Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Plavix (clopidogrel hydrogen sulfate) – Izsniegšanas kārtības un lietošanas nosacījumi vai ierobežojumi - B01AC04

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsPlavix
ATĶ kodsB01AC04
Vielaclopidogrel hydrogen sulfate
RažotājsSanofi Clir SNC

A.RAŽOTĀJI, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Ražotāju, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukumi un adreses

-Plavix 75 mg apvalkotās tabletes

Sanofi Winthrop Industrie, 1, rue de la Vierge, Ambarés & Lagrave,

F-33565 Carbon Blanc cedex, Francija

Delpharm Dijon

6, Boulevard de l`Europe, F-21800 Quétigny, Francija

Sanofi Synthelabo Limited,

Edgefield Avenue,

Fawdon,

Newcastle upon Tyne NE3 3TT – UK,

Lielbritānija

Plavix 300 mg apvalkotās tabletes

Sanofi Winthrop Industrie 1, rue de la Vierge Ambarés & Lagrave

F-33565 Carbon Blanc cedex Francija

Drukātajā lietošanas instrukcijā jānorāda ražotāja, kas atbild par attiecīgās sērijas izlaidi, nosaukums un adrese.

B.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI

IEROBEŽOJUMI

Recepšu zāles.

C.CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS

Periodiski atjaunojamais drošuma ziņojums

Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāiesniedz šo zāļu periodiski atjaunojamie drošuma ziņojumi atbilstoši Eiropas Savienības atsauces datumu un periodisko ziņojumu iesniegšanas biežuma sarakstam (EURD sarakstam), kas sagatavots saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 107.c panta 7. punktu un publicēts Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.

D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU

Riska pārvaldības plāns (RPP)

Nav piemērojams.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas