Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Peyona (Nymusa) (caffeine citrate) – Lietošanas instrukcija - N06BC01

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsPeyona (Nymusa)
ATĶ kodsN06BC01
Vielacaffeine citrate
RažotājsChiesi Farmaceutici SpA

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Peyona 20 mg/ml šķīdums infūzijām un šķīdums iekšķīgai lietošanai

Coffeini citras

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur svarīgu informāciju Jūsu jaundzimušā bērna ārstēšanai.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet sava bērna ārstam.

-Ja Jūsu jaundzimušajam bērnam rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar sava bērna ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Peyona un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Peyona lietošanas Jūsu bērnam

3.Kā lietot Peyona

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Peyona

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Peyona un kādam nolūkam to lieto

Peyona satur aktīvo vielu kofeīna citrātu, kas ir centrālo nervu sistēmu stimulējošs līdzeklis, kas pieder zāļu grupai, ko sauc metilksantīniem.

Peyona lieto elpošanas traucējumu ārstēšanai priekšlaicīgi dzimušiem bērniem (priekšlaicīgi dzimušo bērnu primārā apnoja).

Šie īsie brīži, kad priekšlaicīgi dzimušais zīdainis pārstāj elpot, rodas tādēļ, ka pilnībā nav attīstījies bērna elpošanas centrs.

Pierādīts, ka šīs zāles samazina elpošanas traucējumu epizožu skaitu priekšlaicīgi dzimušiem bērniem.

2.Kas Jums jāzina pirms Peyona lietošanas Jūsu bērnam

Nelietojiet Peyona šādos gadījumos:

ja Jūsu jaundzimušajam bērnam ir alerģija pret kofeīna citrātu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Peyona lietošanas Jūsu jaundzimušajam konsultējieties ar sava bērna ārstu.

Pirms priekšlaicīgi dzimušo apnojas ārstēšanas uzsākšanas ar Peyona, Jūsu bērna ārstam jāizslēdz visi citi apnoju izraisošie stāvokļi, vai arī tie atbilstoši jāārstē.

Lietojot Peyona, jāievēro piesardzība. Lūdzu, informējiet sava bērna ārstu:

ja Jūsu jaundzimušajam bērnam ir krampji;

ja Jūsu jaundzimušajam bērnam ir jebkāda sirds slimība;

ja Jūsu jaundzimušajam bērnam ir nieru vai aknu darbības traucējumi;

ja Jūsu jaundzimušajam bērnam ir bieži barības atvemšanas gadījumi;

ja Jūsu jaundzimušajam bērnam rodas vairāk urīna nekā parasti;

ja Jūsu jaundzimušais bērns palēnināti pieņemas svarā vai uzņem mazāku barības daudzumu;

ja Jūs (māte) pirms dzemdībām lietojāt kofeīnu.

Citas zāles un Peyona

Pastāstiet sava bērna ārstam par visām zālēm, kuras Jūsu jaundzimušais lieto pēdējā laikā, ir lietojis vai varētu lietot.

Informējiet sava bērna ārstu, ja Jūsu jaundzimušais bērns iepriekš ir ārstēts ar teofilīnu.

Peyona lietošanas laikā nelietojiet zemāk minētās zāles pirms tam nekonsultējoties ar sava bērna ārstu. Bērna ārstam var būt nepieciešams pielāgot devu vai nomainīt zāles pret citām:

-teofilīns (lieto apgrūtinātas elpošanas ārstēšanai);

-doksaprams (lieto apgrūtinātas elpošanas ārstēšanai);

-cimetidīns (lieto kuņģa slimību ārstēšanai);

-ketokonazols (lieto sēnīšinfekciju ārstēšanai);

-fenobarbitāls (lieto epilepsijas ārstēšanai);

-fenitoīns (lieto epilepsijas ārstēšanai).

Šīs zāles var palielināt nopietnas zarnu saslimšanas ar asins piejaukumu izkārnījumos rašanās risku (nekrotizējošs enterokolīts), ja to lieto vienlaicīgi ar zālēm kuņģa slimību ārstēšanai (piemēram, antihistamīna H2 receptoru blokatoriem vai protonu sūkņa inhibitoriem, kuri samazina kuņģa skābes izdalīšanos).

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs (māte) barojat bērnu ar krūti laikā, kad Jūsu zīdaini ārstē ar Peyona, Jūs nedrīkstat dzert kafiju vai lietot jebkādu citu produktu ar augstu kofeīna saturu, jo kofeīns izdalās mātes pienā.

Peyona satur nātriju

Šīs zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā - būtībā tās ir nātriju nesaturošas.

3.Kā lietot Peyona

Peyona drīkst lietot vienīgi jaundzimušo intensīvās terapijas blokā, kurā pieejams atbilstošs aprīkojums pacienta uzraudzībai un novērošanai. Ārstēšana jāuzsāk bērna ārsta uzraudzībā, kuram ir pieredze jaundzimušo intensīvajā terapijā.

Devas

Jūsu bērna ārsts nozīmēs pareizo Peyona devu, ņemot vērā Jūsu bērna ķermeņa masu. Sākuma deva ir 20 mg uz kg ķermeņa masas (atbilst 1 ml uz kg ķermeņa masas).

Uzturošā deva ir 5 mg uz kg ķermeņa masas (atbilst 0,25 ml uz kg ķermeņa masas) ik pa 24 stundām.

Lietošanas un ievadīšanas veids

Peyona ievadīs kontrolētas intravenozas infūzijas veidā, izmantojot infūzijas sūkni-šļirci vai citu tilpumu mērošu infūzijas ierīci. Šī metode pazīstama kā „pilienu sistēma”.

Dažas devas (uzturošās devas) var ievadīt caur muti.

Jūsu bērna ārstam, iespējams, periodiski būs nepieciešams pārbaudīt kofeīna līmeni asins analīzēs visā ārstēšanas laikā, lai izvairītos no toksicitātes.

Terapijas ilgums

Jūsu bērna ārsts izlems, cik tieši ilgi Jūsu jaundzimušajam bērnam jāturpina ārstēšanās ar Peyona. Ja Jūsu bērnam 5 līdz 7 dienas netiks novērotas apnojas lēkmes, bērna ārsts pārtrauks ārstēšanu.

Ja Jūsu jaundzimušais bērns saņēmis Peyona vairāk nekā noteikts

Jūsu jaundzimušajam bērnam var rasties drudzis, ātra elpošana (tahipnoja), trīce, muskuļu trīce, vemšana, augsts cukura līmenis asinīs (hiperglikēmija), zems kālija līmenis asinīs (hipokaliēmija), augsts noteiktu ķīmisko vielu (urīnvielas) līmenis asinīs, palielināts noteiktu asinsšūnu (leikocītu) skaits un krampji, ja viņš/viņa saņēmis/saņēmusi vairāk kofeīna citrāta nekā noteikts.

Šajā gadījumā nekavējoties jāpārtrauc ārstēšana ar Peyona, un Jūsu bērna ārstam jāveic pārdozēšanas simptomu ārstēšana.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet sava bērna ārstam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Tomēr tās ir grūti atšķirt no bieži novērotajām komplikācijām, kas rodas priekšlaicīgi dzimušiem bērniem, un komplikācijām, kas rodas slimības dēļ.

Peyona terapijas laikā Jūsu jaundzimušajam bērnam iespējamas kādas no sekojošām reakcijām:

Nopietnas blakusparādībasBlakusparādības, kuru biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem

- nopietna zarnu slimība ar asins piejaukumu izkārnījumos (nekrotizējošais enterokolīts)

Tālāk minētas arī citas blakusparādības, kuras Jūsu bērna ārsts vispārējā klīniskā izvērtējumā var uzskatīt par nopietnām.

Citas blakusparādības

Bieži sastopamās blakusparādības (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem)

-lokālas iekaisuma reakcijas infūzijas vietā;

-sirdsdarbības traucējumi, piemēram, paātrināta sirdsdarbība (tahikardija);

-cukura līmeņa izmaiņas asinīs vai serumā (hiperglikēmija).

Retāk sastopamās blakusparādības (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem)

-centrālās nervu sistēmu stimulācija, piemēram, krampji;

-sirdsdarbības traucējumi, piemēram, neregulāra sirdsdarbība (aritmija).

Reti sastopamās blakusparādības (var skart līdz 1 no 1 000 cilvēkiem)

- alerģiskas reakcijas

Blakusparādības, kuru sastopamības biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem:

-asins infekcija (sepse);

-cukura līmeņa izmaiņas asinīs vai serumā (hipoglikēmija), ”neattīstīšanās”, barošanas nepanesība;

-centrālās nervu sistēmas stimulācija, piemēram, uzbudinājums, nervozitāte un nemiers; smadzeņu bojājums;

-kurlums;

-barības atvemšana, palielināts kuņģa satura aspirāta daudzums;

-pastiprināta urīna izdalīšanās, noteiktu urīna sastāvdaļu (nātrija un kalcija) daudzuma palielināšanās;

- izmaiņas asins analīžu rezultātos (pazemināts hemoglobīna līmenis pēc ilgstošas ārstēšanas un pazemināts vairogdziedzera hormona līmenis, uzsākot ārstēšanu).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jūsu jaundzimušajam rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar bērna ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Peyona

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz marķējuma. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Visi parenterālai lietošanai paredzētie šķīdumi ampulās pirms ievadīšanas vizuāli jāpārbauda, lai pārliecinātos, ka tie nesatur daļiņas. Pēc ampulas atvēršanas šīs zāles jālieto nekavējoties.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Peyona satur

Aktīvā viela ir kofeīna citrāts.

Katrs ml satur 20 mg kofeīna citrāta (atbilst 10 mg/ml kofeīna bāzes).

Katra 1 ml ampula satur 20 mg kofeīna citrāta (atbilst 10 mg kofeīna bāzes).

Katra 3 ml ampula satur 60 mg kofeīna citrāta (atbilst 30 mg kofeīna bāzes).

Citas sastāvdaļas ir citronskābe, nātrija citrāts un ūdens injekcijām.

Peyona ārējais izskats un iepakojums

Peyona ir šķīdums infūzijām un šķīdums iekšķīgai lietošanai.

Peyona ir dzidrs, bezkrāsains šķīdums, kas pieejams stikla ampulās. Katra kartona kastīte satur 10 ampulas.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Chiesi Farmaceutici S.p.A, Via Palermo 26/A,

43122 Parma,

Itālija

Ražotājs (atbildīgais par sērijas izlaidi)

Alfa Wasserman S.p.A,

Via Enrico Fermi 1,

Alanno (PE)

Itālija

Chiesi Pharmaceuticals GmbH,

Gonzagagasse 16/16,

A-1010 Wien

Austrija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Chiesi sa/nv

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tél/Tel: + 32 (0)2 788 42 00

Tel: + 43 1 4073919

България

Luxembourg/Luxemburg

Chiesi Bulgaria EOOD

Chiesi sa/nv

Тел.: +359 29201205

Tél/Tel: + 32 (0)2 788 42 00

Česká republika

Magyarország

Chiesi CZ s.r.o.

Chiesi Hungary Kft.

Tel: + 420 261221745

Tel.:+36-1-429 1060

Danmark

Malta

Chiesi Pharma AB

Chiesi Farmaceutici S.p.A

Tlf: + 46 8 753 35 20

Tel: + 39 0521 2791

Deutschland

Nederland

Chiesi GmbH

Chiesi Pharmaceuticals B.V.

Tel: +31 88 501 64 00

Eesti

Norge

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Chiesi Pharma AB

Tel: + 43 1 4073919

Tlf: + 46 8 753 35 20

Ελλάδα

Österreich

Chiesi Hellas AEBE

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Τηλ: + 30 210 6179763

Tel: + 43 1 4073919

España

Polska

Chiesi España, S.A.U.

Chiesi Poland Sp. z.o.o.

Tel: + 34 93 494 8000

Tel.: +48 22 620 1421

France

Portugal

Chiesi S.A.S

Angelini Farmacêutica, Lda

Tél: + 33 1 47688899

Tel: + 351 214 148 300

Hrvatska

România

Providens d.o.o.

Chiesi Romania S.R.L.

Tel.: +385 (1) 48 74 500

Tel: + 40 212023642

Ireland

Slovenija

Chiesi Ltd

Chiesi Slovenija d.o.o.

Tel: + 44 (0)161 488 5555

Tel: +386-1-43 00 901

Ísland

Slovenská republika

Chiesi Pharma AB

Chiesi Slovakia s.r.o.

Sími: +46 8 753 35 20

Tel: +421 259300060

Italia

Suomi/Finland

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Chiesi Pharma AB

Tel: + 39 0521 2791

Puh/Tel: +46 8 753 35 20

Κύπρος

Sverige

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Chiesi Pharma AB

Tηλ: + 39 0521 2791

Tel: +46 8 753 35 20

Latvija

United Kingdom

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Chiesi Ltd

Tel: + 43 1 4073919

Tel: + 44 (0)161 488 5555

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta:

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem:

Sīkākai informācijai skatīt pievienoto PEYONA zāļu aprakstu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas