Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Numient (levodopa / carbidopa) – Marķējuma teksts - N04BA02

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsNumient
ATĶ kodsN04BA02
Vielalevodopa / carbidopa
RažotājsImpax Laboratories Ireland Limited

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KĀRBA/KARTONS

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Numient 95 mg/23,75 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas Numient 145 mg/36,25 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas Numient 195 mg/48,75 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas Numient 245 mg/61,25 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas levodopa/carbidopa

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra kapsula satur 95 mg levodopas un 23,75 mg karbidopas (monohidrāta veidā). Katra kapsula satur 145 mg levodopas un 36,25 mg karbidopas (monohidrāta veidā) Katra kapsula satur 195 mg levodopas un 48,75 mg karbidopas (monohidrāta veidā) Katra kapsula satur 245 mg levodopas un 61,25 mg karbidopas (monohidrāta veidā)

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

25 ilgstošās darbības cietās kapsulas

100 ilgstošās darbības cietās kapsulas

240 ilgstošās darbības cietās kapsulas

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

Norīt veselu, nesakošļāt.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der.līdz

Pēc pudeles atvēršanas izlietot 60 dienu laikā.

Atvērts:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 °C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai sargātu no gaismas un mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Impax Laboratories Ireland Limited 56 Fitzwilliam Square

Dublin 2 Īrija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

Numient 95 mg/23,75 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

EU/1/15/1044/001 (25 ilgstošās darbības cietās kapsulas)

EU/1/15/1044/002 (100 ilgstošās darbības cietās kapsulas)

EU/1/15/1044/003 (240 ilgstošās darbības cietās kapsulas)

Numient 145 mg/36,25 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

EU/1/15/1044/004 (25 ilgstošās darbības cietās kapsulas)

EU/1/15/1044/005 (100 ilgstošās darbības cietās kapsulas)

EU/1/15/1044/006 (240 ilgstošās darbības cietās kapsulas)

Numient 195 mg/48,75 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

EU/1/15/1044/007 (25 ilgstošās darbības cietās kapsulas)

EU/1/15/1044/008 (100 ilgstošās darbības cietās kapsulas)

EU/1/15/1044/009 (240 ilgstošās darbības cietās kapsulas)

Numient 245 mg/61,25 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

EU/1/15/1044/010 (25 ilgstošās darbības cietās kapsulas)

EU/1/15/1044/011 (100 ilgstošās darbības cietās kapsulas)

EU/1/15/1044/012 (240 ilgstošās darbības cietās kapsulas)

13.SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Numient 95/23,75 mg

Numient 145/36,25 mg

Numient 195/48,75 mg

Numient 245/61,25 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

PUDELE/ABPE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Numient 95 mg/23,75 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas Numient 145 mg/36,25 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas Numient 195 mg/48,75 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas Numient 245 mg/61,25 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas levodopa/carbidopa

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra kapsula satur 95 mg levodopas un 23,75 mg karbidopas (monohidrāta veidā) Katra kapsula satur 145 mg levodopas un 36,25 mg karbidopas (monohidrāta veidā) Katra kapsula satur 195 mg levodopas un 48,75 mg karbidopas (monohidrāta veidā) Katra kapsula satur 245 mg levodopas un 61,25 mg karbidopas (monohidrāta veidā)

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

25 ilgstošās darbības cietās kapsulas

100 ilgstošās darbības cietās kapsulas

240 ilgstošās darbības cietās kapsulas

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

Norīt veselu, nesakošļāt.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der.līdz

Pēc pudeles atvēršanas izlietot 60 dienu laikā.

Atvērts:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 °C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai sargātu no gaismas un mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Impax logotips

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

Numient 95 mg/23,75 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

EU/1/15/1044/001 (25 ilgstošās darbības cietās kapsulas)

EU/1/15/1044/002 (100 ilgstošās darbības cietās kapsulas)

EU/1/15/1044/003 (240 ilgstošās darbības cietās kapsulas)

Numient 145 mg/36,25 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

EU/1/15/1044/004 (25 ilgstošās darbības cietās kapsulas)

EU/1/15/1044/005 (100 ilgstošās darbības cietās kapsulas)

EU/1/15/1044/006 (240 ilgstošās darbības cietās kapsulas)

Numient 195 mg/48,75 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

EU/1/15/1044/007 (25 ilgstošās darbības cietās kapsulas)

EU/1/15/1044/008 (100 ilgstošās darbības cietās kapsulas)

EU/1/15/1044/009 (240 ilgstošās darbības cietās kapsulas)

Numient 245 mg/61,25 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

EU/1/15/1044/010 (25 ilgstošās darbības cietās kapsulas)

EU/1/15/1044/011 (100 ilgstošās darbības cietās kapsulas)

EU/1/15/1044/012 (240 ilgstošās darbības cietās kapsulas)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas