka seruma albumīns (CSA) līdz gala koncentrācijai 2 mg/ml.

Piemērs: ja injekcijas galīgais tilpums ir 20 ml, filgrastīma kopējās devas mazākas par 30 MV (300 mikrogramiem) vajadzētu ievadīt ar pievienotu 0,2 ml 200 mg/ml (20 %) cilvēka albumīna šķīdumu.

Pēc atšķaidīšanas ar 50 mg/ml (5%) glikozes škīdumu injekcijām, Nivestims ir savienojams ar stiklu un daudziem plastmasas materiāliem, t.sk. PVH, poliolefīnu (polipropilēna un polietilēna ko-polimēru) un polipropilēnu.

Pēc atšķaidīšanas: Atšķaidītam infūziju šķīdumam lietošanai gatavā veidā pierādīta 24 stundu ķīmiskā un fizikālā stabilitāte 2 - 8 °C temperatūrā. No mikrobioloģiskā viedokļa preparāts jālieto nekavējoties. Ja tas netiek lietots nekavējoties, par uzglabāšanas laiku un apstākļiem pirms lietošanas ir atbildīgs lietotājs, un parasti glabāšanas

laikam nevajadzētu būt ilgākam kā 24 stundas 2–8 °C temperatūrā, ja vien atšķaidīšana ir veikta kontrolētos un apstiprinātos aseptiskos apstākļos.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas