Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Plenadren (hydrocortisone) – Zāļu apraksts - H02AB09

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsPlenadren
ATĶ kodsH02AB09
Vielahydrocortisone
RažotājsShire Services BVBA

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Plenadren 5 mg ilgstošās darbības tabletes

Plenadren 20 mg ilgstošās darbības tabletes

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Plenadren 5 mg ilgstošās darbības tabletes

Katra ilgstošās darbības tablete satur 5 mg hidrokortizona (Hydrocortisone).

Plenadren 20 mg ilgstošās darbības tabletes

Katra ilgstošās darbības tablete satur 20 mg hidrokortizona (Hydrocortisone).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Ilgstošās darbības tablete.

Plenadren 5 mg ilgstošās darbības tabletes

Tabletes ir apaļas (diametrs 8 mm), izliektas un sārtas.

Plenadren 20 mg ilgstošās darbības tabletes

Tabletes ir apaļas (diametrs 8 mm), izliektas un baltas.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Virsnieru mazspējas ārstēšana pieaugušajiem.

4.2.Devas un lietošanas veids

Devas

Plenadren nozīmē kā uzturošo terapiju. Perorālās aizvietošanas devas ir jāindividualizē atbilstoši klīniskās atbildes reakcijas pakāpei. Visbiežāk izmantotā uzturošā deva ir 20–30 mg dienā, ko dod vienreiz dienā no rīta. Pacientiem, kuriem organisms izstrādā kortizolu dabiskā veidā, var būt pietiekama zemāka deva. 40 mg ir augstākā uzturošā izpētītā deva. Jāizmanto zemākā iespējamā uzturošā deva. Gadījumos, ja organisms ir pakļauts pārmērīgai fiziskai un/vai garīgai slodzei, pacientiem var būt nepieciešama aizvietošana papildus ar ātras iedarbības hidrokortizona tabletēm, it sevišķi pēcpusdienās/vakaros, skatīt arī sadaļu “Izmantošana interkurento slimību gadījumos”, kurā ir izklāstīti citi hidrokortizona devas palielināšanas veidi.

Parastās ārstēšanas ar iekšķīgi lietojamiem glikokortikoīdiem nomaiņa ar Plenadren terapiju Nomainot pacientiem parasto aizstājterapiju ar iekšķīgi lietojamo hidrokortizonu, kuru dzer trīs reizes dienā, uz Plenadren terapiju, jādod tāda pati dienas deva. Ņemot vērā zemāko Plenadren dienas devas

bioloģisko pieejamību, salīdzinot ar parasti trīs reizes dienā lietojamajām hidrokortizona tabletēm (skatīt 5.2. apakšpunktu), ir jānovēro klīniskā atbildes reakcija un var būt nepieciešama tālāka devas individualizācija. Divas reizes dienā lietojamo hidrokortizona tablešu, kortizona acetāta vai sintētisko glikokortikoīdu terapijas nomaiņa ar Plenadren pacientiem nav pētīta, tomēr šādos gadījumos ieteicams to nomainīt uz hidrokortizonam ekvivalentu Plenadren dienas devu. Var būt nepieciešama tālāka devas individualizācija.

Lietošana interkurentu slimību gadījumā

Interkurento slimību gadījumos ir pilnībā jāinformē par akūtas virsnieru mazspējas risku.

Smagos gadījumos deva nekavējoties jāpalielina un iekšķīga hidrokortizona lietošana jāaizstāj ar parenterālu, ieteicams intravenozu terapiju. Hidrokortizona intravenoza ievadīšana ir pamatota pārejošu slimību, piemēram, smagu infekciju gadījumos, jo īpaši gastroenterīta ārstēšanai, kas saistīts ar vemšanu un/vai caureju, jebkuras izcelsmes augstu temperatūru vai smagu fizisko slodzi, piemēram, pie smagiem nelaimes gadījumiem un ķirurģiju vispārējā anestēzijā, skatīt 4.4. apakšpunktu.

Mazāk smagos gadījumos, kad nav nepieciešama hidrokortizona intravenoza ievadīšana, piemēram, vieglas infekcijas, jebkuras izcelsmes drudža un stresa situācijās, piemēram, nelielu ķirurģisku procedūru gadījumos, parastā iekšķīgi lietojamā dienas aizstājterapijas deva ir uz laiku jāpalielina; kopējā dienas deva jāpalielina, divas vai trīs reizes dienā ar 8 ± 2 stundu intervālu ievadot balstdevu (lietošanas skaitu var palielināt, nepalielinot rīta devu). Šī shēma klīnisko pētījumu programmā ir aprakstīta vairāk nekā 300 interkurentu slimības epizožu laikā. Pēc ārstējošā ārsta ieskatiem, Plenadren var aizvietot vai ārstēšanu papildināt ar ātrās darbības hidrokortizona tabletēm. Palielinot hidrokortizona daudzumu vienā devā, kopējā kortizola iedarbība uz plazmu palielinās mazāk nekā proporcionāli, skatīt 5.2. apakšpunktu. Kad interkurentās slimības epizode ir beigusies, pacienti var atkal sākt lietot parasto uzturošo devu.

Īpašās pacientu grupas

Gados vecāki cilvēki

Pazemināta ķermeņa svara gadījumā, kas saistīts ar vecumu, ieteicams kontrolēt klīnisko atbildreakciju var būt nepieciešama pazeminoša devas pielāgošana, skatīt 5.2. apakšpunktu.

Nieru darbības traucējumi

Pacientiem ar viegliem līdz vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem devas pielāgošana nav nepieciešama. Pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem ir ieteicama klīniskās atbildes reakcijas uzraudzība var būt nepieciešama devas pielāgošana, skatīt 5.2. apakšpunktu.

Aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar viegliem līdz vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem devas pielāgošana nav nepieciešama. Pie smagiem aknu darbības traucējumiem, samazinās funkcionālā aknu masa un tādēļ samazinās arī spēja metabolizēt hidrokortizonu. Tādēļ ir ieteicama klīniskās atbildes reakcijas uzraudzība un var būt nepieciešama devas pielāgošana, skatīt 5.2. apakšpunktu.

Pediatriskā populācija

Plenadren drošums un efektivitāte, lietojot bērniem/pusaudžiem vecumā līdz 18 gadiem līdz šim nav pierādīta. Dati nav pieejami.

Lietošanas veids

Pacienti jābrīdina, ka Plenadren iekšķīgi jālieto uzreiz pēc pamošanās vismaz 30 minūtes pirms ēšanas, tam uzdzerot glāzi ūdens, vēlams vertikālā stāvoklī un laikā no 06:00 līdz 8:00 no rīta. Tablete ir jānorij vesela, to nedrīkst sadalīt, sakošļāt vai sasmalcināt. Ja to nepieciešams lietot biežāk kā vienreiz dienā, rīta deva ir jālieto, kā norādīts, papildu devas tajā pašā dienā var lietot ar ēdienu vai atsevišķi.

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Akūta virsnieru mazspēja

Akūta virsnieru mazspēja var attīstīties pacientiem ar zināmu virsnieru mazspēju, ja viņi saņem neadekvātas dienas devas, kā arī situācijās, kad ir nepieciešams vairāk kortizola. Ir ziņots par notikumiem pacientiem, kas tika ārstēti ar Plenadren. Pacientiem ar akūtu virsnieru mazspēju var

attīstīties virsnieru krīze. Tāpēc pacienti ir jāinformē par akūtas virsnieru mazspējas un virsnieru krīzes pazīmēm un simptomiem un nepieciešamību nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību.

Virsnieru krīzes laikā jāizmanto parenterāli, ieteicams intravenozi ievadītas lielas devas hidrokortizona kopā ar nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9%) šķīdumu infūzijām saskaņā ar aktuālajām terapijas vadlīnijām.

Blakus infekcijas

Pārejošas slimības gadījumos, piemēram, pie vieglas infekcijas, jebkuras izcelsmes drudža un stresa situācijās, piemēram, nelielu ķirurģisku procedūru gadījumos, parastā iekšķīgi lietojamā dienas aizstājterapijas deva ir uz laiku jāpalielina, skatīt 4.2. apakšpunktu “Lietošana interkurentu slimību gadījumos”. Pacients ir rūpīgi jāinformē, kā rīkoties šādās situācijās, un, ja notiek akūta pasliktināšanās, ieteicams arī nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību; jo īpaši gastroenterīta, vemšanas un/vai caurejas gadījumos, kas izraisījusi šķidruma un sāls zudumu, kā arī pie nepietiekamas iekšķīgi lietojamā hidrokortizona absorbcijas.

Pacientiem ar virsnieru mazspēju un līdztekus retrovīrusu infekciju, piemēram, HIV, nepieciešama rūpīga devas pielāgošana, ņemot vērā potenciālo mijiedarbību ar pretretrovīrusu zālēm un palielināto hidrokortizona devu infekciju dēļ.

Zinātniskās publikācijas neatbalsta hidrokortizona imunitāti nomācošo ietekmi devās, kas izmantotas kā aizstājterapija pacientiem ar virsnieru mazspēju. Tāpēc nav iemesla uzskatīt, ka hidrokortizona lietošana aizstājterapijas devās paasinās jebkuru sistēmisku infekciju vai pasliktinās šādas infekcijas iznākumu. Turklāt nav nekāda iemesla uzskatīt, ka hidrokortizona lietošana aizstājterapijas devās virsnieru mazspējas gadījumos varētu mazināt reakciju uz vakcīnām un palielināt ģeneralizētas infekcijas rašanās risku, izmantojot dzīvās vakcīnas.

Kuņģa iztukšošanās un zarnu motorikas traucējumi

Ilgstošās darbības tabletes nav ieteicams lietot pacientiem ar paaugstinātu kuņģa un zarnu motoriku, tas ir, hronisku caureju, jo pastāv samazinātas kortizola iedarbības risks. Par pacientiem ar apstiprinātu palēninātu kuņģa iztukšošanos vai samazinātas motorikas slimību/traucējumiem dati nav pieejami. Pacientiem ar šīm slimībām ir jāuzrauga klīniskā atbildes reakcija.

Hidrokortizona izmantošana augstākās devās par parastajām

Augstas (augstākas par fizioloģiskajām) hidrokortizona devas var izraisīt asinsspiediena paaugstināšanos, sāļu un ūdens aizturi un palielināt kālija izdalīšanos.

Ilgstoša ārstēšana ar hidrokortizonu augstākās devās par fizioloģiskajām var izraisīt klīniskas pazīmes, kas līdzīgas Kušinga sindromam ar palielinātu aptaukošanos, vēdera aptaukošanos, hipertensiju un cukura diabētu, un tādējādi radīt paaugstinātu sirds un asinsvadu slimību un mirstības risku.

Lietojot glikokortikoīdus farmakoloģiskās devās, vecums un zems ķermeņa masas indekss ir zināmi riska faktori tādām bieži sastopamām blakusparādībām, kā osteoporoze, ādas biezuma samazināšanās, cukura diabēts, hipertensija un paaugstināta uzņēmība pret infekcijām.

Visi glikokortikoīdi palielina kalcija izdalīšanos ar urīnu un samazina kaulu atjaunošanās ātrumu. Ir konstatēts, ka pacientiem ar virsnieru mazspēju pie ilgtermiņa glikokortikoīdu aizstājterapijas samazinās kaulu minerālais blīvums.

Ilgstoša glikokortikoīdu lietošana lielās devās var radīt mugurējo subkapsulāro kataraktu un glaukomu ar iespējamu redzes nervu bojājumu. Šāda ietekme nav novērota pacientiem, kuri saņem aizstājterapiju ar glikokortikoīdiem devās, kuras izmanto pie virsnieru mazspējas.

Lietojot sistēmiskos glikokortikoīdus, var rasties psihiskās blakusparādības. Tas var notikt terapijas sākumā un devas pielāgošanas laikā. Lietojot lielas devas, risks ir augstāks. Vairums reakciju izzūd pēc devas samazināšanas, tomēr var būt nepieciešama specifiska ārstēšana.

Vairogdziedzera funkcija

Pacienti ar virsnieru mazspēju jānovēro attiecībā uz vairogdziedzera disfunkciju, jo gan hipotireoidisms, gan hipertiroīdisms var ievērojami ietekmēt ekspozīciju hidrokortizona terapijai.

Primārās virsnieru mazspējas ārstēšanu bieži nepieciešams papildināt ar minerālkortikoīdu terapiju.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Turpmāk minētā hidrokortizona mijiedarbība novērota pēc glikokortikoīdu izmantošanas terapeitiskās devās.

Spēcīgas iedarbības CYP3A4 induktori, piemēram, fenitoīns, rifabutīns, karbamazepīns, barbiturāti, rifampicīns, asinszāle un mazāk spēcīgas iedarbības induktori, piemēram, pretretrovīrusu zāles, efavirenzs un nevirapīns var uzlabot kortizola metabolisko apmaiņu, samazināt terminālās eliminācijas pusperiodu, un tādējādi samazināt cirkulācijas līmeni un palielināt kortizona svārstības (īsāka terminālā pusperioda dēļ). Tas var prasīt hidrokortizola devas pielāgošanu.

Spēcīgi CYP3A4 inhibitori, tādi kā ketokonazols, itrakonazols, posakonazols, vorikonazols, eritromicīns, telitromicīns, klaritromicīns, ritonavīrs un greipfrūtu sula var palēnināt hidrokortizona metabolismu, un tādējādi paaugstināt tā līmeni asinīs. Veicot ilgstošu profilaktisku ārstēšanu ar kādu no antibiotikām, jāapsver hidrokortizona devas pielāgošana.

Trīs līdz četras dienas pēc mifepristona terapijas kortikosteroīdu iedarbība var pavājināties.

Klīniskā atbildes reakcija ir jāuzrauga pacientiem, kas saņem zāles, kuras ietekmē kuņģa iztukšošanos un zarnu motoriku, skatīt 4.4. apakšpunktu.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Plenadren var lietot grūtniecības laikā. Nav norādījumu, ka hidrokortizona aizstājterapijas lietošana grūtniecēm ar virsnieru mazspēju ir saistīta ar nelabvēlīgu ietekmi uz māti un/vai augli. Neārstēta virsnieru mazspēja grūtniecības laikā ir saistīta ar sliktām sekām gan mātei, gan auglim, tādēļ grūtniecības laikā ir svarīgi turpināt ārstēšanu.

Reproduktivitātes pētījumi dzīvniekiem ir pierādījuši, ka glikokortikoīdi var izraisīt augļa anomālijas un reproduktīvo toksicitāti, skatīt 5.3. apakšpunktu.

Sievietēm ar virsnieru mazspēju grūtniecības laikā hidrokortizona deva rūpīgi jāuzrauga. Ieteicams noteikt devu atkarībā no individuālās klīniskās reakcijas.

Barošana ar krūti

Hidrokortizons izdalās mātes pienā. Plenadren var lietot grūtniecības laikā. Ir maz ticams, ka hidrokortizona devām, ko lieto aizstājterapijā, varētu būt jebkāda klīniski nozīmīga ietekme uz bērnu. Zīdaiņi, kuru mātes ilgstoši lieto sistēmiskos glikokortikoīdus lielās devās, var būt pakļauti virsnieru supresijas riskam.

Fertilitāte

Ir pierādīts, ka pacientiem ar virsnieru mazspēju ir samazināta paritāte, kas visticamāk saistīts ar pamatslimību, tomēr nav indikāciju, ka hidrokortizons aizstājterapijas devās ietekmē fertilitāti.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Plenadren maz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Ir ziņots par nogurumu un īslaicīgiem reiboņiem.

Neārstēta un slikti kompensēta virsnieru mazspēja var ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Hidrokortizonu izmanto kā aizstājterapiju, lai atjaunotu normālu kortizola līmeni. Blakusparādību profils, ārstējot virsnieru mazspēju tādēļ nav salīdzināms ar citām slimībām, kas prasa daudz lielāku glikokortikoīdu devu lietošanu iekšķīgi vai parenterāli.

Kā apstiprināts 12 nedēļas ilgā pētījumā, nevēlamo blakusparādību biežums un veids, lietojot Plenadren ilgstošās darbības tabletes reizi dienā un hidrokortizona tabletes trīs reizes dienā, kopumā ir līdzīgi. Apmēram vienam no pieciem pacientiem pēc pirmās pārejas no standarta trīs reizes dienā lietojamās hidrokortizona tabletes uz vienu reizi dienā lietojamo ilgstošās darbības tableti periodā līdz astoņām nedēļām novēroja sākotnēju nevēlamo blakusparādību biežuma pieaugumu. Tomēr šīs blakusparādības (sāpes vēderā, caureja, slikta dūša un nespēks), ir vieglas vai vidēji smagas, pārejošas un īslaicīgas, bet var būt jāpielāgo deva vai vienlaicīgi jālieto papildus zāles, skatīt 4.2. apakšpunktu. Ļoti bieži tiek novērots arī nogurums.

Nevēlamo blakusparādību uzskaitījuma tabula

Klīniskie pētījumi veikti kopumā par 80 pacientiem, kas ārstēti ar ilgstošās darbības hidrokortizonu (dati par 173 pacientgadiem). Nevēlamās blakusparādības šajos pētījumos un pēcreģistrācijas uzraudzības laikā ir uzskaitītas zemāk atbilstoši orgānu sistēmu klasifikācijai un biežumam:

Ļoti bieži (≥1/10), bieži (≥1/100 līdz <1/10).

MedDRA orgānu

Nevēlamo blakusparādību biežums

sistēmas klasifikācija

Ļoti bieži

Bieži

Nervu sistēmas

Reiboņi

 

traucējumi

Galvassāpes

 

Kuņģa-zarnu trakta

Caureja

Sāpes vēdera augšdaļā

traucējumi

 

Slikta dūša

 

 

 

Ādas un zemādas

 

Nieze

audu bojājumi

 

Izsitumi

Skeleta-muskuļu un

 

Artralģija

saistaudu sistēmas

 

 

bojājumi

 

 

Vispārēji traucējumi

Nogurums

 

un reakcijas

 

 

ievadīšanas vietā

 

 

Turklāt par šādām blakusparādībām, lietojot lielas devas, ziņots arī attiecībā uz citiem hidrokortizona preparātiem, kurus izmanto pie citām indikācijām, nevis virsnieru mazspējas aizstājterapijas gadījumos (biežums nav zināms).

Imūnās sistēmas traucējumi

Infekcijas slimību (tuberkulozes, sēnīšu un vīrusu infekciju, tai skaitā herpes) aktivizēšanās.

Endokrīnās sistēmas traucējumi

Glikozes nepanesības indukcija vai cukura diabēts.

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Nātrija un ūdens aizture organismā un tūsku tendence, hipertensija, hipokaliēmija.

Psihiskie traucējumi

Eiforija un psihoze, bezmiegs.

Acu bojājumi

Paaugstināts intraokulārais spiediens, katarakta.

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Dispepsija un esošās kuņģa čūlas paasināšanās.

Ādas un zemādas audu bojājumi

Kušinga sindromam līdzīgi simptomi, strijas, ehimoze, pinnes un hirsutisms, traucēta brūču dzīšana.

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

Osteoporoze ar spontāniem lūzumiem.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Akūtu toksicitāti un/vai nāves gadījumus pēc hidrokortizona pārdozēšanas novēro reti. Antidots nav pieejams. Simptomi var būt diapazonā no satraukuma/uzbudinājuma līdz mānijai vai psihozei. Pazīmes ir paaugstināts asinsspiediens, paaugstināts glikozes līmenis plazmā un hipokaliēmija. Ārstēšana, iespējams, nav indicēta blakusparādībām sakarā ar hronisku saindēšanos, ja vien pacientam nav simptomu, kas izraisa neparastu jutību pret hidrokortizona negatīvo ietekmi. Tādā gadījumā, pēc vajadzības jāapsver simptomātiskas terapijas uzsākšana.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: kortikosterioīdi sistēmiskai lietošanai, glikokortikoīdi. ATĶ kods:

H02AB09.

Farmakodinamiskā iedarbība

Hidrokortizons ir glikokortikoīds un endogēni iegūtā kortizola sintētiskā forma. Glikokortikoīdi ir steroīdi, kas ir būtiski starpmetabolismam, imūnajai funkcijai, muskuļu un skeleta audiem, saistaudiem un smadzenēm. Kortizols ir galvenais glikokortikoīds, ko izdala virsnieru garoza.

Dabā sastopamie glikokortikoīdi (hidrokortizons un kortizols), kam piemīt arī sāls saglabājošas īpašības, tiek izmantoti kā aizstājterapija pie virsnieru mazspējas. Tos izmanto arī to spēcīgās pretiekaisuma iedarbības dēļ pie daudzu orgānu sistēmu slimībām. Glikokortikoīdi izraisa būtiskus un daudzveidīgus vielmaiņas traucējumus. Turklāt tie pārveido organisma imūnās atbildes reakcijas uz dažādiem stimuliem.

Klīniskā efektivitāte

Pamatpētījums bija nejaušināts, divu 12 nedēļu perioda laikā veikts krustenisks multicentu pētījums 64 pacientiem ar primāru virsnieru mazspēju, 11 no kuriem vienlaicīgi bija cukura diabēts un 11 bija hipertensija. Pētījumā salīdzināja ilgstošās darbības tabletes, kuras lieto vienu reizi dienā ar parastajām tabletēm, kuras lieto trīs reizes dienā, izmantojot to pašu hidrokortizona dienas devu (20 līdz 40 mg).

Salīdzinot ar parastajām trīs reizes dienā lietotajām tabletēm, vienu reizi dienā lietojamās ilgstošās iedarbības tabletes palielina kortizola iedarbību pirmajās četrās stundās pēc rīta devas lietošanas, bet samazina iedarbību vēlā pēcpusdienā/vakarā un 24 stundu laikā (1. attēls).

1. attēls. Novērotā vidējā seruma kortizola koncentrācija saskaņā ar laiku pēc pulksteņa pēc vienreizējas un vairāku devu lietošanas primārās virsnieru mazspējas pacientiem (n = 62) pēc Plenadren lietošanas iekšķīgi vienu reizi dienā un hidrokortizona lietošanas trīsreiz dienā.

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Pēc hidrokortizona iekšķīgas lietošanas tas ātri un labi uzsūcas no kuņģa un zarnu trakta, un ir novērots, ka absorbcija, iekšķīgi lietojot 20 mg devu (tabletes), pārsniedz 95%. Saskaņā ar biofarmācijas klasifikācijas sistēmu (BCS) hidrokortizons ir II klases aktīvā viela ar lielu zarnu caurlaidību un zemu šķīšanas ātrumu, īpaši pie lielākām devām. Ilgstošās darbības tabletei ir ārējā apvalka slānis, kas nodrošina tūlītēju zāļu iedarbību un ilgstošāku tās satura iedarbību. Tūlītējās iedarbības sastāvdaļa veicina ātru uzsūkšanos un ilgstošās iedarbības sastāvdaļa nodrošina kortizola plašāku plazmas profilu. Ilgstošās darbības tablešu biopieejamība (AUC0-24h) ir par 20% zemāka, salīdzinot ar to pašu hidrokortizona dienas devu parastajās trīs reizes dienā lietotajās tabletēs. Palielinot iekšķīgi lietoto devu, kortizola kopējā iedarbība uz plazmu tiek palielināta mazāk nekā proporcionāli. Palielinot ilgstošās darbības hidrokortizona devu no 5 mg līdz 20 mg, iedarbība palielinās trīs reizes.

Hidrokortizona absorbcijas ātrums samazinājās pēc ēšanas, rezultātā laiks līdz maksimālās koncentrācijas sasniegšanai plazmā samazinājās no vidēji mazāka par 1 stundu, līdz vairāk par

2,5 stundām. No otras puses, 20 mg tabletes absorbcija un biopieejamība pēc ēšanas ir aptuveni par 30% augstāka, salīdzinot ar lietošanu tukšā dūšā un nav novēroti arī absorbcijas traucējumi vai devas pārmērīga uzsūkšana kādā no kuņģa un zarnu trakta rajoniem.

Izkliede

Plazmā kortizols piesaistās kortikosteroīdus saistošajam globulīnam (CBG, ko dēvē arī par transkortīnu) un albumīnu. Piesaiste ir apmēram 90%.

Eliminācija

Terminālais eliminācijas pusperiods ir novērots kā aptuveni 1,5 stundas pēc intravenozās un perorālas hidrokortizona lietošanas tabletēs. Kortizola terminālais eliminācijas pusperiods pēc Plenadren ievadīšanas novērots kā aptuveni 3 stundas un preparāta atbrīvošana bija kontrolēta. Šis terminālais eliminācijas pusperiods ir līdzīgs endogenā kortizola farmakokinētikai, kas arī ir sekrēcijas kontrolēts.

Hidrokortizons (kortizols) ir lipofīliskas zāles, kas pilnībā eliminējās metabolizējoties, ar zemu klīrensu un attiecīgi zemiem uzkrāšanās rādītājiem zarnu traktā un aknās.

Hidrokortizonu metabolisma ceļā aknās un perifērajos audos pilnībā eliminējas ar 11ßHSD 1. un 2. tipa fermentu un CYP 3A4 starpniecību. CYP 3A4 ir iesaistīts kortizola klīrensā, veidojot 6β- hidroksikordizolu, kas izdalās ar urīnu. Ir sagaidāms, ka kortizola pārnese caur membrānām galvenokārt notiek ar pasīvās difūzijas starpniecību un tādēļ tā nieru un aknu klīrensi ir niecīgi.

Īpašās pacientu grupas

Nieru darbības traucējumi

Neliels daudzums kortizola izdalās ar urīnu neizmainītā veidā (< 0,5% no katru dienu sintezētā apjoma), kas nozīmē, ka kortizols tiek pilnībā izvadīts ar vielmaiņu. Tā kā smagi nieru darbības traucējumi var ietekmēt zāļu pilnīgu elimināciju vielmaiņas ceļā, var būt nepieciešama devas pielāgošana.

Aknu darbības traucējumi

Attiecībā uz pacientiem ar aknu darbības traucējumiem pētījumi nav veikti, tomēr dati literatūrā par hidrokortizonu liecina par to, ka devas pielāgošana vieglas līdz vidēji smagas aknu mazspējas gadījumos nav nepieciešama. Pie smagiem aknu darbības traucējumiem samazinās funkcionālā aknu masa un tādēļ samazinās arī spēja metabolizēt hidrokortizonu. Tam var būt nepieciešama devas individualizācija.

Pediatriskā populācija

Par lietošanu bērniem vai pusaudžiem farmakokinētikas datu nav.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Pētījumos ar dzīvniekiem noteikts, ka ļoti lielu glikokortikoīdu devu izmantošana pirmsdzemdību periodā var izraisīt augļa anomālijas (aukslēju šķeltni, skeleta deformācijas). Pētījumos ar dzīvniekiem ir konstatēts arī, ka ļoti lielu (bet zemāku par teratogēnajām devām) glikokortikoīdu devu izmantošana pirmsdzemdību periodā var būt saistīta ar intrauterīnās attīstības kavēšanas risku, sirds un asinsvadu slimībām pieaugušajiem indivīdiem un pastāvīgām izmaiņām glikokortikoīdu receptoru blīvumā, neirotransmisīvajā apmaiņā un uzvedībā.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Tabletes kodols

Hipromeloze

Mikrokristāliskā celuloze

Preželatinizēta ciete (kukurūzas)

Bezūdens koloidālais silīcija dioksīds

Magnija stearāts

Plenadren 5 mg ilgstošās darbības tabletes

Tabletes apvalks

Makrogols (3350)

Polivinilspirts

Talks

Titāna dioksīds (E171)

Sarkanais dzelzs oksīds (E172)

Dzeltenais dzelzs oksīds (E 172)

Melnais dzelzs oksīds (E172)

Plenadren 20 mg ilgstošās darbības tabletes

Tabletes apvalks

Makrogols (3350)

Polivinilspirts

Talks

Titāna dioksīds (E171)

6.2.Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.Uzglabāšanas laiks

3 gadi

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

ABPE pudeles ar polipropilēna skrūvējamu vāciņu, katrā pudelē ir 50 ilgstošās darbības tabletes.

Kastītē ir 1 pudele ar 50 ilgstošās darbības tabletēm.

Vairāku kastīšu iepakojumā ir 100 (2 x 50), 150 (3 x 50) un 300 (6 x 50) ilgstošās darbības tabletes.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Shire Services BVBA

Rue Montoyer 47

B - 1000 Brussels

Beļģija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

Plenadren 5 mg ilgstošās darbības tabletes

EU/1/11/715/001

EU/1/11/715/003

EU/1/11/715/004

EU/1/11/715/005

Plenadren 20 mg ilgstošās darbības tabletes

EU/1/11/715/002

EU/1/11/715/006

EU/1/11/715/007

EU/1/11/715/008

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2011. gada 3. novembris

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2016. gada 8. augusts

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas