Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Peyona (Nymusa) (caffeine citrate) – Zāļu apraksts - N06BC01

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsPeyona (Nymusa)
ATĶ kodsN06BC01
Vielacaffeine citrate
RažotājsChiesi Farmaceutici SpA

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Peyona 20 mg/ml šķīdums infūzijām un šķīdums iekšķīgai lietošanai

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katrs ml satur 20 mg kofeīna citrāta (Coffeini citras) (atbilst 10 mg kofeīna).

Katra 1 ml ampula satur 20 mg kofeīna citrāta (Coffeini citras) (atbilst 10 mg kofeīna).

Katra 3 ml ampula satur 60 mg kofeīna citrāta (Coffeini citras) (atbilst 30 mg kofeīna).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Šķīdums infūzijām. Šķīdums iekšķīgai lietošanai.

Dzidrs, bezkrāsains, ūdens šķīdums ar pH=4,7.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Primāras apnojas ārstēšanai priekšlaicīgi dzimušiem zīdaiņiem.

4.2.Devas un lietošanas veids

Ārstēšana ar kofeīna citrātu jāuzsāk ārsta uzraudzībā, kuram ir pieredze jaundzimušo intensīvajā terapijā. Terapiju drīkst piemērot tikai jaundzimušo intensīvās terapijas blokā, kurā pieejams atbilstošs aprīkojums pacienta uzraudzībai un novērošanai.

Devas

Ieteicamais devu režīms iepriekš neārstētiem zīdaiņiem ir 20 mg kofeīna citrāta piesātinošā deva uz kg ķermeņa masas, kuru ievada lēnas intravenozas infūzijas veidā 30 minūšu laikā, izmantojot infūzijas sūkni-šļirci vai citu tilpumu mērošu infūzijas ierīci. Pēc 24 stundu pārtraukuma var ievadīt uzturošo devu 5 mg uz kg ķermeņa masas lēnas, 10 minūšu ilgas infūzijas veidā ik pēc 24 stundām. Alternatīvi uzturošo devu 5 mg uz kg ķermeņa masas var lietot iekšķīgi, piemēram, caur nazogastrālo caurulīti ik pēc 24 stundām.

Ieteicamā kofeīna citrāta piesātinošā deva un uzturošās devas ir norādītas tabulā zemāk, kas sniedz skaidru priekšstatu par injicējamā tilpuma un ievadāmās devas, kas izteiktas kofeīna citrāta veidā, attiecību. Deva, kas izteikta kofeīna bāzes veidā, ir viena puse no devas, kas izteikta kofeīna citrāta veidā (20 mg kofeīna citrāta atbilst 10 mg kofeīna bāzes).

 

Kofeīna citrāta

Kofeīna citrāta deva

Ievadīšanas veids

Ievadīšanas

 

deva (tilpums)

(mg/kg ķermeņa

 

biežums

 

 

masas)

 

 

Piesātinošā

1,0 ml/kg

20 mg/kg ķermeņa

Intravenoza infūzija

Vienu reizi

deva

ķermeņa masas

masas

(30 minūšu laikā)

 

 

 

 

 

 

 

Uzturošā

0,25 ml/kg

5 mg/kg ķermeņa

Intravenoza infūzija (10

Ik pēc 24

 

deva*

ķermeņa masas

masas

minūšu laikā) vai

stundām*

*

 

 

 

iekšķīgi

 

Sākot ar 24 stundām pēc piesātinošās devas ievadīšanas

 

 

Priekšlaicīgi dzimušiem zīdaiņiem neatbilstošas klīniskas atbildes reakcijas gadījumā uz ieteicamo piesātinošo devu pēc 24 stundām var ievadīt otru piesātinošo devu - maksimāli 10 -20 mg/kg.

Lielāku uzturošo devu (10 mg/kg ķermeņa masas) ievadīšanu var apsvērt neatbilstošas atbildes reakcijas gadījumā, ņemot vērā iespējamo kofeīna uzkrāšanos dēļ tā ilgā eliminācijas pusperioda priekšlaicīgi dzimušiem zīdaiņiem, kā arī progresīvi pieaugošo kofeīna metabolizācijas spēju saistībā ar pēcmenstruālo vecumu (skatīt 5.2. apakšpunktu). Klīniskas indikācijas gadījumā jānovēro kofeīna koncentrācija plazmā. Vēlreiz jāizvērtē priekšlaicīgi dzimušo apnojas diagnoze, ja pacientam nerodas adekvāta atbildes reakcija uz otro piesātinošo vai uzturošo devu 10 mg/kg (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Devu pielāgošana un uzraudzība

Periodiski var būt nepieciešams veikt kofeīna koncentrācijas novērošanu visā ārstēšanas laikā gadījumos, kad klīniskā atbildes reakcija nav pilnīga vai tiek novērotas toksicitātes pazīmes.

Papildus tam, pēc ikdienas kofeīna koncentrācijas novērošanas plazmā var būt nepieciešama devu pielāgošana atbilstoši medicīniskajam novērtējumam riska situācijās, piemēram:

ievērojami priekšlaicīgi dzimuši zīdaiņi (gestācijas vecums < 28 nedēļām un/vai ķermeņa masa <1000 g), it īpaši saņemot parenterālu barošanu;

zīdaiņi ar aknu un nieru darbības traucējumiem (skatīt 4.4. un 5.2. apakšpunktu);

zīdaiņi, kuriem ir krampji;

zīdaiņi ar zināmu un klīniski nozīmīgu sirds slimību;

zīdaiņi, kuri vienlaicīgi saņem zāles, kas, kā zināms, ietekmē kofeīna metabolismu (skatīt 4.5. apakšpunktu);

zīdaiņi, kuru mātes lieto kofeīnu, barojot bērnu ar krūti.

Kofeīna koncentrācijas sākuma stāvokļa rādītājus ieteicams noteikt:

zīdaiņiem, kuru mātes pirms dzemdībām lietojušas lielu kofeīna daudzumu (skatīt 4.4. apakšpunktu);

zīdaiņiem, kuri iepriekš ārstēti ar teofilīnu, kura metabolisma rezultātā veidojas kofeīns.

Kofeīnam ir pagarināts eliminācijas pusperiods, lietojot priekšlaicīgi dzimušiem zīdaiņiem, kā arī ir iespējama tā uzkrāšanās, tādēļ var būt nepieciešams novērot zīdaiņus, kuri tiek ārstēti ilgstoši (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Asins paraugi novērošanai jāņem tieši pirms nākamās devas ievadīšanas terapeitiski neveiksmīgas atbildes reakcijas gadījumā un 2 līdz 4 stundas pēc iepriekšējās devas ievadīšanas, ja ir aizdomas par toksicitāti.

Lai gan kofeīna terapeitiskā koncentrācija plazmā nav norādīta literatūrā, kofeīna koncentrācija, kas pētījumos bija saistīta ar klīnisku ieguvumu, bija robežās no 8 līdz 30 mg/l, un parasti neradās bažas par lietošanas drošību, ja koncentrācija plazmā bija mazāka par 50 mg/l.

Terapijas ilgums

Nav noteikts optimālais terapijas ilgums. Nesen veikta, plaša, multicentru pētījuma ar priekšlaicīgi dzimušiem zīdaiņiem ziņotais vidējais terapijas ilgums bija 37 dienas.

Klīniskajā praksē terapiju parasti turpina, līdz zīdainis sasniedzis 37 nedēļu pēcmenstruālo vecumu, kad priekšlaicīgi dzimuša zīdaiņa apnoja parasti izbeidzas spontāni. Tomēr šo robežrādītāju var nākties pārskatīt atbilstoši klīniskajam novērtējumam katrā individuālā gadījumā atkarībā no atbildes reakcijas uz terapiju, apnojas epizožu turpināšanos, neskatoties uz veikto ārstēšanu, vai citiem klīniskiem apsvērumiem. Kofeīna citrāta ievadīšanu ieteicams pārtraukt, ja pacientam 5-7 dienas nav novērotas nopietnas apnojas lēkmes.

Ja pacientam ir apnojas recidīvs, kofeīna citrāta ievadīšanu var atsākt no jauna, vai nu ievadot uzturošo devu, vai pusi piesātinošās devas, atkarībā no laika, kas pagājis kopš kofeīna citrāta ievadīšanas pārtraukšanas līdz apnojas recidīva rašanās brīdim.

Tā kā šajā pacientu grupā kofeīna eliminācija notiek lēni, pārtraucot ārstēšanu nav nepieciešama pakāpeniska devas samazināšana.

Tā kā pastāv atkārtotas apnojas rašanās risks pēc kofeīna citrāta lietošanas pārtraukšanas, pacienta novērošana jāturpina vēl apmēram vienu nedēļu.

Aknu un nieru darbības traucējumi

Pieredze par lietošanu pacientiem ar nieru un aknu darbības traucējumiem ir ierobežota. Pēcreģistrācijas drošuma pētījumā nevēlamās blakusparādības nelielam skaitam ļoti priekšlaicīgi dzimušo zīdaiņu ar nieru/aknu darbības traucējumiem novēroja biežāk nekā priekšlaicīgi dzimušiem zīdaiņiem bez orgānu darbības traucējumiem (skatīt 4.4. un 4.8. apakšpunktu).

Nieru darbības traucējumu gadījumā pastāv lielāka uzkrāšanās iespēja. Nepieciešama mazāka kofeīna citrāta uzturošā dienas deva, un deva jāpielāgo kofeīna koncentrācijas rādītājiem plazmā.

Ievērojami priekšlaicīgi dzimušiem zīdaiņiem kofeīna klīrenss nav atkarīgs no aknu darbības. Kofeīna metabolisms aknās veidojas strauji pieaugošā ātrumā nedēļās, kas seko dzimšanai, un vecākiem zīdaiņiem aknu slimības gadījumā var būt nepieciešams novērot kofeīna koncentrāciju plazmā, kā arī var būt nepieciešama devas pielāgošana (skatīt 4.4. un 5.2. apakšpunktu).

Lietošanas veids

Kofeīna citrātu var ievadīt intravenozas infūzijas veidā vai iekšķīgi. Šīs zāles nedrīkst ievadīt intramuskulāras, subkutānas, intratekālas vai intraperitoneālas injekcijas veidā.

Ievadot intravenozi, kofeīna citrāts jāievada kontrolētas intravenozas infūzijas veidā, izmantojot vienīgi infūzijas sūkni-šļirci vai citu tilpumu mērošu infūzijas ierīci. Kofeīna citrātu var lietot neatšķaidītu vai atšķaidītu ar steriliem infūziju šķīdumiem, piemēram, 50 mg/ml (5%) glikozes šķīdumu vai 9 mg/ml (0,9%) nātrija hlorīda šķīdumu vai100 mg/ml (10%) kalcija glikonātu uzreiz pēc ievilkšanas no ampulas (skatīt 6.6. apakšpunktu).

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Apnoja

Priekšlaicīgi dzimušo apnoja ir bezizņēmuma diagnoze. Pirms ārstēšanas uzsākšanas ar kofeīna citrātu jāizslēdz vai atbilstoši jāizārstē citi apnoju izraisoši stāvokļi (piemēram, centrālās nervu sistēmas darbības traucējumi, primāra plaušu slimība, anēmija, sepse, metabolisma traucējumi, kardiovaskulāras patoloģijas vai obstruktīva apnoja). Atbildes reakcijas trūkums uz kofeīna terapiju (kuru, ja nepieciešams, jāapstiprina, nosakot koncentrāciju plazmā) var būt cita apnojas cēloņa indikācija.

Kofeīna patēriņš

Jaundzimušajiem, kuru mātes pirms dzemdībām lietojušas lielu kofeīna daudzumu, pirms ārstēšanas uzsākšanas ar kofeīna citrātu jānosaka kofeīna sākuma koncentrācija plazmā, jo kofeīns viegli šķērso placentāro barjeru un iekļūst augļa asinsritē (skatīt 4.2. un 5.2. apakšpunktu).

Jaundzimušo mātes, kuras baro bērnu ar krūti, kofeīna terapijas laikā nedrīkst lietot kofeīnu saturošu pārtiku un dzērienus, kā arī zāles, kas satur kofeīnu (skatīt 4.6. apakšpunktu), jo kofeīns izdalās mātes pienā (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Teofilīns

Jaundzimušajiem, kuri iepriekš ārstēti ar teofilīnu, pirms ārstēšanas uzsākšanas ar kofeīna citrātu jānosaka sākotnējā kofeīna koncentrācija plazmā, jo priekšlaicīgi dzimušiem zīdaiņiem teofilīna metabolisma rezultātā veidojas kofeīns.

Krampji

Kofeīns ir centrālo nervu sistēmu stimulējošs līdzeklis, un ir ziņots, ka kofeīna pārdozēšana izraisījusi krampjus. Īpaša piesardzība jāievēro, lietojot kofeīna citrātu jaundzimušajiem ar krampjiem.

Kardiovaskulāras reakcijas

Publikācijās par pētījumiem ir norādīts, ka kofeīns paātrina sirdsdarbību, palielina kreisā kambara izsviedies frakciju un sistoles tilpumu. Tādēļ kofeīna citrāts piesardzīgi jālieto jaundzimušajiem ar zināmu kardiovaskulāru slimību. Ir pierādīts, ka kofeīns jutīgiem cilvēkiem izraisa tahiaritmijas. Jaundzimušajiem tā parasti ir vienkārša sinusa tahikardija. Ja pirms bērna piedzimšanas ar kardiotokogrāfu (KTG) reģistrēti neparasti sirds ritma traucējumi, kofeīna citrāts jālieto piesardzīgi.

Nieru un aknu darbības traucējumi

Kofeīna citrāts priekšlaicīgi dzimušiem zīdaiņiem ar nieru vai aknu darbības traucējumiem jāievada piesardzīgi. Pēcreģistrācijas drošuma pētījumā nevēlamās blakusparādības nelielam skaitam ļoti priekšlaicīgi dzimušo zīdaiņu ar nieru/aknu darbības traucējumiem novēroja biežāk nekā priekšlaicīgi dzimušiem zīdaiņiem bez orgānu darbības traucējumiem (skatīt 4.2., 4.8. un 5.2. apakšpunktu). Šajā pacientu grupā devas jāpielāgo, veicot kofeīna koncentrācijas novērošanu plazmā, lai izvairītos no toksicitātes.

Nekrotizējošs enterokolīts

Nekrotizējošs enterokolīts bieži izraisa priekšlaicīgi dzimušo zīdaiņu saslimstību un mirstību. Ir saņemti ziņojumi par iespējamu metilksantīnu lietošanas saistību ar nekrotizējošā enterokolīta attīstīšanos. Tomēr nav noteikta cēloņsakarība starp kofeīna vai citu metilksantīnu lietošanu un nekrotizējošo enterokolītu.

Tāpat kā visi priekšlaicīgi dzimušie zīdaiņi, uzmanīgi jānovēro arī tie, kurus ārstē ar kofeīna citrātu, lai noteiktu, vai neattīstās nekrotizējošais enterokolīts (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Kofeīna citrāts piesardzīgi jālieto zīdaiņiem ar gastroezofageālo refluksa slimību, jo terapija šo stāvokli var saasināt.

Kofeīna citrāts izraisa vispārēju metabolisma pastiprināšanos, kas var palielināt enerģiju un līdz ar to arī nepieciešamību pēc barības ārstēšanas laikā.

Kofeīna citrāta inducētā diurēze un elektrolītu zudums var radīt nepieciešamību koriģēt šķidruma un elektrolītu līmeņa traucējumus.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Priekšlaicīgi dzimušiem zīdaiņiem kofeīns un teofilīns mijiedarbojas, savstarpēji pārveidojot viens otru. Šīs aktīvās vielas nedrīkst lietot vienlaicīgi.

Cilvēkiem citohroms P450 1A2 (CYP1A2) ir galvenais kofeīna metabolismā iesaistītais enzīms. Tādēļ kofeīns spēj mijiedarboties ar aktīvajām vielām, kuras ir CYP1A2 substrāti, nomākt CYP1A2 vai inducēt CYP1A2. Tomēr kofeīna metabolisms priekšlaicīgi dzimušiem zīdaiņiem ir ierobežots neattīstītās aknu enzīmu sistēmas dēļ.

Lai gan pieejams neliels informācijas daudzums par kofeīna mijiedarbību ar citām aktīvajām vielām priekšlaicīgi dzimušiem zīdaiņiem, var būt nepieciešams samazināt kofeīna citrāta devas, lietojot to pēc vienlaicīgas tādu aktīvo vielu lietošanas, par kurām ziņots, ka tās palēnina kofeīna elimināciju pieaugušajiem (piemēram, cimetidīns un ketokonazols), un var būt nepieciešama kofeīna citrāta devu palielināšana pēc vienlaicīgas tādu aktīvo vielu lietošanas, kuras paātrina kofeīna elimināciju (piemēram, fenobarbitāls un fenitoīns). Ja pastāv šaubas par iespējamo mijiedarbību, jānosaka kofeīna koncentrācija plazmā.

Tā kā pārmērīga baktēriju savairošanās zarnās ir saistīta ar nekrotizējošā enterokolīta attīstīšanos, vienlaicīga kofeīna citrāta un tādu zāļu, kas nomāc kuņģa skābes izdalīšanos (antihistamīna H2 receptoru blokatoru vai protona sūkņa inhibitoru), lietošana teorētiski var palielināt nekrotizējošā enterokolīta rašanās risku (skatīt 4.4. un 4.8. apakšpunktu).

Vienlaicīga kofeīna un doksaprama lietošana var pastiprināt to stimulējošo iedarbību uz kardiorespiratoro un centrālo nervu sistēmu. Ja indicēta vienlaicīga lietošana, rūpīgi jānovēro sirdsdarbība un asinsspiediens.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Pētījumos ar dzīvniekiem lielas kofeīna devas bija embriotoksiskas un teratogēnas. Šāda veida iedarbību nevar attiecināt uz īslaicīgu ievadīšanu priekšlaicīgi dzimušiem zīdaiņiem (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Barošana ar krūti

Kofeīns izdalās mātes pienā un viegli šķērso placentāro barjeru un iekļūst augļa asinsritē (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Jaundzimušo mātes, kuras baro bērnu ar krūti, kofeīna terapijas laikā nedrīkst lietot kofeīnu saturošu pārtiku un dzērienus, kā arī zāles, kas satur kofeīnu.

Jaundzimušajiem, kuru mātes pirms dzemdībām lietojušas lielu kofeīna daudzumu, pirms ārstēšanas uzsākšanas ar kofeīna citrātu jānosaka sākotnējā kofeīna koncentrācija plazmā (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Fertilitāte

Pētījumos ar dzīvniekiem novērotā ietekme uz reproduktivitāti nav būtiska šīs indikācijas gadījumā priekšlaicīgi dzimušiem zīdaiņiem (skatīt 5.3. apakšpunktu).

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav piemērojama.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Zināmā kofeīna un citu metilksantīnu farmakoloģiskā un toksikoloģiskā iedarbība ļauj paredzēt iespējamās kofeīna citrāta izraisītās nevēlamās blakusparādības. Aprakstītās blakusparādības ietver krampjus, centrālās nervu sistēmas (CNS) stimulāciju, piemēram, uzbudinājumu, nemieru un trīci, sirdsdarbības traucējumus, piemēram, tahikardiju, aritmiju, hipertensiju un palielinātu sistoles tilpumu un

vielmaiņas un uztures traucējumus, piemēram, hiperglikēmiju. Šīs blakusparādības ir atkarīgas no devas, un var būt nepieciešama koncentrācijas noteikšana plazmā, kā arī devas samazināšana.

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

Ilggadīgi un nesen publicētā literatūrā un pēcreģistrācijas drošuma pētījumā aprakstītās nevēlamās blakusparādības, kas var tikt attiecinātas uz kofeīna citrātu, ir uzskaitītas zemāk, atbilstoši orgānu sistēmām un ieteiktā termina (MedDRA).

Sastopamības biežuma iedalījums ir definēts sekojoši: ļoti bieži (≥1/10), bieži (≥1/100 līdz <1/10), retāk

(≥1/1 000 līdz <1/100), reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000), ļoti reti (<1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Orgānu sistēmas grupa

Nevēlamā blakusparādība

Sastopamības

biežums

 

 

 

 

 

Infekcijas un infestācijas

Sepse

Nav zināmi

 

 

 

Imūnās sistēmas traucējumi

Paaugstinātas jutības reakcijas

Reti

 

 

 

Vielmaiņas un uztures

Hiperglikēmija

Bieži

traucējumi

 

 

 

 

 

 

Hipoglikēmija, neattīstīšanās,

Nav zināmi

 

nepanesība pret barošanu

 

 

 

 

Nervu sistēmas traucējumi

Krampji

Retāk

 

 

 

 

Uzbudinājums, trīce, nemiers, smadzeņu

Nav zināmi

 

bojājumi

 

 

 

 

Ausu un labirinta bojājumi

Kurlums

Nav zināmi

 

 

 

Sirds funkcijas traucējumi

Tahikardija,

Bieži

 

 

 

 

Aritmija

Retāk

 

 

 

 

Pastiprināta kreisā kambara izsviede un

Nav zināmi

 

palielināts sistoles tilpums

 

 

 

 

Kuņģa-zarnu trakta

Atvemšana, palielināts kuņģa aspirāta

Nav zināmi

traucējumi

daudzums, nekrotizējošs enterokolīts

 

 

 

 

Vispārēji traucējumi un

Flebīts infūzijas vietā, iekaisums

Bieži

reakcijas ievadīšanas vietā

infūzijas vietā

 

 

 

 

Izmeklējumi

Palielināta urīna izdalīšanās, palielināts

Nav zināmi

 

nātrija un kalcija līmenis urīnā,

 

 

pazemināts hemoglobīna līmenis,

 

 

pazemināts tiroksīna līmenis

 

 

 

 

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts

Nekrotizējošs enterokolīts bieži izraisa priekšlaicīgi dzimušo zīdaiņu saslimstību un mirstību. Ir saņemti ziņojumi par iespējamu metilksantīnu lietošanas saistību ar nekrotizējošā enterokolīta attīstīšanos. Tomēr nav noteikta cēloņsakarība starp kofeīna vai citu metilksantīnu lietošanu un nekrotizējošo enterokolītu.

Dubultaklā, placebo kontrolētā pētījumā ar kofeīna citrātu 85 priekšlaicīgi dzimušiem zīdaiņiem (skatīt 5.1. apakšpunktu) nekrotizējošais enterokolīts aizklātajā pētījuma fāzē tika diagnosticēts diviem

zīdaiņiem, kurus ārstēja ar aktīvo vielu, un vienam, kurš saņēma placebo, un trim zīdaiņiem pētījuma atklātajā fāzē. Trīs no zīdaiņiem, kuriem pētījuma laikā radās nekrotizējošais enterokolīts, nomira. Plašā multicentru pētījumā (n=2006), pētot ilgtermiņa ietekmi priekšlaicīgi dzimušiem zīdaiņiem, kurus ārstēja ar kofeīna citrātu (skatīt 5.1. apakšpunktu), netika novērots palielināts nekrotizējošā enterokolīta sastopamības biežums kofeīna citrāta grupā, salīdzinot ar placebo grupu. Tāpat kā visi priekšlaicīgi dzimušie zīdaiņi, rūpīgi jānovēro tie, kurus ārstē ar kofeīna citrātu, lai noteiktu, vai neattīstās nekrotizējošais enterokolīts (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Tika novēroti smadzeņu bojājumi, krampji un kurlums, taču biežāk tie radās placebo grupā.

Kofeīns var nomākt eritropoetīna sintēzi un tādējādi ilgstošas terapijas gadījumā pazemināt hemoglobīna līmeni.

Uzsākot terapiju, zīdaiņiem novērota pārejoša tiroksīna (T4) līmeņa pazemināšanās, bet uzturošās terapijas laikā šāds līmenis nesaglabājas.

Pieejamā informācija neliecina, ka ārstējot jaundzimušos ar kofeīnu, rastos jebkādas ilglaicīgas nevēlamās reakcijas, kas ietekmē neiroloģisko attīstību, nespēju attīstīties, izraisa kardiovaskulārās, kuņģa-zarnu trakta vai endokrīnās sistēmas traucējumus. Nešķiet, ka kofeīns saasina cerebrālo hipoksiju vai izraisa tās radīto bojājumu pastiprināšanos, lai gan šādu iespēju nevar izslēgt.

Citas īpašas populācijas

Pēcreģistrācijas drošuma pētījumā ar 506 priekšlaicīgi dzimušiem zīdaiņiem, kurus ārstēja ar Peyona, par 31 ļoti priekšlaicīgi dzimušu zīdaini ar nieru/aknu darbības traucējumiem ieguva drošuma datus. Nevēlamās blakusparādības apakšgrupā ar orgānu darbības traucējumiem novēroja biežāk nekā zīdaiņiem bez orgānu darbības traucējumiem. Pārsvarā ziņoja par sirds funkcijas traucējumiem (tahikardiju, tai skaitā vienu aritmijas gadījumu).

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Pēc pārdozēšanas publikācijās norādītā kofeīna koncentrācija plazmā bija robežās no apmēram 50 mg/l līdz 350 mg/l.

Simptomi

Literatūrā aprakstītās pazīmes un simptomi pēc kofeīna pārdozēšanas priekšlaicīgi dzimušiem zīdaiņiem ietver hiperglikēmiju, hipokaliēmiju, nelielu ekstremitāšu trīci, nemieru, hipertoniju, opistotonusu, toniski kloniskas kustības, krampjus, tahipnoju, tahikardiju, vemšanu, kuņģa kairinājumu, kuņģa-zarnu trakta asiņošanu, drudzi, trīci, paaugstinātu urīnvielas līmeni asinīs un palielinātu balto asinsšūnu skaitu, bezmērķīgas žokļu un lūpu kustības. Ziņots par vienu pārdozēšanas gadījumu, kuru padarīja komplicētāku iekšēja sirds kambara asiņošana un ilgstoši neiroloģiski traucējumi. Saistībā ar kofeīna pārdozēšanu priekšlaicīgi dzimušiem zīdaiņiem nav ziņots par nāves gadījumiem.

Ārstēšana

Kofeīna pārdozēšanas terapija galvenokārt ir simptomātiska un atbalstoša. Jānovēro kālija un glikozes koncentrācija plazmā un jākoriģē hipokaliēmija un hiperglikēmija. Novērots, ka pēc apmaiņas asins pārliešanas kofeīna koncentrācija plazmā samazinās. Krampjus var ārstēt, intravenozi ievadot pretkrampju līdzekļus (diazepāmu vai barbiturātus, piemēram, nātrija pentobarbitālu vai fenobarbitālu).

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Psihoanaleptiskie līdzekļi, ksantīna atvasinājumi, ATĶ kods: N06BC01

Darbības mehānisms

Kofeīns ir strukturāli līdzīgs metilksantīniem teofilīnam un teobromīnam.

Tā iedarbība lielākoties tiek piedēvēta adenozīna receptoru, gan A1, gan A2A apakštipa, antagonismam, kas pierādīts receptoru saistīšanās pētījumos un novērojot koncentrācijā, kas līdzinās tai, kas šīs indikācijas gadījumā tiek panākta terapeitiski.

Farmakodinamiskā iedarbība

Kofeīns galvenokārt iedarbojas kā CNS stimulējošs līdzeklis. Uz šāda veida iedarbību pamatojas kofeīna izmantošana priekšlaicīgi dzimušo apnojas terapijā, ko nodrošina vairāki mehānismi, tajā skaitā: (1) elpošanas centra stimulācija, (2) palielināts minūtes ieelpas tilpums, (3) pazemināts hiperkapnijas rašanās slieksnis, (4) pastiprināta atbildes reakcija pret hiperkapniju, (5) paaugstināts skeleta muskuļu tonuss, (6) samazināts diafragmas vājums, (7) palielināts metabolisma apjoms un (8) palielināts skābekļa patēriņš.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Kofeīna citrāta klīniskā efektivitāte tika izvērtēta multicentru, randomizētā, dubultaklā pētījumā, kurā tika salīdzināta kofeīna citrāta un placebo iedarbība 85 priekšlaicīgi dzimušiem zīdaiņiem (gestācijas vecums 28 līdz <33 nedēļas) ar priekšlaicīgi dzimušo apnoju. Zīdaiņiem intravenozi tika ievadīta 20 mg/kg kofeīna citrāta piesātinošā deva. Pēc tam tika ievadīta uzturošā kofeīna citrāta deva 5 mg/kg dienā vai nu intravenozi, vai iekšķīgi (caur barošanas caurulīti) līdz pat 10-12 dienām. Protokols pieļāva zīdaiņiem kā glābšanas terapiju izmantot ārstēšanu ar atklātā marķējuma kofeīna citrātu, ja netika panākta apnojas kontrole. Šajā gadījumā zīdaiņiem tika ievadīta otra piesātinošā deva – 20 mg/kg kofeīna citrāta pēc 1. ārstēšanas dienas un pirms 8. ārstēšanas dienas.

Kofeīna citrāta grupā bija vairāk dienu bez jebkādām apnojas pazīmēm (3,0 dienas pret 1,2 dienām placebo grupā; p=0,005), kā arī bija procentuāli lielāks to pacientu skaits, kuriem apnoja neradās ≥ 8 dienas (22% kofeīna grupā pret 0% placebo grupā).

Nesenā placebo kontrolētā, plašā multicentru pētījumā (n=2006) tika pētīta īstermiņa un ilgtermiņa (18-21 mēnesis) ietekme uz priekšlaicīgi dzimušiem zīdaiņiem, kurus ārstēja ar kofeīna citrātu. Zīdaiņi, kuri gadījumatlasē tika iedalīti kofeīna citrāta grupā, saņēma intravenozu piesātinošo devu 20 mg/kg, bet pēc tam uzturošās devas - 5 mg/kg dienā. Ja apnoja neizzuda, dienas devu varēja palielināt maksimāli līdz

10 mg/kg kofeīna citrāta. Uzturošās devas tika pielāgotas katru nedēļu, mainoties ķermeņa masai, kā arī tās varēja ievadīt iekšķīgi, tiklīdz zīdainis spēja panest pilnībā parenterālu barošanu. Kofeīna terapijas rezultātā samazinājās bronhopulmonālās displāzijas rašanās biežums [iespējamības attiecība (95% TI) 0,63 (0,52 līdz 0,76)] un uzlabojās izdzīvošanas rādītāji bez neiroloģiskās attīstības traucējumiem [iespējamības attiecība (95% TI) 0,77 (0,64 līdz 0,93)].

Kofeīna iedarbības apjoms un ievirze attiecībā uz nāves gadījumiem un traucējumiem bija atšķirīgi atkarībā no zīdaiņiem nepieciešamā elpošanas atbalsta gadījumatlases posmā, liecinot, ka labākus rezultātus guva zīdaiņi, kuriem bija respiratorais atbalsts [rezultātus attiecībā uz nāves gadījumiem un traucējumiem skatīt tabulā zemāk, iespējamības attiecība (95% TI)].

Nāve vai traucējumi atbilstoši respiratorā atbalsta apakšgrupai, iesaistoties pētījumā

Apakšgrupas

Iespējamības attiecība (95% TI)

Bez atbalsta

1,32 (0,81 līdz 2,14)

Neinvazīvs atbalsts

0,73 (0,52 līdz 1,03)

 

Endotraheālā caurulīte

0,73 (0,57 līdz 0,94)

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Kofeīna citrāts viegli disociē ūdens šķīdumā. Ievadot infūzijas veidā vai iekšķīgi, citrāta molekulas daļas tiek ātri metabolizētas.

Uzsūkšanās

Kofeīna iedarbība sākas dažu minūšu laikā pēc kofeīna citrāta infūzijas uzsākšanas. Pēc iekšķīgas 10 mg/kg ķermeņa masas kofeīna bāzes ievadīšanas priekšlaicīgi dzimušiem zīdaiņiem, maksimālā kofeīna koncentrācija plazmā (Cmax) bija robežās no 6 līdz 10 mg/l, bet vidējais, maksimālās plazmas koncentrācijas sasniegšanas laiks (tmax) bija robežās no 30 minūtēm līdz 2 stundām. Uzsūkšanās apjoms netiek ietekmēts, ja bērnu baro no pudelītes, bet tmax var būt ilgāks.

Izkliede

Pēc kofeīna citrāta ievadīšanas kofeīns ātri izplatās smadzenēs. Priekšlaicīgi dzimušiem zīdaiņiem kofeīna koncentrācija cerebrospinālajā šķidrumā ir apmēram līdzīga koncentrācijai plazmā. Vidējais kofeīna izkliedes tilpums (Vd) zīdaiņiem (0,8-0,9 l/kg) ir nedaudz lielāks nekā pieaugušajiem (0,6 l/kg). Nav pieejama informācija par saistīšanos ar plazmas olbaltumvielām jaundzimušajiem un zīdaiņiem. Ziņots, ka pieaugušajiem in vitro novērotā vidējā saistīšanās ar plazmas olbaltumvielām ir apmēram 36%.

Kofeīns viegli šķērso placentāro barjeru un iekļūst augļa asinsritē, kā arī izdalās mātes pienā.

Biotransformācija

Priekšlaicīgi dzimušiem zīdaiņiem kofeīna metabolisms ir ļoti ierobežots neizveidojušās aknu enzīmu sistēmas dēļ, un vairums aktīvās vielas izdalās ar urīnu. Vecākiem indivīdiem kofeīna biotransformācijā ir iesaistīts aknu citohroms P450 1A2 (CYP1A2).

Lietojot priekšlaicīgi dzimušiem zīdaiņiem, ziņots par kofeīna un teofilīna mijiedarbību, savstarpēji pārveidojoties; kofeīna līmenis pēc teofilīna ievadīšanas ir apmēram 25% no teofilīna līmeņa, un sagaidāms, ka apmēram 3-8% ievadītā kofeīna pārvērtīsies teofilīnā.

Eliminācija

Jauniem zīdaiņiem kofeīna izdalīšanās notiek daudz lēnāk nekā pieaugušajiem neattīstītās aknu un/vai nieru darbības dēļ. Jaundzimušajiem kofeīna klīrenss gandrīz pilnībā notiek caur nierēm. Kofeīna vidējo eliminācijas pusperiodu (t1/2) un frakciju, kas neizmainītā veidā izdalās ar urīnu (Ae) zīdaiņiem var apgrieztā secībā attiecināt uz gestācijas vecumu/zīdaiņa pēcmenstruālo vecumu. Jaundzimušajiem t1/2 ir apmēram 3-4 dienas, bet Ae ir apmēram 86% (6 dienu laikā). 9 mēnešu vecumā kofeīna metabolisms ir apmēram līdzīgs tam, kas novērojams pieaugušajiem (t1/2 = 5 stundas un Ae = 1%).

Nav veikti kofeīna farmakokinētikas pētījumi jaundzimušajiem ar aknu vai nieru mazspēju.

Ņemot vērā palielināto uzkrāšanās risku, nopietnu nieru darbības traucējumu gadījumā nepieciešams samazināt uzturošo kofeīna dienas devu, kā arī, nosakot devas, jāvadās no kofeīna koncentrācijas rādītājiem asinīs. Priekšlaicīgi dzimušiem zīdaiņiem ar holestātisko hepatītu tika novērots pagarināts kofeīna eliminācijas pusperiods un koncentrācijas, kas pārsniedz normālos mainīgos robežrādītājus, paaugstināšanās plazmā, tādējādi, nosakot devas šiem pacientiem, jāievēro īpaša piesardzība (skatīt 4.2. un

4.4. apakšpunktu).

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos pētījumos iegūtie dati par kofeīna atkārtotu devu toksicitāti, neliecina par būtisku risku cilvēkam. Tomēr, lietojot lielas devas, grauzējiem radās krampji. Lietojot terapeitiskās devās, jaundzimušām žurkām radās izmaiņas uzvedībā, visticamāk, tas notika pastiprinātas adenozīna receptora ietekmes rezultātā, kas saglabājās arī visu dzīves laiku. Ir pierādīts, ka kofeīns nerada mutagēnu vai onkogēnu risku. Pētījumos ar dzīvniekiem novērotais teratogēnais potenciāls un ietekme uz reproduktivitāti nav būtisks šīs indikācijas gadījumā priekšlaicīgi dzimušiem zīdaiņiem.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Citronskābes monohidrāts Nātrija citrāts

Ūdens injekcijām

6.2.Nesaderība

Šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) vai ievadīt vienlaicīgi, izmantojot to pašu intravenozo caurulīti, ar citām zālēm (izņemot 6.6. apakšpunktā minētās).

6.3.Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

Pēc ampulas atvēršanas šīs zāles jālieto nekavējoties.

Pierādītā atšķaidīta šķīduma ķīmiskā un fizikālā saderība ir 24 stundas, uzglabājot 25ºC un 2-8ºC temperatūrā.

No mikrobioloģiskā viedokļa, ievadot kopā ar infūziju šķīdumiem, šīs zāles jālieto nekavējoties pēc aseptiskas atšķaidīšanas.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu atšķaidīšanas skatīt 6.3. apakšpunktā.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

Caurspīdīga I tipa stikla 1 ml ampula.

Caurspīdīga I tipa stikla 3 ml ampula.

Iepakojumā 10 ampulas.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Rīkojoties ar zālēm, visu laiku stingri jāievēro aseptisku paņēmienu izmantošana, jo tām nav pievienots konservants.

Peyona pirms ievadīšanas vizuāli jāpārbauda, lai pārliecinātos, ka tas nesatur daļiņas un nav mainījis krāsu. Ampulas, kas satur šķīdumu, kas mainījis krāsu vai satur redzamas daļiņas, jāiznīcina.

Peyona var lietot neatšķaidītu vai atšķaidītu ar steriliem infūziju šķīdumiem, piemēram, 50 mg/ml (5%) glikozes šķīdumu vai 9 mg/ml (0,9%) nātrija hlorīda šķīdumu, kā arī 100 mg/ml (10%) kalcija glikonātu uzreiz pēc paņemšanas no ampulas.

Atšķaidītajam šķīdumam jābūt dzidram un bezkrāsainam. Neatšķaidītie vai atšķaidītie parenterālai lietošanai paredzētie šķīdumi pirms ievadīšanas vizuāli jāpārbauda, lai pārliecinātos, ka tie nesatur daļiņas un nav mainījuši krāsu. Nelietojiet šķīdumu, ja tas mainījis krāsu vai tajā parādījušās daļiņas.

Tikai vienreizējai lietošanai. Neizlietoto šķīdumu, kas palicis ampulā, jāiznīcina. Nedrīkst saglabāt neizlietotā šķīduma pārpalikumus ievadīšanai vēlāk.

Nav īpašu atkritumu likvidēšanas prasību.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

CHIESI FARMACEUTICI SpA

Via Palermo 26/A

43122 Parma

ITĀLIJA

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/09/528/002 1 ml ampulas

EU/1/09/528/001 3 ml ampulas

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 02/07/2009

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 03/03/2014

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

{MM/GGGG}

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas