Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nulojix (belatacept) – Marķējuma teksts - L04AA28

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsNulojix
ATĶ kodsL04AA28
Vielabelatacept
RažotājsBristol-Myers Squibb Pharma EEIG

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJĀ KASTĪTE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

NULOJIX 250 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

Belatacept

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katrs flakons satur 250 mg belatacepta.

Pēc sagatavošanas katrs koncentrāta ml satur 25 mg belatacepta.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: saharoze, nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts, nātrija hlorīds, pH korekcijai- nātrija hidroksīds un sālsskābe. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

1flakons

1šļirce

2flakoni

2šļirces

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Tikai vienreizējai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Intravenozai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Sagatavošanai un atšķaidīšanai lietojiet tikai iepakojumam pievienoto šļirci.

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Skatīt lietošanas instrukciju, lai uzzinātu par uzglabāšanas laiku pēc sagatavošanas un atšķaidīšanas.

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Neizmantoto šķīdumu izliet.

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Uxbridge Business Park - Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH - Lielbritānija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/11/694/001

EU/1/11/694/002

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

FLAKONA MARĶĒJUMS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

NULOJIX 250 mg pulveris koncentrāta pagatavošanai

Belatacept

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katrs flakons satur 250 mg belatacepta.

Pēc sagatavošanas katrs koncentrāta ml satur 25 mg belatacepta.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: saharoze, nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts, nātrija hlorīds, pH korekcijai- nātrija hidroksīds un sālsskābe. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris koncentrāta pagatavošanai 250 mg

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Tikai vienreizējai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Intravenozai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Sagatavošanai un atšķaidīšanai lietojiet tikai iepakojumam pievienoto šļirci.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Neizmantoto šķīdumu izliet.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Uxbridge Business Park - Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH - Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/11/694/001

EU/1/11/694/002

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

NULOJIX Brīdinājuma kartīte

Jūs ārstēšanā lietojat spēcīgas zāles, kas nomāc imūno sistēmu. Sākot no 4. nedēļas pēc transplantācijas, Jūs saņemsiet NULOJIX terapiju reizi 4 nedēļās. Regulāra NULOJIX lietošana ir ļoti svarīga, lai transplantētā niere darbotos.

Sīkāka informācija par NULOJIX lietošanas ieguvumiem, riskiem un nepieciešamajiem piesardzības pasākumiem ir aprakstīta Zāļu aprakstā (ZA), kas paredzēts veselības aprūpes speciālistiem, un lietošanas instrukcijā (LI), kas paredzēta pacientiem. Jums ir svarīgi izlasīt visu LI, lai iegūtu sīkāku informāciju.

Lietojiet visas zāles, kā norādījis ārsts.

Lūdzu, ierodoties uz visām vizītēm pie veselības aprūpes speciālista, vienmēr ņemiet līdzi šo kartīti un sarakstu ar pārējām zālēm, ko lietojat.

Ļoti svarīgi ir ierasties uz visām vizītēm, kuru laikā tiek ievadīts NULOJIX.

NULOJIX terapijas datumi:

Sākums (transplantācijas diena):______________________________

Pēdējā reize: _________________________

Nākamās terapijas datums:______________

Pacienta vārds, uzvārds:_______________________________

Ārsta vārds, uzvārds:_______________________________

Ārsta tālruņa nr.:_______________________

Ja NULOJIX lietošana tiek pārtraukta, nēsājiet šo kartīti līdzi vēl 3 mēnešus.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas