Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Olanzapine Apotex (olanzapine) – Lietošanas instrukcija - N05AH03

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsOlanzapine Apotex
ATĶ kodsN05AH03
Vielaolanzapine
RažotājsApotex Europe B.V.  

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Olanzapine Apotex 2,5 mg apvalkotās tabletes

Olanzapine Apotex 5 mg apvalkotās tabletes

Olanzapine Apotex 7,5 mg apvalkotās tabletes

Olanzapine Apotex 10 mg apvalkotās tabletes

Olanzapine

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Olanzapine Apotex un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Olanzapine Apotex lietošanas

3.Kā lietot Olanzapine Apotex

4.Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt Olanzapine Apotex

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Olanzapine Apotex un kādam nolūkam tās lieto

Olanzapine Apotex satur aktīvo vielu olanzapīnu. Olanzapine Apotex pieder pie zāļu grupas, ko sauc par antipsihotiskiem līdzekļiem, un tās tiek lietotas, lai ārstētu pacientus, kam ir šādi traucējumi:

šizofrēnija jeb slimība, kuras simptomi ir neesošu lietu sadzirdēšana, saredzēšana vai sajušana, maldīgi uzskati, neparasts aizdomīgums un atsvešināšanās. Ar šo slimību slimojoši cilvēki var justies arī nomākti, satraukti vai saspringti;

mēreni vai ļoti izteiktas mānijas epizodes ar tādiem simptomiem kā uzbudinājums vai eiforija.

Pierādīts, ka Olanzapine Apotex nepieļauj šo simptomu recidīvus pacientiem, kam ir bipolāri traucējumi un kam mānijas epizodes ir reaģējušas uz ārstēšanu ar olanzapīnu.

2. Kas Jums jāzina pirms Olanzapine Apotex lietošanas

Nelietojiet Olanzapine Apotex šādos gadījumos

ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret olanzapīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu. Alerģiska reakcija var izpausties ar izsitumiem, niezi, sejas pietūkumu, lūpu pietūkumu vai aizdusu. Ja tā notiek ar Jums, pasakiet to ārstam;

ja Jums agrāk diagnosticētas acu problēmas (piemēram, daži glaukomas (palielināts spiediens acī) veidi).

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Olanzapine Apotex lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Olanzapine Apotex nav ieteicams lietot gados veciem pacientiem ar demenci, jo ir iespējamas nopietnas blakusparādības.

šī tipa zāles var izraisīt neparastas kustības, galvenokārt sejas vai mēles kustības. Ja Jums rodas

šāds traucējums pēc Olanzapine Apotex lietošanas, izstāstiet to ārstam;

ļoti retos gadījumos šā tipa zāles izraisa drudzi kopā ar paātrinātu elpošanu, svīšanu, muskuļu stīvumu un miegainību. Ja Jums rodas šādi traucējumi, nekavējoties sazinieties ar ārstu.

Pacientiem, kuri lietojuši Olanzapine Apotex, ir novērots ķermeņa masas pieaugums. Jums un Jūsu ārstam ir regulāri jāpārbauda Jūsu ķermeņa masa. Ja nepieciešams, apsveriet iespēju griezties pie dietologa vai padoma par diētas plānu.

Pacientiem, kuri lietojuši Olanzapine Apotex, ir novērots augsts cukura līmenis asinīs un augsts taukvielu (triglicerīdi un holesterīns)līmenis. Jūsu ārstam ir jāveic cukura un attiecīgo taukvielu līmeņa pārbaudes pirms Jūs sākat lietot Olanzapine Apotex un regulāri ārstēšanās laikā.

Ja Jums vai kādam no Jūsu ģimenes locekļiem ir bijuši asins recekļi, pastāstiet to ārstam , jo šāda veida zāles ir bijušas saistītas ar asins recekļu veidošanos.

Ja slimojat ar kādu no tālāk minētām slimībām, pastāstiet to ārstam pēc iespējas ātrāk:

insults vai “mini” insults (īslaicīgi insulta simptomi);

Parkinsona slimība;

priekšdziedzera slimība;

zarnu nosprostojums (paralītisks ileuss);

aknu vai nieru slimība;

asins sastāva pārmaiņas;

sirds slimība;

cukura diabēts;

krampji

ja Jūs zināt, ka Jums varētu būt sāļu zudums organismā, kā ilgstošas smagas caurejas un vemšanas (slikta dūša) vai diurētiķu lietošanas rezultāts.

Ja Jums ir demence, Jums vai Jūsu aprūpētājam/radiniekam jāinformē ārsts, ja Jums kādreiz ir bijis insults vai “mini”insults.

Ja esat vecāks par 65 gadiem, parastai piesardzībai ārsts var kontrolēt jūsu asinsspiedienu.

Bērni un pusaudži

Olanzapine Apotex nedrīkst lietot pacienti, kas jaunāki par 18 gadiem.

Citas zāles un Olanzapine Apotex

Citas zāles Olanzapine Apotex lietošanas laikā lietojiet tikai tad, ja ārsts Jums to atļāvis. Lietojot Olanzapine Apotex kombinācijā ar antidepresantiem vai zālēm, ko lieto trauksmes mazināšanai vai lai atvieglotu iemigšanu (trankvilizatoriem), Jūs varat būt miegains.

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot. Ir īpaši svarīgi pastāstīt ārstam, ka lietojat:

zāles Parkinsona slimības ārstēšanai;

karbamazepīnu (pretepilepsijas līdzeklis un garastāvokļa stabilizētājs), fluvoksamīnu (antidepresants) vai ciprofloksacīnu (antibiotisks līdzeklis), jo var būt jāmaina Jums nozīmētā Olanzapine Apotex deva.

Olanzapine Apotex kopā ar alkoholu

Nedzeriet alkoholiskus dzērienus, ja esat lietojis Olanzapine Apotex, jo Olanzapine Apotex kopā ar alkoholu var izraisīt miegainību.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu. Šīs zāles nedrīkst lietot zīdīšanas laikā, jo nedaudz Olanzapine Apotex var izdalīties mātes pienā.

Jaundzimušajiem bērniem, kuri dzimuši mātēm, kuras lietojušas Olanzapine Apotex pēdējā grūtniecības trimestrī (grūtniecības pēdējos trīs mēnešos), varētu būt šādi simptomi: trīce, muskuļu stīvums un/vai vājums, miegainība, uzbudinājums, apgrūtināta elpošana, barības uzņemšanas grūtības. Ja Jūsu bērnam parādās kāds no šiem simptomiem, iespējams Jums nepieciešams sazināties ar Jūsu ārstu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Lietojot Olanzapine Apotex, pastāv risks, ka varat kļūt miegains. Ja tā notiek, Jūs nedrīkstat vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus. Informējiet ārstu.

Olanzapine Apotex satur laktozi

Ja ārsts teicis, ka Jums ir kādu cukuru nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

3.Kā lietot Olanzapine Apotex

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ārsts pateiks, cik daudz Olanzapine Apotex tablešu un cik ilgi jālieto. Olanzapine Apotex dienas deva ir no 5 mg līdz 20 mg. Konsultējieties ar ārstu, ja simptomi atjaunojas, taču nepārtrauciet Olanzapine Apotex lietošanu, ja vien ārsts nav to ieteicis.

Olanzapine Apotex tabletes jālieto vienu reizi dienā – kā norādījis ārsts. Mēģiniet lietot tabletes katru dienu vienā un tai pašā laikā. Nav svarīgi, vai jūs tās lietojat ēdienreizē vai citā laikā.

Olanzapine Apotex apvalkotās tabletes paredzētas iekšķīgai lietošanai. Jums jānorij Olanzapine Apotex tabletes veselas, uzdzerot ūdeni.

Ja esat lietojis Olanzapine Apotex vairāk nekā noteikts

Pacientiem, kas lietojuši vairāk Olanzapine Apotex, nekā noteikts, ir bijuši šādi simptomi: ātra sirdsdarbība, uzbudinājums/agresivitāte, grūtības runāt, neparastas kustības (īpaši sejas un mēles) un pavājināta apziņa. Citi simptomi var būt akūts apjukums, krampji (epilepsija), koma, drudža, paātrinātas elpošanas, svīšanas, muskuļu stīvuma un miegainības kombinācija, palēnināta elpošana, aspirācija, augsts vai zems asinsspiediens, patoloģisks sirds ritms. Ja Jums ir kāds no iepriekšminētiem simptomiem, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu vai slimnīcu. Parādiet ārstam tablešu paciņu.

Ja esat aizmirsis lietot Olanzapine Apotex

Ieņemiet tabletes līdzko atceraties. Nelietojiet vienā dienā divas devas.

Ja pārtraucat lietot Olanzapine Apotex

Nepārtrauciet tablešu lietošanu tikai tāpēc, ka jūtaties labāk. Ir svarīgi turpināt Olanzapine Apotex tablešu lietošanu tik ilgi, cik ieteicis ārsts.

Pēkšņi pārtraucot Olanzapine Apotex lietošanu, var rasties tādi simptomi kā svīšana, bezmiegs, trīce, trauksme vai slikta dūša un vemšana. Ārsts var ieteikt Jums pakāpeniski samazināt devu pirms ārstēšanas pārtraukšanas.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nekavējoties pastāstiet savam ārstam, ja Jums ir:

neparastas kustības (bieža blakusparādība, kas var izpausties līdz 1 no katriem 10 cilvēkiem), kas galvenokārt ietekmē seju vai mēli;

asins recekļi vēnās (retāka blakusparādība kas var izpausties līdz 1 no katriem 100 cilvēkiem), īpaši kāju vēnās (to simptomi ir kāju tūska, sāpes un apsārtums), kas caur asinsvadiem var pārvietoties līdz plaušām, izraisot sāpes krūšu kurvī un apgrūtinātu elpošanu. Ja pamanāt kādus no šiem simptomiem, nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību;

drudzis kopā ar paātrinātu elpošanu, svīšanu, muskuļu stīvumu un miegainību (šīs blakusparādības biežumu pēc pieejamajiem datiem nav iespējams noteikt).

Ļoti biežas blakusparādības (var izpausties vairāk nekā 1 no katriem 10 cilvēkiem) ir ķermeņa masas pieaugums, miegainība un prolaktīna līmeņa paaugstināšanās asinīs. Ārstēšanas sākumā dažiem pacientiem ir iespējams reibonis vai ģībšana (ar lēnu sirdsdarbību), īpaši, pieceļoties no guļus vai sēdus stāvokļa. Tas parasti pāriet pats no sevis, taču, ja tā nenotiek, pastāstiet par to ārstam.

Biežas blakusparādības (var izpausties līdz 1 no katriem 10 cilvēkiem) ir dažu asinsšūnu taukvielu līmeņu izmaiņas, kā arī — ārstēšanas sākumā — pārejošs aknu enzīmu vērtību pieaugums; cukura līmeņa paaugstināšanās asinīs un urīnā, urīnskābes un kreatinīna fosfokināzes līmeņa paaugstināšanās asinīs, pastiprināta izsalkuma sajūta, reibonis, nemiers, trīce, neparastas kustības (diskinēzijas), aizcietējums, sausuma sajūta mutē, izsitumi, spēku izsīkums, spēcīgi izteikts nogurums,ūdens aizture, kura izraisa roku, potīšu vai pēdu pietūkumu drudzis, locītavu sāpes un seksuāla disfunkcija, piemēram, samazināta dzimumtieksme vīriešiem un sievietēm vai erektila disfunkcija vīriešiem.

Retākas blakusparādības (var izpausties līdz 1 no katriem 100 cilvēkiem) ir paaugstināta jutība (piem., pietūkums mutē un rīklē, nieze, izsitumi), diabēts vai diabēta saasināšanās, reizēm ar ketoacidozi (ketonvielas asinīs un urīnā) vai komu, krampji, kas parasti saistīti ar jau iepriekš bijušiem krampjiem (epilepsiju), muskuļu stīvums vai spazmas (ieskaitot acu kustības), nemierīgo kāju sindromu, runas problēmas, lēna sirdsdarbība, jutība pret saules gaismu, asiņošana no deguna, vēdera uzpūšanās, atmiņas zudums vai aizmāršība, urīna nesaturēšana, nespēja urinēt, matu izkrišana, mēnešreižu trūkums vai samazināšanās un vīriešu un sieviešu krūšu dziedzeru pārmaiņas, piemēram, patoloģiska piena veidošanās vai patoloģiska augšana.

Retas blakusparādības, (var izpausties līdz 1 no katriem 1000 cilvēkiem) ir normālas ķermeņa temperatūras pazemināšanās, sirdsdarbības ritma traucējumi, pēkšņa neizskaidrojama nāve, aizkuņģa dziedzera iekaisums, kas izraisa asas sāpes vēderā, drudzi un nelabumu, aknu slimība, kas izpaužas kā ādas un acu baltās daļas dzelte, muskuļu slimība, kas izpaužas kā neizskaidrojamas sāpesilgstoša un/vai sāpīga erekcija.

Ļoti retas blakusparādības ir nopietnas alerģiskas reakcijas, piemēram, zāļu izraisīti izsitumi ar eozinofīliju un sistēmiskiem simptomiem (DRESS). Sākotnēji DRESS parādās kā gripai līdzīgi simptomi ar izsitumiem uz sejas un pēc tam ar izplatītiem izsitumiem, augstu temperatūru, palielinātiem limfmezgliem, paaugstinātu aknu enzīmu līmeni, kas atklāts asins analīzēs, un noteiktu balto asins šūnu skaita palielināšanās (eozinofīlija).

Lietojot olanzapīnu, gados veciem pacientiem ar demenci ir iespējams insults, pneimonija, urīna nesaturēšana, kritieni, ļoti liels nogurums, redzes halucinācijas, ķermeņa temperatūras celšanās, ādas sasārtums un grūtības staigāt. Ir ziņots par atsevišķiem nāves gadījumiem šajā konkrētajā pacientu grupā.

Pacientiem ar Parkinsona slimību Olanzapine Apotex var pastiprināt simptomus.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat arī tieši ziņot par blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Olanzapine Apotex

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc Der. līdz. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Olanzapine Apotex satur

Aktīvā viela ir olanzapīns.

Katra Olanzapine Apotex 2,5 mg apvalkotā tablete satur 2,5 mg olanzapīna.

Katra Olanzapine Apotex 5 mg apvalkotā tablete satur 5 mg olanzapīna.

Katra Olanzapine Apotex 7,5 mg apvalkotā tablete satur 7,5 mg olanzapīna.

Katra Olanzapine Apotex 10 mg apvalkotā tablete satur 10 mg olanzapīna.

Citas sastāvdaļas ir (tabletes kodols) laktozes monohidrāts, mikrokristāliska celuloze, kukurūzas ciete, magnija stearāts, (tabletes apvalks) hipromeloze, hidroksipropilceluloze, makrogols 8000, titāna dioksīds (E171).

Olanzapine Apotex ārējais izskats un iepakojums

Olanzapine Apotex 2,5 mg ir baltas, apaļas, abpusēji izliektas apvalkotās tabletes, kurām vienā pusē iespiests “APO” un otrā pusē – ”OLA” virs „2.5”.

Olanzapine Apotex 5 mg ir baltas, apaļas, abpusēji izliektas apvalkotās tabletes, kurām vienā pusē iespiests “APO” un otrā pusē – ”OLA” virs „5”.

Olanzapine Apotex 7,5 mg ir baltas, apaļas, abpusēji izliektas apvalkotās tabletes, kurām vienā pusē iespiests “APO” un otrā pusē – ”OLA” virs „7.5”.

Olanzapine Apotex 10 mg ir baltas, apaļas, abpusēji izliektas apvalkotās tabletes, kurām vienā pusē iespiests “APO” un otrā pusē – ”OLA”virs „10”.

Olanzapine Apotex 2,5 mg apvalkotās tabletes ir pieejamas 28 tablešu blistera iepakojumos.

Olanzapine Apotex 7,5 mg apvalkotās tabletes ir pieejamas 28 un 56 tablešu blistera iepakojumos.

Olanzapine Apotex 5 mg un 10 mg apvalkotās tabletes ir pieejamas 28, 56 un 98 tablešu blistera iepakojumos.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Apotex Europe B.V. Darwinweg 20 2333 CR Leiden Nīderlande

Ražotājs

Apotex Nederland B.V.

Archimedesweg 2

2333 CN Leiden

Nīderlande

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālē īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

NV Apotex SA Tél/Tel:(32) 475.35.40

България

Apotex Europe B.V. тел. (31) 71. 565.77. 77

Česká republika

Apotex (ČR) s.r.o. Tel: (420) 234.705.700

Danmark

Apotex Europe B.V. Tlf.: (31) 71. 565.77. 77

Deutschland

Apotex Europe B.V. Tel: (31) 71. 565.77. 77

Eesti

Apotex Europe B.V. Tel: (31) 71. 565.77. 77

Ελλάδα

Apotex Europe B.V. Τηλ: (31) 71. 565.77. 77

España

Apotex ESPAÑA S.L.

Tel: (34) 91.486.15.65

France

NV Apotex SA Tél: (32) 475.35.40

Hrvatska

Apotex Europe B.V.. Tel: (31) 71. 565.77.77

m, lūdzam sazināties ar Reģistrācijas apliecības

Luxembourg/Luxemburg

NV Apotex SA Tél/Tel:(32) 475.35.40

Magyarország

Apotex Europe B.V. Tel: (31) 71. 565.77. 77

Malta

Apotex Europe B.V. Tel: (31) 71. 565.77.77

Nederland

Apotex Nederland B.V. Tel: (31) 71. 52.43.100

Norge

Apotex Europe B.V. Tlf.: (31) 71. 565.77. 77

Österreich

Apotex Europe B.V. Tel: (31) 71. 565.77. 77

Polska

Apotex Polska Sp. z o.o. Tel: (48) 22.311.20.00

Portugal

Apotex Europe B.V. Tel: (31) 71. 565.77. 77

România

Apotex Europe B.V.

Tel: (31) 71. 565.77. 77

Ireland

Slovenija

Apotex Europe B.V.

Apotex Europe B.V.

Tel: (31) 71. 565.77.77

Tel: (31) 71. 565.77. 77

Ísland

Slovenská republika

Apotex Europe B.V.

Apotex Europe B.V.

Sími: (31) 71. 565.77. 77

Tel: (31) 71. 565.77. 77

Italia

Suomi/Finland

Apotex Europe B.V.

Apotex Europe B.V.

Tel: (31) 71. 565.77. 77

Puh/Tel: (31) 71. 565.77. 77

Κύπρος

Sverige

Apotex Europe B.V.

Apotex Europe B.V.

Τηλ: (31) 71. 565.77. 77

Tel: (31) 71. 565.77. 77

Latvija

United Kingdom

Apotex Europe B.V.

Apotex Europe B.V.

Tel: (31) 71. 565.77. 77

Tel: (31) 71. 565.77.77

Lietuva

 

Apotex Europe B.V.

 

Tel. (31) 71. 565.77. 77

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Olanzapine Apotex 5 mg mutē disperģējamās tabletes

Olanzapine Apotex 10 mg mutē disperģējamās tabletes

Olanzapine Apotex 15 mg mutē disperģējamās tabletes

Olanzapine Apotex 20 mg mutē disperģējamās tabletes

Olanzapine

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Olanzapine Apotex un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Olanzapine Apotex lietošanas

3.Kā lietot Olanzapine Apotex

4.Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt Olanzapine Apotex

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Olanzapine Apotex un kādam nolūkam tās lieto

Olanzapine Apotex satur aktīvo vielu olanzapīnu. Olanzapine Apotex pieder pie zāļu grupas, ko sauc par antipsihotiskiem līdzekļiem, un tās tiek lietotas, lai ārstētu pacientus, kam ir šādi traucējumi:

šizofrēnija jeb slimība, kuras simptomi ir neesošu lietu sadzirdēšana, saredzēšana vai sajušana, maldīgi uzskati, neparasts aizdomīgums un atsvešināšanās. Ar šo slimību slimojoši cilvēki var justies arī nomākti, satraukti vai saspringti;

mēreni vai ļoti izteiktas mānijas epizodes ar tādiem simptomiem kā uzbudinājums vai eiforija.

Pierādīts, ka Olanzapine Apotex nepieļauj šo simptomu recidīvus pacientiem, kam ir bipolāri traucējumi un kam mānijas epizodes ir reaģējušas uz ārstēšanu ar olanzapīnu.

2. Kas Jums jāzina pirms Olanzapine Apotex lietošanas

Nelietojiet Olanzapine Apotex šādos gadījumos

ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret olanzapīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu. Alerģiska reakcija var izpausties ar izsitumiem, niezi, sejas pietūkumu, lūpu pietūkumu vai aizdusu. Ja tā notiek ar Jums, pasakiet to ārstam;

ja Jums agrāk diagnosticētas acu problēmas (piemēram, daži glaukomas (palielināts spiediens acī) veidi).

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Olanzapine Apotex lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Olanzapine Apotex nav ieteicams lietot gados veciem pacientiem ar demenci, jo ir iespējamas nopietnas blakusparādības.

šī tipa zāles var izraisīt neparastas kustības, galvenokārt sejas vai mēles kustības. Ja Jums rodas šāds traucējums pēc Olanzapine Apotex lietošanas, izstāstiet to ārstam;

ļoti retos gadījumos šā tipa zāles izraisa drudzi kopā ar paātrinātu elpošanu, svīšanu, muskuļu stīvumu un miegainību. Ja Jums rodas šādi traucējumi, nekavējoties sazinieties ar ārstu.

Pacientiem, kuri lietojuši Olanzapine Apotex, ir novērots ķermeņa masas pieaugums. Jums un Jūsu ārstam ir regulāri jāpārbauda Jūsu ķermeņa masa. Ja nepieciešams, apsveriet iespēju griezties pie dietologa vai padoma par diētas plānu.

Pacientiem, kuri lietojuši Olanzapine Apotex, ir novērots augsts cukura līmenis asinīs un augsts taukvielu (triglicerīdi un holesterīns)līmenis. Jūsu ārstam ir jāveic cukura un attiecīgo taukvielu līmeņa pārbaudes pirms Jūs sākat lietot Olanzapine Apotex un regulāri ārstēšanās laikā.

Ja Jums vai kādam no Jūsu ģimenes locekļiem ir bijuši asins recekļi, pastāstiet to ārstam , jo šāda veida zāles ir bijušas saistītas ar asins recekļu veidošanos.

Ja slimojat ar kādu no tālāk minētām slimībām, pastāstiet to ārstam pēc iespējas ātrāk:

insults vai “mini” insults (īslaicīgi insulta simptomi);

Parkinsona slimība;

priekšdziedzera slimība;

zarnu nosprostojums (paralītisks ileuss);

aknu vai nieru slimība;

asins sastāva pārmaiņas;

sirds slimība;

cukura diabēts;

krampji

ja Jūs zināt, ka Jums varētu būt sāļu zudums organismā, kā ilgstošas smagas caurejas un vemšanas (slikta dūša) vai diurētiķu lietošanas rezultāts.

Ja Jums ir demence, Jums vai Jūsu aprūpētājam/radiniekam jāinformē ārsts, ja Jums kādreiz ir bijis insults vai “mini”insults.

Ja esat vecāks par 65 gadiem, parastai piesardzībai ārsts var kontrolēt jūsu asinsspiedienu.

Bērni un pusaudži

Olanzapine Apotex nedrīkst lietot pacienti, kas jaunāki par 18 gadiem.

Citas zāles un Olanzapine Apotex

Citas zāles Olanzapine Apotex lietošanas laikā lietojiet tikai tad, ja ārsts Jums to atļāvis. Lietojot Olanzapine Apotex kombinācijā ar antidepresantiem vai zālēm, ko lieto trauksmes mazināšanai vai lai atvieglotu iemigšanu (trankvilizatoriem), Jūs varat būt miegains.

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot. Ir īpaši svarīgi pastāstīt ārstam, ka lietojat:

zāles Parkinsona slimības ārstēšanai;

karbamazepīnu (pretepilepsijas līdzeklis un garastāvokļa stabilizētājs), fluvoksamīnu (antidepresants) vai ciprofloksacīnu (antibiotisks līdzeklis), jo var būt jāmaina Jums nozīmētā Olanzapine Apotex deva.

Olanzapine Apotex kopā ar alkoholu

Nedzeriet alkoholiskus dzērienus, ja esat lietojis Olanzapine Apotex, jo Olanzapine Apotex kopā ar alkoholu var izraisīt miegainību.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Šīs zāles nedrīkst lietot zīdīšanas laikā, jo nedaudz Olanzapine Apotex var izdalīties mātes pienā.

Jaundzimušajiem bērniem, kuri dzimuši mātēm, kuras lietojušas Olanzapine Apotex pēdējā grūtniecības trimestrī (grūtniecības pēdējos trīs mēnešos), varētu būt šādi simptomi: trīce, muskuļu stīvums un/vai vājums, miegainība, uzbudinājums, apgrūtināta elpošana, barības uzņemšanas grūtības. Ja Jūsu bērnam parādās kāds no šiem simptomiem, iespējams Jums nepieciešams sazināties ar Jūsu ārstu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Lietojot Olanzapine Apotex, pastāv risks, ka varat kļūt miegains. Ja tā notiek, Jūs nedrīkstat vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus. Informējiet ārstu.

3.Kā lietot Olanzapine Apotex

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ārsts pateiks, cik daudz Olanzapine Apotex tablešu un cik ilgi jālieto. Olanzapine Apotex dienas deva ir no 5 mg līdz 20 mg. Konsultējieties ar ārstu, ja simptomi atjaunojas, taču nepārtrauciet Olanzapine Apotex lietošanu, ja vien ārsts nav to ieteicis.

Olanzapine Apotex tabletes jālieto vienu reizi dienā – kā norādījis ārsts. Mēģiniet lietot tabletes katru dienu vienā un tai pašā laikā. Nav svarīgi, vai jūs tās lietojat ēdienreizē vai citā laikā.

Olanzapine Apotex mutē disperģējamās tabletes paredzētas iekšķīgai lietošanai.

Olanzapine Apotex tabletes viegli drūp, tādēļ rīkojieties ar tabletēm uzmanīgi. Neņemiet tabletes ar mitrām rokām, jo tabletes var sadrupt.

Jūs varat arī ielikt tableti glāzē, kas pilnībā piepildīta ar ūdeni, apelsīnu sulu, ābolu sulu, pienu vai kafiju, un samaisīt. Izšķīdinot tableti, daži dzērieni var mainīt krāsu vai kļūt duļķaini. Nekavējoties to izdzeriet.

Ja esat lietojis Olanzapine Apotex vairāk nekā noteikts

Pacientiem, kas lietojuši vairāk Olanzapine Apotex, nekā noteikts, ir bijuši šādi simptomi: ātra sirdsdarbība, uzbudinājums/agresivitāte, grūtības runāt, neparastas kustības (īpaši sejas un mēles) un pavājināta apziņa. Citi simptomi var būt akūts apjukums, krampji (epilepsija), koma, drudža, paātrinātas elpošanas, svīšanas, muskuļu stīvuma un miegainības kombinācija, palēnināta elpošana, aspirācija, augsts vai zems asinsspiediens, patoloģisks sirds ritms. Ja Jums ir kāds no iepriekšminētiem simptomiem, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu vai slimnīcu. Parādiet ārstam tablešu paciņu.

Ja esat aizmirsis lietot Olanzapine Apotex

Ieņemiet tabletes līdzko atceraties. Nelietojiet vienā dienā divas devas.

Ja pārtraucat lietot Olanzapine Apotex

Nepārtrauciet tablešu lietošanu tikai tāpēc, ka jūtaties labāk. Ir svarīgi turpināt Olanzapine Apotex tablešu lietošanu tik ilgi, cik ieteicis ārsts.

Pēkšņi pārtraucot Olanzapine Apotex lietošanu, var rasties tādi simptomi kā svīšana, bezmiegs, trīce, trauksme vai slikta dūša un vemšana. Ārsts var ieteikt Jums pakāpeniski samazināt devu pirms ārstēšanas pārtraukšanas.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nekavējoties pastāstiet savam ārstam, ja Jums ir:

neparastas kustības (bieža blakusparādība, kas var izpausties līdz 1 no katriem 10 cilvēkiem), kas galvenokārt ietekmē seju vai mēli;

asins recekļi vēnās (retāka blakusparādība kas var izpausties līdz 1 no katriem 100 cilvēkiem), īpaši kāju vēnās (to simptomi ir kāju tūska, sāpes un apsārtums), kas caur asinsvadiem var pārvietoties līdz plaušām, izraisot sāpes krūšu kurvī un apgrūtinātu elpošanu. Ja pamanāt kādus no šiem simptomiem, nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību;

drudzis kopā ar paātrinātu elpošanu, svīšanu, muskuļu stīvumu un miegainību (šīs blakusparādības biežumu pēc pieejamajiem datiem nav iespējams noteikt).

Ļoti biežas blakusparādības (var izpausties vairāk nekā 1 no katriem 10 cilvēkiem) ir ķermeņa masas pieaugums, miegainība un prolaktīna līmeņa paaugstināšanās asinīs. Ārstēšanas sākumā dažiem pacientiem ir iespējams reibonis vai ģībšana (ar lēnu sirdsdarbību), īpaši, pieceļoties no guļus vai sēdus stāvokļa. Tas parasti pāriet pats no sevis, taču, ja tā nenotiek, pastāstiet par to ārstam.

Biežas blakusparādības (var izpausties līdz 1 no katriem 10 cilvēkiem) ir dažu asinsšūnu, taukvielu līmeņu izmaiņas, kā arī — ārstēšanas sākumā — pārejošs aknu enzīmu vērtību pieaugums, cukura līmeņa paaugstināšanās asinīs un urīnā, urīnskābes un kreatinīna fosfokināzes līmeņa paaugstināšanās asinīs, pastiprināta izsalkuma sajūta, reibonis, nemiers, trīce, neparastas kustības (diskinēzijas), aizcietējums, sausuma sajūta mutē, izsitumi, spēku izsīkums, spēcīgi izteikts nogurums,ūdens aizture, kura izraisa roku, potīšu vai pēdu pietūkumu, drudzis, locītavu sāpes un seksuāla disfunkcija, piemēram, samazināta dzimumtieksme vīriešiem un sievietēm vai erektila disfunkcija vīriešiem.

Retākas blakusparādības (var izpausties līdz 1 no katriem 100 cilvēkiem) ir paaugstināta jutība (piem., pietūkums mutē un rīklē, nieze, izsitumi), diabēts vai diabēta saasināšanās, reizēm ar ketoacidozi (ketonvielas asinīs un urīnā) vai komu, krampji, kas parasti saistīti ar jau iepriekš bijušiem krampjiem (epilepsiju), muskuļu stīvums vai spazmas (ieskaitot acu kustības), nemierīgo kāju sindromu, runas problēmas, lēna sirdsdarbība, jutība pret saules gaismu, asiņošana no deguna, vēdera uzpūšanās, atmiņas zudums vai aizmāršība, urīna nesaturēšana, nespēja urinēt, matu izkrišana, mēnešreižu trūkums vai samazināšanās un vīriešu un sieviešu krūšu dziedzeru pārmaiņas, piemēram, patoloģiska piena veidošanās vai patoloģiska augšana.

Retas blakusparādības (var izpausties līdz 1 no katriem 1000 cilvēkiem) ir normālās ķermeņa temperatūras pazemināšanās, sirdsdarbības ritma traucējumi, pēkšņa neizskaidrojama nāve, aizkuņģa dziedzera iekaisums, kas izraisa asas sāpes vēderā, drudzi un nelabumu, aknu slimība, kas izpaužas kā ādas un acu baltās daļas dzelte, muskuļu slimība, kas izpaužas kā neizskaidrojamas sāpesilgstoša un/vai sāpīga erekcija.

Ļoti retas blakusparādības ir nopietnas alerģiskas reakcijas, piemēram, zāļu izraisīti izsitumi ar eozinofīliju un sistēmiskiem simptomiem (DRESS). Sākotnēji DRESS parādās kā gripai līdzīgi simptomi ar izsitumiem uz sejas un pēc tam ar izplatītiem izsitumiem, augstu temperatūru, palielinātiem limfmezgliem, paaugstinātu aknu enzīmu līmeni, kas atklāts asins analīzēs, un noteiktu balto asins šūnu skaita palielināšanās (eozinofīlija).

Lietojot olanzapīnu, gados veciem pacientiem ar demenci ir iespējams insults, pneimonija, urīna nesaturēšana, kritieni, ļoti liels nogurums, redzes halucinācijas, ķermeņa temperatūras celšanās, ādas sasārtums un grūtības staigāt. Ir ziņots par atsevišķiem nāves gadījumiem šajā konkrētajā pacientu grupā.

Pacientiem ar Parkinsona slimību Olanzapine Apotex var pastiprināt simptomus.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat arī tieši ziņot par blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu

drošumu.

5.Kā uzglabāt Olanzapine Apotex

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc Der. līdz. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Olanzapine Apotex satur

Aktīvā viela ir olanzapīns.

Katra Olanzapine Apotex 5 mg mutē disperģējamā tablete satur 5 mg olanzapīna.

Katra Olanzapine Apotex 10 mg mutē disperģējamā tablete satur 10 mg olanzapīna.

Katra Olanzapine Apotex 15 mg mutē disperģējamā tablete satur 15 mg olanzapīna.

Katra Olanzapine Apotex 20 mg mutē disperģējamā tablete satur 20 mg olanzapīna.

Citas sastāvdaļas ir mannīts (E421), mikrokristāliskā celuloze, kalcija karmeloze, sukraloze, magnija stearāts un bezūdens koloidālais silīcija dioksīds.

Olanzapine Apotex ārējais izskats un iepakojums

Mutē disperģējamā tablete ir speciāls termins, ko izmanto, lai apzīmētu tabletes, kas izšķīst mutē, un tādējādi tās var viegli norīt.

Olanzapine Apotex 5 mg mutē disperģējamās tabletes ir dzeltenas, apaļas, plakanas ar radialām malām tabletes, kurām vienā pusē iespiests “APO” un otrā pusē – ”OL” virs „5”.

Olanzapine Apotex 10 mg mutē disperģējamās tabletes ir dzeltenas, apaļas, plakanas ar radialām malām tabletes, kurām vienā pusē iespiests “APO” un otrā pusē – ”OL” virs „10”.

Olanzapine Apotex 15 mg mutē disperģējamās tabletes ir dzeltenas, apaļas, plakanas ar radialām malām tabletes, kurām vienā pusē iespiests “APO” un otrā pusē – ”OL” virs „15”.

Olanzapine Apotex 20 mg mutē disperģējamās tabletes ir dzeltenas, apaļas, plakanas ar radialām malām tabletes, kurām vienā pusē iespiests “APO” un otrā pusē – ”OL” virs „20”.

Olanzapine Apotex 5 mg un 10 mg mutē disperģējamās tabletes ir pieejamas 28, 56 un 98 tablešu blistera iepakojumos.

Olanzapine Apotex 20 mg mutē disperģējamās tabletes ir pieejamas 28 un 56 tablešu blistera iepakojumos.

Olanzapine Apotex 15 mg mutē disperģējamās tabletes ir pieejamas 28 tablešu blistera iepakojumos.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Apotex Europe B.V. Darwinweg 20 2333 CR Leiden Nīderlande

Ražotājs

Apotex Nederland B.V.

Archimedesweg 2

2333 CN Leiden

Nīderlande

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālē īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

NV Apotex SA Tél/Tel:(32) 475.35.40

България

Apotex Europe B.V. тел. (31) 71. 565.77. 77

Česká republika

Apotex (ČR) s.r.o. Tel: (420) 234.705.700

Danmark

Apotex Europe B.V. Tlf.: (31) 71. 565.77. 77

Deutschland

Apotex Europe B.V. Tel: (31) 71. 565.77. 77

Eesti

Apotex Europe B.V. Tel: (31) 71. 565.77. 77

Ελλάδα

Apotex Europe B.V. Τηλ: (31) 71. 565.77. 77

España

Apotex ESPAÑA S.L.

Tel: (34) 91.486.15.65

France

NV Apotex SA Tél: (32) 475.35.40

Hrvatska

Apotex Europe B.V.. Tel: (31) 71. 565.77.77

m, lūdzam sazināties ar Reģistrācijas apliecības

Luxembourg/Luxemburg

NV Apotex SA Tél/Tel:(32) 475.35.40

Magyarország

Apotex Europe B.V. Tel: (31) 71. 565.77. 77

Malta

Apotex Europe B.V. Tel: (31) 71. 565.77.77

Nederland

Apotex Nederland B.V. Tel: (31) 71. 52.43.100

Norge

Apotex Europe B.V. Tlf.: (31) 71. 565.77. 77

Österreich

Apotex Europe B.V. Tel: (31) 71. 565.77. 77

Polska

Apotex Polska Sp. z o.o. Tel: (48) 22.311.20.00

Portugal

Apotex Europe B.V. Tel: (31) 71. 565.77. 77

România

Apotex Europe B.V.

Tel: (31) 71. 565.77. 77

Ireland

Slovenija

Apotex Europe B.V.

Apotex Europe B.V.

Tel: (31) 71. 565.77.77

Tel: (31) 71. 565.77. 77

Ísland

Slovenská republika

Apotex Europe B.V.

Apotex Europe B.V.

Sími: (31) 71. 565.77. 77

Tel: (31) 71. 565.77. 77

Italia

Suomi/Finland

Apotex Europe B.V.

Apotex Europe B.V.

Tel: (31) 71. 565.77. 77

Puh/Tel: (31) 71. 565.77. 77

Κύπρος

Sverige

Apotex Europe B.V.

Apotex Europe B.V.

Τηλ: (31) 71. 565.77. 77

Tel: (31) 71. 565.77. 77

Latvija

United Kingdom

Apotex Europe B.V.

Apotex Europe B.V.

Tel: (31) 71. 565.77. 77

Tel: (31) 71. 565.77.77

Lietuva

Apotex Europe B.V.

Tel. (31) 71. 565.77. 77

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas