Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Possia (ticagrelor) – Marķējuma teksts - B01AC24

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsPossia
ATĶ kodsB01AC24
Vielaticagrelor
RažotājsAstraZeneca AB

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

90 mg APVALKOTO TABLEŠU KASTĪTE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Possia 90 mg apvalkotās tabletes ticagrelor

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

 

Viena apvalkotā tablete satur 90 mg tikagrelora

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

ē

 

 

istr

 

 

 

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

56 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

100 x 1 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

168 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietoš n s instrukciju.

 

 

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 

 

 

 

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

AstraZeneca AB

S-151 85

Södertälje

Zviedrija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

nav

 

16.

 

 

vairs

 

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

possia 90 mg

 

 

 

 

 

les

 

 

 

ā

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

tas

 

ē

 

istr

 

ğ

 

re

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES PERFORĒTS BLISTERS AR VIENU DEVU KONTŪRLIGZDĀ (100 X 1 TABLETES)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Possia 90 mg tabletes ticagrelor

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

AstraZeneca AB

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

 

les

vairs

 

 

ā

 

Z

 

 

 

 

 

tas

 

 

ē

 

 

istr

 

 

ğ

 

nav

re

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES BLISTERS (10 TABLETES)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Possia 90 mg tabletes ticagrelor

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

AstraZeneca AB

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

Simboli saule un mēness

 

les

vairs

 

 

ā

 

Z

 

 

 

 

 

tas

 

 

ē

 

 

istr

 

 

ğ

 

nav

re

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES BLISTERS AR KALENDĀRU (14 TABLETES)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Possia 90 mg tabletes ticagrelor

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

AstraZeneca AB

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

Pr O Tr C Pk S Sv

 

 

 

Simboli saule un mēness

 

vairs

 

les

 

 

ā

 

Z

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

ē

 

 

istr

 

 

ğ

 

nav

re

 

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas