Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Picato (ingenol mebutate) – Lietošanas instrukcija - D06BX02

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsPicato
ATĶ kodsD06BX02
Vielaingenol mebutate
RažotājsLEO Laboratories Ltd.

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Picato 150 mikrogrami/gramā gels ingenola mebutāta (ingenoli mebutas)

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Picato un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Picato lietošanas

3.Kā lietot Picato

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Picato

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Picato un kādam nolūkam tās lieto

Picato satur aktīvo vielu ingenola mebutātu.

Šīs zāles lieto pieaugušajiem aktīniskās keratozes, ko sauc arī par saules keratozi, ārīgai (uz ādas) ārstēšanai. Aktīniskās keratozes ir nelīdzeni ādas apvidi, kas novērojami cilvēkiem, kuri dzīves laikā ir pakļauti pārāk ilgai saules iedarbībai. Picato 150 mikrogrami/gramā gelu lieto aktīniskās keratozes ārstēšanai uz sejas un skalpa.

2. Kas Jums jāzina pirms Picato lietošanas

Nelietojiet Picato šādos gadījumos

-Ja Jums ir alerģija pret ingenola mebutātu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Picato lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

-Nepieļaujiet, ka Picato iekļūst acīs. Pēc gela uzklāšanas rūpīgi nomazgājiet rokas. Ja pieskaraties vietai, uz kuras uzklājāt gelu, vēlreiz nomazgājiet rokas. Raugiet, lai nepārnestu gelu no apstrādātās vietas uz acīm. Nejaušas saskares gadījumā noņemiet gelu, bagātīgi skalojot ar ūdeni, un iespējami ātri vērsieties pēc medicīniskās palīdzības.

-Nenorijiet šīs zāles. Ja nejauši norijat šīs zāles, iedzeriet daudz ūdens un vērsieties pēc medicīniskās palīdzības.

-Pirms lietojat šīs zāles, pārliecinieties, ka Jūsu āda ir sadzijusi pēc citu zāļu lietošanas vai ķirurģiskas iejaukšanās. Neuzklājiet Picato uz vaļējām brūcēm vai bojātas ādas.

-Nelietojiet šīs zāles iekšķīgi, tuvu acīm, nāšu iekšpusē, ausu iekšienē vai uz lūpām.

-Iespēju robežās izvairieties no saules gaismas (ieskaitot kalnu sauli un solāriju).

-Esiet modri par jebkādiem jauniem zvīņveida sarkaniem plankumiem, vaļējām brūcēm, uztūkumiem vai kārpainiem izaugumiem ārstēšanas laukumā. Ja tādi rodas, nekavējoties konsultējieties ar savu ārstu.

-Šīs zāles ir paredzētas 25 cm2 liela laukuma apstrādei trīs dienas.

-Neuzklājiet vairāk gela nekā ārsts Jums ir norādījis.

-Paredzama vietēju ādas reakciju, piemēram, apsārtuma un pietūkuma parādīšanās pēc apstrādes ar šīm zālēm (skatīt 4. punktu). Sazinieties ar savu ārstu, ja šīs vietējās ādas reakcijas kļūst smagas.

Bērni un pusaudži

Bērniem aktīnisko keratozi nenovēro, un šīs zāles nedrīkst lietot bērniem un pusaudžiem, kas jaunāki par 18 gadiem.

Citas zāles un Picato

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Ja Jūs iepriekš esat lietojis Picato vai līdzīgas zāles, pastāstiet to ārstam pirms ārstēšanas sākuma.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Jums ir jāizvairās no Picato lietošanas, ja Jums ir iestājusies grūtniecība.

Ja Jūs barojat ar krūti, izvairieties no bērna fiziska kontakta ar apstrādāto vietu 6 stundas pēc šo zāļu uzklāšanas.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Šīs zāles neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.

3.Kā lietot Picato

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ja Jums ir izrakstīti divi dažādi zāļu stiprumi diviem dažādiem apstrādes laukumiem, izrakstītais zāļu stiprums ir jālieto pareizajam apstrādes laukumam. Neuzklājiet Picato 500 mikrogrami/g gelu uz sejas vai skalpa, jo tas var izraisīt intensīvas vietējās ādas reakcijas.

-Aktīniskās keratozes ārstēšanai uz sejas un skalpa lieto vienu tūbiņu Picato 150 mikrogrami/g gela (satur 70 mikrogramus ingenola mebutāta) vienreiz dienā 3 dienas pēc kārtas.

Lietošanas norādījumi:

-Lietojot šīs zāles, katru reizi atveriet jaunu tūbiņu. Noņemiet tūbiņai vāciņu tieši pirms lietošanas.

-Izspiediet gelu no tūbiņas uz pirkstgala.

-Uzklājiet vienas tūbiņas saturu uz viena 25 cm2 (piemēram, 5 cm x 5 cm) liela laukuma.

-Saudzīgi ierīvējiet gelu apstrādes laukumā.

-Ļaujiet laukumam nožūt 15 minūtes. Izvairieties pieskarties apstrādes vietai 6 stundas pēc zāļu uzklāšanas.

-Nomazgājiet rokas ar ūdeni un ziepēm tūlīt pēc gela uzklāšanas un arī starp uzklāšanas reizēm, ja diviem dažādiem apstrādes laukumiem ir izrakstīti divi dažādi zāļu stiprumi.

-Neuzklājiet šīs zāles tūlīt pēc iešanas dušā vai mazāk nekā 2 stundas pirms gulētiešanas laika.

-Nemazgājiet vietas, kurām uzklājāt gelu, vismaz 6 stundas pēc uzklāšanas.

-Neaizskariet apstrādāto vietu pats un neļaujiet citiem vai mājdzīvniekiem pieskarties apstrādes vietai 6 stundas pēc gela uzklāšanas.

-Pēc šo zāļu uzklāšanas nepārklājiet apstrādāto vietu ar gaisu vai ūdeni necaurlaidīgiem pārsējiem.

-Pilnu Picato efektu var novērtēt aptuveni 8 nedēļas pēc apstrādes.

Ja lietojat Picato kakla ārstēšanai

Ja vairāk nekā puse apstrādes virsmas atrodas kakla augšdaļā:

-lietojiet Picato 150 mikrogrami/g gelu (sejai un skalpam) Ja vairāk nekā puse apstrādes virsmas atrodas kakla apakšdaļā:

-lietojiet Picato 500 mikrogrami/g gelu (rumpim un ekstremitātēm)

Ja esat lietojis Picato vairāk nekā noteikts

Nomazgājiet laukumu ar ziepēm un ūdeni. Lūdzu, sazinieties ar ārstu vai farmaceitu, ja novērojat smagas ādas reakcijas.

Ja esat aizmirsis lietot Picato

Lūdzu, sazinieties ar ārstu vai farmaceitu, ja esat aizmirsis lietot Picato.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja, lietojot šīs zāles, novērojat alerģiskas reakcijas, kas var ietvert mutes, mēles vai rīkles pietūkumu, nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību. Šī ir retāk novērota blakusparādība.

Pēc šo zāļu lietošanas ļoti iespējams, ka āda, kur tās uzklājāt, var sasarkt, lobīties un pārklāties ar krevelēm. Šīs blakusparādības visbiežāk parādās vienas dienas laikā pēc šo zāļu uzklāšanas. Blakusparādības var pasliktināties līdz 1 nedēļai pēc šo zāļu lietošanas pabeigšanas. Tās parasti sāks pāriet 2 nedēļu laikā pēc apstrādes uzsākšanas.

Ir iespējamas ādas infekcijas uzklāšanas vietā (ziņotas kā biežas blakusparādības, kas var ietekmēt līdz 1 cilvēkam no 10, uzklājot uz sejas un skalpa).

Ļoti bieži ir saņemti ziņojumi (vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem) par pietūkumu uzklāšanas vietā. Sejas vai skalpa pietūkums uzklāšanas vietā var pārvietoties uz acs apvidu.

Ja iepriekš aprakstītie simptomi pastiprinās ilgāk nekā nedēļu pēc šo zāļu pārtraukšanas vai arī ja ir novēroti izdalījumi vai strutas, Jums var būt izpaudusies infekcija un Jums ir jāsazinās ar savu ārstu vai farmaceitu.

Visbiežāk novērotās blakusparādības, apstrādājot seju un skalpu:

Ļoti bieži novērotās blakusparādības apstrādes vietā, var ietekmēt vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem:

Apstrādes vietā:

-var nodilt daļa no Jūsu ādas ārējā slāņa (erozija);

-tulznas (pūtītes, pūslīši);

-lobīšanās (eksfoliācija);

-kreveles;

-apsārtums dēļ mazo asinsvadu paplašināšanās (eritēma);

-sāpes (tostarp dedzināšana uzklāšanas vietā).

Visbiežāk novērotās blakusparādības, apstrādājot rumpi un ekstremitātes:

Ļoti bieži novērotās blakusparādības, var ietekmēt vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem:

Apstrādes vietā:

-var nodilt daļa no Jūsu ādas ārējā slāņa (erozija);

-tulznas (pūtītes, pūslīši);

-lobīšanās (eksfoliācija);

-kreveles;

-apsārtums dēļ mazo asinsvadu paplašināšanās (eritēma).

Citas iespējamās blakusparādības, apstrādājot seju un skalpu:

Bieži novērotās blakusparādības, var ietekmēt līdz 1 no 10 cilvēkiem:

Apstrādes vietā:

-nieze;

-kairinājums.

Citas blakusparādības:

-pietūkums ap acīm (periorbitālā tūska);

-plakstiņu satūkums (tūska);

-galvassāpes.

Retāk novērotās blakusparādības, var ietekmēt līdz 1 no 100 cilvēkiem:

Apstrādes vietā:

-durstoša sajūta vai nejutīgums (parestēzija);

-vaļējas brūces (čūla);

-šķidruma izdalījumi (sekrēts);

-ādas krāsas izmaiņas (pigmentācijas izmaiņas).

Citas blakusparādības:

-acu sāpes;

-nejaušas iedarbības izraisīta acs virsmas (radzenes, konjunktīvas) trauma vai kairinājums.

Reti novērotās blakusparādības, var ietekmēt līdz 1 no 1000 cilvēkiem:

Apstrādes vietā:

-rētas veidošanās.

Citas iespējamās blakusparādības, apstrādājot rumpi un ekstremitātes:

Biežas blakusparādības, kas var ietekmēt līdz 1 no 10 cilvēkiem:

Apstrādes vietā:

-nieze;

-kairinājums;

-sāpes (tostarp dedzināšana uzklāšanas vietā).

Retākas blakusparādības, kas var ietekmēt līdz 1 no 100 cilvēkiem:

Apstrādes vietā:

-durstoša sajūta vai nejutīgums (parestēzija);

-vaļējas brūces (čūla);

-ādas krāsas izmaiņas (pigmentācijas izmaiņas);

-siltuma sajūta.

Citas blakusparādības:

-nejaušas iedarbības izraisīta acs virsmas (radzenes, konjunktīvas) trauma vai kairinājums.

Reti novērotās blakusparādības, var ietekmēt līdz 1 no 1000 cilvēkiem:

Apstrādes vietā:

-rētas veidošanās.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Picato

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc Derīgs līdz un uz tūbiņas pēc EXP. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C).

Tikai vienreizējai lietošanai. Pēc atvēršanas tūbiņas nelietojiet atkārtoti.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Picato satur

-Aktīvā viela ir ingenola mebutāts. Viens grams gela satur 150 mikrogramus ingenola mebutāta. Katra tūbiņa (0,47 g gela) satur 70 mikrogramus ingenola mebutāta.

-Citas sastāvdaļas ir izopropilspirts, hidroksietilceluloze, citronskābes monohidrāts, nātrija citrāts, benzilspirts, attīrīts ūdens.

Picato ārējais izskats un iepakojums

Picato 150 mikrogrami/g gels ir dzidrs un bezkrāsains, un katrā kastītē ir 3 tūbiņas ar 0,47 g gela katrā.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

LEO Laboratories Ltd. 285 Cashel Road Crumlin, Dublin 12 Īrija

Ražotājs

LEO Laboratories Ltd.

285 Cashel Road, Crumlin, Dublin 12 Īrija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

LEO Pharma N.V./S.A

LEO Pharma A/S

Tél/Tel: +32 3 740 7868

Tel: +45 44 94 58 88

България

Luxembourg/Luxemburg

Borola Ltd

LEO Pharma N.V./S.A

Teл.: +359 2 9156 136

Tél/Tel: +32 3 740 7868

Česká republika

Magyarország

LEO Pharma s.r.o.

LEO Pharma

Tel: +420 225 992 272

Tel: +36 1 888 0525

Danmark

Malta

LEO Pharma AB

PHARMA-COS LTD

Tlf: +45 70 22 49 11

Tel: +356 2144 1870

Deutschland

Nederland

LEO Pharma GmbH

LEO Pharma B.V.

Tel: +49 6102 2010

Tel: +31 205104141

Eesti

Norge

LEO Pharma A/S

LEO Pharma AS

Tel: +45 44 94 58 88

Tlf: +47 22514900

Ελλάδα

Österreich

LEO Pharmaceutical Hellas S.A.

LEO Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 68 34322

Tel: +43 1 503 6979

España

Polska

Laboratorios LEO Pharma, S.A.

LEO Pharma Sp. z o.o.

Tel: +34 93 221 3366

Tel.: +48 22 244 18 40

France

Portugal

LEO Pharma

LEO Farmacêuticos Lda.

Tél: +33 1 3014 4000

Tel: +351 21 711 0760

Hrvatska

România

Remedia d.o.o

LEO Pharma Romania

Tel: +385 1 3778 770

Tel: +40 213121963

Ireland

Slovenija

LEO Laboratories Ltd

PHARMAGAN d.o.o.

Tel: +353 (0) 1 490 8924

Tel: +386 4 2366 700

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

LEO Pharma s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5939 6236

Italia

Suomi/Finland

LEO Pharma S.p.A.

LEO Pharma Oy

Tel: +39 06 52625500

Puh/Tel: +358 20 721 8440

Κύπρος

Sverige

The Star Medicines Importers Co. Ltd.

LEO Pharma AB

Τηλ: +357 2537 1056

Tel: +46 40 3522 00

Latvija

United Kingdom

LEO Pharma A/S

LEO Laboratories Ltd

Tel: +45 44 94 58 88

Tel: +44 (0) 1844 347333

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta.

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Picato 500 mikrogrami/gramā gels ingenola mebutāta (ingenoli mebutas)

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Picato un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Picato lietošanas

3.Kā lietot Picato

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Picato

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Picato un kādam nolūkam tās lieto

Picato satur aktīvo vielu ingenola mebutātu.

Šīs zāles lieto pieaugušajiem aktīniskās keratozes, ko sauc arī par saules keratozi, ārīgai (uz ādas) ārstēšanai. Aktīniskās keratozes ir nelīdzeni ādas apvidi, kas novērojami cilvēkiem, kuri dzīves laikā ir pakļauti pārāk ilgai saules iedarbībai. Picato 500 mikrogrami/gramā gelu lieto aktīniskās keratozes ārstēšanai uz rumpja un ekstremitātēm.

2. Kas Jums jāzina pirms Picato lietošanas

Nelietojiet Picato šādos gadījumos

-Ja Jums ir alerģija pret ingenola mebutātu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Picato lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

-Nepieļaujiet, ka Picato iekļūst acīs. Pēc gela uzklāšanas rūpīgi nomazgājiet rokas. Ja pieskaraties vietai, uz kuras uzklājāt gelu, vēlreiz nomazgājiet rokas. Raugiet, lai nepārnestu gelu no apstrādātās vietas uz acīm. Nejaušas saskares gadījumā noņemiet gelu, bagātīgi skalojot ar ūdeni, un iespējami ātri vērsieties pēc medicīniskās palīdzības.

-Nenorijiet šīs zāles. Ja nejauši norijat šīs zāles, iedzeriet daudz ūdens un vērsieties pēc medicīniskās palīdzības.

-Pirms lietojat šīs zāles, pārliecinieties, ka Jūsu āda ir sadzijusi pēc citu zāļu lietošanas vai ķirurģiskas iejaukšanās. Neuzklājiet Picato uz vaļējām brūcēm vai bojātas ādas.

-Nelietojiet šīs zāles iekšķīgi, tuvu acīm, nāšu iekšpusē, ausu iekšienē vai uz lūpām.

-Iespēju robežās izvairieties no saules gaismas (ieskaitot kalnu sauli un solāriju).

-Esiet modri par jebkādiem jauniem zvīņveida sarkaniem plankumiem, vaļējām brūcēm, uztūkumiem vai kārpainiem izaugumiem ārstēšanas laukumā. Ja tādi rodas, nekavējoties konsultējieties ar savu ārstu.

-Šīs zāles ir paredzētas 25 cm2 liela laukuma apstrādei divas dienas.

-Neuzklājiet vairāk gela nekā ārsts Jums ir norādījis.

-Paredzama vietēju ādas reakciju, piemēram, apsārtuma un pietūkuma, parādīšanās pēc apstrādes ar šīm zālēm (skatīt 4. punktu). Sazinieties ar savu ārstu, ja šīs vietējās ādas reakcijas kļūst smagas.

Bērni un pusaudži

Bērniem aktīnisko keratozi nenovēro, un šīs zāles nedrīkst lietot bērniem un pusaudžiem, kas jaunāki par 18 gadiem.

Citas zāles un Picato

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Ja Jūs iepriekš esat lietojis Picato vai līdzīgas zāles, pastāstiet to ārstam pirms ārstēšanas sākuma.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Jums ir jāizvairās no Picato lietošanas, ja Jums ir iestājusies grūtniecība.

Ja Jūs barojat ar krūti, izvairieties no bērna fiziska kontakta ar apstrādāto vietu 6 stundas pēc šo zāļu uzklāšanas.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Šīs zāles neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.

3. Kā lietot Picato

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ja Jums ir izrakstīti divi dažādi zāļu stiprumi diviem dažādiem apstrādes laukumiem, izrakstītais zāļu stiprums ir jālieto pareizajam apstrādes laukumam. Neuzklājiet Picato 500 mikrogrami/g gelu uz sejas vai skalpa, jo tas var izraisīt intensīvas vietējās ādas reakcijas.

-Aktīniskās keratozes ārstēšanai uz rumpja un ekstremitātēm lieto vienu tūbiņu Picato

500 mikrogrami/g gela (satur 235 mikrogramus ingenola mebutāta) vienreiz dienā 2 dienas pēc kārtas.

Lietošanas norādījumi:

-Lietojot šīs zāles, katru reizi atveriet jaunu tūbiņu. Noņemiet tūbiņai vāciņu tieši pirms lietošanas.

-Izspiediet gelu no tūbiņas uz pirkstgala.

-Uzklājiet vienas tūbiņas saturu uz viena 25 cm2 (piemēram, 5 cm x 5 cm) liela laukuma.

-Saudzīgi ierīvējiet gelu apstrādes laukumā.

-Ļaujiet laukumam nožūt 15 minūtes. Izvairieties pieskarties apstrādes vietai 6 stundas pēc zāļu uzklāšanas.

-Nomazgājiet rokas ar ūdeni un ziepēm tūlīt pēc gela uzklāšanas un arī starp uzklāšanas reizēm, ja diviem dažādiem apstrādes laukumiem ir izrakstīti divi dažādi zāļu stiprumi. Ja jūs apstrādājat plaukstas, jānomazgā tikai tas pirkstgals, kuru izmantojāt gela uzklāšanai.

-Neuzklājiet šīs zāles tūlīt pēc iešanas dušā vai mazāk nekā 2 stundas pirms gulētiešanas laika.

-Nemazgājiet vietas, kurām uzklājāt gelu, vismaz 6 stundas pēc uzklāšanas.

-Neaizskariet apstrādāto vietu pats un neļaujiet citiem vai mājdzīvniekiem pieskarties apstrādes vietai 6 stundas pēc gela uzklāšanas.

-Pēc šo zāļu uzklāšanas nepārklājiet apstrādāto vietu ar gaisu vai ūdeni necaurlaidīgiem pārsējiem.

-Pilnu Picato efektu var novērtēt aptuveni 8 nedēļas pēc apstrādes.

Ja lietojat Picato kakla ārstēšanai

Ja vairāk nekā puse apstrādes virsmas atrodas kakla augšdaļā:

-lietojiet Picato 150 mikrogrami/g gelu (sejai un skalpam) Ja vairāk nekā puse apstrādes virsmas atrodas kakla apakšdaļā:

-lietojiet Picato 500 mikrogrami/g gelu (rumpim un ekstremitātēm)

Ja esat lietojis Picato vairāk nekā noteikts

Nomazgājiet laukumu ar ziepēm un ūdeni. Lūdzu, sazinieties ar ārstu vai farmaceitu, ja novērojat smagas ādas reakcijas.

Ja esat aizmirsis lietot Picato

Lūdzu, sazinieties ar ārstu vai farmaceitu, ja esat aizmirsis lietot Picato.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja, lietojot šīs zāles, novērojat alerģiskas reakcijas, kas var ietvert mutes, mēles vai rīkles pietūkumu, nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību. Šī ir retāk novērota blakusparādība.

Pēc šo zāļu lietošanas ļoti iespējams, ka āda, kur tās uzklājāt, var sasarkt, lobīties un pārklāties ar krevelēm. Šīs blakusparādības visbiežāk parādās vienas dienas laikā pēc šo zāļu uzklāšanas. Blakusparādības var pasliktināties līdz 1 nedēļai pēc šo zāļu lietošanas pabeigšanas. Tās parasti sāks pāriet 4 nedēļu laikā pēc apstrādes uzsākšanas.

Ir iespējamas ādas infekcijas uzklāšanas vietā (ziņotas kā biežas blakusparādības, kas var ietekmēt līdz 1 cilvēkam no 10, uzklājot uz sejas un skalpa).

Ļoti bieži ir saņemti ziņojumi (vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem) par pietūkumu uzklāšanas vietā. Sejas vai skalpa pietūkums uzklāšanas vietā var pārvietoties uz acs apvidu.

Ja iepriekš aprakstītie simptomi pastiprinās ilgāk nekā nedēļu pēc šo zāļu pārtraukšanas vai arī ja ir novēroti izdalījumi vai strutas, Jums var būt izpaudusies infekcija un Jums ir jāsazinās ar savu ārstu vai farmaceitu.

Visbiežāk novērotās blakusparādības, apstrādājot seju un skalpu:

Ļoti bieži novērotās blakusparādības apstrādes vietā, var ietekmēt vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem:

Apstrādes vietā:

-var nodilt daļa no Jūsu ādas ārējā slāņa (erozija);

-tulznas (pūtītes, pūslīši);

-lobīšanās (eksfoliācija);

-kreveles;

-apsārtums dēļ mazo asinsvadu paplašināšanās (eritēma);

-sāpes (tostarp dedzināšana uzklāšanas vietā).

Visbiežāk novērotās blakusparādības, apstrādājot rumpi un ekstremitātes:

Ļoti bieži novērotās blakusparādības, var ietekmēt vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem:

Apstrādes vietā:

-var nodilt daļa no Jūsu ādas ārējā slāņa (erozija);

-tulznas (pūtītes, pūslīši);

-lobīšanās (eksfoliācija);

-kreveles;

-apsārtums dēļ mazo asinsvadu paplašināšanās (eritēma).

Citas iespējamās blakusparādības, apstrādājot seju un skalpu:

Bieži novērotās blakusparādības, var ietekmēt līdz 1 no 10 cilvēkiem:

Apstrādes vietā:

-nieze;

-kairinājums.

Citas blakusparādības:

-pietūkums ap acīm (periorbitālā tūska) ;

-plakstiņu satūkums (tūska) ;

-galvassāpes.

Retāk novērotās blakusparādības, var ietekmēt līdz 1 no 100 cilvēkiem:

Apstrādes vietā:

-durstoša sajūta vai nejutīgums (parestēzija);

-vaļējas brūces (čūla);

-šķidruma izdalījumi (sekrēts);

-ādas krāsas izmaiņas (pigmentācijas izmaiņas).

Citas blakusparādības:

-acu sāpes;

-nejaušas iedarbības izraisīta acs virsmas (radzenes, konjunktīvas) trauma vai kairinājums.

Reti novērotās blakusparādības, var ietekmēt līdz 1 no 1000 cilvēkiem:

Apstrādes vietā:

-rētas veidošanās.

Citas iespējamās blakusparādības, apstrādājot rumpi un ekstremitātes:

Biežas blakusparādības, kas var ietekmēt līdz 1 no 10 cilvēkiem:

Apstrādes vietā:

-nieze;

-kairinājums;

-sāpes (tostarp dedzināšana uzklāšanas vietā).

Retākas blakusparādības, kas var ietekmēt līdz 1 no 100 cilvēkiem:

Apstrādes vietā:

-durstoša sajūta vai nejutīgums (parestēzija);

-vaļējas brūces (čūla);

-ādas krāsas izmaiņas (pigmentācijas izmaiņas);

-siltuma sajūta.

Citas blakusparādības:

-nejaušas iedarbības izraisīta acs virsmas (radzenes, konjunktīvas) trauma vai kairinājums.

Reti novērotās blakusparādības, var ietekmēt līdz 1 no 1000 cilvēkiem:

Apstrādes vietā:

-rētas veidošanās.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Picato

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc Derīgs līdz un uz tūbiņas pēc EXP. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C).

Tikai vienreizējai lietošanai. Pēc atvēršanas tūbiņas nelietojiet atkārtoti.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Picato satur

-Aktīvā viela ir ingenola mebutāts. Viens grams gela satur 500 mikrogramus ingenola mebutāta. Katra tūbiņa (0,47 g gela) satur 235 mikrogramus ingenola mebutāta.

-Citas sastāvdaļas ir izopropilspirts, hidroksietilceluloze, citronskābes monohidrāts, nātrija citrāts, benzilspirts, attīrīts ūdens.

Picato ārējais izskats un iepakojums

Picato 500 mikrogrami/g gels ir dzidrs un bezkrāsains, un katrā kastītē ir 2 tūbiņas ar 0,47 g gela katrā.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

LEO Laboratories Ltd. 285 Cashel Road Crumlin, Dublin 12 Īrija

Ražotājs

LEO Laboratories Ltd.

285 Cashel Road, Crumlin, Dublin 12 Īrija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

LEO Pharma N.V./S.A

LEO Pharma A/S

Tél/Tel: +32 3 740 7868

Tel: +45 44 94 58 88

България

Luxembourg/Luxemburg

Borola Ltd

LEO Pharma N.V./S.A

Teл.: +359 2 9156 136

Tél/Tel: +32 3 740 7868

Česká republika

Magyarország

LEO Pharma s.r.o.

LEO Pharma

Tel: +420 225 992 272

Tel: +36 1 888 0525

Danmark

Malta

LEO Pharma AB

PHARMA-COS LTD

Tlf: +45 70 22 49 11

Tel: +356 2144 1870

Deutschland

Nederland

LEO Pharma GmbH

LEO Pharma B.V.

Tel: +49 6102 2010

Tel: +31 205104141

Eesti

Norge

LEO Pharma A/S

LEO Pharma AS

Tel: +45 44 94 58 88

Tlf: +47 22514900

Ελλάδα

Österreich

LEO Pharmaceutical Hellas S.A.

LEO Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 68 34322

Tel: +43 1 503 6979

España

Polska

Laboratorios LEO Pharma, S.A.

LEO Pharma Sp. z o.o.

Tel: +34 93 221 3366

Tel.: +48 22 244 18 40

France

Portugal

LEO Pharma

LEO Farmacêuticos Lda.

Tél: +33 1 3014 4000

Tel: +351 21 711 0760

Hrvatska

România

Remedia d.o.o

LEO Pharma Romania

Tel: +385 1 3778 770

Tel: +40 213121963

Ireland

Slovenija

LEO Laboratories Ltd

PHARMAGAN d.o.o.

Tel: +353 (0) 1 490 8924

Tel: +386 4 2366 700

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

LEO Pharma s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5939 6236

Italia

Suomi/Finland

LEO Pharma S.p.A.

LEO Pharma Oy

Tel: +39 06 52625500

Puh/Tel: +358 20 721 8440

Κύπρος

Sverige

The Star Medicines Importers Co. Ltd.

LEO Pharma AB

Τηλ: +357 2537 1056

Tel: +46 40 3522 00

Latvija

United Kingdom

LEO Pharma A/S

LEO Laboratories Ltd

Tel: +45 44 94 58 88

Tel: +44 (0) 1844 347333

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta.

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas