Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pioglitazone Teva Pharma (pioglitazone hydrochloride) – Lietošanas instrukcija - A10BG03

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsPioglitazone Teva Pharma
ATĶ kodsA10BG03
Vielapioglitazone hydrochloride
RažotājsTeva Pharma B.V.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Pioglitazone Teva Pharma 15 mg tabletes

Pioglitazone Teva Pharma 30 mg tabletes

Pioglitazone Teva Pharma 45 mg tabletes

Pioglitazone

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Pioglitazone Teva Pharma un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Pioglitazone Teva Pharma lietošanas

3.Kā lietot Pioglitazone Teva Pharma

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Pioglitazone Teva Pharma

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Pioglitazone Teva Pharma un kādam nolūkam tās lieto

Pioglitazone Teva Pharma satur pioglitazonu. Tās ir pretdiabēta zāles, ko lieto 2. tipa (insulīnneatkarīgā) cukura diabēta ārstēšanai pieaugušajiem gadījumos, kad metformīns nav piemērots vai tā iedarbība nav bijusi pietiekama. Tas ir diabēta veids, kas parasti rodas pieaugušajiem.

Pioglitazone Teva Pharma palīdz kontrolēt glikozes līmeni asinīs, ja Jums ir 2. tipa cukura diabēts, palīdzot organismam labāk izmantot paša izstrādāto insulīnu. Uzsākot lietot Pioglitazone Teva Pharma, pēc 3 līdz 6 mēnešiem Jūsu ārsts pārbaudīs, vai tās iedarbojas.

Pioglitazone Teva Pharma var lietot vienu pašu pacientiem, kuri nevar lietot metformīnu, un kuriem ārstēšana ar diētu un fiziskiem vingrinājumiem nav bijusi pietiekama, lai kontrolētu cukura līmeni asinīs, vai arī to var pievienot insulīna terapijai, kas nav nodrošinājusi pietiekamu cukura līmeņa kontroli asinīs.

2.Kas Jums jāzina pirms Pioglitazone Teva Pharma lietošanas

Nelietojiet Pioglitazone Teva Pharma šādos gadījumos

-ja Jums ir alerģija pret pioglitazonu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

-ja Jums ir vai ir bijusi sirds mazspēja;

-ja Jums ir aknu slimības;

-ja Jums ir bijusi diabētiskā ketoacidoze (diabēta komplikāciju veids, kas izraisa strauju svara zudumu, sliktu dūšu vai vemšanu);

-ja Jums ir vai kādreiz ir bijis urīnpūšļa vēzis;

-ja Jums ir asinis urīnā, ko nav pārbaudījis Jūsu ārsts.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Pioglitazone Teva Pharma lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu (skatīt arī 4. punktu):

-ja Jums ir ūdens (šķidruma) aizture vai sirds mazspējas problēma, it īpaši, ja esat vecāks/a par 75 gadiem. Ja Jūs lietojat pretiekaisuma zāles, kas arī var izraisīt šķidruma aizturi un pietūkumu, Jums arī jāpasaka savam ārstam;

-ja Jums ir īpaša diabētiska acu slimība, kuras nosaukums ir makulas tūska (acs aizmugurējās daļas pietūkums);

-ja Jums ir olnīcu cistas (policistisku olnīcu sindroms). Pastāv palielināta grūtniecības iestāšanās iespējamība, jo Pioglitazone Teva Pharma lietošanas laikā Jums var atkārtoties ovulācija. Ja tas attiecas uz Jums, lietojiet piemērotu kontracepciju, lai novērstu neplānotas grūtniecības iespējamību;

-ja Jums ir aknu vai sirds slimība. Pirms uzsākt Pioglitazone Teva Pharma lietošanu, Jums būs jānodod asins analīze, lai pārbaudītu aknu funkciju. Šo pārbaudi var periodiski atkārtot. Dažiem pacientiem ar ilgstošu 2. tipa cukura diabētu un sirds slimību vai insultu anamnēzē, kuri tika ārstēti ar Pioglitazone Teva Pharma un insulīnu, tika novērota sirds mazspēja. Nekavējoties informējiet savu ārstu, ja konstatējat sirds mazspējas pazīmes, tādas kā neparasts elpas trūkums, strauja ķermeņa masas palielināšanās, lokāls pietūkums (tūska).

Ja Jūs lietojat Pioglitazone Teva Pharma kopā ar citām diabēta ārstēšanai paredzētām zālēm, pastāv lielāka iespējamība, ka cukurs Jūsu asinīs var pazemināties zem normālā līmeņa (hipoglikēmija).

Jums var arī samazināties asins šūnu skaits (anēmija).

Kaulu lūzumi

Lietojot pioglitazonu, pacientiem, it īpaši sievietēm, tika novērots lielāks kaulu lūzumu skaits. Jūsu ārsts ņems to vērā, ārstējot Jūsu diabētu.

Bērni un pusaudži

Nav ieteicams lietot bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam.

Citas zāles un Pioglitazone Teva Pharma

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Parasti, ārstējoties ar Pioglitazone Teva Pharma, Jūs varat turpināt citu zāļu lietošanu. Tomēr noteiktām zālēm piemīt īpaša ietekme uz cukura līmeni Jūsu asinīs:

-gemfibrozils (izmanto holesterīna līmeņa pazemināšanai),

-rifampicīns (izmanto tuberkulozes un citu infekciju ārstēšanai).

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja Jūs lietojat kādas no šīm zālēm. Tiks pārbaudīts cukura līmenis Jūsu asinīs, un Jūsu Pioglitazone Teva Pharma devu iespējams vajadzēs mainīt.

Pioglitazone Teva Pharma kopā ar uzturu un dzērienu

Tabletes varat lietot kopā ar ēdienu vai bez tā. Tabletes jānorij, uzdzerot glāzi ūdens.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Ārsts ieteiks Jums pārtraukt šo zāļu lietošanu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Šīs zāles neietekmēs Jūsu spēju vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus, bet ievērojiet

piesardzību, ja Jums parādās redzes traucējumi.

3.Kā lietot Pioglitazone Teva Pharma

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Parastā sākuma deva ir viena 15 mg vai 30 mg pioglitazona tablete, kas jālieto vienreiz dienā. Ārsts var palielināt devu līdz maksimāli 45 mg vienreiz dienā. Ārsts Jums pateiks, kādu devu lietot.

Ja domājat, ka Pioglitazone Teva Pharma iedarbība ir pārāk vāja, konsultējieties ar ārstu.

Pioglitazone Teva Pharma lietojot kombinācijā ar citām zālēm, ko izmanto cukura diabēta ārstēšanai (piemēram, insulīnu, hlorpropamīdu, glibenklamīdu, gliklazīdu, tolbutamīdu), ārsts pateiks, vai Jums jālieto mazāka šo zāļu deva.

Pioglitazone Teva Pharma lietošanas laikā ārsts Jums periodiski lūgs veikt asinsanalīzes. Tas nepieciešams, lai pārliecinātos, ka Jūsu aknas darbojas normāli.

Pioglitazone Teva Pharma lietošanas laikā Jums jāturpina ievērot cukura diabēta slimnieka speciālā diēta.

Jums regulāri jāpārbauda ķermeņa masa; ja tā palielinās, informējiet ārstu.

Ja esat lietojis Pioglitazone Teva Pharma vairāk nekā noteikts

Ja nejauši esat lietojis pārāk daudz tablešu, vai gadījumā, ja kāds cits vai bērns lietojis Jūsu zāles, nekavējoties konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Cukura līmenis Jūsu asinīs var samazināties zem normas, un to var paaugstināt, uzņemot cukuru. Ieteicams, lai Jūs nēsātu līdzi cukura gabaliņu, kādus saldumus, cepumus vai saldu augļu sulu.

Ja esat aizmirsis lietot Pioglitazone Teva Pharma

Lietojiet Pioglitazone Teva Pharma katru dienu, kā norādīts. Tomēr, ja izlaižat devu, zāļu lietošanu turpiniet ar nākamo parasto devu. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto tableti.

Ja pārtraucat lietot Pioglitazone Teva Pharma

Lai Pioglitazone Teva Pharma darbotos pareizi, tas jālieto katru dienu. Ja Jūs pārtraucat lietot Pioglitazone Teva Pharma, cukura līmenis Jūsu asinīs var paaugstināties. Konsultējieties ar ārstu, pirms pārtraukt šo ārstēšanu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Lietojot Pioglitazone Teva Pharma, pacientiem galvenokārt ir novērotas šādas nopietnas blakusparādības:

Sirds mazspēja bieži (var rasties ne vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem) tiek novērota pacientiem, kuri lieto pioglitazonu kombinācijā ar insulīnu. Simptomi ir netipisks elpas trūkums, straujš svara pieaugums vai lokalizēta tūska. Ja Jūs konstatējat kādu no šiem simptomiem, nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību – īpaši, ja esat vecāks/a par 65 gadiem.

Urīnpūšļa vēzis pacientiem, kuri lieto pioglitazonu, novērots reti (var rasties ne vairāk kā 1 no 100 cilvēkiem). Pazīmes un simptomi ietver asinis urīnā, sāpes urinācijas laikā vai pēkšņu vajadzību urinēt. Ja Jums parādās jebkurš no tiem, nekavējoties informējiet savu ārstu.

Lokalizēta tūska ļoti bieži (var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem) ir novērojama pacientiem, kuri lieto pioglitazonu kombinācijā ar insulīnu. Ja Jūs konstatējat šo blakusparādību, sazinieties ar savu ārstu, cik drīz vien iespējams.

Kaulu lūzumi bieži (var rasties ne vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem) ir novēroti sievietēm, kuras lieto pioglitazonu, kā arī vīriešiem, kuri lieto pioglitazonu (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem). Ja Jūs konstatējat šo blakusparādību, sazinieties ar savu ārstu, cik drīz vien iespējams.

Redzes miglošanās tūskas (vai šķidruma uzkrāšanās) dēļ acs dibenā (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem) arī tiek novērota pacientiem, kuri lieto pioglitazonu. Ja Jūs konstatējat šo simptomu pirmo reizi, sazinieties ar savu ārstu, cik drīz vien iespējams. Pēc iespējas ātrāk sazinieties arī ar ārstu, ja Jums jau ir redzes miglošanās un simptomi pasliktinās.

Ir ziņots par alerģiskām reakcijām (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem) pacientiem, kuri lieto pioglitazonu. Ja Jums rodas smaga alerģiska reakcija, tajā skaitā nātrene, sejas, lūpu, mēles vai rīkles pietūkums, kas var apgrūtināt elpošanu vai rīšanu, pārtrauciet lietot šīs zāles un sazinieties ar ārstu, cik drīz vien iespējams.

Citas blakusparādības, kas var attīstīties dažiem pacientiem, kuri lieto pioglitazonu, ir:

bieži (var rasties ne vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem)

-elpceļu infekcija

-redzes traucējumi

-ķermeņa masas palielināšanās

-nejūtīgums

retāk (var rasties ne vairāk kā 1 no 100 cilvēkiem)

-deguna blakusdobumu iekaisums (sinusīts)

-miega traucējumi (bezmiegs)

sastopamības biežums nav zināms (nav iespējams noteikt, balstoties uz pieejamo informāciju)

-aknu enzīmu līmeņa paaugstināšanās

-alerģiskas reakcijas

Citas blakusparādības tika novērotas dažiem pacientiem, lietojot pioglitazonu vienlaicīgi ar citām pretdiabēta zālēm:

ļoti bieži (var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem)

-pazemināts glikozes līmenis asinīs (hipoglikēmija)

bieži (var rasties ne vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem)

-galvassāpes

-reibonis

-sāpes locītavās

-impotence

-muguras sāpes

-elpas trūkums

-neliela sarkano asins šūnu daudzuma samazināšanās

-vēdera uzpūšanās

retāk (var rasties ne vairāk kā 1 no 100 cilvēkiem)

-cukurs urīnā, olbaltumvielas urīnā

-enzīmu paaugstināšanās

-griešanās sajūta (vertigo)

-svīšana

-nogurums

-palielināta ēstgriba

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Pioglitazone Teva Pharma

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc „Derīgs līdz” un blistera. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos.Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Pioglitazone Teva Pharma satur

-Aktīvā viela ir pioglitazons.

Katra Pioglitazone Teva Pharma 15 mg tablete satur 15 mg pioglitazona (hidrohlorīda veidā).

Katra Pioglitazone Teva Pharma 30 mg tablete satur 30 mg pioglitazona (hidrohlorīda veidā).

Katra Pioglitazone Teva Pharma 45 mg tablete satur 45 mg pioglitazona (hidrohlorīda veidā).

-Citas sastāvdaļas ir mannitols, karmelozes kalcija sāls, hidroksipropilceluloze un magnija stearāts.

Pioglitazone Teva Pharma ārējais izskats un iepakojums

-Pioglitazone Teva Pharma 15 mg tabletes ir baltas līdz pelēkbaltas, apaļas, izliektas ar iegravētu skaitli ‘15’vienā pusē un uzrakstu ‘TEVA’ otrā pusē.

-Tabletes ir alumīnija/alumīnija blisteros, iepakojumos pa 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, 112 vai 196 tabletēm.

-Pioglitazone Teva Pharma 30 mg tabletes ir baltas līdz pelēkbaltas, apaļas, izliektas ar iegravētu skaitli ‘30’vienā pusē un uzrakstu ‘TEVA’ otrā pusē.

-Tabletes ir alumīnija/alumīnija blisteros, iepakojumos pa 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, 112 vai 196 tabletēm vai 50 x 1 tableti alumīnija/alumīnija perforētos dozējamu vienību blisteros.

-Pioglitazone Teva Pharma 45 mg tabletes ir baltas līdz pelēkbaltas, apaļas, izliektas ar iegravētu skaitli ‘45’vienā pusē un uzrakstu ‘TEVA’ otrā pusē.

-Tabletes ir alumīnija/alumīnija blisteros, iepakojumos pa 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, 112 vai 196 tabletēm vai 50 x 1 tableti alumīnija/alumīnija perforētos dozējamu vienību blisteros.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nīderlande

Ražotājs:

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13,

4042 Debrecen Ungārija

Teva UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne,

East Sussex, BN22 9AG

Lielbritānija

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5,

2031 GA Haarlem

Nīderlande

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80, 31-546, Krakow Polija

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle Strasse 3

89143 Blaubeuren

Vācija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

UAB “Sicor Biotech”

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 0203

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

ratiopharm GmbH

Teл.: +359 2 489 95 82

Tél/Tel: +49 731 402 02

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland,

Tlf: +45 44 98 55 11

L-Irlanda

 

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

TEVA GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 08

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

Norge

UAB “Sicor Biotech” Eesti filiaal

Teva Norway AS

Tel: +372 661 0801

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43 1 97 0070

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o

Tel: +34 91 387 32 80

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tél: +33 1 55 91 78 00

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 51 321740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

Medical ehf.

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Sími: +354 534 3500

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 02 89 17 98 1

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

United Kingdom

UAB “Sicor Biotech” filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 673 23 666

Tel: +44 1977 628500

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas