Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pantecta Control (pantoprazole) – Marķējuma teksts - A02BC02

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsPantecta Control
ATĶ kodsA02BC02
Vielapantoprazole
RažotājsTakeda GmbH

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KĀRBA BLISTERIM

KARTONA KĀRBA BLISTERIM AR KARTONA STIPRINĀJUMU

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

PANTECTA Control 20 mg zarnās šķīstošās tabletes

Pantoprazole

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra zarnās šķīstošā tablete satur 20 mg pantoprazola (nātrija sāls seskvihidrāta formā).

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

ē

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

ğ

 

 

re

 

 

 

7 zarnās šķīstošās tabletes

 

 

 

14 zarnās šķīstošās tabletes

 

 

 

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANASnav VEIDS (-I)Tabletes jānorij veselas.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas nst ukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

 

 

 

 

 

les

6.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMIvairsPAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

NEREDZAMĀ VIETĀ

 

ā

 

Z

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 

 

7.

CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

 

 

8.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

 

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES P VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM , JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Takeda GmbH

Byk-Gulden-Str. 2

D-78467 Konstanz

Vācija

12.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

 

 

 

EU/1/09/518/001-004

 

 

 

tas

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

ē

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

istr

 

 

 

 

ğ

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

Bezrecepšu zāles.

nav

re

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

Gastroezofageālā atviļņa simptomu (p emē am, dedzināšanas aiz krūšu kaula, skābes regurgitācijas) īslaicīgai ārstēšanai pieaugušajiem.

Lietojiet vienu tableti (20 mg) dienā. Nepārsniedziet šo devu. Šīs zāles var nesniegt tūlītēju simptomu

izzušanu.

 

 

Samazina dedzināšanu aiz krūšu kaula.

 

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

les

 

ā

PANTECTA Control 20 mg

 

Z

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

KARTONA STIPRINĀJUMS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

PANTECTA Control 20 mg zarnās šķīstošās tabletes

Pantoprazole

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra zarnās šķīstošā tablete satur 20 mg pantoprazola (nātrija seskvihidrāta formā).

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

ē

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

ğ

 

 

re

 

 

 

7 zarnās šķīstošās tabletes

 

 

 

14 zarnās šķīstošās tabletes

 

 

 

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANASnav VEIDSIekšķīgai lietošanai.

Tabletes jānorij veselas.

Pirms lietošanas izlasiet lietošan s nstrukciju.

 

 

 

 

 

les

6.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMIvairsPAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

NEREDZAMĀ VIETĀ

 

ā

 

Z

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 

 

7.

CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

 

 

8.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

 

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Takeda GmbH

Byk-Gulden-Str. 2

D-78467 Konstanz

Vācija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

EU/1/09/518/001-004

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

 

Bezrecepšu zāles.

nav

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

Gastroezofageālā atviļņa simptomu (p emē am, dedzināšanas aiz krūšu kaula, skābes regurgitācijas) īslaicīgai ārstēšanai pieaugušajiem.

Lietojiet vienu tableti (20 mg) dienā. Nepārsniedziet šo devu. Šīs zāles var nesniegt tūlītēju simptomu

izzušanu.

 

 

Samazina dedzināšanu aiz krūšu kaula.

 

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

les

 

ā

 

Z

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERI

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

PANTECTA Control 20 mg zarnās šķīstošās tabletes

Pantoprazole

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Takeda GmbH

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

 

les

vairs

 

 

ā

 

Z

 

 

 

 

 

tas

 

 

ē

 

 

istr

 

 

ğ

 

nav

re

 

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas