Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pantecta Control (pantoprazole) – Lietošanas instrukcija - A02BC02

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsPantecta Control
ATĶ kodsA02BC02
Vielapantoprazole
RažotājsTakeda GmbH

Lietošanas instrukcija: informācija pacientamPANTECTA Control 20 mg zarnās šķīstošās tabletes

pantoprazols (Pantoprazole)

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicisārsts vai farmaceits.

-

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 

 

-

Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

-

Ja Jums rodasjebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

 

iespējamām blakusparādībām, kas nav minēts šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

-

Ja pēc 2 nedēļām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk,

Jums jākonsultējas ar ārstu.

 

 

 

 

 

 

tas

-

Jūs nedrīkstat lietot PANTECTA Control tabletes ilgāk par 4 nedēļām, nekon ultējoties ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

1.

Kas ir PANTECTA Control un kādam nolūkam to lieto

 

 

 

2.

Kas jāzina pirms PANTECTA Control lietošanas

 

 

 

 

 

3.

Kā lietot PANTECTA Control

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

4.

Iespējamās blakusparādības

re

istr

 

5.

Kā uzglabāt PANTECTA Control

 

 

 

 

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

1.

Kas ir PANTECTA Control un kādam nolūk m to lieto

 

 

 

PANTECTA Control aktīvā viela ir pantoprazols, kas nobloķē „sūkni”, kas veido kuņģa skābi. Līdz ar to samazinās kuņģī veidotās skābes daudzums.

PANTECTA Control lieto īslaicīg tv ļņa simptomu (piemēram, dedzināšana aiz krūšu kaula, skābes regurgitācija) ārstēšanai pieauguš jiem.

Gastroezofageālais atvilnis ir skābes plūsma no kuņģa atpakaļ uz barības vadu, kur tādēļ rodas

iekaisums un sāpes. Tas var izraisīt Jūsu simptomus, piemēram, sāpīgu dedzināšanas sajūtu krūtīs, kas

 

vairs

izstaro uz rīkli (dedzināšana aiz krūšu kaula), un skābu garšu mutē (skābes regurgitācija).

Skābes atviļņa simptomi un dedzināšana aiz krūšu kaula var sākt mazināties jau pēc vienas

 

les

PANTECTA Control terapijas dienas, taču šīs zāles nenodrošina tūlītēju simptomu izzušanu. Lai

ā

atvieglotu simptomus, tabletes var būt jālieto 2 - 3 dienas pēc kārtas.

Z

 

Ja pēc 2 nedēļām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

2.Kas jāzina pirms PANTECTA Control lietošanas

Nelietojiet PANTECTA Control šādos gadījumos:

-ja Jums ir alerģija pret pantoprazolu vai kādu citu (6.punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu,

-ja lietojat zāles, kas satur atazanaviru (HIV infekcijas ārstēšanai). Skatīt „Citas zāles un

PANTECTA Control”.

-

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms PANTECTA Control lietošanas konsultējieties ar ārstu

-ja 4 vai vairāk nedēļas nepārtraukti esat lietojis zāles, kas mazina dedzināšanu aiz krūšu kaula vai gremošanas traucējumus,

-ja esat vecāks par 55 gadiem un ik dienas lietojat kādu bezrecepšu medikamentu gremošanas traucējumu ārstēšanai,

-ja esat vecāks par 55 gadiem un Jums radušies jebkādi jauni vai nesen mainījušies atviļņa simptomi,

-ja Jums iepriekš bijusi kuņģa čūla vai kuņģa un zarnu trakta operācija,

-ja Jums ir aknu slimība vai dzelte (āda vai acis kļuvušas dzeltenas),

-ja Jūs regulāri apmeklējat ārstu nopietnu sūdzību vai slimību dēļ,

-ja Jums paredzēts veikt endoskopisku izmeklēšanu vai izelpas izmeklējumu, ko sauc par C- urīnvielas testu.

Nekavējoties pastāstiet savam ārstam, ja pirms vai pēc šo zāļu lietošanas Jums radies kāds no šiem simptomiem, kas var būt citas, daudz nopietnākas slimības izpausme:

-

neparedzēta ķermeņa masas mazināšanas (kas nav saistīta ar diētu vai fizisko vingrojumu

 

programmu),

 

 

 

 

 

ē

-

vemšana, sevišķi tad, ja tā atkārtojas,

 

 

 

-

asiņu vemšana – asinis atvemtajā masā var izskatīties pēc tumšiem kafijastasbiezumiem,

-

asinis izkārnījumos; pēc izskata tie var būt melni vai kā darva,

 

-

apgrūtināta rīšana vai sāpes rīšanas laikā,

ğ

 

 

 

 

 

 

 

-

esat bāls un jūtat nespēku (anēmija),

 

 

istr

-

sāpes krūtīs,

 

 

 

 

-

sāpes vēderā,

 

 

 

 

 

 

-

smaga un/vai pastāvīga caureja, jo zāļu lietošana ir bijusi saistīta ar nedaudz biežāku infekciozas

 

caurejas rašanos.

 

nav

re

 

 

 

 

 

 

 

Ārsts var lemt, vai Jums nepieciešami papildu izmeklējumi.

 

 

Ja Jums paredzēts veikt asins izmeklējumu, pastāstiet ārstam, ka lietojat šīs zāles.

 

 

 

vairs

 

 

 

 

Skābes atviļņa simptomi un dedzināšana aiz krūšu kaula var sākt mazināties jau pēc vienas

PANTECTA Control lietošanas dien s, taču šīs zāles nenodrošina tūlītēju simptomu izzušanu.

Tās nedrīkst lietot kā profilaktisku līdzekli.

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

Ja kādu laiku Jums atkārtoti rodas dedzināšana aiz krūšu kaula vai gremošanas traucējumi, regulāri

apmeklējiet savu ārstu.

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Bērni un pusaudži

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

PANTECTA Control nedrīkst lietot bērni un pusaudži līdz 18 gadu vecumam, jo nav pietiekami daudz drošuma informācijas par lietošanu šai vecuma grupai.

Citas zāles un PANTECTA Control

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par

visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot, PANTECTA Control var ietekmēt dažu citu zāļu iedarbību. Sevišķi par zalēm, kas satur kādu no šādām aktīvām vielām:

-atazanaviru (lieto HIV infekcijas ārstēšanai). Jūs nedrīkstat lietot PANTECTA Control, ja jau lietojat atazanaviru. Skatīt „Nelietojiet PANTECTA Control šādos gadījumos”.

-ketokonazolu (lieto sēnīšinfekcijas gadījumā),

-varfarīnu un fenprokumonu (lieto asins šķidrināšanai un trombu veidošanās novēršanai). Jums var būt jāveic turpmāki asins izmeklējumi,

-metotreksātu (lieto reimatoīdā artrīta, psoriāzes un vēža ārstēšanai) -ja Jūs ja Jūs lietojat metotreksātu, ārsts var īslaicīgi pārtraukt PANTECTA Control terapiju, jo pantoprazols var paaugstināt metotreksāta līmeni asinīs.

Nelietojiet PANTECTA Control vienlaikus ar citām zālēm, kas mazina kuņģī veidotās skābes daudzumu, piemēram, citu protonu sūkņa inhibitoru (omeprazolu, lansoprazolu vai rabeprazolu) vai H2 receptora antagonistu (piemēram, ranitidīnu, famotidīnu).

Ja nepieciešams, varat PANTECTA Control lietot kopā ar antacīdiem (piemēram, magaldrātu, algīnskābi, nātrija bikarbonātu, alumīnija hidroksīdu, magnija karbonātu, vai to kombinācijas).

Grūtniecība un barošana ar krūti

Jūs nedrīkstat lietot šīs zāles, ja esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti.

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ja rodas blakusparādības, piemēram, reibonis vai redzes traucējumi, var mazināties Jūsu spēja vadīt

transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

tas

 

3. Kā lietot PANTECTA Control

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā lietošanas instrukcijāistrvaiēkā ar ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir viena tablete dienā. Nepārsniedziet ieteicamoreğd vu 20 mg pantoprazola dienā.

Jums jālieto šīs zāles vismaz 2 - 3 dienas pēc kārtas. Pā t auciet PANTECTA Control lietošanu, ja Jūsu simptomi pilnīgi izzuduši. Jūs varat sajust skābes refluksa un dedzināšanas simptomu mazināšanos pat jau vienu dienu pēc PANTECTA Control lietoš n s, bet šīs zāles nav domātas tūlītējai simptomu mazināšanai.

Ja Jūsu simptomi nav izzuduši pēc nepārtrauktas šo zāļu lietošanas 2 nedēļas, konsultējieties ar savu

ārstu.

 

 

 

nav

 

 

 

 

Nekonsultējoties ar ārstu, nelietojiet PANTECTA Control tabletes ilgāk par 4 nedēļām.

 

 

 

vairs

 

Lietojiet tableti pirms maltītes, katru dienu vienā laikā. Jums jānorij tablete vesela, uzdzerot nedaudz

ūdens. Tableti nedrīkst ako t vai smalcināt.

 

Ja esat lietojis PANTECTA Control vairāk nekā noteikts

 

 

les

 

 

Nekavējoties past stiet savam ārstam vai farmaceitam, ja esat lietojis lielāku devu par ieteicamo. Ja

 

ā

 

 

iespējams, paņemiet zāles un šo lietošanas instrukciju sev līdzi.

 

Z

 

 

 

Ja esat aizmirsis lietot PANTECTA Control

Nekad nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Lietojiet savu nākamo parasto devu nākamajā dienā ierastajā laikā.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā citas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja Jums rodas kāda no šādām blakusparādībām, pārtrauciet PANTECTA Control lietošanu un nekavējoties par to pastāstiet savam ārstam vai sazinieties ar tuvākās slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļu, ja iespējams, ņemot šo lietošanas instrukciju un/vai tabletes sev līdzi.

- Nopietnas alerģiskas reakcijas (reti: var rasties līdz 1 no 1 000 cilvēkiem):paaugstinātas jutības reakcijas, tā saucamās anafilaktiskās reakcijas, anafilaktiskais šoks un angioneirotiskā tūska. Tipiskie simptomi ir: sejas, lūpu, mutes, mēles un/vai rīkles pietūkums, kas var apgrūtināt rīšanu vai elpošanu, izsitumi (nātrene), smags reibonis ar ļoti ātru sirdsdarbību un stipru svīšanu.

-

Nopietnas ādas reakcijas (biežums nav zināms: biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem

 

datiem):

 

 

izsitumi ar ādas pietūkumu, pūšļu veidošanos vai lobīšanos, ādas bojājums un asiņošana ap acīm,

 

degunu, muti vai dzimumorgāniem un strauja vispārējā veselības stāvokļa pasliktināšanās vai izsitumi

 

pēc saules gaismas iedarbības.

 

-

Citas nopietnas reakcijas (biežums nav zināms):

 

 

ādas un acu dzelte (ko izraisa smags aknu bojājums) vai nieru saslimšana, piemēram, sāpīga

 

urinēšana un sāpes muguras lejasdaļā ar drudzi.

tas

Citas blakusparādības var būt sekojošas:

 

 

ē

-Retākas blakusparādības (var rasties līdz1 no 100 cilvēk em):

galvassāpes; reibonis; caureja; slikta dūša, vemšana;ğvēdera uzpūšanās un meteorisms; aizcietējums; sausa mute; sāpes vēderā un diskomforts; izsitumi uz ādas vai nātrene; nieze; vājums, nespēks vai vispārējs savārgums; mi ga traucējumi; aknu enzīmu līmeņa paaugstināšanās asinīs.

-Retas blakusparādības:

garšas sajūtas traucējumi vai pilnīgs garš s s jūt s zudums; redzes traucējumi, piemēram, redzes

miglošanās; sāpes locītavās; muskuļu sāpes; ķermeņa masas pārmaiņas; paaugstināta ķermeņa temperatūra; ekstremitāšu tūska; dep e ija; paaugstināts bilirubīna un tauku līmenis asinīsistrnav

(uzrādīts asinsanalīzēs);vairskrūšu pal elināšanās vīriešiem; augsta temperatūra un strauja cirkulējošo graudaino balto asins šūnu sk ta samazināšanās (redzams asinsanalīzēs).

-Ļoti retas blakusparādības (var rasties līdz1 no 10 000 cilvēkiem):

dezorientācija; trombocītu skaita mazināšanās asinīs, kas biežāk nekā parasti var izraisīt

asiņošanu vai asin izplūdumus; balto asins šūnu skaita samazināšanās, kas var izraisīt daudz biežāku infekcijasā rašanos; vienlaicīga patoloģiska sarkano un balto asins šūnu, kā arī trombocītu skaita samazin šanās (redzams asinsanalīzēs).

-Biežums nav zināms:

halucinācijas, apjukums (īpaši pacientiem, kuriem šādi simptomi ir anamnēzē); pazemināts nātrija līmenis asinīs; pazemināts magnija līmenis asinīs..

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju*. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt PANTECTA Control

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc „Derīgs līdz”/”EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko PANTECTA Control satur

- Aktīvā viela ir pantoprazols. Katra tablete satur 20 mg pantoprazola (nātrija sāls seskvihidrāta

formā).

 

 

- Citas sastāvdaļas ir:

 

 

-

Kodols: bezūdens nātrija karbonāts, mannīts, krospovidons, povidons K90, k lcija stearāts.

-

Apvalks: hipromeloze, povidons, titāna dioksīds (E171), dzeltenais dzelzs oksīds (E172),

 

 

ē

 

propilēnglikols, metakrilskābes-etilakrilāta kopolimērs, nātrija laurilsulfā s, polisorbāts 80,

 

trietilcitrāts.

 

tas

-

Apdrukas tinte: šellakas, sarkanais, melnais un dzeltenais dzelzs oksīds (E172), koncentrēts

 

amonjaka šķīdums.

ğ

 

 

 

 

PANTECTA Control ārējais izskats un iepakojums

istr

 

Zarnās šķīstošās tabletes ir dzeltenas, ovālas, abpusēji izli ktas tabletes ar drukātu uzrakstu "P20" vienā

pusē.

 

 

nav

 

 

 

PANTECTA Control pieejams Al/Al blisteros ar vai bez kartonare stiprinājuma.

Iepakojumā ir 7 vai 14 zarnās šķīstošās tabletes. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

 

Takeda GmbH

 

vairs

 

 

 

 

Byk-Gulden-Straße 2, 78467 Konstanz

 

Vācija

 

 

 

Ražotājs:

les

 

 

Takeda GmbH

 

 

 

 

 

Production site Orani nburg

 

 

Lehnitzstraße 70-98, 16515 Oranienburg

 

Vācija

ā

 

 

 

 

 

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam kontaktēties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka

vietējo pārstāvniecībuZ

:

 

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Takeda Belgium

 

Takeda, UAB

Tél/Tel: + 32 2 464 06 11

Tel: +370 521 09070

takeda-belgium@takeda.com

lt-info@takeda.com

България

 

Luxembourg/Luxemburg

Такеда България

 

Takeda Belgium

Teл.: + 359 (2) 958 27 36

Tél/Tel: + 32 2 464 06 11

 

 

takeda-belgium@takeda.com

Česká republika

Magyarország

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.

Takeda Pharma Kft.

Tel: + 420 234 722 722

Tel: +361 2707030

Danmark

Malta

Takeda Pharma A/S

Takeda Italia S.p.A.

Tlf: + 45 46 77 11 11

Tel: +39 06 502601

Deutschland

Nederland

Takeda GmbH

Takeda Nederland bv

Tel: 0800 825 3324

Tel: +31 23 56 68 777

medinfo@takeda.de

nl.medical.info@takeda.com

Eesti

Takeda Pharma AS Tel: +372 617 7669 info@takeda.ee

Ελλάδα

TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε Τηλ: +30 210 6729570 gr.info@takeda.com

España

Takeda Farmacéutica España S.A. Tel: + 349 1 714 9900 spain@takeda.com

France

 

 

Takeda France S.A.S.

vairs

Tél: + 33 1 46 25 16 16

 

Hrvatska

 

 

Takeda Pharmaceuticals

 

Croatia d.o.o.

 

Tel: + 353 16 42 00 les21

 

Tel: +385 1 377 88 96

 

Ireland

ā

 

 

 

Takeda Products Ire and Limited

 

Z

 

Ísland

Vistor hf.

tel: +354 535 7000 vistor@vistor.is

Italia

Takeda Italia S.p.A.

Tel: +39 06 502601

Norge

Takeda Nycomed AS Tlf: + 47 6676 3030 infonorge@takeda.com

Österreich

ē

Polska

 

istr

Takeda Pharma Ges.m.b.H.tas

Tel: +43 (0)800-20 80 50

 

 

ğ

 

re

 

Takeda Polska Sp. z o.o.

Tel.: + 48 22 608 13 00

nav

 

 

 

Portugal

Takeda - Farmacêuticos Portugal, Lda.

Tel: + 351 21 120 1457

România

Takeda Pharmaceuticals SRL

Tel: + 40 21 335 03 91

Slovenija

Takeda GmbH, Podružnica

Slovenija

Tel: + 386 (0) 59082480

Slovenská republika

Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +421 (2) 20602600

Suomi/Finland

Takeda Oy

Puh/Tel: + 358 20 746 5000

āles Z

Κύπρος

Sverige

TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε

Takeda Pharma AB

Τηλ: +30 210 6729570

Tel: + 46 8 731 28 00

gr.info@takeda.com

infosweden@takeda.com

Latvija

United Kingdom

Takeda Latvia SIA

Takeda UK Limited

Tel: + 371 67840082

Tel: +44 (0)1628 537 900

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas zāļu aģentūras mājas lapā http://www.ema.europa.eu/.

________________________________________________________________________________

__

 

 

Sekojoši ieteikumi dzīvesveida un uztura izmaiņām arī var palīdzēt atvieglot dedzināšanutas aiz krūšu

kaula un ar skābes regurgitāciju saistītus simptomus.

ē

istr

- Izvairieties no lielas maltītes

ğ

-

Ēdiet lēnām

-

Pārtrauciet smēķēšanu

-

Samaziniet alkohola un kofeīna patēriņu

- Samaziniet svaru, ja Jums ir liekais svars

 

re

- Izvairieties no cieši pieguļoša apģērba vai jostām

 

 

 

- Izvairieties no ēšanas vismaz trīs stundas pirms gulētiešanas

-

Paceliet galvgali, ja Jūs ciešat no simptomiem ktī

 

-

Samaziniet tādu produktu patēriņu, kas izraisa dedzināšanu aiz krūšu kaula. Tie varētu būt:

 

šokolāde, piparmētra, krūzmētra, trekns un cepts ēdiens, skābi pārtikas produkti, asi ēdieni, citrusu

 

vairs

nav

 

 

augļi un augļu sulas, tomāti.

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas