Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nonafact (human coagulation factor IX) – Marķējuma teksts - B02BD04

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsNonafact
ATĶ kodsB02BD04
Vielahuman coagulation factor IX
RažotājsSanquin Plasma Products B.V.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

PULVERA FLAKONA 500 SV KĀRBIŅA

PULVERA FLAKONA 1000 SV KĀRBIŅA

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Nonafact 100 SV/ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Cilvēka IX asinsreces faktors (Human coagulation factor IX)

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

500 SV cilvēka IX asinsreces faktora (100 SV/ml pēc šķīdināšanas). 1000 SV cilvēka IX asinsreces faktora (100 SV/ml pēc šķīdināšanas).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Saturs: nātrija hlorīds, histidīns un saharoze

Šķīdinātājs: ūdens injekcijām

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Saturs:

1 flakons pulvera injekciju šķīduma pagatavošanai

1 flakons, ūdens injekcijām pa 5 ml

1 flakons, ūdens injekcijām pa 10 ml

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Jāšķīdina ar 5 ml ūdens injekcijām.

Jāšķīdina ar 10 ml ūdens injekcijām.

Produkts ir jāizlieto nekavējoties.

Tikai vienas devas ievadīšanai.

intravenozai lietošanai

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Nelietot, ja šķīdums nav pilnīgi dzidrs vai ja pulveris nav pilnībā izšķīdis.

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī (2ºC–8ºC temperatūrā), nesasaldēt.

Uzglabāt ārējā iepakojumā, lai sargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanquin Plasma Products B.V., Plesmanlaan 125, NL-1066 CX Amsterdam, Nīderlande

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/01/186/001

EU/1/01/186/002

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija: {numurs}

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ

PULVERA FLAKONS 500 SV

PULVERA FLAKONS 1000 SV

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Nonafact 100 SV/ml pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai Cilvēka IX asinsreces faktors (Human coagulation factor IX) intravenozai lietošanai

2.LIETOŠANAS METODE

Šķīdināt ar 5 ml ūdens injekcijām. Šķīdināt ar 10 ml ūdens injekcijām. Ievadīt nekavējoties.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija: {numurs}

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

500 SV (100 SV/ml pēc šķīdināšanas).

1000 SV (100 SV/ml pēc šķīdināšanas).

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ

ŠĶĪDINĀTĀJA FLAKONS 5 ml ŠĶĪDINĀTĀJA FLAKONS 10 ml

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Ūdens injekcijām

2. LIETOŠANAS METODE

Nonafact šķīdināšanai

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija: {numurs}

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

5 ml

10 ml

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas