Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca (Pandemic influenza vaccine H5N1 Medimmune) (reassortant influenza virus (live attenuated)...) – Lietošanas instrukcija - J07BB03

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsPandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca (Pandemic influenza vaccine H5N1 Medimmune)
ATĶ kodsJ07BB03
Vielareassortant influenza virus (live attenuated) of the following strain: A/Vietnam/1203/2004 (H5N1) strain
RažotājsAstraZeneca AB

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca deguna aerosols, suspensija

Pandemic influenza vaccine (H5N1) (live attenuated, nasal) Pandēmiskās gripas vakcīna (H5N1) (dzīva, novājināta, intranazālai lietošanai)

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms šīs vakcīnas lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, medmāsai vai farmaceitam.

-Šī vakcīna parakstīta tieši Jums vai Jūsu bērnam. Nedodiet to citiem.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, medmāsu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca lietošanas

3.Kā lietot Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca un kādam nolūkam to lieto

Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca ir vakcīna gripas profilaksei oficiāli izziņotas pandēmijas gadījumā. To lieto bērniem un pusaudžiem no 12 mēnešu līdz 18 gadu vecumam.

Pandēmiskā gripa ir gripas paveids, kas vērojams ar intervāliem, kuri var ilgt no mazāk kā 10 gadiem līdz daudzām desmitgadēm. Tā ātri izplatās visā pasaulē. Pandēmiskās gripas pazīmes ir tādas pašas kā “parastai” gripai, vienīgi tās var būt smagākas.

Kā darbojas Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca

Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca ir līdzīga Fluenz Tetra (četrus celmus saturoša gripas vakcīna lietošanai degunā), izņemot to, ka Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca nodrošina aizsardzību pret vienu gripas celmu oficiāli izziņotas pandēmijas apstākļos.

Cilvēkam ievadot vakcīnu, imūnsistēma (organisma dabiskā aizsargsistēma) veidos pati savu aizsardzību pret gripas vīrusu. Neviena no vakcīnas sastāvdaļām nevar izraisīt gripu.

Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca vīruss ir audzēts vistu olās. Vakcīnā, kas paredzēta oficiāli izziņotas pandēmijas gadījumam, izmantoto gripas vīrusa celmu ieteikusi Pasaules Veselības organizācija.

2. Kas Jums jāzina pirms Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca lietošanas

Jūs nedrīkstat saņemt Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca šādos gadījumos:

ja Jums iepriekš ir bijusi smaga alerģiska reakcija (t.i., dzīvībai bīstama reakcija) pret olām, olu olbaltumvielām, gentamicīnu vai želatīnu, vai kādu citu (6. punktā "Iepakojuma saturs un cita informācija"minēto) šīs vakcīnas sastāvdaļu. Informāciju par alerģiskas reakcijas pazīmēm skatīt 4. punktā "Iespējamās blakusparādības". Tomēr pandēmijas apstākļos Jūsu ārsts var ieteikt Jums saņemt šo vakcīnu, ja alerģiskas reakcijas gadījumā ir nodrošināta tūlītēja medicīniska ārstēšana.

Ja kaut kas no tālāk minētā ir attiecināms uz Jums, informējiet ārstu, medmāsu vai farmaceitu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms vakcinācijas konsultējieties ar ārstu, medmāsu vai farmaceitu:

ja bērns ir jaunāks par 12 mēnešiem. Blakusparādību riska dēļ šo vakcīnu nedrīkst lietot bērniem līdz 12 mēnešu vecumam;

ja Jums ir jebkāda smaga alerģiska reakcija, bet ne pēkšņa dzīvībai bīstama reakcija pret olām, olu olbaltumvielām, gentamicīnu vai želatīnu vai kādu citu (6. punktā "Iepakojuma saturs un cita informācija"minēto) šīs vakcīnas sastāvdaļu;

ja Jūs jau lietojat acetilsalicilskābi (daudzu zāļu sastāvā, ko izmanto sāpju un drudža mazināšanai, ietilpstoša viela). Tas ir ļoti retas, bet būtiskas slimības (Reja sindroma) riska dēļ;

ja Jums ir asins traucējumi vai vēzis, kas ietekmē imūnsistēmu;

ja ārsts Jums ir teicis, ka Jums ir novājināta imūnsistēma slimības, zāļu vai citas ārstēšanas rezultātā;

ja Jums ir smaga astma vai sēcoša elpošana;

ja Jūs esat ciešā kontaktā ar cilvēku, kuram ir izteikti novājināta imūnsistēma (piemēram, ar pacientu, kuram ir veikta kaulu smadzeņu pārstādīšana un nepieciešama izolācija).

Ja uz Jums ir attiecināms jebkas no iepriekš minētā, informējiet ārstu, medmāsu vai farmaceitu pirms vakcinācijas. Viņš vai viņa izlems, vai Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca ir Jums piemērota.

Citas zāles, citas vakcīnas un Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca

Informējiet ārstu, medmāsu vai farmaceitu, ja vakcinējamā persona lieto, nesen ir lietojusi vai varētu lietot jebkādas citas zāles, arī bezrecepšu zāles.

Nelietojiet acetilsalicilskābi (šī viela ir daudzu zāļu, ko izmanto sāpju un drudža mazināšanai, sastāvā) bērniem 4 nedēļas pēc vakcinācijas ar Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca, ja vien ārsts, medmāsa vai farmaceits neiesaka Jums rīkoties citādi. Tas ir Reja sindroma — ļoti retas, bet būtiskas slimības, kas var ietekmēt galvas smadzenes un aknas, — riska dēļ.

Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca nav ieteicams lietot vienlaikus ar specifiskām pretvīrusu zālēm gripas ārstēšanai, piemēram, oseltamivīru un zanamivīru. Tas ir tāpēc, ka vakcīna var darboties mazāk efektīvi.

Jūsu ārsts, medmāsa vai farmaceits izlems, vai Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca var lietot vienlaikus ar citām vakcīnām.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms vakcinācijas informējiet ārstu, medmāsu vai farmaceitu. Viņš vai viņa izlems, vai Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca ir Jums piemērota.

Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca nav ieteicama sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

3.Kā lietot Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca

Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca ievadīs ārsta, medmāsas vai farmaceita uzraudzībā.

Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca drīkst lietot tikai kā deguna aerosolu.

Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca nedrīkst injicēt.

Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca ievadīs, iesmidzinot katrā nāsī. Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca ievadīšanas laikā Jūs varat elpot, kā parasti. Jums nav aktīvi jāieelpo vai jāšņauc.

Deva

Ieteicamā deva bērniem un pusaudžiem ir 0,2 ml Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca, lietojot pa 0,1 ml katrā nāsī. Visi bērni saņems otru papildu devu pēc vismaz 4 nedēļu starplaika.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi par šo vakcīnu, vaicājiet ārstam, medmāsai vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šī vakcīna var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Klīniskajos pētījumos ar šo vakcīnu lielākā daļa blakusparādību bija vieglas un īslaicīgas.

Ja vēlaties vairāk informācijas par pandēmiskās gripas vakcīnas H5N1 AstraZeneca iespējamām blakusparādībām, vaicājiet ārstam, medmāsai vai farmaceitam.

Dažas blakusparādības var būt būtiskas.

Ļoti reti

(var rasties līdz 1 no 1 000 000 cilvēkiem):

smaga alerģiska reakcija. Smagas alerģiskas reakcijas pazīmes var būt elpas trūkums un sejas vai mēles tūska.

Ja Jums rodas jebkura no iepriekš minētajām blakusparādībām, nekavējoties ziņojiet par to ārstam vai steidzami meklējiet medicīnisku palīdzību.

Klīniskajos pētījumos ar pieaugušajiem, kuri saņēma Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca, biežākās blakusparādības bija galvassāpes un augšējo elpceļu infekcija (deguna, rīkles un deguna blakusdobumu iekaisums).

Citas iespējamās Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca blakusparādības

Ļoti bieži

(var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

tekošs vai aizlikts deguns;

samazināta ēstgriba;

vājums.

Bieži

(var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem):

drudzis;

sāpes muskuļos.

Retāk

(var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem):

izsitumi;

deguna asiņošana.

alerģiskas reakcijas.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, medmāsu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmu. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca

Uzglabāt šo vakcīnu bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šo vakcīnu pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz aplikatora marķējuma pēc apzīmējuma "EXP".

Uzglabāt ledusskapī (2°C–8 °C). Nesasaldēt.

Uzglabāt deguna aplikatoru ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko satur Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca

Aktīvā viela ir:

Selekcionētu gripas vīrusu* (dzīvs novājināts vīruss) no šāda celma**:

A/Vietnam/1203/2004 (H5N1) celms

107,0±0,5 FFU***

(A/Vietnam/1203/2004, MEDI 0141000136)

.......................................................................................................

vienā 0,2 ml devā

*pavairots apaugļotās olās no vistām, kas izaudzētas no veseliem cāļiem.

**iegūts VERO šūnās ar reversu ģenētisku tehnoloģiju. Šīs zāles satur ģenētiski modificētu organismu (ĢMO).

***fluorescējošā fokusa vienības.

Šī vakcīna atbilst PVO ieteikumam un ES lēmumam par pandēmijām.

Citas sastāvdaļas ir saharoze, kālija hidrogēnfosfāts, kālija dihidrogēnfosfāts, želatīns (cūkas, A tips), arginīna hidrohlorīds, mononātrija glutamāta monohidrāts un ūdens injekcijām.

Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca ārējais izskats un iepakojums

Šī vakcīna tiek piegādāta kā deguna aerosols-suspensija vienreizējās lietošanas nazālajā aplikatorā (0,2 ml), iepakojuma lielums — 10 gab.

Šī ir bezkrāsaina vai gaiši dzeltena un dzidra vai viegli duļķaina suspensija. Var saturēt nelielas baltas daļiņas.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, Zviedrija

Ražotājs: MedImmune, UK Limited, Plot 6, Renaissance Way, Boulevard Industry Park, Speke, Liverpool, L24 9JW, Lielbritānija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

AstraZeneca S.A./N.V.

UAB ,AstraZeneca Lietuva

Tel: +32 2 370 48 11

Tel: +370 5 2660550

България

Luxembourg/Luxemburg

АстраЗенека България ЕООД

AstraZeneca S.A./N.V.

Тел: +359 24455000

Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

Magyarország

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

AstraZeneca Kft.

Tel: +420 222 807 111

Tel.: +36 1 883 6500

Danmark

Malta

AstraZeneca A/S

Associated Drug Co. Ltd

Tlf: +45 43 66 64 62

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

Nederland

AstraZeneca GmbH

AstraZeneca BV

Tel: +49 41 03 7080

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

Norge

AstraZeneca

AstraZeneca AS

Tel: +372 6549 600

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

Österreich

AstraZeneca A.E.

AstraZeneca Österreich GmbH

Τηλ: +30 2-10 6871500

Tel: +43 1 711 31 0

España

Polska

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 91 301 91 00

Tel.: +48 22 245 73 00

France

Portugal

AstraZeneca

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél: +33 1 41 29 40 00

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

România

AstraZeneca d.o.o.

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +385 1 4628 000

Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

Slovenija

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

AstraZeneca UK Limited

Tel: +353 1609 7100

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

AstraZeneca AB, o.z.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

Suomi/Finland

AstraZeneca S.p.A.

AstraZeneca Oy

Tel: +39 02 98011

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Sverige

Αλέκτωρ Φαρμακευτική Λτδ

AstraZeneca AB

Τηλ: +357 22490305

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

United Kingdom

SIA AstraZeneca Latvija

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +371 67377100

Tel: +44 1582 836 836

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}

Šīm zālēm ir reģistrētas “ar nosacījumiem”. Tas nozīmē, ka ir sagaidāmi papildu dati par šīm zālēm. Eiropas Zāļu aģentūra vismaz reizi gadā pārbaudīs visu jauniegūto informāciju par šīm zālēm un vajadzības gadījumā atjauninās šo lietošanas instrukciju.

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē: http://www.ema.europa.eu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Norādījumi veselības aprūpes speciālistiem

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem.

Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca paredzēta tikai intranazālai lietošanai.

To nedrīkst lietot ar adatu. Neinjicēt!

Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca nedrīkst lietot, ja beidzies derīguma termiņš vai ja izsmidzinātājs izskatās bojāts, piemēram, ja virzulis ir vaļīgs vai atdalījies no izsmidzinātāja vai ja ir jebkādas noplūdes pazīmes.

Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca ievada abās nāsīs, devu sadalot, kā aprakstīts tālāk. (Skatīt arī Kā lieto Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca 3. punktā).

Pēc tam, kad puse devas ievadīta vienā nāsī, otra puse devas tūlīt vai pēc neilga laika jāievada otrā nāsī.

Vakcīnas ievadīšanas laikā pacients var elpot normāli — nav nepieciešams aktīvi ieelpot vai šņaukt.

virzuļa aizture

Devas atdalošā spaile

gumijas uzgaļa aizsargs

virzulis

Pārbaudiet derīguma

Sagatavojiet aplikatoru

Aplikatora pozīcija

termiņu

Noņemiet gumijas uzgaļa

Pacientam atrodoties

Zāles jālieto pirms

aizsargu. Nenoņemiet

vertikālā stāvoklī,

aplikatora etiķetē

devas atdalošo spaili otrā

ievietojiet galu tieši nāsī,

norādītā datuma.

aplikatora galā.

lai Pandemic influenza

 

 

vaccine H5N1

 

 

AstraZeneca tiktu

 

 

ievadīta degunā.

Nospiediet virzuli

Noņemiet devas

Iesmidziniet otrā nāsī

Ar vienu kustību

atdalošo spaili

Ievietojiet galu tieši otrā

nospiediet virzuli tik

Lai ievadītu otrā nāsī,

nāsī un ar vienu kustību

ātri, cik iespējams, līdz

satveriet un noņemiet

nospiediet virzuli tik

devas atdalošā spaile

devas atdalošo spaili no

ātri, cik iespējams, lai

vairs neļauj virzīties

virzuļa.

ievadītu atlikušo

tālāk.

 

vakcīnu.

Informāciju par uzglabāšanu un likvidēšanu skatīt 5. punktā.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas