Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Posaconazole SP (posaconazole) – Marķējuma teksts - J02AC04

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsPosaconazole SP
ATĶ kodsJ02AC04
Vielaposaconazole
RažotājsSchering-Plough Europe

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

 

 

 

 

 

PUDELE (Kartona kastīte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posaconazole SP 40 mg/ml suspensija iekšķīgai lietošanai

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

posaconazolum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

istr

 

 

 

 

AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

Viena pudele ar 105 ml suspensijas iekšķīgai lietošanai

 

 

 

 

 

Mērkarote

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMIvairsPAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

NEREDZAMĀ VIETĀ

 

 

 

7.

 

les

CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.

ā

 

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

Z

 

Der. līdz

 

Jebkurš atlikušais medikamenta daudzums pudelē četras nedēļas pēc tās atvēršanas ir jāiznīcina.

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Nesasaldēt.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)tas

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)istr

13.SĒRIJAS NUMURSre

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU nav

16.INFORMĀCIJA BRAILAvairsRAKSTĀRecepšu zāles.Posaconazole SP

Z

ā

les

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

 

 

 

PUDELE (Pudeles etiķete)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

 

 

 

tas

 

 

 

 

Posaconazole SP 40 mg/ml suspensija iekšķīgai lietošanai

 

 

ē

 

posaconazolum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

istr

 

 

AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

re

 

 

 

Viena pudele ar 105 ml suspensijas iekšķīgai lietošanai

 

 

 

 

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADnavĪŠANAS VEIDSMērkarote

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMIvairsPAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

NEREDZAMĀ VIETĀ

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

 

 

 

 

 

 

Z

ā

les

 

 

 

 

 

8.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Jebkurš atlikušais medikamenta daudzums pudelē četras nedēļas pēc tās atvēršanas ir jāiznīcina.

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Nesasaldēt.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)tas

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)istr

13.SĒRIJAS NUMURSre

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

 

nav

 

 

 

 

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

les

vairs

 

Z

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas