Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pioglitazone Krka (pioglitazone hydrochloride) – Lietošanas instrukcija - A10BG03

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsPioglitazone Krka
ATĶ kodsA10BG03
Vielapioglitazone hydrochloride
RažotājsKrka, d.d., Novo mesto

2. Kas Jums jāzina pirms Pioglitazone Krka lietošanas Nelietojiet Pioglitazone Krka šādos gadījumos

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Pioglitazone Krka 15 mg tabletes

Pioglitazonum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 

 

 

 

1.

Kas ir Pioglitazone Krka un kādam nolūkam to lieto

 

 

2.

Kas Jums jāzina pirms Pioglitazone Krka lietošanas

 

 

3.

Kā lietot Pioglitazone Krka

 

 

 

 

4.

Iespējamās blakusparādības

 

 

 

 

Kā uzglabāt Pioglitazone Krka

 

 

 

 

6.

Iepakojuma saturs un informācija

 

 

 

 

1.

Kas ir Pioglitazone Krka un kādam nolūkam to lieto

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

Pioglitazone Krka satur pioglitazonu. Tās ir pretdiabēta zāles, ko lieto 2. tipa (insulīnneatkarīgā)

cukura diabēta ārstēšanai gadījumos, kad metformīns nav p emērots vai tā iedarbība nav bijusi

 

 

 

 

istr

 

pietiekama. Tas ir diabēta veids, kas parasti rodas pieaugušajiem.ğ

 

Pioglitazone Krka palīdz kontrolēt glikozes līmeni

 

re

 

 

sinīs, ja Jums ir 2. tipa cukura diabēts, palīdzot

organismam labāk izmantot paša izstrādāto insulī

u. Uzsākot lietot Pioglitazone Krka, pēc 3 – 6

 

nav

 

 

 

mēnešiem Jūsu ārsts pārbaudīs, vai tas ieda bojas.

 

 

 

 

Pioglitazone Krka var lietot vienu pašu vairspacientiem, kuri nevar lietot metformīnu, un kuriem ārstēšana ar diētu un fiziskiem vingrinājumiem nav bijusi pietiekama, lai kontrolētu cukura līmeni asinīs, vai arī

to var pievienot citiem līdzekļiem (tādiem kā sulfonilurīnvielas atvasinājums vai insulīns), kuri nav

 

les

nodrošinājuši pietiekamu cukuraālīmeņa kontroli asinīs.

Z

 

-Ja Jums ir alerģija pret pioglitazonu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

-Ja Jums ir vai ir bijusi sirds mazspēja.

-Ja Jums ir aknu slimība.

-Ja Jums ir bijusi diabētiskā ketoacidoze (diabēta komplikāciju veids, kas izraisa strauju svara zudumu, sliktu dūšu vai vemšanu).

-ja Jums ir vai kādreiz ir bijis urīnpūšļa vēzis.

-ja Jums ir asinis urīnā, ko nav pārbaudījis Jūsu ārsts.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Pioglitazone Krka lietošanas konsultējieties ar ārstu

-Ja Jums ir ūdens (šķidruma) aizture vai sirds mazspējas problēma, it īpaši, ja esat vecāks/a par 75 gadiem.

-Ja Jums ir īpaša diabētiska acu slimība, kuras nosaukumus ir makulas tūska (acs aizmugurējās daļas pietūkums).

-Ja Jums ir olnīcu cistas (policistisku olnīcu sindroms). Pastāv palielināta grūtniecības iestāšanās

iespējamība, jo Pioglitazone Krka lietošanas laikā Jums var atkārtoties ovulācija. Ja tas attiecas uz Jums, lietojiet piemērotu kontracepciju, lai novērstu neplānotas grūtniecības iespējamību.

-Ja Jums ir aknu vai sirds slimība. Pirms uzsākt Pioglitazone Krka lietošanu, Jums būs jānodod asins analīze, lai pārbaudītu aknu funkciju. Šo pārbaudi var periodiski atkārtot. Dažiem pacientiem ar ilgstošu 2. tipa cukura diabētu un sirds slimību vai insultu anamnēzē, kuri tika ārstēti ar Pioglitazone Krka un insulīnu, tika novērota sirds mazspēja. Nekavējoties informējiet savu ārstu, ja konstatējat sirds mazspējas pazīmes, tādas kā neparasts elpas trūkums, strauja ķermeņa masas palielināšanās, lokāls pietūkums (tūska).

Ja Jūs lietojat Pioglitazone Krka kopā ar citām diabēta ārstēšanai paredzētām zālēm, pastāv lielāka iespējamība, ka cukurs Jūsu asinīs var pazemināties zem normālā līmeņa (hipoglikēmija).

Jums var arī samazināties asins šūnu skaits (anēmija).

Kaulu lūzumi

Lietojot pioglitazonu, sievietēm (bet ne vīriešiem) tika novērots lielāks kaulu lūzumu skaits. Jūsu ārsts ņems to vērā, ārstējot Jūsu diabētu.

Bērni un pusaudži

Nav ieteicams lietot bērniem līdz 18 gadu vecumam.

Citas zāles un Pioglitazone Krka

 

 

tas

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu

lietot.

 

 

ē

 

 

 

istr

 

Parasti, ārstējoties ar Pioglitazone Krka, Jūs varat turpināt c tu zāļu lietošanu. Tomēr noteiktām zālēm

 

 

re

 

 

piemīt īpaša ietekme uz cukura līmeni Jūsu asinīs:

ğ

 

-

gemfibrozils (izmanto holesterīna līmeņa pazemināšanai),

 

-

nav

 

 

 

rifampicīns (izmanto tuberkulozes un citu infekciju ārstēšanai).

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja Jūs lietojat kādas no šīm zālēm. Tiks pārbaudīts cukura

līmenis Jūsu asinīs, un Jūsu Pioglitazone K ka devu iespējams vajadzēs mainīt.

Pioglitazone Krka kopā ar uzturu un dzērienu

 

 

vairs

Tabletes varat lietot kopā ar ēdienu vai arī tukšā dūšā. Tabletes jānorij, uzdzerot glāzi ūdens.

 

les

 

Grūtniecība, barošana ar krūtiāun fertilitāte

Z

 

 

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ārsts ieteiks Jums pārtraukt šo zāļu lietošanu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Pioglitazons neietekmēs Jūsu spēju vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus, bet ievērojiet piesardzību, ja Jums parādās redzes traucējumi.

Pioglitazone Krka satur laktozes monohidrātu

Ja ārsts Jums ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat Pioglitazone Krka, konsultējieties ar savu ārstu.

3.Kā lietot Pioglitazone Krka

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Viena tablete jālieto vienreiz dienā. Nepieciešamības gadījumā ārsts Jums var ordinēt citu devu. Ja domājat, ka Pioglitazone Krka iedarbība ir pārāk vāja, konsultējieties ar ārstu.

Pioglitazone Krka lietojot kombinācijā ar citām zālēm, ko izmanto cukura diabēta ārstēšanai (piemēram, insulīnu, hlorpropamīdu, glibenklamīdu, gliklazīdu, tolbutamīdu), ārsts pateiks, vai Jums jālieto mazāka šo zāļu deva.

Pioglitazone Krka lietošanas laikā ārsts Jums periodiski lūgs veikt asinsanalīzes. Tas nepieciešams, lai pārliecinātos, ka Jūsu aknas darbojas normāli.

Pioglitazone Krka lietošanas laikā Jums jāturpina ievērot cukura diabēta slimnieka diēta. Jums regulāri jāpārbauda ķermeņa masa; ja tā palielinās, informējiet ārstu.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Nav ieteicams lietot bērniem līdz 18 gadu vecumam.

Ja esat lietojis Pioglitazone Krka vairāk nekā noteikts

Ja nejauši ieņemat pārāk daudz Pioglitazone Krka tablešu, vai gadījumā, ja kāds cits vai bērns ieņēmis Jūsu zāles, nekavējoties konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Cukura līmenis Jūsu asinīs var samazināties zem normas, un to var paaugstināt, uzņemot cukuru. Ieteicams, lai Jūs nēsātu līdzi cukura gabaliņu, kādus saldumus, cepumus vai saldu augļu sulu.

Ja esat aizmirsis lietot Pioglitazone Krka

Lietojiet Pioglitazone Krka tabletes katru dienu, kā norādīts. Tomēr, ja izlaižat devu, zāļu lietošanu

turpiniet ar nākamo parasto devu. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto tableti.

 

tas

Ja pārtraucat lietot Pioglitazone Krka

ē

Lai Pioglitazone Krka tabletes darbotos pareizi, tas jālieto kaistrru dienu. Ja Jūs pārtraucat lietot

Pioglitazone Krka, cukura līmenis Jūsu asinīs var paaugstinā es. Konsultējieties ar ārstu, pirms

 

 

re

pārtraukt lietošanu.

nav

ğ

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

 

les

vairs

Tāpat kā citas zāles, arī šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Z

 

 

Pacientiem galvenokārt ir novērotasā

šādas nopietnas blakusparādības:

Sirds mazspēja bieži (var skart līdz 1no10 cilvēkiem) tiek novērota pacientiem, kuri lieto Pioglitazone Krka kombinācijā ar insulīnu. Simptomi ir netipisks elpas trūkums, straujš svara pieaugums vai lokalizēta tūska. Ja Jūs konstatējat kādu no šiem simptomiem, nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību – īpaši, ja esat vecāks/a par 65 gadiem.

Urīnpūšļa vēzis pacientiem, kuri lieto Pioglitazone Krka, novērots reti (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem). Pazīmes un simptomi ietver asinsis urīnā, sāpes urinācijas laikā vai pēkšņu vajadzību urinēt. Ja Jums parādās jebkurš no tiem, nekavējoties informējiet savu ārstu.

Lokalizēta tūska ļoti bieži ir novērojama pacientiem, kuri lieto Pioglitazone Krka kombinācijā ar insulīnu. Ja Jūs konstatējat šo blakusparādību, sazinieties ar savu ārstu, cik drīz vien iespējams.

Kaulu lūzumi bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem) ir novēroti sievietēm, kuras lieto Pioglitazone Krka. Ja Jūs konstatējat šo blakusparādību, sazinieties ar savu ārstu, cik drīz vien iespējams.

Redzes miglošanās tūskas (vai šķidruma uzkrāšanās) dēļ acs dibenā (biežums nav zināms) arī tiek novērota pacientiem, kuri lieto Pioglitazone Krka. Ja Jūs konstatējat šo simptomu pirmo reizi, sazinieties ar savu ārstu, cik drīz vien iespējams. Pēc iespējas ātrāk sazinieties arī ar ārstu, ja Jums jau ir redzes miglošanās un simptomi pasliktinās.

Ziņots par alerģiskām reakcijām (biežums nav zināms) pacientiem, kuri lieto Pioglitazone Krka. Ja Jums ir nopietnas alerģiskas reakcijas, ieskaitot nātreni un sejas, lūpu, mēles vai rīkles pietūkumu, kas var izraisīt apgrūtinātu elpošanu vai rīšanu, pārtrauciet lietot šīs zāles un sazinieties ar savu ārstu pēc iespējas drīzāk.

Citas blakusparādības, kas var attīstīties pacientiem, kuri lieto Pioglitazone Krka, ir:

bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem)

-elpceļu infekcija

-redzes traucējumi

-ķermeņa masas palielināšanās

-nejutīgums

retāk (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem)

-deguna blakusdobumu iekaisums (sinusīts)

-miega traucējumi (bezmiegs)

sastopamības biežums nav zināms (nav iespējams noteikt, balstoties uz pieejamo informāciju)

-aknu enzīmu līmeņa paaugstināšanās

-alerģiskas reakcijas

Citas blakusparādības, kas tika novērotas dažiem pacientiem, lietojot Pioglitazone Krka vienlaicīgi ar citām pretdiabēta zālēm:

 

 

 

 

 

 

 

tas

ļoti bieži (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem)

 

ē

 

 

-

pazemināts glikozes līmenis asinīs (hipoglikēmija)

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem)

 

nav

re

 

 

 

 

-

galvassāpes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

reibonis

 

 

vairs

 

 

 

-

sāpes locītavās

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

impotence

 

 

 

 

 

 

-

muguras sāpes

 

les

 

 

 

 

-

elpas trūkums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

neliela sarkano asins šūnu daudzuma samazināšanās

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

-

vēdera pūšanās

ā

 

 

 

 

retāk (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem)

-cukurs urīnā, olbaltumvielas urīnā

-enzīmu līmeņa paaugstināšanās

-griešanās sajūta (vertigo)

-svīšana

-nogurums

-palielināta ēstgriba

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Pioglitazone Krka

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc „Derīgs līdz“

Luxembourg/Luxemburg
KRKA, d.d., Novo mesto Tél/Tel: + 32 (0)3 321 63 52
Magyarország
KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft. Tel.: + 361 (0) 355 8490
Malta
KRKA Pharma Dublin, Ltd. Tel: + 353 1 293 91 80
Nederland
Focus Care Pharmaceuticals B.V. Tel: +31 (0)75 61 20 511
Norge
KRKA Sverige AB
Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)
Lietuva
UAB KRKA Lietuva Tel: + 370 5 236 27 40
België/Belgique/Belgien les
KRKA, d.d., Novo mesto ā Tél/Tel: + 32 (0)3 321 63 52Z

(EXP). Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairāk nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un informācija

Ko Pioglitazone Krka satur

-Aktīvā viela ir pioglitazons. Katra tablete satur 15 mg pioglitazona (hidrohlorīda veidā).

-Citas sastāvdaļas ir laktozes monohidrāts, hidroksipropilceluloze (E463), kroskarmelozes nātrija sāls, magnija stearāts (E572).

Pioglitazone Krka ārējais izskats un iepakojums

Baltas vai gandrīz baltas, apaļas tabletes ar slīpām malām un iegravētu ”15” vienā tabletes pusē (tabletes diametrs ir 7,0 mm).

Tabletes pieejamas blisteros pa 14, 28, 30, 56, 60, 90 un 98 tabletēm kastītē.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mes o, Slovēnija

Ražotājs

 

 

 

istr

 

 

 

ğ

 

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

 

 

 

re

 

 

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Vācija

 

vairs

nav

 

 

 

Lai saņemtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

България

Представителство на KRKA в България

Teл.: + 359 (02) 962 34 50

Česká republika

KRKA ČR, s.r.o.

Tel: + 420 (0) 221 115 150

Danmark

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Deutschland

TAD Pharma GmbH

Eesti

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal

Tel: + 372 (0) 6 671 658

Ελλάδα

Österreich

QUALIA PHARMA S.A.

KRKA Pharma GmbH, Wien

Τηλ: +30 (0)210 2832941

Tel: + 43 (0)1 66 24 300

España

Polska

KRKA Farmacéutica, S.L.

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.

Tel: + 34 911 61 03 81

Tel.: + 48 (0)22 573 7500

France

Portugal

KRKA France Eurl

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

Tel: + 351 (0)21 46 43 650

Hrvatska

România

Krka – farma d.o.o.

KRKA Romania S.R.L., Bucharest

Tel: + 385 1 6312 100

Tel: + 4 021 310 66 05

Ireland

Slovenija

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

KRKA, d.d., Novo mesto

Tel: + 353 1 293 91 80

Tel: + 386 (0) 1 47 51 100

Ísland

KRKA Sverige AB

Sími: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Italia

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.

Tel: + 39 02 3300 8841

Κύπρος

Kipa Pharmacal Ltd. Τηλ: + 357 24 651 882

Latvija

 

les

KRKA Latvija SIA

 

 

 

Tel: + 371 6 733 86 10

ā

 

 

Z

 

vairs

Slovenská republika

KRKA Slovensko, s.r.o.,

 

 

tas

Tel: + 421 (0) 2 571 04 501

 

ē

 

istr

 

Suomi/Finland

KRKA Sverige AB

re

 

 

Puh/Tğl: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

nav

 

 

S erige

 

KRKA Sverige AB

Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

United Kingdom

Consilient Health (UK) Ltd.

Tel: + 44 (0)2089562310

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta MM/GGGG

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu

2. Pirms Pioglitazone Krka lietošanas Nelietojiet Pioglitazone Krka šādos gadījumos

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Pioglitazone Krka 30 mg tabletes

Pioglitazonum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 

 

 

 

1.

Kas ir Pioglitazone Krka un kādam nolūkam to lieto

 

 

2.

Kas Jums jāzina pirms Pioglitazone Krka lietošanas

 

 

3.

Kā lietot Pioglitazone Krka

 

 

 

 

4.

Iespējamās blakusparādības

 

 

 

 

Kā uzglabāt Pioglitazone Krka

 

 

 

 

6.

Iepakojuma saturs un informācija

 

 

 

 

1.

Kas ir Pioglitazone Krka un kādam nolūkam to lieto

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

Pioglitazone Krka satur pioglitazonu. Tās ir pretdiabēta zāles, ko lieto 2. tipa (insulīnneatkarīgā)

cukura diabēta ārstēšanai gadījumos, kad metformīns nav p emērots vai tā iedarbība nav bijusi

 

 

 

 

istr

 

pietiekama. Tas ir diabēta veids, kas parasti rodas pieaugušajiem.ğ

 

Pioglitazone Krka palīdz kontrolēt glikozes līmeni

 

re

 

 

sinīs, ja Jums ir 2. tipa cukura diabēts, palīdzot

organismam labāk izmantot paša izstrādāto insulī

u. Uzsākot lietot Pioglitazone Krka, pēc 3 – 6

 

nav

 

 

 

mēnešiem Jūsu ārsts pārbaudīs, vai tas ieda bojas.

 

 

 

 

Pioglitazone Krka var lietot vienu pašu vairspacientiem, kuri nevar lietot metformīnu, un kuriem ārstēšana ar diētu un fiziskiem vingrinājumiem nav bijusi pietiekama, lai kontrolētu cukura līmeni asinīs, vai arī

to var pievienot citiem līdzekļiem (tādiem kā sulfonilurīnvielas atvasinājums vai insulīns), kuri nav

 

les

nodrošinājuši pietiekamu cukuraālīmeņa kontroli asinīs.

Z

 

-Ja Jums ir alerģija pret pioglitazonu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

-Ja Jums ir vai ir bijusi sirds mazspēja.

-Ja Jums ir aknu slimība.

-Ja Jums ir bijusi diabētiskā ketoacidoze (diabēta komplikāciju veids, kas izraisa strauju svara zudumu, sliktu dūšu vai vemšanu).

-ja Jums ir vai kādreiz ir bijis urīnpūšļa vēzis.

-ja Jums ir asinis urīnā, ko nav pārbaudījis Jūsu ārsts.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Pioglitazone Krka lietošanas konsultējieties ar ārstu

-Ja Jums ir ūdens (šķidruma) aizture vai sirds mazspējas problēma, it īpaši, ja esat vecāks/a par 75 gadiem.

-Ja Jums ir īpaša diabētiska acu slimība, kuras nosaukumus ir makulas tūska (acs aizmugurējās daļas pietūkums).

-Ja Jums ir olnīcu cistas (policistisku olnīcu sindroms). Pastāv palielināta grūtniecības iestāšanās

iespējamība, jo Pioglitazone Krka lietošanas laikā Jums var atkārtoties ovulācija. Ja tas attiecas uz Jums, lietojiet piemērotu kontracepciju, lai novērstu neplānotas grūtniecības iespējamību.

-Ja Jums ir aknu vai sirds slimība. Pirms uzsākt Pioglitazone Krka lietošanu, Jums būs jānodod asins analīze, lai pārbaudītu aknu funkciju. Šo pārbaudi var periodiski atkārtot. Dažiem pacientiem ar ilgstošu 2. tipa cukura diabētu un sirds slimību vai insultu anamnēzē, kuri tika ārstēti ar Pioglitazone Krka un insulīnu, tika novērota sirds mazspēja. Nekavējoties informējiet savu ārstu, ja konstatējat sirds mazspējas pazīmes, tādas kā neparasts elpas trūkums, strauja ķermeņa masas palielināšanās, lokāls pietūkums (tūska).

Ja Jūs lietojat Pioglitazone Krka kopā ar citām diabēta ārstēšanai paredzētām zālēm, pastāv lielāka iespējamība, ka cukurs Jūsu asinīs var pazemināties zem normālā līmeņa (hipoglikēmija).

Jums var arī samazināties asins šūnu skaits (anēmija).

Kaulu lūzumi

Lietojot pioglitazonu, sievietēm (bet ne vīriešiem) tika novērots lielāks kaulu lūzumu skaits. Jūsu ārsts ņems to vērā, ārstējot Jūsu diabētu.

Bērni un pusaudži

Nav ieteicams lietot bērniem līdz 18 gadu vecumam.

Citas zāles un Pioglitazone Krka

 

 

tas

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu

lietot.

 

 

ē

 

 

 

istr

 

Parasti, ārstējoties ar Pioglitazone Krka, Jūs varat turpināt c tu zāļu lietošanu. Tomēr noteiktām zālēm

 

 

re

 

 

piemīt īpaša ietekme uz cukura līmeni Jūsu asinīs:

ğ

 

-

gemfibrozils (izmanto holesterīna līmeņa pazemināšanai),

 

-

nav

 

 

 

rifampicīns (izmanto tuberkulozes un citu infekciju ārstēšanai).

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja Jūs lietojat kādas no šīm zālēm. Tiks pārbaudīts cukura

līmenis Jūsu asinīs, un Jūsu Pioglitazone K ka devu iespējams vajadzēs mainīt.

Pioglitazone Krka kopā ar uzturu un dzērienu

 

 

vairs

Tabletes varat lietot kopā ar ēdienu vai arī tukšā dūšā. Tabletes jānorij, uzdzerot glāzi ūdens.

 

les

 

Grūtniecība, barošana ar krūtiāun fertilitāte

Z

 

 

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ārsts ieteiks Jums pārtraukt šo zāļu lietošanu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Pioglitazons neietekmēs Jūsu spēju vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus, bet ievērojiet piesardzību, ja Jums parādās redzes traucējumi.

Pioglitazone Krka satur laktozes monohidrātu

Ja ārsts Jums ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat Pioglitazone Krka, konsultējieties ar savu ārstu.

3.Kā lietot Pioglitazone Krka

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Viena tablete jālieto vienreiz dienā. Nepieciešamības gadījumāumrsts Jums var ordinēt citu devu. Ja domājat, ka Pioglitazone Krka iedarbība ir pārāk vāja, konsultējieties ar ārstu.

Pioglitazone Krka lietojot kombinācijāiar citām zālēm, ko izmanto cukura diabēta ārstēšanai (piemēram, insulīnu, hlorpropamīdu, glibenklamīdu, gliklazīdu, tolbutamīdu), ārsts pateiks, vai Jums jālieto mazāka šo zāļu deva.

Pioglitazone Krka lietošanas laikāiersts Jums periodiski lūgs veikt asinsanalīzes. Tas nepieciešams, lai pārliecinātos, ka Jūsu aknas darbojas normāli.

Pioglitazone Krka lietošanas laikāiJums jāturpina ievērot cukura diabēta slimnieka diēta. Jums regulāri jāpārbauda ķermeņa masa; ja tā palielinās, informējiet ārstu.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Nav ieteicams lietot bērniem līdz 18 gadu vecumam.

Ja esat lietojis Pioglitazone Krka vairāk nekā noteikts

Ja nejauši ieņemat pārāk daudz Pioglitazone Krka tablešu, vai gadījumā, ja kāds cits vai bērns ieņēmis Jūsu zāles, nekavējoties konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Cukura līmenis Jūsu asinīs var samazināties zem normas, un to var paaugstināt, uzņemot cukuru. Ieteicams, lai Jūs nēsātu līdzi cukura gabaliņu, kādus saldumus, cepumus vai saldu augļu sulu.

Ja esat aizmirsis lietot Pioglitazone Krka

Lietojiet Pioglitazone Krka tabletes katru dienu, kā norādīts. Tomēr, ja izlaižat devu, zāļu lietošanu

turpiniet ar nākamo parasto devu. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto tableti.

 

tas

Ja pārtraucat lietot Pioglitazone Krka

ē

Lai Pioglitazone Krka tabletes darbotos pareizi, tas jālieto kaistrru dienu. Ja Jūs pārtraucat lietot

Pioglitazone Krka, cukura līmenis Jūsu asinīs var paaugstinā es. Konsultējieties ar ārstu, pirms

 

 

re

pārtraukt lietošanu.

nav

ğ

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

 

les

vairs

Tāpat kā visas zāles, arī šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Z

 

 

Pacientiem galvenokārt ir novērotasā

šādas nopietnas blakusparādības:

Sirds mazspēja bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem) tiek novērota pacientiem, kuri lieto Pioglitazone Krka kombinācijā ar insulīnu. Simptomi ir netipisks elpas trūkums, straujš svara pieaugums vai lokalizēta tūska. Ja Jūs konstatējat kādu no šiem simptomiem, nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību – īpaši, ja esat vecāks/a par 65 gadiem.

Urīnpūšļa vēzis pacientiem, kuri lieto Pioglitazone Krka, novērots reti (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem). Pazīmes un simptomi ietver asinsis urīnā, sāpes urinācijas laikā vai pēkšņu vajadzību urinēt. Ja Jums parādās jebkurš no tiem, nekavējoties informējiet savu ārstu.

Lokalizēta tūska ļoti bieži ir novērojama pacientiem, kuri lieto Pioglitazone Krka kombinācijā ar insulīnu. Ja Jūs konstatējat šo blakusparādību, sazinieties ar savu ārstu, cik drīz vien iespējams.

Kaulu lūzumi bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem) ir novēroti sievietēm, kuras lieto Pioglitazone Krka. Ja Jūs konstatējat šo blakusparādību, sazinieties ar savu ārstu, cik drīz vien iespējams.

Redzes miglošanās tūskas (vai šķidruma uzkrāšanās) dēļ acs dibenā (biežums nav zināms) arī tiek novērota pacientiem, kuri lieto Pioglitazone Krka. Ja Jūs konstatējat šo simptomu pirmo reizi, sazinieties ar savu ārstu, cik drīz vien iespējams. Pēc iespējas ātrāk sazinieties arī ar ārstu, ja Jums jau ir redzes miglošanās un simptomi pasliktinās.

Ziņots par alerģiskām reakcijām (biežums nav zināms) pacientiem, kuri lieto Pioglitazone Krka. Ja Jums ir nopietnas alerģiskas reakcijas, ieskaitot nātreni un sejas, lūpu, mēles vai rīkles pietūkumu, kas var izraisīt apgrūtinātu elpošanu vai rīšanu, pārtrauciet lietot šīs zāles un sazinieties ar savu ārstu pēc iespējas drīzāk.

Citas blakusparādības, kas var attīstīties pacientiem, kuri lieto Pioglitazone Krka, ir:

bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem)

-elpceļu infekcija

-redzes traucējumi

-ķermeņa masas palielināšanās

-nejutīgums

retāk (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem)

-deguna blakusdobumu iekaisums (sinusīts)

-miega traucējumi (bezmiegs)

sastopamības biežums nav zināms (nav iespējams noteikt, balstoties uz pieejamo informāciju)

-aknu enzīmu līmeņa paaugstināšanās

-alerģiskas reakcijas

Citas blakusparādības, kas tika novērotas dažiem pacientiem, lietojot Pioglitazone Krka vienlaicīgi ar

 

citām pretdiabēta zālēm:

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

ļoti bieži (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem)

 

ē

 

 

-

pazemināts glikozes līmenis asinīs (hipoglikēmija)

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem)

 

nav

re

 

 

 

 

-

galvassāpes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

reibonis

 

 

vairs

 

 

 

-

sāpes locītavās

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

impotence

 

 

 

 

 

 

-

muguras sāpes

 

les

 

 

 

 

-

elpas trūkums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

neliela sarkano asins šūnu daudzuma samazināšanās

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

-

vēdera pūšanās

ā

 

 

 

 

retāk (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem)

-cukurs urīnā, olbaltumvielas urīnā

-enzīmu līmeņa paaugstināšanās

-griešanās sajūta (vertigo)

-svīšana

-nogurums

-palielināta ēstgriba

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Pioglitazone Krka

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc Derīgs līdz

(EXP). Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Pioglitazone Krka satur

-Aktīvā viela ir pioglitazons. Katra tablete satur 30 mg pioglitazona (hidrohlorīda veidā).

-Citas sastāvdaļas ir laktozes monohidrāts, hidroksipropilceluloze (E463), kroskarmelozes nātrija sāls, magnija stearāts (E572).

Pioglitazone Krka ārējais izskats un iepakojums

30 mg: Baltas vai gandrīz baltas, apaļas tabletes ar slīpām malām (tabletes diametrs ir 8,0 mm).

Tabletes pieejamas blisteros pa 14, 28, 30, 56, 60, 90 un 98 tabletēm kastītē.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

 

 

 

 

tas

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

 

 

 

 

 

 

 

ē

Ražotājs

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo me to, Slovēnija

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven,ğ

Vācija

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

Lai saņemtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības

īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

 

vairs

 

 

 

 

 

België/Belgique/Belgien

 

 

 

Lietuva

 

 

 

 

 

 

 

 

KRKA, d.d., Novo mesto

 

 

les

 

UAB KRKA Lietuva

Tél/Tel: + 32 (0)3 321 63 52

 

 

Tel: + 370 5 236 27 40

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

България

 

ā

 

Luxembourg/Luxemburg

Представителство на KRKA в България

KRKA, d.d., Novo mesto

Teл.: + 359 (02) 962 34 50

 

 

 

 

Tél/Tel: + 32 (0)3 321 63 52

Česká republika

 

 

 

 

Magyarország

KRKA ČR, s.r.o.

 

 

 

 

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.

Tel: + 420 (0) 221 115 150

 

 

 

 

Tel.: + 361 (0) 355 8490

Danmark

 

 

 

 

Malta

 

 

 

KRKA Sverige AB

 

 

 

 

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

 

 

 

Tel: + 353 1 293 91 80

Deutschland

 

 

 

 

Nederland

 

 

TAD Pharma GmbH

 

 

 

 

Focus Care Pharmaceuticals B.V.

 

 

 

 

Tel: +31 (0)75 61 20 511

Eesti

 

 

 

 

Norge

 

 

 

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal

 

KRKA Sverige AB

Tel: + 372 (0) 6 671 658

 

 

 

 

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Ελλάδα

 

 

 

 

Österreich

 

 

QUALIA PHARMA S.A.

 

 

 

 

KRKA Pharma GmbH, Wien

Τηλ: +30 (0)210 2832941

Tel: + 43 (0)1 66 24 300

España

Polska

KRKA Farmacéutica, S.L.

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.

Tel: + 34 911 61 03 81

Tel.: + 48 (0)22 573 7500

France

Portugal

KRKA France Eurl

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

Tel: + 351 (0)21 46 43 650

Hrvatska

România

Krka – farma d.o.o.

KRKA Romania S.R.L., Bucharest

Tel: + 385 1 6312 100

Tel: + 4 021 310 66 05

Ireland

Slovenija

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

KRKA, d.d., Novo mesto

Tel: + 353 1 293 91 80

Tel: + 386 (0) 1 47 51 100

Ísland

KRKA Sverige AB

Sími: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Italia

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.

Tel: + 39 02 3300 8841

Κύπρος

Kipa Pharmacal Ltd. Τηλ: + 357 24 651 882

Latvija

 

les

KRKA Latvija SIA

 

 

 

Tel: + 371 6 733 86 10

ā

 

 

Z

 

vairs

Slovenská republika

KRKA Slovensko, s.r.o.,

 

 

tas

Tel: + 421 (0) 2 571 04 501

 

ē

 

istr

 

Suomi/Finland

KRKA Sverige AB

re

 

 

Puh/Tğl: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

nav

 

 

S erige

 

KRKA Sverige AB

Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

United Kingdom

Consilient Health (UK) Ltd.

Tel: + 44 (0)2089562310

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē. http://www.ema.europa.eu

2. Kas Jums jāzina pirms Pioglitazone Krka lietošanas Nelietojiet Pioglitazone Krka šādos gadījumos

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Pioglitazone Krka 45 mg tabletes

Pioglitazonum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 

 

 

 

1.

Kas ir Pioglitazone Krka un kādam nolūkam to lieto

 

 

2.

Kas Jums jāzina pirms Pioglitazone Krka lietošanas

 

 

3.

Kā lietot Pioglitazone Krka

 

 

 

 

4.

Iespējamās blakusparādības

 

 

 

 

Kā uzglabāt Pioglitazone Krka

 

 

 

 

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

 

 

 

 

1.

Kas ir Pioglitazone Krka un kādam nolūkam to lieto

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

Pioglitazone Krka satur pioglitazonu. Tās ir pretdiabēta zāles, ko lieto 2. tipa (insulīnneatkarīgā)

cukura diabēta ārstēšanai gadījumos, kad metformīns nav p emērots vai tā iedarbība nav bijusi

 

 

 

 

istr

 

pietiekama. Tas ir diabēta veids, kas parasti rodas pieaugušajiem.ğ

 

Pioglitazone Krka palīdz kontrolēt glikozes līmeni

 

re

 

 

sinīs, ja Jums ir 2. tipa cukura diabēts, palīdzot

organismam labāk izmantot paša izstrādāto insulī

u. Uzsākot lietot Pioglitazone Krka, pēc 3 – 6

 

nav

 

 

 

mēnešiem Jūsu ārsts pārbaudīs, vai tas ieda bojas.

 

 

 

 

Pioglitazone Krka var lietot vienu pašu vairspacientiem, kuri nevar lietot metformīnu, un kuriem ārstēšana ar diētu un fiziskiem vingrinājumiem nav bijusi pietiekama, lai kontrolētu cukura līmeni asinīs, vai arī

to var pievienot citiem līdzekļiem (tādiem kā sulfonilurīnvielas atvasinājums vai insulīns), kuri nav

 

les

nodrošinājuši pietiekamu cukuraālīmeņa kontroli asinīs.

Z

 

-Ja Jums ir alerģija pret pioglitazonu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

-Ja Jums ir vai ir bijusi sirds mazspēja.

-Ja Jums ir aknu slimība.

-Ja Jums ir bijusi diabētiskā ketoacidoze (diabēta komplikāciju veids, kas izraisa strauju svara zudumu, sliktu dūšu vai vemšanu).

-ja Jums ir vai kādreiz ir bijis urīnpūšļa vēzis.

-ja Jums ir asinis urīnā, ko nav pārbaudījis Jūsu ārsts.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Pioglitazone Krka lietošanas konsultējieties ar ārstu

-Ja Jums ir ūdens (šķidruma) aizture vai sirds mazspējas problēma, it īpaši, ja esat vecāks/a par 75 gadiem.

-Ja Jums ir īpaša diabētiska acu slimība, kuras nosaukumus ir makulas tūska (acs aizmugurējās daļas pietūkums).

-Ja Jums ir olnīcu cistas (policistisku olnīcu sindroms). Pastāv palielināta grūtniecības iestāšanās

iespējamība, jo Pioglitazone Krka lietošanas laikā Jums var atkārtoties ovulācija. Ja tas attiecas uz Jums, lietojiet piemērotu kontracepciju, lai novērstu neplānotas grūtniecības iespējamību.

-Ja Jums ir aknu vai sirds slimība. Pirms uzsākt Pioglitazone Krka lietošanu, Jums būs jānodod asins analīze, lai pārbaudītu aknu funkciju. Šo pārbaudi var periodiski atkārtot. Dažiem pacientiem ar ilgstošu 2. tipa cukura diabētu un sirds slimību vai insultu anamnēzē, kuri tika ārstēti ar Pioglitazone Krka un insulīnu, tika novērota sirds mazspēja. Nekavējoties informējiet savu ārstu, ja konstatējat sirds mazspējas pazīmes, tādas kā neparasts elpas trūkums, strauja ķermeņa masas palielināšanās, lokāls pietūkums (tūska).

Ja Jūs lietojat Pioglitazone Krka kopā ar citām diabēta ārstēšanai paredzētām zālēm, pastāv lielāka iespējamība, ka cukurs Jūsu asinīs var pazemināties zem normālā līmeņa (hipoglikēmija).

Jums var arī samazināties asins šūnu skaits (anēmija).

Kaulu lūzumi

Lietojot pioglitazonu, sievietēm (bet ne vīriešiem) tika novērots lielāks kaulu lūzumu skaits. Jūsu ārsts ņems to vērā, ārstējot Jūsu diabētu.

Bērni un pusaudži

Nav ieteicams lietot bērniem līdz 18 gadu vecumam.

Citas zāles un Pioglitazone Krka

 

 

tas

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras pēdējā laikālietojat pēdējā laikā, esat lietojis

vai varētu lietot.

 

ē

 

 

 

istr

 

Parasti, ārstējoties ar Pioglitazone Krka, Jūs varat turpināt c tu zāļu lietošanu. Tomēr noteiktām zālēm

 

 

re

 

 

piemīt īpaša ietekme uz cukura līmeni Jūsu asinīs:

ğ

 

-

gemfibrozils (izmanto holesterīna līmeņa pazemināšanai),

 

-

nav

 

 

 

rifampicīns (izmanto tuberkulozes un citu infekciju ārstēšanai).

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja Jūs lietojat kādas no šīm zālēm. Tiks pārbaudīts cukura

līmenis Jūsu asinīs, un Jūsu Pioglitazone K ka devu iespējams vajadzēs mainīt.

Pioglitazone Krka kopā ar uzturu un dzērienu

 

 

vairs

Tabletes varat lietot kopā ar ēdienu vai arī tukšā dūšā. Tabletes jānorij, uzdzerot glāzi ūdens.

 

les

 

Grūtniecība, barošana ar krūtiāun fertilitāte

Z

 

 

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ārsts ieteiks Jums pārtraukt šo zāļu lietošanu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Pioglitazons neietekmēs Jūsu spēju vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus, bet ievērojiet piesardzību, ja Jums parādās redzes traucējumi.

Pioglitazone Krka satur laktozes monohidrātu

Ja ārsts Jums ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat Pioglitazone Krka, konsultējieties ar savu ārstu.

3.Kā lietot Pioglitazone Krka

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Viena tablete jālieto vienreiz dienā. Nepieciešamības gadījumā ārsts Jums var ordinēt citu devu. Ja domājat, ka Pioglitazone Krka iedarbība ir pārāk vāja, konsultējieties ar ārstu.

Pioglitazone Krka lietojot kombinācijā ar citām zālēm, ko izmanto cukura diabēta ārstēšanai (piemēram, insulīnu, hlorpropamīdu, glibenklamīdu, gliklazīdu, tolbutamīdu), ārsts pateiks, vai Jums jālieto mazāka šo zāļu deva.

Pioglitazone Krka lietošanas laikā ārsts Jums periodiski lūgs veikt asinsanalīzes. Tas nepieciešams, lai pārliecinātos, ka Jūsu aknas darbojas normāli.

Pioglitazone Krka lietošanas laikā Jums jāturpina ievērot cukura diabēta slimnieka diēta. Jums regulāri jāpārbauda ķermeņa masa; ja tā palielinās, informējiet ārstu.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Nav ieteicams lietot bērniem līdz 18 gadu vecumam.

Ja esat lietojis Pioglitazone Krka vairāk nekā noteikts

Ja nejauši ieņemat pārāk daudz Pioglitazone Krka tablešu, vai gadījumā, ja kāds cits vai bērns ieņēmis Jūsu zāles, nekavējoties konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Cukura līmenis Jūsu asinīs var samazināties zem normas, un to var paaugstināt, uzņemot cukuru. Ieteicams, lai Jūs nēsātu līdzi cukura gabaliņu, kādus saldumus, cepumus vai saldu augļu sulu.

Ja esat aizmirsis lietot Pioglitazone Krka

Lietojiet Pioglitazone Krka tabletes katru dienu, kā norādīts. Tomēr, ja izlaižat devu, zāļu lietošanu

turpiniet ar nākamo parasto devu. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto tableti.

 

tas

Ja pārtraucat lietot Pioglitazone Krka

ē

Lai Pioglitazone Krka tabletes darbotos pareizi, tas jālieto kaistrru dienu. Ja Jūs pārtraucat lietot

Pioglitazone Krka, cukura līmenis Jūsu asinīs var paaugstinā es. Konsultējieties ar ārstu, pirms

 

 

re

pārtraukt lietošanu.

nav

ğ

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

 

les

vairs

Tāpat kā visas zāles, arī šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Z

 

 

Pacientiem galvenokārt ir novērotasā

šādas nopietnas blakusparādības:

Sirds mazspēja bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem) tiek novērota pacientiem, kuri lieto Pioglitazone Krka kombinācijā ar insulīnu. Simptomi ir netipisks elpas trūkums, straujš svara pieaugums vai lokalizēta tūska. Ja Jūs konstatējat kādu no šiem simptomiem, nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību – īpaši, ja esat vecāks/a par 65 gadiem.

Urīnpūšļa vēzis pacientiem, kuri lieto Pioglitazone Krka, novērots reti (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem). Pazīmes un simptomi ietver asinsis urīnā, sāpes urinācijas laikā vai pēkšņu vajadzību urinēt. Ja Jums parādās jebkurš no tiem, nekavējoties informējiet savu ārstu.

Lokalizēta tūska ļoti bieži ir novērojama pacientiem, kuri lieto Pioglitazone Krka kombinācijā ar insulīnu. Ja Jūs konstatējat šo blakusparādību, sazinieties ar savu ārstu, cik drīz vien iespējams.

Kaulu lūzumi bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem) ir novēroti sievietēm, kuras lieto Pioglitazone Krka. Ja Jūs konstatējat šo blakusparādību, sazinieties ar savu ārstu, cik drīz vien iespējams.

Redzes miglošanās tūskas (vai šķidruma uzkrāšanās) dēļ acs dibenā (biežums nav zināms) arī tiek novērota pacientiem, kuri lieto Pioglitazone Krka. Ja Jūs konstatējat šo simptomu pirmo reizi, sazinieties ar savu ārstu, cik drīz vien iespējams. Pēc iespējas ātrāk sazinieties arī ar ārstu, ja Jums jau ir redzes miglošanās un simptomi pasliktinās.

Ziņots par alerģiskām reakcijām (biežums nav zināms) pacientiem, kuri lieto Pioglitazone Krka. Ja Jums ir nopietnas alerģiskas reakcijas, ieskaitot nātreni un sejas, lūpu, mēles vai rīkles pietūkumu, kas var izraisīt apgrūtinātu elpošanu vai rīšanu, pārtrauciet lietot šīs zāles un sazinieties ar savu ārstu pēc iespējas drīzāk.

Citas blakusparādības, kas var attīstīties pacientiem, kuri lieto Pioglitazone Krka, ir:

bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem)

-elpceļu infekcija

-redzes traucējumi

-ķermeņa masas palielināšanās

-nejutīgums

retāk (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem)

-deguna blakusdobumu iekaisums (sinusīts)

-miega traucējumi (bezmiegs)

sastopamības biežums nav zināms (nav iespējams noteikt, balstoties uz pieejamo informāciju)

-aknu enzīmu līmeņa paaugstināšanās

-alerģiskas reakcijas

Citas blakusparādības, kas tika novērotas dažiem pacientiem, lietojot Pioglitazone Krka vienlaicīgi ar

 

citām pretdiabēta zālēm:

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

ļoti bieži (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem)

 

ē

 

 

-

pazemināts glikozes līmenis asinīs (hipoglikēmija)

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem)

 

nav

re

 

 

 

 

-

galvassāpes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

reibonis

 

 

vairs

 

 

 

-

sāpes locītavās

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

impotence

 

 

 

 

 

 

-

muguras sāpes

 

les

 

 

 

 

-

elpas trūkums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

neliela sarkano asins šūnu daudzuma samazināšanās

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

-

vēdera pūšanās

ā

 

 

 

 

retāk (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem)

-cukurs urīnā, olbaltumvielas urīnā

-enzīmu līmeņa paaugstināšanās

-griešanās sajūta (vertigo)

-svīšana

-nogurums

-palielināta ēstgriba

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Pioglitazone Krka

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot Pioglitazone Krka pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc

Luxembourg/Luxemburg
KRKA, d.d., Novo mesto Tél/Tel: + 32 (0)3 321 63 52
Magyarország
KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft. Tel.: + 361 (0) 355 8490
Malta
KRKA Pharma Dublin, Ltd. Tel: + 353 1 293 91 80
Nederland
Focus Care Pharmaceuticals B.V. Tel: +31 (0)75 61 20 511
Norge
KRKA Sverige AB
Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)
Lietuva
UAB KRKA Lietuva Tel: + 370 5 236 27 40
België/Belgique/Belgien les
KRKA, d.d., Novo mesto ā Tél/Tel: + 32 (0)3 321 63 52Z

Derīgs līdz (EXP). Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un sīkāka informācija

Ko Pioglitazone Krka satur

-Aktīvā viela ir pioglitazons. Katra tablete satur 45 mg pioglitazona (hidrohlorīda veidā).

-Citas sastāvdaļas ir laktozes monohidrāts, hidroksipropilceluloze (E463), kroskarmelozes nātrija sāls, magnija stearāts (E572).

Pioglitazone Krka ārējais izskats un iepakojums

45 mg: Baltas vai gandrīz baltas, apaļas tabletes ar slīpām malām un iegravētu ”45” vienā tabletes pusē (tabletes diametrs ir 10,0 mm).

Tabletes pieejamas blisteros pa 14, 28, 30, 56, 60, 90 un 98 tabletēm kastītē.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mes o, Slovēnija

Ražotājs

 

 

 

istr

 

 

 

ğ

 

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

 

 

 

re

 

 

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Vācija

 

vairs

nav

 

 

 

Lai saņemtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

България

Представителство на KRKA в България

Teл.: + 359 (02) 962 34 50

Česká republika

KRKA ČR, s.r.o.

Tel: + 420 (0) 221 115 150

Danmark

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Deutschland

TAD Pharma GmbH

Eesti

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal

Tel: + 372 (0) 6 671 658

Ελλάδα

Österreich

QUALIA PHARMA S.A.

KRKA Pharma GmbH, Wien

Τηλ: +30 (0)210 2832941

Tel: + 43 (0)1 66 24 300

España

Polska

KRKA Farmacéutica, S.L.

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.

Tel: + 34 911 61 03 81

Tel.: + 48 (0)22 573 7500

France

Portugal

KRKA France Eurl

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

Tel: + 351 (0)21 46 43 650

Hrvatska

România

Krka – farma d.o.o.

KRKA Romania S.R.L., Bucharest

Tel: + 385 1 6312 100

Tel: + 4 021 310 66 05

Ireland

Slovenija

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

KRKA, d.d., Novo mesto

Tel: + 353 1 293 91 80

Tel: + 386 (0) 1 47 51 100

Ísland

KRKA Sverige AB

Sími: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Italia

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.

Tel: + 39 02 3300 8841

Κύπρος

Kipa Pharmacal Ltd. Τηλ: + 357 24 651 882

Latvija

 

les

KRKA Latvija SIA

 

 

 

Tel: + 371 6 733 86 10

ā

 

 

Z

 

vairs

Slovenská republika

KRKA Slovensko, s.r.o.,

 

 

tas

Tel: + 421 (0) 2 571 04 501

 

ē

 

istr

 

Suomi/Finland

KRKA Sverige AB

re

 

 

Puh/Tğl: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

nav

 

 

S erige

 

KRKA Sverige AB

Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

United Kingdom

Consilient Health (UK) Ltd.

Tel: + 44 (0)2089562310

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas