Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Panretin (alitretinoin) – Zāļu apraksts - L01XX22

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsPanretin
ATĶ kodsL01XX22
Vielaalitretinoin
RažotājsEisai Ltd

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Panretin 0,1% gels

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 g gela satur 1 mg alitretinoīna (alitretinoin) (0,1%)

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktu 6.1.

3.ZĀĻU FORMA

Gels

Caurspīdīgs, dzeltens gels

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Panretin gels ir indicēts ādas bojājumu vietējai ārstēšanai pacientiem, kuriem ir ar AIDS saistīta Kapoši sarkoma (KS), ja:

-bojājumi ir bez čūlām vai limfedēmas, un

-iekšējo orgānu KS ārstēšana nav vajadzīga, un

-bojājumi nepakļaujas sistēmiskai antiretrovirālai terapijai, un

-staru terapija un ķīmijterapija nav piemērota.

4.2Devas un lietošanas veids

Devas

Panretin terapiju drīkst uzsākt un turpināt vienīgi tāds ārsts, kuram ir pieredze KS pacientu ārstēšanā.

Vīrieši

Pacientiem jāuzklāj Panretin uz ādas KS bojājumiem pietiekamā daudzumā, lai katru bojājuma vietu pārklātu bieza kārta.

Lietošanas biežums

Sākotnēji pacientiem Panretin uz ādas KS bojājumiem jāuzklāj divreiz dienā. Lietošanas biežumu pakāpeniski var palielināt līdz trim vai četrām reizēm dienā atbilstīgi tam, cik labi zāles tiek panestas atsevišķās bojājumu vietās, devas palielinot vismaz ar divu nedēļu intervāliem. Lietošanas biežums ir jāpielāgo katram bojājumam atsevišķi. Ja lietošanas vietā tiek konstatēta toksicitāte, lietošanas biežumu var samazināt, kā aprakstīts tālāk. Nav datu par Panretin efektivitāti, ja to lieto retāk nekā divreiz dienā.

Vietējo ādas kairinājumu var iedalīt atbilstoši piecu punktu skalai, kas ir dota

1. tabulā

. Vadlīnijas ārstēšanas koriģēšanai, kas nepieciešama ar ādas vietējo ārstēšanu saistītās toksicitātes dēļ, ir norādītas

2. tabulā.

1. tabula: Vietējā ādas kairinājuma iedalījums

PAKĀPE

KLĪNISKO PAZĪMJU NOTEIKŠANA

= Reakcijas nav

Nav

= Viegla

Izteikta sārta līdz sarkana ādas krāsa

= Mērena

Stiprāks ādas apsarkums, var būt tūska

= Smaga

Ļoti sarkana āda, ar tūsku, ar pūslīšu veidošanos vai bez tās

= Ļoti smaga

Tumši sarkana āda, pietūkums un tūska ar pūšļu un nekrozes veidošanās

 

 

pazīmēm vai bez tām

2. tabula: Vadlīnijas ārstēšanas koriģēšanai, lai ierobežotu toksicitāti

VIETĒJAIS ĀDAS

 

KAIRINĀJUMS

ĀRSTĒŠANAS KORIĢĒŠANA

(iedalījums atbilstoši 1. tabulai)

 

0., 1. vai 2. pakāpe

Nav vajadzīga nekāda rīcība, vienīgi jāturpina uzraudzība.

3. pakāpe

Attiecīgā bojājuma ārstēšanas biežums ir jāsamazina vai

 

ārstēšana jāpārtrauc. Kad ādas kairinājuma stāvoklis uzlabojas

 

līdz 0. vai 1. pakāpei, ārstēšanu var atsākt divreiz dienā, katras

 

divas nedēļas biežumu palielinot atbilstoši zāļu panesībai.

4. pakāpe

Tāda pati kā 3. pakāpes kairinājumam. Tomēr ārstēšanu

 

nedrīkst atsākt, ja ir konstatēta 4. pakāpes toksicitāte, lietojot

 

zāles retāk par divām reizēm dienā.

Lietošanas ilgums

Ieteicams sākuma periodā Panretin lietot uz bojājumiem līdz 12 nedēļu ilgi.

Nav jāturpina tādu bojājumu ārstēšana, kuru laukums vai augstums līdz 12. nedēļai nav samazinājies. Ādas bojājumiem, kuru platība un/vai augstums līdz 12. nedēļai ir samazinājies, zāļu lietošanu var turpināt ar nosacījumu, ka uzlabošanās turpinās vai vismaz saglabājas reakcija un ka turpinās zāļu panesība.

Jāpārtrauc tādu bojājumu ārstēšana, kas atbilstoši klīniskajam vērtējumam ir pilnīgi uzsūkušies.

Piesardzība, kas jāievēro pirms rīkošanās ar zālēm vai to uzklāšanas

Pacientiem jānomazgā rokas pirms un pēc zāļu lietošanas; nav nepieciešams izmantot cimdus. Pirms apsegšanas ar apģērbu gelam jāļauj žūt trīs līdz piecas minūtes. Jāizvairās lietot okluzīvus pārsējus.

Jāievēro piesardzība, lai gels netiktu uzklāts uz veselās ādas ap bojājumiem.

Gelu nedrīkst lietot uz acīm vai ķermeņa gļotādas virsmām vai tuvu tām. Vismaz trīs stundas pēc lietošanas ir jāizvairās lietot dušu, mazgāties vai peldēties.

Sievietes

Sievietēm nav noteikta zāļu drošība un efektivitāte klīnisko datu trūkuma dēļ. Ar AIDS saistītā Kapoši sarkoma sievietēm ir reti sastopama.

Pediatriskā populācija

Panretin gela drošība un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā līdz 18 gadiem, nav pierādīta. Dati nav pieejami.

Panretin nav apstiprināts lietošanai bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam.

Vīrieši gados

Nav īpašu lietošanas ieteikumu vīriešiem gados (vecākiem par 65 gadiem). Ar AIDS saistītā Kapoši sarkoma šajā vecuma grupā ir reti sastopama.

Nieru vai aknu mazspēja

Nav datu par Panretin gela lietošanu pacientiem, kuriem ir nieru mazspēja vai aknu slimība. Farmakokinētiskie pētījumi rāda, ka 9-cis-retīnskābes konstatēšana plazmā kvantitatīvi mērāmās koncentrācijās pēc šo zāļu lietošanas KS pacientiem diapazona un biežuma ziņā ir salīdzināma ar dabiski sastopamas 9-cis retīnskābes koncentrācijas kvantitatīvu konstatēšanu plazmā personām, kuras zāles nav saņēmušas (skatīt apakšpunktu 5.2). Teorētiski nav nepieciešama devas koriģēšana pacientiem, kuriem ir nieru mazspēja vai aknu slimība, taču šie pacienti rūpīgi jāuzrauga un nevēlamu blakusparādību gadījumā zāļu lietošanas biežums jāsamazina vai lietošana jāpārtrauc.

4.3 Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret retinoīdiem vispār, pret alitretinoīnu un/vai kādu palīgvielu.Grūtniecība un zīdīšanas periods (skatīt apakšpunktu 4.6).

KS bojājumu ārstēšanai, ja tie ir tieši līdzās citiem ādas bojājumiem.

4.4 Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Retinoīdi kā savienojumu klase ir saistīti ar fotosensibilizāciju. Nav ziņojumu par fotosensibilizāciju saistībā ar Panretin gela lietošanu klīniskajos pētījumos. Tomēr pacienti ir jābrīdina par nepieciešamību līdz minimumam samazināt saules gaismas vai cita ultravioletā (UV) starojuma iedarbību bojātās vietās (skatīt apakšpunktu 5.3).

Ir ieteicams, lai ikdienas ar uzturu uzņemtais A vitamīns nepārsniegtu ieteicamo ar pārtiku uzņemamo dienas devu.

Alitretinoīns var kaitēt auglim. Sievietēm, kurām varētu iestāties grūtniecība, jālieto drošas kontracepcijas metodes Panretin gela lietošanās laikā, kā arī un vienu mēnesi pēc ārstēšanas beigšanas (skatīt apakšpunktu 4.6).

4.5Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Jāizvairās uzziest citas lokāli lietojamas zāles uz KS bojājumiem, kas ārstēti ar Panretin. Lai novērstu pārlieku ādas sausumu vai niezi, Panretin lietošanas starplaikā var izmantot minerāleļļu. Tomēr to nedrīkst lietot vismaz divas stundas pirms vai pēc Panretin uzklāšanas.

Nav ieteicams pacientiem lietot Panretin gelu kopā ar produktiem, kas satur N,N-dietil-m-toluamīdu (DETA) – parasto pretinsektu līdzekļu sastāvdaļu. Toksikoloģijas pētījumi ar dzīvniekiem ir parādījuši palielinātu DETA toksicitāti, ja DETA ir bijis iekļauts preparāta sastāvā.

Kvantitatīvi plazmā nosakāmās 9-cis-retīnskābes koncentrācijas diapazons un biežums KS pacientiem, kuri lietoja šīs zāles līdz 64 ādas bojājuma vietās, bija salīdzināms ar attiecīgajiem rādītājiem neārstētajiem pacientiem. Tātad zāļu potenciālā mijiedarbība ar līdzekļiem ar sistēmisku iedarbību ir nenozīmīga.

Pamatvielas kontrolētos pētījumos nebija klīnisko datu par zāļu mijiedarbību ar vispārējiem antiretrovirālajiem līdzekļiem, tai skaitā proteāzes inhibitoriem; makrolīdu antibiotikām un azolu pretsēņu līdzekļiem. Kaut arī nav informācijas, ir iespējams, ka vienlaicīga tādu zāļu nozīmēšana, kas inducē CYP izozīmus, varētu samazināt alitretinoīna cirkulācijas līmeni, un tas varētu negatīvi ietekmēt Panretin gela efektivitāti.

4.6Fertilitāte, grūtniecība un zīdīšanas periods

Sievietes reproduktīvā vecumā

Sievietēm reproduktīvā vecumā ārstēšanas laikā un vienu mēnesi pēc tās jāizmanto efektīvas kontracepcijas metodes.

Vīriešiem, kuri lieto Panretin, jāuzmanās, lai viņu dzimumpartnerēm neiestātos grūtniecība.

Grūtniecība

Panretin ir kontrindicēts (skatīt apakšpunktu 4.3) grūtniecības laikā, jo sistemātiski grūtniecei nozīmēts alitretinoīns var kaitēt auglim. Pētījumos ar trušiem ir konstatēts, ka alitretinoīns ir teratogēns devās, kas rada tādu koncentrāciju plazmā, kura aptuveni 60 reižu pārsniedz lielāko koncentrāciju plazmā, kura novērota KS pacientiem vīriešiem pēc gela vietējas lietošanas. Tomēr pašlaik nav skaidrs, cik lielā mērā vietēja ārstēšana ar Panretin gelu palielinātu 9-cis-retīnskābes koncentrāciju plazmā KS pacientēm sievietēm virs dabīgi sastopamajiem līmeņiem, tādēļ grūtnieces nedrīkst lietot alitretinoīnu.

Zīdīšanas periods

Nav zināms, vai šīs zāles izdalās mātes pienā. Pamatojoties uz pacientiem novērojamo koncentrāciju plazmā, iespējams, ka 9-cis-retīnskābes koncentrācija pienā zīdainim nerada lielu risku. Tomēr tā kā Panretin gels var radīt nevēlamas blakusparādības zīdainim, ko baro ar krūti, mātēm ir jāpārtrauc zīdīšana pirms šo zāļu lietošanas, un zīdīšanu nedrīkst uzsākt šo zāļu lietošanas laikā.

Jāievēro piesardzība, lai jaundzimušā āda nesaskartos ar vietām, kurās nesen lietots Panretin. Ir ieteicams HIV inficētām mātēm nezīdīt bērnus, lai izslēgtu vīrusa pārnešanas risku.

Fertilitāte

Nav veikti specifiski fertilitātes pētījumi vīriešiem vai sievietēm. Tomēr alitretionīns ir teratogēns, tādēļ gan vīriešiem, gan sievietēm jāizmanto atbilstošas kontracepcijas metodes, lai dzimumpartnerēm neiestātos grūtniecība.

4.7Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Panretin gels ir lietojams uz ādas, un nav datu, ka tas varētu ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8Nevēlamas blakusparādības

Nevēlamas blakusparādības sakarā ar Panretin gela lietošanu ar AIDS saistītas KS gadījumā ir novērojamas gandrīz vienīgi gela uzklāšanas vietā. Ādas toksicitāte parasti sākas ar apsārtumu, un, ja turpina lietot Panretin gelu, var pastiprināties apsārtums un attīstīties tūska. Ādas toksicitāte ar intensīvu apsartumu, tūsku un pūslīšu veidošanos var kļūt par ierobežojumu ārstēšanai. Lietojot Panretin gelu, 69,1% pacientu ir bijušas nevēlamas blakusparādības gela uzklāšanas vietā.

Klīniskajos pētījumos, kurās piedalījās KS pacienti, tika ziņots par šādām ar zālēm saistītām nevēlamām reakcijām lietošanas vietā. Nevēlamās blakusparādības pēc biežuma ir klasificētas kā ļoti bieži (≥1/10), bieži (≥1/100 līdz <1/10), retāk (≥1/1000 līdz <1/100), reti (≥1/10 000 līdz <1/1000) un ļoti reti (<1/10 000) izplatītas. Nevēlamās blakusparādības ietver burtisku skaidrojumu iekavās.

Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Retāk:Limfadenopātija

Nervu sistēmas traucējumi

Bieži :Parestēzija (durstīšana, tirpšana)

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Bieži :

Hemorāģija (asiņošana bojājuma vietā un ap to), tūska (tūska, uztūkums,

 

iekaisums), perifēra tūska

Retāk:

Flebīts, asinsvadu bojājumi

Ādas un zemādas audu bojājumi

Ļoti bieži:

Ādas bojājumi (plaisāšana, kraupis, kreveles, jēlumi, izdalījumi, sulošanās), izsitumi

 

(apsārtums, sarkanums, zvīņošanās, kairinājums, dermatīts), nieze (kņudoņa,

 

niezēšana)

Bieži:

Ādas čūlas, serozi izdalījumi, eksfoliatīvais dermatīts (zvīņošanās, lobīšanās,

 

deskvamācija, lēveraina lobīšanās), ādas krāsa izmaiņas (brūns krāsojums, apkārtējo

 

audu hiperpigmentācija, bālums), ādas sausums

Retāk:

Celulīts, izsitumi ar pūslīšiem, makulopapulāri izsitumi, alerģiska reakcija

Vispārēji traucējuni un reakcijas ievadīšanas vietā

Ļoti bieži:

Sāpes (smeldze, sāpes, sāpīgums)

Retāk:

Infekcija, tai skaitā bakteriāla infekcija

Panretin gela drošība ir novērtēta klīniskajos pētījumos, kuros piedalījušies vairāk nekā 469 ar AIDS saistītas KS pacienti, no kuriem 439 tika ārstēti ar 0,1 % alitretinoīnu.

Ar zālēm saistītu ādas bojājumu, ādas čūlu, sāpju un izsitumu biežums izrādījās lielāks pacientiem, kuri Panretin gelu lietoja četrreiz dienā, nekā tiem, kuri zāles lietoja retāk. Tomēr citas tikpat izplatītas ar zālēm saistītas nevēlamas blakusparādības, tādas kā nieze, apsārtums, eksfoliatīvais dermatīts un sausa āda, netika novērotas biežāk tad, ja zāles izmantoja biežāk.

Maz izteikti/mēreni izsitumi (visos gadījumos neatkarīgi no cēloņa) mazāk tika konstatēti pacientiem, kurus ārstēja mazāk par 16 nedēļām, salīdzinot ar tiem, kurus ārstēja 16 nedēļas vai ilgāk (maz izteikti attiecīgi 33% pret 63%; mēreni izteikti 29% pret 43%). Stipru ādas izsitumu sastopamība nebija atkarīga no ārstēšanas ilguma (10% abos gadījumos).

Vietējā ādas toksicitāte, kas ir saistīta ar Panretin gela terapiju, parasti izbeidzas, ja koriģē vai pārtrauc terapiju (skatīt apakšpunktu 4.2).

Ir informācija tikai par diviem nopietniem negatīvu reakciju gadījumiem (sepse un celulīts vienam un tam pašam pacientam).

Panretin gela nevēlamās blakusparādības ir līdzīgas tām, ko rada citi vietējas lietošanas retinoīdi. Maz ticams, ka, lietojot Panretin gelu, varētu būt novērojamas nevēlamas sistēmiskās blakusparādības, kuras saistās ar perorālo retinoīdu lietošanu, jo kvantitatīvi mērāmo 9-cis-retīnskābes koncentrāciju līmeņu diapazons un biežums plazmā pēc Panretin gela lietošanas ir bijis salīdzināms ar neārstētu personu dabiski izveidojušos kvantitatīvi mērāmo cirkulējošās 9-cis-retīnskābes koncentrācijas līmeņu diapazonu un biežumu plazmā.

4.9Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

Nav sagaidāma sistēmiska toksicitāte pēc akūtas pārdozēšanas, vietēji lietojot Panretin gelu.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: pārējie antineoplastiskie aģenti, ATĶ kods: LO1XX22

Kaut arī uzskata, ka alitretinoīna molekulārā darbība norisinās ar starpposmu, savstarpēji iedarbojoties ar retinoīdu receptoriem, nav zināms precīzs šo zāļu darbības mehānisms, vietēji ārstējot ar AIDS saistītas KS ādas bojājumus. Alitretinoīns (9-cis-retīnskābe), dabā sastopams endogēns hormons, kas radniecīgs A vitamīnam, saistās ar visiem zināmo intracelulāro retinoīdu apakštipu receptoriem (RAR , RAR , RAR , RXR , RXR , RXR ) un tos aktivē. Pēc aktivizēšanas šie receptori funkcionē kā no ligandiem atkarīgi transkripcijas faktori, kas regulē specifisku gēnu ekspresiju. Gēnu ekspresijas regulēšana ar alitretinoīnu kontrolē šūnu diferenciācijas procesu un tiklab normālo, kā arī audzēja šūnu vairošanos. Panretin gela efektivitāte KS bojājumu ārstēšanā var būt saistīta ar alitretinoīna parādīto spēju kavēt KS šūnu in vitro augšanu.

Var konstatēt, ka Panretin gelam būs tikai vietēja terapeitiska ietekme, un tas nav paredzēts iekšējo orgānu KS profilaksei vai ārstēšanai.

No diviem kontrolētiem daudzcentru randomizētiem dubultakliem paralēlu grupu III fāzes pētījumiem tika iegūti dati par KS ādas bojājumu ārstēšanas rādītājiem ar Panretin gelu (3. tabula). Pacientu reakcijas koeficients tika novērtēts, izmantojot KS bojājumu reakcijas novērtēšanas AIDS klīnisko izmēģinājumu grupas (ACTG) kritērijus. 1. pētījums iekļāva atklātā marķējuma fāzi, kurā pacienti paši izvēlējās iesaistīties. 2. pētījumam sekoja atklātā marķējuma pētījums (2.a pētījums), kurā tika ietverti vienīgi tie 2. pētījuma pacienti, kuri izvēlējās turpināt pētījumu.

3. tabula. Labākā atbildes reakcija saskaņā ar ACTG kritērijiem pamatvielas kontrolētā fāzē

 

1. pētījums (TID, QID)1

2. pētījums (BD)2

 

 

 

 

 

 

Panretin

Pamatviela

Panretin

Pamatviela

 

N= 134

N=134

N=62

N=72

 

 

 

 

 

Klīniski pilna atbildes

0,7

0,0

1,6

0,0

reakcija (KPR) %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēja atbildes reakcija

34,3

17,9

35,5

6,9

(DA) %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stabilizējusies slimība %

50,0

59,0

43,5

58,3

 

 

 

 

 

Progresējoša slimība %

14,9

23,1

19,4

34,7

 

 

 

 

 

Vispārējā atbildes

35,1

17,9

37,1

6,9

reakcija %

 

p=0,002

 

p= 0,00003

1.Protokolā noteiktais devas režīms bija lietošana trīsreiz dienā (TID), pēc divām nedēļām palielinot līdz četrām reizēm dienā (QID), ar samazinošu koriģēšanu toksicitātes dēļ.

2.Protokolā noteiktais devas režīms bija lietošana divreiz dienā (BD) ar samazinošu koriģēšanu toksicitātes dēļ.

1.pētījuma atklātā marķējuma fāzē (N = 184) kopējais atbildes reakcijas koeficients palielinājās līdz 66,7%. 2.a pētījumā (N = 99) kopējais atbildes reakcijas koeficients palielinājās līdz 56,1%.

1. pētījumā no 110 pacientiem, kuriem bija atbildes reakcija, 36 (33%) radās recidīvs, kamēr visi, izņemot četrus, vēl tika aktīvi ārstēti.

Atbildes reakciju koeficientus analizēja pēc pacientiem kā analīzes vienībām un pēc bojājumiem.

4. tabula

sniedz atsevišķu bojājumu atbildes reakciju koeficientus par pacientiem, kuri ārstējas ar Panretin gelu III fāzes pētījumos.

4. tabula. Rādītājbojājumu1 atbildes reakcijas pētījuma pirmajās 12 nedēļās sākotnējās aklās fāzes pētījuma pacientiem

 

Pacienti ar doto skaitu rādītājbojājumu atbildes reakcijām (KPA vai DA)

 

1. pētījums

 

2. pētījums

 

 

Atbildes

Panretin

Pamatviela

Panretin

 

Pamatviela

reakciju skaits

(N=134)

(N=134)

(N=62)

 

(N=72)

Bojājumi2,3

N %4

N %4

N %4

 

N %4

Vismaz viens

73 (54,5%)

(31,3%)

33 (53,2%)

 

(29,2%)

Vismaz četri

27 (20,1%)

(6,0%)

8 (12,9%)

 

(2,8%)

1.1. pētījums – 6 rādītājbojājumi; 2. pētījums – līdz 8 rādītājbojājumiem.

2.Katra rādītājbojājuma atbildes reakcija novērtēta atsevišķi.

3.Bojājumi, kas reaģējuši pētījuma sākotnējās aklās fāzes pirmajās 12 nedēļās, apstiprināti vismaz četru pētījuma nedēļu laikā (1. pētījumā dažiem bojājumiem atbildes reakcijas apstiprinājums var būt radies vēlāk par 12 nedēļām).

4.Procenti aprēķināti, to pacientu skaitu, kuru bojājumiem ir bijusi atbildes reakcija, dalot ar pētījuma sākotnējās aklās fāzes kopējo pacientu skaitu.

Vienā mēģinājumā 29% no bojājumiem, kas pirmo 12 ārstēšanas nedēļu laikā bija sasnieguši daļēju atbildes reakciju (DR), bet nebija sasnieguši klīniski pilnu atbildes reakciju (KPA), KPA izveidojās, turpinot ārstēšanu ilgāk par 12 nedēļām. Plānotais laiks, lai bojājumi, kam bija daļēja atbildes reakcija (DA), vēlāk sasniegtu klīniski pilnu atbildes reakciju (KPA), bija 168 dienas. Ir ieteicams sākotnējā ārstēšanas laika posmā Panretin gelu lietot līdz 12 nedēļām. Uz bojājumiem, kam šajā laikā ir bijusi atbildes reakcija uz ārstēšanu, zāļu lietošanu var turpināt ar nosacījumu, ka atbildes reakcija uzlabojas vai saglabājas un ka zāļu panesamība turpinās. Ja bojājuma atbildes reakcija ir pilna, šim bojājumam Panretin gela lietošanu neturpina.

Nav datu par Panretin gela lietošanas efektivitāti bojājumiem ar komplikācijām (piem., limfedēmas klātbūtnē).

5.2Farmakokinētiskās īpašības

Klīniskajos pētījumos ar AIDS saistītas KS pacientu ādas bojājumiem tika novērtēta 9-cis-retīnskābes koncentrācija plazmā pēc atkārtotas vairāku reižu Panretin gela ikdienas devas lietošanas līdz 60 nedēļām ilgā laika posmā. To pacientu apakškopai, kuriem bija līdz 64 bojājumiem (diapazons 4 – 64, vidēji 11,5 bojājumi), sekoja līdz 44 nedēļām ilga ārstēšana (diapazons 2 – 44, vidēji 15 nedēļas). Šajā pēdējā grupā 9-cis-retīnskābes konstatēšana plazmā kvantitatīvi mērāmās koncentrācijās pēc šo zāļu lietošanas KS pacientiem diapazona un biežuma ziņā ir salīdzināma ar dabiski sastopamas 9-cis- retīnskābes koncentrācijas kvantitatīvu noteikšanu plazmā personām, kuras zāles nav saņēmušas.

5.3Preklīniskie dati par drošību

Toksikoloģija

28 dienu ādas toksikoloģijas pētījumā žurkām vietēji lietojama gela veidā tika dotas trīs devas alitretinoīna (0,01%, 0,05% vai 0,5%). Novērotās ietekmes lietošanas vietā ietvēra apsārtumu, epidermas sabiezināšanos, lobīšanos un raga slāņa (stratum corneum) izzušanu. Šai patoloģijai klīniskie novērtējumi uzrādīja nozīmīgu polimorfo nukleāro leikocītu un monocītu skaita un monocītu procentuālā daudzuma palielināšanos un limfocītu procentuālā daudzuma un leikocitārās formulas samazināšanos 29. dienā tām žurkām, kurām tika lietots 0,5% alitretinoīna gels. Klīniskās bioķīmijas novērtējumi uzrādīja bioloģiski nozīmīgu urīnvielas slāpekļa asinīs un sārmainās fosfatāzes vidējā līmeņa palielinājumu sieviešu dzimuma dzīvniekiem pēc 28 dienu ilgas gela lietošanas. Seruma zema blīvuma lipoproteīnu daudzums palielinājās kā sieviešu, tā vīriešu dzimuma dzīvnieku grupās 29. dienā. Pēc 14 dienu laika perioda bioloģiski nozīmīgas hematoloģijas vai seruma ķīmijas atšķirības nebija novērojamas. Novērotais vidējais pieaugums sirds svara attiecībā pret ķermeņa beigu svaru galvenokārt tika attiecināts uz ķermeņa beigu svara atšķirību. Pēc apstrādes ar 0,5% alitretinoīna gelu vidējā koncentrācija plazmā sieviešu dzimuma žurkām parasti bija zem kvantitatīvās noteikšanas

robežas (5 nMol) un vidējā koncentrācija plazmā vīriešu dzimuma žurkām bija aptuveni 200 nMol. Pretstatā šiem datiem, kas iegūti pētījumā ar žurkām, 9-cis-retīnskābes koncentrācija plazmā KS pacientiem, kuri lietoja Panretin gelu, nekad nav pārsniegusi 0,638 ng/ml (2,13 nMol). Šis līmenis ir aptuveni 1/100 no vidējās koncentrācijas, kas izmērīta vīriešu dzimuma žurkām.

Genotoksicitāte

Alitretinoīna ģenētiskais potenciāls tika pētīts, izmantojot Eimsa testu, in vivo peļu mikrokodolu noteikšanu, cilvēka limfocītu hromosomu aberācijas testu un CHO šūnu mutācijas testu. Šīs zāles neizrādījās genotoksiskas.

Kanceroģenēze, mutaģenēze, auglības pasliktināšanās

Pētījumi alitretinoīna kancerogēnā potenciāla noteikšanai nav veikti. Tomēr mutagēnais potenciāls ir novērtēts, un rezultāti ar alitretinoīnu ir bijuši negatīvi Eimsa testā, in vivo peļu mikrokodolu noteikšanā, cilvēka limfocītu hromosomu aberācijas testā un CHO šūnu mutācijas testā.

Teratogenitāte

Perorālo devu diapazona pētījumos ar trušiem alitretinoīns izraisīja daudzas iedzimtas anomālijas, lietojot devas, kas 35 reizes pārsniedza vietējo devu cilvēkam. Šī deva trušiem radīja koncentrāciju plazmā, kas vairāk nekā 60 reižu pārsniedza lielāko novēroto koncentrāciju plazmā KS pacientiem pēc Panretin gela vietējas lietošanas. Iedzimtas anomālijas nebija novērojamas pēc tam, kad trušiem perorāli ievadīja devas, kas 12 reizes pārsniedza cilvēkam vietēji lietojamo devu (un kas radīja koncentrāciju plazmā, kura vairāk nekā 60 reižu pārsniedza lielāko novēroto koncentrāciju plazmā KS pacientiem pēc gela vietējas lietošanas). Tomēr bija novērojama palielināta saaugušu sternebrae daļa.

Fototoksicitāte

Alitretinoīna fototoksicitāte ir novērtēta, pamatojoties uz tā ķīmiskajām īpašībām un in vitro testu kopējam datiem. Rezultāti liek domāt, ka alitretinoīns absorbē gaismu UV diapazonā un fotodegradācijas procesā veido citus izomērus (galvenokārt visas trans-retīnskābes). Konstatēts, ka alitretinoīnam ir vājš foto kairinātāja potenciāls, pamatojoties uz histidīna un fotoproteīna saistīšanos. In vitro pētījumos šūnās alitretinoīns uzrādīja vāju fototoksisko potenciālu.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1Palīgvielu saraksts

Etilspirts

Makrogols 400

Hidroksipropilceluloze

Butilēts hidroksitoluols

6.2Nesaderība

Saderības pētījumu trūkuma dēļ zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citiem produktiem. Uz ārstējamiem KS bojājumiem nedrīkst klāt citas vietēji lietojamas zāles. Panretin gelu nedrīkst lietot paralēli ar līdzekļiem, kas satur DETA.

6.3Uzglabāšanas laiks

Neatvērtam: 3 gadi.

Lietošanas laikā: tūbiņa ar atlikušajām zālēm jāizmet 90 dienas pēc tās pirmās atvēršanas.

6.4Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, sargāt no gaismas.

Uzglabāt cieši noslēgtā iepakojumā.

Pēc tūbiņas atvēršanas lietošanai tūbiņas vāciņš ir jāuzliek atpakaļ un cieši jānoslēdz, lai nodrošinātu hermētiskumu. Atvērtas Panretin gela tūbiņas ir jāuzglabā temperatūrā līdz 25 C un jāaizsargā no spilgtas gaismas un siltuma iedarbības (piem., tiešas saules gaismas).

6.5Iepakojuma veids un saturs

Panretin gelu piegādā daudzdevu 60 g alumīnija tūbiņā ar epoksīdsveķu pārklājumu. Katrā kārbiņā ir viena gela tūbiņa.

6.6Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un norādījumi par sagatavošanu lietošanai

Neizlietotās zāles vai izlietotos materiālus jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

Panretin gels satur spirtu, tas jāsargā no atklātas liesmas.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Eisai Ltd.

European Knowledge Centre

Mosquito Way

Hatfield

Hertfordshire

AL10 9SN

Lielbritānija

8.REĢISTRĀCIJAS NUMURS

EU/1/00/149/001

9.REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2000. gada 11. oktobris

Pārreģistrācijas datums:

10.TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras mājas lapā http://www.ema.europa.eu/.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas