Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pheburane (sodium phenylbutyrate) – Lietošanas instrukcija - A16AX03

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsPheburane
ATĶ kodsA16AX03
Vielasodium phenylbutyrate
RažotājsLucane Pharma

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

PHEBURANE 483 mg/g granulas

Sodium phenylbutyrate

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju!, Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas

arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir PHEBURANE un kādam nolūkam tās/to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms PHEBURANE lietošanas

3.Kā lietot PHEBURANE

4.Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt PHEBURANE

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir PHEBURANE un kādam nolūkam tās/to lieto

PHEBURANE satur aktīvo vielu nātrija fenilbutirātu, ko lieto visu vecumu pacientiem, kuriem ir urīnvielas cikla traucējumi. Šie retie traucējumi rodas noteiktu aknu enzīmu, kuri ir nepieciešami, lai izvadītu atlieku slāpekli amonjaka veidā, trūkuma dēļ.

Slāpeklis ietilpst olbaltumvielu sastāvā, kas ir nozīmīga mūsu uzņemtā ēdiena sastāvdaļa. Tā kā apēstās olbaltumvielas organismā sadalās, atlieku slāpeklis amonjaka veidā uzkrājas, jo organisms nevar to izvadīt. Amonjaks ir īpaši toksisks smadzenēm, kā rezultātā smagākos gadījumos var sākties dažāda smaguma apziņas traucējumi un iestāties koma.

PHEBURANE palīdz organismam izvadīt atlieku slāpekli, tādējādi samazinot organismā esošo amonjaka daudzumu. Tomēr PHEBURANE lietošana jāapvieno ar diētu, kurā ir samazināts olbaltumvielu daudzums, ko ārsts vai dietologs izstrādājis īpaši Jums. Jums stingri jāievēro šī diēta.

2. Kas Jums jāzina pirms PHEBURANE lietošanas

Nelietojiet PHEBURANE šādos gadījumos

ja Jums ir alerģija pret nātrija fenilbutirātu vai kādu citu šo zāļu sastāvdaļu (minētu 6. apakšpunktā);

ja Jums iestājusies grūtniecība,

ja Jūs barojat bērnu ar krūti.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms PHEBURANE lietošanas pārrunājiet ar ārstu vai farmaceitu, ja Jums ir:

sastrēguma sirds mazspēja (sirds slimības veids, kad sirds nespēj pietiekami piegādāt asinis organismam), vai nieru darbības traucējumi;

nieru vai aknu darbības traucējumi, jo PHEBURANE tiek izvadīts no organisma caur nierēm un

aknām.

PHEBURANE neaizkavē akūtu pārmērīgu amonjaka daudzuma palielināšanos asinīs. Ja tā notiks, Jums parādīsies tādi simptomi kā slikta dūša, vemšana, apjukums un būs vajadzīga neatliekamā medicīniskā palīdzība.

Ja Jums vajadzīgi laboratoriski izmeklējumi, svarīgi atgādināt ārstam, ka Jūs lietojat PHEBURANE, jo nātrija fenilbutirāts var izmainīt konkrētu analīžu rezultātus (piemēram, asins elektrolītus vai olbaltumvielas, vai aknu funkcijas rādītājus).

Jebkuru šaubu gadījumā konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Citas zāles un PHEBURANE

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

Ir īpaši svarīgi pastāstīt ārstam, ja Jūs lietojat zāles, kuras satur:

valproātu (pretepilepsijas zāles),

haloperidolu (lieto noteiktu psihisku traucējumu gadījumā),

kortikosteroīdus (kortizonam līdzīgas zāles, kuras lieto, lai atvieglinātu iekaisuma simptomus skartajās ķermeņa daļās),

probenecīdu (lieto ar podagru saistītas hiperurikēmijas, augsta urīnskābes līmeņa asinīs, ārstēšanā)

Šīs zāles var izmainīt PHEBURANE iedarbību, un Jums būs nepieciešams biežāk veikt asins analīzes. Ja droši nezināt, vai zāles, kuras lietojat, satur šīs vielas, Jums jākonsultējas ar ārstu vai farmaceitu.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Nelietojiet PHEBURANE , ja Jums iestājusies grūtniecība, jo šīs zāles var kaitēt nedzimušam bērnam.

Ja Jūs esat sieviete, kam var iestāties grūtniecība, Jums, ārstēšanas laikā ar PHEBURANE , jālieto drošs pretapaugļošanās līdzeklis. Konsultējieties par to ar ārstu vai farmaceitu.

Nelietojiet PHEBURANE zīdīšanas periodā, jo šīs zāles varētu nokļūt mātes pienā un kaitēt Jūsu bērnam.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Maz ticams, ka PHEBURANE ietekmēs Jūsu spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

PHEBURANE sastāvā ir nātrijs un saharoze

Šīs zāles satur 124 mg (5,4 mmol) nātrija vienā gramā nātrija fenilbutirāta. Tas jāņem vērā, ja lietojat uzturu ar ierobežotu sāls daudzumu.

Šīs zāles satur 768 mg saharozes vienā gramā nātrija fenilbutirāta. Tas jāņem vērā, ja Jums ir cukura diabēts. Ja ārsts Jums ir teicas, ka Jums ir kādu cukuru nepanesība, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

3.Kā lietot PHEBURANE

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitu.

Deva

PHEBURANE diennakts devu aprēķina, nosakot Jūsu ķermeņa svaru vai ķermeņa virsmas laukumu un ņemot vērā Jūsu organisma olbaltumu panesību un diētu. Lai noteiktu pareizo diennakts devu, Jums būs nepieciešami regulāri asins izmeklējumi. Jūsu ārsts pateiks, cik daudz granulu Jums jālieto.

Lietošanas veids

Jums jālieto PHEBURANE iekšķīgi. Tā kā PHEBURANE lēni šķīst, to nedrīkst ievadīt caur gastrostomu (caurulīti, kas iet caur vēderu kuņģī) vai caur nazogastrālo zondi (caurulīti, kas iet caur degunu kuņģī).

PHEBURANE lietošanas laikā jāievēro īpaša diēta ar samazinātu olbaltumu daudzumu

Jums PHEBURANE jālieto katrā ēdienreizē vai barošanas reizē. Maziem bērniem tas var būt 4 – 6 reizes dienā.

Šīm zālēm ir pievienota kalibrēta mērkarote, kurā ietilpst līdz 3 g nātrija fenilbutirāta. Lai noteiktu nepieciešamo devu, lietojiet tikai šo mērkaroti.

Lai noteiktu devu:

līnijas uz karotes norāda uz daudzumu (gramā nātrija fenilbutirāta). Nomēriet precīzu daudzumu, ko Jums ir nozīmējis ārsts.

ieberiet granulas karotē tā, kā tas ir parādīts attēlā (uz ārējā iepakojuma kartona kastītes un šīs instrukcijas 2. lapaspuses beigās),

viegli piesitiet karoti pret galdu, lai granulas karotē noslāņojas horizontālā līmenī, un turpiniet piepildīt karoti, ja tas ir nepieciešams.

Granulas var norīt tiešā veidā kopā ar dzērienu (ūdeni, augļu sulām, zīdaiņiem paredzēto piena maisījumu bez olbaltumvielām) vai uzberot uz pilnas karotes ar biezas konsistences ēdienu (kartupeļu biezputru vai ābolu biezeni). Ja Jūs tās sajaucat ar ēdienu, ļoti svarīgi, to ieņemt nekavējoties. Tas neļaus granulām mainīt ēdiena garšu.

Jums būs jālieto šīs zāles un jāievēro diēta visu mūžu.

Ja esat lietojis PHEBURANE vairāk nekā noteikts

Pacienti, kas lietoja ļoti lielas nātrija fenilbutirāta devas, juta:

miegainību, nogurumu, neskaidru sajūtu galvā un – retāk apmulsumu,

galvassāpes,

garšas sajūtas izmaiņas (garšas sajūtas traucējumus),

pasliktinātu dzirdi,

dezorientāciju,

pavājinātu atmiņu

esošo neiroloģisko traucējumu pasliktināšanos.

Ja Jums ir kāds no šiem simptomiem, Jums nekavējoties jāvēršas pie ārsta vai tuvākās slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļā, lai saņemtu palīdzību.

Ja esat aizmirsis lietot PHEBURANE

Jums jāieņem deva pēc iespējas ātrāk nākamajā maltītē. Pārliecinieties, lai starp divām devām ir vismaz 3 stundu starplaiks. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jums radušies jebkādi citi jautājumi par šo zāļu lietošanu, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja sākas nepārtraukta vemšana, nekavējoties konsultējieties ar ārstu.

Ļoti bieži novērojamas blakusparādības (var rasties vairāk nekā 1 no 10 lietotājiem): neregulārs menstruālais cikls un menstruāciju pārtraukšanās sievietēm auglīgajā vecumā.

Ja Jūs esat seksuāli aktīva un Jums pavisam izzūd menstruācijas, neuzskatiet, ka to būtu izraisījis PHEBURANE. Šādā gadījumā, lūdzu, konsultējieties ar ārstu, jo menstruāciju iztrūkumu var izraisīt grūtniecība (skatīt apakšpunktu “Grūtniecība un zīdīšanas periods” iepriekš) vai menopauze.

Bieži novērojamas blakusparādības (var rasties 1 no 100 lietotājiem): asins šūnu (eritrocītu, leikocītu un trombocītu) skaita izmaiņas, bikarbonātu daudzuma izmaiņas asinīs (ietekmējot skābju-sārmu līdzsvaru), samazināta ēstgriba, depresija, aizkaitināmība, galvassāpes, ģībonis, šķidruma aizture (pietūkums), garšas sajūtas traucējumi, sāpes vēderā, vemšana, slikta dūša, aizcietējums, patoloģiska ādas smarža, izsitumi, patoloģiska nieru darbība, ķermeņa masas palielināšanās, laboratorisko analīžu vērtību novirzes.

Retāk novērojamas blakusparādības (var rasties 1 no 1000 lietotājiem): eritrocītu deficīts kaulu smadzeņu darbības traucējumu dēļ, zilumu veidošanās, sirds ritma traucējumi, asiņošana taisnajā zarnā, kuņģa kairinājums, kuņģa čūla, aizkuņģa dziedzera iekaisums.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt PHEBURANE

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot PHEBURANE pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un pudeles etiķetes pēc “Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu. Uzglabāt temperatūrā līdz

25 °C.

Pēc pirmās atvēršanas PHEBURANE var lietot 45 dienu laikā.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko PHEBURANE satur

Aktīvā viela ir nātrija fenilbutirāts.

Viens grams granulu satur 483 mg nātrija fenilbutirāta.

Citas sastāvdaļas ir: cukura lodītes (saharoze un kukurūzas ciete (skatīt 2. punktu, PHEBURANE satur saharozi), hipromeloze, etilceluloze N7, makrogols 1500, povidons K25.

PHEBURANE ārējais izskats un iepakojums

PHEBURANE granulas ir baltas līdz pelēkbaltas.

Granulas ir iepakotas plastmasas pudelēs ar bērniem neatveramu vāciņu un desikantu. Katrā pudelē ir 174 g granulu.

Katrā kartona iepakojumā ir viena pudele.

Iepakojumā ir pievienota kalibrēta mērkarote.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Lucane Pharma

172 rue de Charonne

75011 Paris - Francija

Ražotājs

Lucane Pharma

172 rue de Charonne

75011 Paris

Francija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Lucane Pharma

Medical Need Europe AB

Tél/Tel: + 33 153 868 750

Tel: + 46 8 533 39 500

info@lucanepharma.com

 

info@medicalneed.com

 

 

 

 

България

 

Luxembourg/Luxemburg

Lucane Pharma

 

Lucane Pharma

Teл.: + 33 153 868 750

 

Tél/Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

 

info@lucanepharma.com

 

 

 

 

Česká republika

Magyarország

Medical Need Europe AB

Medical Need Europe AB

Tel: + 46 8 533 39 500

Tel.: + 46 8 533 39 500

info@medicalneed.com

 

info@medicalneed.com

 

 

 

 

Danmark

Malta

Medical Need Europe AB

Lucane Pharma

Tlf: + 46 8 533 39 500

Tel: + 33 153 868 750

info@medicalneed.com

 

info@lucanepharma.com

Deutschland

 

Nederland

Lucane Pharma

 

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

 

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

 

info@lucanepharma.com

Eesti

Norge

Medical Need Europe AB

Medical Need Europe AB

Tel: + 46 8 533 39 500

Tlf: + 46 8 533 39 500

info@medicalneed.com

 

info@medicalneed.com

 

 

 

 

Ελλάδα

 

Österreich

Lucane Pharma

 

Lucane Pharma

Τηλ: + 33 153 868 750

 

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

 

info@lucanepharma.com

España

 

Polska

Lucane Pharma

 

Medical Need Europe AB

Tel: + 33 153 868 750

 

Tel.: + 46 8 533 39 500

info@lucanepharma.com

 

info@medicalneed.com

 

 

 

 

France

 

Portugal

Lucane Pharma

 

Lucane Pharma

Tél: + 33 153 868 750

 

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

 

info@lucanepharma.com

Hrvatska

 

România

Lucane Pharma

 

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

 

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

 

info@lucanepharma.com

Ireland

Slovenija

Lucane Pharma

Medical Need Europe AB

Tel: + 33 153 868 750

Tel: + 46 8 533 39 500

info@lucanepharma.com

info@medicalneed.com

Ísland

 

Slovenská republika

 

Medical Need Europe AB

Medical Need Europe AB

Sími: + 46 8 533 39 500

Tel: + 46 8 533 39 500

info@medicalneed.com

 

info@medicalneed.com

Italia

 

Suomi/Finland

 

Lucane Pharma

Medical Need Europe AB

Tel: + 33 153 868 750

Puh/Tel: + 46 8 533 39 500

info@lucanepharma.com

 

info@medicalneed.com

Κύπρος

 

Sverige

 

Lucane Pharma

Medical Need Europe AB

Τηλ: + 33 153 868 750

Tel: + 46 8 533 39 500

info@lucanepharma.com

info@medicalneed.com

Latvija

 

United Kingdom

 

Medical Need Europe AB

Lucane Pharma

Tel: + 46 8 533 39 500

Tel: + 33 153 868 750

info@medicalneed.com

 

info@lucanepharma.com

 

 

 

 

 

 

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

Tur ir arī saites uz citām tīmekļa vietnēm par retām slimībām un to ārstēšanu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas