Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NutropinAq (somatropin) – Marķējuma teksts - H01AC01

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsNutropinAq
ATĶ kodsH01AC01
Vielasomatropin
RažotājsIpsen Pharma

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ

IEPAKOJUMA

{KARTONA KĀRBA - 1 KĀRTRIDŽS }

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

NutropinAq 10 mg/2 ml (30 SV) šķīdums injekcijām

Somatropin

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Viens ml satur 5 mg somatropīna.

Viens kārtridžs satur 10 mg (30 SV) somatropīna.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Citas sastāvdaļas: Nātrija hlorīds, sašķidrināts fenols, polisorbāts 20, nātrija citrāts, bezūdens citronskābe un ūdens injekcijām.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

1 kārtridžs ar 2 ml šķīduma injekcijām.

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Subkutānai lietošanai

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz: {datums}

Pēc pirmās atvēršanas lietojiet ne ilgāk kā 28 dienas temperatūrā 2°C - 8°C.

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī . Nesasaldēt.

Uzglabāt blisteru ārējā kartona kārbā.

Ķīmiskā un fizikālā stabilitāte lietošanas laikā pierādīta 28 dienas temperatūrā 2°C - 8°C.

No mikrobioloģiskā viedokļa pēc atvēršanas zāles var uzglabāt ne ilgāk kā 28 dienas temperatūrā 2°C

- 8°C.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Ipsen Pharma, 65 quai Georges Gorse, 92100 Boulogne-Billancourt, Francija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/00/164/003 1 kārtridžs

EU/1/00/164/004 3 kārtridži

EU/1/00/164/005 6 kārtridži

13.SĒRIJAS NUMURS

Sēr. {numurs}

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

NutropinAq 10 mg/2 ml

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ

IEPAKOJUMA

{ KARTONA KĀRBA - 3 KĀRTRIDŽI }

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

NutropinAq 10 mg/2 ml (30 SV) šķīdums injekcijām

Somatropin

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Viens ml satur 5 mg somatropīna.

Viens kārtridžs satur 10 mg (30 SV) somatropīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Citas sastāvdaļas: Nātrija hlorīds, sašķidrināts fenols, polisorbāts 20, nātrija citrāts, bezūdens citronskābe un ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

3 kārtridži pa 2 ml šķīduma injekcijām.

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Subkutānai lietošanai

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz: {datums}

Pēc pirmās atvēršanas lietojiet ne ilgāk kā 28 dienas temperatūrā 2°C - 8°C.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī . Nesasaldēt.

Uzglabāt blisteru ārējā kartona kārbā.

Ķīmiskā un fizikālā stabilitāte lietošanas laikā pierādīta 28 dienas temperatūrā 2°C - 8°C.

No mikrobioloģiskā viedokļa pēc atvēršanas zāles var uzglabāt ne ilgāk kā 28 dienas temperatūrā 2°C

- 8°C.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Ipsen Pharma, 65 quai Georges Gorse, 92100 Boulogne-Billancourt, Francija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/00/164/003 1 kārtridžs

EU/1/00/164/004 3 kārtridži

EU/1/00/164/005 6 kārtridži

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr. : {numurs}

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

NutropinAq 10mg/2ml

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ

IEPAKOJUMA

{ KARTONA KĀRBA - 6 KĀRTRIDŽI }

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

NutropinAq 10 mg/2 ml (30 SV) šķīdums injekcijām

Somatropin

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Viens ml satur 5 mg somatropīna.

Viens kārtridžs satur 10 mg (30 SV) somatropīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Citas sastāvdaļas: Nātrija hlorīds, sašķidrināts fenols, polisorbāts 20, nātrija citrāts, bezūdens citronskābe un ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

6 kārtridži pa 2 ml šķīduma injekcijām.

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Subkutānai lietošanai

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz: {datums}

Pēc pirmās atvēršanas lietojiet ne ilgāk kā 28 dienas temperatūrā 2°C - 8°C.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

Uzglabāt blisteru ārējā kartona kārbā.

Ķīmiskā un fizikālā stabilitāte lietošanas laikā pierādīta 28 dienas temperatūrā 2°C - 8°C.

No mikrobioloģiskā viedokļa pēc atvēršanas zāles var uzglabāt ne ilgāk kā 28 dienas temperatūrā 2°C

-8°C.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Ipsen Pharma, 65 quai Georges Gorse, 92100 Boulogne-Billancourt, Francija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/00/164/003 1 kārtridžs

EU/1/00/164/004 3 kārtridži

EU/1/00/164/005 6 kārtridži

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr. : {numurs}

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

NutropinAq 10mg/2ml

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, IZVIETOJAMA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

{BLISTERS}

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

NutropinAq, 10 mg/2 ml (30 SV) šķīdums injekcijām

Somatropin

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Ipsen Pharma.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz: {datums}

4.SĒRIJAS NUMURS

Sēr.: {numurs}

5.CITA

Subkutānai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Uzglabāt ledusskapī.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, IZVIETOJAMA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA {KĀRTRIDŽS}

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

NutropinAq 10 mg/2 ml s.c.

2.LIETOŠANAS METODE

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP: {datums}

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot: {numurs}

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

2 ml

6.CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas