Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Panretin (alitretinoin) – Marķējuma teksts - L01XX22

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsPanretin
ATĶ kodsL01XX22
Vielaalitretinoin
RažotājsEisai Ltd

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

TEKSTS UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Panretin 0,1% gels alitretinoin

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

1 g gela satur 1 mg alitretinoīna (alitretinoin) (0,1%)

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur arī etilspirtu, makrogolu 400, hidroksipropilcelulozi, butilētu hidroksitoluolu.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Gels 60 g

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Lietošanai uz ādas.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Nedrīkst lietot uz acīm un gļotādas.

Satur spirtu, jāsargā no atklātas liesmas.

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, sargāt no gaismas.

Uzglabāt cieši noslēgtā iepakojumā.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Eisai Ltd.

Mosquito Way

Hatfield

Hertfordshire

AL10 9SN

Lielbritānija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS

EU/1/00/149/001

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Panretin 0,1% gels

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas