Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NovoSeven (eptacog alfa (activated)) – Zāļu apraksts - B02BD08

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsNovoSeven
ATĶ kodsB02BD08
Vielaeptacog alfa (activated)
RažotājsNovo Nordisk A/S

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

NovoSeven 1 mg (50 KSV) pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai NovoSeven 2 mg (100 KSV) pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai NovoSeven 5 mg (250 KSV) pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai NovoSeven 8 mg (400 KSV) pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

NovoSeven 1 mg (50 KSV)

NovoSeven pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai, kas satur 1 mg alfa eptakoga (aktivēta) flakonā (atbilst 50 KSV flakonā).

NovoSeven 2 mg (100 KSV)

NovoSeven pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai, kas satur 2 mg alfa eptakoga (aktivēta) flakonā (atbilst 100 KSV flakonā).

NovoSeven 5 mg (250 KSV)

NovoSeven pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai, kas satur 5 mg alfa eptakoga (aktivēta) flakonā (atbilst 250 KSV flakonā).

NovoSeven 8 mg (400 KSV)

NovoSeven pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai, kas satur 8 mg alfa eptakoga (aktivēta) flakonā (atbilst 400 KSV flakonā).

1 KSV atbilst 1000 SV (starptautiskām vienībām).

Alfa eptakogs (aktivēts) (eptacogum alfa (activatum)) ir rekombinants VIIa koagulācijas faktors (rFVIIa), kura molekulārā masa ir aptuveni 50 000 daltonu un kas ražots kāmju mazuļu nieru šūnās (KMN šūnās), izmantojot rekombinanto DNS tehnoloģiju.

Pēc šķīduma sagatavošanas, gatavais produkts satur1 mg/ml alfa eptakoga (aktivēta).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai.

Balts, liofilizēts pulveris. Šķīdinātājs: dzidrs, bezkrāsains šķīdums. Pēc sagatavošanas šķīduma pH ir aptuveni 6,0.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

NovoSeven ir indicēts asiņošanas epizožu ārstēšanai un asiņošanas novēršanai operācijas vai invazīvas procedūras laikā šādu grupu pacientiem:

pacientiem ar iedzimtu hemofīliju, kuriem ir VIII vai IX koagulācijas faktora inhibitori >5 Betesda vienības (BV);

pacientiem ar iedzimtu hemofīliju, kuriem sagaidāma izteikta anamnēstiska atbildes reakcija uz VIII vai IX faktora ievadīšanu;

pacientiem ar iegūtu hemofīliju;

pacientiem ar iedzimtu FVII deficītu;

pacientiem ar Glancmaņa trombastēniju, kuriem ir antivielas pret GP IIb-IIIa un/vai HLA un kuri agrāk vai pašlaik ir rezistenti pret trombocītu transfūzijām.

4.2.Devas un lietošanas veids

Terapija jāuzsāk ārsta, kuram ir pieredze hemofilijas un/vai asiņošanas ārstēšanā, uzraudzībā.

Devas

A vai B hemofīlija ar inhibitoriem vai sagaidāma izteikta anamnēstiska atbildes reakcija

Deva

NovoSeven jālieto pēc iespējas ātrāk pēc asiņošanas sākšanās. Ieteicamā sākotnējā deva ievadīšanai intravenozas bolus injekcijas veidā ir 90 g uz kg ķermeņa masas.

Pēc NovoSeven sākotnējās devas ievadīšanas turpmāk injekcijas var veikt atkārtoti. Ārstēšanas ilgums un starplaiks starp injekcijām būs atkarīgs no asiņošanas smaguma, veiktās invazīvās procedūras vai operācijas.

Pediatriskā populācija

Pašreizējā klīniskā pieredze neliecina, ka būtu nepieciešama vispārēja devu diferenciācija bērniem un pieaugušajiem, lai gan bērniem zāļu klīrenss ir ātrāks nekā pieaugušajiem. Tādēļ, lai bērniem sasniegtu tādu pašu koncentrāciju plazmā kā pieaugušajiem, var būt nepieciešama lielāka rFVIIa deva

(skatīt 5.2. apakšpunktu).

Dozēšanas intervāli

Sākotnēji 2 līdz 3 stundas, lai nodrošinātu hemostāzi.

Ja nepieciešama ilgstoša terapija, pēc efektīvas hemostāzes sasniegšanas dozēšanas intervālus var secīgi palielināt, un zāles ievadīt ik pēc 4, 6, 8 vai 12 stundām, kamēr ārstēšana tiek uzskatīta par nepieciešamu.

Vieglas vai vidēji smagas asiņošanas epizodes (tostarp terapija mājas apstākļos)

Pierādīts, ka agrīna iejaukšanās ir efektīva vieglas līdz vidēji smagas locītavu, muskuļu, gļotādas un ādas asiņošanas ārstēšanai. Var ieteikt divas dozēšanas shēmas:

1)2–3 injekcijas pa 90 µg/kg ķermeņa masas ar 3 stundu starplaiku. Ja nepieciešama turpmāka ārstēšana, var ievadīt vienu papildus 90 µg/kg ķermeņa masas devu.

2)Viena injekcija pa 270 µg/kg ķermeņa masas.

Mājas apstākļos terapijas ilgums nedrīkst pārsniegt 24 stundas.

Turpināt ārstēšanu mājas pastākļos var apsvērt tikai pēc konsultēšanās ar hemofilijas ārstēšanas centru.

Nav klīniskās pieredzes par vienreizēju 270 g/kg ķermeņa svara devas ievadīšanu gados vecākiem pacientiem.

Būtiskas asiņošanas epizodes

Ieteicamā sākotnējā deva ir 90 g uz kg ķermeņa masas, un to var ievadīt pa ceļam uz slimnīcu, kur pacients parasti tiek ārstēts. Turpmākās devas atkarīgas no asiņošanas veida un smaguma. Devu ievadīšanas biežumam sākotnēji jābūt katru otro stundu, līdz novēro klīnisku uzlabošanos. Ja indicēta ilgstoša terapija, dozēšanas intervālu var palielināt līdz 3 stundām, 1 līdz 2 dienas. Pēc tam dozēšanas intervālus var secīgi palielināt uz 4, 6, 8 vai 12 stundām, kamēr ārstēšana tiek uzskatīta par nepieciešamu. Masīvu asiņošanu var ārstēt 2 līdz 3 nedēļas, bet terapiju var turpināt arī ilgāk, ja klīniski nepieciešams.

Invazīva procedūra/operācija

Sākotnējā deva 90 g uz kg ķermeņa masas jāievada tieši pirms manipulācijas. Deva jāievada atkārtoti pēc 2 stundām un tad ar 2 līdz 3 stundu intervāliem pirmās 24 līdz 48 stundas atkarībā no veiktās manipulācijas un pacienta klīniskā stāvokļa. Lielas operācijas gadījumā deva jāturpina ar 2 līdz

4 stundu intervāliem 6 līdz 7 dienas. Tad dozēšanas intervālu var palielināt līdz 6 līdz 8 stundām turpmākās 2 ārstēšanas nedēļas. Pacientus, kuriem veic lielu operāciju, var ārstēt 2 līdz 3 nedēļas, kamēr notiks sadzīšana.

Iegūta hemofīlija

Deva un dozēšanas intervāli

NovoSeven jāievada pēc iespējas ātrāk pēc asiņošanas epizodes sākuma. Ieteicamā sākotnējā deva, ko ievada intravenozas bolus injekcijas veidā, ir 90 µg/kg ķermeņa masas. Pēc NovoSeven sākotnējās devas, ja nepieciešams, var ievadīt turpmākas injekcijas. Ārstēšanas ilgums un intervāls starp injekcijām mainīsies līdz ar asiņošanas smagumu, veikto invazīvo procedūru vai operāciju. Sākotnējās devas ievadīšanas starplaikam jābūt 2–3 stundas. Kad sasniegta hemostāze, devu lietošanas starplaiku var secīgi palielināt līdz 4, 6, 8 vai 12 stundām, kamēr ārstēšana tiek uzskatīta par nepieciešamu.

VII faktora deficīts

Deva, devas diapazons un dozēšanas intervāli

Ieteicamā deva asiņošanas epizožu ārstēšanai un asiņošanas profilaksei pieaugušajiem un bērniem, kuriem veic operāciju vai invazīvas procedūras, ir 15 līdz 30 g uz kg ķermeņa masas ik pēc 4 līdz 6 stundām, kamēr tiek panākta hemostāze. Deva un injekciju biežums jāpielāgo individuāli katram pacientam.

Pediatriskā populācija

Klīniskā pieredze par ilgstošu profilaksi pediatriskiem pacientiem līdz 12 gadu vecumam, ar smagu klīnisko fenotipu ir ierobežota (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Deva un injekciju biežums profilaksei jābūt atbilstoši klīniskai atbildes reakcijai un jāpielāgo individuāli katram pacientam.

Glancmaņa trombastēnija

Deva, devas diapazons un dozēšanas intervāli

Ieteicamā deva asiņošanas epizožu ārstēšanai un asiņošanas profilaksei pacientiem, kuriem veic operāciju vai invazīvas procedūras, ir 90 g (robežās no 80 līdz 120 g) uz kg ķermeņa masas ik pēc 2 stundām (1,5 līdz 2,5 stundām). Lai nodrošinātu efektīvu hemostāzi, jāievada vismaz trīs devas. Ieteicamais ievadīšanas veids ir bolus injekcija, jo, ievadot ilgstošas infūzijas veidā, zāles var nebūt efektīvas.

Pacientiem, kuri nav rezistenti, trombocīti ir pirmās izvēles terapija Glancmaņa trombastēnijas ārstēšanai.

Lietošanas veids

Ieteikumus par zāļu sagatavošanu pirms lietošanas skatīt 6.6. apakšpunktā. Ievadiet šķīdumu intravenozi bolus injekcijas veidā 2 līdz 5 minūšu laikā.

Terapijas uzraudzība – laboratoriskie testi

NovoSeven terapija nav jāuzrauga. Deva jānosaka atbilstoši asiņošanas smaguma pakāpei un klīniskai atbildes reakcijai uz NovoSeven.

Pierādīts, ka pēc rFVIIa ievadīšanas protrombīna laiks (PL) un aktivētā parciālā tromboplastīna laiks (APTL) saīsinās, tomēr nav pierādīta sakarība starp PL un APTL un rFVIIa klīnisko efektivitāti.

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām, vai peļu, kāmju vai liellopu olbaltumiem.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Patoloģisku stāvokļu gadījumā, kad audu faktora darbība var būt izteiktāka nekā tiek uzskatīts par normālu, var attīstīties trombozes notikuma vai diseminētas intravaskulāras koagulācijas (DIK) potenciāls risks, kas ir saistīts ar NovoSeven ārstēšanu.

Šādi gadījumi var būt pacientiem ar progresējošu aterosklerotisku slimību, saspieduma rakstura traumu, septicēmiju vai DIK. Trombembolisku komplikāciju riska dēļ, ir jāievēro piesardzība lietojot NovoSeven pacientiem ar koronāro sirds slimību anamnēzē, pacientiem ar aknu slimību, pēcoperācijas pacientiem, jaundzimušajiem vai pacientiem, kuriem ir trombemboliska fenomena vai diseminētas intravaskulāras koagulācijas risks. Katrā no šīm situācijām potenciālais ārstēšanas ar NovoSeven ieguvums jāizvērtē attiecībā pret šo komplikāciju risku.

Tā kā rekombinantais VIIa asinsreces faktors NovoSeven nelielā daudzumā var saturēt peļu IgG, liellopu IgG un citu kultūru olbaltumu atliekas (kāmju un liellopu seruma olbaltumus), pastāv neliela iespēja, ka ar šīm zālēm ārstētiem pacientiem var attīstīties paaugstināta jutība pret šiem olbaltumiem. Šādā gadījumā jāapsver ārstēšana ar antihistamīniem intravenozi.

Ja rodas alerģiskas vai anafilaktiska tipa reakcijas, lietošana nekavējoties jāpārtrauc. Šoka gadījumā ir jāpielieto standarta šoka ārstēšana. Pacienti ir jāinformē par agrīnām paaugstinātas jutības reakciju pazīmēm. Ja parādās šādi simptomi, pacientam jāiesaka nekavējoties pārtraukt šo zāļu lietošanu un kontaktēties ar ārstu.

Smagas asiņošanas gadījumā preparāts jāievada slimnīcās, vēlams tajās, kas specializējušās hemofīlijas pacientu ar VIII vai IX asinsreces faktoru inhibitoriem ārstēšanā vai, ja tas nav iespējams, ciešā sadarbībā ar ārstu, kurš specializējies hemofīlijas ārstēšanā.

Ja asiņošana netiek kontrolēta, pacients obligāti jāārstē slimnīcā. Pacientiem/aprūpētājiem pēc iespējas ātrāk jāinformē ārsts/uzraudzītājslimnīcas darbinieki par visiem NovoSeven lietošanas gadījumiem.

Pacientiem ar VII faktora deficītu jākontrolē protrombīna laiks un VII asinsreces faktora aktivitāte pirms un pēc NovoSeven ievadīšanas. Ja VIIa faktora aktivitāte nesasniedz gaidīto līmeni, vai pēc ārstēšanas ar ieteiktajām devām, asiņošanu nevar kontrolēt, iespējama antivielu veidošanās un jāveic analīzes antivielu noteikšanai. Ir ziņots par trombozi pacientiem ar VII faktora deficītu, kuri tiek ārstēti ar NovoSeven, ķirurģiskas iejaukšanās laikā, bet nav zināms trombozes risks pacientiem ar VII faktora deficītu, kuri tiek ārstēti ar NovoSeven (skatīt 5.1. apakšpunktu).

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Iespējamās mijiedarbības risks starp NovoSeven un asinsreces faktoru koncentrātiem nav zināms. Jāizvairās no vienlaicīgas protrombīna kompleksa koncentrātu (aktivētu vai neaktivētu) lietošanas.

Saņemti ziņojumi, ka antifibrinolītiskie līdzekļi mazina asins zudumu, veicot operācijas hemofīlijas pacientiem, īpaši pie ortopēdiskas operācijas un operācijas vietās, kur ir izteikta fibrinolītiskā aktivitāte, piemēram, mutes dobumā. Tomēr pieredze par vienlaicīgu antifibrinolītisko līdzekļu un rFVIIa lietošanu ir nepietiekama.

Pamatojoties uz neklīniska pētījuma datiem (skatīt 5.3. apakšpunktu) nav ieteicama vienlaicīga rekombinantā VIIa faktora un rekombinantā XIII faktora lietošana. Nav klīnisko datu par mijiedarbību starp rVIIa faktoru un rXIII faktoru.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Piesardzības nolūkos ir ieteicams izvairīties no NovoSeven lietošanas grūtniecības laikā. Dati par ierobežotu skaitu rFVIIa iedarbībai pakļautu grūtnieču, lietojot pie apstiprinātajām indikācijām, nevēlamu ietekmi uz grūtniecību vai augļa/jaundzimušā veselību neuzrāda. Līdz šim citi epidemioloģiski dati nav pieejami. Pētījumi ar dzīvniekiem tiešu vai netiešu kaitīgu ietekmi uz grūtniecību, embrionālo/augļa attīstību, dzemdībām vai pēcdzemdību attīstību neuzrāda (skatīt

5.3. apakšpunktu).

Barošana ar krūti

Nav zināms vai rFVIIa izdalās ar cilvēka mātes pienu. rFVIIa izdalīšanās mātes pienā dzīvniekiem nav pētīta. Lēmums par to, vai turpināt/pārtraukt zīdīšanu vai turpināt/pārtraukt ārstēšanu ar NovoSeven, jāpieņem, ņemot vērā zīdīšanas sniegto guvumu bērnam un NovoSeven terapijas sniegto guvumu sievietei.

Fertilitāte

Dati no neklīniskiem un pēcreģstrācijas pētījumiem neuzrāda rFVIIa kaitīgu ietekmi uz vīrieša vai sievietes fertilitāti.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav veikti pētījumi, lai novērtētu ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Visbiežāk ziņotās nevēlamās zāļu blakusparādības ir: samazināta terapeitiskā atbildes reakcija, pireksija, izsitumi, venozās trombembolijas gadījumi, nieze un nātrene. Šīs blakusparādības ir ziņotas kā retāk sastopamas (≥1/1000, <1/100).

Blakusparādību apkopojums tabulas veidā

1. tabulā uzskaitītas nevēlamas reakcijas, kas ziņotas klīnisko pētījumu laikā un no spontāniem (pēcreģistrācijas) ziņojumiem. Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā. Blakusparādības, par kurām ziņots tikai pēcreģistrācijas periodā (t. i., nevis klīniskajos pētījumos), norādītas ar sastopamības biežumu "nav zināmi”.

Klīniskie pētījumi 484 pacientiem (tostarp 4297 ārstēšanas epizodes) ar A un B hemofīliju, iegūtu hemofīliju, VII faktora deficītu vai Glancmaņa trombastēniju ir parādījuši, ka nevēlamās zāļu blakusparādības ir sastopamas bieži (≥1/100 līdz <1/10). Par cik kopējais ārstniecības epizožu skaits klīniskajos pētījumos ir mazāks kā 10 000, viszemākais iespējamais blakusparādību sastopamības biežums, kas var tikt piešķirts, ir reti (>1/10 000 līdz <1/1000).

Visbiežāk ziņotās nevēlamās zāļu blakusparādības ir pireksija un izsitumi (retāk: >1/1000 līdz <1/100), un visbūtiskākās nevēlamās zāļu blakusparādības ir trombembolijas gadījumi.

Gan būtisko, gan mazāk būtisko blakusparādību sastopamība tabulā norādīta pa orgānu sistēmu grupām.

1. tabula

Nevēlamu reakciju gadījumi no klīniskajiem pētījumiem un spontāniem (pēc-

reģistrācijas) ziņojumiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MedDRA orgānu

 

Retāk (≥1/1000 to

Reti (≥1/10 000 to <1/1000)

 

Nav zināmi

sistēmu

 

 

<1/100)

 

 

 

 

klasifikācija

 

 

 

 

 

 

 

Asins un

 

 

 

-

Diseminēta

 

 

limfātiskās

 

 

 

 

intravaskulāra

 

 

sistēmas

 

 

 

 

koagulācija

 

 

traucējumi

 

 

 

-

Saistītās laboratoriskās

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atrades, arī paaugstināts

 

 

 

 

 

 

 

D-dimēra un pazemināts

 

 

 

 

 

 

 

AT līmenis (skatīt 4.4.

 

 

 

 

 

 

 

apakšpunktu)

 

 

 

 

 

 

-

Koagulopātija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuņģa-zarnu

 

 

 

-

Slikta dūša

 

 

trakta traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vispārēji

 

-

Pavājināta atbildes

-

Reakcija injekcijas vietā,

 

 

traucējumi un

 

 

reakcija uz ārstēšanu*

 

arī sāpes injekcijas vietā

 

 

reakcijas

 

-

Pireksija

 

 

 

 

ievadīšanas vietā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imūnās sistēmas

 

 

-

Paaugstināta jutība

-

Anafilaktiska reakcija

traucējumi

 

 

 

 

(skatīt 4.3. un 4.4.

 

 

 

 

 

 

 

apakšpunktu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izmeklējumi

 

 

 

-

Paaugstināts fibrīna

 

 

 

 

 

 

 

degradācijas produktu

 

 

 

 

 

 

 

daudzums

 

 

 

 

 

 

-

Alanīna

 

 

 

 

 

 

 

aminotransferāzes,

 

 

 

 

 

 

 

sārmainās fosfatāzes,

 

 

 

 

 

 

 

laktāt-dehidrogenāzes un

 

 

 

 

 

 

 

protrombīna līmeņa

 

 

 

 

 

 

 

paaugstināšanās

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nervu sistēmas

 

 

 

-

Galvassāpes

 

 

traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ādas un zemādas

-

Izsitumi (arī alerģisks

 

 

-

Pietvīkums

audu bojājumi

 

 

dermatīts un

 

 

-

Angioedēma

 

 

 

eritematozi izsitumi)

 

 

 

 

-

Nieze un nātrene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asinsvadu

- Venozās

-

Arteriālās

- Intrakardiāls trombs

sistēmas

trombembolijas

 

trombembolijas

 

traucējumi

gadījumi: dziļo vēnu

 

gadījumi: miokarda

 

 

tromboze, tromboze

 

infarkts, cerebrāls

 

 

i.v. ievadīšanas vietā,

 

infarkts, cerebrāla

 

 

plaušu embolija,

 

išēmija, cerebrālo

 

 

trombemboliski

 

artēriju oklūzija, akūts

 

 

traucējumi aknās, arī

 

cerebrovaskulārs

 

 

portālās vēnas

 

notikums, nieres artērijas

 

 

tromboze, nieres

 

tromboze, perifēra

 

 

vēnas tromboze,

 

išēmija, perifēra arteriāla

 

 

tromboflebīts,

 

tromboze un zarnu

 

 

virspusējs

 

išēmija

 

 

tromboflebīts un

-

Stenokardija

 

 

zarnu išēmija

 

* Ziņots par efektivitātes trūkumu (pavājinātu atbildes reakciju uz ārstēšanu). Svarīgi, lai NovoSeven lietošanas shēma atbilstu 4.2. apakšpunktā ieteiktajai dozēšanai.

Atsevišķu blakusparādību apraksts

Inhibitoru antivielu veidošanās

Pēcreģistrācijas periodā pacientiem ar A vai B hemofiliju nav bijis apstiprinātu ziņojumu par inhibitoru antivielām pret NovoSeven vai VII faktoru. Pacientu ar VII faktora deficītu pēcreģistrācijas novērošanas reģistrā ir ziņots par NovoSeven inhibējošo antivielu veidošanos.

Antivielu veidošanās pret NovoSeven un FVII ir vienīgā blakusparādība, par kuru ziņots šajos klīniskajos pētījumos pacientiem ar VII faktora deficītu, kas saņēmuši NovoSeven (sastopamības biežums: bieži (≥1/100 līdz <1/10)). Dažos gadījumos antivielām tika konstatēta inhibējoša iedarbība in vitro. Bija riska faktori, kas varēja veicināt antivielu veidošanos, piemēram, iepriekšēja ārstēšana ar VII faktoru, kas iegūts no cilvēka plazmas un/vai plazmas, smagas FVII gēna mutācijas un NovoSeven pārdozēšana. Pacientiem ar VII faktora deficītu, kuri tiek ārstēti ar NovoSeven, jāpārbauda VII faktora antivielu klātbūtne (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Trombembolijas gadījumi – arteriāli un venozi

NovoSeven lietojot pacientiem neapstiprinātu indikāciju gadījumā, arteriālie trombemboliskie traucējumi ir bieži (≥1/100 līdz <1/10). Apvienotu, placebo kontrolētu pētījumu, kas veikti vēl neapstiprinātām indikācijām dažādos klīniskajos apstākļos, datu metaanalīzē konstatēts lielāks arteriālo trombembolisko traucējumu risks (skatīt tabulā: Asinsvadu sistēmas traucējumi) (5,6% ar NovoSeven ārstētiem pacientiem salīdzinājumā ar 3,0% ar placebo ārstētiem pacientiem), un katrā no šiem pētījumiem bija specifisks pacientu raksturojums, tāpēc arī atšķirīgs fona riska raksturojums.

NovoSeven drošums un iedarbība nav noteikta ārpus apstiprinātām indikācijām un tādēļ NovoSeven nedrīkst lietot.

Trombemboliskie traucējumi var izraisīt sirdsdarbības apstāšanos.

Citas īpašas pacientu grupas

Pacienti ar iegūtu hemofiliju

Veiktie klīniskie pētījumi 61 pacientam ar iegūtu hemofīliju un 100 kopējo ārstēšanas epizožu skaitu,

parādīja, ka šiem pacientiem par dažām nevēlamām blakusparādībām bija biežāk ziņots

(1% pamatojoties uz ārstēšanas epizodēm): par arteriāliem trombemboliskiem gadījumiem (cerebrālās artērijas nosprostojums, cerebrovaskulārs notikums), venozās trombembolijas gadījumiem (plaušu embolija un dziļo vēnu tromboze), stenokardiju, sliktu dūšu, pireksiju, eritematoziem izsitumiem un paaugstinātu fibrīna degradācijas produktu līmeni izmeklējumos.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Klīniskajos pētījumos nav pētīta devu ierobežojoša NovoSeven toksicitāte.

16 gadu laikā ziņots par 4 pārdozēšanas gadījumiem pacientiem ar hemofiliju. Vienīgais ziņotais sarežģījums saistībā ar pārdozēšanu bija neliela īslaicīga asinsspiediena paaugstināšanās 16 gadus vecam pacientam, kurš saņēma 24 mg rFVIIa, kaut gan vajadzēja 5,5 mg.

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem pacientiem ar iegūto hemofiliju vai Glancmaņa trombastēniju.

Pacientiem ar VII faktora deficītu, kur ieteiktā deva ir 15–30 µg/kg rFVIIa, viens pārdozēšanas gadījums bijis saistīts ar trombotisku traucējumu (insultu pakauša apvidū) vecāka gadagājuma (>80 gadiem) vīriešu kārtas pacientam, kurš tika ārstēts ar 10–20 reižu lielāku devu nekā ieteicamā. Turklāt vienam pacientam ar VII faktora deficītu pārdozēšana bijusi saistīta ar antivielu veidošanos pret

NovoSeven un FVII.

Devas nedrīkst mērķtiecīgi palielināt vairāk nekā ieteikts, jo nav informācijas par papildus risku, kas tādējādi varētu tikt radīts.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: asins koagulācijas faktori, ATĶ kods: B02BD08.

Darbības mehānisms

NovoSeven satur aktivētu rekombinantu VII koagulācijas faktoru. Darbības mehānisms ietver VIIa faktora saistīšanos ar lokālo audu faktoru. Šis komplekss aktivē IX faktoru par IXa faktoru un X faktoru par Xa faktoru, izraisot sākotnēju protrombīna pārvēršanos par trombīnu nelielā daudzumā. Trombīns aktivē trombocītus un V un VIII faktorus bojājuma vietā, un veicina hemostatiska recekļa veidošanos, pārvēršot fibrinogēnu fibrīnā. NovoSeven farmakoloģiskās devas aktivē X faktoru tieši uz aktivētu trombocītu virsmas bojājuma vietā, neatkarīgi no audu faktora. Tā rezultātā protrombīns pārvēršas par trombīnu lielā daudzumā, neatkarīgi no audu faktora.

Farmakodinamiskā iedarbība

VIIa faktora farmakodinamiskā iedarbība pastiprina vietēju Xa faktora, trombīna un fibrīna veidošanos.

Nevar pilnīgi izslēgt teorētisku risku rasties koagulācijas sistēmas sistēmiskai aktivācijai pacientiem, kuriem ir pret DIK predisponējoša pamatslimība.

Novērošanas reģistrā (F7HAEM-3578, par pacientiem ar iedzimtu VII faktora deficītu) vidējā deva ilgstošai asiņošanas profilaksei 22 pediatriskiem pacientiem (līdz 12 gadu vecumam) ar VII faktora

deficītu un smagu klīnisko fenotipu bija 30 µg/kg (robežās no 17 µg/kg līdz 200 µg/kg; 10 pacientiem visbiežāk lietotā deva bija 30 µg/kg) vidēji 3 devas nedēļā (robežās no 1 līdz 7; 13 pacientiem visbiežāk ziņots par 3 devām nedēļā).

Šajā reģistrā 3 no 91 ķirurģiska pacienta bija trombemboliski notikumi.

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Veseli cilvēki

Izkliede, eliminācija un linearitāte

Izmantojot FVII asinsreces testu, rFVIIa farmakokinētiku pētīja 35 veseliem baltās rases pārstāvjiem un japāņiem devas palielināšanas pētījumā. Pacienti tika stratificēti atbilstoši dzimumam un etniskai piederībai un saņēma 40, 80 un 160 µg rFVIIa uz kg ķermeņa masas (katrs 3 devas) un/vai placebo.

Farmakokinētika bija līdzīga abu dzimumu un etniskās grupās.

Vidējais līdzsvara izkliedes tilpums bija no 130 līdz 165 ml/kg, vidējais klīrenss bija no 33,3 līdz

37,2 ml/h×kg.

Vidējais terminālais pusperiods bija no 3,9 līdz 6,0 stundām. Farmakokinētiskās īpašības liecināja par proporcionalitāti devai.

A un B hemofīlija ar inhibitoriem

Izkliede, eliminācija un linearitāte

Izmantojot FVIIa testu, rFVIIa farmakokinētiskās īpašības pētīja 12 bērniem (2–12 gadi) un 5 pieaugušiem neasiņojošiem slimniekiem.

Vidējais izkliedes tilpums līdzsvara koncentrācijā bija 196 ml/kg bērniem, salīdzinot ar 159 ml/kg pieaugušajiem.

Bērniem, salīdzinot ar pieaugušajiem, vidējais klīrenss bija par aptuveni 50% lielāks (78 pret 53 ml/h×kg), bet vidējais terminālais pusperiods bija 2,3 stundas abās grupās.

Klīrensa rādītāji izriet no vecuma, tādēļ jaunākiem pacientiem klīrenss var būt palielināts vairāk kā par 50%.

Bērniem, lietojot 90 un 180 µg uz kg ķermeņa masas, konstatēja proporcionalitāti devai, kas atbilst iepriekšējām atradēm, lietojot mazākas devas (17,5–70 µg/kg rFVIIa).

VII faktora deficīts

Izkliede un eliminācija

Pētot rFVIIa vienreizējas devas (15 un 30 g uz kg ķermeņa masas) farmakokinētiku, nekonstatēja nozīmīgu atšķirību starp abām lietotajām devām, vērtējot no devas atkarīgos raksturlielumus: izkliedes tilpums līdzsvara koncentrācijā (280 līdz 290 ml/kg), pusperiods (2,82 līdz 3,11 h), kopējais organisma klīrenss (70,8 līdz 79,1 ml/h×kg) un vidējais saglabāšanās laiks (3,75 līdz 3,80 h).

Vidējā plazmas atjaunošanās in vivo bija aptuveni 20%.

Glancmaņa trombastēnija

NovoSeven farmakokinētika pacientiem ar Glancmaņa trombastēniju nav pētīta, bet paredzams, ka tā ir līdzīga farmakokinētikai A un B hemofīlijas pacientiem.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Visi preklīniskā drošuma programmā iegūtie rezultāti bija saistīti ar rFVIIa farmakoloģisko darbību.

Rekombinantā XIII faktora un rekombinantā aktivētā VII faktora kombinētās terapijas potenciālais sinerģiskais efekts uzlabotos kardiovaskulāros modeļos Cynomolgus sugas pērtiķiem liecināja par pastiprinātu farmakoloģisko iedarbību (trombozi un letālu iznākumu) zemākā devu līmenī, nekā ievadot atsevišķus preparāta komponentus.

NovoSeven šķīdinātājs ir pieejams vai nu flakonā vai pilnšļircē. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.
NovoSeven 1 mg (50 KSV)/NovoSeven 2 mg (100 KSV) iepakojums satur:
– 1 flakonu (2 ml) ar baltu pulveri injekciju šķīduma sagatavošanai,
– 1 flakonu (2 ml) ar šķīdinātāju šķīduma sagatavošanai; vai
– 1 flakonu (2 ml) ar baltu pulveri injekciju šķīduma sagatavošanai,
11

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Pulveris

Nātrija hlorīds

Kalcija hlorīda dihidrāts

Glicilglicīns

Polisorbāts 80

Mannīts

Saharoze

Metionīns

Sālsskābe (pH korekcijai)

Nātrija hidroksīds (pH korekcijai)

Šķīdinātājs

Histidīns

Sālsskābe (pH korekcijai) Nātrija hidroksīds (pH korekcijai) Ūdens injekcijām

6.2.Nesaderība

NovoSeven nedrīkst jaukt kopā ar infūziju šķīdumiem vai ievadīt pilienveidā.

6.3.Uzglabāšanas laiks

Uzglabāšanas laiks pārdošanai iepakotam preparātam ir 3 gadi, ja zāles tiek uzglabātas temperatūrā līdz 25°C.

Ķīmiskā un fizikālā stabilitāte pēc šķīduma sagatavošanas pierādīta 6 stundas 25°C un 24 stundas 5°C temperatūrā.

No mikrobioloģiskā viedokļa zāles jālieto nekavējoties. Ja zāles nelieto tūlīt, par uzglabāšanas laiku un apstākļiem līdz lietošanai atbildīgs ir lietotājs, un uzglabāšanas laiks nedrīkst būt ilgāks par

24 stundām temperatūrā 2°C līdz 8°C, ja vien šķīdināšana ir veikta kontrolētos un atbilstošos aseptiskos apstākļos. Sagatavotais šķīdums jāuzglabā flakonā.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Pulveri un šķīdinātāju uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Pulveri un šķīdinātāju sargāt no gaismas.

Nesasaldēt.

Pagatavotā šķīduma uzglabāšanas nosacījumus skatīt 6.3. apakšpunktā.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

1 pilnšļirci (3 ml) ar šķīdinātāju šķīduma sagatavošanai,

1 virzuļa stieni,

1 flakona adapteri ar integrētu daļiņu filtru (ar poras lielumu 25 mikrometri).

NovoSeven 5 mg (250 KSV)/NovoSeven 8 mg (400 KSV) iepakojums satur:

1 flakonu (12 ml) ar baltu pulveri injekciju šķīduma sagatavošanai,

1 flakonu (12 ml) ar šķīdinātāju šķīduma sagatavošanai;

vai

1 flakonu (12 ml) ar baltu pulveri injekciju šķīduma sagatavošanai,

1 pilnšļirci (10 ml) ar šķīdinātāju šķīduma sagatavošanai,

1 virzuļa stieni,

1 flakona adapteri ar integrētu daļiņu filtru (ar poras lielumu 25 mikrometri).

Flakons: I klases stikla, noslēgts ar hlorobutila gumijas korķi un pārklāts ar alumīnija vāciņu. Slēgtam flakonam ir noņemams polipropilēna aizsargvāciņš.

Pilnšļirce: I klases stikla cilindrs ar polipropilēna atduri un brombutila gumijas virzuli. Šļirces uzgalis sastāv no brombutila gumijas un polipropilēna aizsargplombas.

Virzuļa stienis: izgatavots no polipropilēna.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

NovoSeven šķīdinātājs ir pieejams vai nu flakonā vai pilnšļircē. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami. Norādījumi par lietošanu abiem iepakojumiem ir aprakstīti zemāk.

Pulveris flakonā un šķīdinātājs flakonā

Vienmēr ievērojiet aseptikas noteikumus.

Šķīduma sagatavošana

Pagatavojot šķīdumu, NovoSeven pulvera un šķīdinātāja flakoniem jābūt istabas temperatūrā. Noņemiet plastmasas aizsargvāciņu no abiem flakoniem. Nelietojiet flakonus, ja vāciņš nepieguļ blīvi vai tā nav. Notīriet flakonu gumijas korķi ar spirta salveti un pirms lietošanas ļaujiet tiem nožūt. Izmantojiet piemērota tilpuma vienreizējai lietošanai paredzētu šļirci un flakona adapteri, pārneses adatu (20-26G) vai citu piemērotu ierīci. Ja lieto citas, ne Novo Nordisk ierīces, pārliecinieties, ka tiek lietots atbilstošs filtrs ar poras lielumu 25 mikrometri.

Pievienojiet flakona adapteri šķīdinātāja flakonam. Izmantojot adatu, pieskrūvējiet to cieši pie šļirces.

Lai šļircē ievilktu gaisu, atvelciet virzuli līdz tādam pašam tilpumam, kāds ir šķīdinātāja flakonā (ml atbilst uz šļirces norādītiem cm3).

Cieši uzskrūvējiet šļirci pie šķīdinātāja flakona adaptera. Izmantojot adatu, ieduriet to šķīdinātāja flakona gumijas korķī. Ievadiet gaisu flakonā, spiežot virzuli, līdz sajūtat izteiktu pretestību.

Turiet šķīdinātāja flakonu ar vāciņu uz leju. Ja lietojat adatu, pārliecinieties, ka adatas gals atrodas šķīdinātājā. Velkot virzuli, ievelciet šķīdinātāju šļircē.

Noņemiet tukšo šķīdinātāja flakonu. Ja lietojat adapteri, nedaudz sašķiebiet šļirci, lai noņemtu to no flakona.

Pievienojiet šļirci ar flakona adapteri vai adatu pulvera flakonam. Izmantojot adatu, pārliecinieties, ka ir caurdurts gumijas korķa centrs. Turiet šļirci nedaudz slīpi tā, lai flakons būtu lejupvērsts. Lēni nospiežot virzuli, injicējiet šķīdinātāju pulvera flakonā. Nevērsiet šķidruma strūklu tieši pret pulveri, jo tas var izraisīt maisījuma saputošanos.

Viegli virpiniet flakonu, kamēr viss pulveris ir izšķīdis. Nekratiet flakonu, jo tas izraisīs saputošanos.

Pirms lietošanas jāapskata, vai pagatavotais NovoSeven šķīdums ir bezkrāsains, nesatur nogulsnes un vai nav mainījusies tā krāsa.

Neuzglabājiet pagatavoto NovoSeven šķīdumu plastmasas šļircēs.

NovoSeven ieteicams lietot tūlīt pēc šķīduma sagatavošanas.

Lietošana

Pirms pagriežat šļirci uz augšu, pārliecinieties, vai virzulis ir līdz galam nospiests (dēļ spiediena šļircē tas var būt izvirzījies uz āru). Izmantojot adatu, pārliecinieties, ka adatas gals atrodas šķīdumā. Turot šļirci un flakonu ar vāciņu uz leju, ievelciet visu šķīdumu šļircē.

Ja izmantojat flakona adapteri, atskrūvējiet to un tukšo flakonu. Izmantojot adatu, noņemiet adatu no flakona, uzlieciet adatas uzgali un noskrūvējiet adatu no šļirces.

Tagad NovoSeven ir gatavs injekcijai. Izvēlieties piemērotu vietu un lēnām ievadiet NovoSeven vēnā 2 līdz 5 minūšu laikā, neizvelkot adatu no injekcijas vietas.

Iznīciniet šļirci, flakonus un citus neizmantotos materiālus drošā veidā. Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

Pulveris flakonā un šķīdinātājs pilnšļircē

Vienmēr ievērojiet aseptikas noteikumus.

Šķīduma sagatavošana

Pagatavojot šķīdumu, NovoSeven pulvera flakonam un pilnšļircei ar šķīdinātāju jābūt istabas temperatūrā. Noņemiet plastmasas aizsargvāciņu no flakona. Nelietojiet flakonu, ja vāciņš nepieguļ blīvi vai tā nav. Notīriet flakona gumijas korķi ar spirta salveti un pirms lietošanas ļaujiet tam dažas sekundes nožūt. Nepieskarieties gumijas korķim pēc tā notīrīšanas.

Noņemiet aizsarguzlīmi no flakona adaptera. Neizņemiet flakona adapteri no aizsargvāciņa.Ja aizsarguzlīme pilnībā nepieguļ vai tā ir ieplēsta, neizmantojiet šo flakona adapteri.Apgrieziet aizsargvāciņu un uzspiediet flakona adapteri uz flakona. Viegli saspiediet aizsargvāciņu ar īkšķi un rādītājpirkstu. Noņemiet aizsargvāciņu no flakona adaptera.

Uzskrūvējiet virzuļa stieni pulksteņa rādītāja virzienā uz virzuļa, kas ir pilnšļircē, līdz jūtama pretestība. Noņemiet šļirces vāciņu no pilnšļirces, liecot to uz leju, līdz pārlūzt perforētā līnija. Nepieskarieties šļirces galam zem šļirces vāciņa. Ja šļirces vāciņš ir vaļīgs vai tā nav, nelietojiet šo pilnšļirci.

Stingri uzskrūvējiet pilnšļirci uz flakona adaptera, līdz jūtama pretestība. Turiet pilnšļirci nedaudz slīpi ar lejupvērstu flakonu. Spiediet virzuļa stieni, lai injicētu šķīdinātāju flakonā. Turiet virzuļa stieni nospiestu un viegli pavirpiniet flakonu, līdz viss pulveris izšķīdis. Nekratiet flakonu, jo tā veidosies putas.

Ja Jūsu devai nepieciešami vairāki flakoni, atkārtojiet norādījumus ar pārējiem flakoniem, flakona adapteriem un pilnšļircēm.

Pagatavotais NovoSeven šķīdums ir bezkrāsains un pirms lietošanas jāpārbauda, vai tajā nav nogulsnes un vai nav mainījusies tā krāsa.

NovoSeven ieteicams lietot tūlīt pēc šķīduma sagatavošanas. Pagatavotā šķīduma uzglabāšanas nosacījumus skatīt 6.3. apakšpunktā.

Lietošana

Turiet virzuļa stieni pilnīgi iespiestu. Apgrieziet šļirci kopā ar flakonu otrādi. Vairs nespiediet virzuļa stieni un atlaidiet to – pagatavotais šķīdums piepildīs šļirci. Nedaudz atvelciet virzuļa stieni, lai ievilktu pagatavoto šķīdumu šļircē.

Turot flakonu otrādi, viegli piesitiet šļircei, lai visi gaisa pūslīši paceltos augšup. Lēnām spiediet virzuļa stieni, līdz visi gaisa pūslīši ir izvadīti.

Ja Jums nepieciešama tikai daļa devas, izmantojiet skalu uz šļirces, lai redzētu, cik pagatavotā šķīduma ievilkt.

Noskrūvējiet flakona adapteri kopā ar flakonu.

Tagad NovoSeven ir gatavs injekcijai. Izvēlieties piemērotu vietu un lēnām ievadiet NovoSeven vēnā 2 līdz 5 minūšu laikā, neizvelkot adatu no injekcijas vietas.

Iznīciniet neizmantotos materiālus drošā veidā. Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsvaerd

Dānija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

NovoSeven 1 mg (50 KSV)

EU/1/96/006/004

EU/1/96/006/008

NovoSeven 2 mg (100 KSV)

EU/1/96/006/005

EU/1/96/006/009

NovoSeven 5 mg (250 KSV)

EU/1/96/006/006

EU/1/96/006/010

NovoSeven 8 mg (400 KSV)

EU/1/96/006/007

EU/1/96/006/011

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 1996. gada 23. februāris

Pārreģistrācijas datums: 2006. gada 23. februāris

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas