Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Palonosetron Accord (palonosetron) – Lietošanas instrukcija - A04AA05

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsPalonosetron Accord
ATĶ kodsA04AA05
Vielapalonosetron
RažotājsAccord Healthcare Ltd

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Palonosetron Accord 250 mikrogramu šķīdums injekcijām palonosetron

Pirms zāļu ievadīšanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Palonosetron Accord un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Palonosetron Accord ievadīšanas

3.Kā ievada Palonosetron Accord

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Palonosetron Accord

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Palonosetron Accord un kādam nolūkam to lieto

Palonosetron Accord ietilpst zāļu grupā, ko pazīst kā serotonīna (5HT3) antagonistus.

Šīs zāles spēj bloķēt ķīmiskā savienojuma serotonīna iedarbību. Serotonīns izraisa sliktu dūšu un vemšanu.

Palonosetron Accord lieto pieaugušiem pacientiem, pusaudžiem un bērniem, kas vecāki par vienu mēnesi, vēža ķīmijterapijas izraisītas sliktas dūšas un vemšanas novēršanai.

2.Kas Jums jāzina pirms Palonosetron Accord ievadīšanas

Nelietojiet Palonosetron Accord šādos gadījumos:

- ja Jums ir alerģija pret palonosetronu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Palonosetron Accord lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu:

-ja Jums ir akūts zarnu nosprostojums vai agrāk bijuši atkārtoti aizcietējumi;

-ja lietojat Palonosetron Accord kopā ar citām zālēm, kas var izraisīt sirds ritma traucējumus, piemēram, amiodaronu, nikardipīnu, kvinidīnu, moksifloksacīnu, eritromicīnu, haloperidolu, hlorpromazīnu, kvetiapīnu, tioridazīnu, domperidonu;

-ja Jums vai Jūsu ģimenes locekļiem ir konstatētas izmaiņas sirds ritmā (QT intervāla pagarināšanās);

-ja Jums ir citas sirds slimības;

-ja Jums ir noteiktu minerālvielu, piemēram, kālija un magnija, līdzsvara traucējumi asinīs, kas nav ārstēti.

Palonosetron Accord nav ieteicams lietot nākamajās dienās pēc ķīmijterapijas, izņemot gadījumus, ja Jūs saņemat vēl vienu ķīmijterapijas ciklu.

Citas zāles un Palonosetron Accord

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot, tostarp:

SSAI (selektīviem serotonīna atpakaļsaistes inhibitoriem), ko lieto depresijas un/vai nemiera ārstēšanai, tostarp fluoksetīnu, paroksetīnu, sertralīnu, fluvoksamīnu, citaloprāmu, escitaloprāmu;

SNAI (serotonīna noradrenalīna atpakaļsaistes inhibitoriem), ko lieto depresijas un/vai nemiera ārstēšanai, tostarp venlafaksīnu, duloksetīnu.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Ja Jūs esat grūtniece vai ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, ārsts Jums neievadīs Palonosetron Accord, ja vien tas nebūs noteikti nepieciešams.

Nav zināms, vai Palonosetron Accord nerada kaitīgu ietekmi, to lietojot grūtniecības laikā.

Pirms jebkādu zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, ja Jūs esat grūtniece vai ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai Palonosetron Accord nonāk mātes pienā.

Ja barojat bērnu ar krūti, pirms Palonosetron Accord lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Palonosetron Accord var izraisīt reiboni vai nogurumu. Ja tā ir noticis, vadīt transportlīdzekļus, izmantot darbarīkus un apkalpot mehānismus nedrīkst.

Svarīga informācija par kādu no Palonosetron Accord sastāvdaļām

Zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā flakonā,- būtībā tās ir nātriju nesaturošas.

3.Kā ievada Palonosetron Accord

Ārsts vai medmāsa Palonosetron Accord parasti injicēs apmēram 30 minūtes pirms ķīmijterapijas sākuma.

Pieaugušie

Ieteicamā Palonosetron Accord deva ir 250 mikrogrami, ko kā ātru injekciju ievada vēnā.

Bērni un pusaudži (vecumā no 1 mēneša līdz 17 gadiem)

Ārsts devu noteiks samērīgi ķermeņa masai, tomēr maksimālā deva ir 1500mikrogrami. Palonosetron Accord ievadīs lēnas infūzijas veidā vēnā.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas..

Pieaugušie

Bieži

tās var skart ne vairāk kā 1 cilvēku no 10

galvassāpes,

reibonis,

• aizcietējums un caureja.

Retāk

tās var skart ne vairāk kā 1 cilvēku no 100

augsts vai zems asinsspiediens,

patoloģisks sirdsdarbības ātrums vai arī nepietiekama sirds apasiņošana,

vēnu krāsas izmaiņas un/vai vēnu paplašināšanās,

patoloģiski augsts vai zems kālija līmenis asinīs,

paaugstināts glikozes līmenis asinīs vai glikoze urīnā,

pazemināts kalcija līmenis asinīs,

augsts žults pigmenta – bilirubīna līmenis asinīs,

paaugstināts noteiktu aknu enzīmu līmenis,

pārāk pacilāts garastāvoklis vai trauksmes sajūta,

miegainība vai miega traucējumi,

samazināta ēstgriba vai ēstgribas zudums,

savārgums, nogurums, drudzis vai gripai līdzīgi simptomi,

ādas nejutīgums, ādas dedzināšanas, durstīšanas vai kņudēšanas sajūta,

niezoši izsitumi uz ādas,

redzes traucējumi vai acu kairinājums,

slikta dūša pie kustībām,

zvanīšana ausīs,

žagas, vēdera uzpūšanās, sausa mute un gremošanas traucējumi,

sāpes vēderā (kuņģī),

apgrūtināta urinēšana,

sāpes locītavās,

patoloģiskas pārmaiņas elektrokardiogrammā (QT intervāla pagarinājums).

Ļoti reti

tās var skart ne vairāk kā 1 cilvēku no 10 000 alerģiskas reakcijas pret Palonosetron Accord.

Tās var izpausties kā lūpu, sejas, mēles vai rīkles pietūkums, apgrūtināta elpošana vai kolapss, kā arī niezoši, nelīdzeni izsitumi (nātrene) vai arī sāpes un dedzināšana injekcijas vietā.

Bērni un pusaudži

Bieži

tās var skart ne vairāk kā 1 cilvēku no 10

• galvassāpes.

Retāk

tās var skart ne vairāk kā 1 cilvēku no 100

reibonis,

saraustītas ķermeņa kustības,

patoloģisks sirdsdarbības ātrums,

klepus vai elpas trūkums,

asiņošana no deguna,

niezoši izsitumi uz ādas vai nātrene,

drudzis,

sāpes infūzijas vietā.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Palonosetron Accord

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz flakona pēc “EXP” un uz kastītes pēc “Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi. Tikai vienreizējai lietošanai. Neizlietotais šķīdums jāiznīcina.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Palonosetron Accord satur

-Aktīvā viela ir palonosetrons (hidrohlorīda veidā).

Katrs šķīduma ml satur 50 mikrogramus palonosetrona. Viens flakons ar 5 ml šķīduma satur 250 mikrogramus palonosetrona.

-Citas sastāvdaļas ir mannīts, dinātrija edetāts (skatīt 2. punktu par nātrija saturu), nātrija citrāts, citronskābes monohidrāts, nātrija hidroksīds (skatīt 2. punktu par nātrija saturu), koncentrēta sālsskābe un ūdens injekcijām.

Palonosetron Accord ārējais izskats un iepakojums

Palonosetron Accord šķīdums injekcijām ir dzidrs, bezkrāsains šķīdums, pie 6 ml stikla flakonā, kas ir noslēgts ar hlorbutila gumijas aizbāzni un noņemamu alumīnija vāciņu. Katrā flakonā ir viena deva.

Iepakojumā ir viens flakons.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Accord Healthcare Limited

Sage House

319, Pinner Road, North Harrow

Middlesex HA1 4HF

Lielbritānija

Ražotāji

Accord Healthcare Limited Ground floor, Sage House

319, Pinner Road, North Harrow Middlesex HA1 4HF

Lielbritānija

Wessling Hungary Kft

Fòti ùt 56, Budapest H-1047,

Ungārija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas