Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nplate (romiplostim) – Marķējuma teksts - B02BX04

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsNplate
ATĶ kodsB02BX04
Vielaromiplostim
RažotājsAmgen Europe B.V.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KASTĪTE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Nplate 250 mikrogrami pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai romiplostim

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Flakons satur 250 mikrogramus romiplostima. Pēc izšķīdināšanas 0,5 ml lietošanai gatava šķīduma satur 250 mikrogramus romiplostima (500 mikrogrami/ml).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Mannīts (E421), saharoze, L-histidīns, sālsskābe (pH noregulēšanai) un polisorbāts 20.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai. 1 flakons.

4 flakoni.

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Subkutānai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Pēc izšķīdināšanas: 24 stundas, uzglabājot 25°C temperatūrā vai ledusskapī (2ºC – 8°C temperatūrā), uzglabājot oriģinālā flakonā un sargājot no gaismas.

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt.

Uzglabāt oriģinālā kastītē, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Nīderlande

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

EU/1/08/497/001

EU/1/08/497/003

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Nplate 250

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA UZLĪME FLAKONAM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Nplate 250 µg pulveris injekcijām romiplostim

s.c.

2.LIETOŠANAS VEIDS

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

250 µg

6.CITA

Amgen Europe B.V.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KASTĪTE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Nplate 500 mikrogrami pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai romiplostim

2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Flakons satur 500 mikrogramus romiplostima. Pēc izšķīdināšanas 1 ml lietošanai gatava šķīduma satur

500mikrogramus romiplostima (500 mikrogramus/ml).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Mannīts (E421), saharoze, L-histidīns, sālsskābe (pH noregulēšanai) un polisorbāts 20.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai. 1 flakons.

4 flakoni.

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Subkutānai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Pēc izšķīdināšanas: 24 stundas, uzglabājot 25°C temperatūrā vai ledusskapī (2ºC – 8°C temperatūrā), uzglabājot oriģinālā flakonā un sargājot no gaismas.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt.

Uzglabāt oriģinālā kastītē, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Nīderlande

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

EU/1/08/497/002

EU/1/08/497/004

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Nplate 500

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA UZLĪME FLAKONAM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Nplate 500 µg pulveris injekcijām romiplostim

s.c.

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

500 µg

6. CITA

Amgen Europe B.V.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

IZŠĶĪDINĀŠANAS IEPAKOJUMA STARPIEPAKOJUMA KASTĪTE BEZ BLUE BOX

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Nplate 250 mikrogrami pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai romiplostim

2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Flakons satur 250 mikrogramus romiplostima. Pēc izšķīdināšanas 0,5 ml lietošanai gatava šķīduma satur 250 mikrogramus romiplostima (500 mikrogrami/ml).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Pulveris: mannīts (E421), saharoze, L-histidīns, sālsskābe (pH noregulēšanai) un polisorbāts 20. Šķīdinātājs: ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Daudzpaku iepakojuma sastāvdaļa, ko nedrīkst pārdot atsevišķi. 1 iepakojuma saturs:

1 flakons ar pulveri injekciju šķīduma pagatavošanai

1 pilnšļirce ar 0,72 ml ūdens injekcijām

1 pilnšļirces virzuļa kātiņš

1 sterils flakona adapteris

1 sterila 1 ml Luer lock šļirce

1 sterila drošības adata

4 spirtā samitrinātas salvetes.

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Subkutānai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Pēc izšķīdināšanas: 24 stundas, uzglabājot 25°C temperatūrā vai ledusskapī (2ºC – 8°C temperatūrā), uzglabājot oriģinālā flakonā un sargājot no gaismas.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt.

Uzglabāt oriģinālā kastītē, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Nīderlande

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

EU/1/08/497/006 – 1 iepakojums

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Nplate 250

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA IZŠĶĪDINĀŠANAS IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KASTĪTE AR BLUE BOX

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Nplate 250 mikrogrami pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai romiplostim

2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Flakons satur 250 mikrogramus romiplostima. Pēc izšķīdināšanas 0,5 ml lietošanai gatava šķīduma satur 250 mikrogramus romiplostima (500 mikrogrami/ml).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Pulveris: mannīts (E421), saharoze, L-histidīns, sālsskābe (pH noregulēšanai) un polisorbāts 20. Šķīdinātājs: ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

1 iepakojuma saturs:

Daudzpaku iepakojums: satur 4 iepakojumus. Katra iepakojuma saturs:

1 flakons ar pulveri injekciju šķīduma pagatavošanai

1 pilnšļirce ar 0,72 ml ūdens injekcijām

1 pilnšļirces virzuļa kātiņš

1 sterils flakona adapteris

1 sterila 1 ml Luer lock šļirce

1 sterila drošības adata

4 spirtā samitrinātas salvetes.

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Subkutānai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Pēc izšķīdināšanas: 24 stundas uzglabājot 25°C temperatūrā vai ledusskapī (2ºC – 8°C temperatūrā), uzglabājot oriģinālā flakonā un sargājot no gaismas.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt.

Uzglabāt oriģinālā kastītē, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Nīderlande

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

EU/1/08/497/005 – 1 iepakojums

EU/1/08/497/006 – 4 iepakojumi

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Nplate 250

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

IZŠĶĪDINĀŠANAS IEPAKOJUMA STARPIEPAKOJUMA KASTĪTE BEZ BLUE BOX

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Nplate 500 mikrogrami pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai romiplostim

2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Flakons satur 500 mikrogramus romiplostima. Pēc izšķīdināšanas 1 ml lietošanai gatava šķīduma satur

500mikrogramus romiplostima (500 mikrogrami/ml).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Pulveris: mannīts (E421), saharoze, L-histidīns, sālsskābe (pH noregulēšanai) un polisorbāts 20. Šķīdinātājs: ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Daudzpaku iepakojuma sastāvdaļa, ko nedrīkst pārdot atsevišķi. 1 iepakojuma saturs:

1 flakons ar pulveri injekciju šķīduma pagatavošanai

1 pilnšļirce ar 1,2 ml ūdens injekcijām

1 pilnšļirces virzuļa kātiņš

1 sterils flakona adapteris

1 sterila 1 ml Luer lock šļirce

1 sterila drošības adata

4 spirtā samitrinātas salvetes.

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Subkutānai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Pēc izšķīdināšanas: 24 stundas, uzglabājot 25°C temperatūrā vai ledusskapī (2ºC – 8°C temperatūrā), uzglabājot oriģinālā flakonā un sargājot no gaismas.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt.

Uzglabāt oriģinālā kastītē, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Nīderlande

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

EU/1/08/497/008 – 1 iepakojums

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Nplate 500

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA IZŠĶĪDINĀŠANAS IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KASTĪTE AR BLUE BOX

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Nplate 500 mikrogrami pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai romiplostim

2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Flakons satur 500 mikrogramus romiplostima. Pēc izšķīdināšanas 1 ml lietošanai gatava šķīduma satur

500mikrogramus romiplostima (500 mikrogrami/ml).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Pulveris: mannīts (E421), saharoze, L-histidīns, sālsskābe (pH noregulēšanai) un polisorbāts 20. Šķīdinātājs: ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

1 iepakojuma saturs:

Daudzpaku iepakojums: satur 4 iepakojumus. Katra iepakojuma saturs:

1 flakons ar pulveri injekciju šķīduma pagatavošanai

1 pilnšļirce ar 1,2 ml ūdens injekcijām

1 pilnšļirces virzuļa kātiņš

1 sterils flakona adapteris

1 sterila 1 ml Luer lock šļirce

1 sterila drošības adata

4 spirtā samitrinātas salvetes.

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Subkutānai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Pēc izšķīdināšanas: 24 stundas uzglabājot 25°C temperatūrā vai ledusskapī (2ºC – 8°C temperatūrā), uzglabājot oriģinālā flakonā un sargājot no gaismas.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt.

Uzglabāt oriģinālā kastītē, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Nīderlande

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

EU/1/08/497/007 – 1 iepakojums

EU/1/08/497/008 – 4 iepakojumi

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Nplate 500

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA UZLĪME ŪDENIM INJEKCIJĀM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Nplate šķīdinātājs Ūdens injekcijām

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

0,72 ml

1,2 ml

6. CITA

250 µg komplektam

500 µg komplektam

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas