Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nuedexta (dextromethorphan / quinidine) – Lietošanas instrukcija - N07XX59

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsNuedexta
ATĶ kodsN07XX59
Vieladextromethorphan / quinidine
RažotājsJenson Pharmaceutical Services Limited

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

NUEDEXTA 15 mg/9 mg cietās kapsulas NUEDEXTA 23 mg/9 mg cietās kapsulas dextromethorphanum/quinidinum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 

1.

Kas ir NUEDEXTA un kādam nolūkam to lieto

 

2.

Kas Jums jāzina pirms NUEDEXTA lietošanas

 

3.

Kā lietot NUEDEXTA

 

4.

Iespējamās blakusparādības

tas

5.

Kā uzglabāt NUEDEXTA

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

 

 

ē

1.Kas ir NUEDEXTA un kādam nolūkam to lieto

NUEDEXTA ir divu aktīvo vielu kombinācija:

istr

ğ

 

 

dekstrometorfāns iedarbojas uz galvas smadzenēm;

 

 

hinidīns palielina dekstrometorfāna daudzumu organismā,re

bloķējot dekstrometorfāna

 

sadalīšanos aknās.

nav

 

 

 

 

 

 

NUEDEXTA lieto pseidobulbāra sindroma (PBS) ārstēšanai pieaugušajiem. PBS ir neiroloģisks

stāvoklis, kam raksturīgas patvaļīgas un nekontrolējamas smiešanās un/vai raudāšanas epizodes, kas

neatbilst Jūsu emocionālajam stāvokl m vai noskaņojumam.

NUEDEXTA var palīdzēt mazināt PBA epizožu biežumu.

 

vairs

2. Kas Jums jāzina pirms NUEDEXTA lietošanas

les

 

Nelietojiet NUEDEXTAšādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret dekstrometorfānu, hinidīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jums anamnēzē ir hinidīna, hinīna vai meflohīna izraisīts mazs asins šūnu skaits (tas var izraisīt noslieci uz asiņošanu vai vieglāku zilumu veidošanos, nekā parasti);

ja Jums anamnēzē ir hinidīna izraisīta aknu slimība (hepatīts);

ja Jums anamnēzē ir hinidīna izraisīts traucējums, ko dēvē par vilkēdei īdzīgu sindromu (tas var izraisīt sāpes locītavās, izsitumus uz ādas, pārmērīgu ādas jutīgumu pret sauli un vispārēji sliktu pašsajūtu);

ja Jūs jau lietojat hinidīnu, hinīnu vai meflohīnu saturošas zāles. Šīs ir zāles, kuras lieto malārijas vai sirdsdarbības traucējumu ārstēšanai;

ja Jums ir sirdsdarbības traucējums, ko dēvē par “pilnīgu sirds blokādi” vai “gara QT sindromu” vai Jums ir bijis sirdsdarbības traucējums, ko dēvē par “torsades de pointes”;

ja Jūs lietojat zāles, kuras dēvē par tioridazīnu un lieto garīgas slimības ārstēšanai, bet tās var ietekmēt arī sirdi;

ja Jūs lietojat vai pēdējo divu nedēļu laikā esat lietojis noteiktas zāles depresijas ārstēšanai, kuras dēvē par monoamīnoksidāzes inhibitoriem (MAOI), piemēram, fenelzīnu un moklobemīdu.

Ja neesat pārliecināts, lūdzu, konsultējieties ar savu ārstu, vai kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms un pēc NUEDEXTA lietošanas konsultējieties ar ārstu, ja:

 

 

jums vai kādam Jūsu ģimenes loceklim pašlaik ir vai kādreiz ir bijusi kāda sirds slimība vai

 

sirds funkcijas traucējumi. Šīs zāles var izraisīt sirds ritma pārmaiņas. Ja Jums ir noteikti sirds

 

funkcijas traucējumi vai Jūs pašlaik lietojat citas zāles, NUEDEXTA var nebūt Jums piemērots,

 

vai arī Jūsu ārsts var vēlēties kontrolēt Jūsu sirdsdarbību, uzsākot NUEDEXTA lietošanu;

jums rodas tādi simptomi kā sirdsklauves vai ģībonis, kas var liecināt par sirds funkcijas

 

traucējumiem;

 

 

jums rodas alerģiskas reakcijas simptomi, piemēram, rīkles vai mēles tūska, apgrūtināta

 

elpošana, reibonis, drudzis, izsitumi vai nātrene, pēc šo zāļu lietošanas;

jums rodas tādi simptomi kā zilumi, asiņošana zem ādas, deguna asiņošana un/vai asiņojošas

 

smaganas, jo tas var liecināt par mazu asins šūnu trombocītu skaitu (trombocitopēniju);

jums rodas tādi simptomi kā dzeltena āda vai acis, tumšs urīns, slikta dūša vai vemšana,

 

ēstgribas zudums, vēdersāpes un drudzis, jo tas var liecināt par zāļu izraisītu hepatītu (aknu

 

iekaisumu);

 

tas

 

 

jums ir slimība, ko dēvē par myasthenia gravis (autoimūna neiromuskulāra slimība, kas izraisa

 

muskuļu vājumu un nogurdināmību);

 

ē

 

 

jums ir aknu vai nieru darbības traucējumi. Atkarībā no traucējumu smaguma Jūsu ārsts var

 

rūpīgi apsvērt, vai šīs zāles ir Jums piemērotas, un uzraudzīt Jūs rūpīgāk, lai konstatētu, vai

 

nerodas nevēlamas blakusparādības;

ğ

 

jums ir nosliece uz kritieniem. Šīs zāles var izraisīt reiboniistrun Jūsu ārstam var būt ar Jums

 

 

re

 

 

jāpārrunā piemērotie piesardzības pasākumi kritienu iska mazināšanai;

jums kādreiz ir bijis nopietns traucējums, ko dēvē par “serotonīna sindromu”, ko var izraisīt

 

noteiktas zāles, piemēram, antidepresanti. Serotonīna sindroma simptomi ir uzbudinājums,

 

paaugstināts asinsspiediens, nemiers, muskuļu spazmas un raustīšanās, paaugstināta ķermeņa

 

temperatūra, pārmērīga svīšana, drebuļi un trīce;

 

 

vairs

 

 

jums anamnēzē ir ļaunprātīga zāļu lietošana.navJūsu ārsts Jūs rūpīgi uzraudzīs, lai konstatētu

 

NUEDEXTA nepareizas vai ļaunp ātīgas lietošanas pazīmes.

 

Ja Jums rodas kāds no iepriekš minētajiem simptomiem, nekavējoties pārtrauciet NUEDEXTA lietošanu un meklējiet medicīni ku palīdzību.

Bērni un pusaudži

 

les

 

 

NUEDEXTA nedrīkst lietot bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam.

 

ā

 

Z

 

Citas zāles un NUEDEXTA

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Ir ļoti svarīgi pastāstīt ārstam, ja Jūs lietojat kādas no turpmāk minētajām zālēm, jo šīs zāles nekādā gadījumā nedrīkst lietot vienlaikus ar NUEDEXTA:

hinidīnu, hinīnu vai meflohīnu saturošas zāles. Šīs ir zāles, kuras lieto malārijas vai sirdsdarbības ritma traucējumu ārstēšanai;

tioridazīnu, zāles, kuras lieto šizofrēnijas un psihozes ārstēšanai un kuras var ietekmēt sirdi;

noteiktas zāles depresijas ārstēšanai, kuras dēvē par monoamīnoksidāzes inhibitoriem (MAOI – piemēram, fenelzīnu un moklobemīdu). Nelietojiet NUEDEXTA, ja esat lietojis kādus no šiem antidepresantiem pēdējo divu nedēļu laikā, un pēc NUEDEXTA lietošanas pārtraukšanas MAOI sāciet lietot ne ātrāk kā pēc 14 dienām.

Lūdzu, pastāstiet ārstam, ja lietojat kādas no turpmāk minētajām zālēm, jo Jūsu ārsts veiks rūpīgu uzraudzību, lai konstatētu nevēlamās blakusparādības:

 

zāles sēnīšinfekciju ārstēšanai, piemēram, ketokonazols, itrakonazols, flukonazols;

 

zāles HIV infekcijas un AIDS ārstēšanai, piemēram, atazanavīrs, indinavīrs, nelfinavīrs,

 

ritonavīrs, sakvinavīrs, amprenavīrs, fosamprenavīrs;

 

 

 

 

klaritromicīnu, telitromicīnu, eritromicīnu un rifampicīnu saturošas zāles bakteriālu infekciju, to

 

vidū arī tuberkulozes ārstēšanai;

 

 

 

 

 

 

zāles, kuras lieto dažādu sirdsdarbības traucējumu ārstēšanai, piemēram, diltiazems, verapamils,

 

digoksīns, flekainīds un bēta blokatori (piemēram, metoprolols);

 

zāles, kuras lieto sliktas dūšas un vemšanas novēršanai ķīmijterapijas laikā un pēc operācijas,

 

piemēram, aprepitants;

 

 

 

 

 

 

noteiktas zāles, kuras lieto depresijas ārstēšanai, to vidū nortriptilīns, dezipramīns, paroksetīns,

 

imipramīns, amitriptilīns un nefazodons;

 

 

 

 

 

divšķautņu asinszāles, augu izcelsmes līdzeklis, ko lieto depresijas ārstēšanai;

 

zāles, kuras lieto šizofrēnijas un citu psihotisku traucējumu ārstēšanai, piemēram, haloperidols,

 

prefenazīns, aripiprazols un hlorpromazīns;

 

 

 

 

 

noteiktas zāles, kuras lieto asins recekļu veidošanās novēršanai pacientiem ar sirdsdarbības

 

traucējumiem un tiem, kam ir insulta risks, piemēram, tikagrelors un dabigatrāna eteksilāts;

 

tamoksifēns, ko lieto dažu vēža veidu ārstēšanai vai profilaksei;

 

tas

 

 

 

atomoksetīns, ko lieto uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroma (UDHS) ārstēšanai;

 

zāles sāpju un/vai klepus mazināšanai, piemēram, kodeīns un hidrokodons;

 

 

 

 

 

istr

 

zāles epilepsijas vai krampju lēkmju ārstēšanai, piemēram, feni

ēoīns, karbamazepīns un

 

fenobarbitāls.

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

Jūsu ārsts rūpīgi uzraudzīs, vai Jums nerodas nevēlamas blakusparādības un/vai viņam var būt

jāpielāgo citu lietoto zāļu vai NUEDEXTA deva.

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

NUEDEXTA kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

 

 

 

 

 

Jūs nedrīkstat dzert greipfrūtu sulu vai ēst greipfrūtus NUEDEXTA lietošanas laikā, jo tie var

palielināt nopietnu nevēlamu blakusparādību iespējamību.

 

 

 

 

Ievērojiet piesardzību, ja NUEDEXTA l etošanas laikā lietojat alkoholu, jo tas var paaugstināt

nevēlamu blakusparādību, piemēram, reiboņa un miegainības, risku.

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

Grūtniecība un barošana ar krūtivairs

 

 

 

 

 

 

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, plānojat grūtniecību vai nelietojatāuzticamu kontracepciju, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu. NUEDEXTA var kaitētZJūsu nedzimušajam bērnam, tādēļ to nav ieteicams lietot grūtniecības laikā vai ja Jūs esat reproduktīvā vecuma sieviete un nelietojat kontracepciju. Jūsu ārsts pārrunās ar Jums risku un ieguvumus, ko sniedz šo zāļu lietošana minētajās situācijās.

Nav zināms, vai NUEDEXTA aktīvā viela izdalās mātes pienā. Jūsu ārsts izlems, vai Jūs drīkstat lietot šīs zāles, ja barojat bērnu ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

NUEDEXTA var izraisīt reiboni. Ja Jums rodas reibonis, nevadiet transportlīdzekli un neapkalpojiet mehānismus.

NUEDEXTA satur laktozi

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

3.Kā lietot NUEDEXTA

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ārstēšanas sākums (pirmās četras nedēļas)

Ārsts Jūsu ārstēšanu sāks ar NUEDEXTA 15 mg/9 mg kapsulām, kas Jums jālieto šādā veidā:

pirmās septiņas ārstēšanas dienas: viena kapsula dienā, no rīta;

sākot ar astoto ārstēšanas dienu: divas kapsulas dienā ar 12 stundu starplaiku – viena no rīta, otra vakarā.

Pēc četrām nedēļām

Ārsts Jūs rūpīgi novērtēs. Atkarībā no Jūsu atbildes reakcijas uz ārstēšanu, Jūsu ārsts var nolemt vai nu

turpināt ārstēšanu ar NUEDEXTA 15 mg/9 mg kapsulām, vai

dot Jums lielāku devu un nozīmēt NUEDEXTA 23 mg/9 mg kapsulas.

Neatkarīgi no tā, kāds NUEDEXTA stiprums Jums ir parakstīts:

turpiniet ārstēšanu ar divām kapsulām dienā (viena kapsula ik pēc 12 stundām).

Lietošana gados vecākiem cilvēkiem

Gados vecākiem cilvēkiem īpaša NUEDEXTA devas pielāgošana nav nepieciešama.

Kā lietot NUEDEXTA

Kapsula jālieto perorāli (iekšķīgi) kopā ar uzturu vai neatkarīgi no ēdienreizēm ptuveni vienā un tai

 

 

ē

pašā laikā katru dienu. Lietojot divas kapsulas 24 stundu laikā, starp devu lie ošanu jābūt aptuveni

12 stundu ilgam starplaikam.

 

istr

tas

Ja esat lietojis NUEDEXTA vairāk nekā noteikts

 

 

 

 

 

Ja esat lietojis vairāk kapsulu, nekā noteikts, nekavējoties konsultējieties ar ārstu.

 

re

 

 

Nevēlamās blakusparādības, kas novērotas, lietojot šīs zāl s,ğvar rasties biežāk vai var pastiprināties,

un Jūsu ārsts var veikt dažas pārbaudes un uzraudzīt Jūs

ūpīgāk.

 

nav

 

 

 

Dekstrometorfāna pārdozēšanas simptomi ir slikta dūša, vemšana, stupors, koma, elpošanas

nomākums, krampji, paātrināta sirdsdarbība, pārmērīga uzbudināmība un toksiska psihoze. Cita

ietekme ietver koordinētu kustību zudumu (ataksiju), patvaļīgas acu kustības (nistagmu), pārmērīgu

 

vairs

muskuļu sasprindzinājumu (distoniju), ne kaidru redzi un muskuļu refleksu pārmaiņas.

Dekstrometorfāns var palielināt serotonīna sindroma risku (skatīt “Brīdinājumi un piesardzība

lietošanā” un “Iespējamās blakusp rādības”).

les

 

Hinidīna pārdozēšanas simptomi ir neregulāra sirdsdarbība un pazemināts asinsspiediens, kā arī var būt vemšana, caureja, troksnis ausīs, augstfrekvences dzirdes zudums, vertigo, neskaidra redze, redzes dubultošanās, pastiprināta acu jutība pret gaismu, galvassāpes, apjukums un delīrijs (kam raksturīgs uzmanības zudums,Zslikta atmiņa, dezorientācija, runas traucējumi).

Ja esat aizmirsis lietot NUEDEXTA

Ja esat aizmirsis lietot vienu vai vairākas kapsulas, Jūs nedrīkstat lietot dubultu devu, lai kompensētu izlaistās devas. Lietojiet nākamo devu ierastajā laikā un pārliecinieties, ka starp devu lietošanu ir aptuveni 12 stundu ilgs starplaiks.

Ja pārtraucat lietot NUEDEXTA

Nepārtrauciet šo zāļu lietošanu, ja vispirms neesat konsultējies ar ārstu, pat ja sākat justies labāk. Ārstēšanas pārtraukšana var izraisīt simptomu atjaunošanos.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Lielākā daļa nevēlamo blakusparādību ir vieglas līdz vidēji smagas. Tomēr dažas nevēlamās blakusparādības var būt nopietnas, un tās var būt jāārstē.

Ja Jums rodas smagi simptomi, to vidū uzbudinājums, paaugstināts asinsspiediens, nemiers, muskuļu spazmas un raustīšanās, paaugstināta ķermeņa temperatūra, pārmērīga svīšana, drebuļi un trīce, nekavējoties informējiet ārstu. Tās var būt nopietna stāvokļa, ko dēvē par “serotonīna sindromu”, pazīmes.

Nekavējoties pastāstiet savam ārstam, ja pamanāt kādu no šīm reakcijām:

pārmērīgs muskuļu stīvums (spasticitāte);

pārmērīgi lēna vai sekla elpošana (elpošanas nomākums) un/vai ādas iekrāsošanās zilā krāsā.

Visbiežāk aprakstītās blakusparādības ir kuņģa-zarnu trakta traucējumi (piemēram, caureja, slikta dūša), nervu sistēmas traucējumi (piemēram, reibonis, galvassāpes, miegainība) un nespēks.

Ja Jums rodas kāds no iepriekš minētajiem simptomiem, nekavējoties pārtrauciet kapsulu lietošanu un informējiet savu ārstu.

Citu blakusparādību saraksts ir sniegts turpmāk:

 

tas

 

 

 

 

ē

Bieži sastopamas blakusparādības:

 

ğistr

 

(var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem)

 

 

 

caureja, slikta dūša;

 

 

re

 

 

reibonis, galvassāpes, miegainība;

 

 

 

nespēks.

 

nav

 

Retāk sastopamas blakusparādības:

 

 

(var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem)

 

 

 

samazināta ēstgriba;

 

 

 

 

 

 

 

 

trauksme;

 

 

 

 

 

garšas sajūtas traucējumi (disgeizija), miegainība (hipersomnija), muskuļu spasticitāte, ģībonis

 

(sinkope), kritieni;

vairs

 

 

 

 

 

 

 

šūpes slimība, zvanīšana au īs (troksnis ausīs);

 

 

 

sirdsdarbības traucējumi, piemēram, lēna, ātra vai neregulāra sirdsdarbība vai izmaiņas

 

elektrokardiogrammāles(EKG – QT pagarināšanās);

 

 

ā

 

 

 

 

vēdersāpes, aizcietējums, sausa mute, meteorisms (vēdera uzpūšanās), nepatīkama sajūta

 

Z

 

 

 

 

 

vēderā, vemšana;

 

 

 

 

paaugstināts aknu enzīmu (GGT, ASAT, ALAT) līmenis;

 

 

izsitumi;

 

 

 

 

 

muskuļu spazmas;

 

 

 

 

 

vājums (astēnija), aizkaitināmība.

 

 

 

Reti

(var rasties līdz 1 no 1 000 cilvēkiem)

ēstgribas zudums (anoreksija);

zobu griešana (bruksisms), apjukums, nomākts garastāvoklis, depresija, dezorientācija (piemēram, apgrūtināta laika un virziena izjūta, spēja atpazīt cilvēkus un vietas), agra pamošanās no rīta, pavājinātas emocionālās izpausmes (notrulinātas emocijas), halucinācijas, impulsīva uzvedība, vienaldzība, bezmiegs, nemiers, miega traucējumi;

līdzsvara traucējumi, koordinācijas traucējumi, apgrūtināta spēja runāt (dizartrija), kustību traucējumi, durstīšanas vai notirpuma sajūta (parestēzija), jušanas vai funkcijas zudums apakšējās ekstremitātēs (paraparēze), sedācija;

redzes dubultošanās, neskaidra redze;

sirdslēkme (miokarda infarkts), sirdsklauves;

deguna asiņošana, rīkles sāpes, pārmērīgi lēna vai sekla elpošana (elpošanas nomākums), izdalījumi no deguna, žāvāšanās;

patoloģiski izkārnījumi, gremošanas traucējumi, kuņģa gļotādas iekaisums (gastrīts), nejūtīgums vai patoloģiska sajūta mutē, sāpes taisnajā zarnā, sausa mēle;

žultsakmeņi, paaugstināts bilirubīna līmenis asinīs, patoloģisks aknu funkcionālā testa rezultāts;

ādas apsārtums (eritēma), pārmērīga svīšana (hiperhidroze), jušanas zudums vai notirpums sejā, svīšana naktī;

skeleta-muskuļu stīvums, muskuļu sāpes (mialģija), kakla sāpes, sāpes ekstremitātēs;

patoloģiski bieža urinēšana dienas laikā;

seksuāla disfunkcija;

nepatīkama sajūta krūtīs, sāpes krūtīs, drebuļi, karstuma sajūta, gaitas traucējumi (apgrūtināta staigāšana), gripai līdzīga slimība, drudzis, pazemināts skābekļa līmenis asinīs;

kaulu lūzumi (skeleta bojājumi).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņottaspar blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kon ktinformāciju. Ziņojot par

blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informācijuēpar šo zāļu drošumu. istr

5. Kā uzglabāt NUEDEXTA

 

 

 

ğ

 

 

re

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 

 

nav

 

 

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, k s norādīts uz pudeles, blistera un kastītes pēc

„Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz orādītā mēneša pēdējo dienu.

vairs

 

 

 

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas ap tākļi.

 

 

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai s dzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

 

 

les

6.

ā

Iepakojuma saturs un cita informācija

 

Z

 

Ko NUEDEXTA satur

 

Aktīvās vielas:

Katra NUEDEXTA 15 mg/9 mg kapsula satur dekstrometorfāna hidrobromīda monohidrātu, kas atbilst 15,41 mg dekstrometorfāna, un hinidīna sulfāta dihidrātu, kas atbilst 8,69 mg hinidīna.

Katra NUEDEXTA 23 mg/9 mg kapsula satur dekstrometorfāna hidrobromīda monohidrātu, kas atbilst 23,11 mg dekstrometorfāna, un hinidīna sulfāta dihidrātu, kas atbilst 8,69 mg hinidīna.

Citas sastāvdaļas ir kroskarmelozes nātrija sāls, mikrokristāliska celuloze, koloidāls silīcija dioksīds, laktozes monohidrāts, magnija stearāts un želatīns, titāna dioksīds (E171), sarkanais dzelzs oksīds (E172), apdrukas tinte (šellakas glazūra, propilēnglikols, titāna dioksīds (E171)).

NUEDEXTA ārējais izskats un iepakojums

Katra pudele ir izgatavota no augsta blīvuma polietilēna (ABPE), tai ir bērniem neatverams polipropilēna vāciņš un tajā ir 60 cieto kapsulu. Katra pudele ir ievietota kastītē.

Tikai NUEDEXTA 15 mg/9 mg: Blisteri ir izgatavoti no PVH saturošas caurspīdīgas plēves un alumīnija folijas pārklājuma, tajos ir pa 13 cietajām kapsulām katrā. Katrs blisters ir iepakots apvalkā. Šo iepakojumu paredzēts izmantot pirmās 10 ārstēšanas dienas.

Apraksts

NUEDEXTA 15 mg/9 mg ir ķieģeļsarkana želatīna kapsula, 1. izmērs, uz kapsulas ir baltas tintes uzdruka “DMQ/20-10”.

NUEDEXTA 23 mg/9 mg ir ķieģeļsarkana želatīna kapsula, 1. izmērs, uz kapsulas ir baltas tintes uzdruka “DMQ/30-10” un pa perimetru to apņem trīs baltas joslas.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

 

 

tas

Jenson Pharmaceutical Services Limited

 

 

Carradine House, 237 Regents Park Road

 

 

N3 3LF London

 

 

Lielbritānija

 

ē

 

 

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}

 

 

 

istr

 

 

ğ

 

Citi informācijas avoti

re

 

 

 

 

 

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eirop s Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē: http://www.ema.europa.eu

 

 

vairs

nav

 

les

 

 

 

 

ā

 

 

Z

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas